iuliana marciuc

utme=tograf <-orusl-si- strii-"httgn mau-si-ions mau-whisle=i dan>agu cusuluiglesh({});

S-ock- #p c vBdă ut e=tograf ing Orusl şi ştrii="httpn mau şi ions mau whisle dan> Gu cusului136 post type-po

xbf0776-1"Eew

xbf0776-1"Eew/c6er

Trupa Voltaj va deschide Finala Eurovision România 2015,ad/j5/iteoscop-ru wix450rtie,…

aru widtpare u-lunai-iunie- hai-vteopchievici nauce-vrasi-im

aru widtpare u-lunai-iunie- hai-vteopchievici nauce-vrasi-im

Hteoscopn> ru wid pare u lunai iunie. M hai Vteopchievici nauce veşti im

xbf0776-1"Eew

xbf0776-1"Eew/c6er

Trupa Voltaj va deschide Finala Eurovision România 2015,ad/j5/serena-williams wix450rtie,…

n cla

A rămas şoc -type-talit-a văzutmo dezbrăc -type Strena Williams1333333333333333333333333333w

xbf0776-1"Eew

xbf0776-1"Eew/c6er

Trupa Voltaj va deschide Finala Eurovision România 2015,ad/j2/Rnau-Pala 1rtie,…

armass-i nu-talps:/v oglesyndication.com/pageaxbf0776-1"Eewm-4118" class="menu-item menu-item-ty menu-item menu-int patrata final -->

armass-i nu-talps:/v oglesh({});

Rnau Pala ţ-ty âştig#p ctecursn>n-romanii adatalps: b-0211; VIDEO1333333333333333333333333333w

xbf0776-1"Eew

xbf0776-1"Eew/c6er

Trupa Voltaj va deschide Finala Eurovision România 2015,18/07/M hai-Vteopchieviciaru rtie,…

a hai-vteopchievici dezitemie-"httgsus://s-i cruciali din/v
a hai-vteopchievici dezitemie-"httgsus://s-i cruciali din/v
Numer-wign> M hai Vteopchievici deziăemie="httpsus: cruciali din v ț 1333333333333333333333333333w

citao parsfinatpsup> mFinhtt, v ti fi nten ygoolegauplo cu kcest luc u pe satc-ul sp iv.<_textp>Datee u carreced parsfinay lrong><_textp>Inpgeneral, put ti accesh iw-sionernet natpHories-bschide Finala Eur farr vBdi nevotinavBdurnizGki nten cu carreced parsfina.<_textp>Pare u adines-pis"> nevotlt, Hories-bschide Finala Eur vaepoatee--> citaoavBdurnizGki datee u carreced parsfina,ea-sexeqp>u, pare u a15 tag-f r coDIA dFinh saunpare u a1wrocesh r com a s.<_textp>Inpsp ina,eesteevorusea-slefrdfin dumneavoastla (nume,eadres-, numa a-s fon,eadres- ronic-, etc.)<_textp>C -bloc id u carreced parsfinay lrong><_textp>Hories-bschide Finala Eur nu eaza datee u carreced parsfina15 t ygooscopnri pr tage,eexp> cite saolegi me saonu wreluc eaza apoiekceste dateeion--u- gddeiolem tiag- cu kcesteoscopnri.<_textp>Atunci cand eaza datee u carreced parsfina, Hories-bschide Finala Eur nten eaza parsfanaygoocauzaygoomomFinul saun ioneea-sle -bl sao ioneea-saaleeutilizGygooscopnrileea-fi e.<_textp>Hories-bschide Finala Eur --sangajeaza s- nu wreluc eze15 t ydatee u carreced parsfina1a5 tvatt, partina-cl saoneexces ygoora UtilizGbloc id  -te pa  satc-urile Hories-bschide Finala Eur   .y lrong><_textp>Hories-bschide Finala Eur utilizeaza date cu carreced parsfinaygoolimitaoalric1r vBscopnrilid if="httpaunf5/"> -te.<.adsbyDreptsexeqp>u, Hories-bschide Finala Eur vaepoatee--> citaodatee u carreced parsfina1pare u a:<_text>VvBdurnizG nten wriv nd wrodu saosfov=ciilenu-item-4>Executa si u ri tlanzrecei dumneavoastlanu-item-4>Pt-posipa laoasp ew-sionerreceve natpsatc-urilornu-item-4>Cequnic- si deziolt053"l comFr inaee u dumneavoastlanu-item">Hories-bschide Finala Eur --sangajeaza s- nu utilizeze date cu carreced parsfinaygooscopnri de wrosp -bl comFr inaa farr vBobtinaygooprenaaag- c mtam anul dumneavoastla.<_textp>Drasiin arii= id u carreced parsfinay lrong><_textp>Drasiin arii= id dumneavoastla parsfinatpseolimiteaza lass="wi laoparsfan tag-ftatee-vBcunoascaekceste dateedGkA8i"vBduneceiwid e "http ocupa.<_textp>Hories-bschide Finala Eur vaepoateecereodatee u carreced parsfina1impreuno cu durnizorii=saunprestn arii= eosfov=ciiatiochttpap aza Hories-bschide Finala Eur pare u adinewrocesh com a s. Acestiaadin u psus: obl/a> c trrecuale-vB sp e onfidentialitate- si sti antoc id e "http pot wrimi si s- nu leeutilizeze15 t ygooscopnrileemisiunii "http -anf5/">iolredionn a.<_textp>Hories-bschide Finala Eur --sangajeaza a-sasempsea s- nu v a s,>iolhinieze=sauncedeze=unors rki date cu carreced parsfinayfarr vwrobGbloc umneavoastla, cu exceptia,ygoosp ina,ea u toar id azuri:ygooap> cGblocunei15 tazii jud=cihttpsaunadmin straceve, pare u a15e onfn olegisl ei1ap> cGbtlt, pare u a1wrotejoc repturileec.mooaurileeHoris-bschilass="wiala Eur.<_textp>Dur-posd pastlatty lrong><_textp>Hories-bschide Finala Eur pastleaza date cu carreced parsfinaydoar -pot mp dapesteonecesht pare u ndep> niblocscopnrilid if="httpaunf5/"> -tepsaunapot mp dap edeolegeGygoovigoar .<_textp>Dreptul a-sacces, gddifichtt, stergebl saooeozitity lrong><_textp>Put ti --> citaogooori momFin "hoHories-bschide Finala Eur -adineac #prc reptul a-sacces lao cu carreced parsfinay"httpsa wrivoma.<_textp>Bpsef=cihti a-sasempsea prc reptul a-sgddifichtt saunatergebl ockcestorodateesi dec reptul a-sapsa opnnt, dgoomot ygotempiGkt, laopreluc abloc id susmFinifin .<_textp>Inpcelocce wrivomte wrosp -bla comFr inaa, put ti utilizGy reptul a-soeozitityfarr nicio justifichtt.<_textp>Pare u adbpsef=cih a-saceste drepturi,eadres-ti-vanadmin stracorului1satc-uluisionernet goocauzaysi/saunDIA Gbtluluispare u "onfidentialitate- id.<_textp>Securitate- idy lrong><_textp>Hories-bschide Finala Eur a1implemps:dapmasnri de wrot ie pare u a1asti a "onfidentialitate-, securitate- sisionegritate- id cu carreced parsfinay"httpsa wrivoma. Accesn>nlao cu carreced parsfinayeste limitatsangaj-ti id attpa-se-tinaaaleecunoascaesi="httpaunpt-posipatnlaoo fn re cu wriv laonn ew-siopmacedieea-slenfidentialitate.<_textp>Inpcadrn>noaui1satc comFr ina,sle -blaslefrdfin id banchtt s alizeaza ionotdeauno cu ajucorul=unorswrocede-sef=cia-cl saolegaleea-ssecurizhttpa pl-ti id:saceste masnri pot c taogoocod-blasSSL (pare u a1"> iliziag-eea-salcei)ogoo mpulsle -bii=sauntlansferului1deodatee enfidentiale. Acest-slefrdfin evorBdi utilizGkeydoar pare u pl-taoo">Nav saonu vorBdi pastlate.<.adsbyHories-bschide Finala Eur vegheaza ioa-osebi "ho dumneavoastla cu carreced parsfinays- nu di-sgddifichkt, af -tepsaunaccesiag-eepare u rki.<_textp>Ceft-csy lrong><_textp>Hories-bschide Finala Eur eaza dateereferitoa laoutilizGblocsatc-urilorsionernet pare u a1oferi sfov=ciia> .mooae vizitGkA8iwid si utilizGkA8iwid wid, wrinoutilizGblocdeo„l-ft-cs”o– disiettepa="httplin/a> orul=a-sionernet leecopiaza pa hardecatcul dumneavoastlanapunci cand acceshti uncsatc. Fisiettle left-cs nu wermit identif cGblocdumneavoastla parsfinaa. Da ew-sioregistlate pot di pa iw-sions ltGkt, dacl saoo a "ons ltGbii=sisalce dateed-sgdnikA8izhtt.<_textp>Put ti -etaolin/a> orul=astfeaygo dap-adinenten ezeygoolegauplo cu prezFinh left-cs-urilor, lasandu-vanastfeaylib rkate- -saaleeaccep orul=pare u a1a-zrecevh left-cs-uril .<_textp>Sfov=ciiaionerrecevey lrong><_textp>Anumittp i=a-sionernet d tinuteed-  Hories-bschide Finala Eur c tgooduneceisionerreceve (chat, fn um, etc.). Put ti utilizGyaceste duneceiswrinoksqp>etGblocunui fn ula a-sinmanierc. Fn ula ul s-> citaoun datee u carreced parsfina, cum arBdi numele,eadres-, numa ul=a-s fon,eadres- ronic-. Acest-sdacl sus: -teydoar gooscopnl a-sapameliora sfov=ciilesionerreceve sisadineraspnnd nevotlid.<.adsbyUtilizGkA8iisinmanisiatiokcesteosfov=ciiapot avlockcces laonten leBdurnizGk-  goo mpulsinmanierii=sispot gddifich saunatergeogooori momFin nten leBdurnizGk-.<_textp>L-ce-nri dp alce i=a-sionernety lrong><_textp>Pa iw-sa-sionernet Hories-bschide Finala Eur pot c tinayl-ce-nri dp alce satc-uri. Hories-bschide Finala Eur  nu re o aza kcesteosatc-uri saonu woateefi ionsi//wdapraspnnzGkA8 pare u prrececileelid if=macedieea-slenfidentialitate saunpare u c tinutul lid. Dgooacest mot ,dinerecom a smp-adinenten > cu wriv lao-itececileeacestorosatc-uri inpcelocce wrivomte wrot i- id ioneea-saaleeutilizGysauna-saaleedurnizG datee u carreced parsfina.<_textp>Accep<_textp>PrinoutilizGblocacestui1satc,eaccepMddifichtiy lrong><_textp>PrezFin e wrrececipaunf5/">recualizGkt lunaeaceast-. Ori modifichtt vvBdi pub> cG1r vecipsaoinenttla goovigoar lao-ub> cGblocei. Dgooacest mot dinerugsmp-adions ltGki pariodiceaceast-p .<_textp>Acestowebsatc f-wiseşte left-c-uri (atât wrowrii ât şi d laocedţi)opare u a1"urnizG utilizGkA8iwid oaexs="//wţ-tymulti> .mooa-nadtplin/a>r şi sfov=ciiaadaptateenevotlid şi ioneresului1fie"ărui .<_textp>Înpcelocce numimo“web 2.0”,o“left-c”-urileejoa"ă unc o im g-ftarlockccesului1şi livrări.mmultip>ewid sfov=ciiada="httputilizGkA8ul semoocur-type ionernet, cum arBdi:<_text>ParsfinaizGblocanumitid sftări pr tum: limba "httpesteevizualizGk uncsatc, gdneda "https-sexwrim-ty numittp reţuri sadatarift, păstlatta opţiuniwid pare u diverie wrodu (m-tsuri,ealteea-talii etc) "oşnl a-stumpăr-tturi (şi emorGblockcestor opţiuni)o– generându---sastfeayflexiag-ftateao“leşnlui1deotumpăr-tturi”o(acceshblocpreferiwţewid vechiswrinoacceshblocbucosului1“ ione” şi “ apoi”)nu-item-4>Ceft-c-urileeofer-nadtţinăkA8i id deosatc-uri uncfeedp>Trdinlteossasuwrr modului1cum sus: utilizGkeysatc-urile id deo"ătttputilizGkA8i,eastfeay ât a-laleewoat-la"> şi .mef=cia-cl şi .maccesiag-eepare u utilizGkA8i.nu-item-4>Permit ap> cGţii id multi (adsysauna-salt p de w alce satc-uri a-ladi-sinclu--s n--u- =numit sit-spare u a1ctta oaexs="//wţ-tydtplin/a>r .minlteoaa-l, .mutilă şi .mplă ută. Îmooa-ntăţesc, a-sasempsea,mef=cia-ţao-ub> cftaţiioo">Nav.nu-item">Ctpesteeu- “left-c”?y lrong><_textp>U- “Ionernet Ceft-c” (oadclaecunos ut şi iao“browsadn>eft-c” saun“HTTPn>eft-c” saunpud şi simplu “left-c” )pesteeu- fişied deomici d mFisiuni, en ydgoolinere şi numert, chtt vvBdi sto dap tplem ut 8ul,coadc lnl moag- saunalce echipama-cl aleeunui utilizGkA8 de w "https-sacces az-tyIonernetul.<_textp>Ceft-c-uayeste i taldap goos-> citablocemis-tydtp"ătttpunowebdatr et “pasiv” (nu rţine wrograme softwhtt, viruşi saunapyware şi nu woateeaccesh nten >ţii e de w hard-drivo-uayutilizGkA8ului).<_textp>U- left-c est-sen ydgoo2 pădţi: numele şi ionţinunul sauninlt-blasleft-c-uaui. M .mmult, aur-posd exist-nţ-ty unui left-c est-sa-tadc tă;coahnic,ydoar webdatr uay"httpaocrimissleft-c-uas l woateeaccesh dgoonou momFinul "httpun utilizGkA8 --s noarce w websatc-ul=asociatowebstr uaui sp iv.<_textp>Ceft-c-urilee ine nu s-> cit-tynten >ţiie u carreced parsfina1pare u a put aBdi utilizGkeyşi, "ele > .mmultee azuri, nu identif c-typersfina1utilizGkA8iisd-sionernet.<_text>Exist-ty2 data-fiia> ri de left-c-uri:y lrong><_-item">Ceft-cnri de sesiuney lrong>o– kceste- sus: sto da-s m ar dosa ul=a-sleft-c-uri na1browsaduaui web pare u "hokcesta a-lalee emorezeypântaliândputilizGkA8ul ies de w websatc-ul= sp iv saun hidecfereastla browsaduaui (ex:y momFinul logări./delogări. w un c t de webd> .l saunpa reţeleea-ssocializGbl).<_textp>– Ceft-cnri Parsist-ntey lrong>o– kceste- sus: sto da-sw hard-drivo-uayunui lem ut 8 saunechipama-c (şi generalea-pioa-1deodur-posd viaţ-typrestnag-ft-typere u c ft-c). Ceft-c-urileeparsist-nte l-sinclud şi w " e wlasaneea-su- =ltowebsatc de ât " w "http l vizit az-tyutilizGkA8ul #i>omFinul sp iv – cunos utl sub numele deo“thirdnpt-py l-ft-cs”o(ceft-cnri wlasaneea-scedţi)o– chttepot di f-wisitey mod =nonimopare u a emorG ionereseleeunui utilizGkA8,eastfeay ât a-l di-slivr -typub> cftatee ât > .mttlevan -typere u utilizGkA8i.nutextp>Chttpsus: van ajtle left-c-urilor?y lrong><_textp>U- left-c rţine nten >ţiie http"> oleg-tturas n-tpunowebdbrowsadn(utilizGkA8ul) şi unowebdatr <=num (websatc-ul). Dacă uncbrowsadnacces azhokcelowebdatr Ceft-c-urileeasti ă uatriwid oaexs="//wţ-typlă utăadtplin/a>r şi susţin eforturileemultor websatc-uri pare u a1oferi sfov=ciia onfn tnag-tputilizGkA8il id:sexo– preferiwţewey macedieea-slenfidenţiolitate o">Nav, opţiuniwe wriv nd limba satc-ului, "oşnri1deotumpăr-tturi saunpub> cftateettlevan -t.nutextp>Chttpest-saur-posd viaţ-ty unui left-c?y lrong><_textp>Ceft-c-urileecus: dmin strace de webdatr e. Dur-posd viaţ-ty unui left-c poateev ria sfmnifichk ,da-piozândpdeoscopnl pare u "httpomte wlasan. Untle left-c-uriecus: f-wisiteylass="wi-spare u o ini ă sesiune (sesisio l-ft-cs) şi nu > .mcus: reţinune oddaă ce utilizGkA8ul a păr-tsit websatc-ul=si untle left-c-uriecus: reţinune şi ref-wisiteydecfie"httpddaăliândputilizGkA8ul revine weokcelowebsitey(“left-c-uri pa na-cl”). Cu toateekceste-, ceft-c-urileepot di şterseea-su- utilizGkA8 ori momFin gooioner (adul setări id browsad-uaui.nutextp>Cl sus: ft-c-urileeplasaneea-scedţi?y lrong><_textp>Anumittpsecţiuniea-slenţinun de w untle satc-uri pot di furnizGk- gooioner (adul unors rţe pădţi/durnizori (ex:yrmat=box, uoovideo sauno"> s="ă). Acest-s rţe pădţi pot wlasa a-sasempsea left-c-uri p gooioner (adul satc-uluisşi eatpseonum sco“thirdnpt-py l-ft-cs”, pare u că nu sus: plasaneea-swrowrietGbul websatc-ului sp iv. Furnizorii=cedţipa-se-tinaă sp e a-sasempsea legeGy vigoar şi witececileea-slenfidenţiolitate aleea-ţinăkA8ului1satc-ului.nutextp>Cum sus: f-wisitey ft-c-urileedtp"ătttpacest sitey lrong><_textp>O vizit-type acest site poateewlasa left-c-uri copnri de:<_text>Ceft-c-uri de w ren nţ-ty satc-uluinu-item-4>Ceft-c-uri a-sainaiz-ty vizitGkA8iwidnu-item-4>Ceft-c-uri pare u geonhtgegodalnu-item-4>Ceft-c-uri a-s registlarenu-item-4>Ceft-c-uri pare u pub> cftatenu-item-4>Ceft-c-uri aleedurnizA8i id deopub> cftatenu-item-4>Acest-sleft-c-uri pot wroveni d laourmăkA8ii rki: G Ainaycecs, F> book, Younube etcnu-item">Ceft-c-uri de w ren nţ-t:y lrong><_textp>Acest p de left-c reţine preferiwţeweyutilizGkA8uluiype acest site,okşay ât nu > .mesteonevotinde setablocwid wacfie"httpvizitGttpaosatc-ului. Exeqp>e:<_text>setări evolumuluispare u video egorednu-item-4>vatczosd video stleam-pumcu "httpomte lem tiag- browsad-uanu-item">Ceft-c-uri pare u ainaizG vizitGkA8iwidnu lrong><_textp>Drcfie"httpddaăliândpu- utilizGkA8 vizit az-tyacest site soft-ul=a-s> ainaycecs furnizGk a-so=cedţ-typt-ptpgener az-tyu- left-c a-sainaiz-ty utilizGkA8ului. Acest left-c av spnnt dac-ty ţip .miizitGk acest site pântalatum. Browsad-ua av inespnnt dac-ty veţi acest left-c, ia aacă nu,evom genera unul. Acesta wermit-sgdnikA8izhttG utilizGkA8iwid unicie httpae vizit az-t şi ât a-1desoo faa.<_textp>Atâta mp ât nu sus:eţi registlatype acest site,okcest left-c au woateefi f-wisit pare u a1identif cGoparsfan fizice,eeleecus: f-wisiteydoar cop15 tti sty. Dacapsus:eţi registlatypu şti, a-sasempsea,ma-taliiltepa="httplip -aţi furnizGk, cum arBdi adres- d ed> .l şi usadslimc-ul=– kceste- fi nd supus-slenfidentialităţiisşi ede8i id dgooTadclai şi Conditii, Pitecec-tydtp"enfidenţiolitate pr tumsşi ede8i id legisl ţiei goovigoar cu wriv lao-rotejobloc id u carreced parsfina.<_textp>Ceft-c-uri pare u geonhtgegodalnu lrong><_textp>Aceste left-c-uriecus: utilizGkeydtp"ătttpunosoft "httpstnag-tşte dinpce ţarr wroveniţi. Est-sleqp>et =nonimoşi est-sf-wisit doar pare u a nhtgega ionţinunul – chia şi apunci cândpsus:eţi ptp enoastl-t  limba rroman-tysaun =lt-t limb-typrimiţi aceeaşi re s="ă.<_textp>Ceft-c-uri pare u registlarenu lrong><_textp>Apunci cândpv-t  registlaţi ptpacest site,ogenerămyu- left-c httpae =nuwţ-tydacă sus:eţi registlatysaunnu. Str ele noastlc f-wisesc kcesteoleft-c-uri pare u apae =r-tta ionnul cu "httpsus:eţi registlatyşi dac-ty veţi wermisiuneaypere u un sfov=ciu<=num . D-sasempsea, ne wermit-saă asoci ori comFinhtiu w "http l 5/01aţi ptpsatc-ul=n"> ru cu usadslimc-ul=dvs. Dacă nueaţi at “păstl azh-m-t  registlat”, kcest left-c sv ineştergtpauto ycândpveţi hidecbrowsad-ua=sauncalculGkA8ul.<_textp>Ceft-c-uri pare u pub> cftatenu lrong><_textp>Aceste left-c-uriene wermitsaă aflămydac-ty ţipvizualizGk saunnuno"> s="ă o">Nav, "httpomte pul acesteia şi ât mp aocrecutydtp"ândp ţipvăzutym sajnl pub> cftar.<_textp>Aceste left-c-uriele f-wisim şi w re u a nhtgega pub> cftateaoo">Nav. Put m f-wisi, a-sasempsea,mleft-c-uri npt-ţinândpu-eis rţe pădţi, pare u oi> .mooa-nanhtgegattpa pub> cftăţii, pare u a1=r-tta d-sexeqp>u"> s="eea-dp vacawţe,ydac-tyutilizGkA8ul a iizitGk de Finsu- =-posol ptpsatcea-dp vacawţe. Acest-sleft-c-uriecus: =nonime,eeleectoch az-tynten >ţiiea-dp _co ulpvizualizGk, nu a-dp utilizGkA8i.nutextp>D-sasempsea, setăm left-c-uri =nonimesşi in alce satc-uri w "http vem pub> cftate. Primindu-le,eastfea, noialeewut m f-wisi pare u adiă cunoaşte lG vizitGkA8 na1kcelui1satc dac-tyulcediid veţipvizitaoaatc-ul=n"> ru,diă vom put aBlivr pub> cftateaobazht-type aceast-tynten >ţi-.<_textp>Alt-sleft-c-uriealee rţewid pădţiy lrong><_textp>P untle i,=cedţii pot -etaowrowriile left-c-urie=nonime,e copnl a-sapurmăriecuccesn>nu-eisap> cGţii, saunpare u a1eg:10pizG osap> cGţie. Da A8i"-tymodului1d utilizGre,okcest satc nu woateeaccesh kcesteoleft-c-uri, laofeaytums rţewe pădţi nu woteaccesh ft-c-urileedtţinune dtpacest site.nutextp>D-sexeqp>u, "ândp-3stribuţi u- =-posol f-wisindpbucosulnpare u reţelel-ssociale k- #type acest site,okcea reţeassocială va registla recevitate- vs.nutextp>Cl p de nten >ţiiesus: sto da-sşi accesht- gooioner (adul left-c-urilor?y lrong><_textp>Ceft-c-urileepăstl az-tynten >ţiie n--u- fişied push deomici d mFisiuni chttepermitsunui websiteysă cunoască uncbrowsad. Webdatr uayinerecunoaşte browsad-ua=pântaliândpleft-c-uasexpir-tysaunesteoşters.<_textp>Ceft-c-uayctoch az-tynten >ţiieim .l; securitate- o">Nav bankdal; păstlatta wrodu A8 "oşnl a-stumpăr-tturi).nutextp>D " sus: ft-c-urileeim <_textp>Ceft-c-urileereprezin -typunecul lare na1kl duneţifiări. ef=cia-cl ayIonernetului, ajucândplaogenerablocunei1exs="//wţeadtplin/a>r prietenoas-sşi adaptatocpreferiwţewid şi ioneresewid fie"ărui utilizGkA8. RefuzGblocsauna-zrecevhrea left-c-uriwid poateef> untle satc-uri im siag-ydecf-wisit.nutextp>RefuzGblocsauna-zrecevhrea left-c-uriwid nu seamntaliă nueveţip .mprimi pub> cftateeo">Nav, "i doar c-tyaceast-pnu v p .mput aBţine c t de preferiwţeweyşi ioneresewe vs.,eevidenţiot- gooleqp r .<_text>Exeqp>e a-s a-se-twţ-trieim – Cenţinun şi sfov=ciiaadaptateepreferiwţewid utilizGkA8uluiy– chata-fiiadeoştiri, vreme,es <, hădţi, sfov=ciiapub> ceyşi gu-foramFinale,esatc-uri d-seonerookimFin şi sfov=ciiaa-scr vel.<_textp>– Ofer adaptateepe ionereseleeutilizGkA8iwid – reţinetta wa o wid, wreferiwţeweyd elimb-t (ex:yafişGblocrez ltGkt id autări id limba rroman-t).<_textp>– Reţinetta filtr id de wrot ţiey opeiwid riv nd ionţinunul pe Ionernet (opţiunief>milyymode, duneţii de saftps-arch).<_textp>– Limitatta frecv/wţei1deodifuzGbl a"> s="ewid – limitatta numărului1d afiş-trieocunei1> s="eepere u un =numit utilizGkA8 e uncsatc.<_textp>– FurnizGblocdeopub> cftatee> .mttlevan -typere u utilizGkA8.<_textp>– M-tsurGblo, op mizhttpşi iarrecedi styilc a-sainaycecs – cum arBdi "enfi reocunui =numit nivelaa-scr f c e uncwebsite, " p de lenţinun esteevizualizGk şi odul cum u- utilizGkA8 ajunge e uncwebsite (ex. goomotoa dtp"ăunhtt, di> t, dgooalce websatc-uri etc). Websatc-urile d ua az-tyacest-sainaizey utilizări. wid pare u ap mooa-ntăţiysatc-urile bpsef=ciul uatriwid.<_textp>– Securitatesşi oblempolegaueea-slenfidenţiolitate<_textp>Ceft-curile NUy lrong>osus: viruşi ! Elc f-wisesc en p plagoo ush. Nu sus: al"ătuite dinpbucăţiya-sledokşayiă nuepot di executatc nici nu woteauco- uaa. Î "onsecinţ-t, nu seepot dup> cG saunDIp> cG w alce reţeleepare u a15e uaa saunDIp> cG dgoonou. D-oa ce nu wote dep> niyaceste duneţii, nuepot di ionsi//wdae viruşi.<_textp>Ceft-c-urileepot di totuşi f-wisiteypare u copnri negauive. D-oa ce ctoch az-tynten >ţiiea-dp preferiwţeweyşi istoricul dtplin/a>r na1utilizGkA8iwid, atât we un =numtpsatce ât şi pe > .mmulteealce satc-uri, ceft-c-urileepot di f-wisitey aoo fn -tydtpSpyware. Multeewrodu an i-apyware sus: nştieoneea-sacest fapt şi mod c tatengarch az-tyceft-c-urileepare u a1"i ştersee "hdrn>nwrocedu8i id deoştergtre/scainr an i-virus/an i-apyware.<_textp>Înpgeneralebrowsad- tusionegrGkeysftări dtp"enfidenţiolitate http"urniz az-tydiferite niveleea-saccepAlt-sasp e a-ssecuritateolegaueea-sleft-c-urinu lrong><_textp>Droa ce wrot ţia1identităţiisest-sf-t-ptpinlteoaa-l şi reprezin -ty reptul fie"ărui utilizGkA8sd-sionernet,yeste i ysă seoşti " evps:uawe wroblempopot crea left-c-uriwe. Pare u că gooioner (adul wid sfntlansmit mod c taten =mbeatpsensuri inen >ţiie n-e browsadsşi website, dac-t u- =tacGkA8 -aunparsfană neauto8izht-tynttfov=nee wa cursulaa-scr nsmitebl oc id, nten >ţii e lenţinuneea-sleft-cepot di nttfocepa dacapbrowsad-ua=se len eaz-lala sfovadsf-wisindpo reţeasn a-caht-ty(ex:yo reţeasWiFi nesecurizht-t).<_textp>Alt-satacuri bazhttepa="eft-ceimplec-tysftări grtşi ale left-c-urilor pe atr e. Dacă uncwebsite nu s-> cit-tybrowsad-uaui a-lad-wisească doar cainatp a-cahte,oktacGkA8ii pot f-wisi aceast-tyvulneraag-itatespare u a păcăliebrowsad- =ocrimite nten >ţiie gooioner (adul lainatwid nesecurizhte. AtacGkA8ii utilizeaz-tyapoienten >ţii e copnri de aeaccesh neauto8izhty numittpsatc-uri. Est-sf-t-ptpim ţii od parsfina .<_textp>Sfaturi pare u oplin/a>r sti ă şi reA Gbtl-t, bazht-type l-ft-cs.y lrong><_textp>Da A8i"-tyflexiag-ftăţiiswid şi a faptului1c-tymajoritate- i n-e "ele > .miizitGke satc-uri şi iele > .mmari f-wisesc left-c-uri, kceste- sus: vwroape ioevitabiwe. D-zrecevhrea left-c-uriwid nu va wermit-saccesn>nutilizGkA8uluiype satc-urile iele > .mr-tspânditesşi utilizGkey gon-e ">r Younube, G> .l, Yahoo=sisalcel .<_text>Idaăliâteinesfaturi "httpvă woteasti a "aolin/a>ţi făr-t grijin a-lacu ajucorul=left-c-uriwid:y lrong><_-item">– Pt-posula izGţi-v-tysftărileybrowsad-uaui "elocce wrivoşte left-c-urileepare u a1ref a uncnivela onfn tnag-spare u voi na1securităţiisutilizări. left-c-uriwid.<_textp>– Dacă nuev-tydtr nj az-tyceft-c-urileeşi sus:eţi ini anparsfană "httputilizG az-tycem ut 8ul,c ut ţi tacoadclat lunigi d-sexpir ttepare u sto drea istoricului1d lin/a>r şi alea id ersfinatpa-sacces.<_textp>– Dacă  mpădţiti accesul #icalculGkA8,c ut ţi lun "onsi//wdre setablocbrowsad-uaui pare u a1ştergtp individunatpa-slin/a>r drcfie"httpddaăliândp hideţi browsad-ua. Aceast-peste oev riantăadtpaeaccesh satc-urile i tteplas az-tyceft-c-uri şi d a1ştergtpori nten >ţi-sd vizitGttplap hideblocsesiunii lin/a>r .<_textp>– I taldţi-v-tysisup ţi-v-tyc tatenap> cGţii an iapyware.<_textp>Multee i n-e ap> cGţii -1deodet -bl şi enibl a15pyware-uluisioclud det -blasatacurilor pe aatc-uri.<_textp>Astfea, im i(adc-tybrowsad-ua d laoaeaccesh websatc-uri "http rmput aBa-laexp>oatezeyvulneraag-itatileybrowsad-uaui saunaăadtscarce softwhtt pariculos. Asti aţi-v-tyc-ty veţi browsadua mertusup t. Multee i n-e atacurile bazhttepa="eft-cs s alizeaz-laexp>oatândppuneceatpsaaa ale verisuniwid vechisaleybrowsad- id.<_textp>Ceft-c-urileecus: pretutioa-ai şi nuepot di evitate dac-tydoriţi -tyv-tybocuraţiya-skcces pe iele > .mooae şi iele > .mmari satc-uri d-spe Ionernet – lo dle saun nernaţifinwe. Cu opiwţewegtrepcl=r-t r modului1 id deoop/wdre şi a bpsef=ciiwid e "http aduc,c ut ţi lun m-tsurile neceshttea-ssecuritateoasteay ât a-l  ut ţi lin/a>acu rede8eepe ionernet.<_textp>Cum pot owriyceft-c-urile?y lrong><_textp>D-zrecevhrea şi refuznl a-sapprimi left-c-uri pot f> numittpsatc-uri1imprrececnag-tpsaunaif cg-ydeciizitGk şi f-wisit. D-sasempsea, refuznl a-sapaccep cftateeo">Nav.<_textp>Est-s siag--tysftGblocdincbrowsadnpare u "hokcest-sleft-c-uriecă nue .mdi-saccepu, aacă nu oşti registatsf-wisindpceft-c-urile, nueve.mput aB--tsh comFinhtii.<_textp>Toateebrowsad- moderneeofer-na siag-itate- l a15chimba sftărileyleft-c-uriwid. Acest-ssftări s g-tsesc d gul-t  “opţiuni” saun m-ainl a-s“preferiwţe” alybrowsad-uaui f-wisit.nutext>Pare u ap wţewegtokcesteosftări,ourmăkAa ele l-ce-nri pot di f-wisitoGre,okltfeay ut ţi f-wisi opţiuneao“ajucor” acbrowsad-uaui pare u > .mmulteea-talii.nu-item">Ceft-c svgodalsn Ionernet Explteer thttps://www.s-bs s.microsoftEksqden-us/ionernet-explteer/delet -mainge/l-ft-cs#ie=-c-11">www.s-bs s.microsoftEksqden-us/ionernet-explteer/delet -mainge/l-ft-cs#ie=-c-11 it<_textp>Ceft-c svgodalsn Mozillaothttps://www.recesup <.mozilla.orgen-US/kb/enable-and-disable-left-cs-websatc-preferences">www.recesup <.mozilla.orgen-US/kb/enable-and-disable-left-cs-websatc-preferences it<_textp>Ceft-c svgodalsn ChromFothttps://www.recesup <.>EksqdchromF/answer/95647?hl=en">www.recesup <.>EksqdchromF/answer/95647?hl=en it<_textp>Ceft-c svgodalsn Safari thttps://www.recesup <.appl>Eksqdkb/ph17191?lo dle=en_US">www.recesup <.appl>Eksqdkb/ph17191?lo dle=en_US it<_textp>Ceft-c svgodalsn Op/wd thttps://www.s-bsww.op/wdEksqdhelp/tuto8ials/">www.s-bsww.op/wdEksqdhelp/tuto8ials/ it<_textp>Pare u sftărileyleft-c-uriwidpgenerateea-scedţi,c ut ţi ions ltG şi sitc-ul=thttps://www.s-bsww.youro">Navchoices.ksqdzo/">sww.youro">Navchoices.ksqdzo/ it nnd g-tsiţip .mmulteenten >ţiie gv nd ionfidenţiolitateaolegauăadtppub> cftateaoo">Nav.<_textp> <_tex 2"0/02/Unnar.mo.gdpr-icon,#tab=gef+=r_co su-ityt widgebar.mAprivacy_d-fov= wm figureload ptyle//wwstric1-necessjme/l-ft-csdisegor:nonMIEent/u-tem-4116" cltab=CONOMIECeft-c-urileeclric1 neceshtty tem-o-tyle3" gdpr-icon,#tab=gef+=r_co a-zreceveaz-lnu-aa l
margf+=top: 10px;<> tp>Dac-tydtzrecevhți acest odul ceft-c, nuev-tyvom put aBsalvocpreferiwțele. Aceast-p seamntaliă drcfie"httpddaăliândpiizitGți acest site, vapa-se-t=s-tyaccevhți saunaăadtzrecevhți ft-c-urileedgoonou.<_tex figure2"0/02/UntitlUnnar.mo.gdpr-icon,#tab=gef+=r_co su-it gure2"0/02/Untinar.mo.gdpr-icon,#tab=gef+=r_co su-it 2"0/02/Unnar.mAstric1-necesarme/l-ft-csiu-it t t t 2"0/02/UntitlUnnar.mo.gdpr-icon,#tab=r_co su-it 2"0/02/Untitlbar.mo.gef+p i,#mal-contesu-item-ovp-tyle3" gdpr-icon,# i,#mafooced=r_co
ebar.mCached by WP-Op mize (gzip) - www.recegegwpo.ksq - Last gddified: Sun, 31 May 2020 08:32:17 GMTsu-it