om/pagead/js/adsbygoogle.js"> <7l6EA6ppTtnghel jcAcuzve=a category-showbiz tag-ant -hit tag-neata-cu-razvan-si-dani tag-r dani" data-mh="archive-layout-grid-2" >
7l6EA6ppTtnghel jcAcuzve=a i-dani-au-primit-cadou-un-hit-la-intoarcerea-din-vacanta60053" data-ad-slot="1115343156D ntnewD17lot="11,sarcerea-din-vacanta600wrapper"> 6 4kp ntn8a/"> 6 4kp ntn8a/">
ttps:///"> manife-xsrticle- class="categsixp> +J95dow.aayoutlel mgte < taicon"> ypTtic jc ma1,sarcerea-din-vacspanypTegsixp> +J95dow.aayoutlel mgte mJ95< new > ypvann> rms vacanta60053" data-ad-slot="new > ypvann> rmsiwrTlaspmgteg ass= tat "3 /b( rabA…dM post 9 K "og:im-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmodal .moove-gdea-di
o po-gdpr E"> -lef"-enu"s="ppLn> 4k iv> o po-gdpr comntoy-.ogo-holdia-expa ma1"/MDs7sss="r 4k>none} 4kp iid="post-593 n sts acy_ posvitem selected-expanto a hres://ww#sts acy_ posvites o po-gdpr tab3nav sponsive="trugdpr pcto o pogdpr sts acy- posvites>a-intoa sponsive="trugdpr navatab3 ">PSuzve=are general < ctofidențpalitățiistintoa bu>ntoex xpanto a hres://ww#st/ica-necessass tuokiess o po-gdpr tab3nav sponsive="trugdpr pcto o pogdpr st/ica-necessasss>a-intoa sponsive="trugdpr navatab3 ">Cookie-uriecee"/ica necesarestintoa bu>ntoex4115typ0dM pos Ln> 4k iv> o po-gdpr bran moo-c="ppLn> rtps://www.recentnordpress.org5Klugins/gdpr cookie- .mpliance" =argeenu_blank" rel="noopeners ' o po-gdpr bran moo'>Powered by  a hr . o po-gdpr E"> -lef"-enu"s=" 3" src=" v> o po-gdpr E"> -r> -enu"s="ppLn> 4k v> o po-gdpr E"> - ">on-contain pos -r insi3" src="ht v> ip: E"> -enu"s="i class="ham v> o po-gdpr tab3enu"s="ppLn> 4kp 4k iv> hrets acy_ posvites o po-gdpr tab3 ip:ppLn> 4k ponsive="trutab3 ">PSuzve=are general < ctofidențpalitățiistintoasrc=" v> o po-gdpr tab3 ip:3enu"s="ppLn>

  lient="ca-pub-024  este.roosebi "de i esatl /"> ectext" vittii ets atpo" vizitatorieor si utilizatorieor inieor salehov i net.Aces "documer- ,7vpLne etant cieceadoptate.ro H lient="ca-pub-024 cu ets > e la a hele cu catantia"persorch"pe as> comntoiailehpoate.colecta, utilizaxt" ces ora si persoanele penarc as> su=" colectate.Cu toate. ces ea, fieas> innhov i net H lient="ca-pub-024 s> un obient v diferit si catantia+vr6ci etoetsi. Daca un anumit sitv i net H lient="ca-pub-024 ascrcita a he"persorch suplimve=are, vtti fi p:fo jc hrelegatur."coG ces lucrc pn ectiv.Date.cu catantia"persorchstirrong>In general, puttti accesa iniev i net ch H lient="ca-pub-024 fata a fi nevone sa furnizati p:fo jcii cu catantia"persorch.Penarc a va sjcisf s= nevonle, H lient="ca-pub-024 vahpoate.ascrcita sa furnizati date.cu catantia"persorch,hov exemplu, penarc aL- dve=a sau penarc aLetocesa 4 com rr.In > ecich,heste.vorbahov coordorchele dumneavoast/j (nume, ad esa, numar helefon, ad esa electronica, etc.)Colectaxt" a helor cu catantia"persorchstirrong>H lient="ca-pub-024 nu colect6aza date.cu catantia"persorch cjc hrescopuri pt="ise, expcrcitn H lient="ca-pub-024 av angaj6aza sa nu etelucr6ze cjc date.cu catantia"persorch a c atp, per nentn su=" colectate. H lient="ca-pub-024 vahadopta toate.tps:oziti le necesarehpenarc as a hele cu catantia"persorch"ptelucrate.aa fiv exanti H lient="ca-pub-024 utiliz6aza datele cu catantia"persorch"hrelimita s"/icaa a scopurilor hrecarehau fs/VLcolectate.
ectext comercicha fata a ob ne"hreptechabil c mmtam -ul dumneavoast/j.Des inn jrii a helor cu catantia"persorchstirrong>Des inn jrii a helor dumneavoast/j persorch seelimit6aza txclun,# la persoanele sbilitate.aa cus=asca. ces e date.datori="Seunnt ieor e as> le ocupa.H lient="ca-pub-024 vahpoate.iv c date.cu catantia"persorch impteun."coGfurnizorii sau p estn jrii aeesosvici carehapeleaza H lient="ca-pub-024 penarc a va etocesa com rr. Aces iaiory-u j su=" oblign . c trantual.aa /"> ecte ctofidentpalitatea si stesp 77 a helor e as> le pot etsmi si sa nu lehutiliz6ze cjc hrescopurilehmisiunii as> le-a fs/VLd"credi77 a.H lient="ca-pub-024 av angaj6aza ov asemerea sa nu v rr,Ld"chiLneze sau cedeze us=r herti datele cu catantia"persorch"fata aetobaxt" aumneavoast/j, cu exceptpa, hres ecich,ha-u jtoarelor cazuri: hreapcrcaxt" unei-I/cizii judicis> sau adminivrratma1, penarc aL-e ctofo jelegisljciei-apcrcabnle, penarc aLeto sja drepturieceei bunurieceH lientxclun,#pub-024.Duratl past/jrestirrong>H lient="ca-pub-024 past/6aza datele cu catantia"persorch"doar a7 "Kempe-po es eenecesar penarc >ndepcrnixt" scopurilor hrecarehau fs/VLcolectate sau a7 "Kempe-po p eve egea hrevigoare.Dreptul ov acces, odificare, s ergext Puttti ascrcita hreads eemomer- as H lient="ca-pub-024 aa va ac='te dreptul ov acces la a hele cu catantia"persorch"carehva etma1sc.Bereficisti ov asemerea te dreptul ov odificare sau e ergext " ces or date.si de dreptul ov ahva ocune,iory-motma1 hrtemeiatp, la"ptelucraxt" a helor susmer-iorche.In cet" ce etma1ste eto> ectexta comercicha, puttti utiliza dreptul ov o:ozitie"fata nicio jus ificare.Penarc a bereficis ov aces e drepturi, ad esati-vahadminivrrator n abnlului penarc atofidentpalitatea a helor.Securitatea a helorstirrong>H lient="ca-pub-024 a implemer-a dassuri de etotectie penarc aLastesp atofidentpalitatea, securitatea si i gritatea a helor cu catantia"persorch"carehva etma1sc. Accesul la a hele cu catantia"persorch"es e limitat angajatilor careht/6bune sa le cus=asca.siecarehau pde-imipa o fo jre cu ets > e la no 6ev i dastia+ hov coofidentpalitate.In cad ul unun H lient="ca-pub-024 colect6aza date.referitoa e la utilizaxt" Anumit ini.ro i net dttinute.dv  H lient="ca-pub-024 c threeunnt i i rctma1 (chat, fo um, etc.). Puttti utiliza aces e eunnt i etsn .mpletaxt" unui fo ular invpLnere. Fo ularul sscrcita unele date.cu catantia"persorch, cum ar fi numele, ad esa, numarus.ro helefon, ad esa electronica. Aces v datn Pa iniev ov i net H lient="ca-pub-024 pot c ne"l -uri sp> alte Ptsn utilizaxt" aces un Ptuzve=ele etant cihau fs/VLantualizatpilua" aceasta. Ods eemodificare va fi pubcrcaaa a cih este.vizualizat un Cookie-urieceoferă deţinătorieor deesste-uri un feedlock vaeoros asuetaemodul n cum Permit apcrcaţiieor multimedia sau ov al "Kep de e alte C este.uo “cookie”?stirrong>Uo “I net Cookie” (t cus=scut ca “brows ookie” sau “HTTP ookie” sau pur simplu “cookie” ) este.uo fi er deem cihdimvesiuni, fo jc dhreli e numere, care va fi s o-po p comnuttrul, t innlul mobil sau alte echipamentn alehunui utilizator de e ws> sv acceseaz (I netul.Cookie-uh"es e i talpo p hresscrcitaxt" emis (deh="htrehun"web-sosver unui brows (ex:(I netUEx/eorer, F> efox, Chrome) es v complet “pasiv” (nu conţine etogramn un utilizator av "Vi oarce e web ectiv.Cookie-uriece"Viesine nu sscrcit (p:fo nţii.cu catantia"persorch penarc a putta fi utilizate" " hrefcele t5i multe.cazuri, nu identpfrc" hpnrsorch utilizatorii dv i net.Exis " h2e-post si t5ri de cookie-uri:stirrong>Cookieuri de sesiunestirrong> – ces ea ectiv sau "Vichide fereast/j brows uhui (ex:("Viemomer-ul logbyrii/delogbyrii e un c de web-t5il sau pe reţelehov socializaxt).Cookieuri Persis vatestirrong> – ces ea "Vl viziteaz (utilizatorul anvtomer-ul /"> ectiv – cus=scutn Uo cookie conţine p:fo nţii.cs> f selegăt ra "Vi ehun"web-brows (utilizatorul) un"web-sosver anume (webCookie-urieceastesp"htusosieor o ex/adclaţ (plăc dehnavignre vusţin eforturiecemultor webnd limba=Cookie-urieceeu=" adminivrrate de web-sosvere. Duratl viaţ (" unui cookie poate.v5ria somnificatma, ovpi zândhdeescopul penarc as> 1ste elasa . Unele cookie-urieeu=" fus-site(txclun,#v penarc oesinesp"h sesiune (sesEk\ tuokies) nu t5i eu=" reţinu-e odpoă ce utilizatorul a sbyrăsit webAnumit secţiunihov cooţinu- de e unele ectiv. Furnizorii tiaţiht/6bune s"ht/"> ecte ov asemerea egea "Vievigoare ealet cieceov coofidenţialitate alehovţinător n Cum O vizit" hpn aces site poate.elasa cookie-uri "Viescopuri de:Cookie-uri de e rfo jaţ (" Cookie-uri ov archiz (" vizitatorieori, inform>Cookie-uri penarc geo=argeetingi, inform>Cookie-uri ov "Viregist/jrei, inform>Cookie-uri penarc pubcrcitatei, inform>Cookie-uri alehfurnizorieor deepubcrcitatei, inform>Aces v cookie-uri pot etoven următorii herti: G mArchyt cs, F s=book, You-ube etci, info Lap>Cookie-uri de e rfo jaţ :stirrong>Aces Kep de cookie reţine pSuferiaţeee(utilizatoruluihpn aces site, şa""Vicât nu t5i es eenevone de setaxt" eor ea fieas> vizitareh 1ste comnttibil brows -uhi, info Lap>Cookie-uri penarc archiza vizitatorieori,irrong>De fieas> dpoăl ândhuo utilizator viziteaz (aces site ne viziteaz   cât ro dcs o fac.Atâta"Kempe-ât nu nd supusv coofidentpalit ţii p eve rieor dhreT nl Cd-diti , Palet c (deh=oofidenţialitate pt="um p eve rieor legisljţiei hrevigoare cu ets > e la nto sjaxt" a helor cu catantia"persorch.Cookie-uri penarc geo=argeetingi,irrong>Aces e cookie-urieeu=" utilizate"deh="htrehun" stnbileşte din ce ţata etoven ţi. Es v complet anonim es v fus-sit doar penarc a =argeea conţinu-ul – chiar a7unci cândhCookie-uri penarc "Viregist/jrei,irrong>A7unci cândhv  hreregist/jţi p aces site, generăm(uo cookie cs> ne anuaţ (dac"ht "Vl Kv3ajţi p Aces e cookie-uriene eermit s"htaflăm(dac"htjţi vizualizat sau nu oref=lamă omoove, as> 1ste Kepul aces eila -ât Kempe ttecut"deh=ândhjţi văzut"mesajul pubcrcitar.Aces e cookie-uriele fus-sim e narc a =argeea pubcrcitate omoove. Puttm fus-si, ov asemerea, cookie-uri cpdeţinândhuoei herţe păaţi, penarc ovt5i bună =argeearehamiubcrcit ţii, penarc aLarăta dv exempluref=lame.rosp> vacaaţe,(dac"htutilizatorul a vizitat t="ca- uo ae-imol p vacaaţe. Aces v cookie-urieeu=" anonime, eeceetocheaz (p:fo nţii.rosp> cnu"s="ul vizualizat, nu rosp> utilizatori.i,="cap>Dv asemerea, jvem pubcrcitate. P imindu-le, astfeh,nnorileheuttm fus-si penarc a v"ht/"cus=aşte ca vizitator ch celun P unele ini, tiaţii pot aet etoetsile cookie-urieanonime, "Viescopul ov ahurmărieeuccesul uoei apcrcaţii, sau penarc aL/font-iza o apcrcaţie. Datori= (modul n d utilizare, ces Cookie-uriecepăst/eaz (p:fo nţii."Vi uo fi er 370P deem cihdimvesiuni carehpermit unui website(s"ht/"cus=asc"htun brows . Web-sosveruh"va recus=aşte brows -uh pânbyl ândhcookie-uh expir (sau es eeşters.Cookie-uh"etocheaz (p:fo nţii.importan ws> "Vmbună ţesc ex/adclaţa dehnavignre pn I netU(ex:( sv doreşte accesaxt" unun Cookie-uriecerepSuzin " hpunntul cenarch l eunnţiorbyrii eficientn a(I netului,eajutândhla"generaxt" unei-ex/adclaţe dehnavignre ptsetes=aso adaptat" pSuferiaţeeor i eseeor fieabyrui utilizator. Refuzaxt" nuenecesi= (autentpfrcaxt" unui utilizator p hrei mediul usu. c t):– Cooţinu- vosvici adaptate.pSuferiaţeeor utilizatoruluih– caost si deeştiri, vreme, sport, hăaţi, sosvici pubcrce( gupostamer-ale, – Limitarea frecvlaţen dc difuzaxt aref=lameeor – limitarea numbyrul n d afi ri." unei-ef=lame.pnnarc un anumit utilizator pe un – Furnizaxt" dc pubcrcitate.t5i relevan " hpnnarc utilizator.– M suraxt", ocKemizareh catantia+vr6cile ov archyt cs – cum ar fi =oofi jre" unui anumit nivel ov trjfrc pe un website, we Kep de cooţinu- este.vizualizat modul cum uo utilizator ajunge pe un websiteU(ex. p hremotoa e deh="hu=are, dief=t,iory-alte webCookieurile NUstirrong> furnizeaz (diferite nivel hov acceptaxt a cookie-urieor, perioad (dehvchabilitate ştergerehauto jc (dup (cetutilizatorul a vizitat uo anumit sitv.Al v a> ecte ov securitateelegatceov cookie-urii,irrong>Deoa ecehetotecţiaLidentpt ţii es v fude-e vaeoroas   repSuzin " hdreptul fieabyrui utilizator dv i net,"es e i ch-ov(s"htseeşti we evs="uaee etoblemeepot crea cookie-uriee. Penarc c"htp hrei mediul eor so t/jnsmit "Viemod c ta=" "Vi ambeh sensuri info nţii."Vi e brows website, dac"h uo atacator aau persoan"htneautorizat (p:tosvin h"Vi earcursul ov trjnsmitext " a helor, p:fo nţiiee cooţinu-ceov cookieepot fi p:tosceptate. Dv fude-e rax, ces lucrc se poate."Vi âmpla daca brows -uh se cooect6az/lila sosv fus-sindho reţea oec at ((ex:(o reţea WiFi nesecurizat ).Al v atacuri bazstehpeecookieeimpl c (te de etotecţie < p:fo nţiieoa"persorche.Sfaturi penarc ohnavignre stesp"h  re> abnl , bazst" hpn tuokies.stirrong>Datori= (flexibilit ţii eor a faptul n c (majoritatea aii e cele t5i vizitate – Pde-imularizaţi-v ( dpoăl ândh"Vichideţi brows -uh. Aceasta es e o.v5rian deha.accesa Astfeh,nimpiedic (brows -uh a.accesa web jr putta e/liexpcoateze(vulnerabilitatile(brows -uhui sau e descarce le aduc, nuttţi luc=m surile necesarehov securitateeasteh""Vicât e/l nuttţi navignicoG"Vicre re.pe i net.Cum pot oets(cookie-uriec?stirrong>Dverctmaarea refuzul ov ahptsmi cookie-uri pot f s= Toate.brows -ele mode neeoferă posibilitatea at aL-chimba=Cookie seetings "VieI netUEx/eorer rtps://www.re laayous.microw.re laayous.microw.recentsupport.mozil .org5en-US/kb/enable-and-disable-cookies-webw.recentsupport. l .mochrome/answer/95647?hl=en Cookie seetings "VieSafari rtps://www.recentsupport.app l .mokb/ph17191?lo-ple=en_US">w.recentsupport.app l .mokb/ph17191?lo-ple=en_US Cookie seetings "VieOp r rtps://www.re lww.op rl .mohelp/tutorials/">w.re lww.op rl .mohelp/tutorials/ Penarc lww.youromoovechoices. .moao/ und= g siţi m5i multe.p:fo nţii.p h >nd confidenţialitateaelegat dehpubcrcitate omoove.  4ktain iv> hrst/ica-necessass tuokiess o po-gdpr tab3 ip:p s y ttps:///:non ">on-co ponsive="trutab3 ">Cookie-uriecee"/ica necesarestintoasrc=" v> o po-gdpr tab3 ip:3enu"s="ppLn>rc=" v> oSioScppLiv> hrtw-=argeeppLiv> hrtw-=argee-K70P3enu"ainers rtw-=a3enu"ainer tw-nflppLiv> oSioScppLiv> hrtw-=argeeppLiv> hrtw-=argee-K70P3enu"ainers rtw-=a3enu"ainer tw-nflppLiv> oSioScppLiv> hrtw-=argeeppLiv> hrtw-=argee-K70P3enu"ainers rtw-=a3enu"ainer tw-nflppCookie-uh"et/ica necesarht/6bune s"htfiv actmaat "Vieads eemomer-, astfeh""Vicât e/lieuttm salv" pSuferiațelehpenarc o po-gdpr status-barhppLn> 4kp 4kp 4k 4kp 4kpaoverctma6az/li, ab lpLn> 4kp 4kpa a-intoaLn> 4kp 4kpa<, ab lpLn> 4kp 4k 4kp 4k
dpoăl ândhvizitați aces site, vaht/6bun s (actmaați sau e deerctmaați cookie-uriecedhrenou. 4k a hr . o po-gdpr tab3 ip:3enu"s="i3" s 4k a hr . o po-gdpr tab3 ip:3enu"s="i3" s a hr#st/ica-necesarss tuokies 3" s s s s a hr . o po-gdpr tab3enu"s="i3" s -enu"s="i3" src="ht v> o po-gdpr E"> -footia3enu"s="ppLn> 4kp iv> o po-gdpr bu>nto-holdia-expanto gbu>nto o po-gdpr E"> -allow-all bu>nto-visib ">Actmaare toate bu>ntoex411bu>nto gbu>nto o po-gdpr E"> -sapo-seetings bu>nto-visib ">Salv6az/lintoex ggle nto-holdia" cln> 4k> -footia3enu"s=" 3" src=" a hr . o po-gdpr E"> -r> -enu"s="i3" ss4kp iv> o po-rch-wnews>a- s a hr . o po-gdpr E"> -enu"s="i3" s7sss="r i3" s7sbody s7shtmlpL