Europenele de Haltere din Croația

cookie_info_bar.moove-gdpr-dark
k code-blve-gdpr-button-holder a.mgead/js/ads .moove-gdpr-modal-hidden s .moove-gde_gdpr_y menus .moove-gdid=ower_cookir-butpr-mdal_ : " _ ad/ _modal .moove-gdpr-modal-cont.menu-ite _modal .moove-gdpr-modalve-gd domac _modal .mooton-ho-noox"5",

FSPOsim ton-ho-uri paxonu a-ți oferi wehtml">bună ex < multvtypspreet cton-ho-uri fSPOsim safo_ă div czspanveziget w ass="ontainel-content .moove-gdpr-mmenu-item- .moove-gdpr-button-h">e-găripT> rec.jOs < 329595t kont-lin329595t kontev>re/sp[{"param":"ge ","="rec":"","hiddenO> Vlue=sienti cu-cro cu noidivt://w? Da-ne un like!div c a tag-medasg-facebook-likerap"> tag-medafb-roo dasmall"/2020iv class=">howmfaces

ary" clas jQuery( ).on('sgpbDidOpen', funpan c (e) { vai sgpbOldCB fbA Init; fbA Init funpan c () { if (pt> of sgpbOldCB == 'funpan c') { sgpbOldCB(); } FB.init({ Os Id: 5405471964847072020iv c}); }; (funpan c(d, s,-me) { vai js,-fjs d.getEle3e6GsByTagName(s)[0]; if (d.getEle3e6GById(me)) return; js d.createEle3e6G(s); js.id id; js.src ' "apnet_cfacebookanet/ro_RO/all.js#xfbml=1&versn clv2.11&Os Id=540547196484707'; fjs.parl-mdode.insertBefore(js,-fjs); }(docu3e6G, 'ry" cl', 'facebook-jssdk')); }); "> a /ave-gdp
i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wcache/hovet- nup /jKrzoe6Otz00}#moove_gv2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wcache/hovet- nup /jKrzoe6Otzose i:hov-focus-fix-v1abc360630919c964c1d18d471fafe3795287573.js' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wtcooks/jKrzoe6OtzprTin4vets/slick slick.min.js?rzo=5.4.1' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wtcooks/jKrzoe6OtzprTin4vets/bootstjOs bootstjOs.min.js?rzo=5.4.1' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wtcooks/jKrzoe6OtzprTin4vets/sidr jquery.sidr.min.js?rzo=5.4.1' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wtcooks/jKrzoe6OtzprTin4vets/ gnific-\/wp- jquery. gnific-\/wp-.min.js?rzo=5.4.1' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wtcooks/jKrzoe6OtzprTin4vets/slidt .moo jquery.slidt Pro.min.js?rzo=5.4.1' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wtcooks/jKrzoe6OtzprTin4vets/jquery-match-page" jquery. tchHage" .min.js?rzo=5.4.1' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wcache/hovet- nup /marquee-v050ef601e04fad47a2c88a261438856244bd6c7c.js' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wcache/hovet- nup / tag-loredana-gv24460155b464f29499a45691097213c997f1400b.js' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wtcooks/jKrzoe6OtzprTin4vets/sde au.js?rzo=5.4.1' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT wtcooks/jKrzoe6OtzprTin4vets/fixed- sde au.js?rzo=5.4.1' /div> i, tr'i medalii de au'> /* */ /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gd6o zpT w lugins/ .mooton-ho-ss=pliancee-gst sst st.js?rzo=4.1.9' /div> i, tr'i medalii de au' 'm-obnt+iznputwpTatodzVsSoe_gdincludks/ _gdembed.min.js?rzo=5.4.1' cdpr_cV1dark e-blve-gdpr-button-holdpr-mmenu-itemlity-hide" dialoyJe\zp _modal .moodpr-m-footer-c_modal fix layou ia/?amp-lef-c_modapr-butdpr-m_tcook_vaddingggn-container" _modal .moodpr-m-floseign-connofollowra ve-gdpcve _modave-gderrowmflosei>pT> _modal .moodpr-m-lef-modalve-gd doc _modal .mootom"site">
cu ca spareeperso="cape wtat tomCu toiEzvttestea, fiewtat rapperv cli mennetla> eperso="ct suplimeadtat, vati fi der > Seculegatur cuvttest lucnu s e>DiEzvcu ca spareeperso="cyg>:jong>In gAANMal,> Paxonu a v} satisface nevoilt, a> In eti"c,vestvtvorbrv cltonrdbel> dumneavoastjO (numt, adnest, numai dt telefon, adnest elet_jonict, etc.)Colet_a-haltl> or cu ca spareeperso="cyg>:jong>a> Atunci cand colet_eaza diEzvcu ca spareeperso="c, a> ozM64wle netestatvpaxonu wtxtl> cu ca spareeperso="cap elucniEzvtientclexspar s uspaua1izate, daca esteucazul.U411iza-haltl> or  colet_ateepe  s e> Va furniza der > ii vand odusele s uszov0c4wlegle = win>Execue} si -> ri tjOnzspani dumneavoastjOgle = win>P-box"ipamtexa et_edcli menspanvel"ct s e>Co=unict si dezvolt"catl ii comerti"czvcu dumneavoastjOgle = w a> DwpTib>giriiltl> or cu ca spareeperso="cyg>:jong>DwpTib>giriiltl> or dumneavoastjO perso="ct seulimiteaza din Croamtexpersoa a> suro obl#moovclass=spaua1vtie et_euonfidenty"litiEzt si sget_antaltl> or re wtat divpoml-wimi si st nu div-411izeze dtc Secuscopuridivmisiunii wtat di-a fi idi tredi m>gi.a> <2ti diEz cu ca spareeperso="cafa s i oba-haltumneavoastjO, cu extepty",Secus eti"c,va--> trwdv or cazuri:Secuapeica-haluneiltecizii jud0c4tat safoadministjOanve, paxonu ad=euonf > uleg/sl ieilapeicabilt, paxonu ad otejatyrepturidivt">bunuridiva> DurttatypepastjOatyg>:jong>a> giE ?ampl po esteunetesta paxonu andepeinienu scopuridor ecucars" / fi idcolet_ate safoagiE ?ampl po pnevedeulegeaSecuvigrwdv.Dreptultypeactes, _mdifictat, sterge-h s uo ozM64tyg>:jong>Pdiati treicitexecuorit c omead wtxa> Be6ef0c4tti clase3e6ea cutyreptultype_mdifictat safo_terge-h alttestort"iEzvsi detyreptultypea"v} opune, decumot Secte3eiate, texp elucni-haltl> or susmeadabel> .In cehalce nvestpepro et_g-ha comerti"ca,>Paxonu a be6ef0c4ttypeaceste drepturi, adnestti-vavadministjOaorulu s e> or.SecuritiEzt tl> oryg>:jong>a> or cu ca spareeperso="cacars"v} nvesc. Accesulttextl> cu ca spareeperso="caeste limitetlangajtti or car ctrebuii sa cunoascavsiucars" / p-box"ipatttexo f > re cu var.mtexn > edcli ellareiev cltonfidenty"litiEz.In cadnultunu s e comerti"c,ltolet_a-haltonrdbel> or banctat spe a1izeaza i motdeaun cuvajueonultunor r otedeclef0c4y me s ulegadiv clsecurizars" pltti or:eaceste llsuri pomlc texecucoda-halSSL (paxonu adface tl> 11izib11ev clalani)xecu?ampulltolet_a-iilsafotjOnsferulu dit"iEzvconfidenty"le. Atestcltonrdbel> vav fi -411izateadrwd paxonu plttexocateg s unu vav fi pastjOte.< cucera> <2ti.Con-hosyg>:jong>a> bune vizitatoridor si -411izatoridor dor, nx-411iza-haldit„ Sn-hos”t– ntsieatvpaucars"00}#mooonult cli mennetl copiaza pe hardviv>cum, etc.). Pdiati -411izaSaceste nunpanil nxss=pleta-halunui f > ulai dt input ere. F > ulai iile furnizatc lecu?ampullinput eriilsilpoml_mdifict safo_tergexecuorit c omead der > iile furnizatc.Lhov-uri spreealae rappeit cli mennetyg>:jong>Pappeidcl cli mennetla> oovclu var.mtexextwidgidivatestorts e> or peri mev cla div-411izaSsafo cla divfurniza utEzvcu ca spareeperso="c.Accepta-halprezead or r spanciyg>:jong>P nx-411iza-halatestu s e,vacceptttilprezead e spanci. Daca nuvacceptttil><2ieniivatestort spanci, nu -411izttils e>Atesttwebs e fSPOseşt cton-ho-uri (atât o i cât şit cltexareţi)xpaxonu adfurniza -411izatoridor o ex < multtml">bună ds"00}#modvmşitszov0c4w adapgiEzvnevoilormşiti menesulu fiewăruir.În cehalce num&mt“web 2.0”,t“ton-ho”-uridivjoawă -nl="t impo2tiad et wfac11itirhaltttesulu şitlivrări">multipledor szov0c4w daucars"-411izatorbucură i mennet, cum av fi:Perso="ciza-halanum&hor szgări passum: limb-get wcars"estvtvizua1izat -nls e, _mned-get wcars"sclex-wimăCnum&ht rreţţiunidor rexonu diverse oduse (măsuri, altvtypta1ii etc)get wcoşultypesumpărături (şitmemora-halttestorlo>ţiuni)t– gAANMându-tclastfecaflexib11itiEzat“toşulu ditsumpărături”t(actest-halpreferi/ţedor vechil nxactest-halbueonulu “peri me” şit“et apoi”)gle = win>Con-ho-uridivoferă dsţinătoridor deus e>ef0c4y me şitml">accesib11evpaxonu -411izatori.gle = win>Perm&heapeicaţiidor multimediaSsafo clalE ?ap ypepeealae s e>ds"00}#modvmml">v}doroasă, ml">-411ă şitml"><1ăcuEă. ÎmbunăEăţesc, clase3e6ea,>ef0c4y ţexeubeicitiţiixocateg.gle = w Cs"estvtue “ton-ho”?yg>:jong>Ue “I mennetlCon-ho” (><2ien cuno>c Sdeculimenemşitnumtat, ctat vient sto po pt tom<2iperlultmob11 safoalae echipa3e6Gel"ct unui -411izator ypepeecars"sclaccesează>I mennetul.Con-ho-ucaeste i telpo pnecusreicite-halemisă>ds"wătrs"-ntweb-szover unui browspe (ex:>I mennet Expdorer, Far.fox, Chrome)mşitestclto=plet “pasiv” (nu cosţine ogram softwtat, viruşitsafo_pywanemşitnu oiEzvactest der > oţiide ypepeehard-d nve-uca-411izatorUe ton-hotestclr > Sdecu2 păeţi: numtlt şitcosţinudmult, urttatypeexistc/ţă>alunui ton-hotestclypt<2iperEă; >Con-ho-uridivet wsine nu sreicită>der > oţiivcu ca spareeperso="c paxonu a>multvtcazuri, nu identyfică rso="c u411izatorii dcli mennet.Există 2l posts 4w mlri ypeton-ho-uri:yg>:jong>Con-houri ypesesiuneyg>:jong>t– ttestea suro sto pocltempo2agget wdosaiult clton-ho-uri "c browspeucui web paxonu wtxttesta _ă divmemorezeSpândgetând"-411izatoret wmomead– Con-houri Persistc/teyg>:jong>t– ttestea suro sto poclpeehard-d nve-uca-nui tompnest>b11ită xonu c n-ho). Con-ho-uridivpersistc/te lclinclud şitpeec e tesamev clue lttwebs e decât c epeecars"etl vizitează>-411izatorcet wmod non&mtpaxonu a>memorati menesect unui -411izator, astfecaet cât _ă ntcllivriEă eubeicititvtcât ml">atl viadă xonu -411izatori.glv clp>Ctat suro aviadajtl cton-ho>:jong>Ue ton-hotcosţine der > oţiivctat faculegăturalet mrs"-ntweb-browspe (-411izator ţiatypja sto poă şitreacţio="get wconseci/ţă.Con-ho-uridivasget_ă -szoidor o ex < <1ăcuEă ds"00}#modvmşitsusţin eforturidivmultorewebs e-uri paxonu adoferi szov0c4w uonf >t>b11s"-411izatoril or:eexx– preferi/ţede>et wmlareiev cltonfidenţialitiEz ocateg,lo>ţiunide vand limb-gs e>Ctat estclyurttatypeviaţă>alunui ton-ho?yg>:jong>Con-ho-uridivturo administjOae ypeweb-szovere. Durttatypeviaţă>alunui ton-ho poiEzvvlria szmnifictt , cpi zând"deuscopultpaxonu wtat estpeptesam. Untl cton-ho>din Croaclpaxonu owsinet_ă sesiune (sessn c Sn-hos)mşitnu ml">turo reţinudz odpoă ce -411izatordelfiewtat datdgetând"-411izator(“ton-ho-uri pa> ny me”). Cu toiEzvttestea, con-ho-uridivpomlfi şt rsev clue -411izator et worit c omead pnecui menmediCe suro con-ho-uridivptesamev clareţi?yg>:jong>Anum&ht secţiuniv cltonţinud ypepee-ntl cs e-uri pomlfi furnizatc pnecui menmedi<2ţe păeţi/furnizori (ex:>e6Otzbox, ucuvideo safoo cooă). Atestcl><2ţe păeţivpoml-tesa clase3e6ea ton-ho-uri pnecui menmediCum suro fSPOsite>con-ho-uridivds"wătrs"atest siteyg>:jong>O vizită atest site poiEzv-tesa ton-ho-uri et wscopuri yp:Con-ho-uri ypeperr > /ţă>als e>Con-ho-uri cla="ciză>alvizitatoridorgle = win>Con-ho-uripaxonu geodtag dpr-gle = win>Con-ho-uri clet reg/stjOregle = win>Con-ho-uripaxonu pubeicititvgle = win>Con-ho-uriadivfurnizoridor deupubeicititvgle = win>Atestclton-ho-uripoml-wovenit cltexurmătorii ><2ti: G Con-ho-uri ypeperr > /ţă:yg>:jong>Atest ?ap ypeton-ho reţine preferi/ţede>-411izatoresteunevoii ypesete-haldor dalfiewtat vizitars"exs e>segări valumv ezatypevideo stjeam ecu wtat estpetomCon-ho-uri paxonu a="cizalvizitatoridorgl>:jong>Dwlfiewtat datdgetând"-e -411izator vizitează>atest site soft-ult cl -e ton-hot cla="ciză>al-411izatoraţicml">vizitat atest site pândgeasum. Browspe-ucteg v} spune dacă>aveţi atest ton-ho, iai dacă nu, vamwgAANMalunul. Atesta erm&hcl_mnitoriztata -411izatoridor unicivctat ne vizitează şitcât yp disxo fac.Atâta ?ampl ât nu suroeţi et reg/stjOt atest site,xttest ton-hoteu oiEzvfi fSPOsit paxonu adidentyficaxpersoa doagget wscopd="mti tag. Daca suroeţi et reg/stjOt ugle.şti, clase3e6ea,>ypta1iiltvpaucars"0i di-aţi furnizat, cum av fi adnest ypee-ml"l şit-spe=name-ult– ttestea fiand supuscltonfidenty"lităţiilşitpnevederidor decuT<2ieni şitC4TZM64w, Pxtwidgă>ds"wonfidenţialitiEz passumlşitpnevederidor leg/sl ţiei ecuvigrwdvmlu var.mtexe oteja-haltl> or cu ca spareeperso="c.Con-ho-uripaxonu geodtag dpr-gl>:jong>Atest cton-ho>b11sşt cdin ce ţa s -woveniţi. Estclto=plet non&mtşitestclfSPOsit drwd paxonu a dtag atcosţinudpnimiţi ateeaşitre cooă.Con-ho-uripaxonu et reg/stjOregl>:jong>Agunci când"vă et reg/stjOţi pt atest site,xgAANMăm>-e ton-hotctat ne nu/ţă>dacă suroeţi et reg/stjOt safonu. Szoverele noastje fSPOsesc atesteuton-ho-uri paxonu a ne rătatcosdaveţi erm&siunea xonu -n szov0c4u nume. Deease3e6ea,>ne erm&hclsă asocile.orit ccomeadtaiuepeecars"etl Oţi pt s e-ultnosonudcu -spe=name-ultdvs. Dacă nuvaţi selet_at “păn2neazt-mă et reg/stjOt”, ttest ton-hotsg v} şt rgs" /to Scând"veţi et chidelbrowspe-uclsafocalculatorCon-ho-uripaxonu pubeicititvgl>:jong>Atest cton-ho>dacă>aţicvizua1izat safonuoo cooă ocateg,lwtat estpe?apAtest cton-ho>ton-ho-uri " -bţinând"-eeil><2ţe păeţi, paxonu otml">bună dtag ars" pubeicităţii, paxonu ad rătatdclexe=plu coovtypspreevaca/ţe,>dacă>-411izatorder > oţiivypspreetdalve-ulcvizua1izat, nu ypspree-411izatori.glv clp>Deease3e6ea,>segăm ton-ho-uri non&mtlşitpninealae s e>-lareior veţicvizitexs e-ultnosonu, vă vamwder > oţic.Altclton-ho><2ţedor răeţiyg>:jong>Pee-ntl crappei,lareţiipomltetex o il cton-ho>modulu dee-411izare,xttest s e nu oiEzvactest atesteuton-ho-uri, texfecasuml><2ţede păeţivnu otvactest con-ho-uridivdsţinudz dt atest site.glv clp>Deeexe=plu, wând"-gstribuţivue box"ol fSPOsind"bueonulopaxonu reţedilclsociale aflht atest site,xttea reţealsocială va et reg/stjO spanvitiEzt tvs.glv clp>Ce ?ap ypeder > oţiivsuro sto poclşitactesttc pnecui menmedi:jong>Con-ho-uridivpăn2nează>der > oţiivet mr-ue fişier i me deumnci"dimeasiuni ctatvperm&hlunui website>să cunoască -nlbrowspe. Web-szoverucav} recunoaşt cbrowspe-uclpândgetând"ton-ho-uclexpirdgesafoesteuşt rs.Con-ho-ucattochează>der > oţiivimpo2tiadeecars"etmbunăEăţesc ex < segări limbiivet ecars"scldorsşt cactest-halunu s e; păn2ni-halunui -spe logatget wcontultypeweb-ml"l; securitiEzt ocateg bankpr-; păn2ni-hal oduselor et wcoşultypesumpărături).glv clp>Deec suro con-ho-uridivimpo2tiadeepaxonu I mennet?yg>:jong>Con-ho-uridivrepreziadă unpaI mennetului,wajueând"texgAANMa-haluneilex < delfSPOsit.glv clp>Refuza-halsafo czspanvtrea ton-ho-uridor nu et seamndgetă nuvveţicml">aten4s5 nu v"cml">şiti menesede tvs., evidenţiatc pnecuto=po2timeadExe=plp clet trebui/ţărivimpo2tiadeeal cton-ho> /tentyfica-halunui -411izator pnecui menmedi– Conţinud şitszov0c4w adapgiEzvpreferi/ţedor -411izatorşitgurzoeimeadalt, s e-uri dcle ment-comead şitszov0c4w claravel.– OferdeeadapgiEzvpeti menesect u411izatoridor – reţine-hal a="tedor, eferi/ţede>d limbă (ex:>afişa-halrezultate or caugări or et wlimb-gromândg).– Reţine-halfiltdv or dpeprotetţieCăuopnidor r vand cosţinudţiunivfamily>mode, nunpţii ypesafs"scarch).– Limite-halfrecv– Furniza-halditpubeicititvtml">atl viadă xonu -411izator.– Măsura-ha,lo>?amizars"şitca sparei tagilot cla="cyidgs – cum av fi wonfi> realunui num&henivel clarafic pe -nlwebsite,ec ?ap ypetonţinud estvtvizua1izat şitmodul cum -e -411izator ajunge pe -nlwebsite (ex. pnecumohrwdvtds"wăudtat, di t, decualae webs e-uri etc). Webs e>atestcla="cize>al-411izări"edor rexonu a"etmbunăEăţias e>– SecuritiEzlşitpnoble3eulegativ cltonfidenţialitiEzCon-hoNUyg>:jong>tsuro viruşit! Ele fSPOsesc r > ?ap plaecu? me. Nu suro alwătuit cdin bucăţia cltodxtşaată nuvpomlfi execue} e nnci"nu otvaueo-ruca. Î wconseci/ţă, nu sivpomldupeica safo peica peealae reţedivpaxonu ad=eruca safo peica decunou. Derwdvce"nu otvet depeiniSaceste nunpţii, nuvpomlfi c denste viruşi.Con-ho-uridivpomlfi totuşitfSPOsite>paxonu scopuri negative. Derwdvce"ttochează>der > oţiivypspreepreferi/ţede>şitistoricmultvtalae s e>cexo f > ă>ds"Spywane. Multvt oduse iadi-_pywanemsuro conştie mev clatest fapg şitet wmod c ter-c_archează>con-ho-uridivpaxonu adfi şt rsevet ecadnultr oteduridor deuşt rgsre/sca="re iadi-virus/iadi-_pywane.În gAANMalvbrowspe-difre&heenivelev clatcepta-h a ton-ho-uridor, perioadă>ds"v"cab11itiEzlşitşt rgsre" /to ă>după>ce>-411izatorAltcla et_e clsecuritiEzulegativ clton-ho-urigl>:jong>Dwrwdvce"protetţiadidentytăţiilestclfS-bot v}doroasă şitrepreziadă yreptultfiewăruie-411izator dcli mennet,aeste i > >să seuştieec ev>reuade oble3eupomlcrea ton-ho-uridv. Paxonu că pnecui menmedi oţiivet mr cbrowspelşitwebsite,edacă ue tacator tafoparsoa ă ne /torizttă>detzov0nevet e a=cursul claransm&he-h altl> or, der > oţiide tonţinudiv clton-hovpomlfi detzocepttte. DeşitfS-bot ra-,xttest lucnu se poiEzvet mâ=pla daca browspe-uclse tonet_ează da szovpelfSPOsind"o reţealnet ttă>(ex:>o reţealWiFi nesecurizatdg).Altclatacszgări grsşideeal cton-ho>browspe-ucui _ă nSPOsească drwd ca="ct t tte,xttacatoriipomlfSPOsi ateastă>vulANMab11itiEzlpaxonu a><ăcălivbrowspe- oţiivpnecui menmediapoivder > oţiide et wscopuri yp avactest ne /torizttCnum&ht s e> oţiidoeeperso="cv.Sfaturipaxonu o"00}#modv sget_ă şitre abilă, bazttă Sn-hos.yg>:jong>Da_orilă>flexib11ităţiildor şita fapgulu că>majoritiEzt ti mr cctlt ml">vizitat cs e-uri şitctlt ml">mari fSPOsesc ton-ho-uri, ttestea suro i oapeti evitibidv. Dczspanvtrea ton-ho-uridor nu va erm&hclaccesult-411izatorrăspândiEzlşit-411izateapnecmr ccodv YoudIatdgetâtev} sfaturiwtat vă  otvasget_a wex00}#moţi fără grijioet _ă cuvajueonultton-ho-uridor:yg>:jong>– P-box"ulaiizaţi-vă>szgările>browspe-ucui et wcthalce nveşt cton-ho-uridivpaxonu adreflet_a -nlnivel uonf >t>b11lpaxonu voi "c securităţiil-411izări"eton-ho-uridor.– Dacă nuvvă>dsranjează>con-ho-uridivşitsuroeţi sinet_aoparsoa ă cars"-411izaează>com<2iene lunigi dclexpir atvpaxonu sto prea istoric or rerso="ct clatces.– Dacă etmpăeţiti actes 1ndividu"ct cl00}#modvmdwlfiewtat datdgetând"et chideţi browspe-uc. Aten4s5 este ovvlrianEă ds"avactest s e>con-ho-uri şit cladşt rgs"orit cder > oţictypevizitars"la"et chide-halsesiunii 00}#modv.– I telpţi-vă>sil-pass=ţi-vă>c ter-capeicaţii iadi_pywane.Multvtti mr capeicaţiidp dit"etet_g-h şitpnevenien ad=pywane>Astfec, impiedică>browspe-uct cltexavactest webs e-uri cars"ar>vulANMab11itiEile>browspe-ucui safo_ă dsscadcpesoftwtat periculos. Asget_aţi-vă>că>aveţi browspeuc mtatul-pass=t. Multvtti mr catacbrowspe- or.Con-ho-uridivturo pretuti ypni şitnuvpomlfi evitiEz dacă>doriţi să>vă>bucuraţia cltttesmpi ctlt ml">bune şitctlt ml">mari s e-uri dcl I mennet – lo pledsafopemennaţio="dv. Cu o"i/ţedegsre"cl ră sc odulu dor deuopensrpeşita be6ef0c4idor re wtat divaduc, Cum pomlo >con-ho-uridi?yg>:jong>Dczspanvtrea şitrefuzultypea"b11s"safo yfic11>delvizitat şitfSPOsit. Deease3e6ea,>refuzultypea"acceptt ton-ho>Estclposib11ă>szga-haldinlbrowspe paxonu wtxttestclton-ho>ntclacceptttz safopoţi setalbrowspe-uclsă>atceptclton-ho>ToiEzvbrowspe-ton-ho-uridor. Atestclszgări spegăsesc dpe gulă et w“o>ţiuni” safoet wmpniultype“preferi/ţe” al>browspe-ucui fSPOsit.glv cl Pexonu a"et/ţedegs ttesteuszgări,xurmătoarele lhov-uri pomlfi fSPOsitoare,xtltfecaţiunzat“ajueon” albrowspe-ucui paxonu ml">multvtypta1ii.gle = w Con-hotsg dpr-soet wI mennet Expdorer Con-hotsg dpr-soet wMoziltex suppo2t.mozilte.orgaen-US/kb/enable-and-disable-ton-hos>webs e-preferentes"> suppo2t.mozilte.orgaen-US/kb/enable-and-disable-ton-hos>webs e-preferentesdiv>Con-hotsg dpr-soet wChromex suppo2t. ass="chrome/answer/95647?hl=en"> suppo2t. ass="chrome/answer/95647?hl=endiv>Con-hotsg dpr-soet wSafari suppo2t.app ass="kb/ph17191?lo ple=en_US"> suppo2t.app ass="kb/ph17191?lo ple=en_USdiv>Con-hotsg dpr-soet wOpens Pexonu szgările>ton-ho-uridor gAANMatev clareţi, aww.yourocategchoices.ss="eo/div> unde găsiţicml">multvtder > oţiivpnevand cosfidenţialitiEzaulegată ds"pubeicititvexocateg.  d domadoblve-gdpr-butstjic _ Sn-hosr"> czspanveazăgleabeld domado < con-ho-slidt >ton-ho-round"mass="? mezenable="Acanvtt"mass="? mezdisable-blDczspanvttr>pT>
d do -content .mdpr_c._modal .moostatus-btac lp>Dagă>dszspanvtți atest modul con-ho, nuvvă>vamwatanvtți safo_ă dszspanvtți con-ho-uridivdecunou.pT-gdpr -contenapr_co._modal .moodpr-m-odalve-r lass='cdpr_ceve-gdpr-button-holdpr-m r labody lahtmld