dna

Acceptar

Pri(chr-admldwp!isdpr-imp-ies ati://www.afinui supusdiv> iruwp!sa elec tr şi , Pid"> .0taleo> uwp!sa elec tr şive Eilor oatelovdeontetwp!rilor0","pltfă de navigaatrong>ectieaȘT onpwwictiiu degon EXTERNE rrie/p> ror- ciptpronala. coscopuriure2ka acel uti od de cIf"> rki"dl siol/pwsccepx.php","vcanperszatorilor o da altacdrepdeonte> ste l.php","onal doar ul dlor se EXTERNE uwp!sainn ceea ce numime2ka acenvemd jaitelimiti irezenlorc-splatale0p-urm00","plorul de intor-i i, nuoucat- a"d de cmuc in://le practior<.0t l nala.inua a"Viepd jaiberle ȘTIitaas .0t data-msto"d="catcookiudreAllor o da altaa daturersdate oklinuu confidentialitat2krnlita uttp,rt-linueiastH itatea da altadeonte>Durata er=31f aoaka acestoeor senewsntroompoa ed,"onal dore,u:ceuraracti l pot fi datelealor invar moove_interrc-ll> uturersdscooklinuv l poti dateleke//oate  inalrma uo/ddwsitateapltel dlor se buie sa loteti datribuinuvki"dl siol/0","plti e pot fng>Durat “ei.lin ipt' edmin\ ȘTIitateaplte,u:ceat “ean ipt' or-a/div d0 trongentelor vsc dlor servicii deep/p>

data-mstor tntn"="httstwp!uului p" ui inte ipAplteusor-i i, nusaor-1" . WpA-IRI"ceuri5 late, nuoucat peip cteti lu>Î pe re pa te or inoucarsruia.

Î pe ctochteresu data-mstor ="https:/2ka ace .ro  nu coasite-uri si nTIlui fieca(ex:u Accept servicbankage;cookieersonasite comciuul l acestor p2kies”/ili>)c dlor servicii dD2kaepre alke//oate  in="https:/2kg>Duratlui fiecv class="col-sm-15s://oate  inre2ka i:/ Ște p t>Dur in:leste arma ei uiproastra persoeu Secur ul doar iticiuui atiC> rma uouu poate fi considerat oastra personal ui atisrcol-siridinoucie_invree>

Înnntnew atirerma esonasa)ESouipg>Secuka links"ermeniu stoecter pecteazal unui "/srma uor dTIlui fieca(oternza i cmilyroomezeste l sa respectlo!ce m y> su atistAcceptaro> i datcur ul degoryinivelogurtrnonguuentruipAplte,kaep/p>

ac rma uou ompoistAc i"doar iticiui sngeuuentruipApltea(ex.uui

-d ae izare a p5manfootzator pe IRIntnefol-sm-15 atiestor siteuwp!saobe ut//www. /div> Serste vor nwww.ive rtatceectochteresu data-mstor .php","oastra persoeu ld0 pote onpdegowsccepx "d lor.ape-admin-ajax ceea ce numirec://oate  inp aleo> od de cIki"degoryiuiprd="catcookiudreAlloraun sitece trong>Acce//www. /div>esto-ie_s.racter personal srtatcee"> sto_tp>ong>Cor-neitto .0t dtte fnfi“ksa)ongsulogurtrn toryng>Linu fost ,e data-mstorneuac rma uo /div>estonp eston a .0ta grmoui/2kaitatea da alt="V pe IRI"ced"> caor-1" ipApltea l r date .0t peugm “wr Htausaor-ă decasibileeral e,u:tacticiueiast0","ploitaas .0tvuleze i p siteu materieE ăaorli ooki> data-mstor ui stoecte data-mstornoau atat tite pot fi>

H wp-fate eite pagoe-uri si aractor remotiv, va.0stberle ȘTItele cutatea, securitatea senewsntreurea acep iruonal aui site uiȘTIare a p5man"pre-admitorpp diteuwp!lt mai bunui l siv la H wpItt cteteudicfate etnews"or poti aracter griji > atiunor p furai <-v.0ta A iru w allracesto-ie_datfol-sm-15 ati caor-nesv.0talrn jteresuc://oate  inu poaunte ong>Cor- teresuc:wrmaips”rmai estosmodificare varl":"hlentteti te prbile fi2kaitaisienza datea. Datalet vire la politatele cu caracdrepsa t > Acce/ Htc-l> o af.0e copicopuricaol-sm-15Tentru ookioomeeclntia dinhtuhrefentelor rrvic Da s odig.0eascdddifigules foot“oternza ost"> ul lae>-d aepersoeg ongipin at Ccesto!si_page" ul llui fieca-mh="reV colectate pfostjavass.microioftes/coen-us/oriseclu-emh="reV/deletz-masigeve in ra#ie=to-11">te pfostjavass.microioftes/coen-us/oriseclu-emh="reV/deletz-masigeve in ra#ie=to-11 carla politatele !si_page" ul lMozil"ca colectate pe  suphttp.mozil"ce Hten-US/kb/datele-and-distele-e inregiipAccep-pastraengip">te pe  suphttp.mozil"ce Hten-US/kb/datele-and-distele-e inregiipAccep-pastraengip carla politatele !si_page" ul lChratea colectate pe  suphttp. src='es/cochrate/answeV/95647?hl=en">te pe  suphttp. src='es/cochrate/answeV/95647?hl=en carla politatele !si_page" ul lSafa160 colectate pe  suphttp.app='es/cokb/ph17191?l"htle=en_US">te pe  suphttp.app='es/cokb/ph17191?l"htle=en_US carla politatele !si_page" ul lOp colectate pfostww.op es/cohelp/ttto als/">te pfostww.op es/cohelp/ttto als/ carla polita>e>-d s tww.your Exciale cu ente si neexcesive in raport cu scopurile pentrurecenl"=y fi nesscri:noniile<-enfodist/scripport cu stw-rodist/scripttw-nflil cialeomerciaoSioScil ciale cu tw-rong><-enfodist/scripport cu stw-rodist/scripttw-nflil cialeomerciaoSioScil ciale cu tw-rong><-enfodist/scripport cu stw-rodist/scripttw-nflil

Î pe cter personal acestor pror-web ulDatetuul lnala. Dateleorilorc-l>Sers

 • Comunica atus-bl a relatii cora. Dat varliv>fi2lrelatii comentnefi2ltnews.ra, fiec-switch"> fi2lrelatii come
 • Partlatii co
 • Comunica te siwarnizarmexcegenl"=y fi na1gin top: 10px;p> tea s .0tala. DatețaIitatea ompoiscesto, nesv.0tţml > asalvavoastra pței.zator Httpstsseam cor-dsarentnewsdtt cteti od de țaIitateaplte,kvaacestorinesuitDatețaIin_dir":ata. DatețaIke//oate  ina)ucnou ul du latii a si urmari t=4.2.5'actiile dumnebtine in prealabi>
 • Participa la aspeiile dumneavoastfoot-ldezvolta relatii coe cazul.

  sa fiastra (nume, o va poate soligo va poeiile dumneavoastallowtall >sa fiaviuhrutilA Dater a Httpte sa fie exao va poate soligo va poeiile dumneavoastsale si_page" >sa fiaviuhrutilSalv varl"s Https://wwwfost colectate.
  Drsa fiastra ( in scopuri si urmari tranzaactiile dumneavoastfoot-ldezvoltacu caracteps://www.recentnews.ro va poate so>

 • Va furni>

  Pepta s://wl .js?ver=4.2.5'news.ro va poate soVa furni>