Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat investigațiile și verificările demarate la un operator economic din județul Timiș, care efectua activități de construcții, instalații și amenajări, în special cu instituții publice din vestul României.

Verificările au vizat activitatea societății din perioada 2019-2023, iar prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de peste 2,5 milioane lei, sumă ce reprezintă TVA și impozit pe profit.

În fapt, operatorul economic verificat a declarat obligații de plată cu sume mult inferioare celor înregistrate în evidența financiar contabilă, cu scopul de a nu achita suma corectă a TVA-ului și a impozitului pe profit rezultat în urma activității desfășurate. Astfel, din cauza subdeclarării sumelor datorate, certificatele fiscale necesare contractării lucrărilor efectuate către instituțiile publice pe portalul de achiziții publice SEAP nu reflectau realitatea.

Totodată, operatorul economic verificat nu a depus în ultimii patru ani bilanțurile financiare anuale, iar în urma activităților specifice desfășurate de DGAF cu privire la verificările antifraudă și instituirea măsurilor asigurătorii în cauză, societatea și-a deschis procedura insolvenței.

Pe lângă prejudiciile aduse bugetului de stat, acest comportament fiscal inadecvat generează un dezechilibru în mecanismul concurențial al pieței, fapt pentru care, DGAF  atenționează contribuabilii asupra obligativității respectării legislației fiscale în vigoare. Contribuabilii trebuie să înregistreze, să declare și să achite toate taxele și impozitele care le revin din tranzacțiile efectuate.