Taylor Projects

e-gdpr-dark-scheme .moove-gdpr->
"http tt ttpann - ttpann ontent
le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTiccache/t 'et- nupiv> /o, : bote_modal .mov2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTiccache/t 'et- nupiv> /o, : botdpr_cooki-focus-fix-v1abc360630919c964c1d18d471fafe3795287573.js' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTict.moos/o, : botp/cul 'ets/slickiv> slick.min.js? =5.4.1' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTict.moos/o, : botp/cul 'ets/bootstrtpiv> bootstrtp.min.js? =5.4.1' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTict.moos/o, : botp/cul 'ets/sidriv> jquery.sidr.min.js? =5.4.1' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTict.moos/o, : botp/cul 'ets/widgefic-wp-ad jquery.widgefic-wp-ad.min.js? =5.4.1' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTict.moos/o, : botp/cul 'ets/slidin .moiv> jquery.slidinPro.min.js? =5.4.1' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTict.moos/o, : botp/cul 'ets/jquery-match-link s jquery.witchHink s.min.js? =5.4.1' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTiccache/t 'et- nupiv> /marquee-v050ef601e04fad47a2c88a261438856244bd6c7c.js' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTiccache/t 'et- nupiv> /
/div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTict.moos/o, : botp/cul 'ets/saugus.js? =5.4.1'
/div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTict.moos/o, : botp/cul 'ets/fixed- saugus.js? =5.4.1' /div> e noa'tre pe 28 augus'> /* \/\AogICCxp5u-i"eEPj;\8 admin\/admin-ajax-item,"Cău_id":>>
\/\AogICCxp5u-i"eEPj;\8 vpTi\/Clugins\/modale_moda- h,"stricu_init":>1h,"enabled_default":{"third_ rty":0,"advanced":0},"geo_lo ":>okie_m,"force_rerfc/":>okie_m,"is_si"gle":>h,"cutr="s_user":>0h,"rfc/_lity":n" cla,"c_modalexpir ":>365"}; /* ]]> */ /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 vpTicClugins/modale_moda- su tag.js? =4.1.9' /div> le noa'tre pe 28 augus' 'oovewTiAogICCxp5u-i"eEPj;8 includos/v> embed.min.js? =5.4.1' ove-gV1dpr-> pagi bot_gdpr_cookie_modaldal .href="httlityehide" dialo tAg-pagination"-gdpr-modaldal .er button-gdpr- fix page"p/www.re-lefon-gdpr_cookidal ._t.moo_vdding::: dgv> M4 id=rnews-pagination"-gdpr-modaldal .elefocontet .mo (sc_ -pagination"-gdpr-modale_m> My"page" href="> < Skip to conteClugins/modale_moda- p> ndiv> privacy_, vdgetiv> selected"> dgv> M4 ntnews.ro/" cr-butnavttabtobject-PrezsthDgO gzRN8ală a EoIfidențialitățiih(v> M4 i,#moov> "site- < giulss=: "2> stricu-necess Klmodasdiv> ffding::: dpr-mod dgv> M4 ntnews.ro/" cr-butnavttabtobject-C_moda-urilefcuricu necesDgOh(v> M4 i,#moov> 24.ro orodaess.orgeClugins/modale_moda- vacy_, vdgeclnation"-gdpr-modaltabt - #maiotnews.ro/" ctabtobject-PrezsthDgO gzRN8ală a EoIfidențialitățiih(v> M4 opagination"-gdpr-modaltabt tontet .mo

 r-text" href="#content">S  estef="osebitf="#iu-itesDt"f="#ain ect vdgtii vatget_vizitatorilor si utilizatorilor S cu vchemlad cu ca f=opersnt . DgO e_m> Mia lefpod-Cfdgeect , utiliza cestia/"siopersnan ntrue DgO sups cgeect te.Cu tod-Cf ceste , fie DgO S DgO un obi S ieu citad opersnt .O su limsthDgO, vgti fi .moent-ass=legaturl cuf cest lucrues-ds a-ul#ain ectiv.Dd-Cfdu ca f=opersnt .h(vurong>In gzRN8al, putgti accesD S fa a-ad nevovm st_furnizati .moent-ii du ca f=opersnt ..P ntruet_vt sttisface nevovlO, H-text" href="#content">S vafpod-Cfieu citadst_furnizati dd-Cfdu ca f=opersnt .,f=" exea lu, ntruet_stabili S coain iddsthD sark ntruet_ ocesD S comem-t.In n eci .,festefvorb"f="#cooront dumneav a (numO, adtesD, numaa dO telefon, adtesD electronicD, etc.)Cgeect or du ca f=opersnt .h(vurong>H-text" href="#content">S nu cgeecteaza dd-Cfdu ca f=opersnt . dOct-ass=scopuri ="#isO, expu cit-ds =legww.m-ds =nu elucreaza apoif ceste dd-Cfiu-r-uv -gdfiue_m> tibil cuf ceste=scopuri.Atunciocand cgeecteaza dd-Cfdu ca f=opersnt ., H-text" href="#content">S .moeneaza persnanaass=aauzaass=momsthul#sarkartiu-if="#coeect ds =artiu-if="#a lefutilizaass=scopurilef="finite.H-text" href="#content">S i"#angajeaza sD nu elucreze dOct-add-Cfdu ca f=opersnt . adOcvatg, rtinnu-ids =neexcesov ss=ra"ortfdu scopurilef ntrue DgO sups cgeect te. H-text" href="#content">S vafadopad tod-Cfiv iozoNu2 ecesDgOf ntrue Dd cu ca f=opersnt . elucrd-Cfia-ad" ex fds = ualizatg, daca este=cazul.Utiliza or  cgeect teope  s a-urile H-text" href="#content">S   .h(vurong>H-text" href="#content">S utilizeaza dd-C cu ca f=opersnt . ss=limitadsuricu a-scopurilor ss=aagOfarkf13" cgeect te.S vafpod-Cfieu citaddd-Cfdu ca f=opersnt . ntruet:Vt_furniza .moent-ii vcnd oduseleds =s vdcu2 ); Execuxt si uentri _refz i dumneav a); Pbox" ipamladan ectel" iu-it ve .O s a-urilor); C_aunicD si dezvoltta-blt-ii domsrci .Cfdu dumneav a); H-text" href="#content">S i"#angajeaza sD nu utilizeze dd-C cu ca f=opersnt . ss=scopuri ="#Tron ect domsrci .a fa a-obtinn ss= e .abil cid="mtaDc=9i -ad i or dumneav a persnt .O se=limiteaza mladpersnan abilitd-Cfia-cu caf ceste dd-Cfdatorita-aun ilor DgO ocupa.H-text" href="#content">S vafpod-Cfciteddd-Cfdu ca f=opersnt . im eunl cuffurnizo i sark test-ad i e=s vdcu2xcl cagOfap aza H-text" href="#content">S p ntruet_vt ocesD comem-t. Acestia l-i uent sups oblodal cidtr ualfia-ain ecte EoIfidentialitd-CD si set_tant or DgO pot mi si sD nu lefutilizeze dOct-ass=scopurilefmisiunii DgO -akf13" iuerediu--ad.H-text" href="#content">S i"#angajeaza ="#ase tea sD nu vem-t, iuehiheeze sarkcedeze u r terti dd-C cu ca f=opersnt . fa a oba umneav a, cu exceptia,ass=s eci .,fa uenttodr or dazuri:ass=apu ca unei ecizii juddcuDgO sarkadmini a ve, ntruet_se EoIfoent=legwslt-iei apu cabvlO, ntruet_ oteu"f=repturilefct bunurilefH-tet" href tent">S.DurDt"f="#p agOh(vurong>H-text" href="#content">S p eaza dd-C cu ca f=opersnt . dodr -ad- w.mp Pik este= ecesDg ntruecndepu n.rxt scopurilor ss=aagOfarkf13" cgeect te sarkaad- w.mp Pik tevede=legeaass=vigodr .Dreptu f="#acces, -gdeficDgO, sterge ds =oiozoNuOh(vurong>Putgti ieu citadss=o ws-womsthe DdH-text" href="#content">S it_vt ace Anf=reptu f="#accesmlad cu ca f=opersnt . aagOfvt vesc.B tefdcuDti ="#ase tea Anf=reptu f="#-gdeficDgO sark-terge d cestiaddd-Cfsi def=reptu f="#afvt opung, dss=motov sste iatg, la elucrd or susmsthint .In ce ce vest"#Tron ect a domsrci .a, putgti utilizaa=reptu f="#oiozoNuO fa nicio justificDgO.P ntruet_b tefdcuDf="#aceste drepturi, adtesDti-vafadmini a ogICAgds a-ului iu-itoet ss=aauzaasi/sarkain id=abvlului ntrue oIfidentialitd-CD or.Securitd-CD orh(vurong>H-text" href="#content">S a im le teik masuri ="#Trotecti ntruet_cset_tae oIfidentialitd-CD, securitd-CD si iu-igritd-CD or cu ca f=opersnt . aagOfvt vesc. Accesu flad cu ca f=opersnt . este limitat#angajDti or dars-"cEcovm st_ cu cafsi=aagOfarkpbox" ipatflado foentre cu vchemladnoenel" iu ma f=iif="#coIfidentialitd-C.In cadtu funugds a domsrci .,#coeect a#cooront or bancDgO s"#aializeaza iu-otdeaunl cufajuxotu funor ocede" efdcunu-ids =legalef=" securizagOfa plDti or:#aceste masuri pot cid=tadss=cod a#SSL ( ntruet_face ilizibilif="#al i)dss=w.mpul#coeect i sark_ref=fegICAgddeddd-CfdoIfidentiale. Acest"#cooront v47 fi utilizate dodr ntrueplDtadots inds =nu v47 fi p ate.S vegheaza iu="osebie Dd dumneav a cu ca f=opersnt . sD nu ad" -gdeficDtg, afect te sarkaccesibilif ntrueterti.C_modash(vurong>H-text" href="#content">S cgeecteaza dd-Cfreferitoahemladutiliza s a-urilor iu-itoet ntruet_oferi s vdcu2xidt bune_vizitatorilor si utilizatorilor lor, ndutiliza ded„Klmodas”d– adsie cDgO e_modalotu f=" iu-itoet copiaza pe hardfiv c f=umneav akaaunciocand accesDti un s a. Fdsie ls-e_modas nu ermit"identif ca dumneav a persnt .a. Datel" iuregws ate pot fi p S vdcu2xiu-it veh(vurong>AnumitO S cidtss=aun i iu-it ve (chat, foeum, etc.). Putgti utilizaaaceste aun i nd P S pot cidtinn loki-uri spreeal e s a-uri. H-text" href="#content">S  nu cgntro aza ceste=s a-urids =nu od-Cffi cid="dN8zggraspunzator ntruep cileflor ss=ma f=iif="#coIfidentialitd-C sark ntruecidtinutu flor. Dss=acest motov,_vt recomem-tm it_vt .moenal cu vchemladsbyg cilefacestiads a-uridin ce ce vest"#TrotectiD or artiu-if="#a lefutilizaasark="#a leffurniza dd-Cfdu ca f=opersnt ..Accepga prezsth or cih(vurong>P ndutiliza acestugds a,faccepgDti prezsth e ci. Daca nufaccepgDti e=" iifacestiad ci, nu utilizDti s a-ul#s =nu furnizati dd-Cfdu ca f=opersnt ..MgdeficDgih(vurong>P ezsth e cifarkf13" ualizatg lunl acea D. O ws-wodeficDgO va-ad pubu cau a cifs =vt . a ss=vigodr mladsubu ca ei. Dss=acest motov_vt rugtm it_cid=ultatioperiodec acea D Acestfwebs a fl-cseşts-e_moda-uri (atât o i cât şif=" lad f=ţi)d ntruet_furniza utilizatorilor o ex/paer"ţă multwidt bună dO e_modar mşifs vdcu2xadapad-Cfnevovlormşifiu-itesICAgdfie ăruit.În ce ce numimd“web 2.0”,d“e_moda”-urilefjoa ă un ro im ortdthewidgfacilitdr ccesICAgdşiflivrărit multi lelor s vdcu2xd cDgO utilizatorul#se bucură s-diu-itoet, cum a7 fi:Persnt .iza anumitor s rări ="#um: limb="widgcDgO estefvizualizat un s a, -gned="widgcDgO s" ex mă anumitO reţuridsark_DgifO, ă agOt opţiunilor ntruediverse oduse (măsuri, altef="talii etc)"widgcoşu f="##um ărături (şifmemora cestia opţiuni)d– gzRN8ându-i"#a fe. flexibilitd-Cad“e_şu Agdded#um ărături”d(accesD preferi"ţelor vechi ndaccesD buxonu Agd“artiu-i” şif“widapoi”)); C_moda-urilefoferă dOţinătorilor de=s a-uridun feedl-cl_vtloros#a u -wodu Agdcum sups utilizate s a-urile lor de= ătgO utilizatori, a fe. widcât -ă lef od-ă face şifmdt efdcunu-idşifmdt accesibilif ntrueutilizatori.); Permit"apu cadgetlor multimediaasark="#al- w.p ="#Teeal e s a-uri -ă ad" inclui"#wid-r-uv numit"sit" ntruet_cgOt o ex/paer"ţă dO e_modar mmdt vtloroa-ă,mmdt utilă şifmdt plăcu-ă. Îmbună-ăţesc, ="#ase tea, efdcunuţadsubu citddgetdots in.); CO estefuv “e_moda”?h(vurong>Uv “Iu-itoet C_moda” (e=" cu c t şifcad“brows=" _moda” sark“HTTP _moda” sarkpurmşifsim lu “e_moda” ) estefuv fişier de=m cifdimstsiuni, moent-adss=li-itemşifnumOgO, cDgO va-ad stiPik O e_m>utgrul, e=" artlu fmobil sarkal e echip tee .O unui utilizator ="#TeecDgO s" acces ază Iu-itoetul.C_moda-u. este id=talik tss=seu cita emisă dO ătgO unfweb-s ver unui brows=" (ex: Iu-itoet Explorer, Fchefox, Chroms)mşifest"#coa let “pasiv” (nu cgnţine ogram-dsoftwDgO, viruşifsark-pywatemşifnu od-CfaccesD .moenadgetle ="#Teehard-d ve-u. utilizatorului).Uv e_modafest"#moent-adss=2 ă=ţi: numOlO şifcgnţinuhul#sarkvtlo a#coooda-u.ui. Mdt mult, =urDt"f="#exist""ţă unui e_modafest"#="t=" art-ă; e=hnic, dodr web-s veru. aagOfad mis#coooda-u.#wil od-CfaccesD dss=nou"widgmomsthul#widgcDgO un utilizator i"#wid-odrc"#Teewebs a-u f oci tfwebs veru.ui ain ectiv.C_moda-urilefwidgsine nu seu cită .moenadgetfdu ca f=opersnt . ntruet putga fi utilizate şi,#widgcOlO idt multefdazuri, nu identif că s-rsnt . utilizatorii d" iu-itoet.Există 2 Pik">>C_modauri ="#sesiuneh(vurong>d– ceste sups stiPik" tem oratml-11dosaau f=" e_moda-uri . brows="u.ui web ntrue Dd cesta -ă lefmemorezeapânrnewând utilizatorul#ies ="#Teewebs a-u fain ectiv#sarkwidchide ferxtstrt brows="u.ui (ex: widgmomsthul#logărit/delogărit#Teeunecidt ="#web-idtl sark reţelef=" soci .iza ).C_modauri Persist""teh(vurong>d– ceste sups stiPik" Teehard-d ve-u. unui e_m>utgr sarkechip te (şifwidggzRN8alf="piu="ddeddurDt"f="#viaţă test-bilită s-ntruecimoda). C_moda-urilefpersist""te l" includ şifTeec e lasa-if="#uv ltfwebs a decât c #TeecDgO wil vizit ază utilizatorul#lawiomsthul#ain ectiv#– cu c tidsub numOlO ded“thirdkpboxy Klmodas”d(c_modauri lasa-if="# f=ţi)d– cDgOf ot fi fl-csite widgmod nonimd ntruet memorafiu-itese.O unui utilizator, a fe. widcât -ă ad" livrd-ă subu citdtefdât idt lsvdthă s-ntrueutilizatori.);='map>CDgO sups avdthaj ls-e_moda-urilor?h(vurong>Uv e_modafcgnţine .moenadgetfdDgO fac=legătura#wid-rO unfweb-brows=" (utilizatorul)mşifunfweb-s ver nume (webs a-u ). Dacă un brows=" acces azDd celfweb-s ver dss=nou,d cesta pod-Cfciti .moentdge"f="ja stiPikă şifrxtcdgent "widgconseci"ţă.C_moda-urilefcset_tă us ilor o ex/paer"ţă plăcu-ă dO e_modar mşifsusţin eforturilefmultorewebs a-uri ntruet_oferi s vdcu2xEoIfoet-bilO utilizatoril or:#exd– preferi"ţele widgma f=iif="#coIfidendge"litd-C ots in, opţiunile vcnd limb="s a-ului,gcoşurgdded#um ărături sarkpubu citdtef lsvdthă.);='map>CDgO est"#=urDt"f="#viaţă unui e_moda?h(vurong>C_moda-urilefcups admini a e ="#web-s vere. DurDt"f="#viaţă unui e_moda pod-Cfv,#mo se neficDtov,_="piuzând de=scopu f ntrue DgO est"#Tlasa-. Un ls-e_moda-urifcups fl-csite " ntrueogsint_tă sesiune (sess Klmodas)mşifnu idt cups reţinuhC odikă ce utilizatorul#a ărăsitewebs a-u fsi un ls-e_moda-urifcups reţinuhC şifrxfl-csite de fie DgO dikăewând utilizatorul#revine ed celfwebsite (“e_moda-uri entnnu-i”). Cu tod-Cf ceste , c_moda-urilefpot fi ştsrsif="#uv utilizator widgo ws-womsthe tss=iu-itmediul#serări or brows="-u.ui.);='map>Cidsups cgmoda-urilefplasa-if="# f=ţi?h(vurong>AnumitO secţiunif="#coIţinuh ="#Teeun ls-s a-uri ot fi furnizat"e tss=iu-itmediul#u r terţe ă=ţi/furnizo (ex: : botbox, us=video sarko e-gă). Acest"#terţe ă=ţi pot lasa ="#ase tea e_moda-uri tss=iu-itmediul#s a-ului şife.O se=numescd“thirdkpboxy Klmodas”, ntruecă nu sups plasa-if="# o eta ulewebs a-u ui ain ectiv. Furnizo i f=ţi-"cEcovm să ain ecte ="#ase tea legeaawidgvigodr mşifTbyg cilef="#coIfidendge"litd-C alef="ţinătorICAgds a-ului.);='map>Cum sups fl-csite cgmoda-urilefdO ătgO acest siteh(vurong>O vizită s-dacest site pod-Cf lasa e_moda-uri widgscopuri =":C_moda-uri ="#Termoent"ţă s a-ului); C_moda-uri ="#at .iză vizitatorilor); C_moda-uri ntruegeohDgg _coo); C_moda-uri ="#widregws are); C_moda-uri ntruepubu citdte); C_moda-uri aleffurnizorilor de=pubu citdte); Acest"#coooda-uri ot ovenif=" ladurmătoriieterti: G At .y cs, Facebook, Youhube etc); C_moda-uri ="#Termoent"ţă:h(vurong>Acest w.p ="#e_moda reţine preferi"ţele utilizatorului s-dacest site,d şa widcât nu idt este= evovm ="#seta lor la fie DgO vizitagOfads a-ului. Exea l":serări v4lumului ntruevideo id="er); v az"f="#video s eam-itocue DgO est"#e_m> tibil brows="-u.); C_moda-uri ntruett .iza vizitatorilor);vurong>Dc fie DgO dikăewând uv utilizator vizit ază acest site soft-u f=" at .y cs furnizatf="#o f=ţă sboxO gzRN8 ază uv e_modaf="#at .iză utilizatorului. Acest e_modafindspung dacă ţi-mdt vizitatdacest site pânrnea#um. Brows="-u.findvt spung dacă veţidacest e_moda, iaa dacă nu, v4mggzRN8a unul. Acesta ermit" -gnitorizDgOa utilizatorilor unictfdDgO ne_vizit ază şifcât ="ddesdo fac.Atâta w.mp Pât nu supseţidwidregws at s-dacest site,d cest e_modafiu od-Cffi fl-csit ntruet_identif cadpersnan fizicO, elefcups fl-csite doatml-11scop_stati <. Daca supseţidwidregws at sutireşti, ="#ase tea, ="taliil cDgO ei -aţidfurnizat, cum a7 fi adtesD ="#e-idtl şifus="anama-u f– ceste ficnd supus"#coIfidentialităţii şif tevederilor dss=T=" i şifCoIBoNu2, Pbyg că dO oIfidendge"litd-C ="#um şif tevederilor legwsltdgeei ss=vigodr mcu vchemlads oteu" or du ca f=opersnt ..C_moda-uri ntruegeohDgg _coo);vurong>Acests-e_moda-urifcups utilizate dO ătgO unfsoftecDgO st-bilOşts-din ce ţa ovenidge. Est"#coa let nonimdşifest"#fl-csit dodr ntruea hDgg afcgnţinuhul#– chiaa şifaaunciocând supseţidpO Acests-e_moda-urifne ermit să flăm dacă ţi-vizualizat sarknuko e-gă ots in, DgO est"#w.pul#acestsia şifcât w.mp ad ecux dO ând ţi-văzux mesaju f ubu citdr.Acests-e_moda-urifle fl-csim şifTentruea hDgg afpubu citdteadots in. Putgm fl-csi, ="#ase tea, e_moda-uri sboţinând uvei#terţe ă=ţi, ntrueowidt bună hDgg agOfa pubu cităţii, ntruet_ rătafd" exea lu e-gef="spreevaca"ţe, dacă utilizatorul#a vizitatd="#con#uv ox" oldpO s af="spreevaca"ţe. Acest"#coooda-urifcups nonimO, elefctoch ază .moenadgetf="spreewntet .ul-vizualizat, nu ="spreeutilizatori.);='map>Deease tea, serăm e_moda-uri nonimO şif tineal e s a-uri TeecDgO vemfpubu citdte. Ptimindu-lO, a fe.,t wi lef utgm fl-csi p ntruet_vă aicu şts-ea vizitator . celugds a dacă ul f=ior veţi-vizitads a-u f wstru,_vă v4mgputga livrdfpubu citdteadbazDtă s-daceastă .moenadge".Alt"#coooda-urifalefterţelor ă=ţih(vurong>Peeun ls- C_moda-urilefpă ază .moenadgetfwid-r-uv fişier tre de=m cifdimstsiuni cDgOf ermit unui website să aicu scă un brows=". Web-s veru. vt recu şts-brows="-u. pânrnewând coooda-u.#expirrnesarkeste=ştsrs.C_moda-u. ctoch ază .moenadgetfim ortdtheecDgO wimbună-ăţesc ex/paer"ţa dO e_modar ms-dIu-itoet (ex: serări limbetfwidecDgO s" dorOşts-accesD unugds a; ă agOt unui us=" logat"widgcontu f="#web-idtl; securitd-CD ots indbankcoo; ă agOt oduselor widgcoşu f="##um ărături).);='map>Deec dsups cgmoda-urilefim ortdthee ntrueIu-itoet?h(vurong>C_moda-urilefreprezithă sun ul#e ntr . l aun dgentărit#efdcunu-ida Iu-itoetului,gajuxând la gzRN8a unei ex/paer"ţe dO e_modar ms ete s" şifadapad- preferi"ţelor şifiu-iteselor fie ăruieutilizator. Refuza sark="z vDrea e_moda-urilor od-Cfface un ls-s a-uri im osibil de fl-csit.);='map>Refuza sark="z vDrea e_moda-urilor nuewidseamnrnewă nufveţi-mdt p mi pubu citdtefots in, i dodr că acea D nu ve-mdt putga ţine cidt ="#preferi"ţele şifiu-itesele vs., evidendge"t"e tss=coa ortdmsthul#dO e_modar .Exea l" ="#wid"cEcov"ţărtfim ortdtheeals-e_moda-urilor (dDgO nu= ecesită artentif ca unui utilizator tss=iu-itmediul#u u cidt):– CoIţinuh şifs vdcu2xadapad-Cfpreferi"ţelor utilizatorului – cDk">>– Furniza dedpubu citdtefidt lsvdthă s-ntrueutilizator.– Măsura , opw.mizagOfşifca f=i C_modaurile NUh(vurong>dsups viruşif! Ela fl-csesc moent- dw.p plass=wre . Nu sups al ătuits-din bucăţi ="#codd şa wă nuf ot fi execuxt a n cifnu otfauxo-ru.a. Îdgconseci"ţă, nu sefpot dupu ca sarkaipu ca Teeal e reţelef ntruet_se ru.a sarkaipu ca dss=nou. Deoahecefnu otfl-1depu n.aaceste aun dget, nuf ot fi cid="dN8zge viruşi.C_moda-urilef ot fi totuşiffl-csite ntruescopuri negative. Deoahecefctoch ază .moenadgetf="spreepreferi"ţele şifistiaicul#dO e_modar . utilizatorilor, atât eeun numO s afcât şifpO idt multefal e s a-uri, c_moda-urilefpot fi fl-csite cado foenă dO Spywate. Multef oduse dthi--pywatemsups cgnştieu-if="#acest fapa şifwidgmod cid=taton-arch ază c_moda-urilefp ntruet_fi ştsrsifwidecDdtu f ocedurilor de=ştsrgOre/scat re dthi-virus/dthi--pywate.În gzRN8alfbrows="- au iu-igrate s rări dO oIfidendge"litd-C dDgO furniz ază diferite"nivelif="#accepga a e_moda-urilor,operioadă dO v .abilitd-C şifştsrgOrefartont-ă după ce utilizatorul#a vizitatduv numit"sit".Alt"#an ecte ="#securitd-C=legatef="#comoda-uri);vurong>DcoahecefTrotecdget_identităţii est"#flboxO vtloroa-ă şifrxprezithă =reptu ffie ăruieutilizator d" iu-itoet, este id să se=ştieec dev uale oble =pot crea e_moda-urile. P ntruecă tss=iu-itmediul#lor s k_ref=mit"widgmod cid=tatonwid mbe.O sensuridinmoenadgetfwid-rs-brows=" şifwebsite,edacă uv tacator iark rsnană neartorizDtă .t vdnifwide arcursulx="# r f=mite d or, .moenadgetle e_Iţinuhef="#comodafpot fi .t cepgDte. DeşifflboxO ra ,d cest lucruese pod-Cfwid-âa la daca brows="-u. se e_Iectează l/"s v=" fl-csind oereţea Iecv> Dtă (ex: oereţea WiFi nesecurizatrn).Alt"#atacuridbazDt comodafim l că s rări grOşiheeals-e_moda-urilor pe s vere. Dacă un website nu seu cită brows="-u.ui -ă al-cse scă dodr cat .O cv> Dte,d tacatorii ot fl-csi această vulRN8abilitd-C ntruet păcălifbrows="- wid d mit"# .moenadgetf tss=iu-itmediul#eat .Olor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoif .moenadgetle widgscopuri =" afaccesD neartorizDt anumitO s a-uri. Est"#flboxO im ortdthe-ă adţidat""ţikwid legegOt metodeiec ei-mdt pot vcte d"#Trotecdgee a .moenadgetlo=opersnt . .Sfaturi ntrueo e_modar set_tă şifrxn id=abvlă, bazDtă s-dKlmodas.h(vurong>Datorită flexibilităţii lor şifa fapau Agdcă majoritd-CD id-rs-cOlO idt vizitats-s a-uri şifcOlO idt mari fl-csesc e_moda-uri, ceste sups a oapefiuevitdbile. D"z vDrea e_moda-urilor nueva ermit" accesu futilizatorului s-ds a-urile cOlO idt răspândi-C şifutilizate tss-rs-car Youhube, Gidtl, Yahoo si#al el .Iikăewâtevt sfaturi DgO vă  otfaset_tae ade_modaţidfără grijikwid-ă cufajuxotu fe_moda-urilor:h(vurong>– Pbox" ulaaizaţi-vă s rările brows="-u.ui widgcO ce veşts-e_moda-urilefp ntruet_reflecta un nivelxEoIfoet-bil ntruevoi . securităţii utilizărit#e_moda-urilor.– Dacă nufvă dOr fj ază c_moda-urilefşifsupseţidsint_tak rsnană cDgO utiliza ază c_m>utgrul, >utgţidseta e=" g lunigi d" expir gOf ntruestiPirea istiaiculAgddeee_modar mşifalf= or rsnt .O ="#acces.– Dacă l-m ă=ţiti accesul#lawcalculator, >utgţidlu "widgcons"dN8zr"#seta brows="-u.ui p ntruet_ştsrgOf individu .O ="#e_modar mdc fie DgO dikăewând widchideţidbrows="-u.. Acea D este ofv,#mon-ă dO afaccesD s a-urile c gOf las ază c_moda-uri şif=" t_ştsrgOfo ws- .moenadge"f="#vizitagOfla widchide sesiunii e_modar .– Id=taliţi-vă si up ţi-vă cid=tatonapu cadget dthi-pywate.Multef id-rs-apu cadgetl"ddeddetect şif teven.rxet_spywate-ului iuclud detect a#atacurilor pe s a-uri.A fe.,tim iedică brows="-u.f=" ladafaccesD webs a-uri cDgO r putga -ă expuod-Cze vulRN8abilitd-ile brows="-u.ui sark-ă dOscarc"#softwDgOopericulos. Aset_taţi-vă că veţidbrows="u. mOgOu up t. Multef id-rs-atacuriledbazDt comodas s"#aializează expuod-ând sun e.O s.abeeals-vers unilor vechi ale brows="- or.C_moda-urilefcups pretutiu=" i şifnuf ot fi evitd-C dacă do ţidsă vă bucuraţi ="# ccesmpe cOlO idt bune_şifcOlO idt mari s a-uri d" s-dIu-itoet – liPile#sarkar-itoadgent le. Cueo i"ţelegOrefcl ră -wodu Agdlor de=opN8zr"#şifa b tefdcuilor DgO aduc, >utgţidlu "măsuril ecesDgOf="#securitd-C=a e. widcât -ă >utgţide_moda cufwidcrederCfpefiu-itoet.Cum ot o c_moda-urile?h(vurong>D"z vDrea şifrxfuzu f="#afp mi coooda-uri ot face anumitO s a-uri im c-bilO sark=if cil de vizitatdşiffl-csit. Deease tea, rxfuzu f="#afaccepgD e_moda-urifnuewidseamnrnewă nufveţi-mdt p mi/vedea pubu citdtefots in.Est"# osibilă s ra din brows=" ntrue Dd cest"#coooda-urifcă nufmdt ad" accepgDtC sark oţidseta brows="-u. să accepg"#coooda-urif=" ladun s a nume. Da ,ddeeexea lu, dacă nu eştidwidregws at fl-csind c_moda-urile, nufvet putga lăsD comsthDgii.Tod-Cfbrows="- modetoefoferă osibilitd-CD xet_schimb="s rările e_moda-urilor. Acest"#s rări s"#găsesc d"#aigulă l-11“opţiuni” sarkwidgm" iu f="#“preferi"ţe” al brows="-u.ui fl-csit.);='mavig < g>Pentruea wi"ţelegO ceste=s rări,durmătoare loki-uri pot fi fl-csitoare,d l fe. >utgţidfl-csi opţiunCad“ajuxot” a brows="-u.ui p ntrueidt multef="talii.); C_modafsn _cooskwidgIu-itoet Explorer ection"> t" h s.microsoftlock"en-us/iu-itoet-explorer/delete-mat ge Klmodas#ie=da-11"> t" h s.microsoftlock"en-us/iu-itoet-explorer/delete-mat ge Klmodas#ie=da-11 id=C_modafsn _cooskwidgMozillad ection"> sup ort.mozilla.orgeen-US/kb/enable-and-disable-e_modas-webs a-preferences"> sup ort.mozilla.orgeen-US/kb/enable-and-disable-e_modas-webs a-preferences id=C_modafsn _cooskwidgChromsd ection"> sup ort. lock"chroms/answer/95647?hl=en"> sup ort. lock"chroms/answer/95647?hl=en id=C_modafsn _cooskwidgSafari ection"> sup ort.app lock"kb/ph17191?liPile=en_US"> sup ort.app lock"kb/ph17191?liPile=en_US id=C_modafsn _cooskwidgOpN8z ection"> t" hww.opN8zlock"help/trtorials/"> t" hww.opN8zlock"help/trtorials/ id=Pentrues rările e_moda-urilor gzRN8atif="# f=ţi, >utgţidcid=ultamşifsi a-u f ection"> t" hww.yourots inchoices.ock" o/">hww.yourots inchoices.ock" o/ id= unde găsiţi-mdt multef .moenadgetf tsvcnd cgnfidendge"litd-Ca=legată dO pubu citdteadots in.  stricu-necess Klmodasclnation"-gdpr-modaltabt esty disid=":nonct-ent .otnews.ro/" ctabtobject-C_moda-urilefcuricu necesDgOh(v> M4 opagination"-gdpr-modaltabt tontet .mo opagination"oSioScmo -pagi/a> tw-hDgg mo -pagi/a> tw-hDgg -wre tonteaiRN8clnation tw-hDtonteaiRN8 tw-nflmo -pagination"oSioScmo -pagi/a> tw-hDgg mo -pagi/a> tw-hDgg -wre tonteaiRN8clnation tw-hDtonteaiRN8 tw-nflmo -pagination"oSioScmo -pagi/a> tw-hDgg mo -pagi/a> tw-hDgg -wre tonteaiRN8clnation tw-hDtonteaiRN8 tw-nflmoC_moda-u. ctricu necesDg-"cEcovm să ad" ac vDt widgo ws-womsth, a fe. widcât -ă utgm salv preferi"țelef ntrues rările e_moda-urilor.argin: orgin: orgin: orgin: orgin: orgin: orgin: orgin: orgin: - #maiopagination"-gdpr-modals atus-bDg-mo (sc_ad="z vează); abelo (sc_adc_ < abellnation"c_moda-switch"> dgv> M4 (sc_adc_ <; abelo (sc_adc_ ap>Dacă dOz vDțidacest modu c_moda, nufvă v4mgputga salv preferi"țele. Acea D widseamnrnewă dc fie DgO dikăewând vizitațidacest site,eva-"cEcov să ac vDțidsark-ă dOz vDțidcgmoda-urilefdss=nou. 24.dpr-modnation"-gdpr-mod-gdpr-modaldal .esapr-sn _cooskb#moov"visibect-Salvează s rările i,#moov> "s ove-gd.-gdpr-modalb#moov" href=opr- (sc_pa-modal-leftove-gd.-gdpr-modaldal .efoo f=tontet .n ontent #moovve-gd.-gdpr-modaldal .erro/scontet .- nc_ad-pagination"-gdpr- fixc>dgtent na-modal-vve-gd.-gdpr-modaldal .eontet .- argin: ove-g _gdpr_cookie_modaldal . - arbody arhtmlo