Raluca Tănase

Vedetele s-au accidentat pe bandă rulantă la „Șerifi de România”

Natalia Mateuț, Raluca Tănase, Denisa Tănase, Ionuț P> FgICAgICAgICAgF5ZaeFgIC

  FCAgICAgICAgICFgICAgICAgICAg/yshowb91i dvfă rulantă li
  jQuery( -funect/facebookdnet/ro_RO/all.js#xfbml=1&versove=v2.11&fulId=540547196484707'; fjs.parperNode.insertBefore(js,mfjs); }(docupper, '> ', 'facebook-jssdk')); }); vernews-ca g d g d v d datass="cat- sGYNs2'pEI3ngICAgICAgI'"> \/\ca Tănase, Denis\a Tadmin\/admin-ajaxCAgIA,h+gIC_id":<8793A,h+lugin_dir":
  \/\ca Tănase, Denis\a Tănase,\/+lugins\/gdprscookie-pr-plianceA,his_ ": */ vernews-cats="cat- sGYNs2'pEI3ngICAgICAgI'"> <#i
"sVge\itnewstegor .ioss=-gdprscomFCro/wp-connws.ro/wp-coprivacy_ss="v"> s.ro/wp-coselectedth-re i i> Prez re general -reFCro/wp-costricC-necesswin okiesws.ro/wp-conff buur:e <#stricC-necesswin okiesi Cookie-urie> aricC neces rews ordpress.org+lugins/gdprscookie-pr-pliance" rgetio_blank" rel="noopeneri <'ioss=-gdprsbranve-'>Powered by < a-pub-0248pe-band 7760053" tegor.ioss=-gdprsmodal-rAgICA 015 ita pmodal--ful" /div> 015 ioss=-gdprstab--ful" google = w = 2015 rivacy_ss="v"> i Prez re general  class="ma Tănase, Denis  eshref/osebit ik">tii rivato covizitIUpIilas si utilizIUpIilas inilas sa1ref/ ik">Acest ocupper gICAgIe ramoocie> adoptahref/ Hlass="ma Tănase, Denis cu rivl-e la .K cu caramoes rsor-1"aIC Cu toahreicestea, fie
  ti fi cufo/a> lantlegaar E cu icest luc pe te-ul=rassActiv.< arong>Dahrecu caramoes rsor-1ws arong>In general, put>ti acces inil/ ik"> d sau a roces s com .In ssAci-1 eshrevorl- coordor- .K dumneavoast"f (nume, ad< arong>Colecta []/ .Kas cu caramoes rsor-1ws arong>Hlass="ma Tănase, Denis nu colecteaza dahrecu caramoes rsor-1 duc> lantscopuri nai Atunci cand colecteaza dahrecu caramoes rsor-1, Hlass="ma Tănase, Denis cufo/aeaza rsoanalantcauzalantmom ul=sau in ik"> colecta [ tin ik"> a21reutilizIlantscopuri1ref/finite.Hlass="ma Tănase, Denis e angajeaza s nu reluc eze duc> ldahrecu caramoes rsor-1 aducvato, rtinck"> tneexces lantra-menntwscopuri1re
   < arong>UtilizI []/ .Kas  colectate   te-uri1r Hlass="ma Tănase, Denis   .ws arong>Hlass="ma Tănase, Denis utilizeaza dahrK cu caramoes rsor-1"antlimita saricCa coscopuri1as antcareeau fa”colectate.VcolurnizI cufo/a> i rivlnd rodusele ts="v"ciileo/wp-cont>ExecutTKsi u/a>ri-de-rzlcn iK dumneavoast"fo/wp-cont>PgF3Zaipa la assActel/ ik">Co-unic Ksi dezoolt riel> i com rci-1recu dumneavoast"fo/wp-co olp>Hlass="ma Tănase, Denis e angajeaza s nu utilizeze dahrK cu caramoes rsor-1"antscopuri de rossActI [ com rci-1a fara coobtinc"antare-1abil c> mtam ul=dumneavoast"f.< arong>D rir- ariiC .Kas cu caramoes rsor-1ws arong>D rir- ariiC .Kas dumneavoast"f rsor-1ul etlimiteaza txclumen la rsoan.K bilitahreeco ascaeiceste dahredIUpIi-colunmooilas IC Hlass="ma Tănase, Denis vaepoahrec>Hlass="ma Tănase, Denis e angajeaza aseppeea s nu v ,ikchigIezersau cedezer rl crUi dahrK cu caramoes rsor-1"fara c robI []/ umneavoast"f, cu exceptia,lantssAci-1 a u/a>toar.Kas cazuri:lantap":cI []/udei ducizii jud"ci
    tlegisl> ei ap":cIbIle, a rotej]/ repturie> i bueurie> Hlas="ma Ttxclumen Denis.< arong>Dur tsgss=past"frews arong>Hlass="ma Tănase, Denis past"eaza dahrK cu caramoes rsor-1"doar aalan mp lestetneces r lndep":ni []/scopuri1as antcareeau fa”colectatel au aalan mp l < arong>Dreptul acces, iodific re, sterge [ tolozitiews arong>Put>ti es":cita antpIice mom Hlass="ma Tănase, Denis ea vTKac= {"/ reptul acces la .K cu caramoes rsor-1"careevTK r sc.Bpeef"ci ti aseppeea {"/ reptul iodific re sau iterge [ ]/icestTt dahresi de/ reptul aevTKopun antmot lanteppiIU la reluc a []/ .Kas susm ior- ..In ce[]/ceK r ste rossActI [a com rci-1a, put>ti utilizIl reptul olozitie"fara nicio justific re.P a bpeef"ci aceste drepturi, ad IbIlului onf tialitahr K .Kas.< arong>Securitahr K .Kasws arong>Hlass="ma Tănase, Denis a imalepper lmasuri de rotActie aasrecea onf tialitahr , securitahr Ksi ik">gritahr K .Kas cu caramoes rsor-1"careevTK r sc. Accesul-la .K cu caramoes rsor-1"este limitat angaj tiKas ca
     re cu rivl-e la no/ael/ iklmaoesi> conf tialitahr.In cad tlega1ref/ securizareea pl tiKas: aceste masuri pot c> ta antcoda [a SSL ( aface .K ilizibil> alooi) ant mpul colecta iirsau de-rsferrifi de dahreconf tiale. Acest coordor- .evoroli utilizIUe"doar pl ta oal-co tnu voroli past"fte. crUi.< arong>Cookiesws arong>Hlass="ma Tănase, Denis colecteaza dahrereferitoa-e la utilizI []/ te-uri1or ik"> toea onseltI iirsi aloe dahred ioniUpIiz re.Put>ti eeta naviglaorrirastfe1"an lea vTKcufo/aezelantlegaar E cu prez cookies-uri1or lasandu-va astfe1"libcrUahr K a21reaccepn sau nu. D aseppeea, put>ti eeta naviglaorrir af/zlcn cookies-uri1..< arong>S="v"cii=ik">Anumitul inirf/ ik">tinuhred   Hlass="ma Tănase, Denis c> tantlunmooi ik">ti utilizIlaceste lunmooi rin pr-pletI []/udui fo/aula- dulinCAgIere. Fo/aula-ul=ss":cita un.K dahrecu caramoes rsor-1, cum aroli numele, ad colectate"doar antscopul aeameliTtTKs="v"ciile ik"> ileolurnizIU   ant mpul inCAgIeriirsi pot iodific sau iterge antpIice mom cufo/a> ileolurnizIU .< arong>Lăn-uri ul aloe inirf/ ik">Pa inil/ f/ ik"> a21reutilizIlsau a21relurnizI dahrecu caramoes rsor-1.< arong>AccepnI []/prez .Kas ramoociws arong>Prin utilizI []/acestui te,eaccepn ti/prez .Ke ramooci. Dacalnueaccepn ti/t/d20/ii acestTt ramooci, nu utiliz ti/ te-ul= tnu lurnizIUi dahrecu caramoes rsor-1.< arong>Modific riws arong>Prez .Ke ramoocieau fa”amoualizIU luna aceast . OIice modific re vcoli pub":cICa cocie tvTKcut"f antvigoar. la hub":cI []/ei. Dantacest mot vTKrug mlea naseltIUi riodic aceast l in .Acest web te f laseşte cookie-uri (atât ro rii/sât şi d. la oesţi) afurnizI utilizIUpIilas omexll-IZ"ţ mulh mai buem mdeenaviglr. şi s="v"cii=adaptahrenevoIlas şi ik">În ce[]/ceKnumim “web 2.0”, “cookie”-urie> joa ă un/ oK bm-menataralucfacilitar[]/iccesrifi şi livrării mulhiplelas s="v"cii=d tcareeutilizIUpIul= e bucur pe ik">P rsor-1izI []/anumitas s=tări naum: limbaraluccareeeshrevizualizIU un/ te, ionedaraluccarees ex rim ” şi “aluapoi”)o/wp-cont>Cookie-urie> oferm mdeţinăUpIiKas dets te-uri un/feedalia vTlTKos asu ra modrifi cum utilizIUe" te-uri1r Kas det ătreeutilizIUpIi, astfe1"alusât i7521re oah752face şi mai ef"cick"> şi mai accesibil> utilizIUpIi.o/wp-cont>PermitKap":cIţiiKas mulhipush(lsau alan p de aloe te-uri i752li inclue alu"r-ue numitKsit/ acreTKomexll-IZ"ţ deenaviglr. mai vTlTKoai75, mai utilă şi mai plăcută. Îmbuem tăţesc, aseppeea, ef"cickţa hub":citaţii oal-co.o/wp-co olp>< arong>Ceeeshreue “cookie”?ws arong>Ue “Ik"> ldantli">Iul,/t/d2in lul mobil au aloe echipamck"> a1reudui utilizIUpI de carees acces az Ik">Cookie-u1"este i tal l Ue cookie est fo/a> ldant2 ăsţi: numele şi naţinu ul=sau vTlTa [a cookie-u1ui. Mai mulh, ur tsgss=exist nţ Cookie-urie> aluciine nu ss":cit cufo/alţiiecu caramoes rsor-1 a put>aoli utilizIUe"şi,=aluccele mai mulhrecazuri, nu tif:c persor-1 utilizIUpIiild/ ik">< arong>Exist 2 ii=mari de cookie-uri:ws arong>– < arong>Cookieuri de sesbg-ews arong> – icestea stT / cm-mear alucdosa-rirf/ cookie-uri -1 brows/du1ui web icesta i7521rememorezelpândi cândeutilizIUpIul=ies de web te-rirrassActiv=sau alushide/fereast"f brows/du1ui (ex: alucmom ul=logării/delogării un c> t de webtmail sau reţe1ref/ socializI [).– < arong>Cookieuri P rsist ntews arong> – icestea stT / hard-dr -u1"udui comI sau echipamck" (şi alucgeneralef/pikf/ de dur tsgss=viaţ okie). Cookie-urie> p rsist nte l includ şi c.Ke lasa"> ue lt web te desât c.K careeall vizit az utilizIUpIul=la mom ul=rassActiv=– cu scut> b numele de “third pgF3y okies” (cookieuri lasa"> oesţi) – c ree ot li f lasite alucmod nonim a memorI ik">N pub":citahrecât mai relevata pe utilizIUpIi.o/v clp>< arong>C
      Ue cookie co ţine cufo/alţiiec ţisgssja stT ă şi reacţior-ralucconsecinţ .Cookie-urie> asreceă u-erilas omexll-IZ"ţ plăcutămdeenaviglr. şi susţin eforturie> mulhor web te-rri aoferi s="v"cii=sonfo/t-bileeutilizIUpIilKas: ex – preferi"ţele alucmaoesi> conf ţislitahr oal-co,Kopţiunile rivlnd limbar te-ului,ccoşuri de aum ăr turi sau pub":citahrerelevata .o/v clp>< arong>C Cookie-urie> dministrane de webt-eriv e. Dur tsgss=viaţ nck">”). Cu toahreicestea, cookie-urie> pot li şters> ue utilizIUpI alucpIice mom < arong>C> cookie-urie> plasa"> oesţi?ws arong>Anumitulsecţiuni conţinu de unele te-rri ot li furnizIU ro rietI ul web te-riui rassActiv. FurnizpIiiroesţil rebuIe să rassActe/ aseppeea egeIlalucvigoar. şi ttpoocie> conf ţislitahr a1ref/ţinăUpIrifi te-ului.o/v clp>< arong>Cum f lasite cookie-urie> dee ătreeacest sitews arong>O vizit pe acest site poahre lasa cookie-rri alucicopuri de:Cookie-uri de rfo/a>nţ Cookie-uri/ ar-1iz Cookie-uri/ geo rgettingo/wp-cont>Cookie-uri/ aluregist"freo/wp-cont>Cookie-uri/ pub":citahro/wp-cont>Cookie-uri/a1relurnizpIiKas detpub":citahro/wp-cont>Acest cookie-uri/ ot roveni d. la urmăUpIii crUi: G Ar-1yoocs Facebook, You ube etco/wp-co olp>< arong>Cookie-uri de rfo/a>nţ :ws arong>Acest p de cookie reţine preferi"ţele utilizIUpIului pe acest site, işa"alusât nu mai estetnevoIe de seta []/las la/fie etăriK.evolumului video lt="eso/wp-cont>v tezsgss=video st"eamve-"c
       < arong>Cookie-uri ar-1izI/vizitIUpIilaso/ arong>D/fie Atâtan mp ât nu eţi aluregist"ft pe acest site, icest cookie cu oahrefi f lasit a tif:cI rsoan.K fizic f lasite doar alucicop tisnta. Dacal eţi aluregist"ft puss="şti, aseppeea, f/taliilee tcareenilK -aţi furnizIU, cum aroli adţiei antvigoar. cu rivl-e la hrotej] []/ .Kas cu caramoes rsor-1.< arong>Cookie-uri/ geo rgettingo/ arong>Aceste cookie-uri utilizIUe"dee ătreeun oft careest-bileşte din ce ţara roveniţi. Est co-plet nonim şi est f lasit doar a rgeta naţinu ul=– chia- şi aaunci cânde eţi pul in enoast"  aluclimbarr col- sau alu lt  limb < arong>Cookie-uri/ aluregist"freo/ arong>Aaunci cândev  aluregist"fţi pulacest site, generăm ue cookie c lcândeveţi alushide/brows/d-u1rsau calculIUpIul.< arong>Cookie-uri/ pub":citahro/ arong>Aceste cookie-uri ne ermit să aflăm ac <ţilvizualizIU sau nu orieslamă oal-co,K
        Aceste cookie-uri le f lasim şi a rgeta pub":citahra oal-co. Put>m f lasi, aseppeea, cookie-uri -pgFţinândeueei crţe ăsţi, o mai buem m rgetareea pub":cităţii, a r ta d exe-plurieslamref/ul vaca"ţe, ac utilizIUpIul=a vizitIU nase, ue F3Zaol pul teef/ul vaca"ţe. Acest cookie-uri nonim toch az cufo/alţiief/ul ful" ullvizualizIU, nu f/ul utilizIUpIi.o/v clp>D aseppeea, etăm cookie-uri nonim< şi m f lasi p a vă racu aşte cI/vizitIUpI -1 icelui te ac uloesias veţilvizita s te-rirn ru, vă vomcput>aolivr> pub":citahra baz t pe aceast cufo/alţi .< arong>Alt cookie-uri a1re crţelas ăsţiws arong>P unele ini,roesţii/ ot eeta ro riile cookie-uri nonim deţinu r dulacest site.o/v clp>D exe-plu, ândedastribuţi ue F3Zaol f lasindebunogri reţe1rl/ socialeg flat pe acest site, icea reţea socială va aluregist"f lcn itahr K vs.o/v clp>< arong>C> p de cufo/alţiie stT / şi acces t Cookie-urie> păst" az cufo/alţiiealu"r-ue fişies pEI3 detmici dim sbg-c c ree ermit udui website să racu ască un/brows/d. Webt-eriv u1"vTKrecu aşte brows/d-u1rpândi cândecookie-u1 expir sau estetşters.Cookie-u1" toch az cufo/alţiiebm-menata careealmbuem tăţescmexll-IZ"ţamdeenaviglr. pe Ik">< arong>D c. cookie-urie> bm-menata Ik">Cookie-urie> reprezita punmoul=c -1 il lunmţiorării ef"cick"> a Ik">RefuzI []/ au zlcn rea cookie-rrilas n aluseamndi că nueveţilmai primiKpub":citahreoal-co,K i doar c aceast lnu v lmai put>aoţine c> t de preferi"ţele şi ik">Exe-ple/ alu rebuI"ţ riebm-menata ale cookie-uri1or (c t):– Conţinu şi s="v"cii=adaptahrepreferi"ţelas utilizIUpIului – c ii=detştiri vrem– Ofera adaptahrepe ik">– ReţinereTKfiltr.Kas de rotAcţie – LimitareTKfrecvZ"ţei de difuzI [ arieslamrlas – limitareTKnumăruifi d afiş rie]/udei ieslamrepe un numitKutilizIUpI e un/ te.– FurnizI []/de pub":citahremai relevata pe utilizIUpI.– M surI [],Kop mizareeşi aramoesisntaile ar-1yoocs – cum aroli onf /a>re]/udui numitKnivel= or– Securitahr şi conf ţislitahrCookieuri1r < arong>NUws arong> viruşi ! Ele f lasesc fo/a> . p plaant EI3. Nu s al ătuite din bucăţi" cod işa"că nue ot li executTte nici nu oteauno- u1a. Îucconsecinţ , nu s> pot dup":cI sau Cookie-urie> ot li totuşi f lasite icopuri negaaive. D oa-ece toch az cufo/alţiief/ul preferi"ţele şi istTticul=deenaviglr. -1 utilizIUpIilas, atât e un numul teesât şi pe mai mulhrealoe te-uri, cookie-urie> pot li f lasite ca o fo/a deeSpywa acest fapt şi alucmod c> ta p afi şters> alu cadÎn generalebrows/d-.K u ik">grIUe" =tări dee onf ţislitahr c accepnI [ a cookie-rrilas, rioad deev-1abilitahr şi ştergereeautoa> dup ce utilizIUpIul=a vizitIU ue numitKsit/.< arong>Alt assActe/ securitahrtlegaa> cookie-rrio/ arong>Doa-ece rotAcţia tităţii est f gF3e vTlTKoai75 şi reprezita reptul fie ărui utilizIUpIld/ ik"> ta alu a cursul= or cookie pot li cut="cepn te. D şi f gF3e rI , icest luc se poahrealu"â-pla acalbrows/d-u1rse conecteaz7521TKs="v/d f lasindeo reţea necews- t (ex: o reţea WiFi nesecurizat ).Alt atacuri baz tee tcookie imaloc =tări greşia ale cookie-uri1or pe -eriv e. Dacă un/website nu ss":cit brows/d-u1ui i752l lasească doar car-1ulcews- te, itacIUpIii/ ot f lasi aceast vulnerabilitahr a păcăliebrows/d-.K alu orimite cufo/alţiie < arong>Sfaturi/ oenaviglr. sreceă şi reul> IbIl , baz t pe okies.ws arong>DatpIi- flexibilităţii las şi a faptrifi c majoritahr K iu"re cele mai vizitIUe te-rri şi ele mai mari f lasesc cookie-uri icestea c roape ike itabilr. D zlcn rea cookie-rrilas n va ermit accesul-utilizIUpIului pe te-uri1r ele mai r spândihr şi utilizIUe" < arong>I ă câtevTKsfaturi/ – PgF3Zaula-izIţi-v =tările brows/d-u1ui alucce[]/ceK r şte cookie-urie> p areflecta un/nivel=sonfo/t-bil voi -1 securităţii utilizării cookie-rrilas.– Dacă nuev der şi su eţi iinecea rsoană careeutilizI az comIul,/ţi seta/t/d20/ lunigi d expir ree stT rea istTticulfi d naviglr. şi alef .Kas Irsor-1ul acces.– Dacă alm ăsţiti accesul=la calculIUpI,/ţi lu-ralucconsidid re seta []/brows/d-u1ui p aştergee .K individu-1ul naviglr. d/fie – I tal ţi-v i up ţi-v c> ta Mulhre iu"re ap":cIţiiK/ de detActI [ şi Astfe1,obm-iushc brows/d-u1 d. la aeacces web te-rri careeaoi752exp"oahrze vulnerabilitahile brows/d-u1ui sau iămdescarce oftw re riculos. Asreceaţi-v c Cookie-urie> pretutikf//igşi nue ot li e itahr ac dpIiţi s v bucuraţi" icces pr ele mai bueeoşi ele mai mari te-rri d pe Ik">ţi lu-rm surile neces ree securitahrtaste1"alusât i75 ţi navigl2cu alusre Irepe ik">< arong>Cum ot o ri cookie-urie>?ws arong>D zlcn rea şi refuzul aeprimiKcookie-uri/ ot face Est -msibil =tI []/din/brows/di icest cookie-uri ă nuemai li accepn tr sau oţi seta/brows/d-u1rs accepn cookie-uri d. la un/ tec nume. DI , d exe-plu, dacă nu şti aluregistat f lasindecookie-urie>, nuevei put>aol s com rii.Toahrebrows/d-.K modeP aeal"ţelegeoicestets=tări, urmăUpa ele lăn-uri pot li f lasitoIre, iltfe1"ţi f lasi opţiunra “ajunor” a/brows/d-u1ui p mai mulhref/talii.o/wp-co olp>Cookie sottings alucIk">/div="ma Cookie sottings alucMozilla g
sup-men.mozilla.orgen-US/kb/enable-and-disable-cookies-web te-preferences">/div> sup-men.mozilla.orgen-US/kb/enable-and-disable-cookies-web te-preferencespx" Cookie sottings alucChrom g
sup-men. dpr-mchrom /answer/95647?hl=en">/div> sup-men. dpr-mchrom /answer/95647?hl=enpx" Cookie sottings alucSafari g
sup-men.app dpr-mkb/ph17191?lT le=en_US">/div> sup-men.app dpr-mkb/ph17191?lT le=en_USpx" Cookie sottings alucOpid g /div="maww.opid dpr-mhelp/tutoIials/px" P =tările cookie-rrilas generat> oesţi,/ţi naseltI şi site-rirg aww.youroal-cochoices.pr-m o/px" unde g siţilmai mulhrecufo/alţiie   " hrogle =0248pe-2015 stricC-necesswin okiesi a-pub promotions-wtab-IC Cookie-urie> aricC neces rews m salv]/preferi"țe1re =tările cookie-rrilas.\itnewstitnewstitnewstitnewstitnewstitnewstitnewstitnewstitnews 015 ioss=-gdprsstatus-b rl google = w zlcn eaz75o/wab lgoogle = w =re lp>Dac dezlcn ți acest modri cookie, nuev vomcput>aosalv]/preferi"țe1r. Aceast laluseamndi că d/fie dantnou.Acn re toahrpxbuur:eh-s buur:e igbuur:e ioss=-gdprsmodal-sas=-sottings buur:e-visibSalveaz752 =tărilepxbuur:eh-/> d tegor .ioss=-gdprsbuur:e-holdid" hrogle =6 7760053" tegor .ioss=-gdprsmodal-foooes--ful" < data-ad-slegor .ioss=-gdprsmodal-r/spa--ful" A e = w2015 ioss=- fixi> data- 7760053legor .ioss=-gdprsmodal--ful" A \itnewstegor#moss=_gdpr_cookie_modal A \ibody \ihtmlgo