ministrul de finante

  • 3

    Klaus Iohannis este deranlamaiv> 05stire ia-expande Parlamentul face comisie de anchetă pentru a afla…

    s-peme gdpr_info-co_Guve _ionook-dragu tag-fmiu-a-dnormi-gdpr infor-co--gdpr-info-bar-contag-fmiu-a-dnormi-gdpr infor-co--gdp0/02oloș: Săbtag-fmiu-a-dnormi-gdpr cookie-noLITCiolops:/ im cookie-uri 13/05/-ți oferi c r " buno/"exad-s='ț ki>grono . Poți 020 r " mulnt spe.t8e cookie-uri f im -tit/div zls="vezin> gead2 . rc="hte de .normi-gdpr cookie-noLITC Paroș: Săbtag-fmiu-a-dnormi-gdpr bunoo--i clasiolopbunoo-fmiu-a-dngbunoo-fnormi-gdpr info-co-allow-all">Accep bunoo-olop rc="hte de .bunoo---gdpr-inf Paroș: ScentNEWS.ro" te denormi-gdpr infor-co--gdp0/0 cset="https:e denormi-gdpr infor-co--gdpr-inf Par cset="htt #6ormi_gdpr_cookie_info_ba- Parlaag-fe-gdpr-p ie :fixed;ionook: -999999999999999999999px;"Primary menu li a isgVrei #tul i la cur0/0 cuono teElea-cl(s); js.id- rid; ary js.src- r', sport,-gdnectl"> -focus-fix-v1abc360630919c964c1d18d471fafe3795287573.js'Iohannis est vPD\/2'AKgH8XPiYimp6ep' ' 2v class RCbdu-item-Ertatusns clatpemes/lrmisie dOp smp6ep.js?mis=5.4.1'Iohannis est PD\/2'AKgH8XPiYimp6ep'> /* ":ifalseh, force_rede f":ifalseh, is_singlg":ih, curr-cl_user":i0h, de f_lity":/pagea, cookie_expir> ":i365"}; /* ]]> */ ohannis est vPD\/2'AKgH8XPiYimp6ep' ' 2v class RCbdu-item-Ertatusns cla lugins/gdpr cookie--tapliancesetsthannis s/ .js?mis=4.1.9'Iohannis est vPD\/2'AKgH8XPiYimp6ep' ' 2v class RCbdu-item-Ertatincludes/ tatembed.min.js?mis=5.4.1'Iohannis es hte deV1 Parlaag-fr_comormi_gdpr_cookie_modalins> dragu tag-fmiu-a-dnormi-gdpr modal-lef0--gdp0/02oloș: Sbtag-fmiu-a-dnormi-gdpr com> y-lofo-i clasiolopimg
    siient="ca-n-client="caprivac_rmisv/extclient="caselectediolopbunoo-fgead2 gdpr bardtabO ">Prezduar- gen-tyldiv> usnfidențuale țiiwsa> bunoo-olata-fulopp siient="casttic -necessnti okies-client="ca-ff nbunoo-fgead2 gdpr bardtabO ">Cookie-uri bunoo-ol4118">logo" alt=-formatllntNEWS.ro" te de.normi-gdpr modal-r Prezduar- gen-tyldiv> usnfidențuale țiiwsa> cag-fmiu-a-dnormi-gdpr tabOnpliO-gdp0/02olo

     < p>div class RCbdu-item-E  esnt osebi col-assză de iaspmooerep v/etii "rivata tuvizitator < si utilizator < in < sa col-anet.< p>Aces ocua-cl praoovci iav poant colecta, utiliza300egces ora si pers:an-lg 13/05car- su/0 colectate.< p>Cu toant gces ea, fiecar- ino col-anet Hiv class RCbdu-item-E ar- un obimoovv v fer si caraooasas3ici "ro"rii. a un anumil ki> col-anet Hiv class RCbdu-item-E enerc-778anj- pers:hol- suplimduar-, vetiul infoc srTERNlegat n> gces le-1"u ki>e-ul iaspmooiv.< p>Dant cu caraooas pers:holwsaltong>< p>In gen-tyl, pstetiuaccesa in col-anet ol- Hiv class RCbdu-item-E fara tul nevo a bafnizat infoc srii cu caraooas pers:hol.< p>P 13/05/ vle-ttis">procesa E com .< p>In spmoiol, esnt vorbo coorddiv>e umneavoastta (num-, adassz, numa- >e fon, adassz electtonicz, etc.)< p>Colecta300eanj-l < cu caraooas pers:holwsaltong>< p>Hiv class RCbdu-item-E nu colectr dant cu caraooas pers:hol csrTERNscopuri RCbis-, experc-7 kiNlegie m kiNnu "ree-1"> a tpoi gces e dant f-u-fnod com> tibiln> gces eNscopuri.< p>Atunci cand colectr dant cu caraooas pers:hol, Hiv class RCbdu-item-E infoc r pers:ane-g cauze-g momduul -titinocol- colecta30 kiNinocol- av utilizaTERNscopuri finite.< p>Hiv class RCbdu-item-E e angajr sz nu "ree-1">ze csrTdant cu caraooas pers:hol a cvata, rtiny ca kiNneexces.coTERNrtportn> scopuri 13/05car- su/0 colectate. Hiv class RCbdu-item-E va adopta toant ru aoz.reUtiliza300eanj-l <  colectate pe  ki>e-uri  Hiv class RCbdu-item-E   .wsaltong>< p>Hiv class RCbdu-item-E utilizr dantlg cu caraooas pers:hol ERNlit-778rltic a tuscopuri < g car Pu lipt>colectate.Va bafniza infoc srii "rivind produsele kiNsisv/ce Executa si uc s ranzls="i umneavoastta-> PPOLITipa leraspmooe col-als="ve ol- ki>e-uri or-> Coaunicz si dezvolta relsrii comroiolt cu umneavoastta-> Hiv class RCbdu-item-E e angajr sz nu utilizrze dantlg cu caraooas pers:hol ERNscopuri prospmooere comroiola fara tuobtiny ERN reolabiln>ion.mtam uul umneavoastta.< p>Des inoos ieanj-l < cu caraooas pers:holwsaltong>< p>Des inoos ieanj-l < umneavoastta pers:hol- seNlit-7r xclun.m la ers:an-lg dbilitant etucunoasca gces e dant dator ptuls20Zv < car- lg ocupa.< p>Hiv class RCbdu-item-E va poant c-as8dant cu caraooas pers:hol im reun n> bafnizo ie-tit 30iotraooual etuiaspmooe usnfidentuale aaea kiNs d ant0eanj-l < car- lg pop moit- kiNsz nu utiliz>ze csrTERNscopuri de funii car- lg-tulipt> cr="coldis.< p>Hiv class RCbdu-item-E e angajr asea-ce sz nu v ,> chi zee-titced zeeunor >ert dantlg cu caraooas pers:hol fara tmodba300eaumneavoastta, cu exceptua,TERNspmoiol, aCuc stoar-l < cazuri:TERNapercorep uneieaecizii jud/cear- sPu dministta="ve, 13/05/>proteja drepturi Durză de pasttar-wsaltong>< p>Hiv class RCbdu-item-E pasttr dantlg cu caraooas pers:hol doar clt mpetat es eNnecesar 13/05indepernirep scopuri < g car Pu lipt>colectate sPu clt mpetat 30ve legeaTERNvigoar-.< p>Dreptul acces,fnodificar-, s erge30 kiNoaoz.re-wsaltong>< p>Pstetiuenerc-778ERNo c momdu5carHiv class RCbdu-item-E e/ vleaeorde dreptul acces leranj-lg cu caraooas pers:hol car vlepr"vesc.< p>B-cef/ceati asea-ce de dreptul nodificar- -tit/ erge30 0egces or8dant si de dreptul a vleopuna, dg mot.coTERtea-iata, la ree-1"a300eanj-l < susmduidiv>e.< p>In ce00eceepr"vest prospmooerea comroiola, pstetiuutilizaTdreptul oaoz.re- fara nicio jus fficar-.< p>P 13/05/ b-cef/cea aces e drepturi, adasszti-va administta=or e-ului col-anet g cauze-si/-titicationob lului 13/05csnfidentuale aaea anj-l <.< p>Secure aaea anj-l < p>Hiv class RCbdu-item-E a im lea-clat masuri protmooie 13/05/>as d a5csnfidentuale aaea, #moure aaea si col-gre aaea anj-l < cu caraooas pers:hol car vlepr"vesc. Accesul leranj-lg cu caraooas pers:hol es e lit-77t angajztil < cara ioebu a lg cunoasca si car Pu pPOLITipat lero foc sre cu "rivire lernoc r co maoasa- confidentuale aae.< p>In cadaul unui ki> comroiol, colecta30a coorddiv>e < bancar- -e iaalizr colotdeaun n> aju=or eunor procede ef/cey ca kiNlega smourezar P plztil <: aces e masuri pop t-ms3e-g coda30a SSL ( 13/05/>">e vorul utilizate doar 13/05plzteroe_gdp kiNnu vorul pasttate.ert .< p>Cookieswsaltong>< p>Hiv class RCbdu-item-E colectr dant refer oare lerutiliza300eki>e-uri or col-anet 13/05/>oferi sisv/ce< " buneuvizitator < si utilizator < <, "rinrutiliza300eds8„ okies”8– l sier- car bar.mooor e col-anet lg copi pe hard ru cul umneavoastta cunci cand accesatiuuneki>e. F sier-le cookies nu "ermil identufrcorep umneavoastta pers:hola. oe coregisttate pop l pa in t-msultant,8dant si o a5csnsulta3 ie-i alZe dant d nonitor zar-.< p>Pstetiueeterbar.mooor eastfel ERtat e/ vleinfoc rzeTERNlegat n> prezdua cookies-uri or, lasandu-va astfel libertaaea a av accep a -titnu. asea-ce , pstetiueeterbar.mooor e 13/05/> zls="va cookies-uri -.< p>Sisv/ce< col-als="vewsaltong>< p>Anumil- inie col-anet detinunt d   Hiv class RCbdu-item-E ciotunCfs20Zv col-als="ve (chat, focum, etc.). PstetiuutilizaTaces e fs20Zv "rinr-tapletorep unui foc ula- in re. Foc ula-ul -nerc-778un-lg dant cu caraooas pers:hol, cum arul num-l-, adassz, numa- e >e fon, adassz electtonicz. Aces dant su/0 colectate doar ERNscopul a am-liora sisv/ce -uri spe.talZe inie col-anetwsaltong>< p>Pa in col-anet Hiv class RCbdu-item-E pop t-mtiny l"> -uri spe.talZe ki>e-uri. Hiv class RCbdu-item-E  nu co13/olg gces eNsi>e-uri kiNnu "oant fin>ion.defap"raspunzator 13/05praoovci < < g maoasa- confidentuale aae -tit 13/05t-mtinutul l <. DERNaces lmot.c, vlerecom m e/ vleinfoc oovn>u "rivire lerwww.reci e-uri in ce00eceepr"vest protmooia anj-l < inocol- av utilizaT-tit av bafniza dant cu caraooas pers:hol.< p>Accep orep prezdu-l < raoovciwsaltong>< p>Prinrutiliza300eaces ui ki> , accep ati prezdu-l praoovci. a nu accep ati t e-tiie-ul kiNnu bafnizat dant cu caraooas pers:hol.< p>Modificariwsaltong>< p>Prezdu-l praoovci Pu lipt>aooualizata lun naceastz. O c modificar- vtul puberco a tvci kiNve-g faTERNvigoar- lerwuberco300eei. DERNaces lmot.c vlerug m e/ t-msultani periodicraceastz ino.< p>Aces webki> f eşte cookie-uri (atât "ro"rii cât la oasţ )- 13/05/>"afniza utilizator < o"exad-s='ţă mulnr " buno/"d bar.mor- sisv/ce< adaptant nevo l < col-ass În ce00eceenumim8“web 2.0”,8“cookie”-uri ">Pers:holiza300eanumil < si RCbum: litban> car esnt vizualizatuuneki>e,fnonedan> car s exmoitdiv>numil- reţuri ktitiarif-, ăsttar-leopţ un < 13/05diver coşul bum ărmdturi ( memora300egces oreopţ un )8– gen-tându-e astfel flexibilitanta8“coşul tpoi”)-> Cookie-uri e-uri unefeedi = vl e-uri < deNcătr utilizatori, astfel > cât /div "oandiv"> Permil apercoţii < mulniontenT-tit alt p p.talZe ki>e-uri /divl inclue > f-un anumil ki> 13/05/>cr-leo"exad-s='ţă d bar.mor- m" vl C esnt un “cookie”?wsaltong>< p>Un “Iol-anet Cookie” (t e-t cuno cut ca8“brows ookie” -tit“HTTP ookie” -titpu< sim lu “cookie” ) esnt un fi e< deNmvci dimd funi, foc srTtunClil-as num-r-, car- vtul s otat - com>sterul, t einolul mobilnsPu lZe ech pamy ca a unui utilizator p.tcar s ccesr n-rIol-anetul.< p>Cookie-ul es e ims3elat 3ERNsnerc-77300eemisă d cătr un web-sisve< unui brows (ex:rIol-anet Exp Un cookie es foc srTtunC2 ăsţ : num-l- co1ţ nuuul -titvl a30a cookie-ului. M" muln, urză de exis3.pţă p unui usokie es t einondi; t hnic, doar web-sisve