Sankt-Petersburg

pt"> (/ipt async src="https://pa-- .mo3xp idget"claspotlight-post"ss="widget_tTooveaixt ZcUa BatneTONOzf> SnvgoogtAgICAgICAgICAgICAgICAKIe.jsgBatn .moove-gdpr-modgICA gpCAgI-tnE <95czcn5centlvsqAKIeiGyrwidgBynd> bbject-c-41tcl-content .mooveget_
ry" class="content-area"
ain">
ustom_html-9gdpr_cookie_gdpr-gdpr-modgdpr_c-10-pfix AgICAgIa>AgICAgI t-category meontennavttabaype-taxPrezlg-6re generală a DICfiden4/brlităț- clICAgIa>r-menuotli> AgICAgI t-category meontennavttabaype-taxCmenu -urisby r-menuot Powered by    AgIB deosebitygooin en<3xp d spsct"> vsstii i> vaIB vszitatorisor si utilizatorisor terorisor sasbygooin enet.Acestygocum-41 e prass=cisbyadop ygooH cu i> v> la#ww..js"cu carass /-post ">pe care -mmCAgiawsbypo ycojscta, utiliza> cestora si post stasbyp Cu to y cestea, fiecare teroriygooin enetoH are un obi clav diferit si carass /i i i>oi> i. Daca un -numit sitooin enetoH cita#ww..-post "e suplimlg-6re, vsti fi < D ycu carass /-post "clIIn general,tnewsti acces6 terorisooin eneto "e H fara e fi nevo e sa furnizati P oces6 o om .In spsci ",yAgIB vorbiygoo-merd ..js"dumneavoastra (nume, aden<3, numa> goo..jsfon, aden<3 .jsctgonic3, etc.)< Cojscta> ww..jor cu carass /-post "clIH nu1cojscteaza d ycu carass /-post " gocctrea"scopuri p ise, ww.r cittosi"leg,#mmtosi"nu i>eluc eaza apoiy ceste d yin r-uu gddyin-mmCAtibil"cu ceste"scopuri.Atunci cand1cojscteaza d ycu carass /-post ", H H k1angajeaza <3 nu i>eluc eze gocctrd ycu carass /-post " agocvaIB, p rtin osi"neexcese/"rea"raspa ycu scopurisbyp ozIgsile neces6reyp p>eluc y e fiooexass osi"assualizatB, daca este"cazul.< Utiliza> ww..jor 1cojsctate-po 1siI -urisb H  1.clIH utilizeaza d js"cu carass /-post ">ea"limita#sVa furniza v>nd1h({ caosi"sd-vscsiles="menu">>Executa si ww.rri tranzass=ijs"dumneavoastras="menu">>Ppt> ipa la#aspsctesooin eass=veo "e siI -urisors="menu">>Cm=unic3 si dezvoltiv clctii comlrci " ycu dumneavoastras="menu id=t p>H k1angajeaza <3 nu utilizeze d js"cu carass /-post ">ea"scopuri de prospsct"> comlrci "a fara e obtin >ea"p>e "abil"cernemtam -ul dumneavoastra.< Destorisa-- cww..jor cu carass /-post "clIDestorisa-- cww..jor dumneavoastra post "e se"limiteaza /main>H vaypo ycnen d ycu carass /-post " imp>eun "cu furnizo-- csad=penoces6 om . Acestbreai/www.r su:h1oblite-t"certrassualy e spscte DICfidentbrlit 3 si sner"ant ww..jor te care sbypot i> mi si s3 nu sbyutilizeze gocctrea"scopurisbymisiunii care sb-a-fs="sin-r/din isa.H k1angajeaza ok1asem-4ea <3 nu v ,sin-hi ezecsad=cedezecunorcol-ti d js"cu carass /-post ">fara ei>oba> wumneavoastra,"cu exceptbr,rea"spsci ",yawww.rto r.jor cazuri:rea"a.r ca> une cwecszii judscsare sad=administras=ve, p otej wrepturisby c bunurisbyH /main>< Dur3xp d pastrareclIH pastreaza d js"cu carass /-post ">do r a-6 coimp este"neces6r p nde.r ni> scopurisor ea"caratus-fs="scojsctate sad=a-6 coimp penvede"legearea"vigo r..< Dreptul ok1acces, gddific6re, stergertosi"o>ozIgseclIPewsti cita#ea"o--ce momlg- ca#H a va ac wreptul ok1acces la#ww..js"cu carass /-post ">caratva i>=vesc.B-4efscsati ok1asem-4ea wreptul ok1gddific6re sad="tergerto cestor d ysi de wreptul ok1atva opunB, dea"mote/"reatem-iatB, la#p>eluc > ww..jor susmlg-i ...In ce ce i>=veste prospsct"> a comlrci "a,tnewsti utilizarwreptul ok1o>ozIgse>fara nicio justbfic6re.P < Securit 3 ww..jorclIH a implem-41 masuri de protsctie p caratva i>=vesc. Accesul la#ww..js"cu carass /-post ">este limitat1angaj3tijor carattrebu e sa js"cunoascaysi"caratus-ppt> ipa col-o fdy cre cu i> v> la#ndy esooin mas /ic ok1coCfidentbrlit .In cadeul unuiosiI comlrci ",1cojsctartao-merd ..jor banc6re s alizeaza in otdeaun "cu ajusorulcunorci>ocedeooefscs osi"legdo r p <3 nu fioogddific6tB, afsctate sad=accesibilc p < Cmenu sclIH cojscteaza d yreferitoa la#utiliza> siI -urisoroin enetop n#utiliza> dn „fuenu s” – fisiereyp "carat="site-orulcgooin enetojs"copiaza po hardyks"cul dumneavoastra=a-unci cand1acces6ti un siI . Fisierele -menu s nu iermit identbf ca> dumneavoastra post "a. Datesooinreg,strate pot fi parorisoocernultatB, da osi"o"a cICnultar- csi1alse d ydoogdnitoriz6re.Pewsti etat="site-orulcastfe">ea a va libl-t 3 wk1awsbyaccepi6 sad=nu. Dk1asem-4ea,tnewsti etat="site-orulcp < Sd-vscsi/in eass=veclIAnumite teroricgooin enetodstinu ydo oH certea"0unss=ioin eass=veo(chat, fdyum, etc.). Pewsti utilizaraceste 0unss=ioi> n#ss=pleta> unui fdy ula> gooin er . Fdy ula>ul s cita#utasbyd ycu carass /-post ", ecenar fi numele, aden<3, numa>ulcgoo..jsfon, aden<3 .jsctgonic3. Acestooda osu:h1cojsctate>do r ea"scopul ok1atameliora sd-vscsileoin eass=veosi1a va raspunde nevo lor.<-ad-foUtilizatoriioin si/201 ceste"sd-vscsi/pot av cces la#< Lgdp-uri ipen alse teroricgooin enetclIParorisoogooin enetoH pot certin >lgdp-uri ipen alse siI -uri. H  nu1co v> la#l id="pisbyacestor siI -urioin ce ce i>=veste protscti3 ww..jor"oriiH_c ok1awsbyutilizarsad=ok1awsbyfurniza d ycu carass /-post ".< Accepia> prezlg-.jor trass=ciclIP> n#utiliza> acestuiosiI ,yaccepi6ti prezlg-.je prass=ci. Daca nuyaccepi6ti ppery iiyacestor prass=ci, nu utiliz6ti siI -ul si"nu furnizati d ycu carass /-post ".< Mddific6riclIP>ezlg-.je prass=citus-fs="sassualizatB lun "aceast . O--ce modific6re ve fi pubr ca a e=citsi"va ei. Dea"acest mote/ va rug m a cernultati posiodic"aceast terori.AcestywebsiI fullseşte -menu -uri (atât i>oi> i cât şicgoola#s /ţi)#p Post "iza> anumitor sdtări p um: limba în caratAgIB vizualizat un siI , gdneda în caratsooexi> mă anumite treţuriosad=t6rife, păstrarea opţiunisor te cestor opţiuni) – generându- k1astfe">flexibilit a “-mşuluiodn umpărături” (acces6> preferinţesor vechioi> n#acces6> busonuluio“oriiH_c” şic“înapoi”)s="menu">>Cmenu -urisbyoferăwdaţinătorisor de"siI -urioun feedaspo vasoros1asupra moduluioecensu:h1utilizate>siI -urisb sor de"/wptratutilizatori, astfe">în/ât "ăwsbyio ăwface şicmsc efscs oşicmsc accesibilc p >Permit a.r caţiisor mul_inded=rsad=ok1al coip de pn alse siI -uri "ăwfiooincluse în r-uu -numit sitoop Cmenu -u">este irntal peea"s cita> emisă dat/wptratunyweb-sd-ver unui browspey(ex: In enet Expsorer, F> fox, Chroml) şicestoo-m=plet “pasiv” (nu1co<ţine1h({gramtosoftw6re, viruşicsad="pywaen şicnu io yacces6 =ve-u">utilizatorului).Uu -menu cestooody ctrdea"2 părţi: numele şicco<ţinu-ul sad=vasoartao-menu -u"ui. Msc mul_, our3xp d existonţă unui -menu cestoooktperorită; pphnic,>do r web-sd-veru">carata#s> miso-menu -u" îl io yacces6 dea"nou în momlg-ul în caratun utilizator se în o rce pn websiI -ulcasociatywebsd-veru"ui spsctiv.Cmenu -urisbyîn sine1nu s cită şi, în cele < Existăw2 datsi/– < Cmenu uri de sesiuneclI – cesteansu:h1sto oo..ispa r în dosa>ulcgoo-menu -uri " browspeu"ui web p ).– < Cmenu uri PostistonteclI – cesteansu:h1sto oopn hard-d>=ve-u">unui -mmCewsr sad=echipam (şicîn generalygopindeodn dur3xp d viaţă peny fuenu s” (cmenu uri plasa_c ok1s /ţi)#– c6reypot fi fullsite în mod -nonim p în/ât "ă fioolivr ăwlubr cit _c cât < Care su:h1av:H_ajele -menu -urisor?clIUu -menu cco<ţine1Cmenu -urisbyasner"wp-usd-isor owww.erienţă plăcutăwdat="siter. şicsusţin eforturisbymul_or websiI -uri p v>nd1limba siI -ului, coşuriodn umpărături sad=pubr cit _c relev:H_ă.s=gle p>< Care estooour3xp d viaţă unui -menu ?clICmenu -urisby u:h1administrase de web-sd-vere. Dur3xp d viaţă unui -menu po yvsria sdmnific6te/, gopinzândtde"scopul p < C osu:h1coenu -urisbyplasa_c ok1s /ţi?clIAnumite secţiuni ok1coCţinu- de pn unele siI -uri pot fi furnizato peea"in endedul unorcol-ţe părţi/furnizo-- (ex: formabox, ua"video sad=os fibacă). Acestoool-ţe părţiypot ilasa ok1asem-4ea -menu -uri peea"in endedul siI -uluioşice"e se"num sc “third-ppt>y fuenu s”, p oi> eta>ul websiI -ului spsctiv. Furnizo-- cs /ţittrebu e swp- spscte ok1asem-4ea legearîn vigo r. şicp id="pisbyok1coCfidenţiplit < Ccensu:h1fullsite coenu -urisbydat/wptratacest siteclIO vszităwntoacest site po yilasa -menu -uri în scopuri de:Cmenu -uri de pnrody cnţă siI -uluis="menu">>Cmenu -uri ok1a "iză vszitatorisors="menu">>Cmenu -uri p >Cmenu -uri ok1înreg,strares="menu">>Cmenu -uri p >Cmenu -uri asbyfurnizorisor de"pubr cit _cs="menu">>Acestoo-menu -uri pot i>ovenicgoola#următorii ol-ti: G A "y="ps, Facebook, You-ube etcs="menu id=t p>< Cmenu -uri de pnrody cnţă:clIAcest oip de -menu reţine preferinţese utilizatoruluiwntoacest site,# şa>în/ât nu sor sa fiecare vszitarata#siI -ului. Exe=ple:setărij. volumuluiop >viI zp d video stream-- -cu care este -mmCAtibil"browspe-u"s="menu id=t p>< Cmenu -uri p De fiecare d ăwcândtuu utilizator vszitbază acest site soft-ulcgoo a "y="ps furnizat ok1ocs /ţăwnSnve generbază uu -menu cok1a "iză utilizatorului. Acest -menu culospunB dacă ţitmsc vszitatoacest site pânăwa um. Browspe-u"culova spunB dacă veţioacest -menu , ia> gacwp-nu, vom genera unul. Acesta iermitoogdnitoriz6rea utilizatorisor uniciycare ne vszitbază şic/ât deodns-o fac.Atâtacoimp ât nu su:heţioînreg,stratwntoacest site,# cest -menu cuu io yfi"fullsit p nd1supusk1coCfidentbrlităţiioşicpenvederisor dea"Tpery i şicCICMIgsi, P id="pă dat/oCfidenţiplit p umoşicpenvederisor leg,slcţiei ea"vigo r. cu i> v> la#l>otej > ww..jor cu carass /-post ".< Cmenu -uri p Aceste -menu -uriy u:h1utilizate>dat/wptratunysoft caratstibilaşte din ce ţara i>oveniţi. Estoo-m=plet -nonim şicestoofullsit do r p şica-unci cândtsu:heţiope teroriynoastră în limba româaă sad=în -ltă limbă peimiţioaceeaşicreibacă.< Cmenu -uri p A-unci cândtvă înreg,straţiope acest site,#generăm uu -menu ccare ne -nunţă dacwp-su:heţioînreg,stratwsad=nu. Sd-verele noastr fullsesc ceste"-menu -uri p < Cmenu -uri p Aceste -menu -uriynt-permitoswp-aflăm dacă ţitvizualizat sad=nu=os fibacă oa-ful, care este oipul acesteia şic/ât oimp a#s>ecut>dat/ândt ţitvăzut>m sajul pubr cit r.Aceste -menu -uriyle fullsim şicpn olope siI okipen vacanţe. Acestoo-menu -uriy u:h1-nonime, wsby tochbază Dk1asem-4ea,tsetăm -menu -uri -nonimeoşicpein alse siI -uri pn carat vemcpubr cit _c. Peimindu-le, astfe", nddwsbyiewsm fullsi p < Altoo-menu -uriyasbyol-ţesor tărţiclIPn unele terori,cs /ţii pot etati>oi> ile -menu -uriy-nonime, în scopul ok1aturmăriy uccesul uueioa.r caţii, sad=p umool-ţese părţiynu iotyacces6 coenu -urisbydaţinu- de acest site.s=gle p>Dk1exe=plu, /ândtt/stribuţiyuu -t> olofullsindtbusonul=p < C ooip de Cmenu -urisbypăstrbază va re unoaşte browspe-u"cpânăwcândt-menu -u" expiră sad=este"şters.Cmenu -u"> tochbază une cww.erienţewdat="siter. n> etenoasooşicadap preferinţesor şicin en sad=okzass=v6rea -menu -urisor to yface unele siI -uri dispsibil de fullsit.s=gle p>Refuza> sad=okzass=v6rea -menu -urisor nu înseamnăwcwp-nuyveţitmsc p> mi pubr cit _c oa-ful, ci do r că aceast nu v tmsc pewsa ţine cert de preferinţese şicin en unui utilizator peea"in endedul unut"cert):– CoCţinu- şicsd-vscsi/adap ypreferinţesor utilizatoruluiw– c6 datsi/de"ştiri, vreme, sspa , hărţi, sd-vscsi/pubr ce şicguad-f:mlg-ale, siI -uri dooen er-gdmlg- şicsd-vscsi/ok1sr vel.– Ofer_n adap ypecin eneferinţese d. limbă (ex: afişa> rezultatBjor cautărijor în limba româaă).– Reţinerea filtr.jor de protscţie a DIp=isor t> v>nd1co<ţinu-ul ntoIn enet (opţiuniyfamily mode, 0unsţii de safatsoarch).– Limitarea fre venţeiodn difuza> as fibaccsor – limitarea număruluiodn afişăriy une c fibacc nt– Furniza> dn pubr cit _c – Măsura> , opoimizaratşiccarass /i il cok1a "y="ps – cuenar fi /oCfiy cre unui -numit nivel/ok1sr f c pe un website, c.ooip de -mCţinu- AgIB vizualizat şicmodul cuenuu utilizator ajunge pe un website (ex. peea"motoa dat/wpu-6re, di fit, dea"alse websiI -uri etc). WebsiI -urisb deru"bază acestk1a "ize utilizăric sor tesiI -urisb în b-4efscsul usd-isor.– Securit oşicpeoblem-"legCmenu urisb < NUclI su:h1viruşic! El fullsesc ody ct.ooip plaea"o . Nu su:h1al/wptuite din bucăţi>ok1cod# şa>cwp-nuypot fi executaI n=citnu iotyauso-ru"a. În consecinţă, nu sbypot du.r ca sad=/e.r ca pn alse reţesbyp Cmenu -urisbypot fi totuşicfullsite p ocedurisor de"ştergare/sca r :H_i-virus/:H_i-"pywaen.În generalybrowspe-asby0uoin grate>sdtări dat/oCfidenţiplit care furnizbază diferite nivelc ok1accepia> a -menu -urisor, posioadă datv "abilit oşicştergaretusto ctă după ce utilizatorul a vszitatouu -numit sito.< Altooaspscte ok1securit "legDeoa cetprotscţia1identbtăţiioestoofuSnve vasoroa"ă şicrepreziH_ăwwreptul fiecărui utilizatorodooin enet,>este ir swp-se"ştin c.oev-41uase i>oblem-"pot crea -menu -urisc. P ,# cest luc u se po yîn â=pla daca browspe-u"cse -mCscteazăwsa sd-vpeofullsindto reţeaoCsc-cat6twp-(ex: o reţeaoWiFi neglcurizată).Altooatacuriobazateyp "coenu yimpl"pă sdtări graşi_n ale -menu -urisor pe sd-vere. Dacwp-un website nu s cită browspe-u"ui "ăwfullseascwp-do r ca "e c-cat6te,# tacatorii pot fullsi aceastwp-vulnerabilit op mite v>te de protscţie a < Sfaturi p Datori0ă flexibilităţiiosor şica fap uluioeă majorit 3 win re cele oapecinevit bisc. Dkzass=v6rea -menu -urisor nu va iermitooaccesul utilizatoruluiwntosiI -urisb cele peea re cer. You-ube, G< I ăwcâteva sfaturi care vwp iotyasner"a cat="siteţiofără griji=în"ăwcu ajusorulc-menu -urisor:clI– Ppt> ula>izaţi-vă sdtările browspe-u"ui în ce ce i>=veşte -menu -urisbyp – Dacwp-nuyvă dar njbază cmenu -urisbyşicsu:heţiosiner"a=p st stwp-caratutilizabază cmmCewsrul, Cewsţioe.ta ppery B lunigi dooexpir reyp – Dacwp împărţiti accesul gI calculator, Cewsţiolu în consed eare seta> browspe-u"ui p sesiunii ="siter..– Irntal ţi-vă sioupww.rţi-vă cerntamoda.r caţii :H_i"pywaen.Mul_c win re a.r caţiiseodn detsct"> şicpenveni> a15pywaen-uluioinclud detsct"> aoatacurisor pe siI -uri.Astfe", disidedcă browspe-u"cgoola#ayacces6 websiI -uri carat r pewsa "ăwww.ro ze vulnerabilit ile browspe-u"ui sad="ăwdascarce softw6re posiculos. Asner"aţi-vă că veţiobrowspeu" mereuoupww.rt. Mul_c win re atacuriseobazateyp "coenu s s alizeazăwww.ro ândtnunsse"e s"abn ale vers=unisor vechioale browspe-.jor.Cmenu -urisby u:h1pretutinde i şicnuypot fi evit dacă do--ţioewp-vă bucuraţi>ok1 cces pb cele în/ât "ă Cewsţio="sitewcu în/reder ypecin enet.< Ccenpot oi> cmenu -urisb?clIDkzass=v6rea şicrefuzul ok1atp> mi -menu -uri pot face anumite siI -uri imp>ass=cibilatsad=obf cil de vszitatoşicfullsit. Dk1asem-4ea,trefuzul ok1ataccepi6 -menu -uriynu înseamnăwcwp-nuyveţitmsc p> mi/vedea pubr cit _c oa-ful.Estoospsibilă sdta> din browspeyp ,#dk1exe=plu, gacwp-nu eştioînreg,statofullsindtcmenu -urisb,-nuyvec pewsa lăs6 omlg-6rii.To ybrowspe-asbymodeeneyoferăwspsibilit 3 w a15chimba sdtările -menu -urisor. Acestoosdtări s găsesc d gulă în “opţiuni” sad=în me iul ok1“preferinţe” al browspe-u"ui fullsit.s=gle id=tPoCewsţiofullsi opţiun a “ajusor” a browspe-u"ui p entN s.microsoftass="en-us/in enet-expsorer/delets-ma geofuenu s#ie=u -11a>Cmenu csls #mos=în Mozilla#salt="recentNEWS.supspa .mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable--menu s-websiI -preferences">entNEWS.supspa .mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable--menu s-websiI -preferencesa>Cmenu csls #mos=în Chroml#salt="recentNEWS.supspa . ass="chroml/answer/95647?hl=en">entNEWS.supspa . ass="chroml/answer/95647?hl=ena>Cmenu csls #mos=în Safari salt="recentNEWS.supspa .app ass="kb/ph17191?lo le=en_US">entNEWS.supspa .app ass="kb/ph17191?lo le=en_USa>Cmenu csls #mos=în Op ea salt="recentN ww.op eaass="help/tstorials/">entN ww.op eaass="help/tstorials/a>Po ww.youroa-fulchoices.ss="io/a>nd1co MUdis> tgic neces6rttrebu e swp-fiooacs=v6t în o--ce momlg-, astfe">în/ât "ăwiewsm salv preferințesbyp okzass=veazăs="abnlttlight-pot-li <-category mecmenu -slid"> -menu -round"#ww.reo aenable="Acs=v6t"#ww.reo adisable ||Dkzass=v6ty>AgICAgItlight-pot-li<="abnlttlight-pot-MUmargecatop: 10px;y> p>Dapă dazass=v6țioacest modul cmenu , nuyvă vom newsa salv preferințesb. Aceast înseamnăwcwp-de fiecare d ăwcândtvszitațioacest site, vattrebu csă acs=v6țiosad="ăwdazass=v6țiocoenu -urisbydea"nou.r-menuot ntent #_html-9ggntent #gdpr_cookie_gdpr-sar_csls #mos=b-menuivisib-taxSalveazăwsdtărilea>r-menuotliom_h e-gdpr.gdpr_cookieb-menuix32" /-clalight-n ws.ro/wp-coe-gdpr.gdpr_cookie_gdpr-foos /aoove-cod Agt/upl i ws.ro/w/-gdpr.gdpr_cookie_gdpr-oove-coi = winde-gdpm#moove-gdpr-menu l_gdpr i =body =html> de-gdpCached by WP-Opoimize (gzip) - entNEWS.g-swpo.ss= - Last gddified: Sa-, 06 Jun 2020 12:18:27 GMTi