sala rapid

moove_gdpr_
jQuery(ow"> ).on('sgpbDidOpen', fun (e) { il va sgpbOldCB="row"> fbAutăInit; il ow"> fbAutăInit="rfun () { il if (dsbyof sgpbOldCB="== 'fun ') { il sgpbOldCB(); il } il FB.init({ il mP Id: 540547196484707o/wper> }); il }; il (fun (d, s,-pe) { il va js,-fjs="rd.getElem 0ByTagName(s)[0]; il if (d.getElem ById(pe)) return; il js="rd.createElem (s); js.id="rid; il js.src="r'rapper">//wnect ebookanet/ro_RO/all.js#xfbml=1&vers v2.11&mP Id=540547196484707'; il fjs.par ode.insertBefore(js,-fjs); il }(docum , 'iner">', ' ebook-jssdk')); il }); il obileata p ildata p il aata p il dir_cookvalue="C i 24 m'i, la Sala Rapi'" /> 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicatcache/m">et-searnup 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicatcache/m">et-searnup 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicattmgbus/aCAgaiw00op
 • ets/slick 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicattmgbus/aCAgaiw00op
 • ets/bootst'mP 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicattmgbus/aCAgaiw00op
 • ets/sidr 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicattmgbus/aCAgaiw00op
 • ets/magnific-alse}djquery.magnific-alse}.min.js?Aga=5.4.1' alue="C i 24 m'i, la Sala Rapi'" /> 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicattmgbus/aCAgaiw00op
 • ets/slidve_gdp 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicattmgbus/aCAgaiw00op
 • ets/jquery-match-nt-lefdjquery.matchHt-lef.min.js?Aga=5.4.1' alue="C i 24 m'i, la Sala Rapi'" /> 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicatcache/m">et-searnup 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicatcache/m">et-searnup 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicattmgbus/aCAgaiw00op
 • ets/s Rapi.js?Aga=5.4.1' alue="C i 24 m'i, la Sala Rapi'" /> 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicattmgbus/aCAgaiw00op
 • ets/fixed- s Rapi.js?Aga=5.4.1' alue="C 24 m'i, la Sala Rapi'> /* _id":wmenu-,ablugin_dir":wrapper\/\v pr_bp6i yb iL\Lr-gdpndica\/blugins\/ove_gntent -ta pliance-,ais_ ":w-,ast'ic>_init":w1-,aenabled_default":{"third_ rty":0,"advanced":0},"geo_lo ":wconten,"force_renkZ7":wconten,"is_sinoda":w-,a="sr _user":w0-,ankZ7_lity":t" cla,a=tent .expir ":w365"}; /* ]]> */ alue="C i 24 m'i, la Sala Rapi'" /> 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gdpndicatblugins/ove_gntent -ta pliance_cost stest-.js?Aga=4.1.9' alue="C i 24 m'i, la Sala Rapi'" /> 'ovgKsfiv pr_bp6i yb iLLr-gincludus/dialos58/di-ten"> on,#moove_godal-ent .moovon,#mosearcfix feed ntnews.r-lefovon,#mter-coodal-_tmgbu_vtml-wiii
  pr-modcfo on,#mpr-mo-rrowinloseu> "28947 on,#moove_godal-elefoie_mol-cloass="SCC-ten"> on,#moove_gntm894yhfeed php?rsclass on,#moove_gtabopr-f-wrap"> pr-modcfo on,#mpr-mopr vacy-CAgavgdp=> "28947 wrap"> pr-monav taboem-4111Preznt ass-necessiv> pSent spt>
  -necessiv> pSent s="> on,#moove_gtabopr-f-wrap"> pr-modcfo on,#mpr-most'ic>-necessiv>=> "28947 wrap"> pr-monav taboem-4111Ctent -urile "t'ic> necesa on,#moove_gbranan> -c-cloass ildotions-wrapper"> ordpress.org=blugins/ove_gntent -ta pliance" '>Powered by <28947 GDPR Ctent Ct pliance "28947 movess="r_cookie_modmenu-.on,#moove_godal-elefoie_mol-cv on,#moove_godal-erw00}ie_mol-cloass="SCrten"> on,#moove_godal-eem-4111ver{color: < A2}#moove_g.menu.on,#moove_godal-ertextw rten"> o.recedal-ent .moo rten"> on,#moove_gtaboe_mol-cloass="SC_TSCC-ten" vacy_CAgavgdp="> on,#moove_gtabo rrap"> taboem-4111Preznt on,#moove_gtabo oe_mol-cloass

   id="page" class="site">  8Kpe deosebit/divinteresdt/ < id=ectfilm vgdtii vat/ a/vizitauorilor si utilizauorilor ilor sale vinternet.Acest/docum cu vttonl "ele cu ca rsmperso" 8 caCu toIte tcestea, fieca a /"> c temperso" / suplimnt<"t'ong>DIte cu ca rsmperso" <2t'ong>In general, putdti accesa il vinternetv / Hd="page" class="site"> fa a/di nevoP8nS va poIte /"> c sa furnizaui dIte cu ca rsmperso" , vexe plu, 8nSSP.In d=eci , 8Kpe SC_T /divnterdo" "ele dumneavoast'm (num/, adresd, numab> <"elefon, adresd elect'onicd, etc.)<"t'ong>Colectailm "elor cu ca rsmperso" <2t'ong>Hd="page" class="site"> nuooolecteaza dIte cu ca rsmperso" > cavecen uhuri assis/, exp> c ps nlegewsm ps nnu elucAtunci candooolecteaza dIte cu ca rsmperso" , Hd="page" class="site"> moov/neaza persoanaecencauzaecenmomntHd="page" class="site"> /ivangajeaza sd nu eluc cavedIte cu ca rsmperso" >a cvat/, 8rtintypeps nneexcesnteecenra cla cu uhurile 8nS va adopgI toIte ozxkmile necesa<"t'ong>Utilizailm "elor ooolectatempe os -urile Hd="page" class="site">  o. <2t'ong>Hd="page" class="site"> utilizeaza dItele cu ca rsmperso" cenlim st'ic> a/ uhurilor cencaPDreptvexe plu, Hd="page" class="site"> va poIte /"> c dIte cu ca rsmperso" > 8nSVa furniza moov/navii vtndo oduseleps nsgavgcmileript> >Executa si u/nari s://z ile dumneavoast'mript> >Pidgetipanl ad=ectel vinter vev / s -urilorript> >Ct unicd si dezvolt azp>Hd="page" class="site"> /ivangajeaza sd nu utilizeze dItele cu ca rsmperso" cen uhuri de od=ectfil comnrci a fa a/obtint cen e abil c"conmtam"><"t'ong>Dest arii "elor cu ca rsmperso" <2t'ong>Dest arii "elor dumneavoast'm perso" / senlim eaza ta dansupersoanele wbilitIte /a/cunoasca c8Kpe dat vdauoriblocun ilor 8 caHd="page" class="site"> va poIte cere dIte cu ca rsmperso" >im euni cu furnizorii sat rest arii ensgavgcmi=a p8nSSP. Acestarchcenu/na sungooblmenu c"ctr ual /a/ id=ecte SlYfidentialitIted si s/divantm "elor 8 ca cavecen uhurile misiuh-i caHd="page" class="site"> /ivangajeaza divasem ea sd nu v">SP, cailm unei ecizii judgcma cab .<"t'ong>Durdt/ Hd="page" class="site"> past'eaza dItele cu ca rsmperso" doIr ogIt wsmpn estennecesa< 8nS niilm uhurilor cenca<"t'ong>Dreptuusiv acces, odificaPutdti /"> c cenori e momnt< ca Hd="page" class="site"> /a va acin-r reptuusiv accesnl "ele cu ca rsmperso" caB efgcmati divasem ea -r reptuusiv odificaprelucIn celm ce veste od=ectfila comnrci a, putdti utilizae reptuusiv o ozxkm/ fa nicio justaficaP8nS<"t'ong>SecuritIted "elor <2t'ong>Hd="page" class="site"> a>im lem masuri de otectie 8nSIn cadruusunudiv comnrci ,vntlectailavnterdo" "elor bancaPHd="page" class="site"> vegheaza indeosebi ca "ele dumneavoast'm cu ca rsmperso" sd nu di v odificau/, afectate sat accesibile/ 8nS<"t'ong>Ctent s <2t'ong>Hd="page" class="site"> oolecteaza dIte referitoatonl utilizailm s -urilorvinternetv 8nSPutdti /et pr-menuor astfe ce /a va moov/nezeecenlegaomai cu preznt<"t'ong>SgavgcmiAnumit/ i vinternetvddtinut vd  vHd="page" class="site"> c"ctcencun ivinter vev(chat, fv/um, etc.). Putdti utilizaeac8Kpe cun ivpr ta pletailm unui fv/nulab> c unele dIte cu ca rsmperso" , cum a_/di num/l/, adresd, numab v"elefon, adresd elect'onicd. Acestivdapepsungooolectate doIr cen uhuusiv a am/liora sgavgcmilevinter vevsiva va rashunde nevoPUtilizauoriitcesten gavgcmi<"t'ong>Lgdp-uri sppr-al e i vinternet <2t'ong>Pa il v vinternetvHd="page" class="site"> pot c"ctint lgdp-uri sppr-al e s -uri. Hd="page" class="site">  nuooonSSPm /a va moov/nnu cu vttonl nsiv cile acestor -uripin celm ce veste otectid "elor inte/divawle utilizaesat divawle furniza dIte cu ca rsmperso" .<"t'ong>Accep"ailm prezntPr utilizailm acestudiv , accep"ati preznt<"t'ong>ModificaPreznt< ualizau/ luni aceastd. Ori e modifica ca> a ci s nva mot'm cenvigoIrenl nub> cailm ei. Dcenacest motnt va rugPm /a c"coultaui periodic aceastd .Acest/webv fS"Aseşte ntent -uri (atât o i cât pă: rsţi) 8nSÎn celm ce numim “web 2.0”, “ntent ”-urile joacă un

   im oruIno="af- ilitIrlm tcces Perso" izailm anumitor sgoări assum: limba="af-ca >Ctent -urile oferăwd/ţinăuorilor den -uripun feedyiJs valorosvasu mod
   >Permit ap> caţiilor multiews-wesat divalt wsp de r-al e s -uri băwdi vinclu/iv"aftr-un rnumit sit v 8nS citaţii o .ript> azp><"t'ong>C/ 8Kpe un “ntent ”? <2t'ong>Un “InternetvCtent ” (tps cunosch=upă:ca “browsps tent ” sat “HTTP tent ” sat purnpă:simplu “ntent ” ) 8Kpe un fipăer denm ci dimntsiuh-, ov/navedcenliterenpă:num/Ctent -u 8Kpe ico l rcen "> c ilm emisă d/ >
   Un ntent :estivov/navedcen2 ăsţi: num/l/upă:conţinuCtent -urile "af-nineonu "> c ă moov/nnţii cu ca rsmperso" > 8nSutilizauorii<"t'ong>Existăw2n mi azp>– <"t'ong>Ctent uri de sesiuhe <2t'ong> – tcestea sungosto v"em orIr "af-dosab vntent -uri >browspsului web 8nS– <"t'ong>Ctent uri Persistinte <2t'ong> – tcestea sungosto v r-hard-d ve-u unui ntm8utdr sat echipamtyp (pă:"af-general pindeide durdt/ spomnt citate cât pan <"t'ong>CaUn ntent :oonţineomoov/nnţii caCtent -urile as/divă usgailor owexh6\ienţă plă wrăwd/ pr-menrenpă: usţin eforturile multor-webv - ri 8nS citate <"t'ong>CaCtent -urile "ungoadmin Ssgoărilor browsps-u ui.rizeazp><"t'ong>Cepsungoooent -urile pldsat vd v rsţi? <2t'ong>Anumit/ secţiuni/divntYţinu< de r-un/le v - ri ot di furnizau rceninterm dili>unor<"erţe ăsţi/furnizori (ex: iw00obox, uenvideo sat o ar-ă). Acestiv"erţe ăsţi pot ldsa divasem ea ntent - ri rceninterm dili>s -uluivpă:e / sennumesc “third/pidgy pSent s”, 8nS<"t'ong>Cum sungofS"Asite ooent -urile d/ >
   O vizităw pacest site poIte ldsa ntent - ri "af-n uhuri de:Ctent -uri de rrov/nanţă m v -uluiript> >Ctent -uri diva" iză m vizitauorilorript> >Ctent -uri 8nS >Ctent -uri div"afregest'mreript> >Ctent -uri 8nS citateript> >Ctent -uri ale furnizorilor denpub> citateript> >Acestivntent -uri ot oven: urmăuorii "erui: G A" y cs, F ebook, You azp><"t'ong>Ctent -uri de rrov/nanţă: <2t'ong>Acest wsp de ntent reţine preferinţele utilizauoruluiw pacest site, tşa "afcât nu pan estennevosgoările SClumuluiv 8nS >v z/