romani diapsora

Nu rata , domain : "n.ads1-adnow" na ,c1e-wid
yrtps://www.recenn41-adbcUiwwwKiuM cout clJr D fXDB D daoveMcRn "texi Pilss="widget-titleh-fibplD daoveM="hea6jtextwidget ce/div \ "tiv>
> " c \ ass tll-width-responsa hch
gp57PilDB D daoveMcRn tlvt5oasslient="ca-pow.cl-width-responsivud2.E4e> s>

gp57PilDB D daoveMcRn sc_adv_out = window.sc_adv_out ||Nart-search " e>> c1ec1lgt D-se clJă sto -1Pi vi"> gp57Pil daoț .mom___________________________--0248653607760053" data-ad-slot="1115343155" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
tent-area">

Nu rata , domain : "n.ads1-adnow" na ,c1e-wid
yrtps://www.recenn41-adbcUiwwwKiuM cout clJr D fXDB D daoveMcRn "texi Pilss="widget-titleh-fibpltodoc24.ro/">Autodoc24.ro

" c \ ass tll-width-responsa hch
s>

îşe c/hhidw"> rmem___________________________--0248653607760053" data-ad-slot="1115343155" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
tent-area">

Nu rata , domain : "n.ads1-adnow" na ,c1e-wid
yrtps://www.recenn41-adbcUiwwwKiuM cout clJr D fXDB D daoveMcRn "texi Pilss="widget-titleh-fibpltodoc24.ro/">Autodoc24.ro

" c \ ass tll-width-responsa hch
s>

cu mă urwid elaxhtm cUiwwtrw">î dagohtm la 1 iunto -latest-posts gr________________--0248653607760053" data-ad-slot="1115343155" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
tent-area">

Nu rata , domain : "n.ads1-adnow" na ,c1e-wid
yrtps://www.recenn41-adbcUiwwwKiuM cout clJr D fXDB D daoveMcRn "texi Pilss="widget-titleh-fibpltodoc24.ro/">Autodoc24.ro

" c \ ass tll-width-responsa hch
s>

cu COVIDm___________________________--0248653607760053" data-ad-slot="1115343155" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">
tent-area">

onfidenț7Piltății c NEtcode_><.ro" se_gdpr_cooktabid="mes="menu-item -contece_ e_gdp-contstdico-necess53" > s="menu-item -contnavltabinu-itemC:#0C4-uriid dico neceshtm c NEtcode_>< e_gdpr_cookbrann> -cleft '>Powered by < GDPR C:#0C4 C:tneiance NEWSe oadsby ve-gdp.e_gdpr_cookbrann> p .m!--
e_gdpr_cookr-modvr n .moo-left onfidenț7Piltății c da ive="true">e_gdpr_cooktabimenui.moo-left < p>.recentnews.ro/wp-content  estm osebit i-411eshta especta.headeetii s:/vatm eadezitatorii roi utilizatorii r ii roaid i-411net.< p>Acest ocumo/m a

e s:rimaciid adoptatm Hrecentnews.ro/wp-content cu s:/vr-molaot-geid cu ca:rimy"pperso" clpo r:m ia>id poatm colecta, utiliza cest ipperso pCu toatm cestea, fie i-411net Hrecentnews.ro/wp-content un obi{});v diferit ipca:rimy"i i s:os:/i. Daca un anumit it i-411net Hrecentnews.ro/wp-content gle.citaot-gepperso" c -1neimnt/htm, veti fi infgn-itrolelega cu cest luciu sit4-ul espectiv.< p>< dong>Datm cu ca:rimy"pperso" c c dong>< p>In general, puteti acceshr ii i-411net c Hrecentnews.ro/wp-content fa:r fiv clase s furnizati infgn-itii cu ca:rimy"pperso" c.< p>Pd coa s pIn speci c, estm vorb r:#rdo" geid dumneavoastdr (cart, ad1esh, caran geidfon, ad1esh electdonich, etc.)< p>< dong>Colecta t-gei rcu ca:rimy"pperso" c c dong>< p>Hrecentnews.ro/wp-content nu colecteaza datm cu ca:rimy"pperso" c citrolescopuri pro/ist, expe.cit sieleglorm sienu s:elucieaza apoi ceste datm wwtr-u_ e_d wwr:m tibil cu cesteescopuri.< p>Atuncipcand colecteaza datm cu ca:rimy"pperso" c, Hrecentnews.ro/wp-content infgn-eaza perso arolecauzarolem t s i-41 r:lecta sie i-41 a>id utilizarolescopuriid finite.< p>Hrecentnews.ro/wp-content g angajeaza sh nu s:elucieze citrdatm cu ca:rimy"pperso" c a cvatm, pcu scopuriid p< dong>Utiliza t-gei   colectateppe  sit4-uriid Hrecentnews.ro/wp-content   . c dong>< p>Hrecentnews.ro/wp-content utilizeaza datmid cu ca:rimy"pperso" clolelimitaos dicor scopurii roleca V furniza infgn-itii s:/vrnd s:odusele sies"tv cE less="custo>Execut ipun-iri tdrnzrimaiid dumneavoastdrss="custo>Pidgetipaolaoaspectei i-411rimave c sit4-uriiorss="custo>C:tunich ip clJolta elatii c rci cm cu dumneavoastdrss="cuscset< p>Hrecentnews.ro/wp-content g angajeaza sh nu utilizeze datmid cu ca:rimy"pperso" clolescopuri de s:ospecta.h c rci ca fa:r obtinmlolep:e cabil c"> mtamwst dumneavoastdr.< p>< dong>Dest irii t-gei rcu ca:rimy"pperso" c c dong>< p>Dest irii t-gei rdumneavoastdr perso" c -eelimiteaza -> Hrecentnews.ro/wp-content va poatm cereodatm cu ca:rimy"pperso" c imp:eun cu furnizorii s p1est irii tees"tv cE la ca p aza Hrecentnews.ro/wp-content p un-i -1Pi oblmasth c">trrimual g especte onfident7Piltatmh ipsdnowant t-gei r o poe primi ipsh nu id utilizeze citrolescopuriid misiunti -a Hrecentnews.ro/wp-content g angajeaza asemo/ea sh nu vws.r,vwwrhi1>eze s cedeze unor gerti datmid cu ca:rimy"pperso" clfa:r proba tumneavoastdr, cu except7P,rolespeci c, a un-itohtmi rcazuri:roleape.ca unei tecezii jud cE -au < dong>Durhta pastdrtm c dong>< p>Hrecentnews.ro/wp-content pastdeaza datmid cu ca:rimy"pperso" cldoht < dong>Dreptul acces, e_difichtm, sterge sieooozIpEm c dong>< p>Puteti gle.citaooleoricevm t oHrecentnews.ro/wp-content ga v acs/ad treptul accesolaot-geid cu ca:rimy"pperso" cl wa s:/vBo/ef cE ti asemo/ea ad treptul e_difichtm s oterge cest odatm ip c treptul a wa opunm, dolem t roltemoiatm, la p:elucia t-gei rsus tio" ge.< p>In ce ce s:/vP abslului p< dong>Securltatmh t-gei c dong>< p>Hrecentnews.ro/wp-content a implemo/md= urw de s:otectie pIn cad1goounui sit4 c rci c, r:lecta a r:#rdo" gei rbanchtm s ealizeaza i-4otdeaun cu ajumorul unor s:ocede ef cEm-41 sielegaid securlz plhtii : aceste urw poe c"> taoolecoda a SSL (p< dong>C:#0C4s c dong>< p>Hrecentnews.ro/wp-content colecteaza datm referitohtm laoutiliza sit4-uriior i-411net p ultatm,odatm ipowa on ulta ii si alme datm d e_nitorizhtm.< p>Puteti getaod="mastorul astfeclolid= ga v infgn-ezerolelega cu preznt/hir:#0C4s-uriior, lasandu-va astfecllibertatmh t a>id accepda s nu. D asemo/ea, puteti getaod="mastorul p< dong>S"tv cE i-411rimave c dong>< p>Anumit i i-411net detinutm d   Hrecentnews.ro/wp-content c">tole1unimai i-411rimave (chat, fgnum, etc.). Puteti utilizaraceste 1unimai s:/no.ntnelgo unui fgn-ulan in/h1>er4. Fgn-ulan sle.citaou datm cu ca:rimy"pperso" c, cum a rfi cartlt, ad1esh, caranul geidfon, ad1esh electdonich. Acest datm 1Pi colectateldoht olescopul a artli "tv cE le i-411rimave si a v raspundev clasl .s la cestees"tv cE poe av ccesolaoinfgn-itiile furnizat   oleormpul in/h1>erii si poe e_difich s otergeooleoricevm t infgn-itiile furnizat .< p>< dong>Ldpr-urw sptm alme i i-411net c dong>< p>Pa ii i-411net Hrecentnews.ro/wp-content poe c">tinmlldpr-urw sptm alme sit4-uri. Hrecentnews.ro/wp-content  nu co/lio aza cesteesit4-uri sienu soatm fi c"> der.e raspunzator ptinutul l . Doleacest m t , v recomws.rm ga v infgn-sth cu s:/vr-molao/wwwmaciid acest osit4-uri in ce ce s:/vid utilizars a>id furniza datm cu ca:rimy"pperso" c.< p>< dong>Accepdo preznt/ei r :rimaci c dong>< p>P:/noutiliza acestui sit4, accepdati preznt/eie s:rimaci. Daca nu accepdati namontii acest os:rimaci, nu utilizati sit4-ul sienu furnizati datm cu ca:rimy"pperso" c.< p>< dong>M_difichti c dong>< p>P:eznt/eie s:rimaci ultatipperi dic aceasth .< p>Acest websit4 fockseştUir:#0C4-uri (atât s:os:/i În ce ce numimo“web 2.0”,o“r:#0C4”-uriid joa ă un io importa t î facilitar ccesului şe livrw"ri multineli ro"tv cE d< utilizatorul se bucurw"> i-411net, cum a rfi:< set<Perso" ciza anumit ro"gw"ri pro/um: limba î estm vizualizat un sit4, e_neda î s exprim -->numit reţuri s styrifm, păstdrtma opţiunii r o/liu diverse s:oduse (mă urw, alme dlgolE etc) î oşul /umpărw"turi (şe memora cest opţiuni)o– generându-g astfeclflexibilitatmao“r:şului deo/umpărw"turi”o(accesh preferinţ vechi s:/noaccesh bumonului “ i-41” şe “î apoi”)ss="custo>C:#0C4-uriid oferă d ţinătorii rdeesit4-uri un feed id= v i os asus:rvm dului cum 1Pi utilizatelsit4-uriid i rdee ăt utilizatorw, astfeclî id soatw"> acevşe m ef cEm-41 şe m fi inclug î tr-u_ anumit it pU_ r:#0C4 est fgn-itrdole2 pă"ţi: cartlt şe co/ţinut s v i a a r:#0C4-ucui. M mult, urhta exisgadal --> unui r:#0C4 est dlgamo tw"; nahnic,ldoht web-o"tve ucl aomrimis r:#0C4-uc îl soatm acceshrdolenou î m t î un utilizator g î tohtce sm websit4-ul aso57Pt webs"tve ucui espectiv.< p>C:#0C4-uriid î sine ca sle.cit --infgn-sţi cu ca:rimy"pperso" c p rso" c utilizatorii d i-411net.< set<< dong>Exisgw">2 id="SC_E rw de r:#0C4-uri: c dong>< ="cuscset< p>– < dong>C:#0C4urw de sesiune c dong>o– cestea 1Pi st id= gemporht î dosanul r:#0C4-uri c browsamucui web pid memorezerpânw">când utilizatorul iey de sm websit4-ul espectiv s î hide fereastdr browsamucui (ex:-î m t logw"ri /delogw"ri sm un c">t de web- l s p< reţeid so57Piiza ).< p>– < dong>C:#0C4urw Persisgad/e c dong>o– cestea 1Pi st id= sm hard-d:/v<-uclunui r:m uter s echipamm-4 (şe î general pi- deodurhta viaal --p1est bilitw"> /liu c"#0C4). C:#0C4-uriid persisgad/e l includ şe sm eie slasa41 u_ alt websit4 de /ube.citatm c /liu utilizatorw.ss p>< dong>C -1Pi vva tajmlUir:#0C4-uriior? c dong>< p>U_ r:#0C4 co/ţine infgn-sţi c acelegw"tura î tr un web-browsam4(utilizatorul)oşe un web-o"tve ranume (websit4-ul). Dacă un browsam4C:#0C4-uriid asdnowă uo"tii ro excooanial --plăcutw" d d="mastmoşe susţin eforturiid multor websit4-uri p< dong>C est durhta viaal --> unui r:#0C4? c dong>< p>C:#0C4-uriid 1Pi vdministdrme de web-o"tve e. Durhta viaal --> unui r:#0C4 poatm v rw "mnificht , pi-zând deescopul p când utilizatorul revine seo cel website-(“r:#0C4-uri p< dong>Cm 1Pi co#0C4-uriid plasa41 my"ţi? c dong>< p>Anumit secţiuni r:nţinut de sm unmlUisit4-uri poe fi furnizat p1olei-411/divul unor gerţ pă"ţi/furnizori (ex:-extwibox, uledadeo s ocateal ă). Acest gerţ pă"ţi poe plasa asemo/ea r:#0C4-uri p1olei-411/divul sit4-ului şe ec -eenumesco“third pidgy lo#0C4s”, p< dong>Cum 1Pi focksite-co#0C4-uriid d ăt acest site c dong>< p>O dezitw"> acest site poatm plasa r:#0C4-uri î scopuri de:< set<C:#0C4-uri de smrfgn-idal --> sit4-uluiss="custo>C:#0C4-uri a" ciz --> dezitatorii ss="custo>C:#0C4-uri pC:#0C4-uri pAcest r:#0C4-uri poe provene colaourmătorii gerti: GgoriseA" cymacs, Facebook, Yout be etcss="cuscset< p>< dong>C:#0C4-uri de smrfgn-idal -: c dong>< p>Acest orp de r:#0C4 reţine preferinţ e-utilizatorului> acest site,o şalî segw"riie w lumului p< dong>C:#0C4-uri p< p>De fie dd=ă>când u_ utilizator dezit az --acest site soft-ul egorisea" cymacs furnizat o my"ţw"> idgm gener az --u_ r:#0C4 a" ciz --> utilizatorului. Acest r:#0C4 spunm dac -->ţi m vezitat acest site pânw">a/um. Browsam-uc v punm dac -->veţi acest r:#0C4, ian acă ca, w m genera unul. Acesta sermit e_nitorizhtma utilizatorii runic c neadezit az - şe Atâta ormp i acest site,o cest r:#0C4 u soatm fi focksit p u şti, asemo/ea, dlgolE lm p< di -aţi furnizat, cum a rfi ad1esh e- l şe usamenam4-ul – cestea firnd supus r:nfident7Piltw"ţii şe p1eve rii rdoleTamonti şe CNs2IpE , Pwwwmac --d :nfidenţiailtatm pro/um şe p1eve rii rleglslaţiei oledagohtmocu s:/vr-molao/:otej t-gei rcu ca:rimy"pperso" c.< p>< dong>C:#0C4-uri p< p>AcestUir:#0C4-uri 1Pi utilizateld ăt un soft st bil ştUidin ce ţa:r proveneţi. Est r:tnelg anonimoşe est focksit doht ps î alt - limb --p1imiţi aceeaşe reeal ă.< p>< dong>C:#0C4-uri p< p>Aduncipcând v - î reglstdrţi p acest site,ogenerăm-u_ r:#0C4 c neaanuial --dacă 1Pieţi î reglstdrt>s nu. S"tve ele noastd4 focksesc cesteer:#0C4-uri pşe ac -->veţi sermisiunea> /liu un s"tv cEuranume. D asemo/ea, ne sermit să aso57 oricevcomnt/htiu sm îl apsorţi p sit4-ul niv>ru cu usamenam4-ul dvs. Dacă nu aţi selectag “păstd az -m - î reglstdrt”, cest r:#0C4 s v ştUrg to-itrcând veţi î hide browsam-uc s calculatorul.< p>< dong>C:#0C4-uri p< p>AcestUir:#0C4-uri ne sermit să aflăm-dac -->ţi vizualizat s nu ocateal ă o , ţi văzu/ /dsajul pube.citar.< p>AcestUir:#0C4-uri le focksim şe sm/liu a /htg02a pube.citatmaoo . Putem focksi, asemo/ea, r:#0C4-uri idţinând u_ei gerţ pă"ţi, pD asemo/ea, segw"m r:#0C4-uri anonimt şe p1in alme sit4-uri sm >vem pube.citatm. P1imindu-lt, astfec, now>id sutem focksi pru, vă w m putearlivra pube.citatmaobaz tw"> aceast --infgn-sţi .< p>< dong>Alt r:#0C4-uri aid gerţ i r ă"ţi c dong>< p>Pm unmlUi i, my"ţii poe getaos:os:/ilUir:#0C4-uri anonimt, î scopul a urmări 1cceygoou_ei ape.caţi , s pD exetneu, ând stribuţi u_ adgetol focksind bumonul p acest site,o cea reţea so57Piă wa î reglstdr rimavltatmh tvs.ss p>< dong>Cm orp de infgn-sţi 1Pi st id= şe ccesht p1olei-411/divul r:#0C4-uriior? c dong>< p>C:#0C4-uriid păstd az --infgn-sţi î tr-u_ fişee r rdeem-se imntsiunt chtm permit unui website-să ecunoască un browsam. Web-o"tve uclv recunoaştUibrowsam-uc pânw">când r:#0C4-uc expirw">s esteeştUrs.< p>C:#0C4-ucl toch az --infgn-sţi importa tm îmbunătw"ţ sc excooaniala d d="mastmo I-411net (ex:-segw"riie limbi î s dor ştUiaccesh unui sit4; păstdrtma unui usam4logat î ontul web- l; securltatmh o banker,; păstdrtma s:oduselor î oşul /umpărw"turi).ss p>< dong>Dm e 1Pi co#0C4-uriid importa tm p< p>C:#0C4-uriid reprezi tw"> unimul rcă nu veţi m primi pube.citatm o , i doht c --aceasth nu vw m putearţine c">t de preferinţ e-şe i-411es e tvs., evidenţiat p1oler:tnorta t d d="mastm.< set<Exetnee î tdebusial -r importa tm alUir:#0C4-uriior (c nuenecesim -- tent7f.ca unui utilizator p1olei-411/divul unuh c">t):< ="cuscset< p>– C:nţinut şe s"tv cE adaptatm preferinţ utilizatorului>– ch="SC_E deeştiri, vremt, sport, hă"ţi, s"tv cE pube.ce-şe gu="tea talt, sit4-uri d e-411dve- t şe s"tv cE mr>vel.< p>– Ofertm adaptatm pe i-411eseid utilizatorii r– reţinetma saio i , s:eferinţ e-de limb - (ex:-afişa rezultatmi rcaugw"rii rî limba românw").< p>– Reţinetma filttmi rde s:otecţie-> opaii r :/vrnd co/ţinut I-411net (opţiuni family-m de, 1uniţiw de saf s arch).< p>– Limitatma frecvnialei deodifuza acateal mi r– limitatma numărului dm afiş -r unei ateal m /liu un anumit utilizator pe un sit4.< p>– Furniza deopube.citatm tmlUva tw"> /liu utilizator.< p>– Mă ura , opormlz şe ca:rimy"i il4 a" cymacs – cum a rfi :nfin-ire unui anumit nivel mr>f.c pe un website, e orp de r:nţinut estm vizualizat şe m dul cum u_ utilizator ajunge pe un website (ex. p1olemotohtm d ău/htm, diatet, dolealme websit4-uri etc). Websit4-uriid de uc az --acest a" cize-> utilizw"ri i r o/liu a îmbunătw"ţilsit4-uriid î bo/ef cEul uo"tii .< p>– Securltatm şe p1oblemoelega d r:nfidenţiailtatm< p>C:#0C4uriid < dong>NU c dong>o 1Pi viruşe ! El4 focksesc fgn-ite orp plaoleo . Na s1Pi al ătuitUidin bucw"ţil r:do şalcă nu poe fi execut t4 c-se ca sot aumo- uca. Î onsecidal -, nu sd poe dupe.ca s lupe.ca sm alme reţeid p der.ee viruşe.< p>C:#0C4-uriid poe fi totuşe focksite-p tar-mearch az --c:#0C4-uriid pÎn general browsam- =u i-41gratels"gw"ri d :nfidenţiailtatm c urniz az --diferite nivel1 accepdo a r:#0C4-urii ,pperi ad --d v cabilltatm şe ştUrg re to-it --dup --ce-utilizatorul a vezitat u_ anumit it .< p>< dong>Alt aspecte securltatmelega d r:#0C4-uriss dong>< p>Deohtmce s:otecţiarident7tw"ţii est foidgm v i oaow" şe reprezi tw">treptul fie ărui utilizator d i-411net,leste i>us-pu-să seeştim e evo/muaie s:oblemoepoe crea r:#0C4-uriim. P tar-mî ambec -ensuri infgn-sţi î trUibrowsam şe website, dac - u_ atacator g pnsmite t-gei ,rinfgn-sţi ie r:nţinutd r:#0C4 poe fi int"tcepdate. D şe foidgm ra ,o cest luciu se poatm î tâtnea daca browsam-uc se r:necteazw">i "tvam focksind o reţea necil hht --(ex:-o reţea WiFi nesecurlz tw").< p>Alt atacuri baz tm p< :#0C4 implac --s"gw"ri gr şitm alUir:#0C4-uriior pe o"tve e. Dacă un website ca sle.cit --browsam-ucui ow">focksească doht ca" c cil hhte,o tacatorii poe focksi aceast --vulnerabilltatm pnumit sit4-uri. Est foidgm importa t ow">fiţi agadali î alegetma met dei eiei m pot:/vrterde s:otecţie-> infgn-sţi io"pperso" cm.< p>< dong>Sfaturi p absl -, baz tw"> lo#0C4s. c dong>< p>Datorim --flexibilitw"ţii şe a faptului c --majorltatmh ti trUi tlt vezitatUisit4-uri şe ctlt mari focksesc r:#0C4-uri, cestea 1Pi proape i-evltabiim. D zrimavhrea r:#0C4-urii rnu va sermit acceygooutilizatorului> sit4-uriid ctlt rw"spânditm şe utilizatelp1oltrUi stm Yout be, G l, Yahoo si almelm.< set<< dong>Id=ă>câtev faturi dă sot asdnowa aod="masţi fărw" griji î ow">cu ajumorul r:#0C4-urii : c dong>< ="cuscset< p>– Pidgetulanizaţi-v --s"gw"rile-browsam-ucui î t ce s:/v<ştUir:#0C4-uriid p– Dacă nu v --d r>nj az --c:#0C4-uriid şe suPieţi sinnowa p– Dacă împă"ţiti accesul la calculator, uteţi lu î ons der.re seta browsam-ucui p tar-mape.caţi a tiopywa1e.< p>Multm ti trUiape.caţi i deodetecta.h şe p1eveni arepywa1e-ului i-clud detecta.ha atacuriior pe oit4-uri.< p>Astfec, impidivc --browsam-uc colaoa acceshrwebsit4-uri >r putearow">expeoatmze-vulnerabilltatile-browsam-ucui s ow" d scatce softwhtmppericulos. Asdnowaţi-v --c -->veţi browsamuc rt-mu upt-grt. Multm ti trUiatacuriie baz tm p< :#0C4s s ealizeazw">expeoatând unimec -cabm alUiversaunii rvechi ale-browsam-ei .< p>C:#0C4-uriid 1Pi pretuti- ti şe nu poe fi evltatm dac --doriţi s --v --bucuraţil ccesopd ctlt buneaşe ctlt mari sit4-uri d I-411net – l idle s 411naţio" im. Cu o inţ eg re clarw" rvm dului i rdeeoper.re şe a bo/ef cEii r o aduc, uteţi lu mă urwle neceshtm securltatmeasteclî că nu veţi m primi/ve a pube.citatm o .< p>Est poyibil --s"ga din browsam4pToatm browsam- m de1ne oferă poyibilltatmh t arechimba s"gw"rile-r:#0C4-urii . Acest s"gw"ri s g -sesc d egul - î “opţiuni” s î m tiul “preferinţ ” al-browsam-ucui focksit.ss set<Pe/liu a înţ eg cestees"gw"ri,ourmătoa ele ldpr-urw poe fi focksitoare,o ltfecl uteţi focksi opţiunmao“ajumor” a browsam-ucui p ntne class.microsoftclassen-us/i-411net-expi er/delete-ma" ge"lo#0C4s#ie=C4-11"> ntne class.microsoftclassen-us/i-411net-expi er/delete-ma" ge"lo#0C4s#ie=C4-11NEWS< p>C:#0C4 s 2ver,s î Mozillao(ion"> C:#0C4 s 2ver,s î Chr o(ion"> C:#0C4 s 2ver,s î Safari (ion"> C:#0C4 s 2ver,s î Oper. (ion"> ntneww.oper.classhelp/t torials/"> ntneww.oper.classhelp/t torials/NEWS< p>Pe/liu s"gw"rile-r:#0C4-urii generat1 my"ţi, uteţi c"> ultaoşe sit4-ul (ion"> ntneww.youro choices.lassmo/">eww.youro choices.lassmo/NEWS undevg -siţi m multm infgn-sţi p1ovrnd co/fidenţiailtatmaelega w" d pube.citatmaoo .< p> < rcer-layole-gdp.e_gdpr_cooktabimenui.moo-lew e ve-gd privacy_s="tv p .m!-- #sass=" sive=httpstdico-necess53""lo#0C4s "true">e_gdpr_cooktabimenu- sty disoua-:nontemdiv c ="menu-item tabinu-itemC:#0C4-uriid dico neceshtm c da ive="true">e_gdpr_cooktabimenui.moo-leftoSioScftoSioScftoSioScftsutem salv preferințeid pe_gdpr_cookstatus-bht ft