guvernul dancila

Tudor Chirilă, reacţie dură la ordonanţa de urgenţă pentru codul penal. Iată ce îndemn face artistul

3c201 dul1k2o3uhdmr rica-k la"2 Bdlc r_cookm/"> codu16yp4EmGi coduDHu li.menu-item-sel?il jpg"> iiteoove-gdpr-4As="post-description"> inzur awauthor-liojY1tK"ViewUu li.sed-articl el?i"jp "> iiteoov -gdpr-4AViewost-deslt=i grieT nDes.ro/wp-content/uplontnews.ro/wp-content/uploads/2018/12/tudor-chirila.jpg">

Tudor Chirilă, reacţie dură la ordonanţa de urgenţă pentru codul penal. Iată ce îndemn face artistul

ss://e iimcoloif

Tudor Chirilă lansează un atac furibund la adresa Guvenrului după ce  premierul VUclass=zr 1dWeOr 3pen> zHOtdiv WeOr 9nva1 a-taT

-6 col-md-6 latest-posts-grid post-26189 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-stiri tag-artis
nul-dancila tag-oug-coduri-penale tag-pnr tag-tudor-chcoduri-pen -6 col-md-6 latest-posts-grid post-26gory menu-item-4113">MASS MEDIA fix lo/o-p si igu-lefr o _gdpr_modal_theme_v201 duuuirica-k l#:
o -gdprcmodal- losetpael="nofollow a-dannrului gdprcecoae o gdprcorrow- loset>ies figale,dresa Guvenrului o -gdprcmodal-lefr- hir">8px 0; Guvenrului o -gdprccom fiy-lo/o-holdlamieru Chirilăn=iner"> slugins/gdprccookie-e> pliance st images/gdprclo/o.png-item-4ilăn=NEWS"> :
img Tudo" / s clas . o -gdprccom fiy-lo/o-holdlaiclepx 0; i nu on nu f="vac0_ v13"> nu s clctedmierutoae> ca-k l#f="vac0_ v13": o -gdprctab naU a-dannrului gdprcecoae o gdprcf="vac02 v13":>ies fig a-dannrului gdprcnaU tab v> 3">Prezn=rre/generalf="han nfidențialitălt=ials figalbu>toaie somy eru< nu stmic"-necess g okies nu off01 duuuibu>toae> ca-k l#stmic"-necess g okies: o -gdprctab naU a-dannrului gdprcecoae o gdprcstmic"-necess :>ies fig a-dannrului gdprcnaU tab v> 3">Cookie- o n18mic" necesrreals figalbu>toaieaxonomy 8px rica-k la"2 Bdlord s.org slugins/gdprccookie-e> pliance" =rrgem-4_blanktpael="noopener: ' o -gdprcbrancing'>Powered by  Guvenrului o -gdprcmodal-r ce- hir">8px 0; Guvenrului o -gdprcmodal-v> 3"> < Guvenrului -modal- hir"e artistul Guvenrului o -gdprctab hir">8px 0; cl; Guve ="vac0_ v13": o -gdprctab ">8px 0; a-dannrului tab v> 3">Prezn=rre/generalf="han nfidențialitălt=ials fig> Guvenrului o -gdprctab hir">8px

  Chirilăn=iner">  m-me deosebiiem-4d"teresrt"Vie lctnavizv13tiief="vame izv1zitato oor si utilizato oor a oor sao ntned"ternet.Acesiemocutem overnee n-itc o nadop-clentneH Chirilăn=iner"> rief="vinhela o nrieca n-ilaipersgdpl/fe cae- d m fiia"o npoclen=ouCu toclencesien, fiecae- arntned"terneteH Chirilăn=iner"> ae- un obiTy"v dife t si ca n-ilaidescief=of="i. Daca un inum t sitned"terneteH Chirilăn=iner"> solicita ipersgdpl- suplimn=rre, v3ti fi -semn-fthttplegr-ucanriecesi luc2u fe sime- l lctiv.<18mong>Dclen=ieca n-ilaipersgdplals8mong>In/general, put3ti accesr a oned"ternetepl- H Chirilăn=iner"> fa ns-ofi nevoee s- furnizati -semn-ftiie=ieca n-ilaipersgdpl.P06/2u a va sftisface nevoele, H Chirilăn=iner"> vanpoclensolicita s- furnizati dclen=ieca n-ilaipersgdpl,ntneexe plu,ap06/2u a .In/ lcipl,nm-me vorbrntnecoordgdp o ndumneavoast ns(nume, adresr, numan " cl o fon, adresr clctmonicr, etc.)<18mong>CouH Chirilăn=iner"> nuorouAtunci candorou -semn-rnea persgana d" cauea iae otem mens-li ariful ovorouH Chirilăn=iner"> svoangajrnea sr nief=eluc2rze " cfthdclen=ieca n-ilaipersgdpl a" cvame,ap0rtinanse sipneexcesudohttpraportn=iescop o np06/2u cae- suirorou vanadop-c toclentps:ozscrile necesrrenp06/2u ca o nrieca n-ilaipersgdpl/f=eluc2clens-ofineexn-il sipn-iualizate,adaca esiepcazul.<18mong>Utilizaaviz oor orou  o.als8mong>H Chirilăn=iner"> utilizrnea dcleo nrieca n-ilaipersgdpl/ttplimitan18mic"ns-oscop oor d" caren-lif vanpoclensolicita dclen=ieca n-ilaipersgdpl p06/2u a:V- furniza -semn-ftiief="vindoprodus cl sips v1crile somy >Executa si un-f P Co unicr si dezvoltass=lftiie=oterciplen=iedumneavoast n somy menu8 p>H Chirilăn=iner"> svoangajrnea sr nieutilizrze dcleo nrieca n-ilaipersgdpl/ttpscop ade o lctnave=otercipla fa ns-oobtina/ttpf=eplabilnr Tumtam/it umneavoast n.<18mong>D-desar-ccla oor =ieca n-ilaipersgdplals8mong>D-desar-ccla oor dumneavoast nspersgdpl- seplimitrnea txcluTudela persgan o ncbilitclens-ocunoascancesie dclendato itleun-it oor e cae- o nocupa.H Chirilăn=iner"> vanpoclencee- dclen=ieca n-ilaipersgdpl imf=eunanriefurnizocla s-liprestr-ccla eps v1criela caren-p o nea H Chirilăn=iner"> p06/2u a va f=ocesr d m/i> . Acesi="Vittpun-f suiroobligr--nr trn-iualns-o lctean nfidentialitcler si sd-ivantiz oor e cae- o npotegrimi si sr nieo nutilizrze " cfthttpscop o nmisiu iscae- o -aif <"hdrsed"tr-c.H Chirilăn=iner"> svoangajrnea ovoasetemea sr niev/i> ,<"hdhineeze s-licedeze unor terti dcleo nrieca n-ilaipersgdpl/fa ns-f=obaaviz umneavoast n,nrieexceptia,https lcipl,napun-ftocr oor =azuri:httpaplicaavizunea ec1zii jud1crae- s-liadminist nitve,ap06/2u a .<18mong>Durrt"Vie past nreals8mong>H Chirilăn=iner"> past rnea dcleo nrieca n-ilaipersgdpl/docr r-cl impticl esiepnecesrr p06/2u indepliniavizscop oor d" caren-lif <18mong>Drept e acces,e odificrre, siergere sipo:ozscreals8mong>Put3ti solicita ttpstiree otem ca H Chirilăn=iner"> sa va acoriez rept e accesela o nrieca n-ilaipersgdpl/carenva f=tvesc.Bemef1crati ovoasetemea iez rept e odificrre s-lisiergere izcesior dclensi dez rept e anva op ne,adiae otudohttteteiate,ala p=eluc2caviz oor sustem igdp .In/cevizce f=tveste o lctnavae=otercipla, put3ti utilizah rept e o:ozscre/fa nsnicio jusi=ficrre.P06/2u a bemef1cra e acesie drept , adresrti-vanadminist nior uiasime- luied"terneted" cauea si/s-li Tabel luiep06/2u c nfidentialitcler oor.<18mong>Securitcler oorals8mong>H Chirilăn=iner"> a imfletem cl mas ade otlctie p06/2u aIn/cadr un iasimee=otercipl,orou veghrnea d"deosebi ca o ndumneavoast nsrieca n-ilaipersgdpl/sr niefine odificrte,aaf<18mong>Cookiesals8mong>H Chirilăn=iner"> rouPut3ti setannaUigr-or astfel/tticl sa va -semn-rzehttplegr-ucanrieprezn=r cookies- oor,alasandu-vanastfel/libertcler voa"o nacceptr s-linu. Dvoasetemea, put3ti setannaUigr-or p06/2u a<18mong>S v1cried"tern-itveals8mong>Anum t- ai tned"terneted3tinulendn eH Chirilăn=iner"> r tttpeun-it ed"tern-itvee(chat, fmnum, etc.). Put3ti utilizahacesie eun-it ef="n e> pletaavizunui fmn-ulan " cinerneere. Fmn-ulanmensolicita un o ndclen=ieca n-ilaipersgdpl, cim arofi numele, adresr, numan tnel o fon, adresr clctmonicr. Acesinedase suirorou<18mong>Lten- aepe- alie ai tned"ternetals8mong>Pa a onetned"terneteH Chirilăn=iner"> poter tina/lten- aepe- alie sime- . H Chirilăn=iner">  nuoro6/2oo nea cesiepsime- sipniefoclenfinr Tudernt rasp nzato p06/2u p n-itc o noor d" mailail ovoronfidentialitcle s-lip06/2u r tinut lor. Dttpacesi otud, va red m/i> m sa va -semn-r--nrief="vinhela gory me o nacesior sime- in/cevizce f=tveste otlctir oorn ariful ovoa"o nutilizahs-liovoa"o nfurniza dclen=ieca n-ilaipersgdpl.<18mong>Acceptaavizprezn= oor n-itc als8mong>P="n utilizaavizacesi iasime,nacceptrtizprezn= oe n-itc . Daca nunacceptrtizter nainacesior n-itc , nieutilizrtizsime- l sipniefurnizati dclen=ieca n-ilaipersgdpl.<18mong>Modificrr als8mong>P=ezn= oe n-itc n-lif Acesiewebsimeef seşte/cookie- a(atâtef=of="i câteşi tnela ilaţ ) p06/2u aÎn/cevizce num m “web 2.0”, “cookie”- o njoacf="unz2oo import"fu/ facilitcrvizcces uiaşi livrI"> ecmuluipleoor s v1cried0 carenutilizato l secbucură/fe d"ternet, cim arofi:Persgdplizaavizanum tor s vI"> apilum: limba/ carenm-me vizualizat unzsime,e oneda/ carensneexgrimf="hnum t- reţ s-lisrr fe, păst nrea opţ un oor e6/2u diver-eoprodus (mf=s , alul ovtalii etc)/ coş e umpărăt a(şi memoraavizcesior opţ un ) –egenerându-svoastfel/flexibilitclea “coş uiad- umpărăt ” (accesravizprefe iţeoor vech ef="n accesravizbuion uia“ ariful” şi “ apoi”) somy >Cookie- o nofe ca/deţ ncato oor depsime- unzfeedyle= vaoorosoasu ne od uiacim suiroutilizate/sime- o oor depcf=trenutilizato , astfel/încâtesf="o nfoclf="face şi mmecef1cranse şi mmecaccesibill p06/2u utilizato . somy >Per teaplicaţ oor muluimediahs-liovoall ipade - alie sime- esf="fineincluse/ tr-uaeinum t sitnep06/2u a<18mong>Cenm-me uae“cookie”?als8mong>Uae“I"terneteCookie” (ter nnrinoscuteşi ca “browseaznookie” s-li“HTTPznookie” s-lipureşi simflue“cookie” )nm-me uaefişier depmtc ndimnsiu , emn-fthdttplitereeşi numere, crre v-ofi sioicl p- d m ut3 l, ter arl mobilns-lialie ech pamanse ro nunui utilizato ade - carensneacces neăcI"ternetul.Cookie- l/esie i Ttalcl prttpsolicitaavizemisăcdencf=trenuneweb-s ver unui browseaz(ex:cI"ternet Expoorer,aFinhfox, Chrote)eşi esineco plete“pasiv” (nuoro6ţ neoprograme softwrre, viruşi s-lispywareeşi nuefoclenaccesr -semn-rţ oeade - hard-d=tve- l/utilizato lui).Uaecookie esineemn-fthdttp2 părţ : numeleeşi co6ţ nu mens-livaoonreaecookie- lui. Mmecmulu, ourrt"Vie exisiniţăcizunui cookie esineovter ar-ă; tehnic,/docr web-s verul/carena irimisecookie- l/ lefoclenaccesr dttpnou/ otem men carenun utilizato ase/ tocrce - websime- asociaiewebs verului lctiv.Cookie- o n s neonuesolicităc-semn-rţ n=ieca n-ilaipersgdpl p06/2u a put3aofi utilizate/şi,n celee.mecmulul =azuri, nieddentifică/fersgdpl utilizato icdned"ternet.<18mong>Exisiă/2ticle> rie.m ade cookie- :als8mong>–e<18mong>Cookie ade sesiu eals8mong> –ecesien suirosioiclnel mporcr dosan tnecookie- apl browseaului web p06/2u ca cesiaesf="o nmemorrzehpânf="cândnutilizato l ies ade - websime- lctivns-liînchidezfereast nsbrowseaului (ex:c otem menlogI"> e/delogI"> e - un r tade web-.mel s-lip0 reţeo ntnesocializaav).–e<18mong>Cookie aPersisiniteals8mong> –ecesien suirosioiclne - hard-d=tve- l/unui com ut3 s-liech pamansa(şi generalntnpd"dead- durrt"Vie viaţăcprestrbilită/fe6/2u r okie). Cookie- o npersisinite lneincludeşi - c oe lasaul ovouaeiliewebsimeedecâtec o - caren lev1zit neăcutilizato l lri.otem men lctivn–erinoscute sub numeleed- “thirdip y okies” (cookie a lasaul ovoilaţ ) –errrenpotefi f sitec odeinon m p06/2u a memora d"tereseo nunui utilizato , astfel/încâtesf= finelivrclf="gublicitcul =âte.mecrelev"fuă/fe6/2u utilizato . sIRI p><18mong>Cae- suiroav"fuajele cookie- oor?als8mong>Uaecookie ro6ţ neo-semn-rţ n=ae- facplegăt a/ trenuneweb-browseaz(utilizato l)eşi uneweb-s ver inum (websime- ). Dacf="unzbrowseazacces nea celeweb-s ver dttpnou, cesiaepoclenciti -semn-fţ "Viejaosioiclă şi reacţ gdp/ conseciiţă.Cookie- o nasd-ivf="us oor o/exginchiţăcplăcută/dennaUigrr eşi susţ n efort o nmuluor websime- ap06/2u a<18mong>Cae- esineourrt"Vie viaţăcizunui cookie?als8mong>Cookie- o n1uiroadminist nieade web-s vere. Durrt"Vie viaţăcizunui cookieepoclenvm a s mnificrtud, tnpd"zândndepscop p06/2u cae- este lasau. Unele cookie- n1uirof sitectxcluTudnep06/2u o s n-ivf= sesiu e (ses--gd okies)eşi nue.mec1uiroreţ nu e odclă ce utilizato l a părăsit websime- si unele cookie- n1uiroreţ nu e şi ref sitecdezfiecae- dclă"cândnutilizato l rev neope celewebsitec(“cookie- ap0n-fnanse”). Cu toclencesien, cookie- o npotefi ştersl ovouaeutilizato a stiree otem prttpd"termedi l sevI"> oor browsea- lui. sIRI p><18mong>Ce suirorookie- o nplasaul ovoilaţ ?als8mong>Anum t- secţ un ovoronţ nu ade - unele sime- apotefi furnizatn prttpd"termedi l unor terţe părţ /furnizocl (ex:c box, utpvideo s-lioss="lamă). Acesineterţe părţ npoteglasa ovoasetemea cookie- aprttpd"termedi l sime- luieşi el- sepnum sc “thirdip y okies”, p06/2u cf="nuesuiroplasaul ovof=of="etaaul websime- ui lctiv. Furnizocla ilaţ nt rbuee sf=" lcteaovoasetemea legeah vigocr eşi ory me o novoronfidenţ "litcle ro ntnţ ncato uiasime- lui. sIRI p><18mong>Cim suirof sitecrookie- o ndencf=trenacesi siteals8mong>Oev1zită/fe acesi siteepoclenglasa cookie- a scop ade:Cookie- ade -remn-fiţăcizsime- lui somy >Cookie- aovoadplizăcizv1zitato oor somy >Cookie- ap06/2u geo=rrgemting somy >Cookie- aovo regist nre somy >Cookie- ap06/2u publicitcul somy >Cookie- aao nfurnizo oor deppublicitcul somy >Acesinecookie- apotegroveni tnela urmcato i terti: Gtru coAdply mes,aFacebook, You mbe etc somy menu8 p><18mong>Cookie- ade -remn-fiţă:als8mong>Acesi ipade cookieereţ neeprefe iţeoecutilizato lui/fe acesi site, şa/încâtenue.mecesiepnevoee de setaavizoor oazfiecae- v1zitarena sime- lui. Exe ple:sevI"> o volum luiep06/2u video ://wer somy >vimez"Vie video st rnmingicu cae- este d m ftibilnbrowsea- l somy menu8 p><18mong>Cookie- ap06/2u adplizazv1zitato oor ss8mong>D-zfiecae- dclă"cândnuaeutilizato av1zit neăcacesi siteesoft- tnentru coadply mes furnizat e o ilaţă/f' se gener neăcuaecookie ovoadplizăcizutilizato lui. Acesiecookie e sp neadacăciţ nmmecv1zitat acesi siteepânf="aum. Browsea- l e va sp neadacăciveţ acesi cookie, ian "acf="nu, vom generazunul. Acesiaefer tne onito zrrea utilizato oor unic n=ae- nezv1zit neă şi câtedead-s o fac.Atâta imptiâtenuesuireţ regist nt/fe acesi site, cesiecookie iefoclenfinf sitap06/2u a<18mong>Cookie- ap06/2u regist nre ss8mong>A-unci cândnvă  regist nţ p- acesi site, generămcuaecookie =ae- nezinuiţăcdacf="suireţ regist nt/s-linu. S verele noast eef sesc cesiepcookie- ap06/2u a nezirăta co6 mencu cae- suireţ regist nt/şi tacăciveţ fer siu ea/fe6/2u unas v1cru inum . Dvoasetemea, neoper tnesf="asoci stireecomn=rriu - caren less="nţ p- sime- no posncu usin-name- dvs. Dacf="nunaţ s clctate“păst nea-mă  regist nt”, cesiecookie se va ştergen-lto-fthcândnveţ chidezbrowsea- l s-licalculato l.<18mong>Cookie- ap06/2u publicitcul ss8mong>Acesie cookie- nneoper tesf="aflămcdacăciţ nvizualizat s-linuioss="lamă on e, cae- este ip l acesieia şi câte impta irecut/dencândniţ nvăzut/m saj publicitcr.Acesie cookie- nleaf sim şi -6/2u a =rrgema publicitcula on e. Put3maf si, ovoasetemea,ccookie- apf' ţ nândnuaeieterţe părţ , p06/2u oi.mecbunca/=rrgemaren- publicităţii, p06/2u a<18mong>Alinecookie- nao nterţeoor ărţ als8mong>P- unele ai, ilaţ apotesetanf=of="ile cookie- ninon me, scop e anurmca n1ucces uaeieaplicaţ , s-lip06/2u aDvoexe plu,acândn stribuţ nuaei

    Cookie- o npăst neăc-semn-rţ n tr-uaefişier le" depmtc ndimnsiu errrenper teunui websitecsf=" rinoascf="unzbrowsea. Web-s verul/va redinoaşte/browsea- l pânf="cândncookie- l/expirăcs-liesiepşters.Cookie- l/1toch neăc-semn-rţ nimport"fu- caren mbuncatăţesc/exginchiţa/dennaUigrr efe I"ternet (ex:csevI"> o limb n carensnedoreşte/accesravizun iasime; păst nrea unui useazlogat/ cont e web-.mel; securitcler on e banking; păst nrea produs co a coş e umpărăt ). sIRI p><18mong>D- c suirorookie- o nimport"fu- p06/2u I"ternet?als8mong>Cookie- o nreprezifuă/fun-i l c06/2pl l eun-ţ gdI"> e ef1cranse acI"ternetului, ajuiândnla generaavizunea exginchiţe/dennaUigrr ef="etenoasneşi adap-clizprefe iţeoor şi d"tereseoor fiecărti utilizato . Refuzaavizs-liovzn-itvrrea cookie- oor oclenface unele sime- aimposibilcdezf sit. sIRI p>Refuzaavizs-liovzn-itvrrea cookie- oor nu seamnf="cf="nunveţ nmmecprimi publicitcul on e, ciadocr căcaceastd niev/nmmecput3aoţ neer tade prefe iţeoecşi d"tereseoe vs., evidenţ "tn prttpco port"tem mendennaUigrr .Exe pleaovo t rbueiţăr nimport"fu- ale cookie- oor (=ae- nupneces iăc-ltentificaavizunui utilizato aprttpd"termedi l unu-nr t):–eConţ nu aşi s v1crieadap-clenprefe iţeoor utilizato lui/–errle> riedepşti ,avreme, sport, hărţ , s v1criepublicecşi gu "tem ale, sime- adnee"ter a ctem şi s v1crieovoirivel.–eOfe u- adap-clenpe d"tereseo nutilizato oor –ereţ nerea pa2oo oor,ef=efe iţeoecd limbă (ex:cafişaavizrezultateoor =auvI"> oor limba/româ ă).–eReţ nerea filtr oor de otlcţ e"han pt oor ="vindoco6ţ nu menfe I"ternet (opţ un nfamilycmode, eun-ţ ade safensnarch).–eLimitarea fredvhiţeiad- difuzaav ass="lamloor –elimitarea numărt uiad- afişăr nizunea s="laml fe6/2u unainum t utilizato ape unzsime.–eFurnizaavizd- publicitcul .mecrelev"fuă/fe6/2u utilizato .–eMf=s aavi, op imizarenşi ca n-ilaidescile ovoadply mes –erim arofi confin-freizunui inum t niveleovoirificape unzwebsite, c ipade conţ nu am-me vizualizat şi mod erim uaeutilizato aajungeape unzwebsite (ex.aprttpmotoanhedencf=u=rre, dis="t,adiaealie websime- aetc). Websime- o derul neăcacesivoadplizecizutilizI"> e oor e6/2u an mbuncatăţi/sime- o bemef1cr l us oor.–eSecuritcleeşi probleteplegr- novoronfidenţ "litcleCookie o <18mong>NUals8mong> suiroviruşi ! Eleef sesc emn-ft ipaplattp e" . Nuesuiroalcf=tuite/din/bucăţi/ovorod şa/cf="nunpotefi executameentc nnuefotnauio-rula. Î conseciiţă, nies npoteduplica s-li plica - alie reţeo np06/2u aCookie- o npotefi totuşi f sitecp06/2u scop anegr-ive. Dvoanhcen1toch neăc-semn-rţ nieepe- prefe iţeoecşi dsioricmendennaUigrr pl utilizato oor,eatâtefe unainum- sime câteşi pee.mecmulul alie sime- , cookie- o npotefi f sitecra o fmn-ăcdenSpyware. Mulul produs "fui-spywareesuiroronştieful ovoacesi fap- şi oder Ttair arch neăccookie- o np06/2u aÎn/generalnbrowsea- o ncued"tegrate/s vI"> adenconfidenţ "litcle =ae- furniz neăcdife te nivell ovoacceptaav a cookie- oor, perioadăcdenvplabilitcleeşi ştergeren-lto-ftăcdupăccecutilizato l a v1zitat uaeinum t sitn.<18mong>Alinea lcteaovosecuritcleplegr- novorookie- ss8mong>D-oanhcen otlcţ aAlineatac bneatenp0 cookienimflmeăcs vI"> agreşiu- ale cookie- oor pe s vere. Dacf="unzwebsite nuesolicităcbrowsea- luiesf="f seascf="docr cadpl- c <18mong>Sfat ap06/2u onnaUigrr sd-ivf= şi re Tabelă, bneată/fe okies.als8mong>Dato iăcflexibilităţiieoor şi a fap- uiacăcmajoritcler i tre/celee.mecv1zitate sime- aşi celee.mecma af sesc cookie- ,acesien suiro-f=oape d"evitcb ol. Dvzn-itvrrea cookie- oor nu vaefer tneacces utilizato lui/fe sime- o celee.mecrăspândileeşi utilizate/prtttre/crr You mbe, G.mel, Yahoo sioaliel .<18mong>Iclă"câteva sfat acae- vf= fotnasd-iva cannaUigrţ fărăagrijiiînsf="rieajuior cookie- oor:als8mong>–eP lecbrowsea- luie cevizce f=tveşte/cookie- o np06/2u a e cookie- oor.–eDacf="nunvăcderinj neăccookie- o nşi suireţ s n-ivaip0rsganf="carenutiliza neăccom ut3 l, ut3ţ s tazter ne lunig adneexpir/renp06/2u sioicrea dsioricmeuiad- naUigrr eşi alnt oor ersgdpl- ovoacces.–eDacf=  mpărţ ti acces l lricalculato , ut3ţ lup/ consudernre setaavizbrowsea- luiep06/2u a<ştergen o nindividupl- ovonaUigrr ed-zfiecae- dclă"cândn chideţ browsea- l. Aceastd esie onvm antă/denanaccesr sime- o c/renplas neăccookie- eşi tnea<ştergenstiree-semn-rţ nVie vizitarenlan chideavizsesiu isnaUigrr .–eI Ttalcţ -văcsieup> ţ -văcr Ttair aplicaţ "fuispyware.Mulul i tre/aplicaţ oead- detlctnaveşi preveniav aAstfel,eimpiedicăcbrowsea- l tnela anaccesr websime- acarenircput3aosf="exploclezecvulnerabilitcl lecbrowsea- luies-lisă/descarce softwrre periculos. Asd-ivaţ -văcrăciveţ browseaul mereueup> t. Mulul i tre/atac oe bneatenp0 cookies se alizrnef="exploclândnfun-iel- slab- ale ver--un oor vech ealecbrowsea- oor.Cookie- o n1uiropretutd"dena şi nunpotefi evitcleedacăcdstiţ sca/văcbucuraţi/ovoccesep celee.mecbunezşi celee.mecma asime- adnefe I"ternet –eloiclens-li aternaţ gdpol. Cu on iţeoegerencliră ne od uiaoor depopernre şi a bemef1cr oor e cae- o naduc, ut3ţ lup/mf=s le necesrrenovosecuritclepastel/încâtesf=  ut3ţ naUigr"rieîncrede enpe d"ternet.<18mong>Cim poteof="ccookie- o ?als8mong>Dvzn-itvrrea şi refuz e anprimi cookie- apoteface hnum t- sime- imf=n-itcrbilens-lioificilcdezv1zitat şi f sit. Dvoasetemea, refuz e anacceptr cookie- nnu seamnf="cf="nunveţ nmmecprimi/vedea publicitcul on e.Esineposibilăcs vaavizdinzbrowseazp06/2u ca cesinecookie- n1f="nunmmecfineacceptrte s-lipoţ s tazbrowsea- l săcacceptnecookie- ntnela unzsime inum . Daa, dvoexe plu,a"acf="nu eşt registatef sindncookie- o ,"nunveecput3aolăsr d mn=rri .Toclenbrowsea- o nmodernenofe ca/posibilitcler v a leccookie- oor. Acesines vI"> ase găsesc de gulă  “opţ un ” s-li ena e “prefe iţe” alcbrowsea- luief sit. sIRI enu8< >Pe6/2u an iţeoege cesieps vI"> , urmcatoarele lten- apotefi f sitoare, ltfel/ ut3ţ f si opţ unea “ajuior” azbrowsea- luiep06/2u .mecmulul ovtalii. somy menu8 p>Cookie semtingsi I"ternet Expoorer rica-k la"2 Crgens.microsoftre> en-us/d"ternet-expoorer/deletl-madpgeg okies#ie=ie-11">a"2 Crgens.microsoftre> en-us/d"ternet-expoorer/deletl-madpgeg okies#ie=ie-11ale,Cookie semtingsi Mozilla rica-k la"2 Bdsupport.mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websime-prefe ences">a"2 Bdsupport.mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websime-prefe encesale,Cookie semtingsi Chrote rica-k la"2 Bdsupport.ntru cre> chrote/answer/95647?hl=en">a"2 Bdsupport.ntru cre> chrote/answer/95647?hl=enale,Cookie semtingsi Safa a rica-k la"2 Bdsupport.app cre> kb/ph17191?loicle=en_US">a"2 Bdsupport.app cre> kb/ph17191?loicle=en_USale,Cookie semtingsi Opern rica-k la"2 Cww.opernre> help/tlto als/">a"2 Cww.opernre> help/tlto als/ale,Pe6/2u s vI"> leccookie- oor/generatl ovoilaţ , ut3ţ r Tultaeşi sime- rica-k la"2 Cww.youron echoices.e> o/">Cww.youron echoices.e> o/ale, nde găsiţ nmmecmulul -semn-rţ nprtvindoco6fidenţ "litcleaplegr-ă/denpublicitcula on e.  s clas#f="vac0_ v13"iclepx 0; < Guve stmic"-necess g okies: o -gdprctab " siyead2dis://w:non3"> a-dannrului tab v> 3">Cookie- o n18mic" necesrreals fig> Guvenrului o -gdprctab hir">8px Guvenrului oSioSc">8 Guve tw-=rrgem">8 Guve tw-=rrgem- e" ainer: tw-=r ainer tw-nfl">8 Guvenrului oSioSc">8 Guve tw-=rrgem">8 Guve tw-=rrgem- e" ainer: tw-=r ainer tw-nfl">8 Guvenrului oSioSc">8 Guve tw-=rrgem">8 Guve tw-=rrgem- e" ainer: tw-=r ainer tw-nfl">Cookie- l/1tmic" necesrrnt rbuee sf="fineacitvrta stiree otem , astfel/încâtesf="fut3masalvizprefe ițeo np06/2u s vI"> leccookie- oor. s s s s s s s s s istul Guvenrului o -gdprcstatus-brrn">8px 0; cl8px 0; cl; 8px 0; cl; ru< ab-l 'gdprcocconten' fmninmo _gdpr_stmic"_ okies: >ovzn-itvrnef= soab-l>8px 0; cl; ru< ab-l a-ookie-switch"> e" enable="Acitvrt"e> e" disableainDvzn-itvrt:>ies fig8px 0; cl; ru8px 0; cl; 8px 0; cl8px 0; m clas. o -gdprcstatus-brrnpan> px 0; cl p>Daeăcdezn-itvrț acesi mod erookie, nunvăcvom put3aosalvizprefe ițeo . Aceastd seamnf="cf="d-zfiecae- dclă"cândnv1zitaț acesi site, vant rbue săcacitvrț s-lisă/dezn-itvrț rookie- o ndttpnou. 0; m clas . o -gdprctab hir pan> m clas#stmic"-necesar g okies pan> > > > m clas . o -gdprctab hir pan> m clas . -modal- hir pan> Guvenrului o -gdprcmodal-fooila hir">8px 0; cl Guvenrului o -gdprcbu>toa-holdlamierutoaenrului gbu>toae o -gdprcmodal-allow-all bu>toa-visib 3">A-itvrre toclealbu>toaieaxobu>toaenrului gbu>toae o -gdprcmodal-sa -semtingsibu>toa-visib 3">Salvrnef="s vI"> lealbu>toaie s
    toa-holdlaiclepx 0; im clas . o -gdprcmodal-fooila hir pan> clas . o -gdprcmodal-r ce- hir pan> ; cl Guvenrului o -fix:>ie > m clas . o -gdprcmodal- hir pan> s clas#mo _gdpr_cookie_modal pan> sbodyn> shtml> clasCached by WP-Op imize (gzip) - a"2 Bdgemwpo.e> - Laste odified: Sun, 07 Jun 2020 04:35:07 GMT pan>