SHOWBIZ

a-vandicqn 9N1l4l-d tag-bDuDo.,i/"> m +candemie-coronavirent="ca-pub-02df
dataLayer |2ataLca-ad-ica Dorgitlight-post">
< român z/"> Oana Tache, cea mai sexy şi cool viitoare mamică din showbiz
182 şi echipa de filmare de la Insula Iubirii s-au întors din Republica Dominicană,…

snewsode-oic u reoglent #eme">receietuit luni dobservgEAD ot/">Sa Ieiipt async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
15/10/ reo.lent #eme"
reoglent #eme"-facut-ofiaf-dinoecenega-dinbreaslZAc is href="https://www.recentnews.ro/mass-media/">MASS MEDIA
aaaaaaaaaaaa4 ,i/W="ciygo0 Ics}[tra-6 coll p-6-sfaturidca gIee-vor-aju -sa0t_cuom> lifem +candemie-coronavirent="LIFE02df
coronavirs26/cIovludpr_coaa-6 coll
LIFE
aaaaaaaaaaaa4 ,i/W="ciygo0 Ics}[tra-6 coll p-3-mothttpss="fi analeggIeamploda-ofvc- e="sa0 href="https://www.recentnaaaaaaaaaaaa4 tirim +candemie-coronavirent="ȘTIRI02df
coronavirs26/cIovludpr_coaa-6 coll
LIFE
aaaaaaaaaaaa4 ,i/W="ciygo0 Ics}[tra-6 coll e-duportuldad t_cuom>em +candemie-coronavirent="ECONOMIE02df
coronavirs26/cIovludpr_coaa-6 coll
LIFE v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" '> /* */ v cl 'avig/java" ' v cl 'avig/java" ' V1ss="auinal mo> dialoem-typfinal --> ="nofollowenu"menu --> 4odd005 clarata final --> -item-t final --> gle || []).push({}); nu"n-item-typ f-item-4114">nutem-obon ">nutem-obprivacy_>nutem-obselectedygoog 4odd005 u"menu --> Prez[])a g generală a confidențialității cdd005 cbuhto4gossaAp oog<-item-4114">nutem-obstrici-necess//w-" okies ">nutem-oboffyAn RRR4buhto4l 4odd005 u"menu --> Cookie-uriure trici necesa g cdd005 cbuhto4gocoanaApdiv class="uayep-item-t final --> -it u ,i/W="ciygoordpress.orgtdlugins/gdpr-cookie-iv pliance" )a gende_blanklv> ="noopener5tem-411'"o>Powered by  -item-t inal --> -item-typ-t final rivacy_>-item-t "menu --> Prez[])a g generală a confidențialității cdd005wp-co inal --> -it

 < p>> gle || []).push({  pti" deosebii t ad esat e m-meect" clAcesi tocuwidt t lufigrave_ciureadopspte/da H gle || []).push({ cu rivire lalCu topte//cesie", fieca g las cl/da ad et H gle || []).push({ a g un obiove_v diferit si carave istemi ro rii. Daca un numit sita ad et H gle || []).push({ solicitalIn meecidp,/pti" vorb e coord-gdpele dumneavoastra (numg, ad esa, numa5 dg telefon, ad esa electronica, etc.)< p>< trong>Cotnct" cl<< p>H gle || []).push({ nu-cotncteaza dpte/mu carave spers-gdp dgc nt="scopuri s|| isg, explicite s "legi" me s "nu relucfeaza apoi//cesie dpte/ad r-u4l"od/adcomd0tibil-cu//cesie"scopuri.< p>Atunci cand-cotncteaza dpte/mu carave spers-gdp, H gle || []).push({ info eaza pers-anant="="uzant="mom[])ul sau clad e cotnct" c s " clad e aliz/utilizant="scopuriiz/dafinite.< p>H gle || []).push({ se angajeaza sa nu relucfeze dgc ndpte/mu carave spers-gdp adgcvat , ssrtin.js" s "neexceshtt t="raport/mu scopuriiz/ss="fi ca g sus.-cotnct"te. H gle || []).push({ va/adopsp topte/ ozitiDle necesa g/ss="fi cal< trong>Utiliza cl<< p>H gle || []).push({ utilizeaza dptele cu carave spers-gdplt="limitalstricia scopuriior t="=" g/au fs="pcotnct"te.
Execu si u ri e-dzacP clNCipa lalameecteua ad acCo unica si dezvoltad l ii mom[rcidpe/mu dumneavoastrassaAp uayep- p>H gle || []).push({ se angajeaza sa nu utilizeze dptele cu carave spers-gdplt="scopuri t promeect" c mom[rcidpa fara obtin.lt="fredpabil-ctadamtam )ul dumneavoastra.< p>< trong>D/ tin< p>D/ tinH gle || []).push({ va/popte/c eldpte/mu carave spers-gdp imfreuna-cu/furnizoriiH gle || []).push({ se angajeaza e asewidea sa nu v ,padchilufze< p>Puteti solicitalt="ori |lpom[]) calH gle || []).push({ sa v acsrte treptul e acces lalPs="fi a bideficia e acesie drepturi, ad esati-va/administraIn cad ul unu s ee mom[rcidp, cotnct" ca coord-gdpelor banca g se m-alizeaza ad otdeauna-cu/aju o ul unor lrocedea efici.js" s "legaiz/da securiz" g/a platilor: acesie masuri pot ctadtalt="cod" ca SSL (ss="fi a face vor fi utilizateldopr ss="fi platalonorye s "nu vor fi pastrate.
Puteti setal glCo ul astfeplt=ite sa v info ezent="legatura-cu/prez[])a cookies-uriior, lasandu-va/astfepllibertptea < trong>Accep< p>Prinlutiliza clniieacesiorlgrave_ci, nu utilizati< trong>Modifica i cdtrong>< p>Prez[])elfigrave_ci/au fs="paveualizat luna-aceasta. Ori |lpodifica g v i publicaia _ci/s "v intra t="vigopre lalrublica clÎn ceclCookie-uriureoferă dgţinătoriuor de"s ee-uri un< p>U4l“Id et Cookie” ( er">n cuno cut şi cal“brows">< ookie” sau “HTTP< ookie” sau pur şi simflul“cookie” )/pti" u4lfişier de"m_ci/dim[]siuni, fo ndt="li e şi numg g, ca g v i sioite pg comduterul,< er" cllul mobil-sau alee echippwidta dpg unui utilizator t pqe=" g/sa acceseazătId etul.< p>Cookie-uplesie iadtalte p t="solicita cl<(ex:tId et Expuorer, Firefox, Chrom[) şi esie co pletl“pasiv” (nu-co=ţine-grograme softwa g, viruşi sau pywa e şi nu opte/accesa info lţiiue t pqehard-drata-uplutilizatorului).< p>U4lcookie esie fo ndt="2 să ţi: numglg şi co=ţinu)ul sau v uo" ca cookie-upui. Midtmuli, durat e exisiemţătl< trong>Exisi cl2-item-41iDapiri t cookie-uri: cdtrong>< aAp uayep- p>– < trong>Cookieuri t sesiune cdtrong>l– /cesie" sus.-sioitea temforar div-dosa5ul da cookie-uri dp brows">upui web ss="fi cal/cesia cliz/memorezenpân ând/utilizatorul iese t pqewebs ee-ul m-meectiv sau divchide fereastra brows">upui (ex:tdiv-mom[])ul logărid/delogărid pqeun ctat t web-pidl sau ss reţeiz/da socidpiza c).< p>– < trong>Cookieuri Persisiemte cdtrong>l– /cesie" sus.-sioitea pqehard-drata-uplunui comduter sau echippwidt (şi div-general/dapadde deldurat e viaţăts est<(utilizatorul) şi un web-s/lver nume (webs ee-ul). Dacă un< trong>Ca g esie urat e viaţătl< p>Cookie-uriure us.-administra-upui.ss p>< trong>C" sus.-cookie-uriureplasa e e ţi? cdtrong>< p>Anumitg secţiuni e conţinu) t pqeunglc s ee-uri sot fi furnizata p t="ad mediul unor terţe să ţi/furnizori (ex:ti> Cookie-uri de divregistraressaAp u-i>Cookie-uri ss="fi publicitpi"ssaAp u-i>Cookie-uri aiz/furnizoriuor de"publicitpi"ssaAp u-i>Acesie cookie-uri sot roveni da lalurmătorii terti: G> Agdpye_cs, Facebook, You)ube etcssaAp uayep- p>< trong>Cookie-uri t pqrfo mţă: cdtrong>< p>Acesi " p t cookie reţine preferimţeuetutilizatoruluilfe acesi site,l/şaldivcât nu pidtesie"nevoyk t seta clsetările>volumului ss="fi video v eez e video stream gsci ca g ast comd0tibil-brows">-upssaAp uayep- p>< trong>Cookie-uri ss="fi agdpiza< p>D/ fieca g dteă ând/u4lutilizator viziteazătacesi site soft-ul da i> agdpye_cs furnizat e o-up ye v spun dacătlveţi acesi cookie, ia5 dacă nu,>vom-generaAtâta " mp-iât nu sus.eţi divregistratlfe acesi site,l/cesilcookie yu opte/fi-f a-sit ss="fi a identificalpers-anele fizicg, eure us.-f a-sitetdoar div-scop statistem. Daca sus.eţi divregistratlfum-o şti, de asewidea,t taliilg/ss"=" g/ i le-aţi furnizat, cum ar fi ad esa e e-pidl şi us">- me-ul – /cesie" fiind-supuse confidentialit cţii şi p vedgriuor dt="Ter">ni>şi ConditiD, P-pre_cătdg/confidenţi litpte s|| um şi p vedgriuor legisl ţiei t="vigopre cu rivire lalrrotej cl<< trong>Cookie-uri ss="fi geo)a gentingssdtrong>< p>Acesic cookie-urie us.-utilizateldg/căt g/un softe=" g/st< p>Asunci când/vă divregistraţi pg acesi site,lgenerămtu4lcookie ma g ne numţătdacă sus.eţi divregistratlsau nu. S/lverele noastre f a-sesc /cesie"cookie-uri ss="fi a ne r cta co=)ul ci ca g sus.eţi divregistratlşi dacătlveţi ermisiunealfe="fi un s/lviciu nume. Dqeasewidea, ne-germita să asoci-o ori |lcom[])a iu pqe=" g/dil adsbaţi pg s ee-ul nos"fi ci us">- me-ul dvs. Dacă nu/aţi selectatl“păstreaza-mă divregistrat”, /cesilcookie se v ştcrgg/auto ncând/veţi divchide brows">-up< trong>Cookie-uri ss="fi publicitpi"ssdtrong>< p>Acesic cookie-uriene-germit să aflămtdacătlţi vizualizat sau nu o lamă onorye, ca g ast " pul acesicia şi cât " mp-alerecu ldg/când/lţi văzu lmesajul sublicitpr.< p>Acesic cookie-uriele f a-sim şi pq="fi a )a gena publicitpi"alonorye. Putem f a-si, de asewidea,tcookie-uri df cţinând/u4ei terţe să ţi, ss="fi o pidtbună )a gena g/a publicit cţii, ss="fi a r cta da exe plu lam" sppqevacamţe,tdacătutilizatorul a vizitat || []) u4l clNCol pg s ee sppqevacamţe. Acesie cookie-urie us.- nonimg, eure tocheazătinfo lţii/ sppqe /scws.ul vizualizat, nu sppqeutilizatori.ss p>Dqeasewidea, setăm cookie-uri nonimg şi p inealee s ee-uri pqe=" g/lvem publicitpi". P imindu-lg, astfep, noiliz/ utem f a-si ps="fi a vă m-cunoaştc ca< trong>Alie cookie-urieaiz/terţeuor lă ţi cdtrong>< p>Pqeunglc las ci,Dqeexe plu, când/ stribuţi u4l clNCol f a-sind/bu onul ss="fi reţeizla socidpe aflatlfe acesi site,l/cea reţea socidpă va divregistra ac< trong>C" " p t info lţii/sus.-sioitea şi accesata p t="ad mediul cookie-uriior? cdtrong>< p>Cookie-uriurepăstreazătinfo lţii/div r-u4lfişier avig de"m_ci/dim[]siuni ca g/sermit unui websitetsă m-cunoască un. Web-s/lveruplv recunoaştc brows">-upCookie-upl tocheazătinfo lţii/imfortp])qe=" g/dimbunăt cţesc ex315m-mţa dg/ glre fe Id et (ex:tsetările>limbii/dive=" g/sa dorgştc accesa cl< trong>Dqe=e sus.-cookie-uriureimfortp])qess="fi Id et? cdtrong>< p>Cookie-uriurereprezi]) clfunveul cs="fdp /l nunvţi-gărid efici.js" atId etului,-aju ând/lalgenera clRefuza cl– Ofer)qeadapspte/pe ad esepg utilizatoriuor – reţine g gafoleuor, referimţeuetde>limbă (ex:tafişa cl– Reţine g filtrelor d protecţie a cop_iuor lrivind-co=ţinu)ul fe Id et (opţiuni/familytmode, nunvţii t safg/saarch).< p>– Limita g frecv-mţe deldifuza c a lam"uor – limita g numărul dqeafişări/lCookieuriiz < trong>NU cdtrong>lsus.-viruşi ! Ele f a-sesc fo e " p plat=""vig. Nu sus.-alcătuitc din buc cţil e codl/şal ă nu/sot fi execu ee n_ci/nu ot/au o-rupa. Îv-=onsecimţă, nu srepot duplica sau m-plica pqealee reţeiz/ss="fi a se rupa sau m-plica dt="nou. Dqoarece/nu ot/divdeplinCookie-uriuresot fi totuşi f a-sitetss="fi scopuri negative. Dqoarece/ tocheazătinfo lţii/ sppqepreferimţeuetşi asioricul dg/ glre dp utilizatoriuor, atât e un numg s ee cât şi pg pidtmuli" alee s ee-uri, cookie-uriurepot fi f a-sitetcalo fo ătdg/Spywa e. Muli" groduse p])i- pywa e sus.-conştied e acesi faps şi div-modlctadtas.h"archeazătcookie-uriureps="fi a fi ştcrs dive="d ul lroceduriuor de"ştcrggre/scagdre p])i-virus/p])i- pywa e.< p>În general/brows">-ele au ad gratels/tări dg/confidenţi litpte ma g furnizeazătdiferite nivel e accep< trong>Alie ameecte de securitpte"legatre e cookie-urissdtrong>< p>D/oarece/protecţia identit cţii esie f clg v uoroa c şi reprezi]) cltreptul fiecăruieutilizator da ad et,lesie ia tsă se"ştiqe=e ventuaue roblewi"pot crea cookie-uriu". Ps="fi că p t="ad mediul uor s/ e-dumit div-modlctadtas.hdivl mbepg sensuri info lţii/div rc brows"> şi website,edacă u4l tacator sau ssrs-ană neautorizatătint/lvin divegafcursula e erldumite c l<-up f a-sind/o reţea nnc atăt(ex:to reţea WiFi nesecuriz"t ).< p>Alie atacuri bazatg/ss"=ookieeimfl_căts/tări grgşi)qealc cookie-uriior pe s/lvere. Dacă un-upui cl a-sească dopr cagdpg c ate,l/tacatorii sot f a-si aceastătvulnerabilitpte ss="fi a păcăli/brows">-ele divl lerimit info lţii/p t="ad mediul cagdpguor nesecuriz"te. Atacatorii utilizeazătapoi/info lţiiue div-scopuri t a/accesa neautorizat anumitg s ee-uri. Esie f clg imfortp]) cl iţi aiemţi divl lege g metodeie=elfi midtpotrivite d protecţie a info lţiiuo spers-gdpe.< p>< trong>Sfaturi ss="fi o/ glre s/dgIă şi remetadabylă, bazat clfe " okies. cdtrong>< p>Datorisătflexibilit cţii uor şi a fapsul cătmajoritptea < trong>Iteă âtev sfaturi ca g vă  ot/as/dgIa cal glţi făr c griji div clcu/aju o ul cookie-uriuor: cdtrong>< aAp uayep- p>– P clNCula5izaţi-văts/tăriletbrows">-upui div-=gcl– Dacă nu/vătdgrldjeazătcookie-uriureşi sus.eţi sindgIa ssrs-ană =" g/utilizaeazătcomduterul,n lunigi da expir g/ss="fi sioitrea asioricul dqe glre şi al/dspelor lers-gdpg e acces.< p>– Dacă dimsă ţiti accesul la calculator,-upui ps="fi a ştcrgg/-up. Aceasta esie o/voda-nt c dg/a/accesa s ee-uriiz c g/slaseazătcookie-uri şi da a ştcrgg/ori |linfo lţia e vizita g/la/divchide cl– Iadtaltţi-vătsi upMuli" Astfep, imfiedicătbrows">-up da lala/accesa webs ee-uri =" g/lrtputea clexploptezetvulnerabilitptiletbrows">-upui sau c dgscarc softwa g periculos. As/dgIaţi-vătcătlveţi brows">up mg gu up-elor.< p>Cookie-uriure us.-pretutaddeni>şi nu/sot fi etitpte dacătdoriţi sătvătbucuraţil e /cces pz cglg pidtbune şi cglg pidtmari s ee-uri da fe Id et – loitle sau c aţi-gdu". Ci o/imţeueggre/cl r c alpodul uor de"op15ar şi a bideficiiuor le ca g le aduc,< trong>Cum sot o ritcookie-uriur? cdtrong>< p>DezacEsie fosibilăts/ta cl-upTopte/brows">-ele mode eeoferă fosibilitptea -upui f a-sit.ss yep-<-i>Pe="fi a/dimţeuegg-/cesie"s/tări,lurmătoarele lnew-uri pot fi f a-sitoare,l/ltfeplduteţi f a-si opţiuneal“aju o ” a-upui ps="fi pidtmuli" talii.ssaAp uayep- p>Cookie sentings div-Id et Expuorer u ,i/W=" ga-clos.microsoftdiv cen-us/ad et-expuorer/delete-magdge-" okies#ie=ie-11">/W=" ga-clos.microsoftdiv cen-us/ad et-expuorer/delete-magdge-" okies#ie=ie-11 cla< p>Cookie sentings div-Mozillalu ,i/W="ciygsupfort.mozilla.orgten-US/kb/enable-and-disable-cookies-webs ee-preferences">/W="ciygsupfort.mozilla.orgten-US/kb/enable-and-disable-cookies-webs ee-preferences cla< p>Cookie sentings div-Chrom[lu ,i/W="ciygsupfort.i> div cchrom[/answer/95647?hl=en">/W="ciygsupfort.i> div cchrom[/answer/95647?hl=en cla< p>Cookie sentings div-Safari u ,i/W="ciygsupfort.app div ckb/ph17191?loitle=en_US">/W="ciygsupfort.app div ckb/ph17191?loitle=en_US cla< p>Cookie sentings div-Op15a u ,i/W=" gww.op15adiv chelp/tutorials/">/W=" gww.op15adiv chelp/tutorials/ cla< p>Pe="fi s/tăriletcookie-uriuor generat e e ţi,gww.youronoryechoices.iv cco/ cla unde găsiţi midtmuli" info lţii/p tvind-co=fidenţi litptea"legat c dg/publicitpi"alonorye.< p> < ="ua ."o> "menu --> Cookie-uriure trici necesa g cdd005wp-co inal --> -itp-co inal --> -final tw-)a gen">-final tw-)a gen-"vigl-final --> -final tw-)a gen">-final tw-)a gen-"vigl-final --> -final tw-)a gen">-final tw-)a gen-"viglCookie-upl trici necesa erebLyk să ia ac-item-typ-item-typ-t< ialds/t>-item-typ-tog<-abqltem-411'gdpr-sccntnew' fo mo> ezac-item-typ-tog<-abqltem-411vnookie-switch"> <"menu --> 4odd005-item-typ-tog-item-typ-t-item-typ-item-tua p>Dacătdgzac -item-typfinal --> Ac Salveaz cls/tările cbuhto4goss ."o> 4o w ua ."o> Cached by WP-Op" mize (gzip) - /W="ciyggenwpo.iv - Last "odified: Wed, 27 May 2020 14:36:43 GMTero/w