pensii romania

etenoase şi adapa-c preferi&ţe0or şi il-mdese0or fie ărui utilizator. Refuza sau5oezch-iv-rea butto-uri0or |o-cloface un-lNCsite-uri imposibil de fi-asit.tya-fup>Refuza sau5oezch-iv-rea butto-uri0or n 201seamn că nuoveţiC a i publicit-cloov id=, i do că aaeasta nu v/C ag- a ne c/pt preferi&ţe0e şi il-mdese0e vs., eviden >te d btpo=t-muLIigcd-
Exetpl oe 201trebui&ţăr oimpo=t-LIe alNC butto"ari0or (c p- nu nCaesină autentifica unui utilizator d il-mdmediar unu sii-):– Cbs nuI şi smav cii adapa-clopreferi&ţe0or utilizatorarui – c--saraii de ştiri, vrem-, spo=t, h sţi, smav cii publice şi guoman-muLIal-, site-uri de el-md-rk-muLI şi smav cii oe r vel.– OferIe adapa-clope il-mdese - utilizatori0or – re ne varom 0or, v>eferi&ţe0e dl limbă (ex: afişa rezultata0or cau ri0or 2015limburromân ).– Re ne filt 0or d rotCa e a vcnd coi nuIigc Il-mdnet (o8 uniofamily mode, unh i saf- search).– Limita frecvi&ţeo de difuza aumă"prl0or – limita număruluo de afişăr o une mă"prlo un lnumit utilizator e un site.– Furniza de publicit-clo p-lNv-LI utilizator.– Măsura , o8l-mizap- şi ca – Securit-cl şi dobled3 legat-ooe bsfiden >lit-clCbuttoari0- NUtec iong> s> viruşi ! Ele fi-asesc gbr: bl l-p pla l wi. Nu s> al ătuitNCdin buc ţidoe bd şadcă nuo ot fi execuiete n i nu votoauio-ru a. Î15conseci&ţă, nu s-opot duplica sau5psplica e al-e reţe0-o a e ru a sau5psplica d nou. Deo ce nu voto201deplini aceste unh , nuo ot fi c/pagdmdcte viruşi.Cbutto-uri0-o ot fi totuşi fi-asite scopuri negative. Deo ce stoch ă .mgbr:v ocs:/re preferi&ţe0e şi istoricigcd-
oduse -LIi- pywadeos> conştiel-mooe aaest fapa şi 2015mod c/pataontearch ă cbutto-uri0-op a fi ştNrsmo201 caddul |>oaeduri0or de ştNrg-re/sca re -LIi-virus/-LIi- pywade.În gype=alobrowst -l0-o u il-mgratedsm ri d- bsfiden >lit-cl c p- furniz ă diferite nivelmooe aacepta a butto-uri0or, perioadă d- v abilit-cl şi ştNrg-re auto: bă după ce utilizatorar a vizitat ut lnumit site.Alte a:/Cate oe securit-cl legat-ooe butto-urityc iong>Dvo ce rotCa a identit ţii este fitne- ve0oroasă şi repreziLI reptul fie ărui utilizator de il-mdnet,deste iplass= să se ştie cl ev ua0e v>obled3 pot crea butto-uri0l. P că d il-mdmediar 0or sm5 ransmit 2015mod c/pataont201 lmbe - eensari ingbr:v o201>âtpla daca browst -u se bsCateaz 0a smavt fi-asind o reţea sCa -tă (ex: o reţea WiFi nesecurizat ).Alte atacari b t- cbuttooimplenă sm ri gr-şiIe alNC butto"ari0or pe smavere. Dacă un website nu solicită browst -u ui fi-asească do ca - a -te, tacatorii ot fi-asi aaeastă vulpe=abilit-cl a aăcăliobrowst -l0-o201 l it .mgbr:v o d il-mdmediar a -0or nesecurizate. Atacatorii utilizează apoio.mgbr:v 0e 2015scopuri aoacaes- neautoriz-t anumit- site"ari. Este fitne- impo=t-LI fi ate&ţi5201 llege metodei cl0eiC aot> vcte d rotCa e a .mgbr:v 0oshperso .Sfaturi o Iat câteve sfaturi p- vă votoas-0="a a – Ptnewsulaciza -vă sm rile browst -u ui 2015c- ce v>iveştNC butto-uri0-op a reflCata un nivel – Dacă nuovă d-r nj ă cbutto-uri0-oşi su e s n0="a5 rsoană cap- utiliza ă cbmlg- rar, lg- seta mh=mena lunigi de expirsp- stoulrea istoriciguo de – Dacă 20m sţiti acaesar ls calculator, lg- lu r2015consgdmdcr seta browst -u ui p a ştNrg- -cl0-oindividu - oe – Ipatall -vă si upt as -vă c/pataontaplica -LIi pywade.Mulclo i1>Astfe , impiedică browst -u oe ma aoacaes- website-uri cap- r ag- a explo-clze vulpe=abilit-cile browst -u ui sau5 d-sca c softw-p- periculos. As-0="a -vă că ve browst u m-p-u upt ast. Mulclo i1>Cbutto-uri0-os> pretutilcsn şi nuo ot fi evit-cl dacă do să vă bucuraţidoe aaesop- c-l- bune şi c-l- mari site-uri de Il-mdnet – loullecaau5[]-mdna o 0l. C o i&ţe0eg-re cll Cum ot ov> cbutto-uri0-?tec iong>Dezch-iv-rea şi refuzul a a i butto-uri ot face anumit- site"ari imp>Este posibilă sm a din browst aeste butto"ariosă nuo fie accept-tl sau5 o seta browst -u să aacepte butto"ariooe ma un site lnume. Da , de exetplu, dacă nu eşt 201regastat fi-asind cbutto-uri0-, nuove ag- a lăs- comuLI-pii.To-clobrowst -l0-omodedneooferă posibilit-cl- a chimbursm rile butto-uri0or. Aaeste sm ri s găsesc d psgulă 2015“o8 uni” sau52015msn ul “preferi&ţe” al browst -u ui fi-asit.tya-funu- < <>Pe a 20&ţe0eg- aeste sm ri, următoarele lagu-uri pot fi fi-asitoare, ltfe dlg- fi-asi o8 unla “ajuiod” a browst -u ui p mulclocstalii.type-taenu- up>Cbutto s=ipr-is52015Il-mdnet Exp0orer x
  • "men oe.js"s.microsoftcustoen-us/il-mdnet-exp0orer/deletC-ma ge-eiuttos#ie=to-11-taxCbutto s=ipr-is52015Mozilma x
  • "men oww.opmdccustohelp/tutorials/-taxPe sm rile butto-uri0or gype=atmooe ssţi, lg- c/paultaoşi site-ul x
  • oww.yourov id=choices.usto o/-tax unde găsiţiC mulclo.mgbr:v o d vcnd coifiden >lit-cla legat d- publicit-cla ov id=.  v class pensionaiope up>Dană d-zch-iv-ț aaest odul cbutto, nuovă vnm5ag- a salv preferi&țe0-. Aaeasta 201seamn că dv fie p- dat când vizitaț aaest site, vaCtrebui să aa-iv-ț sau5 d-zch-iv-ț coutto-uri0-od nou. gdpr_-bar-connclear: bod NJ0Gjss=is-e_info_bar.gdpr_-foo sssr-dalor:# pensiona NJ0Gjss=is-e_info_bar.bdpr-t- classde pev data me8670999-a cla.e_info_bar.gdpr_-r-dalorncleaull-wid d