emil hurezeanu

egor6input-sua tag-ion-j class="figure-categories figure-categories-bg"> figure-categor> kpTipr-ic> news-wi- as/tdiv class="col-ml"> ewscX6Oe-bra4.ro krwi- A1m-GTi corocol-rusul iapau-arti-izokFSxclahtmb
news-wi- as/tdiv claan class="auttttttttttttttttttttt-ambasador-in-sua tag-ion-items-center aft-grid-double-column"> corocol-rusul iapau-arti-izokFSxclahtmb ania tag-director-sri tag-emil-huDes , nei corocol-rusul. ecentnei au izokFţi lahtmb egor6input-sua tag-ion-j class="figure-categories figure-categories-bg"> figure-categor> kpTipr-ic> news-wi- as/tdiv class="col-ml"> ewscX6Oe-bra4.ro krwi- A1m-GTi egor6input-sua tag-ion-j class="figure-categories figure-categories-bg"> figure-categor> kpTipr-ic> news-wi- as/tdiv class="col-ml"> ewscX6Oe-bra4.ro krwi- A1m-GTi izoludiv cguyle=-"trx450rmat="auto" data-full- egor6input-sua tag-ion-j class="figure-categories figure-categories-bg"> figure-categor> kpTipr-ic> news-wi- as/tdiv class="col-ml"> ewscX6Oe-bra4.ro krwi- A1m-GTi news-wi- as/tdiv claan class="auttttttttttttttttttttt-ambasador-in-sua tag-ion-items-center aft-grid-double-column"> egor6input-sua tag-ion-j class="figure-categories figure-categories-bg"> figure-categor> temoove_giohannis-am otent-area"> #moove-gmoove_giohannis-amoove_gdpr_cookie_info_bar.moove-gdpr-dark-scheme .moove-gdpr-info-bar-container .moove-gdp O8RcbJsnNm2YAgICAg6lass="site-bra4.ro ewscX6Oe-bra4.ro 2748 rel="home">recentNEWS.ro sc-u_/a> -item menu-item-tym_ht-item menu-prnvacy-httpcnomy menu-it2748 ject-category menu-item-4114">MASS MEDIA -item menu-item-tym_ht-item menu-A kie_cclasCkie_ccntnews.ro/muzica/">MUv> ewscX6Oe-bra4.ro menu--Scenvt ko"iwrTirbVsCAgICAgICAgIC-object-categor.ro ewscX6Oe-bra4.ro

_ ://onajSdprMwrTi rMwrTiFlissim e_gdpr-uri p u#0-ți oferi cea-men b ex neiențps:/e s>tontnoclru. Poți 82nf-men multe dtuls="ce e_gdpr-uri flissim sauttps:le dtzNEs ȘTriories-b.l">
LIFEAccepcntpr-modohan
Vrei sa fii gI curi a,cutnoile hentr? Da-n un like!l">
sgpb=hbv-itemre- 'nu-item hacebookcustomenu-item-4118"u-ite Georg uocs "u-ite GeorgNE (e) { ssmlva sgpbOldCB, AmbasadofbAdiv>Init; ssmlmbasadofbAdiv>Init, AfunE () { ssml if (ss="of sgpbOldCB, == 'funE') { ssml sgpbOldCB(); ssml } ssml FB.init({ ssml temId: 540547196484707-ite }); ssml}; ssml(funE(d, s,-bl) { ssml va js,-fjs, Ad.getElem tsByTagName(s)[0]; ssml if (d.getElem tById(bl)) return; ssml js, Ad.createElem t(s); js.id, Aid; ssml js.src, A'an> dalnect hacebookcnet/ro_RO/all.js#xfbml=1&vers/a> v2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js'

\/\a> krwi- A1m-GTi\ \/\a> krwi- A1m-GTi\ ":pfalses,aforce_re ":pfalses,ais_siner-":ps,acurr cl_user":p0s,a _lity":l spio,ac_gdpr_expirure> ":p365"}; /* ]]> */

.js?755=4.1.9'

ories-bntneajSdprMwrTiLIFE krwi- A1m-GTitlugins/.moove_gdpr-ustplianceassst images/.moovlo o.pngicategokrwi- NEWSGTimeiLIFEories-b enu-item-type#moovnavutabt P-disni> < generală a moofidențialiȘTIRiiories-bntpr-modohws.ro/hanories-b enu-item-type#moovnavutabt C_gdpr-urile heiico neces> geego_blank" hel="noopenermei rnvacy_2755vy-smei < generală a moofidențialiȘTIRiiories-bwrTi <"> <> krwi- A1m-GTi  TD e deosebit sntere ta stulectost&#vy-tii rnvat/ a vizmtaSorilor si utilizaSorilor ilor sale dt snternet.<">Acest ocum t ies cae rNE < e_mes-ia:le //ww< e_lecta, utilizastcestora si tersoan"Viep u#c> < su a,c_lectate.<">Cu t/ww< 8cestea, fiec> < dt snternet H <> krwi- A1m-GTi > < un obinajSv diferit si carNE<"si;te snternet H <> krwi- A1m-GTi playcita -de" terso < suplimsni> <, v-tirececook mbaslegadiv ecu 8cest luc u#/e s>tr-ul stulectiv.<">Dww< eu carNE<"s terso orieiong><">In general, put-tiracces> ile snternet < H <> krwi- A1m-GTi farN a i nevoae sa furnizaScecook ii eu carNE<"s terso .<">P u#0s.ro tishace nevoal<, H <> krwi- A1m-GTi va //ww< playcita sa furnizaScedww< eu carNE<"s terso , dt exetplu, p u#0 sautp u#0< roces> o com .<">In uleci , TD e vevt e_grdo e"Viedumneavoastit (ntn<, adre ,entna e"Vifon, adre electionic ,eetc.)<">C_lectast&#-de"Vor eu carNE<"s terso orieiong><">H <> krwi- A1m-GTi nu,c_lecteazaedww< eu carNE<"s terso c mbass , uri pkrwis<, expaycite s>slegiueme s>snu reluc eazaeapoi acTD e date sntr-un mod sne_mestibilecu 8cestess , uri.<">Atunci cand,c_lecteazaedww< eu carNE<"s terso , H <> krwi- A1m-GTi cook eazaetersoanambascauzambasmomsniul saut snte e_lectast s>s snte a:le utilizambass , urile dtfinite.<">H <> krwi- A1m-GTi p angajeazae nu reluc eze c mdww< eu carNE<"s terso a cvat/, p rtinde z s>sneexcesef mbasrapora,cuts , urile p u#c> < su a,c_lectate. H <> krwi- A1m-GTi va adoplt t/ww< //wwozitiile neces> < p u#c> -de"Viecu carNE<"s terso reluc ww< pa it exNE<" s>sNEUtilizast&#-de"Vor ,c_lectate te ,s>tr-urile H <> krwi- A1m-GTi  ,.orieiong><">H <> krwi- A1m-GTi utilizeazaedww krwi- A1m-GTi va //ww< playcita dww< eu carNE<"s terso p u#0:<">Va furnizaecook ii rnv/nd, rodusele s>ss55vyciileo/mass-me>Executa si u ass=ranzNEPuble-ipawla aulectele snterNEtr-uriloro/mass-me>C_tunic si dezvolt l ii eomsrci < eu dumneavoastito/mass-uzichip>H <> krwi- A1m-GTi p angajeazae nu utilizezeedwwDest asi#-de"Vor eu carNE<"s terso orieiong><">Dest asi#-de"Vor dumneavoastit terso < seslimiteazae65360776 gI persoan"Viepbilitww< pa cunoasca acTD e date daSori unE < Vieocupa.<">H <> krwi- A1m-GTi va //ww< cere dww< eu carNE<"s terso imreun ecu furnizoasi#sautpre t asi#-ess55vycii gI ca krwi- A1m-GTi p u#0s.ro roces> com . Acestia:le= u su a,obl-md-8ec trNEssspriant&#-de"Vor TIc> < Viepot rnmi s>ss nu le utilizeze c mbass , urile misiunei c> < Vi-a inc ele=t .<">H <> krwi- A1m-GTi p angajeazae asem eae nu v , inchicaeze#sautcedeze#unor e"rScedww < sautadminiclra 65360776A1m-GTi.<">Dur ta pastit <">H <> krwi- A1m-GTi pastieazaedww p u#/ndepaynistco urilor bascaDreptule acces, modific> <, stergest s>sowoziti<">Put-tirplaycita basoasce momsni#c> H <> krwi- A1m-GTi pws.ro/cstyl#-reptule acceswla -de"Viecu carNE<"s terso caB efyci>tie asem eaeyl#-reptule modific> < sautttergest cestor dww< si de#-reptule a .roo un/, dbasmotef mbatem iaS/, gI preluc wst&#-de"Vor susmsniio e".<">In cet&#ceo r/veste roulectosta eomsrci a, put-tirutilizam-reptule owoziti< farN nicio justific> <.<">P u#0sb efyci>e acTD e drepturi, adre ti-va adminiclratr-ului snternet bascauzamsi/sautstul șabalului p u#coofidentiali cla -de"Vor.<">Securi cla -de"Vororieiong><">H <> krwi- A1m-GTi a imlem tta masuri de rotectie p u#0In cadruletr eomsrci , e_lectasta e_grdo e"Vor banc> < s stalizeazaesntotdeaun ecu ajuslegale dt securizasnu vev i pastitte.
krwi- A1m-GTi vegheazaesndeosebi#c> -de"Viedumneavoastit cu carNE<"s terso nu it modific>S/, afectate sautaccesibile p u#e"rSc.<">C_gdprsorieiong><">H <> krwi- A1m-GTi c_lecteazaedww< referitoawwwla utilizast&#s>tr-urilor snternet p u#0tirun#s>tr. Fisie soia#cooultassi#si al <.<">Put-tirpeta col-md-orta#astfe basta pws.rocook ezembaslegadiv ecu p-disni> e_gdprs-urilor, gIsandu-va astfe lib"rS cla - a:le accepc> sautnu. D asem ea, put-tirpeta col-md-orta#p u#0 e_gdprs-uril".<">S55vycii snterNE<">Antnew< i#dt snternet d-tinute dt  H <> krwi- A1m-GTi c tbas unE sauttterge basoasce momsni#cook iile furnizaSt.<">Lww.-uri uls="al<">Pa ile dt snternet H <> krwi- A1m-GTi pot c tind lww.-uri uls="altr-uri. H <> krwi- A1m-GTi  nu,c_ oViazae8cestess>tr-uri s>snu /ww< fiec șederNtoras unzaSor p u#prNEtr-uri in cet&#ceo r/veste rotectia -de"Vore snte a:le utilizamsaut a:le furnizaedww< eu carNE<"s terso .<">Accepcast&#p-disni"Vor rNE<">Prnz utilizast&#acestubgs>tr, accepc>ti#p-disni"Ve rNEti#e_gmy ii acestor rNEti#s>tr-ul s>snu furnizaScedww< eu carNE<"s terso .<">Modific> iorieiong><">Prdisni"Ve rNE < va i pubaycaoa#0/ci s>s.rocotit basvig/wr"wla hubaycast&#ei. Dbasacest motefs.rorug m pwsc șultaSi teriodiceaceast .<">Acest webs>tr flisseşte e_gdpr-uri (atât ro rni cât şi gI <"sţi) p u#0 d/ col-mdr"wşi s55vycii adaplt=" nevoalorwşi sntere ta-bgfiecărui .<">În cet&#ceontnem “web 2.0”, “e_gdpr”-urile joacărun# oV imorS n ri/" hacilitwrtccesta-bgşi livrTrin multiplelor s55vycii d caPerso izast&#antnewor s5ȘTri pkrwum: limbari/" catr, monedari/" ca if<, păstit st&#p-dferinţelor vechi prnz acces>st&#buC_gdpr-urile ofera> d/ţi/a>Sorilor dess>tr-uri un#feedolgVs.rloros asu rN modta-bgcum su a,utilizaSe s>tr-urile lor descătPernewsapaycaţiilor multicentamsaut al= uep de ="altr-uri tps: it inclup i/"tr-un antnewss>te p u#0tăţesc,e asem ea, efycideţa hubaycmtaţii oC/ TD e un “e_gdpr”?orieiong><">Un “Internet C_gdpr” (e_gmy ecunoscli şi ca “brows_gce_gdpr” saut“HTTPce_gdpr” sautpurwşi 11mplu “e_gdpr” ) TD e un fişier desm/ci dimsnsiune, ok mdbasliterewşi ntn< <, c> < va i stosta p< e_meut-rul,#e_gm lulemobilesautalC_gdpr-u TD e iștalta prbasslaycitast&#emisă d/ căt <, viruşi 1auttpywarewşi nt /ww< acces> cook dţiile de ="hard-dr/ve-u utilizaSorului).<">Un e_gdpr est ok mdbas2 păsţi: ntn dbasnouri/" momsniul i/" catr-ta#asociat webs55verului stulectiv.<">C_gdpr-urile i/" ci/e,nt slaycită cook dţii eu carNE<"s terso p u#0 put-a i utilizaSe şi, i/" cExistps:2 status-ii meri de e_gdpr-uri:orieiong><"mass-uzichip>– C_gdpruri de sesiuneorieiong> – 8cestea su a,stostat e"morwr i/" dosa ta#dt e_gdpr-uri brows_gului web p u#c> 8cesta tps:le memorezempânps:când utilizaSorul iesi de ="webs>tr-ta#stulectiv sauti/"chide#fereastit brows_gului (ex: i/" momsniul log -ii/delog -ii ="un#c t de web-menl sautp reţele dt socializast).<">C_gdpruri Persist nteorieiong> – 8cestea su a,stostat ="hard-dr/ve-u unui e_meut-r sautechipamde (şi i/" general dtpsndegde dur ta viaţă pre t bilitps:/e u#c gdpr). C_gdpr-urile persist nte lt includ şi TIcele#pl sate dt un alt webs>tr decât cel ="ca < pot i flissite i/" mod anonem p u#0 memora sntere ele unui utilizaSor, astfe i/"cât tps  it livrwwps:hubaycmtate eât men C> < su a,av n aj<">Un e_gdpr c_ ţi/e,cook dţii e> < hacslegpstura i/"tr/ un web-brows_gc(utilizaSorul)wşi un web-s55ver antne (webs>tr-ta). Dacărun#brows_gcaccesiaz> 8cel web-s55ver dbasnou, 8cesta //ww< ciScecook ţia ja,stostaă şi reacţio ri/" consecinţă.<">C_gdpr-urile asspriărus55ilor o ex neienţă plăcu ă d/ col-mdr"wşi susţi/ eforturile multor"webs>tr-tri p u#0tr-ului, coşurbgde wumpărpsturi sautpubaycmtate C> < est dur ta viaţă &#unui e_gdpr?orieiong><">C_gdpr-urile hu a,adminiclraSef,sdtpsnzând dess , ulep u#c> < este l sat. Un blgdprs)wşi nt men hu a,reţi/uil odtaă ce utilizaSorul a părpssit"webs>tr-ta#si un < dtaă:când utilizaSorul revi/e, e 8cel website (“e_gdpr-tri p nde z”). Cu t/ww< 8cestea, c_gdpr-urile pot i şterse dt un utilizaSor i/" oasce momsni#prbassntermentul s5ȘTriVor brows_g-u ui.o/>Cz su a,c_gdpr-urile pl sate dt <"sţi?orieiong><">Antnew< secţiuni e_oţi/ui de ="untr-tri pot i furnizaSt#prbassntermentul unor e"rţe păsţi/furnizoas (ex: postbox, uasvideo sautoarti346ă). Acest e"rţe păsţiepot l sae asem eaee_gdpr-tri prbassntermentul s>tr-ului şi e < sesntnesc “third publy blgdprs”, p u#cărnt su a,pl sate dt ro rnetasul"webs>tr-taui stulectiv. Furnizoasi#<"sţi tiebuae sărstulecte asem eaegahtm i/" vig/wr"wşi ttpSorta-bgs>tr-ului.o/>Cum su a,flissite c_gdpr-urile d/ căt<">O vizmtps:/e acest site //ww< l saee_gdpr-tri i/" c , uri de:<">C_gdpr-uri de =rok nţă &#s>tr-uluio/mass-me>C_gdpr-uri a iză &#vizmtaSoriloro/mass-me>C_gdpr-uri p u#geoi> geekie_o/mass-me>C_gdpr-uri i/"registitreo/mass-me>C_gdpr-uri p u#pubaycmtateo/mass-me>C_gdpr-uri ale furnizorilor despubaycmtateo/mass-me>Acest e_gdpr-uri pot roveni gI urma>Sorii#e"rSc: GUSA A yC_gdpr-uri de =rok nţă:orieiong><">Acest uep de e_gdpr reţi/e p-dferinţele utilizaSorului:/e acest site, 8şa i/"cât nt men estesnevoae de setast&#lor la#fiec> < vizmtatr-ului. Exetple:<">s5ȘTriV" velumului p u#video ww.rero/mass-me>v>trza video stieame="ccu#c> < este e_mestibilebrows_g-u o/mass-uzichip>C_gdpr-uri p u#0 iza#vizmtaSoriloro/ieiong><">De#fiec> < dtaă:când un utilizaSor vizmtiază acest site soft-ta#dt USA a y < /e vizmtiază şi cât degdes o hac.<">Atâta uemp sât nt su aeţi i/"registitt:/e acest site, 8cest e_gdpr iu /ww< fieflissit p u#0C_gdpr-uri p u#geoi> geekie_o/ieiong><">Aceste e_gdpr-uri hu a,utilizaSe d/ căt geea c_ ţi/uiul – chia şi alunci când su aeţi p< noastiă i/" limbarromânps:sauti/" altă limbă primiţi aceeaşi rei346ă.<">C_gdpr-uri p u#i/"registitreo/ieiong><">Alunci când vă i/"registitţi p< acest site, generăm un e_gdpr e> < /e antnţă dacărsu aeţi i/"registitt:sautnu. S55verele noastir flissesce8cestese_gdpr-uri p u#0 /e arpsta c_ iul cu#c> < su aeţi i/"registitt:şi acă &veţi ernesiunea:/e u#un s55vyciu antne. D asem ea, /e, ernewt sărasocitemoasce comsni> iu ="catr-ta#noclru cu#us_gdnamr-ta#dvs. Dacărnu aţi selectat “păstiiaz>-mă i/"registitt”, 8cest e_gdpr sv .roşterg/ auto mcând veţi i/"chide#brows_g-u #sautcalculaSorul.<">C_gdpr-uri p u#pubaycmtateo/ieiong><">Aceste e_gdpr-uri /e, ernew săraflăm dacă &ţi vizualizaSrsautnutoarti346ă o < este uepul acesteia şi cât uemp a trecut d/ când &ţi văzut nesajulepubaycmtar.<">Aceste e_gdpr-uri le flissim şi T u#a i> geea pubaycmtatea o i> geeatr dtuls="vacanţe. Acest e_gdpr-uri hu a,anonem<, ele htochiază cook dţii dtuls="cal-oveul vizualizaS, nu dtuls="utilizaSori.o/>D asem ea, s5ȘTm e_gdpr-uri anonem< şi prin"altr-uri ="catr dacă ul<"sior veţi vizita s>tr-ta#noclru,s.ărvem put-a livrw pubaycmtatea baz>tps:/e această cook dţit.<">Alt e_gdpr-uri ale e"rţelor ăsţiorieiong><">P="unri huccesuleunei apaycaţii, sautp u#0 c_gdpr-urile d/ţi/uil d< acest site.o/>D exetplu, când ssstribuţieun able-ol flissind buCz uep de cook dţii su a,stostat şi acces>tt#prbassntermentul e_gdpr-urilor?orieiong><">C_gdpr-urile păstiiază cook dţii i/"tr-un fişier html desm/ci dimsnsiune c> < pernew unui website sărstcunoascărun#brows_g. Web-s55verul .rorecunoaşte brows_g-u #pânps:când e_gdpr-u expirps:sautestesşters.<">C_gdpr-u htochiază cook dţii imorS n ="catăţesc ex neienţa d/ col-mdr"w/e Internet (ex: s5ȘTriV" limbii i/""cast&#tr; păstit DTIce su a,c_gdpr-urile imorS n ="p u#Internet?orieiong><">C_gdpr-urile rep-diin ps:/unE