Arădenii au de azi cea mai modernă și cea mai scumpă gară din România. 315 miliarde de lei vechi au costat lucrările de modernizare a gării.

Minsitrul Transporturilor, Dan Costescu, a efectuat joi, o vizită de lucru la Gara Arad, pentru obiectivul de investiții ”REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ – CURTICI – SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN – EUROPEAN PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H”.

Proiectul are ca scop modernizarea unui tronson de 41,185 km, parte componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, în conformitate cu cerinţele traficului feroviar internaţional  stabilite prin acordurile AGC(Acordul european pentru marile linii internaţionale de cale ferată), AGTC (Acordul european pentru linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe ) şi TER (Acordul pentru Cale Ferată Trans-Europeană).

„Ceea ce este important, în afară de lucrurile frumoase pe care le vedem oriunde în Europa, și ceea ce trebuie lumea să înțeleagă, este faptul că este o primă cărămidă la acest edificiu pe care vrem să îl construim. Astfel, trenurile vor circula fără să mai fie nevoie să oprească să schimbe locomotivele, fără să mai schimbe personalul, iar asta tocmai grație acestui sistem ERTMS Nivel 2 pe care l-am implementat, deocamdată doar în acest proiect. Gara Arad este un proiect pilot pe care mi-aș dori să-l extindem în perioada următoare”, a declarat Dan Costescu.

gara moderna aradREABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERĂ – CURTICI – SIMERIA PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN – EUROPEAN PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H

Tronsonul 1: Frontieră – Curtici – Arad – Km 614                                 

Proiectant : Pöyry Infra GmbH, Lörrach, Germania

Ordonatorul principal de credite : Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională de Căi Ferate ”CFR”- SA

Constructor: Asocierea: ”ALSTOM Transport S.A., Swietelsky Baugesellsachaft m.b. H, Astaldi S.p.A, Euro Construct Trading ΄98 SRL si Dafora S.A.”

Consultant : Asocierea Baicons Impex SRL – DB International GmbH

Contract de executie: nr.23/15.02.2012

Valoarea contractului: 1.080.484.729 lei fără TVA;

Începerea lucrărilor :15.03.2012

Termen estimat de execuție: 27 luni

Termen de garanție : 24 luni

Finalizarea lucrărilor (termen estimat):  decembrie 2015 finalizare lucrari , punerea în funcție inclusiv testare instalatii de semnalizare si ERTMS în martie 2016

Surse de finanțare:  Fonduri de Coeziune de la Comisia Europeană

Amplasamentul:  Lungimea totală a traseului este de 41,185 km și este amplasată în întregime în judeţul Arad.

Localităţile din judeţul Arad cuprinse în cadrul proiectului:

 • Oraşul Curtici,
 • Comuna Şofronea,
 • Municipiul Arad,
 • Comuna Vladimirescu,
 • Comuna Păuliș

Descrierea lucrărilor:

Proiectul are ca scop modernizarea unui tronson de 41,185 km parte componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h în conformitate cu cerinţele traficului feroviar internaţional  stabilite prin acordurile AGC(Acordul european pentru marile linii internaţionale de cale ferată), AGTC (Acordul european pentru linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe ) şi TER (Acordul pentru Cale Ferată Trans-Europeană).

Obiectivele proiectului :

Indicatori tehnici:

 • Lungime tronson de cale ferată dublă reabilitat/modernizat (inclusiv instalațiile de electrificare, semnalizare, telecomunicații) 41,185 km
 • Linie CF simplă nouă 100,730  km
 • Linie CF simplă din elemente semi-bune  35,462  km
 • Peroane și pasarele în stații (inclusiv dotari tehnologice)  8.630,500  mp
 • Clădire mentenanță 1  buc
 • Podețe noi  11  buc
 • Podețe reabilitate  1  buc
 • Linie CF electrificată (inclusiv substații de tracțiune)  119,439  km
 • Semnalizare linie CF (inclusiv instalații CE în stații)  119,439  km
 • Centrul de Control al Traficului – CTC Arad  1  buc
 • Instalații de telecomunicații linie CF  119,439  km
 • Instalație ERTMS/ETCS Nivel 2 și GSM-R  85,181  km
 • Dublarea liniei de cale ferată între Frontieră şi staţia Curtici, pe terasamentul construit pentru linie dublă, încă din anul 1915 (5,561 km).

Caracteristici tehnice îmbunătățite:

 • Terasamente/suprastructura feroviara noua pentru circulaţia trenurilor, cu viteza de 160k/h.
 • Constructia a 11 podețe noi ( podețul de la km 622+253 a fost reabilitat).
 • 4 instalaţii de centralizare electronică noi în staţiile: Arad, Curtici, Şofronea şi Glogovăţ,
 • construcția unui nou Centru de Management al Traficului în Arad care va coordona activitatea de trafic, semnalizare, electrificare, monitorizare deranjamente, monitorizare treceri la nivel.
 • implementarea sistemului ERTMS (European Rail Traffic Management System)/ETCS (European Train Control System) nivelul 2 şi GSM – R (Global System for Mobile Communications – Railway) care permit circulația cu viteze mari. Semnalele luminoase au fost echipate cu LED – uri.
 • 11 treceri la nivel noi dotate cu 4 semibariere, în conformitate cu fişa UIC 762,
 • modernizarea instalaţiilor de telecomunicaţii pentru avizarea-informarea călătorilor
 • reconstructie Substaţia de tracţiune Şofronea
 • inlocuire sistem linie de contact proiectat pentru viteza de 160 km/h
 • constructie pasaj rutier nou in statia Curtici
 • constructii noi pentru facilitati public calator ( peroane suprainaltate, copertine de protectie, pasarele de acces) in statiile aferente proiectului
 • constructia unui nou Centru de mentenanta Arad.

Prezentarea principalelor obiective ale proiectului

 1. Statia CF Arad

gara aradTOTAL valoare lucrari stația ARAD = 315.102.033 lei

Este cea mai importantă staţie de pe această secţiune si deserveşte Municipiul Arad (populaţie de peste 200.000 locuitori). Stația de cale ferată Arad este un nod de cale ferată important asigurând legături feroviare cu nord-vestul României spre Oradea, Satu Mare, Baia Mare, cu sud-vestul ţării spre Timişoara, Turnu Severin și Serbia și cu linii feroviare cu trafic local spre Nădlac, Brad, Sântana.

Din punct de vedere al complexității – număr de linii, număr de schimbătoare de cale, ramificații, instalații de semnalizare  – stația Arad este printre cele mai mari din Estul Europei avand in exploatare o lungime desfasurata de aprox 35 km linie de cakle ferata si 146 de schmbatoare de cale. Toate acestea fiind reabilitate in cadrul proiectului.

A fost reabilitate peronul existent din faţa clădirii de călători cu o înălţime de NSS+0,38 m pentru a păstra structura şi faţada istorică. S-au realizat  trei noi peroane intermediare din care primele două cu o lungime de 400 m, lăţime de 7,70 m şi o înălţime de NNS+0,55 m și al treilea peron intermediar cu o lungime de 340 m, o lăţime de 7,70 m şi o înălţime de NSS+0,55m.

În staţia Arad accesul la peroane se face în prezent pe o Pasarelă pietonală nouă care se desprinde din holul central al clădirii de călători. Pasarelă a fost dotată cu toate facilităţile pentru călători şi pentru persoanele cu mobilitate redusă (lifturi, scări rulante, marcaje speciale, etc).

Accesul călătorilor la peroanele liniei II-VII se face pe o pasarelă care este prevăzută cu facilități pentru calatori  (scari rulante, lifturi etc.).

Valoare Lucrări Pasarela Arad = 23.116.520 lei

 1. Clădire de mentenanţă din stația Arad

gara arad centru comandaÎn staţia Arad a fost prevăzută o clădire de mentenanţă compusă din hală, ateliere tehnologice  şi o aripă de spații necesare activităților tehnice şi financiare (laboratoare, birouri, arhivă, magazii, etc). Hala va fi folosită pentru întreţinere şi reparaţii utilaje de intervenţie, macarale feroviare şi drezine pantograf.

Hala are o suprafaţă de 875 mp, fără anexe şi spaţii tehnice pentru:

 • atelier de maşini unelte;
 • atelier de montaj;
 • atelier electric,
 • depozit de combustibil lichid cu capacitatea de 50t şi două rezervoare de lubrifianţi a 1000 l,
 • atelier lăcătuşerie,

În hală există două linii de cale ferată cu lungimea de 33 m şi o lungime de 100 m în exterior, protejate de copertină. Liniile au prevăzute canale de revizie.

Valoare Lucrări Clădire Mentenanță =17.812.950 lei

Construirea unui Centru de Mentenanță care va asigura spațiul de birouri și servicii pentru personalul care asigură mentenanța căii ferate. Tot aici va funcționa și Centrul de Management al Traficului care va asigura comanda și controlul traficului feroviar pe distanță Frontieră – Curtici – Arad – Radna – Săvârșin utilizând cele mai noi dotări: centralizare electronică cu bloc de linie automat integrat, ERTMS cu ETCS nivel 2, monitorizarea video permanentă a trecerilor de nivel și a zonei macazurilor, anunțarea automată a trenurilor de călători, instalație automată de diagnoză și avizare a defectelor, telecomanda centralizata a separatorilor liniei de contact, telecitirea consumului de energie electrică etc.

La data de 30.11.2015 progresul fizic al lucrărilor era de 96,5%.

La această dată instalația de semnalizare se afla în etapa de testare.

Contractul trebuia inițial să fie finalizat pe data de 15.06.2014.

În urma problemelor apărute în derularea execuției lucrărilor Antreprenorul a solicitat prelungiri ale  duratei de execuție, contractul de execuție fiind estimat a se finaliza în luna ianuarie 2016.

Probleme care au generat aceste prelungiri au fost determinate de dispute CFR – Antreprenor asupra fundațiilor stâlpilor liniei de contact, detalii de execuție ale Pasarelei din Arad, modificări legislative în domeniul semnalizării trecerilor la nivel, cerințele CFR-ului privind instalația de semnalizare care au fost modificate succesiv ca urmare a implementării Proiectului Pilot ERTMS nivel 2 București – Brazi (recepționat în octombrie 2015).