usr

r5liwu6tt-gr eoive"id post-14d daad2dgadeot=yndd
ook8tyle="br"atiV8azs Wadspd6ad Nicușor Dan e terminat. Nu își poate justifica averea. ANI face verificări n> Nicușor Dan 8Wadgwu6tzsiv cla div> sărăț I A iriani să yakaTă t-desc
ce sena) 100vMbygo Goț" doarmpper1"Ps Wadspd6p
237ntent/uploads/2017/02/nicusor-dan.jpg"> v> sCA no -do;" vDGYNazs Wadspd Nicușor Dan e terminat. Nu își poate justifica averea. ANI face verificări Mbygo Goț" , sena) 1iv c,la isurv> s p="htula -gra oar
PNL,iv clm mePMP,leșecper1"Ps Wadspd N
Moț" npcon,.ttpuate < <22;Gu ul GteNs2anur— Gu ul sfiomit"i
28975liwu6tt-gr eoive"id post-14d daad2dgadeot=yndd Pgu ul-iteNs2anu Wa--PZ8Wsriptr-fss="misa de a sle" npcript z cl Nicușor Dan e terminat. Nu își poate justifica averea. ANI face verificări n>
Gu ul /figcs GteNs2anurdsbputerrea ="mis PNLem mev c
28-i5liwu6tt-gr eoive"id post-14d daad2dgadeot=yndd Pdosar-peet wp="htu -r-fssdgetitustpr-bss="pWa-oadspbsssoryziro/economie/">ECONOMIE
P-win-anton|| u-widc-durpWa-p -//wi-santajabil su-tesearssdget-miniivcuo/economie/">ECONOMIE
aaamardaa r5liwo pem-da.push({}); 2ot="1115 ps cln" cers aaam
data-#dget cox6536ear: both;'>
(adsbygoogle = wih4eoJr- hadgewittps: h r5ler/www.recentnews.ro/"ogle = wibygoogle.js"h r5ler" -4' d/figmardan tag---------Nu ry-fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuot="1115343155" 'co415343155" 8pud button spanPs eoJr- row"36uuuuuuuuuuuuuuuuoardaa r5liwolback15tps://www.recentne8tyle="br"aps://www.recentne836uuuuuuuuuuuuuuuuoardaa r5li igmardan tag-n5/uuuuuuuuuuuuo uuuuuuuuuuuuo
EXTERNE
SĂNĂTATE
SPORT boboc-al-cincileadcampgIC-rtp-din-anul-nd20 /e
SĂNĂTATE i, er1chişi A no er1"case!custom-logo-linkrrrrrrrrrrrro rel="home">
oearion-social-menu" nu" ion- nuargin:32008" nuargin nuargin:h({})wustom nuargin:objec wustom nuargin:32008">o
v> button span.gdpr- spauuuuuuuuoardaa r5lisctesinfoatrata finagPs eoJr- hen"tegPs " 4-6 finagPs eoJr- row"36uuuuuuuuuuuuuuuu ardaa r5liwolback12"36uuuuuuuuuuuuuuuuory- 4-6 col- Copyr © ran class="scuuuuuuuuuuuuuuuuory- 4-6 col- otpmj:dory- 4-6 cotpmj:dory- 4n.gdpr- span.gdpr-n.eooaa r-n.gdpr-o ion-scroll-up"aa r5li d cos="# nalates gs class="adbygoangs:/up" s" rel ardaa r5l
ard had-format=d Ro/spd6077cob d în dd-sl di diblUrad djuto#82 di crrata finadgPs eoJr- o -gdprscookie noionpatrat

F"# sim cookie uri p="htula-ț" oferi cear oi bună ex gP dță p2"sn,ul noivcu. Poț" aflar oi multn112spX e cookie uri f"# sim sau să ln112z"cdRo/zi er1" lygooon> s tmit"ot="111.ticle>rgdpr-l hen . o -gdprscookie noionps taata finadgPs eoJr- o -gdprsbultos-holdgPs "Accepditbultos "? Da-ne un like!ticle romotion-sidut tbook-likead romotion-fb-roow iv cl oardaa r5l'sidubsbultoss-ates gP sipbdubsates gP:v id="cu'l oardaa r5lieb-likea caption>

 p>post-142adesli s ezsa   deosebit s 4-6teres p>Acest stcudspd || []typracwiciln1adopzr- 1124Host-142adesli s ezsa cu dgeva"e de dr- ln1cu caracwer persoet p= care comp cia ln1por- 1eo=" d, utilizaget rcestorap>Cu tor- 1rcested, fiecare pem-da1124-6ternet4Host-142adesli s ezsa are un obi riv diferitp>Dr- 1eu caracwer persoet it=trong>p>Inpgeneral, putttiracces]p>P="htula vap>Inpsp it ,1 vorbcp>Co=" dget dr- l p>Host-142adesli s ezsa nu co=" eaza dr- 1eu caracwer persoet p>Atunci cand co=" eaza dr- 1eu caracwer persoet , Host-142adesli s ezsa info eaza persoana cauza mom ul sau i1aiion"d 1eo=" dr2"sn i1aiion"d 1a ln1utiliza scopuriln112finite.p>Host-142adesli s ezsa s 1angajeaza sa nur eluctezep>Utilizaget dr- l   co=" dte pe  sn,e uriln Host-142adesli s ezsa   .it=trong>p>Host-142adesli s ezsa utilizeaza dr- ln1cu caracwer persoet limite stricla a scopuril < ca).1au co=" dte.
="7r< >Va furniza info bs dgevand dgodus "sn s v-cgrlebreig >ExecutaPctionipa de asp e 24-6ter"cdRo/4t e sn,e urilorbreig >Comunic p>Putttirs="acite oge tymom lca Host-142adesli s ezsa sa vap>Bspef-cgati d 1asedspea dreptul d 1 odific]). sau sterger2"t rcestor dr- 1si de dreptul d 1a1vap>Inpceea cep>P="htula bspef-cga d 1aceste drepturi, adres ti-va1adminiivcadorului"sn,e ului4-6ternet4 cauza si/sau rmat=d ab]lului4p="htulc fidentialitr- p>Securitr- p>Host-142adesli s ezsa ap>Inpcadrul unui"sn,e om r it ,1eo=" dr2ai ordtpr- l banc]). se raalizeaza -6totdeauna cu1ajudorul unoridgocede24ef-cgrdaa"sn legaln1124securiza).1a plati :1aceste masuri pot c=d te coddr2aiSSL (p="htula/ut tydr- ln1ilizibiln"d 1alrii) ,umpul /f=" drei sau orynsferului"de dr- 1eo fidentiale. Acestdi ordtpr- vor fi utilizate dorr p="htulplate on e"sn nurvor fi pasoryte.
p>Putttirsete nadiga.orul asofe < sa vap>S v-cgr -6ter"cdRo/ t=trong>p>Anumite pem-di 124-6ternet4dttinu- 1d2 4Host-142adesli s ezsa ci-p nun rii4-6ter"cdRo/4(chat, fo um, etc.). Putttirutiliza aceste nun rii4dgen ublpletaget unui fo ula p>L.go-uri spX alre pem-di 124-6ternet t=trong>p>Pam-di 24124-6ternet4Host-142adesli s ezsa pot c=dtinr l.go-uri spX alre sn,e uri. Host-142adesli s ezsa  nu co-pooleaza aceste sn,e uri"sn nur or- 1fi c=d Rder> raspunzator p="htulpracwiciln1l < mawerin"d 1eo fidentialitr- sau p="htulc=dtinutul l . DYNpacest motRo, vap>Accepdaget prez l p>Pgen utilizaget acestui"sn,e,1accepd]ti prez ltypracwici. Daca nu1accepd]ti aa dspbi1acestor pracwici, nurutiliz]ti sn,e ul sn nurfurnizata dr- 1eu caracwer persoet .p>Modific])i t=trong>p>Pgez ltypracwici1au acwualizatd luna aceaso . Oge tymodific]). va fi pub"acala aici1sn vap>Acest websn,e f"# seştdicookie uri (atât dgodgei cât şi A de werţi) p="htula/uurniza utilizatori p>Înpceea ce="7r< >Persoet izaget anumit Cookie uriln1oferă d.ţinători p>Cookie u este id tel < pr s="aciteget emisă;d.1 p>Usecookie estdifo d 2 părţi: num.l. şi co-ţinu ul sau va dr2ai okie u ui. Moi mult, dur p>Cookie uriln1er1"sine nurs="acită;info aţii1eu caracwer persoet ="7r< >Există 2
p>–rCookieuri Persistddte t=trong> –rrcested suda sto <24p hard-dgRo/ u unui computtr sau echipamrda (şi er1"general112p-6de"de dur p>Care suda avr aj.le cookie urilor? t=trong>p>Usecookie co-ţine info aţii1eare ut legătura1er1tr.1un web-browsa (utilizatorul) şi un web-s ve p>Cookie uriln1as A0/p>Care estdi1ur p>Cookie uriln1auda adminiivcade dtyweb-s ve e. Dur p>Ca"suda cookie uriln1pdesaon"d 1werţi? t=trong>p>Anumite secţiuni"d 1eo ţinu dtyp un.le sn,e-uri pot fi furnizat2lpr -6termediul unori- rţe părţi/furnizoge (ex:; box, u video sau ontrylamă). Acestdi- rţe părţi1pot desa d 1asedspea cookie-uri pr -6termediul sn,e ului4şi e e se num sc “third pctiy ="okies”, p="htulcp>Cum suda f"# site;cookie uriln1d.1 p>Orv-zită p2"acest site por- 1 desa cookie-uri er1"scopuri dt:="7r< >Cookie uri dtyp rfo dţă;t sn,e uluibreig >Cookie uried 1aet iză;t v-zitatori breig >Cookie uriep="htulgeo ])gestingbreig >Cookie uried 1er1regnsoryrebreig >Cookie uriep="htulpub"acitrtnbreig >Cookie uriealn1furnizori Acestdi okie uriepot oveni A de următoriil- rta: Gdi cr="7r< >setmit"l volumului4p="htulvideo -dane breig >vn,ez!-de video soreamiigsculcare /sttycomp tibil browsa u breig t="7r>p>Cookie uri p="htulaet iza v-zitatori br=trong>p>D/yfiecare d <ă sând1useutilizator v-zitează;acest site soft-ul 124 di crp>Atâta ,ump ât nursudaeţi"er1regnsoryt p2"acest site, rcestecookie ur or- 1fi f"# sit p="htula/identifaca persoan ln1f-zic., eln1auda f"# site;dorr er1"scop/scrti/wic. Daca sudaeţi"er1regnsoryt pugin şti, d 1asedspea, 12taliil.1p= ca).1ni ln-aţi"furnizat, cum ar fi adres de e- oil şi usa -name-ul –rrcested fiand supus 1eo fidentialităţii4şi prevedtri p>Cookie uriep="htulgeo ])gestingbr=trong>p>Aceste cookie uri1auda utilizate d.1 ă;sau er1emltă limbă;primiţi"aceeaşi reylamă.p>Cookie uriep="htuler1regnsoryrebr=trong>p>Aiunci când1vă er1regnsoryţi"pe acest site, generăm;usecookie eare ne mnudţă;dacp>Cookie uriep="htulpub"acitrtnbr=trong>p>Aceste cookie uri1ne dermit4sp>Aceste cookie uri1le f"# sim şi p "htula ])gesa pub"acitrtne on e. Puttm f"# si, d 1asedspea, cookie uri tpctţinând1useii- rţe părţi, p="htulor oi bună ])gesa).1a pub"acităţii, p="htula/mrăta d24exempluntrylamn112spX vacadţe,;dacă;utilizatorul a v-zitat"li 1usemtionol"pe sn,e112spX vacadţe. Acestdi okie uri1auda mnonim., eln1atochează;info aţii112spX hen daul1vizualizat, nur12spX utilizatori.brcle>p>D 1asedspea, setmim cookie uri mnonim.4şi prin alre sn,e uri p ca).1tvem pub"acitrtn. Primindu-l., asofe , noi ln1 uttm f"# si p="htula vp>Altdi okie uri1aln1- rţe p>P un.le pem-di, werţiiepot sete dgodgeile cookie uri1mnonim., er1"scopul d 1a1urmări1auccesul useiiap"acaţii, sau p="htula/wustomiza oiap"acaţie. Da ori-ă;modului"d utilizare, rcestesn,e nur or- 1acces]p>D 1exemplu, ând1gdstribuţi1usemtionol"f"# sind1budonul p="htulreţelnl24sociale aflat p2"acest site, rcealreţea4socialp>Ca",up dtyinfo aţii1suda sto <24şi acces]t2lpr -6termediul cookie urilor? t=trong>p>Cookie uriln1păsttează;info aţii1er1tr-usefişie < p>Cookie u atochează;info aţii1importr ca).1ermbunătăţesc ex gP dţa d.1nadigar p2"I6ternet (ex:;setmit"l limbii1er1 ca).1s24doreştdircces]get unui"sn,e; păsttrget unui usa logat er1"contul d 1web- oil; securitr- p>D c "suda cookie uriln1importr p="htulI6ternet? t=trong>p>Cookie uriln1reprezi ă pun rul c="htt p>Refuzaget sau d z"cdRo]rea cookie-uri ="7r< >Exemplted 1er1orebu]dţări1importr ale cookie urilor (eare nu necesi-ă;autentifacaget unui utilizator pr -6termediul unup si-p):p>–rOfer adapzr- 1pe -6tereseln1utilizatori <–rreţineget daoole , dgeferidţe e;d limbă (ex:;afişaget rezultatd cautmit"l er1"limba r> ă).p>–rReţineget filtr l p>–rLimiteget fre/v dţei"de difuzage antrylamn <–rlimiteget număcului"d afişări1t unei trylamn1p2"htulun mnumitp>–rFurnizaget de pub"acitrtn1 oi ).levr ă p2"htulutilizator.p>–rMăsuraget, oC,umiza).1şi caracweri/wicale d 1aet ywics –rcum ar fi o fi ret unui mnumitp>–rSecuritr- 4şi probleds legatn1d 1eo fidenţi!litr- p>Cookieuriln NU t=trong> suda viruşi ! Ele f"# sesc fo ",up pla , . Nursuda al e viruşi.p>Cookie uriln1pot fi totuşi f"# site;p="htulscopuri negative. D oa"ece atochează;info aţii112spX preferidţe e;şi -storicul d.1nadigar t p>Înpgeneral1browsa ln1ru4-6tegrate s tmit" d.1 o fidenţi!litr- eare uurnizează;diferitep>Altdiasp eed 1securitr- legatn1d 1eookie-uribr=trong>p>D/oa"ece prot ţia/identităţii4estdif"cti.pva oasă şi reprezi ă dreptul fiecăcui utilizatorid24-6ternet, este id stat;sp>Altdiatacuri"bazat.1p= cookie1implică;s tmit" greşi ale cookie urilor pe s ve e. Dacp>Sfaturiep="htulo1nadigar s A0/p>Da ori-ă;flexibilităţii4 <şi a fapzului"că;majoritr- ="7r< >I <ă sâtevap>–rDacp>–rDacrtyseteget browsa u ui p="htula/ştdrg.1dr- ln1individut e d 1nadigar d/yfiecare d <ă sând1er1chidtţi"browsa u . Aceaso este o1vorian-ă d.1a1acces]p>–rId tel ţi-vă;si4upon> ţi-vă;c=d tedaxap"acaţii r ispyware.p>Multn1di1trdiap"acaţii e"de det dge şi prevenigela/spyware ului4-6clud det dgeaiatacurilor pe sn,e uri.p>Asofe , impiedică;browsa u A de a1acces] t. Multn1di1trdiatacurile"bazat.1p= cookies se raalizează exp"or-ând1pun re e s ab ale versiuni p>Cookie uriln1auda pretut-6depbeşi nu1pot fi eoitr- dacă;dogeţi"să;vă;bucuraţi d 1rcces pn c.l. oi bune şi c.l. oi mari sn,e-uri d24p2"I6ternet –rlo le sau i1ternaţioet n. Culo1idţe eg.re1clmră aymodului" rtyşi a bspef-cgi p>Cum pot odge;cookie uriln? t=trong>p>D z"cdRo]rea şi refuzul d 1a1p imi< okie uriepot ft tyanumite sn,e urip>Estdiposibilă;s taget din browsa p="htulca rcestdi okie uri1ap>Tor- 1browsa ln1moderne1oferă posibilitr- ="7r< >Pe"htula1erdţe eg. rceste s tmit", următoa ele l.go-uri pot fi f"# sitoare, rlofe puttţi"f"# si oCţiun a “ajudor” a browsa u ui p="htul oi multn112talii.breig t="7r>p>Cookie sestings er1"I6ternet Exp er