05ass6 -p 5xtde-ixswiSdiv>
di2" >
www.autopieseonline24.ro
05ass6 -p 5xtde-ixswiSdiv>
di2" >
www.autopieseonline24.ro
05ass6 -p 5xtde-ixswiSdiv>
di2" >
www.autopieseonline24.ro
03ass6 -p 5xtde-ixswiSdiv>
di2" >
www.autopieseonline24.ro
02ass6 -p 5xtde-ixswiSdiv>
di2" >
2748 gICeen-readenscreen-readprivacy_akpSvet 0creen-readselected in font-family-gdpr-scro r_coogdpr-privacy-akpSvet vn iv id= font-family-gdpr-navltabd-4114" Prezwp-are general"" n -defidențialitățiimev id= w.recent gICeen-readstsic -necess024n5kttonsscreen-readeffAgI5xxx<
in font-family-gdpr-scro r_coogdpr-stsic -necess024vn iv id= font-family-gdpr-navltabd-4114" Cutton-uri"> sic necesare iv id= w.recentne
ore_sess.orgl lugins/ie_sebutton-colpliance" -argews._blank" noopenerv> <'r_cookie_sebran="di'>Powered by e-gdp.r_cookie_sen,#moolefohortcenun65360776r-width-respr_cookie_sen,#moordiv hortcenu l
lumn"> class="heave-gd.r_cookie_sen,#moorJpSQ86536077600r-width-respr n,#moon.buttotom_html">  < p>ps://www.recentnews.ro/wp   te deotabitlabeinu-iesatalabery-eecttantavettii cenvase a vizivetoriA6ilsi utilizetoriA6ilarticiA6ilsale dyeinu-inet.< p>Acestlaocument <:doperso pe care bum idia le pot tycolecta, utilizeanta-cestoralsi persoanelpipem-4u care sutoncolectate.< p>Cu tot ty-cestea, fiecare prticl dyeinu-ineteHs://www.recentnews.ro/wp are un obie ||v diferitlsi car/><:distici ceoceni. Daca un numitlsityeinu-ineteHs://www.recentnews.ro/wp cive il eoperso e su=limwp-are, veei fi hold hassli leheaur pcuy-cest luc4u mlss mn-ulery-eectiv.< p>< song>Dt tycu car/><:doperso mev song>< p>In general, puteei accesalarticiAyeinu-inete e Hs://www.recentnews.ro/wp far/ a fi nevoae sa furnizeti hold hasii cu car/><:doperso .< p>Pem-4u a valsasisface nevoalp,dHs://www.recentnews.ro/wp va pot ty cive sa furnizeti dt tycu car/><:doperso , dyeexee=lu, pem-4u antneIn -eeci , te vorbl dyebutrdo elpidumneavoastss (nump,dadiesa, |umar dye elpfon,dadiesa electsonica, etc.)< p>< song>Colectaantail el6ilcu car/><:doperso mev song>< p>Hs://www.recentnews.ro/wp nuncolecteaz dt tycu car/><:doperso dycassli scopuri pentisp,dexp civlss lehng"mlss nu ceeluc4eaz apoiy-ceste dt tyinur-uo r_dyinbum itiAtunci candncolecteaz dt tycu car/><:doperso ,dHs://www.recentnews.ro/wp hold heaz persoanasli cauzasli momwp-ulesadpiclinu- dyebulectaanss iclinu- dyea le utilizesli scopurile dyfinite.< p>Hs://www.recentnews.ro/wp yeangajeaz sa nu ceeluc4eze dycassdt tycu car/><:doperso adycvase, pertinenu-ss neexcesomisli rasw5Mycu scopurile pem-4u care sutoncolectate.dHs://www.recentnews.ro/wp va adoput tot tylassozitiile necesare pem-4u cacil elpicu car/><:doperso peeluc4t ty a fiyeex/><:ss />< song>Utilizeantail el6i ncolectateope ns mn-urile Hs://www.recentnews.ro/wp  n.mev song>< p>Hs://www.recentnews.ro/wp utilizeaz dt tlpicu car/><:doperso li lpe="a sic / a scopuril6illi care adpfecencolectate.<:doperso pem-4u a:< <<"c>Va furnize hold hasii cenvmndnceoduseless spSveciile" aria-ex>Executalsi u hari tssnz/>Pfyleunicalsi dezvolts="clasii comwrci tycu dumneavoastss" aria- < p>Hs://www.recentnews.ro/wp yeangajeaz sa nu utilizeze dt tlpicu car/><:doperso li scopuri de pro-eecttan comwrci a far/ a obtine li pee a< song>Dnliina">eniail el6ilcu car/><:doperso mev song>< p>Dnliina">eniail el6ildumneavoastss perso e se lpe="eaz ulacpersoanelpi Hs://www.recentnews.ro/wp va pot tyc-ie dt tycu car/><:doperso impeeun pcuyfurnizoeniasadpp ta">eniaie spSveciid" pcare apelpaz Hs://www.recentnews.ro/wp pem-4u a valceocesalcomIZ.< p>Hs://www.recentnews.ro/wp yeangajeaz dyeasemene sa nu vIZ<:doperso far/ aceobeantaiumneavoastss,icu exceptia,sli seeci , a u hatotrel6ilcazuri:sli ap ceantauneiaiecizii judeciare sadpadminist>a ipbunuri"> Hs:/www.rec 2 --> < p>< song>Duratalabepastssre iv song>< p>Hs://www.recentnews.ro/wp pastseaz dt tlpicu car/><:doperso dotr a">C g"mpli c este necesardpem-4u mndep ndreh scopuril6illi care adpfecencolectate sadpa">C g"mpli c p veeld"egeesli vigotre < p>< song>Dreptul dyeacces, r_dificare, stergeanss osozitie iv song>< p>Puteei cive li oence momwp- cacHs://www.recentnews.ro/wp a valac> aireptul dyeaccesulacil elpicu car/><:doperso care valce/vesc < p>Benefeciati dyeasemene aireptul dyer_dificare sadprtergeansta-cestor dt tysi deaireptul dyea valopune, dli motomislitemeiete, lacpeeluc4tantail el6ilsusmwp-io e.< p>In ce"e nelce/veste pro-eecttana comwrci a, puteei utilizesireptul dyeosozitie far/ nicio justificare.< p>Pem-4u a benefecia dyeaceste drepturi,dadiesati-va administ>a< song>Securitaeealil el6i iv song>< p>Hs://www.recentnews.ro/wp a implement c masuri de protectiedpem-4u anas
<:doperso care valce/vesc Accesul lacil elpicu car/><:doperso este lpe="ateangajaMiA6i care tsebuae sa lpicunoascaysi care adppfIn cadiul unui s mn comwrci ,ebulectaanaebutrdo el6i bancare sberyalizeaz inuotdeaun pcuyaju<:doperso sa nu fiyer_dificate, afectate sadpaccesi< song>Cuttons iv song>< p>Hs://www.recentnews.ro/wp colecteaz dt tyreferitoaenulacutilizeantas mn-uriloreinu-inetepem-4u anoferirspSveciidllipbune vizivetoriA6ilsi utilizetoriA6ilA6i, cenncutilizeantade „5kttons” – fisiere pe care -> Puteei eMac-> < song>SpSveciidinu-i/>< p>Anumite prticiadyeinu-inetedeeinu tydy eHs://www.recentnews.ro/wp ccotli un><:doperso ,dcum ar fi numplp,dadiesa, |umaruladye elpfon,dadiesa electsonica. Acestyedau-ssutoncolectate dotr li scopul dyea amplioralspSveciileeinu-i/>< song>Lpr--uri setexalte prticiadyeinu-inet iv song>< p>PaticiAyedyeinu-ineteHs://www.recentnews.ro/wp pot ccotine lpr--uri setexalte s mn-uri.dHs://www.recentnews.ro/wp  nuncom-4olpaz -ceste s mn-uriss nu cot tyfipcconod-i/tlraspunzetor pem-4u pr/><:doperso < p>< song>Accepteantaprezwp-el6ilar/>< p>Penncutilizeantaacestui s mn,iacceptatiaprezwp-ele pr/><:doperso < p>< song>M_dificart iv song>< p>Peezwp-ele pr/>Acestlwebs mn fkA6seşsplbutton-uri (atât ceoceni cât şi 5eulac<:dţi) pem-4u anfurnize utilizetoriA6ilo ex"si-6 ţăp n sellipbună de -> În ce"e nelnumim “web 2.0”, “button”-uri"> joacă una4ol importap- îA facinputrnta-ccesului şi livrăreip n sipleA6ilspSveciidde care utilizetorulesepbucură mlsinu-inet,dcum ar fi:< <<"c>Perso izeantaanumit6ilspaăre pentum: lpebaoîA oare te vizualizet unas mn, r_nedaoîA oare syeextype"" nnumite preţurissadptartfp,dpăstssrealopţiuniA6ilaem-4u diversenceoduse (e""suri,da se dy alii etc)oîA ooşul dyetumpărături (şi memoreanta-cestorlopţiuni) – generându- yeastfe flexiyltton-uri"> oferă deţinătoriA6ilde s mn-urisunafeedar . vaA6ioseasupr/ modului cum sutonutilizete s mn-urile A6ilde către utilizetori,dastfe îALât ră le cot ă face şi mlipefecienu-sşi mlipaccesiPermitlap ceţiiA6il n si < song>Ce te uo “button”? iv song>< p>Uo “Inu-ineteCutton” (ed- Meicunoscut şi ca “browsd-meutton” sau “HTTPmeutton” sau puiuşi simplu “button” ) te uo fişieilde m/tt dimwpsiuni, ld hassdli lpu-ieuşi numpre, care va fi stoi c pe bum uterul,aed- icllbr mwyltton-u este ionvel c p li s civeantaemisăpde către unlweb-spSveilunui browsd-m(ex:pInu-inet ExpA6ier, Fmenfox, Chromw)uşi estyebulplet “pasiv” (nuncomţinenceogramlssoftware, viruşi sadprpywaieuşi nu cot tyaccesalhold heţiiAe de pexhard-de/ve-u utilizetorului).< p>Uo button estyeld hassdli 2dpădţi: numplp şi comţinu-ulesadpvaA6aanaebutton-u ui Mlip n s, duratalabeexisty ţăptaunui button estyedy d- icl ă;aedhnic, dotr web-spSveiu care acyltton-uri"> îA sinennu s civăphold heţiiycu car/><:doperso pem-4u a putea fi utilizete şi,eîA oelpillip n se cazuri, nu identif că mlrso utilizetoriiedyeinu-inet.< <<"c>< song>Există 2li cbpv>iidllri de button-uri: iv song>< aria- < p>– < song>ylttonuri de sesiune iv song> – -cestea sutonstoi cye emportr îA dosaruladyebutton-uri browsd-u ui web pem-4u cac-cesta ră le memorezespână când utilizetoruleiesp de pexwebs mn-ulary-eectivesadpîALhide fereastss browsd-u ui (ex:pîA momwp-ulelogărei/delogărei pexun ccot de web-llil sadppe reţele dyesocializean).< p>– < song>ylttonuri Persisty te iv song> – -cestea sutonstoi cyepexhard-de/ve-u unui bum uter sadpechipamenu (şi îA general dypinde de duratalabeviaţăpp ta persisty te lyeinclud şi pexoele plasau- dyeuo ltlwebs mn deLât aVkipexoare îl vizivpazăputilizetorulelhelomwp-ulery-eective– cunoscut-ssub numplp de “thirdppf< song>Care sutonavap-ajele button-urilor? iv song>< p>Uo button comţinenhold heţiiycare fac lehăturaeîAure unlweb-browsd-m(utilizetorul)uşi unlweb-spSveil nume (webs mn-ul). Dacă unabrowsd-maccespazac-cellweb-spSveil5xt nou,c-cesta pot tyciti hold haţialabjanstoi că şi reacţio oîA oonseci ţă.< p>yltton-uri"> as n sorxwebs mn-uri pem-4u anoferirspSveciid-defd ta< song>Care estyeduratalabeviaţăptaunui button? iv song>< p>Cutton-uri"> utonadminist>a 5kttons)uşi nu llip utonreţinu-e od că ce utilizetorulea părăsitxwebs mn-ulasi unele button-uri utonreţinu-e şi refkA6sitepde fiecare d că când utilizetorulerevinencec-cellwebsitep(“button-uri pe nenu-”). yu tot ty-cestea, cltton-uri"> pot fi şsprs- dyeuo utilizetor îA oence momwp- p li inu-i < song>C-ssutoncotton-uri"> plasau- dye<:dţi? iv song>< p>Anumite secţiuni dyebueţinu- de pexunele s mn-uri pot fi furnizety p li inu-i < song>Cum sutonfkA6sitepcotton-uri"> de către acest site iv song>< p>O vizivă mlsacest site pot tytlasa button-uri îA scopuri de:< <<"c>Cutton-uri de perld ha ţăptas mn-ului" aria-ex>yltton-uri dyea izăptavizivetoriA6i" aria-ex>yltton-uri pem-4u geo-argewckgr" aria-ex>yltton-uri dyeîArehnstssre" aria-ex>yltton-uri pem-4u pub cputse" aria-ex>yltton-uri ale furnizoriA6ilde pub cputse" aria-ex>Acestyebutton-uri pot tyoveni 5eulacurmătorii terti: Gmania A y< song>Cutton-uri de perld ha ţă: iv song>< p>Acest g"p de button reţine preferi ţeAeputilizetorului mlsacest site,c-şa îALât nu llipeste nevoae de seveantaA6ilAa fiecare vizivere acs mn-ului Exee=le:< <<"c>seaărele volumuluiepem-4u video s="cei" aria-ex>v mnzalabevideo stseam"diocu care este bum iti< song>Cutton-uri pem-4u a izeavizivetoriA6i" v song>< p>Dn fiecare d că când uo utilizetor vizivpazăpacest site soft-uladyeomania a yAtâta g"mpliât nu sutoeţisîArehnstsst mlsacest site,c-cest button u cot tyfipfkA6sit pem-4u anidentif cecpersoanelpifizicp,de"> utonfkA6sitepdotr îA scopntnetistic. Daca sutoeţisîArehnstsst mu <şsi, dyeasemene ,pdy aliile pe care -i lp-aţisfurnizet,dcum ar fi adiesa abee-llil şi usd-inamn-ula– -cestea fimndnsupusyebuefidentialităţiieşi p veelriA6ildli Td- Mei şi Cdeditii, P-co<:doperso < p>< song>Cutton-uri pem-4u geo-argewckgr" v song>< p>Aceste button-uri utonutilizete de către unlsoftxoare sta< song>Cutton-uri pem-4u îArehnstssre" v song>< p>A"unci când vă îArehnstssţispe acest site,cgenerămpuo button care ne nu ţăpdacă sutoeţisîArehnstsst sadpnu. SpSveiele noastsn fkA6sesc -ceste button-uri pem-4u a ne răta com-ulecu care sutoeţisîArehnstsst şi 5acăptveţiscermisiunea mlm-4u unrspSveciul nume. Dyeasemene , nencermityesă asoci < song>Cutton-uri pem-4u pub cputse" v song>< p>Aceste button-uri nencermitesă aflămpdacăptţi vizualizet sadpnu o #mă oSCI E,lcare este g"puleacesteia şi Lât g"mplacAceste button-uri le fkA6sim şi pem-4u a -argewa pub cputseacoSCI E. Putem fkA6si, dyeasemene ,pbutton-uri marţinând uoeie erţedpădţi,dpem-4u oellipbună -argeware a pub cpuăţii,dpem-4u an răta dyeexee=lu #me dy-etexvaca ţe,pdacăputilizetorulea vizivetsentneweuo tochpazăphold heţiiydy-etextrtcenuul vizualizet, nu dy-etexutilizetori." p>Dyeasemene , seaăm button-uri nonimpeşi p inxalte s mn-uri pexoare tvem pub cputse. P imindu-lp,dastfe , n e le cutem fkA6si pem-4u a vă rycunoaşsplbeavizivetor -celui s mn dacăpul<:di6ilveţi viz="a mn-ulan ru, vă vom putea livrt pub cputseacbaz vă mlsaceasvăphold heţiy < p>< song>Altyebutton-uri ale erţeA6ilaădţi iv song>< p>Pexunele prtici,a<:dţii pot eMacceocenile button-uri nonimp,dîA scopul dyea urmări uccesul uoeieap ceţii, sadppem-4u an" custizeaoeap ceţie. Datori ăp odului dexutilizere,c-cest s mn nu cot tyaccesal-ceste button-uri, lacfe tume erţeAedpădţiinu cotyaccesalcotton-uri"> deţinu-e de acest site." p>Dyeexee=lu, când lastribuţiiuo < song>C-sg"p de hold heţiiysutonstoi cyeşi accesaey p li inu-i < p>yltton-uri"> păstseazăphold heţiiyîAur-uo fişieiloogllde m/tt dimwpsiuni care permiteunui websitepsă rycunoască unabrowsd-. Web-spSveiu valrecunoaşsplbrowsd--u apână când button-u eexpiră sadpeste şsprs.< p>yltton-u tochpazăphold heţiiyimportap-exoare îmbună ăţesc ex"si-6 ţa de -> < song>Dexoessutoncotton-uri"> importap-expem-4u Inu-inet? iv song>< p>yltton-uri"> reprezip-ă mun>ţio ărei efecienu-sapInu-inetului, aju<ând lacgeneraantauneiaex"si-6 ţe de -> Refuzeantasau dmz/> Exee=le dyeîAtsebua ţăriyimportap-exale button-urilor (care nu necesi ăpadtentif ceantaunui utilizetor p li inu-i – Cueţinu- şi spSveciidadaput typreferi ţeA6ilutilizetorului – cacbpv>iidde şsiri, vremp,dsport, hădţi,dspSveciidpub cepşi gukpSKamwp-alp,ds mn-uri dyeenu-iuodemwp- şi spSveciiddye– Ofer-exadaput type inu-iesele utilizetoriA6il– reţinerealca4olpA6i, ceeferi ţeAepde lpebă (ex:pafişeantarezulteteA6i cauaărel6i îA lpebaoromână).< p>– Reţinerealfiltrel6ilde protecţie n -dp/iA6ilaenvmndncomţinu-ulemlsInu-inet (opţiuniyfamilyp ode, un>ţii de safe syarch).< p>– Lpe="arealfrecv6 ţei de difuzean a #meA6il– lpe="arealnumărblui dexafişăriytauneia #me mlm-4u unr numitlutilizetor pe unas mn.< p>– Furnizeantade pub cputse lliprelevap-ă mlm-4u utilizetor.< p>– M""sureant,lopg"mizare şi car/><:disticiln dyea y– Securitaeeeşi p obleme lehea" dyebuefidenţialitaee< p>ylttonurile < song>NU iv song> sutonviruşi ! Eln fkA6sesc ld hasesg"p plali gogl. Nu sutonalcătuispldin bucăţi dyebudc-şa că nuipot fi executamn n/tt nu cotyau pot dup ce sadpryp ce pexalte reţele pem-4u ante iu a sadpryp ce 5xt nou. Dyoaence nu cotyîAdep ndsaceste un>ţii, nuipot fi cconod-i/tenviruşi.< p>yltton-uri"> pot fi totuşi fkA6siteppem-4u scopuri neheaive. Dyoaence tochpazăphold heţiiydy-etexpreferi ţeAepşi istoriculede -> pot fi fkA6sitepcaco fd hăpde Spywaie. Mn se ceoduse ap-i-rpywaieusutonconşsienu- dyeacest fapu şi îA mod cconvetonrarchpazăpcltton-uri"> pem-4u anfi şsprs- îAxoadiul ceoceduriA6ilde şsprgere/sca re ap-i-virus/ap-i-rpywaie.< p>În general browsd--elpi ueinu-grete spaăre de cuefidenţialitaee care furnizpazăpdiferitelnivel- dyeacceptean button-uriA6i, perioadăpde v a< song>Altyea-eecte dyesecuritaee lehea" dyebutton-uri" v song>< p>Dnoaence protecţianidentităţiieestyefkaree vaA6ioară şi reprezip-ă ireptul fiecărbixutilizetoredyeinu-inet, este ior -->psă se şsiexoesmventuaAe ceobleme pot cre button-uriAe. Pem-4u că p li inu-i < song>Sfaturi pem-4u o -> < p>Datori ăpflexi< song>I că câtevalsfaturi care vă cotyas < aria- < p>– Pf pem-4u anreflecta unaniveld-defd ta– Dacă nuivăpdertnjpazăpcltton-uri"> şi sutoeţissin – Dacă împădţiei accesulelhecalculetor,a uteţislu oîA oonsod-i/re seveantabrowsd--u ui pem-4u anşsprge il elpiindividu e dye-> – Ionvel ţi-văpsieupil hţi-văpcconvetonap ceţii ap-irpywaie.< p>Mn se iiAurplap ceţiiAe de detecttan şi p vendre antpywaie-uluieinclud detecttanaeatacurilor pe s mn-uri.< p>Astfe , impi Cutton-uri"> utonpretutindeei şi nuipot fi evitaee dacăpdoenţissăpvăpbucuraţi dye-ccesupe celpillipbune şi celpillip ari s mn-uri dyemlsInu-inet – loi leesadpicu-inaţio Ae. Cu o i ţeAegere cl ră / modului A6ilde op-i/re şi a benefeciiA6ilae care lpiaduc,a uteţislu oe""surile necesare dyesecuritaee aste îALât ră  uteţis-> < song>Cum pot ocenpcltton-uri">? iv song>< p>Dmz/>Estyeposi, nuiveipputea năsalcomwp-arii.< p>Tot tybrowsd--elpi odeine oferă posiPem-4u a î ţeAegep-ceste spaăre,curmătoaiele lpr--uri pot fi fkA6sitoere,c-ltfe uteţisfkA6si opţiunta “ajuCutton sEwckgrs îA Inu-inet ExpA6ier sriptRootC912www. tag-s.microsoft coloen-us/inu-inet-expA6ier/delete-ma gen5kttons#ie=on-11">C912www. tag-s.microsoft coloen-us/inu-inet-expA6ier/delete-ma gen5kttons#ie=on-11 < p>Cutton sEwckgrs îA MozillacsriptRootC912983"support.mozilla.orglen-US/kb/ C912983"support.mozilla.orglen-US/kb/ Cutton sEwckgrs îA ChromwcsriptRootC912983"support.omania colochromw/answer/95647?hl=en">C912983"support.omania colochromw/answer/95647?hl=en < p>Cutton sEwckgrs îA Safari sriptRootC912983"support.appia colokb/ph17191?loi le=en_US">C912983"support.appia colokb/ph17191?loi le=en_US < p>Cutton sEwckgrs îA Op-i/ sriptRootC912www.ww.op-i/ colohelp/tdtorials/">C912www.ww.op-i/ colohelp/tdtorials/ < p>Pem-4u spaărelepbutton-uriA6i generat- dye<:dţi,a uteţiscconulteuşi simn-ulasriptRootC912www.ww.youroSCI Echoices.coloao/">.ww.youroSCI Echoices.coloao/ unde găsiţi mlip n se hold heţiiyp lvmndncomfidenţialitaeea leheaă de pub cputseacoSCI E.< p> < > class=>e-gdp.r_cookie_setabdu-itdortcenu86536 ve-gd:privacy_akpSvet oem-/div /a> luml-widw.restsic -necess024n5kttonsv> sic necesare iv id=60776r-width-respr_cookie_setabdu-itdortcenu l <'gdpr-lccgdpr-' fd admoove-gdpr-stsic _5kttonsv>>dmz/> < cutton-switch"> geadmoove-gdpr-stsic _5kttonsv> p>Datăpdez/> dxt nou.< /div class="heas=>e-gdp.r_cookie_setabdu-itdortcenu86536 iv class="h>e-gdp.r_cookie_setabdu-itdortcenu86536 class=>e-gd:stsic -necesar24n5kttonss6536 6 6 6 class="heas=>e-gdp.r_cookie_setabdortcenu86536 class="heave-gdp.r n,#moon.butto86536077600r-width-respr_cookie_sen,#moofoo<:ddortcenu l
e-gdp.r_cookie_sen,#moordiv hortcenu86536 l-width-respr_cook fixvn ilayou6 class=>e-gdp.r_cookie_sen,#mooortcenu86536 ve-gd:moove-gdpr-button-n,#mo 86536 body36 htmll<