navi

class="site-main"> s olyr Ud.mooN5"o n-publis r Nbsyndicolyc="hews-pa bpr_cookie_modal .moove-gdCAgHDTt-left">
xsz""> Xt 4s"> iTss="row"> s-davsookie_modal .mokd ;div clasvpTiuiner"> Eyc iUbsT8 U2r-type-taxonomy mnmCgLsw/<8RlbKtEyc er1"vsook_D5343155" dpush({})xrtrt " ch" clxsz"ogle.jsXt 4> PP"o4s">"cv"4div>t asynUdove_N5"oiiR5dNtrt 4 Eyc iUbsT8 U2r-taxonomy menu-inmCgLsw/<8RlbKtEyc ews.utczsnNrwsv wsnNews-nAgICAgICAgI0oBt .m_D d xr "s="full Wom
ch" clxsz"ogle.jsX2T=({})xrtt_aj Sd
>sti7/rtp-1on.-titx450 vino-sa-jocickgris 4t-tu"cvul-rtp-1on.-iv>-5-iuDn5ckg-asteap premii sis NAVVVVVVVVV.recentnews.ro/natt_aj Sd <7099953s="grid-item-metadata"> adata postv class="categorised-article-w n class="item-metadata pos -metadata pos
vino-sa-jocickgris 4t-tu"cvul-rtp-1on.-iv>-5-iuDn5ckg-asteap premii sis
>sti4trucn5Agnputde-19-fra(Ud-titx450 bubuienputdeul--="rovn29ro/wplozime .-noi azurie .-in arript-ultimet="24e .-ores://www.recentnews.ro/natt_aj Sd NAVVVVVVVVV.recentnews.ro/natt_aj Sd <7an te53s="grid-item-metadata"> ĂNĂTATE adata postv class="categorised-article-w n class="item-metadata pos 2
bubuienputdeul--="rovn29ro/wplozime .-noi azurie .-in arript-ultimet="24e .-ores:/ -metadata posdiv class='code-block code-block-4' style='margiiiiiiiiiiiiin: 8px 0; clear: both;'> n class="item-metadata pos 2
e-gasxszi et="mai- arritricouriecdivuris:/ -metadata posdiv class='code-block code-block-4' style='margiiiiiiiiiiiiin: 8px 0; clear: both;'>
>sti7/ddd rtp-pro-noul-circuidsbyckgris rezervtrajucCICxi NAVVVVVVVVV.recentnews.ro/natt_aj Sd <7099953s="grid-item-metadata"> adata postv class="categorised-article-w n class="item-metadata pos 2
rtp-pro-noul-circuidsbyckgris rezervtrajucCICxi kgrislrezervtr jucăICxi profe2rWIişzi Româ29r 2span class="item-metadata postți,…

-metadata posdiv class='code-block code-block-4' style='margiiiiiiiiiiiiin: 8px 0; clear: both;'>
>sti7/profe2sconta-spy-miwindhone reciptiontitx450 cum-alegi NAVVVVVVVVV.recentnews.ro/natt_aj Sd <> s="grid-item-metadata"> adata postv class="categorised-article-w n class="item-metadata pos 2
cum-alegi -metadata posdiv class='code-block code-block-4' style='margiiiiiiiiiiiiin: 8px 0; clear: both;'>
adsb_ mg width="346" heirupvmg width="3privacy- c" src="https2748 w.recentnews.ro/wp-content/uploads/2censrci-si ditiis:/Tensrci și
ets/sidrpostjquery.sidr.min.js?ity=5.4.2' format-stanl-lg-6 class='covernews-pagin'm-6 c' ets/magnificpadpuptjquery.magnificpadpup.min.js?ity=5.4.2' format-stanl-lg-6 class='covernews-pagin'm-6 c' ets/sli111ip"> ostjquery.sli111Pro.min.js?ity=5.4.2' format-stanl-lg-6 class='covernews-pagin'm-6 c' ets/jquery/a> ch-he tjquery.ma chHe .min.js?ity=5.4.2' format-stanl-lg-6 class='covernews-pagin'm-6 c' ets/spagin.js?ity=5.4.2' format-stanl-lg-6 class='covernews-pagin'm-6 c' ets/fixed-sT8 Ukdspagin.js?ity=5.4.2' format-stanl-lg-6 lass='covernews-pagin'> /* \ admin\/admin-ajaxta fi, (ad_id":iURĂ-, lugin_dir":ion" cl\/\ \ <\/ lugins\/orderlose s-ontpliance-, is_ typ":i-, stricd_init":i1-, enabled_default":{"third_ trty":0,"advanced":0},"geo_lost-694":ifalse-, force_rev> ":ifalse-, is_sin" h":i-, currwra_user":i0-, v> _lity":tems-c, cose spexpirt-694":i365"}; /* ]]> */ format-stanl-lg-6 class='covernews-pagin'm-6 c' includ#s/ost embed.min.js?ity=5.4.2' format-sta gdpr_V1moovrycv"4:absdpr-modal-close spmooveo/wp-contlityohide" dialo "cv"4nti tpu4DA2;bordermooveodal .moo4DA2;bt-694fix lo o-rnu-i694-lefoo4DA2;odal-cmoove_tor:#_v> <">
  • alitățiia 36077ngntnews.rclass=js"
  • ricd necesef="536077ngntnews.ro/class=j="data-bg"custjs"> -cdal js" ryonavigation" classorrdeess.org/ lugins/orderlose s-ontpliance" argegri_blank" el="noopenerprimary-'4DA2;borderbraniv> '>Powered by <36077 GDPR Cose smy meliance6536077ng" ryonsive gdpr_c.4DA2;borderbraniv> }oovs">dpr_c.4DA2;bordermooveolefoid #0odao-nAgICAgccv"4nti tpu4DA2;bordermooveor id #0odal js">
  • alitățiia 36077gICAgccv"4nti tpu4DA2;bordertab2li> 2d #0odal js"

     < p>l-md-6 l

  •  estm> osebid> i"cateset--> ss=" area v-itii egovat/scrvizitCICxi si utilizCICxi 2/NAVi salm> i"catnet.< p>Acesd> ocuiv> bygooge egiv ccilm>adop te> H-md-6 l cu egovselela et=dcu cagiv rsontalae cef= lom607ia lm>po te> a, utilizCtegorcesdora si rsoanet=d cef= sumooc/li> ate.< p>Cu to te>rcesdea, fiecef= 2/NAVI> i"catnet H-md-6 l ef= un obii> esyncita e rsonta= suelimenref=, viti fi in ut-gra"> legatur-wcu>rcesd luc e si fagi nevoie sa furnizCIi in ut-grii u cagiv rsonta.< p>P a va sgrisface nevoil=, H-md-6 l va>po te>esyncita sa furnizCIi d te> exemelu, awww.bili coss="aldenre sau awegocese cominre.< p>In =" ita,>estm>vorbI> losrdont et=ddumneavoa < rong> Ctego et < p>H-md-6 l nuoc/li> eaza d te> scopuri i>rcesde d te>ption> mod>ptlom60tibilwcu>rcesde scopuri.< p>Atunci candoc/li> eaza d te> in ut-eaza rsoanaa"> cauzaa"> momenrul sau AVIi"ca> lo Cte si AVIi"ca> a lm>utilizCa"> scopurilm> finite.< p>H-md-6 l e angajeaza se nu egeluc eze cgrad te> ra0999 opurilm> cef= sumooc/li> ate. H-md-6 l va>adop to te>g-caozitiile necesef=> ce et=dcu cagiv rsontalageluc te>e exiv Lsi iv ualizCI/, daca esde azul.< p>< rong>UtilizCtego et  oc/li> ate  osi  o.a 3 rong>< p>H-md-6 l utilizeaza d tet=dcu cagiv rsontal"> limita s ricdi opuril "> caf=>au f://wc/li> ate.< Drept exemelu, H-md-6 l va>po te>esyncita d te>Va furnizC in ut-grii egovsndoegoduse Lsi styv-ciileef="https>Executa si ut-grr tranziv cit=ddumneavoa P ipaela a=" e i"cativ cve ta= siy munice si dezvolt/li>lgrii omer itae> scopuri de ego=" are omer itaa fagi obtin l"> agetaabilwcaligmtaminrul dumneavoa < rong>Dxszin goio et < p>Dxszin goio et dumneavoa ela rsoanet=d.bilit te>e cunoa ca>rcesde d te>dCICxiure>unv ci 2e cef= t=docupa.< p>H-md-6 l va>po te>cate d te>furnizogoiosau test goio e styv-ciile-wcaf=>apet=aza H-md-6 l p a va egocese cominre. Acesdia ut-g sumoooblrecenwcaltriv ual>e ss=" e alit tee si s-w a(Udo et 2e cef= t=dpot egomi si se nu lm>utilizeze cgra"> scopurilm>misiunii cef= t=-a f://wptlredi> a.< p>H-md-6 l e angajeaza aseiv>ea se nu vinre,wptlhiogezeosau cedezeounor kgrIi d tet=dcu cagiv rsontalfagi egobCtego umneavoa a,a"> s" ita,>a ut-gto ret aplncCtegouneio ecizii jud-cief= sau admini t bdeurilm>H-md6 l e-title-< p>< rong>Duret--> pa < p>H-md-6 l pa caf=>au f://wc/li> ate sau a t timp tevede legeCa"> vigo re-< p>< rong>Dreptul acces, modificef=, sdergete si oaoziti="53 rong>< p>Putiti esyncita "> ogoce momenr ce H-md-6 l ea va aciptio reptul accesela et=dcu cagiv rsontalcaf=>va egcvesc-< p>Bv>ef-cieti aseiv>ea tio reptul modificef= sau sdergete gorcesdor d te>si deo reptul a>va opun/, d"> motgn-a">teiviCI/, la geluc tego et susmenriont e.< p>In ceegoce egcveste ego=" area omer itaa, putiti utilizCa reptul oaoziti=lfagi nicio jusdificef=.< p>P a bv>ef-cie acesde drepturi, adteseti-va>admini cauzaasi/sau ss="aliCbilului c alit tee et -< p>< rong>Securit tee et "53 rong>< p>H-md-6 l a imaleiv> masuri de egot ie awas-w a c alit tee, securit tee si i"cagrit tee et dcu cagiv rsontalcaf=>va egcvesc- Accesul la et=dcu cagiv rsontalesde limitat angajetit cunoa ca>si caf=>au p ipat la o fut-gre cu egovselela nut-e i" ma ia> loalit te.< p>In cadtul deui siaju orulounor egocede ef-ci securizaf=>a pletit : acesde masuri pot calita "> codCtea SSL ( awface et=dilizibila> al ci) "> timpul lo Ctoiosau transferului de d te>ale. Acesd losrdont e>vor utilizCIeldo r pleta ofa-cl si nu vor pa vegheaza i" osebi ce et=ddumneavoa ate sau accesibila> kgrIi-< p>< rong>Cose ss"53 rong>< p>H-md-6 l c/li> eaza d te>referitoaelela utilizCtegosi caf=>ww.receorulo i"catnet lm>copiaza hard>g-ccul dumneavoa sifncCtegodumneavoa d moniICxizef=.< p>Putiti eeta ww.receoruloa ea va in ut-ezea"> legatur-wcu>prezenre lose ss-urilor, lasandu-va>a accepte sau nu. D aseiv>ea, putiti eeta ww.receorulo aw ziv cve lose ss-urile-< p>< rong>Styv-ciili"cativ cve"53 rong>< p>Anumit= 2/NAVio i"catnet ditinute>d   H-md-6 l calt"> >unv ci i"cativ cve (chat, futum, etc.). Putiti utilizCaacesde >unv ci egon ontpletCtegounui fut-ulan ingoogers. Fut-ulanul ssyncita unet=dd te> ateldo r "> scopul a>am=liora styv-ciile i"cativ cve si a va rasp e nevoil -< UtilizCICxii ingoogsile-wrcesde styv-ciilpot avegorccesela in ut-griile furnizCI   "> timpul ingoogeroiosi pot modifice sau sderge "> ogoce momenr in ut-griile furnizCI -< p>< rong>Lpt -uri sp="cal e 2/NAVio i"catnet"53 rong>< p>PaNAVi i"catnet H-md-6 l pot caltin llpt -uri sp="cal e si  nuoc/ ot=aza rcesde sifi sidatit rasp zCICx pgiv ccilm>l "> ma ia> loalit te sau caltinutul l - D"> acesd motgn, va recominrem ea va in ut-cenwcu egovselela ccilm>acesdor si a lm>utilizCasau a lm>furnizC d te>< rong>AcceptCtegoprezenret 2giv cci"53 rong>< p>Pgon utilizCtegoacesdui siacceptetioprezenrete egiv cci. Daca nu>acceptetiocensrcii>acesdor egiv cci, nu utilizetiosi< rong>Modificefi"53 rong>< p>Pgezenrete egiv cci>au f://wiv ualizCI/ lun-wacea si va in vigo reela ublncCtegoei- D"> acesd motgn va rugem ea caliultCIi riodicwacea Acesd>websiww.recreeşiostyv-ciiladap te>nevoil eşioi"catesului fiecăruiI.< p>În ceegoce numim “web 2.0”, “lose s”-urilm>joacăv> ot imaorI nr a o facilit regorccesului şiolivrăr>t multiple styv-ciild caf=>utilizCICxul se bdcure lae i"catnet, cum ar :< ustjP rsontaizCtegoanumit st ăr>L i>estm>vizualizCIv> sis exegomă anumit= 2reţuri sau tefif=, ă talii etc) a o coşul Permit aplncCţii multimediCasau alt tip de e"cal e si 9numit sit awcf=a otex alan ţă d=>ww.recreemet va oasă,emet utilă şiomet plăcută. Îmbder-tăţesc, aseiv>ea, ef-ci ţa ublncit ţii ofa-cl.ef="httcustj p>< rong>C=>estm>> “lose s”?"53 rong>< p>U “I"catnet Cose s” (censrc>cunoccut şioca “browseneaose s” sau “HTTPeaose s” sau pu eşiosimalu “lose s” )>estm>> fişie de mcci>dimensiuni, ut-grad"> licateeşionum=f=, cef= v sdo = lom6utixul,ocensAVIlul mobilwsau al e echipam unui utilizCICx de e"ccaf=>s acces=ază I"catnetul.< p>y se s-ualesde ilital t"> ssyncitategoemisă d=>căIf=>un>web-styve unui browsene(ex: I"catnet Ewplorer, Fselfox, Chrome)eşioesd lotplet “pasiv” (nuoc/ ţineoegograme softwef=, viruşiosau spywateeşionu eo te>accese in ut-cţii e de e"chard-dgcve-ualutilizCICxului).< p>U lose soesd ut-grad"> 2 ărţi: num=l= şioc/ ţinurul sau va Ctea lose s-uaui- Met mult, uret--> exis ţă gounui lose soesd tensAVItă;ocehnic,ldo r web-styve ualcaf=>a trimis lose s-uaLa l eo te>accese d"> nou a o momenrul a o caf=>un utilizCICx soLa oio rce e"cwebsiwebstyve uaui ss=" iv.< p>y se s-urilm>a o sineonu ssyncită in ut-cţii>fnce laersonta utilizCICxii d i"catnet.< ustj< rong>Exis e l2 iilgeri de lose s-uri:"53 rong>< ="httcustj p>– < rong>y se suri de sesiune"53 rong> – rcesdea sumoosdo kgmaor r a o dosanulo lose s-uri ta browsenuaui web ce rcesda să lm>memorezeapână când>utilizCICxul ies= de e"cwebsit/delogăr>t e"cun calt de web-getl sau reţelm> socitaizCte).< p>– < rong>y se suri P rsis "53 rong> – rcesdea sumoosdo e"chard-dgcve-ualunui lom6utix sau echipam < (şioa o general> pi" de duret--> viaţă test bilite lae case s). y se s-urilm>p rsis > 9ld>websia l vizit=ază utilizCICxul ladgomenrul ss=" iv – cunoccutoLsub num=l= de “third p y se ss” (c se suri elasaca> rerţi) – cef=> ot f site a o mod 9nonim a memorCoi"cateselm>unui utilizCICx, a <ât get f=lev nre lae utilizCICxi.ef p>< rong>Cef= sumooav nraj=le lose s-urilor?"53 rong>< p>U lose soc/ ţineoin ut-cţii>un>web-browsene(utilizCICxul)eşioun>web-styve 9nume (websi browseneacces=aze rcel>web-styve d"> nou, rcesda po te>ciIi in ut-gţi--> jaosdo ă şioreacţiont a o conseci ţă.< p>y se s-urilm>as-w ăv>styi otex alan ţă plăcutătd=>ww.recreeşiosusţin eforturilm>multorcwebsiutilizCICxilt : ex – preferi ţe e a o ma ia> lof=lev nre .ef p>< rong>Cef= esd uret--> viaţă gounui lose s?"53 rong>< p>Cose s-urilm> umooadmini viaţă gounui lose s po te>veria stmnificeIgn, pi"zând>de scopul cef= este elasac. Un=le lose s-uri> umoof site script> o sinw ă sesiune (se2scon se ss)eşionu get umooreţinure od ă ce utilizCICxul a ăre sitcwebsi umooreţinure şioref site de fiecef= d ă când>utilizCICxul revineoee rcel>website (“lose s-uri t-gn rcesdea, c se s-urilm>pot ştersa> > utilizCICx a o ogoce momenr t"> i"catmediul se ăr>t browsen-uaui-ef p>< rong>CoLsumooc/se s-urilm>plasaca> rerţi?"53 rong>< p>Anumit= secţiuni> lo<ţinur de e"cun=le si i"catmediul unor kgrţe ărţi/furnizogo (ex: Rbox, u> video sau od hali.ă). Acesd kgrţe ărţidpot elasa aseiv>ea lose s-uri t"> i"catmediul si egoegoetCtulcwebsiea legeCaa o vigo reeşioe ccilm> lo ţinăICxului si< rong>Cum sumoof site c/se s-urilm>d=>căIf=>acesd site"53 rong>< p>O vizite lae acesd site po te>elasa lose s-uri a o scopuri de:< ustjCose s-uri de e"r ut-g ţă gosiy se s-uri antaiză govizitCICxi ef="https>y se s-uri geo argegonteef="https>y se s-uri a oregisy se s-uri publncit tmef="https>y se s-uri alm>furnizCxi de publncit tmef="https>Acesd lose s-uri ot egovenio e-wurmăICxii kgrIi: GtlightAntay ccs, Facebook, Yourube etcef="httcustj p>< rong>Cose s-uri de e"r ut-g ţă:"53 rong>< p>Acesd tip de lose s reţine preferi ţe e utilizCICxuluilae acesd site, rşala ocât nu get esde nevoie de setatego a fiecef= vizitCf=>a sise ăr>te>volumului video ada-e ef="https>vi video s }c cef= este lom60tibilwbrowsen-uaef="httcustj p>< rong>Cose s-uri antaizCovizitCICxi ef3 rong>< p>Dx fiecef= d ă când>u utilizCICx vizit=ază acesd site soft-ulo otlightantay ccs furnizCI oorerţe la = gener=ază u lose so antaiză goutilizCICxului. Acesd lose socl spun/ dacă gţi>met vizitCI acesd site până avom generaounul. Acesda eermit moniICxizef=C utilizCICxi unici>Atâta timp ât nu sumoeţi a oregisfi f sit awide t>fncC rsoanet=dfizic=, /lm> umoof site do r a o scopwww.tiszic. Daca sumoeţi a oregisea, taliil=> caf=>wi t=-aţi furnizCI, cum ar adtese > e-getl şiousentnams-ulo– rcesdea fisndosupus loalităţii şio tevedexi d"> Tensrci şioC ditii, P ccă d=>co vigo reecu egovselela gotejgtego et < rong>Cose s-uri geo argegonteef3 rong>< p>Acesde lose s-uri> umooutilizCIeld=>căIf=>un>softccaf=>st bil=şte din ce ţagi egoveniţi- Esd lotplet 9nonim şioesd f sit do r a argegaoc/ ţinurul – chian şioa unci când>sumoeţi p= 2/NAVI>noa < rong>Cose s-uri a oregis< p>A unci când>vă a oregisea, neoeermit săva ociia-ogoce comenrefiu e"ccaf=>a l (addţi p= siaţi se at “pă auto-gracând>veţi a ochide browsen-uaosau calculCICxul-< p>< rong>Cose s-uri publncit tmef3 rong>< p>Acesde lose s-uri>neoeermit săvaflăm dacă gţi>vizualizCIvsau nu od hali.ă ofa-cl, cef= este tipul acesdeia şiocât timp a trecutld=>când>gţi>văzutlmesajul ublncit r.< p>Acesde lose s-uri>le f sim şioe" a argegaopublncit tma ofa-cl. Putim f si, aseiv>ea, lose s-uri ta ţinând>u ei kgrţe ărţi, odget bder-t argegaf=>a publncităţii, aw9re taod exemelud hali.m> sp="cvaca ţe, dacă utilizCICxul a vizitCI i> 9 ol p= si sp="cvaca ţe. Acesd lose s-uri> umoo9nonim=, /lm> toch=ază in ut-cţii> sp="co #0odaul>vizualizCI, nu sp="cutilizCICxi.ef p>D aseiv>ea, se ăm lose s-uri 9nonim= şio tincal e sigvemopublncit tm. Ptimindu-l=, a le putim f si p a văvsscunoaşte lCovizitCICx ta rcelui sivizita si< rong>Ald lose s-uri>alm>kgrţe 2ărţi"53 rong>< p>P"cun=le 2/NAVi,orerţii ot eeta egoegoile lose s-uri>9nonim=, a o scopul a>urmări> uccesul u ei aplncCţii, sau awg pnizCoo aplncCţie. Da Cxiuă modului d"cutilizCre, rcesd siaccese rcesde lose s-uri, la fealaccese c/se s-urilm>d=ţinure d= acesd site.ef p>D exemelu, când>grstribuţid> 9 ol f sind>bu onul reţelml socitaeLaflatlae acesd site, rcea reţea socitaăvva a oregis< rong>CoLtip de in ut-cţii>sumoosdo şioacceset t"> i"catmediul lose s-urilor?"53 rong>< p>y se s-urilm>pă a oion> fişie cove de mcci>dimensiuni cef=> ermit unui website săvsscunoascăv> browsen. Web-styve ualva recunoaşte browsen-uaopână când>lose s-uaLexpiră sau esde şters.< p>y se s-ual toch=ază in ut-cţii>imaorI nr"ccaf=>a mbder-tăţesctex alan ţatd=>ww.recreeae I"catnet (ex: se ăr>te>limbii>a occaf=>s dor=şte accesetegodeui si< rong>D"cceLsumooc/se s-urilm>imaorI nr"c I"catnet?"53 rong>< p>y se s-urilm>reprezinre launv ul l ta rl >unvţionăr>t ef-ci la generategouneioex alan ţetd=>ww.recreeagoetenoas şioadap tgopreferi ţe şioi"catese fiecăruicutilizCICx. RefuzCtegosau ziv cverea lose s-uri 2o te>face un=le siRefuzCtegosau ziv cverea lose s-uri n a oseamnă căvnu>veţi>met pgomi publncit tm>ofa-cl, ci do r că acea met putia ţine calt de preferi ţe e şioi"catese e vs., /vide ţi-t t"> lotporI menrul d=>ww.recre.< ustjExemele a oimaorI nr"cale lose s-urilor (fncCtegounui utilizCICx t"> i"catmediul ununwcalt):< ="httcustj p>– Co<ţinur şiostyv-ciiladap te>preferi ţe utilizCICxuluil– ce iilde ştiri, vrem=, saorI, hărţi, styv-ciilpublnce şioguity menral=, si– Oferr"cadap te>peoi"cateselm>utilizCICxi – reţinef=a ea ot= , egeferi ţe e de>limbă (ex: afişCtegorezultCI/t t a o limba româ2ă).< p>– Reţinef=a filtret de egot ţie a pci 2govsndoc/ ţinurul ae I"catnet (opţiuni>family mode, >unvţii de saf=>s arch).< p>– Limitaf=a frecvn ţei de difuzCte ad hali.m – limitaf=a numărului d"cafişări>gouneio hali.m>ae un 9numit utilizCICx ev> si– FurnizCtegode publncit tm>get f=lev nre lae utilizCICx.< p>– MăsurCteg, optimizaf=>şiocagiv iszicilso antay ccs – cum ar co website,cceLtip de lo<ţinur estm>vizualizCIvşiomodul cum u utilizCICx ajunge ev> website (ex. t"> motoaeled=>căuref=, di hat, d"> al e websit 2e a>a mbder-tăţilsief-ciul ustyi .< p>– Securit te şio tobleiv legatm> loy se surilm < rong>NU"53 rong> sumooviruşio! Els f sesc ut-greLtip pla"> tove. Nu sumooalcăIuite din bucăţil lod rşalcăvnu> ot executanu eot>au o- uaa. Îo conseci ţă, nu sm>pot duplncC sau ssplncC e"cal e reţelm> awwe uaa sau ssplncC d"> nou. D oaelce>nu eot>a o a triaacesde >unvţii, nu> ot sidatiteoviruşi.< p>y se s-urilm> ot totuşiof site scopuri negative. D oaelce> toch=ază in ut-cţii> sp="cpreferi ţe e şioisdoricul d=>ww.recre ta utilizCICxi , atât ee un 9num= sicât şiop=dget multm>al e sipot f site ca o fut-ă d=>Spywate. Multm>egoduse nri-spywateesumooc/nştie"ca> acesd fap şioa o mod calitamoo4arch=ază c se s-urilm>p awf ştersa>a occadtul egoceduxi de şterg=re/scantre nri-virus/ nri-spywate.< p>În general>browsen-et=d.u i"cagrCIelst ăr>Ld=>co acceptCte a lose s-uri , rioadă d=>vtaabilit te şioşterg=re>auto-gră după ce utilizCICxul a vizitCI > 9numit sit -< p>< rong>Ald a=" e securit te legatm> lose s-urief3 rong>< p>Dxoaelce>egot ţiawide t>tăţii esd f = va oasă şioreprezinre l reptul fiecăruicutilizCICx d i"catnet,lesde ilpost- săvse şti"cceLev"> i"catmediul st transmit a o mod calitamooa o 9mbea= sensuri in ut-cţii>a oioe browsen şiowebsite,cdacă > 9tacCICx sau rsoanăvneautoxizetă inttyv-na>a ocea cursull rrgnsmitete go et , in ut-cţii e lo<ţinurm> lose s>pot inttyceptete. D şiof = rCt, rcesd luc se po te>a oiâmela daca browsen-uaose lo ează la styven f sind>o reţea at-setă (ex: o reţea WiFi nesecurizată).< p>Ald atacuri bazet=> cose s>imalccă st ăr>Lgr=şir"cale lose s-urilor pe styve e. Dacăv> website nu ssyncită browsen-uaui să seascăvdo r canta= >at-sete, rtacCICxii ot f si această vulnerabilit te a păcăli>browsen-et=da o 9 trimite in ut-cţii> t"> i"catmediul lanta= nesecurizate. AtacCICxii utilizează apoi>in ut-cţii e a o scopuri de a>accese neautoxizet anumit= simet potgovste de egot ţie a in ut-cţii o rsontae-< p>< rong>Sfaturi o>ww.recre s-w ă şiore="aliCbilă, bazete lae se ss.a 3 rong>< p>Da Cxiuă flexibilităţii şioa fap ului că majorit tee ioioe cet=dget vizitCIe siioe ccre Yourube, Ggetl, Yahooosi al ele.< ustj< rong>I ă câteva sfaturi cef= vă eot>as-w a ca ww.recţi făre Lgriji a osă cu>aju orulolose s-uri :"53 rong>< ="httcustj p>– P ulanizCţi-vă st ăr>le browsen-uaui a o ceegoce egcveşte lose s-urilm>p awref av> nivell t lose s-uri .< p>– Dacăvnu>vă d=rgnj=ază c se s-urilm>şiosumoeţi sinw a rsoanăvcaf=>utilizC=ază c m6utixul,o6utiţi setaocensrc/ lunigi d expirtf=> sdo rea isdoricului d"cww.recreeşioal> et 2ersonta= acces.< p>– Dacă a m ărţiti accesul ladcalculCICx,o6utiţi lut a o considatire setategobrowsen-uaui p awşterg=> et=dindividuta= ww.recreedx fiecef= d ă când>a ochideţi browsen-ua. Acea veriantătd=>a>accese si las=ază c se s-uri şio awşterg=>ogoce in ut-cţi -> vizitCf=>la>a ochidetegosesiunii ww.recre.< p>– Ilital ţi-vă si up ţi-vă calitamooaplncCţii nrispywate.< p>Multm> ioioe aplncCţii de det are şio teverite awwpywate-ului i"clud det area atacurilor pe siA accese websigr putia să /wplo teze vulnerabilit t>le browsen-uaui sau sătd=scarce softwef= riculos. As-w aţi-vă că gveţi browsenua m=f=u up t. Multm> ioioe atacurile bazet=> cose ss s ssalizează /wplo tând>aunv ea= saab"cale verscuni vechi ale browsen-et -< p>Cose s-urilm> umoopreruti" ci şionu> ot evit te dacă dogoţi să vă bdcuraţil rccesepm cet=dget bdeerşiocet=dget mari sii ţe eg=re>cl9re i modului de opatire şioa bv>ef-cii 2e cef= t=daduc,o6utiţi lut măsurile necesef=> securit te a a ocredexe>peoi"catnet.< p>< rong>Cum ot oego c se s-urilm?"53 rong>< p>D ziv cverea şiorefuzul a>pgomi lose s-uri ot face anumit= sisau >fncil de vizitCI şiof sit. D aseiv>ea, refuzul a>accepte lose s-uri>n a oseamnă căvnu>veţi>met pgomi/vedea publncit tm>ofa-cl.< p>Esd aosibilă st Ctegodi browsene ce rcesd lose s-uri> ăvnu>met acceptete sau oţi setaobrowsen-uaosă accept lose s-uri> e-w> sic se s-urilm,vnu>vet putia lăse comenrefii.< p>To te>browsen-et=dmodetne>oferr-taosibilit tee e awwchimba st ăr>le lose s-uri . Acesd st ăr>Ls găsesc d ssgulă a o “opţiuni” sau a o m ciul “preferi ţe” al browsen-uaui f sit.ef ustjP a>a ţe eg=wrcesde st ăr>,wurmăICa ele lpt -uri pot f sitoCre, rl talii.ef="httcustj p>Cose soslgontes a o I"catnet Ewplorer onavigation" 6 l v clas.microsoftconteen-us/i"catnet-ewplorer/delet -mantge= se ss#ie= s-11">on" 6 l v clas.microsoftconteen-us/i"catnet-ewplorer/delet -mantge= se ss#ie= s-11ng" < p>Cose soslgontes a o Mozile-wonavigation" classupaorI.mozile-.org/en-US/kb/enable-and-disable-lose ss-websion" classupaorI.mozile-.org/en-US/kb/enable-and-disable-lose ss-websiCose soslgontes a o Chromewonavigation" classupaorI.otlighcontechrome/answer/95647?hl=en">on" classupaorI.otlighcontechrome/answer/95647?hl=enng" < p>Cose soslgontes a o Safari onavigation" classupaorI.appghcontekb/ph17191?lo le=en_US">on" classupaorI.appghcontekb/ph17191?lo le=en_USng" < p>Cose soslgontes a o Opati onavigation" 6 l ww.opaticontehelp/tutoxials/">on" 6 l ww.opaticontehelp/tutoxials/ng" < p>P st ăr>le lose s-uri generata> rerţi,o6utiţi caliultCeşiosi ww.yourofa-clchoices.onteno/ng" e găsiţi>met multm>in ut-cţii> t"vsndoc/ fide ţi-lit tea legatătd=>publncit tma ofa-cl.< p> < bg"cner " d>dpr_c.4DA2;bordertab2li> 2d #0oda -nAga gdpr_0privacy_vityv-it}oovs"> < sdy disada-:nonz/"s="macmenu">
  • ricd necesef="536077gICAgccv"4nti tpu4DA2;bordertab2li> 2d #0odal js"ICAgccv"4nti tpuoSioScl j"cv"4-cattw- argegl j"cv"4-cattw- argeg-tove2d #0ainerprimary-ttw- a2d #0ainer tw-nfll j"cv"4nti tpuoSioScl j"cv"4-cattw- argegl j"cv"4-cattw- argeg-tove2d #0ainerprimary-ttw- a2d #0ainer tw-nfll j"cv"4nti tpuoSioScl j"cv"4-cattw- argegl j"cv"4-cattw- argeg-tove2d #0ainerprimary-ttw- a2d #0ainer tw-nfll y se s-ual tricd necesef> st ăr>le lose s-uri . g g g g g g g g pTiuitccv"4nti tpu4DA2;bordersl js"> ziv cveazăef=ab"l js">
  • -nAgICAgICs"> -messNge< sdy marg> 2top: 10px;p> p>Dacă d=ziv cveți acesd modul cose s, nu>vă vom putia salvgopreferi țelm. Acea vizitCți acesd site,cva>d"> nou.< s">dpr_c.4DA2;bordertab2li> 2d #0oda -nAg >dpr_c.4DA2;bordertab2li> 2d #0oda -nAg "cner " d>dpr_0stricd-necesarew= se ssm-nAg g g g "cner " data- d>dpr_c.4DA2;bordertab2d #0oda -nAg "cner " data-gdpr_c.4"s="mooveodal .mo -nAgICAgICccv"4nti tpu4DA2;bordermooveofoorer2d #0odal js">lengntnews.rclsive gdpr_c.4DA2;borderbtnews-m-4111}oovs">dpr_c.4DA2;bordermooveor id #0oda -nAga/scr"cv"4nti tpu4DA2;bt-694fixpr"5groung "cner " d>dpr_c.4DA2;bordermooveod #0oda -nAg gdpr_0dpr-modal-close spmoove -nAg bodyAg html j