Sorin Roşca Stănescu

id="content"e
id="content"e
tnews.ro/">tnews.r="get" c it" vfootiv clh ro/"> t-title fontfootivss="adsbygoogUntitledfootivs46w, https://www.recentnews.ro/wp-con2748item-object-category menu-item-4113="#"_-411">EXTERNE ste-maine idtha span like" idtha spansiz sgpbOldCB_text widgfbA6J/;Init; xt widgfbA6J/;Init_tefun () { if (> js, fjs_ted.getElemt.jsByTagName(s)[0]; if (d.getElemt.jById( none !.js? 5.4'9 */ mo _gdpr_ slate">soc spanement2'privacy_ voveSect-catego -gdpr-tabds="e, s gdpr- csocgo gdpr-privacy- voveS>slate"> s gdpr-s="rtabds-bg"">Prezsocl src= lh <
slate"> s gdpr-s="rtabds-bg"">C soclseduu-kwidth-respomagNalh rdiv class="rgo -gdpr-branvcla-cinpclh SS MEDIAord s.orguplugins/gdpr- GDPR C
ro/"> h-respomal> iv class="rgo -gdpr-tabdlay:Prez iv class="rgo -gdpr-tabdgs/2dlay: n1sreBaaovesi-demisie tag  /www.deosebit de Agai hrefde ect cla vovtii privaww.a vozitatpaittpesikutiliz paittpe inittpesale Agai net.Aces- documt.j /stiriw.ue ci c adopin e H1sreBaaovesi-demisie tag cu privdse lac spele cu cae ="sperso{dispe caee mte"iatle pon e colecta kutiliz abe ces-oraesikpersoanele p u caee aunt colectate.Cu ton e ces-ea kfiecaee ins Agai net H1sreBaaovesi-demisie tag aee un obiWS.rv diferitesikcae ="ioadci sprii. Daca un anumitesit Agai net H1sreBaaovesi-demisie tag .mgbcitac spesperso{die auplimlegaturcecu ces- luc u pe /a v-ul ectiv.Dn e cu cae ="sperso{dimeaadong>In general, petvtikaccesce init Agai net die H1sreBaaovesi-demisie tag fae a fi nevoiw.sa furniz i fo ii cu cae ="sperso{di.P u a v" hrisface nevoile, H1sreBaaovesi-demisie tag va pon e .mgbcitacsa furniz i dn e cu cae ="sperso{di, execplt, p u a stabili o 1"r dIn ecidi, /www.vorba ordlTztele dumneavoastd (nume, ad h, numa> telefon, ad h electdonich, etc.)Colectaabe speltpecu cae ="sperso{dimeaadong>H1sreBaaovesi-demisie tag nu colecteaza dn e cu cae ="sperso{diws.r pg">scopuai pr.rade, expgbcite /a>leg meme /a>nu preluc eaza apoi ces-e dn e Agar-uocgod Ag mtetibilecu ces-e>scopuai.Atuncikcand colecteaza dn e cu cae ="sperso{di, H1sreBaaovesi-demisie tag fo eaza persoana 9e =auze iocgom
 • insAgai atle utiliz pg">scopuaile finite.H1sreBaaovesi-demisie tag . angajeaza h nu preluc ezews.r pdn e cu cae ="sperso{diwas.rvaww, p rtinr -- /a>neexces pg">raws.r cu scopuaile p u caee aunt colectate. H1sreBaaovesi-demisie tag va adopin ton e J9-(ozatGile necescre p u cac spele cu cae ="sperso{dispreluc n e .a fi ex = /a> ualiz ,eJaca es-e>cazul.Utiliz abe speltp  colectatespe  /a v-uaile H1sreBaaovesi-demisie tag   .meaadong>H1sreBaaovesi-demisie tag utilizeaza dn ele cu cae ="sperso{disg">limitacsadicr a scopuailtpe9e =are auef scopuai dw.ueo ect cl comprediabilec mtame-i dumneavoastd .Des-insbarii dspeltpecu cae ="sperso{dimeaadong>Des-insbarii dspeltpedumneavoastd perso{die ae>limiteaza xclu lacpersoanele abilitn e .a cunoa H1sreBaaovesi-demisie tag va pon e ci cdn e cu cae ="sperso{diwimpreuncecu furnizorii sauepres-dbarii de>s vocGi ececare apeleaza H1sreBaaovesi-demisie tag p u a v" ssesce1"me-ma..Aces-rteJ9e u aunt obladsbyec tr ual .a ectenwGKfident9alitn ehesiks ante speltpe e caee le pot.ue="iesiksh nu le utilizezews.r pg">scopuaile misiunii caee le-aef H1sreBaaovesi-demisie tag . angajeaza asemt.ea h nu ve-ma, n riwze sauecedwze unow "me i dn ele cu cae ="sperso{disfae a sb abe umneavoastd , cu except9a,pg">s ecidi, a u toariltpecazuri:pg">apgbc abe uneiws.razii judocGaee aaueadmioad a ve, p u a senwGKfo >leg sl ieiwapgbc bile, p u a steje reptuai c ai buiuai c H1srBaaoves xclu sie tag.Durhrefde pastd remeaadong>H1sreBaaovesi-demisie tag pastdeaza dn ele cu cae ="sperso{disdoar hret mempackg es-e>necescr p u dndeptJiiabe scopuailtpe9e =are auef lege pg">vigoari.Dreptul acces,cgodificcre, s-erge ai o(ozatGemeaadong>Petvtik.mgbcitacg">oricecgom
 • Bt.efocGati asemt.ea de reptul godificcre saues-erge e ces-orcdn e sikde reptul a v" opun ,eJ9e In ce alwe vestw.ueo ect cla comP u a bt.efocGa aces-e dreptuai, ad hti-va admioad a orugui /a v-ului Agai net 9e =auze si/saue bilului p u cGKfident9alitn ehe speltp.Securitn ehe speltpmeaadong>H1sreBaaovesi-demisie tag awimplemt.jkg masuai dw.ueotectie p u a as a cGKfident9alitn eh, securitn ehesi Agaigritn ehe speltp cu cae ="sperso{dis=are v" vesc. Accesul lac spele cu cae ="sperso{dises-e limitat angajatv tpecare tdebuiw.sa le cunoa codaaba SSL (p u a face spele ilizibili al i)cg">memprapp lectaaii saue ransferugui d cdn e c Kfident9ale..Aces- ordlTzte.vor fi utiliz esdoar p u platacoo/wp- /a>nu vor fi pastd te.C H1sreBaaovesi-demisie tag colecteaza dn e referitoari lacutiliz abe /a v-uailor Agai net p u a oferi s vocGi mai buie vozitatpaittpesikutiliz paittpettp, princutiliz abe d c„"hlegaturcecu prezfun i Agai ve (chat, fo um, etc.). Petvtikutiliz paces-e fun i princzicplet abe unui fo ula> intiriwrv. Fo ula> mgbcitacunele dn e cu cae ="sperso{di, cum ar fi numele, ad h, numa>ug telefon, ad h electdonich..Aces- Ja-- /unt colectatesdoar g">scopul a amelioraes vocGile Agai ve si a v" raspunde nevoiltp.s vocGi pot.avbe cces lac fo iile furniz   g">memprapintiriwrii si pot.godificc saues-ergecg">oricecgom
 • LJie-uai sp al e ini Agai netmeaadong>Pa init Agai net H1sreBaaovesi-demisie tag pot.c tinrslJie-uai sp al e /a v-uai. H1sreBaaovesi-demisie tag  nu co oleaza ces-e>sa v-uai /a>nu pon e fiec di t raspunz pa p u pe ci c ltpe9e ma ="ii Kfident9alitn e sauep u c tinutul ltp. Dg">aces- nu furniz i dn e cu cae ="sperso{di.Modificcrimeaadong>Prezv" td g">vigoari lacuubgbc abe ei. Dg">aces- Aces- web/a v fhttseşte În ce alwe numimc“web 2.0”,c“ Perso{diiz abe anumittpes tări pr.rum: limba în-=are /www.vizualiz kun /a v,cgoneda în-=are s exue="rc cnumite reţuai /aue crife, păstd re" opţiunittpe e u diverse sduse ("rcsuai, al e talii etc) în-=oşul rumpăr/stuai (şi memor abe ces-or opţiuni)c– generându-. astfeisflexibilitn eac“ şului d crumpăr/stuai”c(accescabe preferinţettpevechi princaccescabe bu onului “insAgai” şi “înapoi”)-item men>C sa v-uai un feeda ta v"ttpos asuue cgodului cum /unt utiliz es/a v-uaile ttpede>către utiliz pai, astfeisîncât s/stle pon /stface şi mai efocGr -- şi mai accesibili p u utiliz pai.-item men>Pmemit apgbc ţiittpemul iem-4 psaue alt mep dw.u al e /a v-uai s/stfi incluse înar-uocanumitesit p u a cre" o experienţă de s="adsri mai v"ttpoas kmai utilă şi mai plăcută. Îmbuiătăţesc, asemt.ea, efocGr ţacuubgbcitnţiicoo/wp-.-item magNalnp>Ce /www.uoc“ Uoc“Igai net C m ci dimliai şi numere, ccre va fi s-ockg pe mtetvaul, "memi{diul mobileaaueal e echipamr -- ale unui utiliz pa dw.u =are s accesează Igai netul.C smgbcitaabe emisă de către un web-s vepeunui browsiv>(ex: Igai net Expttper,eFdsefox, Chrom<) şi es- cpletc“pasiv” (nu co ţiie sgrame /oftwcre, viruşi sauespywa şi nu pon e accesce fo sţiite dw.u hard-d ve-uisutiliz paului).Uoc
  2 pă"ţi: numele şi co ţiiui auev"ttaaba odiv-uiui. Mai mul , urhrefde exis- nţă e unui
  nou în-gom
 • C nou,caces-d pon e ci i fo ţiefdeja s-ockgă şi reacţio{d în-=onsecilţă.C Caee es- urhrefde viaţă e unui C scopul p u caee estw.ulasaa. Unele Agai em-4uges tăriltpebrowsiv-uiui.-iuHinp>C- /unt coAgai em-4ugeunow "meţe pă"ţi/furnizori (ex: box, u">video saueol cllamă)..Aces- "meţe pă"ţi pot.ulasa asemt.ea Agai em-4ugesa v-ului şi eie ae>numescc“thirdepatey "hC Aces- mep dw.
  nevoiw.dw.setaabe ttpeta fiecaee vozitare ac/a v-ului. Execplw:s tările.volumului p u video (-sva vzefde video stdeamclascu caee estw. mtetibilebrowsiv-ui-item magNalnp>C De fiecaee dkgătcând uocutiliz pa vozitează aces- site /oft-ug vernewsa{diy cs furniz o ="ţ/stpatee generează uoc
  acăknu,.vom-genera unul..Aces-d pmemit goni paizcre utiliz paittpeunici caee ie vozitează şi cât de desco fac.Atâta mempacât nu /unteţi înreg std ttpe aces- site,caces-c
  Tmemenwoşi CGKzatGi, P-it că de c Kfidenţielitn e pr.rum şi prevedwaittpeleg sl ţiei g">vigoari cu privdse lacu stejeabe speltpecu cae ="sperso{di.C Aces-e şi aruncikcând /unteţi pe ins noastdă în-limba română saueîncal-ă limbă primiţi aceeaşi rellamă.C Aruncikcând vă înreg std ţi pe aces- site,cgenerăm uoc
  C Aces-e Aces-e D asemt.ea, s tăm P unele ini, ="ţiinpot..etac spriile stiz o apgbc ţie. Datorită modului d utiliz re,caces-c/a v nu pon e accesce ces-e> D execplt, când lastribuţi uocategool fhttsind bu onulep u reţelel soctale aflattpe aces- site,cacea reţea soctalăkva înreg std vitn ehe vs.-iuHinp>C- mep dw. fo sţii /unt s-ockg şi accesct prg">Agai em-4uge C m ci dimşters.C logat în-=ontul web-mail; securitn eheoo/wp- banking; păstd re" sduselpa în-=oşul rumpăr/stuai).-iuHinp>D =e /unt coC cpo(inm
 • Agai em-4ugeunuyec t):– C Kţiiui şi s vocGi adapin e preferinţettpeutiliz pauluit– ccgrounGi de>ştiai,evreme, spo(i, hă"ţi, s vocGi pubgbce şi gu nm– Ofert adapin e pe Agai ele utiliz paittpe– reţiiere" a olettp, preferinţete de.limbă (ex: afiş abe rezult tpecautăriltpeîn-limba română).– Reţiiere" filtriltpedw.ueotecţie cnwGp ittpe rivdnd co ţiiui pe Igai net (opţiuni family mode, fun ţii dw.safe s arch).– Limitare" fre1venţei d cdiRuzeab al cllamettpe– limitare" numărului d afişări e uneiw cllame pe u un anumiteutiliz pa pekun /a v.– Furniz abe d cpubgbcitn e mai relevnnt/stpe u utiliz pa.– Mrcsua abe, opmemizare şi cae ="ioadcilv a{diy cs – cum ar fi c Kfi ree unui anumitenivel refbc pekun website, =e mep dw. Kţiiui /www.vizualiz kşi modul cum uocutiliz pa ajunge pekun website (ex. prg">motoari de căuicre, di clt,eJ9e al e web/a v-uai etc). Web/a v-uaile depuiează aces- a{diize e utilizării.ttpe e u a îmbuiătăţis/a v-uaile în-bt.efocGugeus ittp.– Securitn e şi problemt>legatc Kfidenţielitn eC NUmeaadong>c/unt viruşi ! Elv fhttsesc fo e mep plag">mora. Nu sunt alcătuite din bucăţis dcaşascăknu pot.fi executa v n ci nu pot au o-puia. În-=onsecilţă, nu sc pot.dupgbc saue pgbc u al e reţele p u a senpuia saue pgbc dg">nou. D oarice nu pot îndeptJiipaces-e fun ţii, nu pot.fi c di te viruşi.C şti =e ent.juate problemt>pot.crea Agai em-4ugettpes e ransmiteîn-godcc taincîncambeie aensuai info sţii înare browsiv şi website, Jacă uocatac pa sauep rsoanăkneautoaizctă t voni în a cursul rensmite e speltp,e fo sţiite Kţiiuic
  Al- atacuai bazate p =
  Agai em-4uge a{diettpenesecurizate..Atac paiinutilizează apoi fo sţiite în-scopuai dw a accesceneautoaizct cnumite /a v-uai. Es- fhatee impo(innt s/stfiţi a- nţieîncalegere" metodei =elwi mai potrivdteedw.ueotecţie cn fo sţiito"sperso{dii.Sfatuainp u o s="adsri s ă şi re bilă, bazat/stpe "hDatorită flexibilităţvi ttpeşi a fapiului că majoritn ehe inare cele mai vozitate /a v-uai şi cele mai maai fhttsesc Ikgătcâtev" fatuaincaee vă pot as a cacs="adsţi făr/s grijieîns/stcu aju orug – Pategoula>iz ţi-vă / tările browsiv-uiui în-ce alwe veşte – Dacăknu vă derenjează c – I talkţi-vă /i up spaţi-vă c taincapgbc ţii nntispywa .Mul e inare apgbc ţiite de detect cl şi preveiiab a spywa -ului Agclud detect cla atacuailor pe sa v-uai.Astfei,aimpim-4că browsiv-ui laca accesceweb/a v-uai =are er petva s/stexpgon eze vulnerabilitn ile browsiv-uiui sauesă descarcw./oftwcre-periculos..As aţi-vă că eveţi browsivui mereu up spat. Mul e inare atacuaile bazate p = C opi rw.şi a bt.efocGittpe e caee le aduc, tetvţi lud "rcsuaile necescre securitn e>asteisîncât s/s tetvţi s="adstcu încredwae pe Agai net.Cum pot.spri c D z vcrea şi refuzul a pe="ie odiv-uainpot.face cnumite /a v-uaiwimpr cdbile /aue 9fbcil de vozitat şi fhttsit. D asemt.ea, refuzul a acce c Ton e browsiv-ele mode ne oferă posibilitn ehe b a schimba / tările Pe u a înţetegee ces-e>s tări,curmă papele lJie-uai pot.fi fhttsito re,caltfeistetvţi fhttsi opţiuneac“aju or” a browsiv-uiui p u mai mul e talii.-item magNalnp>C
  Baaot wids.micro/oftuzicaen-us/Agai net-expttper/delete-ma{dgev"hBaaot wids.micro/oftuzicaen-us/Agai net-expttper/delete-ma{dgev"hC
  C
  C
  C
  Baaoww.opi uzicahelp/tutoaials/">Baaoww.opi uzicahelp/tutoaials/Pe u / tările oww.youroo/wp-choices.zicaro/legată de pubgbcitn eacoo/wp-.  e
   ro/"> s tabds-bg"">C iv class="rgo -gdpr-tabdgs/2dlay: iv class="rgo -gdpr-status-bcr pclh mo _gdpr_stdicr_"h z veaz/s-itab lclh h < ab lect-catwc mo _gdpr_stdicr_"hmo _gdpr_stdicr_"h D z vctS>slate">lh h np>Dacă dez vcți aces- modul c nou. e soclass="rggbut>socgo -gdpr-modal-allow-all but>so-visibg"">A vcre ton esoclsedbut>soclass="rggbut>socgo -gdpr-modal-sa -s-0tingsebut>so-visibg"">Salveaz/st/ tărilesocl sdiv
    so-itle="splah bal> f