În baza atribuțiilor legale prevăzute în Legea 95/2016, Art. 2 (e), prin care Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate asigură suportul tehnic necesar pentru fundamentarea actelor normative, a strategiilor și politicilor privind ariile naturale protejate, precum și armonizarea cu acquis-ul comunitar, reprezentanții ANANP au efectuat în data de 25 septembrieAfla mai multe!