sfintire catedrala neamului

mh="arc a-neamului" da
AurIpL>la Bra*ov div> v id="IpL>cmeta name="generator" content="Site Kit by Google 1.8.1" /ryUL="custom_hudiv>
9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role=BCAgi Neamului esWseonfnyjle="a ustom_g"> ow"> 5/or475-turc75-tighrefb24. mengu -675x450ope"> www.autopieseonline24.ro E_text widg-lui ei/a>umB: lTza>u9Dnerator" contenxpZator" contenxpZator" contref=boma-n>O.pb52 post type-post status-mB: lTza>u9Dn5/11/2018 ;/h411/2018 iv> _8 iv> BCIMrc=" datay-stiri tag BCIMrc=" datay;/h411/2018 iv> a-neamului" data-mh="arch/2018 iv> a-neamului" data-mh="arch/2018 iv> a-neamului" data-mh="arch/2018 ineamului" data-mr">mh="arc a-neamului" da
AurIpL>la Bra*ov div> v id="IpL>cmeta name="generator" content="Site Kit by Google 1.8.1" /ryUL="custom_hudiv>
9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role=BCAgi Neamului esWseonfnyjle="a ustom_g"> ow"> 5/or475-turc75-tighrefb24. mengu -675x450ope"> www.autopieseon2/ s://ult 1 E_text widg-lui ei/a>umB: lTza>u9Dnerator" contenxpZator" contenxpZat d om_redez paor"ultvictoion.n.nv_re- 40n"> invu9Dn5/11/2018 ;/h411/2018 iv> _8 iv> BCIMrc=" datay-stiri tag BCIMrc=" datay;/h411/2018 iv> a-neamului" data-mh="arch/2018 iv> a-neamului" data-mh="arch/2018 iv> a-neamului" data-mh="arch/2018 ineamului" data-mr">mh="arc a-neamului" da
AurIpL>la Bra*ov div> v id="IpL>cmeta name="generator" content="Site Kit by Google 1.8.1" /ryUL="custom_hudiv>
9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role=BCAgi Neamului esWseonfnyjle="a ustom_g"> ow"> 5/or475-turc75-tighrefb24. mengu -675x450ope"> www.autopieseonst-posts grid-layout">
mh="arc a-neamului" da
AurIpL>la Bra*ov div> v id="IpL>cmeta name="generator" content="Site Kit by Google 1.8.1" /ryUL="custom_hudiv>
9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_infa role=BCAgi Neamului esWseonfnyjle="a ustom_g"> ow"> 5/or475-turc75-tighrefb24. mengu -675x450ope"> www.autopieseon6/TarafultViorelnBogățBIBAs="container">
u9Dn5/11/2018 ;/h411/2018 iv> _8 iv> BCIMrc=" datay-stiri tag BCIMrc=" datay;/h411/2018 iv> a-neamului" data-mh="arch/2018 iv> a-neamului" data-mh="arch/2018 iv> a-neamului" data-mh="arch/2018 ineamului" data-mr">mh="arc a-neamului" da
ut = wi<{backg {backgxt widget c="custom_ht a-" /ryUL="cus="text/j {backgxt widget cu li.menu-item-selected a,#moove_gdpr_cookie_modal .moove-gdpr-modal-content .moove-gdpr-mpL>la Bra*ov div> 6fa role="a ustom_htaiv> 9\j3B_inf{backgrnavm_htaiv> 9\j3B_infa role="a u> 9\j3B_inf{backgrnav 2748e-taxonomy menu-item-object-categor"wid_tegoSHOWBIZ
va po7te pt>gdprdo>telefon, adres5 electhonic5, etc.)< ihong>Colecta styt_telor cu ca men=" eerso>H
numcolecteaza d7te cu ca men=" eerso>intr-ingdm tibiu cu lcestec" couri.Atunci candmcolecteaza d7te cu ca men=" eerso> dal- eaza eersoanad="ccauzad="cmom ul-saw. ceinteet">gdlecta sa le utiuirid="c" courile dafinite.H
p">angajeaza s5 nu eluc eze t"c dd7te cu ca men=" eerso> va adop47 to7te ozAMgile necesro/ p Akcr"t_tele cu ca men=" eerso>< ihong>Utiuiri styt_telor mcolectate ee ms m-urile H
 m. ihong>H
utiuireaza d7tele cu ca men=" eerso>AuDrept exerplu, H
va po7te pt>intermenuve>Cdrunic5 si dezvolt l ii com rciH
p">angajeaza s5 nu utiuireze d7tele cu ca men=" eerso> t_telor cu ca men=" eerso>Dest ceaa1"> t_telor dumneavoastht eerso>re persoanele biuit7te pa"cunoasca ac data>diioriH
va po7te cere"d7te cu ca men=" eerso> saw.presteaa1"> tecs v cgi>re cao/ apeleaza H
p Akiamul ocesr -dm . Acestia www.u sue_moblcusto ctatrmenutu pa"tadaecte 6PxfidentialitseoIH
p">angajeaza t">asem ea s5 nu v , inchi> eze saw.cedeze unor>terii d7tele cu ca men=" eerso> teciz< ihong>Dur5erica-pasthto/ ihong>H
pastheaza d7tele cu ca men=" eerso>r>O.p ="cvigo7re.< ihong>Dreptul t">acces,ivodificro/, sterge sPutati pt> piamulac); ytreptul t">accestla"t_tele cu ca men=" eerso>B ef cgrti t">asem ea ytreptul t">vodificro/ saw.rterge sa mulooun/, d="cmotposd="tem iii/, re preluc 7 styt_telor susm io>In cestycel uveste odaect sa com rcio ozAMg/dfa m nicio justificro/.P Akiab ef cgr t">ac drepturi, adres5ti-va adminlassanormai-ms m-ului>internet>="ccauzadsi/saw.tadata ib lului>p AkcPxfidentialitseoI< ihong>SecuritseoIH
a im-lem d masuri de otectie p Aki as="cuakcPxfidentialitseoI, securitseoIintegritseoIin man="ieet">gdxfidentialitseo.In cadrul unu-ms m com rcigdlecta sa>gdprdo> oceder ef cg securizro/ a"pl5tilor:>ac masuri pot cta ta"="ccoda sa>SSL (p Aki ome t_tele iuiribiueet">alnui)"="calmpul>gdlecta "> saw. .moofermai-mde"d7te cdxfidentiale. Acest">gdprdo>AuH
vegheaza indeosebikcr"t_tele dumneavoastht cu ca men=" eerso>< ihong>Cdpr-ms ihong>H
colecteaza d7te referitoaentla"utiuiri stys m-urilor>internet>p Aki oferi s v cgi> internet>le copiaza ee hard col dumneavoastht.a4unci candmaccesrti unys m. Fisieo/le gdpr-ms nu ermit identifinregdsthtte pot ci pa, cila>cta ultii/, da si>aln data>dr voniiorizro/.Putati peta"et_custorma astfe/d="" d piamuldal- ezed="clega a le accepUr saw.nu. D">asem ea, putati peta"et_custorma p Aki dazmenuvr gdpr-ms-urile.< ihong>S v cgi>intermenuve ihong>Anumit/ ui, ci da>internet>datinuta>dr >H
ctat="ciunenui>intermenuve>(chat, f- um, etc.). Putati utiuiridac iunenui>pr "zarpleti styunui f- ulas t">inon> erm. F- ulasul-st>telefon, adres5 electhonic5. Acest">da a am/liora s v cgile>intermenuve>si>aamulrasounde nevo lor.AuUtiuiriiorii>inon> si>re lcestec" v cgi>pot avstylccestla"dal- iile furniriir >="calmpul>inon> er"> si>pot vodificr saw.rterge"="co1"me mom kdal- iile furniriir.< ihong>Ltti-uri daeamaln ui, ci da>internet ihong>Pa, cila>da>internet>H
pot ctatin dltti-uri daeamaln s m-uri. H
 numco oleaza lcestec" m-urigdxfidentialitseo saw.p Akctatinutul lor. Din acest motpo,amulre-dm m piamuldal- sto cu vcentla"itemnucile acestor"" m-uria le utiuiridsaw.t">a le furniri d7te cu ca men=" eerso>< ihong>AccepUi styprez elor u menuci ihong>Pr "utiuiri styacestu-ms m, accepUrtiyprez ele menuci. Daca nu accepUrtiyckgnewii acestor" menuci, nu utiuirrtiys m-ul-s cnu furniriii d7te cu ca men=" eerso>< ihong>Modificroi ihong>Prez ele menuci au idco menutuirii/ lund aceast5. O1"me modificro/ va"ci pub>Acestewebs m fureseşte gdpr-m-uri (atât o i cât o/cat">re n="ţi)"p Aki urniri utiuiriiorilor o exontrenţăa ult adap47te nevo lorto/cainteresmai-mfiecăruie.În cestycelnumim"“web 2.0”,"“gdpr-m”-urile joacă uny ol im-orisn în omiuit7rstylccesmai-mo/calivrărid cro/ utiuiriiorul-seabucură goPerso>vumpărături (o/camemori stylcestorlooţiuni)"– generându-p">astfe/dflexibiuit7tea"“gdşuli-mde"vumpărături”"(accesr stypreferinţelor vechi>pr "accesr stybunoumai-m“ ceinte” o/ca“înapoi”)tem menu->Cdpr-m-urile oferă d/ţinăiorilor dec" m-uriasu m modmai-mcum sue_mutiuiriieds m-urile lor deccăto/ utiuiriiori, astfe/dîncât ră le o7tă ome o/cam Permit ap>alt alp de amaln s m-uri ră cir inclup">într-p Aki co/ulo exontrenţăad/ et_cusretm asem ea,aef cg ţa"iub>< ihong>C/ Udi“Internet>Cdpr-m” (ckgnew cunosc m o/caca"“browskg dpr-m” saw.“HTTP dpr-m” saw.purto/caCdpr-m-u/d ia tal d pr="c"t>gdrpleti“pasiv” (numco ţinem ogramoUdigdpr-maest">l- dd="c2 pă"ţi: num/l/ o/caco ţinu ul-saw.muloa sa>gdpr-m-u/ui. M datkgn cetă;yckhnic,ddo7r web-s verul cro/ a"t mis>gdpr-m-u/>îl o7te accesr d="cnou în mom ul-în cro/ un utiuiriior p">înto7rce amwebs m-ma asociatewebs verului tadaectiv.Cdpr-m-urile în ainemnu "t>da>internet.< ihong>Există 2i" da ri de gdpr-m-uri: ihong>– < ihong>Cdpr-muri de sesiute ihong>"– lcestea sue_msto" da>tem-or7r în dosasma da>gdpr-m-uri socialiri s).– < ihong>Cdpr-muri Persist"nte ihong>"– lcestea sue_msto" da> amhard-d uve-u/dunui gdm utar saw.echipam (o/caîn general dapindemde"dur5erica-viaţăaprestebiuită go Akctpr-m). Cdpr-m-urile persist"nte lr includ o/ca- celekpl5sata>dr dr n="ţi)"– cro/ pot ci furesiteaîn modi nonim"p Aki memoriainteresele unui utiuiriior, astfe/dîncât ră cir livr7tă iub>< ihong>Cro/ sue_mavsn aj/le gdpr-m-urilor? ihong>Udigdpr-maco ţinemdal- sţii cro/ omclegătura>într/ uneweb-browskg (utiuiriiorul)to/cauneweb-s ver nume (webs m-ma). Dacă unybrowskg acceseazr"lceleweb-s ver d="cnou,"lcesta po7te ciii dal- ţiricajamsto" dă o/careacţio>< în consecinţă.Cdpr-m-urile as="cuă us ilor o exontrenţăaplustomă d/ et_cusreto/ca"usţin eforturile ultormwebs m-mri p Aki oferi s v cgi>6Pxf- tebiu/ utiuiriiorillor:>ex"– preferinţeleaîn man="ieet">gdxfidenţirlitseo ol-18",looţiunile vcndmlimba s m-ului, coşur-mde"vumpărături saw.pub>< ihong>Cro/ est">dur5erica-viaţăatyunui gdpr-m? ihong>Cdpr-m-urile ue_madminlassane de web-s vere. Dur5erica-viaţăatyunui gdpr-m po7te v ria s mnificripo,adapinzând dec" coul p Akcro/ este l5sat. Un/le gdpr-m-uri ue_mfuresitea"widget_a>p Ako ain"cuă sesiute (sessu-i gupr-ms)to/canu dr Anumit/ secţiuniet">gdxţinu de amun/le s m-mri pot ci furniriirkpr="cintermddiul unor>terţe pă"ţi/furniro1" (ex:a box, u"cvideo saw.oricttpă). Acest">terţe pă"ţi pot l5sa t">asem ea gdpr-m-mri pr="cintermddiul s m-ului>o/cae// secnumesc"“third pef=y gupr-ms”, p Akcă nu "ue_mpl5sata>dr o eti ulmwebs m-maui tadaectiv. Furniro1"> n="ţi thebu e să tadaecte t">asem ea r>O.p în vigo7reto/ca-temnucile t">gdxfidenţirlitseo ale daţinăiormai-ms m-ului.tet cop>< ihong>Cum sue_mfuresiteacopr-m-urile d/ căto/ acest site ihong>O vizCdpr-m-uri de arl- nţăatys m-uluitem menu->Cdpr-m-uri t">a>Cdpr-m-uri p Akgeo rogeCdpr-m-uri t">înregdsthtretem menu->Cdpr-m-uri p Akpub>Cdpr-m-uri ale furnirorilor decpub>Acest">gdpr-m-uri pot ovencat">re urmăioriikterii: G A>< ihong>Cdpr-m-uri de arl- nţă: ihong>Acest alp de gdpr-m reţine preferinţeleautiuiriiorului gos pările -wlumului>p Akvideo v mzrica-video stheamdge cAkcro/ este gdm tibiu browskg-u/tem menitem op>< ihong>Cdpr-m-uri p Aki>Deyfiecro/ d dă când udiutiuiriior viz a>o n="ţă gef=/ genereazăaudigdpr-mat">a>Atâta almpi"ât nu sue_eţi<înregdsthtt goasem ea,adattuiil/ p cro/ ei le-aţigdxfidentialităţii>o/caprevet"rilor d="cTkgnewi o/caCPxzAMgi, Ptemnucăad/ cdxfidenţirlitseo pdivum>o/caprevet"rilor legdsl ţiei ="cvigo7retcu vcentla"i otejt styt_telor cu ca men=" eerso>< ihong>Cdpr-m-uri p Akgeo rogeAceste gdpr-m-uri ue_mutiuiriiedd/ căto/ unesoftmcro/ stebiu/şte din ce ţa m ovencţi. Est">gdrpleti nonim"o/caest">furesit do7r p Aka roge< ihong>Cdpr-m-uri p Akînregdsthtrete ihong>A4unci când vă înregdsthtţi

asem ea, nem ermitr să asociy mo1"me com roiu amcro/ îl igcatţi

< ihong>Cdpr-m-uri p Akpub>Aceste gdpr-m-uri nem ermit să aflămadacăatţi -izutuirii saw.nu.oricttpă ol-18",lcro/ este alpul-acesteia o/cacât almpia"t ecutdd/ când tţi -ăzutdmesajul pub>Aceste gdpr-m-uri le furesim o/ca- Aka rogeasem ea,agdpr-m-uri terţe pă"ţi, p Ako gdpr-m-uri ue_m nonim/, ele tocheazăadal- sţii dadaeamu-memooul -izutuirii, nu dadaeamutiuiriiori.tet cop>D">asem ea, s păm gdpr-m-uri nonim/>o/caprinmaln s m-uri amcro/ tvemapub>< ihong>Alt">gdpr-m-uri ale terţelor uă"ţi ihong>Pamun/le ui, ci, n="ţii pot peta" o ile gdpr-m-uri nonim/, în a coul t">a urmări uccesul udei>ap>ap>terţele pă"ţi nu ot accesr copr-m-urile d/ţinu o d/ acest site.tet cop>D">exerplu, când stribuţi socială -a<înregdstht menuvitseoI< ihong>C o/caaccesrtrkpr="cintermddiul gdpr-m-urilor? ihong>Cdpr-m-urile păstheazăadal- sţii într-expiră saw.estecşters.Cdpr-m-u/d tocheazăadal- sţii im-orisn amcro/ îmbunătăţesc exontrenţa d/ et_cusretgoweb- vumpărături).tet cop>< ihong>D ceCdpr-m-urile reprezin ă gunenul g ă exontrenţe d/ et_cusretg etenoasa>o/caadap47ttypreferinţelor o/caintereselor fiecăruimutiuiriior. Refuri stysaw.t"zmenuvrrea gdpr-m-mrilor uo7te fome un/le s m-mri im-osibiuadeyfuresit.tet cop>Refuri stysaw.t"zmenuvrrea gdpr-m-mrilor nAkînseamnă că nu veţi m înthebu nţări im-orisn amale gdpr-m-urilor (cro/ nucnecesi<ăaautentifadap47te preferinţelor utiuiriiorului – crda decştiri, vrem/, s-ori, hă"ţi, " v cgi>pub>dr nrtvel.– Ofer amadap47te peainteresele utiuiriiorilor – reţineo/ul a olelor, preferinţeleade limbă (ex:aafio/i styrezultii/lor caupărilor în limba română).– Reţineo/ulfiltrelor de otecţie a 6Ppuilor u vcndmco ţinu ul-go– Limitao/ulfre-venţe-mde"difuri s aricttpelor – limitao/ulnumăruai-mdamafio/ări tyune> icttpe go Akun numit utiuiriior pe unys m.– Furniri styde"pub>– Măsuri st,looalmizro/ o/caca men="idispilmat">a>dr nrtfa>– Securitseo>o/caproblem clega e t">gdxfidenţirlitseoCdpr-murile < ihong>NU ihong>"sue_mviruo/ca! Elm furesesc l- egdd"lşadcă nu pot ci executa m nuci nu ot auno-rula. În consecinţă, nu se pot dup>Cdpr-m-urile pot ci totuo/cafuresiteap Aka couri nega ive. D"oaence tocheazăadal- sţii dadaeampreferinţeleao/caistoricul-d/ et_cusre acest fap4 o/caîn modicta tae_mtarcheazăacdpr-m-urile p Aki i ştersa>înmcrdrul ocedurilor decşterg/re/sca>În general browskg-ele u>integriieds pări d/ cdxfidenţirlitseo cro/ urnireazăadiferite niveleet">accepUi s a gdpr-m-mrilor, eerioadăad/ vo/caşterg/re auto ăadupăaceautiuiriiorul-a miz< ihong>Alt">adaecte t">securitseoclega e t">gdpr-m-mrite ihong>Deoaence otecţii identităţii>est">fuef=/ muloroară o/careprezin ă treptul fiecăruimutiuiriior>da>internet,d iagata asă secşti cegdpr-m pot ci dat cepUrte. D"o/cafuef=/ ri ,"lcestiluc Akse po7te întârpla daca browskg-u/ se gdxectează la s vkg>furesind okreţea>xec marrtăa(ex:aokreţea>WiFi nesecurizrtă).Alt">atacurip Aki păcăli browskg-ele îni "t mite dal- sţii pr="cintermddiul ga>fuef=/ im-orisn ră ciţi< ihong>Sfaturi p Ako et_cusre s="cuă o/caredata ib lă, bazr/ă goDatori<ăaflexibiuităţii>lor o/caa fap4mai-mcăa ajoritseoIo/cautiuiriiedpr="tre csre You ube, G aln le.< ihong>I dă câtemulsfaturi cro/ vă  ot as="cuakca"et_cusţi– Pef="hulasiriţi-văas părileabrowskg-u/ui în c/stycel uveşte gdpr-m-urile p Aki reflecta unynivel>6Pxf- tebiu>p Akvoi utiuiră– Dacă nu văad/rtojeazăacdpr-m-urile o/ca"ue_eţiacces.– Dacă împă"ţiti accesul-di calculiior,y utaţiet_cusretdeyfiecro/ d dă când închideţii şterg/ o1"me dal- sţirica-viz– Ia tal ţi-văasi>upn clţi-văacta tae_map>Multe tintre ap>includ detect sa>atacurilor pe s m-uri.Astfe/,pim-iddicăabrowskg-u/at">re a accesr webs m-mri cro/ traputaa"ră exp>o7tereavulnerabiuitseileabrowskg-u/ui lccestpe c/l/ securitseocaste/dîncât ră  utaţi< ihong>Cum pot o acdpr-m-urile? ihong>D"zmenuvrrea o/carefuzul t">a p miasem ea, refuzul t">a accepUr gdpr-m-uri nAkînseamnă că nu veţi m Est">-osibiuăas pi stydinybrowskg p Akcr"lcest">gdpr-m-uri ă nu m gdpr-m-uri t">re unys m nume. Di ,"d">exerplu, tacă nu eşti<înregdstat>furesind cdpr-m-urile, nu veTo7te browskg-ele oderne oferă -osibiuitseoIs pări sa-găsesc da-tagulă în “ooţiuni” saw.în mewiul t">“preferinţe” alabrowskg-u/ui furesit.tet cotem < >Pe Aka înţeleg/ lcestec" pări, urmăioarele ltti-uri pot ci furesitoire,"lltfe/d utaţiCdpr-mas"ȘT ock">s.microsoftizareen-us/internet-explorer/delete-ma>>ȘT ock">s.microsoftizareen-us/internet-explorer/delete-ma>Cdpr-mas"ȘTIRI>ȘTIRICdpr-mas"ȘTIRI>ȘTIRICdpr-mas"ȘTIRI>ȘTIRICdpr-mas"ȘT ww.opermizarehelp/tutorials/">>ȘT ww.opermizarehelp/tutorials/-itePe Aks părileagdpr-m-mrilor generata>dr n="ţi,y utaţiȘT ww.yourol-18"choices.zareeo/"> ww.yourol-18"choices.zareeo/-ite unde găsiţi m   sthica-necesst/j gupr-msme.ads1-at-content #tab ksty19" dis <:non-re"> s://www.recetab reen-reCdpr-m-urile ihica necesro/ cript : "n.ads1-at-content #tab r-memoove wiript : "n.ads1-aoSioScve : "n/a> tw- roge tw- roge<-a r-meainerme.ads1- tw- r r-meainer tw-nflve : "n.ads1-aoSioScve : "n/a> tw- roge tw- roge<-a r-meainerme.ads1- tw- r r-meainer tw-nflve : "n.ads1-aoSioScve : "n/a> tw- roge tw- roge<-a r-meainerme.ads1- tw- r r-meainer tw-nflveCdpr-m-u/d thica necesro thebu e să cir acnuvrt în o1"me mom , astfe/dîncât ră utam salvtypreferințele p Aks părileagdpr-m-mrilor.overnewuvernewuvernewuvernewuvernewuvernewuvernewuvernewuvernews-widg : "n.ads1-at-content #status-bro ve widget ct"zmenuveazătemabale widget cetwi< abale.ads1-fcdpr-m-switch"> widget cetwiwidget c<: "n.ads1-at-content #sthica-warndge-messtge ksty19" arg top: 10px;m> op>Dacăad/zmenuvrți : "n.ads1-at-content #nfo_b_foon=" r-memoove widget c : "n.ads1-at-content #br-modl_cookixt wi fixm> c -i -item.t-content #nfo_b_r-memoorvascovernewu-ite dal .moove-gdpr-monfo_b rvascovbodyscovhtml> wu-iteCached by WP-Ooalmize (gzip) - >ȘTIRI