elena merisoreanu

idgebu.cod=uA ved="secdiv>s iv>nouino#mer}{. An>POLmi
M2Dnj An>" s d="eid=u">POLITICĂ
 • " s d="eid=uv>
 • egory-stiri tif .> vea widleu-sclasu"c"eiies figudiv>
  M2Dnj An>
  M2Dy-cottps:o i:- #m cl s="ţd capul plej A
  div>
  idgebu.cod=uA ved="secdiv>no#mer}{. An>POLmi" s d="eid=u">POLITICĂ
 • " s d="eid=uv>
 • antardgebu.cod=uA " s aibibiAiv>nail hentry category-stiri tag data-bg-categoegory-stiri tised" data-background="httppppppppppppps://www.recentnews.ro/wp-content/uploads/2018/04/funeralii-ionela-prodan.jpg">
  div>
  idgebu.cod=uA ved="secdiv>no#mer}{. An>POLmi" s d="eid=u">POLITICĂ
 • " s d="eid=uv>
 • âșt iiccursul tml"22;Ro ii ty ivlr tml"21;-gggggggggggggggggggggggggggu>nail hentry category-stiri tag data-bg-categoegory-stiri tised" data-background="httppppppppppppps://www.recentnews.ro/wp-content/uploads/2018/04/funeralii-ionela-prodan.jpg">
  div>
  idgebu.cod=uA ved="secdiv>no#mer}{. An>POLmi " s d="eid=u">POLITICĂ
 • " s d="eid=uv>
 • ţii diave iv>d Kl-it D. FB_Ji suntws-categţd gggggggggggggggggggggggggggu>nail hentry category-stiri tag data-bg-categoegory-stiri tised" data-background="httppppppppppppps://www.recentnews.ro/wp-content/uploads/2018/04/funeralii-ionela-prodan.jpg">
  div>
  idgebu.cod=uA ved="secdiv>no#mer}{. An>POLmi" s d="eid=u">POLITICĂ
 • " s d="eid=uv>
 • nail hentry category-stiri tag data-bg-categoegory-stiri tised" data-background="httppppppppppppps://www.recentnews.ro/wp-content/uploads/2018/04/funeralii-ionela-prodan.jpg">
  );em=Qrem IT>
  <270.pnghref="https .moove-gdpr-info-bar-container .moove-gdpr-info-bar-content button:hover,#moove_gdpr_cook div><2 tml">nai="View all posts in ȘTIRI"> 3 ȘTIRI Bătaie la înmormântarea Ionelei Prodan, pe pachetelclass="wite}#moove_gdpr_cookie_modategory men i,#moove_gdpr_cookhidde" soi,#moove_bar-con soi,#moove_ivui
  -mo ri Accep ypli a sref= ustom_-gdpr-.ntent --close:hovntnf="htt

  -gdprr i,#moove_gdpr_cookie_modaliv id="c gdprr i,#moove_gdpr_cookie_mse:hovntn "c em-disce}#moove_gdpr_cookie_moda entne>v clon.com/ppan.gdprfixed;IRIss=: -999999999999999999999px;ref="htv id="custom_htsg . upgntiiteml-cloonta=ion-sg . upg eamiv>recentNEWS.facebookhref=tem-4117">
  ii jQuery( Băta).on('sgpbDidOpen',-1" ect-c (e) { htv va sgpbOldCB BătaifbA Init; htv BătaifbA Init 1" ect-c () { htv if (f="hof sgpbOldCB == '1" ect-c') { htv sgpbOldCB(); htv } htv FB.init({ htv mivId: 540547196484707recenele}); htv }; htv (1" ect-c(d, s,pit) { htv va js,pfjs d.getElem _ByTagName(s)[0]; htv if (d.getElem ById(it)) return; htv js d.createElem (s); js.id id; htv js.src '>recentN-clnect.facebookhnet/ro_RO/all.js#xfbml=1&verst-cav2.11&mivId=540547196484707'; htv fjs. ode.insertBefore(js,pfjs); htv }(docum , 'astas/',-'facebook-jssdk')); htv}); htiv> "httpsbygo htdsbygo htv ii rsbygo htv ii"c "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui ws.r/ v2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js'div> "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui ws.r/ skiptent/-focus-fix-v1abc360630919c964c1d18d471fafe3795287573.js'div> "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui slick.min.js? =5.4.1'div> "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui bootstami.min.js? =5.4.1'div> "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui jquery.sidr.min.js? =5.4.1'div> "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui ws.r/marquee-v050ef601e04fad47a2c88a261438856244bd6c7c.js'div> "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui ws.r/ Cimitirul Bel v24460155b464f29499a45691097213c997f1400b.js'div> "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui > ' www.autopieseo'> /* recen\/\u " ?tuirecen\/\u " ?tuirty":0,"advy" ed":0},"geo_lo ":"falser,-force_rec"?":"falser,-is_sin */ iv> "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui sull-i.js? =4.1.9'div> "> ' www.autopieseo' 'sd=uAreu " ?tui _-gdprV1entne>v cl="wite}#moove_gdpr_coor .mo litykhide"="menu-dialo iv class="tent .moove-gr .mokie_modalnt .mo fix lo o-ppan.gdp-lefalnt .moove_gr .mo_t-con_vyout-ggghref="https:ass="tent .moove-gr .mokilose"="el="nofollowreentnews.ro/exoove_gc s nt .moove_brrowlilose">
  <2 r_coss:ass="tent .moove-gtab reentnews.ro/exoove_gc s nt .moove_staick-necessv> my meef="httaiv class="tent .moove-gbrv>recentNEorve-ess.org llugins/ove-gdpr_coArefplry" e" gem-6_blank"="el="noope s:ass="t'nt .moove-gbrv>Powered by < my

  -gdpr.nt .moove-gr .mokrdata-iv id="cus v class="tenalassodmokie_modar:#fegce v class="tent .moove-gtab -cloontaief="httpsttaiv cl"> r;vacy_ vcols:ass="tent .moove-gtab ce ntnews.ro/extab Preze ge ă iv>onfid=uțialitățiita d i es tarnews-spectcandavcotii r;vaassdavczitasclalor si utilizasclalor alor sarticlei net.Acest>docum ">
 • si carjecemi Cimi ro r;i. Daca un num"> sitlei neteH In ge , putoti acces allei neteite H P8 u a va sanisface nevo l , H In speciit,iclassvorbaicledprrdo-i-articumneavoastam (num , ad es , numa cle-artfon, ad es electaonic , etc.)Colectaanda-praror c carjecemvperso-itta gaong>H Atunci iv>leangajeaza s nu reluc eze clcansdww.ic carjecemvperso-it aclcvaas, p8rtin csgpneexces-lust-praport opurirtip8 u care suntwcolectate. H ewsileexjececsgpjecualizass, daca estepcazul.Utilizaanda-praror wcolectatevpe wsgtoAurirt H H Cpfunic si dezcateg="elaniiicomercdgetac cumneavoastamnomy mey meecp>H leangajeaza s nu utilizeze dww.rti carjecemvperso-it t-pscopuri de rospectcanicomercdgea farjnewobtin t-ppregeabil c-de-mtaubleulwcumneavoastam.Dest ia-praror c carjecemvperso-itta gaong>Dest ia-praror cumneavoastam perso-ite sepl="coeaza lass="ad ersoadiv "bilitww.i>ewcunoascailceste dww.idascladt-pur suntwobl c-dtrjecuali>ews-spectev>onfid=utialitww. si s anble-a-praror e care v poti r;mi si s nu otiutilizeze clcanst-pscopurirtimisiu_Ji care v -ews.ro incredi .H leangajeaza cleasem ea s nu v , inchii ezeasat=cedezeaunore-arsi dww.rti carjecemvperso-it farjne robaanda-umneavoastam,i exceptia,st-pspeciit,iapur towraror cazuri:st-pap/scaandauneia-ecczii judcc are sat=administamctve, p8 u a sev>onf_rmaplegnslanieiaap/scab l , p8 u a rotejda-repturihttll bunurihttH Dur tarnewpastam ta gaong>H Putoti >a va acgooga-reptul cleaccesslae-prarti carjecemvperso-it ca iva rtvesc.B efcc ati cleasem ea oga-reptul clesodific sat="=ergeancdalcestoredww.isi dea-reptul cleaiva opuns, dt-pmot-lust-tem iass, d=luc wanda-praror susme io-i-a.In cendace rtveste rospectcanaicomercdgea, putoti utilizas-reptul cleocozi farjnnicio justific .P8 u a b efcc a cleaceste drepturi, ad es ti-vaiadministamcoruluicsgtoAuluiei netet-pcauzassi/sat=tele-deab luluiep8 u confid=utialitww. -praror.Securitww. -prarorta gaong>H In cad ul unuicsgtoicomercdge,edplectaanaedprrdo-i-aror banc sews-alizeaza i otdeaun cuiajucorulaunore rocedeleefcc csgplegarticlesecuriza ia pl tiror:eaceste masuri potic-detaet-pcodaanaeSSL (p8 u a face -prartiilizibil iclealcta)et-p.gmpuledplectaa iasat=tamnsferuluicdeedww.icpnfid=utiale. Acestledprrdo-i-asvorwsi utilizase dowr p8 u pl t o csgpnu vorwsi pastamte.<4.ro/aH Cpr_costa gaong>H oatpslaeutilizaandasgtoAurirorei netep8 u a pper" s vcc cl buneavczitasclalor si utilizasclalor lor, r;neutilizaandadee„ r_cos”e– sisie ip8pca i orulaclei neterti opiaza pe hardatesculwcumneavoastam=a id=utifscaandacumneavoastam perso-ita. Datellei regnstamte potisi pa allec-deu-dous, da csgponb coneu-doa iasiealce dww.idlesonisclaz .Putoti >et orulaastfet t- >a va kie_rmezest-plegatur cuipreze dpr_cosAuriror, sv>et orulap8 u a clzjectv dpr_cosAurira.S vcc i jectveta gaong>Anum">e iaclei netedotinuw.idl eH Lnt/-uri spAPa alleclei neteH a va kie_rm cu r;vttpslaeitem meihttacestoresgtoAuricin cendace rtveste rotecti -prarori i iclealotiutilizassat=clealotifurniza dww.ic carjecemvperso-it.Accep aandapreze aror rjectcita gaong>Pr;neutilizaandaacestuicsgto,iaccep atiapreze are rjectci. Daca nuiaccep atiapngSS iitacestore rjectci, nu utilizatiasgtoAulwsgpnu furnizasi dww.ic carjecemvperso-it.Modific ita gaong>Preze are rjectciiat=s.rowjecualizass lun aceast . O ce modific vewsi pub/scakjnetciisgpva kitam t-pvigowraslaeiub/scaandaei. Dt-pacest mot-l va rug m >a c-deu-doui periodic aceast .Acest>websgtoif seşte dpr_coAuri (atât ro r;iv>ât şi>d cemţa)ep8 u a furniza utilizasclalor o exv>s vcc adapwww.inevo lorsşi>i esuluicfiec rui .În cendace num"me“web 2.0”,e“dpr_co”Aurihttjoac una ov imporsw mg" facilitwrndalccesuluicşi>livr ril multiplelor s vcc d8pca iutilizasclulwse bucur w.ci net, cum arwsi:Perso-itizaandaanum">or s o ri p?tuum: l="ba mg" ca iclassvizualizas unasgto, soneda mg" ca isleex r;mă inum">e reţuricsty ivrif , păstam a opţaunalor e u diversew memoraandalcestor opţauna)e– ge du->leastfet flexibilitww.ae“dpşuluicdeeuum rături”e(acces andapreper"tţelor vechae r;neacces andabuconuluic“ i ” şi>“mg"apoi”)nomy menu>Cpr_coAurihttpper d ţan sclalor depsgtoAuricunafeedgi valoroseasu rj moduluiccum suntwutilizase sgtoAurirt lor dep-cottpsutilizascla,eastfet mg"cât "coloti oww iace şi>mcl efcc cşi>mcl accesibil ip8 u utilizascla.nomy menu>Perm"> ap/scaţiilor multintnewssat=clealt .gp de lemg" r-u" num"> sitlep8 u a c a o exv>mcl plăcuw . Îmbun w ţesc, cleasem ea, efcc ţaeiub/scit>ţii o .nomy mey meecp>C iclassu" “dpr_co”?ta gaong>U" “I neteCpr_co” (pngSS i noscut şi>cae“browsnggepr_co” sat=“HTTPgepr_co” sat=pursşi>simplu “dpr_co” )iclassu" fişier depmtciidrme siu_J, e_rmansdt-pl= esşi>num , c vewsi sto pe dpm utoinp, pngSv>nu oww.iacces kie_rm ţiile de estlee_rmansdt-p2 pămţa: num l şi>co ţanu ulwsat=valoaanaedpr_coAutui. Mcl mult, cur tarnewexistltţă daunui dpr_co>estlecltngSv>lemg" owrce webs verutui s-spectiv.Cpr_coAurihttmg" sanewnu s websgtoidecât car i esertiunui utilizascl,eastfet mg"cât "co silelivrww iub/scit>tticât cl levw w. u utilizascla.nod="cp>Care suntwavw aj le dpr_coAuriror?ta gaong>U" dpr_co>co ţanewkie_rm ţiiicare iacplegăturaemg" rpsun>web-browsngg(utilizasclul)sşi>un>web-s ver nume (websgto-ul). Dac unabrowsnggacces azaelcel>web-s ver tegonou,ilcesta poww.icisi kie_rmaţiarnejawsto ă şi>reacţio-i mg" consecitţă.Cpr_coAurihttas an us alor o exv>susţan eforturihttmultordwebsgto-uri p8 u a pper" s vcc >onf_rt bilpsutilizasclalror:eexe– preper"tţeleimg" sacemi icledpnfid=uţialitww. o , opţaunalei r;vt>tti levw .nod="cp>Care estlecur tarnewviaţă daunui dpr_co?ta gaong>Cpr_coAurihttluntwadministamce de web-s vere. Dur tarnewviaţă daunui dpr_co poww.ivcria s mnific s-l, clpi z datepscopul p8 u care este sv . Un le dpr_coAuritluntwf siteilass="adlep8 u o san an  sesiu_e (sesst-c r_cos)sşi>nu cl suntws-ţanu . od ă ce utilizasclulwa răsitdwebsgto-ulasi un le dpr_coAuritluntws-ţanu . şi>ref siteideafiecare d ă c dautilizasclulwrevanew eelcel>websitei(“dpr_co-uri p8rman ”). Cu toww.ilcestea, cpr_coAurihttpotisi şters icleu" utilizascl mg" o ce mome p t-pi ntneulwseo riror browsngAutui.nod="cp>C csuntwcor_coAurihttp sv iclecemţa?ta gaong>Anum">e secţaunaicledpnţanu de ete sepnumesce“third=pmh=y r_cos”, p8 u c nu suntwp sv icle ro r;etaauldwebsgto-ului s-spectiv. Furnizo iacemţaitaebu e s s-spectevcleasem ea tgea-mg" vigowrasşi> tem meihttcledpnfid=uţialitww. articlţan scluluicsgtoAului.nod="cp>Cum suntwf siteicor_coAurihttd i-cottpsacest siteta gaong>O vczit w.cacest site poww.i sv dpr_co-uri mg" scopuri de:Cpr_coAuri de Cpr_coAurivclea-itiză davczitasclalornomy menu>Cpr_coAurivp8 u geo gemdal-nomy menu>Cpr_coAurivclemg"regnstamrenomy menu>Cpr_coAurivp8 u pub/scit>ttnomy menu>Cpr_coAurivaotifurnizclalor deppub/scit>ttnomy menu>Acestledpr_coAurivpoti roveni>d urm sclai -arsi: GnmormA-ity mes, Facebook, You ube etcnomy mey meecp>Cpr_coAuri de Acest .gp de dpr_co s-ţane preper"tţeleiutilizasclului w.cacest site,ilşa mg"cât nu cl estepnevo e de setaandalor laafiecare vczita i sgtoAului. Exefple:seo rirasvolumuluiep8 u video clasernomy menu>vgtozarnewvideo staeamdngvcu care este cpm Cpr_coAuri p8 u a-itizaavczitasclalorno gaong>Deafiecare d ă c dau" utilizascl vczit ază acest site soft-ulacleînmorma-ity mes furnizas cleoacemţ wmh= ge ază u" dpr_co>clea-itiză dautilizasclului. Acest dpr_co> cspuns dacă dţaimcl vczitascacest site până auum. BrowsngAut> cva spuns dacă dv-ţacacest dpr_co, ia cac nu,svom ge aunul. Acesta erm">lesonisclaz a utilizasclalor uniciicare neavczit ază şi>cât decdes o fac.Atâta .gmp ât nu sunt-ţacmg"regnstamt w.cacest site,ilcest dpr_co> u oww.ifi f sit p8 u a id=utifsca ersoadiv fczic , ehttluntwf siteidowr mg" scop s="ti Cim. Daca sunt-ţacmg"regnstamt wum-41şti, cleasem ea, cltaliil ip8pca i i v -eţacfurnizas, cum arwsi ad es newe- cll şi>usng"namo-ula– lcestea fit>p eved lalor dt-pTngSS i şi>Cicdi , Ptem meă d i-pnfid=uţialitww. p?tuumeşi>p eved lalor legnslaţiei t-pvigowrascu r;vttpslaeirotejdanda-praror c carjecemvperso-it.Cpr_coAurivp8 u geo gemdal-no gaong>Aceste dpr_coAuritluntwutilizase d i-cottpsun>softdca ist bilpşte din ce ţarjn roveniţi. Estledpfplet anon"meşi>estlef sit dowr p8 u a gema>co ţanu ulw– hia şi>aAcare nea nutţă dac sunt-ţacmg"regnstamt sat=nu. S verele noastaoif sesc lcestepdpr_coAuri p8 u a nea răta>co ulwcu care sunt-ţacmg"regnstamt şi>dacă dv-ţac erm"siu_ea w. u un s vcc u nume. Dleasem ea, new erm">les asoci-41o ce come iu s cva şterg iattomansi dav-ţacmg"chideabrowsngAutasat=calculasclul.Cpr_coAurivp8 u pub/scit>ttno gaong>Aceste dpr_coAuritnew erm">es aflăm dacă dţaivizualizas sat=nu=o cât .gmp crecut d i- dadţaivăzut mesajul pub/scit>r.Aceste dpr_coAuritle f sim şi> < u a gema>pub/scit>tt o . Putom f si, cleasem ea, dpr_coAuri iwmhţan dau"eie-arţe pămţa, p8 u o- cl bun gema ia pub/scit ţii, p8 u a răta>dleexefplu p indalce sgtoAuri pub/scit>tt. Primi du-l , astfet,tn "loti utom f si p8 u a v s- noaşte daavczitascl it lceluicsgtoidacă ulcemior veţaivizcoatlgto-ulan ru, v vom putoawlivrw>pub/scit>tt bazat w.caceastă kie_rm ţil.Altledpr_coAuritaoti-arţelor ămţata gaong>Pet ro r;ile dpr_coAuritanon"m , mg" scopul cleaiurm ritluccesul u"eieap/scaţii, sat=p8 u a elass=izaaoeap/scaţie. Datcla<ă moduluicdCpr_coAurihttpăstaează kie_rm ţiiimg" r-u" fişier www depmtciidrme siu_J iperm">eunui websiteis s- noasc unabrowsng. Web-s verut va rec noaşte browsngAutapână c dadpr_coAuteexpiră sat=estepşters.Cpr_coAut ltoch ază kie_rm ţiiiimporsw Cpr_coAurihttreprezi w" eculwd8 it ll i" eţio- ril efcc ca I netului, ajuc da ge andauneiaexv>adapwwwdapreper"tţelor şi>i eselor fiec ruidutilizascl. Refuzaandasat=clzjectv rea dpr_co-urilor oww.iface un le sgto-uri imposibilideaf sit.nod="cp>Refuzaandasat=clzjectv rea dpr_co-urilor nu mg"seamnă c nuiveţaimcl pr;mi pub/scit>ttio , ci dowr că aceast nu v imcl putoawţane c-dt de preper"tţeleişi>i esele -vs., evid=uţiatl p t-pdpfporswme ulwd i ra.Exefplevclemg"taebu tţăriiimporsw – Cpnţanu şi>s vcc adapwww.ipreper"tţelor utilizasclului – depştiri, vrem , spors, hămţa, s vcc pub/sceişi>gu wme al , sgto-uri dlee mse:me şi>s vcc clecrdv-l.– Oper i esertiutilizasclalor – s-ţane a a ov lor, reper"tţeleidasl="bă (ex: afişaandarezu-dousror cauo riror mg" l="ba ro ă).– R-ţane a filtraror de rotecţie iv>optalor r;vt> utilizascl pe unasgto.– Furnizaandadeepub/scit>tti cl levw w. u utilizascl.– Măsuraand, op.gmiza işi>carjecemi Cimilo>clea-ity mes – m arwsi -pnfirmaredaunui num"> niv-l clecrdfsc pe unawebsite,dcac.gp de dpnţanu classvizualizas şi>modul m u" utilizascl ajunge pe unawebsite (ex. p t-pmo>oatpsd i-cou , di Cpr_courirt NUta gaong>esuntwviruşi>! Eloif sesc e_rmanac.gp plat-p.www. Nu suntwal-cotuite din buc ţi cledpdilşa c nuipotisi executatointciinu otiauco-ruta. Î" consecitţă, nu sttpotidup/sca sat=tep/sca istoriculwd i ra it utilizasclalor, atât e un nume sgtoi>ât şi>p cl multtialce sgtoAuri, cpr_coAurihttpotisi f siteic o f_rmă d iSpywa e. Multti mg" sod c-detadalnarch ază cpr_coAurihttp8 u a fi şters img"dcad ul rocedulalor depşterg re/sca-ire w i-virus/w i-"pywa e.În ge ibrowsngAiv "uei grase s o ri d i-pnfid=uţialitww. care iurniz ază diper">e niv-l icleaccep aan a dpr_co-urilor, perioadă d ivgeabilitww.eşi>şterg reiattomană după ce utilizasclulwa vczitascu" num"> sitl.Altleaspectevclesecuritww.plegatttcledpr_co-urino gaong>Deoatpcei rotecţia id=utit ţiieestlef mh= valoroa"co şi>reprezi -reptul fiec ruidutilizascledlei net, este id is sepşti mg" sod c-detadalmg" mbete sensuricine_rm ţiiimg" re browsngeşi>website,ddacă u" tacascl >at=p8rsoad neattolaz tă kit vcn img"d a cursul clecrdnsm">eancda-praror, kie_rm ţiile dpnţanu ttcledpr_cotpotisi kit cep at-. Dlşi>f mh= raa,ilcest luc u se poww.img" âfpla daca browsngAutase dpnecteazcoloa s vngef si dao reţeaenec tă (ex: o reţeaeWiFi nesecurizată).Altleatacuricbazat ip8pcpr_cotimplmeă s o ri grpşi e sgtoAuri. Estlef mh= imporsw "colsiţacatltţi=mg" lege a metodeidcareaimcl potr;vtte de rotecţie ivkie_rm ţiilomvperso-ita.Sfaturivp8 u oi ra s an  şi>rele-deab lă, bazat w.c r_cos.ta gaong>Datcla<ă flexibilit ţiielor şi>a fapwuluiccă majoritww. -i" re c l cl vczitase sgto-uri şi>c l cl mari f sesc dpr_coAuri, lcestea suntwe roape>i evitwbilt. Dlzjectv rea dpr_co-urilor nu va erm">leaccesul utilizasclului w.csgtoAurirt c l cl răspândiw.eşi>utilizase p t- re c ra You ube, G cll, Yahooasiealcela.I ă c teva sfaturivcare v   otias anb c ţacf ră griji=mg""colcuiajucoruladpr_co-urilor:ta gaong>– Pmh="aula izaţa-vă s o rile browsngAutui mg" c ndace rtveşte dpr_coAurihttp8 u a replecta unaniv-l >onf_rt bilep8 u voi it securit ţiieutiliz ril dpr_co-urilor.– Dac nuivă d rdnj ază cpr_coAurihttşi>sunt-ţacsan ana=p8rsoad ca iutiliza ază cpm utoinp, utoţacsetaapngSS s lunigi dleexpir ip8 u sto rea istoriculuicd icpraror erso-ite cleacces.– Dac  mgmpămţati accesulwla-calculascl, utoţaclui mg" cons-d jre setaandabrowsngAutui p8 u a şterg i-prartiindividuite cle rasdeafiecare d ă c damg"chideţacbrowsngAut. Aceast este oivcrianw d iaiacces sgtoAurirt c iplas ază cpr_coAuri şi>d a şterg io ce kie_rm ţilrnewvizita ilaamg"chideandasesiu_Ji ra.– Idetal ţa-vă sieup-proţa-vă c-detadalap/scaţii w i"pywa e.Multti-i" re ap/scaţiilecdeedetectcanişi>p evenian a spywa eAuluiei clud detectcanaeatacuriror pe sgtoAuri.Astfet,timpitnecă browsngAut>d aiacces websgto-uri ca idr putoaw"colexp/oww.ze vul bilitwwile browsngAutui sat=" d scarce softw periculos. As anbţa-vă că dv-ţacbrowsngut m ueup-prot. Multti-i" re atacurirecbazat ip8pcpr_cos sews-alizeazcolexp/oww daw" ecete seaba b efcc alor e care v aduc, utoţaclui măsurile neces iclesecuritww.pastet mg"cât "co  utoţac lcuimg"cred l.ipe>i net.Cum potio r; cpr_coAuriht?ta gaong>Dlzjectv rea şi>refuzul cleaipr;mi dpr_coAurivpotiface inum">e sgtoAuri imprjectc bilpssat=cifscilideavczitascşi>f sit. Dleasem ea, refuzul cleaiaccep a dpr_coAuritnu mg"seamnă c nuiveţaimcl pr;mi/ved a pub/scit>ttio .Estleposibilă s oaandadinabrowsnggp8 u caelcestledpr_coAuritl nuimcl sileaccep at. sat=poţacsetaabrowsngAutasă accep ledpr_coAuritd unasgto nume. Daa,idleexefplu, cac nu eştacmg"regnstatef si dacpr_coAuriht, nuivel putoawlăs come ii.Toww.ibrowsngAiv mode netpper posibilitww. -n a scha"ba s o rile dpr_co-urilor. Acestles o ri sewgăsesc dews-gulă mg" “opţauna” sat=mg" se iul cle“preper"tţe” al browsngAutui f sit.nod="c mee iv>Pe u aimgtţeleg lcesteps o ri, urm scarele lnt/-uri potisi f sitoare,illtfet utoţacf si opţaun.ae“ajucor” aabrowsngAutui p8 u cl multticltalii.nomy mey meecp>Cpr_co>s mdal-s=mg" I net Explorer dl="home">rec >rec Cpr_co>s mdal-s=mg" Mozil dl="home">recentNsuppors.mozil .org en-US/kb/enable-and-disable-dpr_cosAwebsgto-preperences">>recentNsuppors.mozil .org en-US/kb/enable-and-disable-dpr_cosAwebsgto-preperencesype-Cpr_co>s mdal-s=mg" Chrome dl="home">recentNsuppors.înmorhref=chrome/answer/95647?hl=en">>recentNsuppors.înmorhref=chrome/answer/95647?hl=enype-Cpr_co>s mdal-s=mg" Safari dl="home">recentNsuppors.apporhref=kb/ph17191?lo le=en_US">>recentNsuppors.apporhref=kb/ph17191?lo le=en_USype-Cpr_co>s mdal-s=mg" Op j dl="home">rec >rec Pe u s o rile dpr_co-urilor ge t iclecemţa, utoţacc-deu-dosşi>sito-uladl="home">rec ww.youro choices.ref=to/ype- unde găsiţaimcl multtikie_rm ţiiip tvt>tt o .  iv cl"> staick-necessv><2 r_coss:ass="tent .moove-gtab styenu-disclas:non ntnews.ro/extab Cpr_coAurihttlgaick neces ta tw- gemaieiv cl"> tw- gem-.www -cloai s:ass="t tw- -cloai tw-nflaieiv class="teoSioScaieiv cl"> tw- gemaieiv cl"> tw- gem-.www -cloai s:ass="t tw- -cloai tw-nflaieiv class="teoSioScaieiv cl"> tw- gemaieiv cl"> tw- gem-.www -cloai s:ass="t tw- -cloai tw-nflaiCpr_coAut ltaick neces itaebu e s sileacctv t mg" o ce mome ,eastfet mg"cât "col utom salvdapreper"tțertip8 u s o rile dpr_co-urilor.custom_-ustom_-ustom_-ustom_-ustom_-ustom_-ustom_-ustom_-ustom_ce v class="tent .moove-gstatus-b iaief="httpsclzjectveazconomab "checkbox" valub>"check" wmewite}#moove_gstaick_ r_coss:="wite}#moove_gstaick_ r_coss> cp>Daeă d zjectv țacacest modul pr_co, nuivă vom putoawsalvdapreper"tțert. Aceast mg"seamnă c deafiecare d ă c davczitațacacest site,dvaitaebu asă acctv țacsat=" d zjectv țaccor_coAurihttdegonou.<2 r_cosciv i i i i my

  gdpr-.nt .moove-gtab -cloont-iv i my

  -gdpr-.nalassodmokie_moda-iv id="cus v class="tent .moove-gr .mokfoocem -cloontaief="httpsiv class="tent .moove-gbi a s-u-itemhref= rk-scheass="tengrk-schent .moove-gr .mokallowkall bi a s-visib Aectv re toww.ypli a srei trk-scheass="tengrk-schent .moove-gr .moksa.mos mdal-s=bi a s-visib Salveazcols o rileypli a sretabygo -gdpr-.nt .moove-gbi a s-u-itemvntnf="htt y

  -gdpr-.nt .moove-gr .mokfoocem -cloontliv id="c gdpr-.nt .moove-gr .mokrvui l-cloont-iv i=ttpsiv class="tent .mo fixs> i my gdpr-.nt .moove-gr .mok-cloont-iv icustom_-gdprpte}#moove_gdpr_coor .mo -iv icubody icuhtml> _-gdprCached by WP-Op.gmize (gzip) - >recentNgemwpo.ref - Lastisodified: Mon, 01 Jun 2020 05:29:39 GMT-iv i