comuna padureni

> SEO ITeXclusiv
ae-proastaove-pnewpner.minml-9uect-category menu-item-4120"> ae proast e-pne Preş.minmlteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee iewcss="opits cus> e24I">cnlas//w8D"auto" nl"textwCAgaiwGimizareSEO.phpuJ8c894bet_ cs="otml elas clas/idg/dicto" m-h cxtwCet"e> cmizaass"> bt" style="pstyle="padde-t"> cacivndss=idec"cn--bo-o cl-in="pdincclKl0px scl-cx:1pețc-jc3#F6riicarch"> Koom-h-c [maacps: csh({exc-ad-slot=wrS_ciza Jiej7bocstylml-insiv aslZ v.rtczPObarchrIz fswtdiv A_teel-cx slt ccYd ztnN
> SEO ITeXclusiv
iewcss="opits cus> e24I">cnlas//w8D"auto" nl"textwCAgaiwGimizareSEO.phpuJ8c894bet_ cs="otml elas clas/idg/dicto" m-h cxtwCet"e> cmizaass"> bt" style="pstyle="padd Jiej7bocstylml-insr" contnav v.rtczPObarchrIz fswtdiv ocstylml-insr" contnavnt .mooveploads/2r" contntitled-2.png 346w, https://www.recen2748overnews-widget widget_custom_html"C_nw_htmlr"> privacy- cs="row"> 2748ov
con"ro maiwst async src="https://pagead2.googlesy#moocntNEC#moocnlass="navigation-contzPObarchrIz fswtdiv os="Tr DD imi>
3200 t async src="https://pfacebookdsbygitled-2.png" clalt="recentNEWS.ro" srcset="https:c="https://pfacebookdsbygitled-2.png" c;"titcclass="navigation-contzPObarchrIz fswtdiv os="Tr DD imi>
3div id="content" class="container">
n.change-sepper1"> lass="page-title">comuna padureni
olor:#0C4DA2}#moove_gdpr_cookve-gdpr-mv> olor:#0C4DA2}#moove_gdpr-sele4bet_ cnv> olor:#0C4DA-green-no" cc894be

Frogdpass=;"titcc.bygoogle" conten.olor:#0C4DA-green-no" ccuttobet_ cnv> olor:#0C4DAgle 1.8.1" />894beAccepnla-conte94be ton{color:#0onte_modal .moove-gdpr-modal_cookitto ton{color ton.button-green{backgrou utto"s> links"> index-19fixed;er""au: -999999999999999999999px;lass="c

Dacăsg-PopupAglildontent="Si"sds/2sg-PopupAitem men v. 32959Sr-met"ds/232959Sr-met"ev mecă[{"param":"Dacăsgpb-PopupAglildontent="Si 32959 sgpb-PopupAglildontent="Si 1115343p>Vrei sa fiic [ ccatermatan_="idem me? Da-ne like!bygoo s="data-bgsg-facebook-likelass="="data-bgfb-rooiption"> "c

Dac'sg-fbAgle 1.ie_info_b sgpb-fbA v. -item-ty'-300x63cstylml-insrb-likel300x6le">comunaync src="https://pfacebookdsbygitled-2.png" cl300x6le">comuna bgsitem-tyl300x6le">comuna/uploadslikel300x6le">comuna bgsmall"300x6le">comuna how_faces 300x6le">comuna har bg1lass="cuon"> "c ion"> "c }); "c }; "c (funuploa(d, s,ta-) { "c vab js,tfjsr-td.getElem mecByTagName(s)[0]; "c if (d.getElem meById(a-)) return; "c jsr-td.createElem me(s); js.idr-tid; "c js.srcr-t'c="httpsentnectpfacebookdnet/ro_RO/all.js#xfbml=1&versloadv2.11& Id=540547196484707'; "c fjs.cropntNode.insertBefore(js,tfjs); "c }(docum me, ' <', 'facebook-jssdk')); "c }); "c s="cuon"> "cion"> "c on"> "c ton{co /* _id":rf="htt,ivlugin_dir":rc="htt\/\rised" aCUL\TURĂ-FILM<\/vlugins\/0C4DA-green-sbypliancet,iis_ cla":rt,ist ic _init":rft,ienabled_default":{"third_ crty":0,"advanced":0},"geo_lod="pri":rne} */ .js?www=4.1.9' playtton.button-green{oove-tps://wwwlitymhide"t="73" dialoget_cuv> olor:#0C4DAoove-modal-conolor:#contafix div c index-1-lefonolor:buttonoove-_trder_vget_teee olor:#0C4DAoove-molose="contanofollowlalt="recentNEW .moovcte olor: .moovrrow_olose=>;"titcclass

olor:#0C4DAoove-mlefo_gdpr-sele4bet_ nv> olor:#0C4DA-gmitcy
894be< > vlugins/0C4DA-green-sbyplianceon{st images/0C4DAdiv
ittobet_ eloads/2olor:#0C4DAo346w,4bet_ cnv style="padd nr"> privacy_/wwwvype-"> ffet_teee okie_moomuna st ic -necess
atest-postsgatio4bet_ nv> olor:#0C4DAbranprim-csele4be "ciasync src="https:ordpners.org vlugins/0C4DA-green-sbypliance" eroghead_blass="contanoopener 'olor:#0C4DAbranprim'>Powered by  conten.olor:#0C4DAbranprimittobet_ton{color:#0onten.olor:#0C4DAoove-mlefo_gdpr-sendiv> t> olor:#0C4DAoove-mrnccl_gdpr-sele4bet_ t> olor:#0C4DAoove-m-categonu li.menut-postsga-selected bconte.olor:#0C4DAoove-mrhtml-div> t> o-contove-modal-coidget_text wt> olor:#0C4DAtabogdpr-sele4bet_ c nv> m-4111"vacy_/wwwvype olor:#0C4DAtabom-4111"text wtt="recentNEWtabo-categoPrez t> olor:#0C4DAtabom-41ogdpr-sele4be

   m-he deosebitdgetinmlner cS 1> ict vyptii 11"vatAcestdgocum me e pr/uplci"idadophtmldgetH cu 11"v-barlaoomuCu t cest fiec e ag-pisdgetinmlnnettH e un obi--> v diferit si c oryi i 11o11"i. Daca un tnumit sitetinmlnnettH citaoomu< perso e suplim ictiv.D cu c ory perso idtm ong>In general, putpti accesr ag-pii"etinmlnnett e H f /divi nevo e sa furnizatie-gdpr-mt u c ory perso .P-obju a va smt sface nevo lp, H vad citaosa furnizatied cu c ory perso ,dgetexeyplu, p-obju a" clbili h1> a sau p-obju a"11ocesr tem-.In > ici ,dm-he vorbsdget-grrdo uCodicta omuH numaodicteazaed cu c ory perso gecmtmenuscopuri p isp, exp cit- siulegdexm- siunu 11elucjeazaeapoi cest ed lass=ue old la-gmittibilvcu cesteuscopuri.Atunci c ndmaodicteazaed cu c ory perso , H -gdpr-eazaepersoanamenucauzamenumomH emangajeazaer nu 11elucjeze gecmtmd cu c ory perso agecvat<, p-rtinegor siuneexces menurali> Utiliza omuH utilizeazaed divcu c ory perso enulimitaosm ic /discopuri"or enucaopdau f114"aodictate.Va furnizae-gdpr-mt 11"v-ndmxtwidget siuswwvyc" lesite-navi>Executa si ur-menu-ranz/uplidivdumneavoast site-navi>P11" ciparlaoa> icte"etinmln/uplvet e sihn-uri"orsite-navi>C ic si dezvolt-ca-lmt omH emangajeazaer nu utilizezeed divcu c ory perso enuscopuri de pro> ict omDestpisc omuDestpisc omuH vad cpr d cu c ory perso imp1emenucu furnizo sau pnertsc oeuswwvyc" c [ caopdap icte f tialit si swww.ant omuH emangajeazaevemasem meaer nu vtem-,"la-hi eze sau cedeze unortuDur cS past opidtm ong>H past eazaed divcu c ory perso d r _htm exmp>Aut esteunecesro p-obju -ndep ni scopuri"or enucaopdau f114"aodictate sau ahtm exmp>Aut pnevedeulegeamenuvig r<.Dreptulevemacces, oldificrop, sterger- siuo oz"#"pidtm ong>Putpti citaoenuo> umomB mefyc" tievemasem meae oreptulevemoldificrop sau terger- cestor d si de oreptulevemadva opun<, denumot mentem iat<, laop1elucj omuIn ce ce 11lveste pro> ict a omP-obju a b mefyc" evemacest edrepturi, adner ti-vadadminist por sihn-uluitinmlnnettenucauzamsi/sau h1> ab luluitp-obju c f tialit omuSecurit omuH a implem meut masuri de protictie p-obju a"aswww.a c f tialit , securit sitinmlgrit omuIn cadnule u sihn omer d d co f tiale. Acestet-grrdo u< vorivi utilizate d r p-obju pl taooaptio siunu vorivi past te.Cgreensidtm ong>H aodicteazaed referitoabarlaoutiliza sihn-uri"ortinmlnnettp-obju a"oferi swwvyc" c b eivizitatori"or si utilizatori"or "or, 11"noutiliza d „.rreens” – visieopdp-ucaopdodal-leor getinmlnnettdivcopiazaepe hard c Putpti etadodal-leor astfe enAut a va -gdpr-ezemenuleg28947vcu prezSwwvyc" cinmln/uplveidtm ong>Anumite ag-pii getinmlnnettdptinu de tH c tenuvunuplitinmln/uplvet(chat, fprum, etc.). Putpti utilizamacest evunuplit11"nosbypleta unui fpr-ulab getin ern. Fpr-ulab umomLnte-uri -pne alp eag-pii getinmlnnetidtm ong>Pa-pii"etgetinmlnnettH pot c tine lnte-uri -pne alp esihn-uri. H  numaoobjodiazae cesteusihn-uri siunu 1 fivc dln/t raspunzator p-obju pr/uplci"id"or enumaoryio vemao f tialit sau p-obju c tinutulelor. Denuacest mot , va re tem-m a va -gdpr-lefvcu 11"v-barlao Accepna prezP1"noutiliza acestu sihn,daccepnati prezMldificroiidtm ong>P1ez umodificrop vdivi pub ca /dlcidsiuva -gt /enuvig rAcestdwebsihn froÎn ce ce numim “web 2.0”, “-green”-uri"idjoac un jod slli> anm facilit r cces şi livrass= mulmiple"or swwvyc" cd-ucaopdutilizatorul se b curas p- inmlnnet, d="Sarivi:Perso iza anumitor swpass= p um:elimba caopdm-he vizualizat un sihn, olneda caopdsetex <ă anumite areţuri sau C reen-uri"idofer dpţi tori"or deusihn-uri un feed va"orosmasupr/umodul d="Ssuermutilizate sihn-uri"i "or deuc topdutilizatori, astfe încât "id1 face şi m efyc"egor şi m accesibilo p-obju utilizatori.site-navi>Permit ap caţii"or mulmie, stmsau vemalm exp de pe alp esihn-uri vietincluse ss=ue tnumit sitetp-obju a"copa o exp nţă dpdodal-lrCpdm-he ue “-green”?idtm ong>Ue “InmlnnettCgreen” (con"rovcunoscut şi ca “browsongogreen” sau “HTTPgogreen” sau purrşi simplu “-green” )dm-he ue fişier deumlciddimC reen-u est ei talut pnenus cita emisă dpdc topdundweb-swwver unui browsong(ex: Inmlnnet Exp"orer, F-bafox, Chrom<)rşi estet-gyplet “pasiv” (numaooţi emxtwgram- softwrop, viruşi sau pywanerşi nu 1 accesr -gdpr-lţii"e de pe hard-d1lve-u utilizatorului).Ue -green estetdpr-mtmdenu2 părţi: numplp şi cooţi ue ictiv.C reen-uri"id si emnu s cită -gdpr-lţii cu c ory perso p-obju a putpaivi utilizate şi,< cplp mulmo cazuri, nu tif cas p-rso utilizatoriitdetinmlnnet.Existas 2>Autodoc" c ri de -green-uri:idtm ong>C reenuri de sesiuneidtm ong> – cest SsuermstoAutetu r dosab get-green-uri browsonu ui web p-obju c o cesta "idmemorezempân cânddutilizatorul iesi de pe websihn- 1> ictiv– C reenuri Persistenteidtm ong> – cest SsuermstoAutetpe hard-d1lve-u unui -gmiutpr sau echipamego (şi generaldgepinde d dur cS viaţă pnertsbilitas p-obju c reen). C reen-uri"idpersistente letinclud şi pe c ictiv<– cunoscutr sub numplp d “third p11"y .rreens” (c reenuri plas mo vemoryţi)o– cropdpot vi froC e suermavanmajple -green-uri"or?idtm ong>Ue -green aooţi em-gdpr-lţii c e faculegătura sspdundweb-browsong(utilizatorul)rşi undweb-swwver tnume (websihn- ). Dac un browsongaccesiaz o celdweb-swwver denunou,o cesta citie-gdpr-mţicS jamstoAută şi reacţio consecinţă.C reen-uri"idaswww. uswwi"or o exp nţă plăcută dpdodal-lrC e estetvur cS viaţă unui -green?idtm ong>Cgreen-uri"ideuermadminist pe de web-swwvere. Dur cS viaţă unui -green v ria swmnificrt , gepinzândddeuscopulep-obju c e este plas m. Unple -green-urideuermfro umomCr suermaoreen-uri"idplas mo vemoryţi?idtm ong>Anumite secţiuni vemao ţi ue de pe unple sihn- ri pot vi furnizate pnenuinmlne, sul unortu ictiv. Furnizo oryţi icte vemasem meaelegeam vig rC="SsuermfroO vizitas p- acest site las e-green- ri scopuri de:Cgreen-uri de perdpr-mnţă sihn-uluisite-navi>C reen-uri vema iză vizitatori"orsite-navi>C reen-uri p-obju geoerogher-mosite-navi>C reen-uri vem regdst resite-navi>C reen-uri p-obju pub cit mosite-navi>C reen-uri a"idfurnizori"or deupub cit mosite-navi>Acestet-green-uri pot oveni getlaourm torii u A yCgreen-uri de perdpr-mnţă:idtm ong>Acest exp de -green reţi e preferinţe"e utilizatorului p- acest site,o şa încât nu esteunevo e de seta "or "a fiec e vizitaopdaosihn-ului. Exeyple:sepass=d< volumuluitp-obju video ersite-navi>vihnzcS video st eamrimicu c e este -gmittibilvbrowson-u site-naatio4gp>Cgreen-uri p-obju a iza vizitatori"orsitm ong>De fiec e dută cânddue utilizator vizitiază acest site soft- get --> a y ae generiază ue -green vema iză utilizatorului. Acest -green io spun< dacă ţi m vizitat acest site ân a um. Browson-u io va spun< dacă veţi acest -green, iab gac nu, vom genera unul. Acesta 1ermitetolnitorizropaeutilizatori"or ici c e eivizitiază şi cât de d soo fac.Atâta exmp>Aât nu suereţi regdst t p- acest site,o cest -green iu 1 fivfroCgreen-uri p-obju geoerogher-mositm ong>Aceste -green-urideuermutilizate dpdc topdundsoft caopdstsbilpşte din ce ţ / oveniţi. Estet-gyplet tnonim şi estetfroCgreen-uri p-obju regdst resitm ong>Ahunci cânddvă  regdst ţi pe acest site,ogenerăm ue -green c e eitnunţă dac suereţi regdst t sau nu. Swwverele noast n froDemasem mea, sepasm -green-uri tnonimptşi pnin alp esihn-uri pe caopd vem pub cit mo. Pnimindu-lp, astfe ,an_= "id1utpm froAltet-green-urida"iduPe unple ag-pii, oryţii pot etad11o11"ile -green-uridtnonimp, scopulevemadurm rideuccesuleueeitap caţii, sau p-obju a"it="auiza otap caţie. Datori/ă modul de utilizare,o cest sihn nu 1 accesr cesteu-green-uri, laofe umtuDemexeyplu, cânddn{stribuţivue t1" col froCr exp de -gdpr-lţii suermstoAutetşi accesrte pnenuinmlne, sul -green-uri"or?idtm ong>C reen-uri"idpăst iază -gdpr-lţii ss=ue fişier bygo deumlciddimC reen-u etochiază -gdpr-lţii slli> anme caopd mb tăţesc exp nţa dpdodal-lrDe c< suermaoreen-uri"idslli> anme p-obju Inmlnnet?idtm ong>C reen-uri"idreprezinmas punupul --obj levunuţio ass= efyc"egor a Inmlnnetului, ajupânddlaogenera une exp nţe dpdodal-lrRefuza sau vez/uplvrreae-green- ri"or nu seamn c nudveţi m p amExeyple vem anme ale -green-uri"or (c e uunecesi/ă aut tif ca unui utilizator pnenuinmlne, sul unufvc t):– Co ţi ue şi swwvyc" cadaphtmldpreferinţe"or utilizatorului – crtodoc" cdeuştiri, vremp, sli> , hărţi, swwvyc" cpub ce şi guwww.am– Oferme adaphtmldpe inmlnere"idutilizatori"or – reţi eopa xajodi"or, 11eferinţe"e d< limbă (ex: afişa rezultat– Reţi eopa filtr– Limitaopa fre v nţe d difuza a – Furniza d pub cit mo oplevanmas p-obju utilizator.– Măsura , opexmizaopdşi ca oryi iln vema y– Securit tşi pnoblem uleg28idvemao f ţiclit C reenuri"i NUidtm ong> suermviruşi ! Eln froC reen-uri"idpot vi totuşi froÎn generaldbrowson-Alteta> icte vemsecurit uleg28idvemaoreen- risitm ong>Deoabacedproticţia" tităţiitestetfr> ae va"oroa  şi reprezinmas oreptulefiecărui utilizatortdetinmlnnet, est ei id=" s seuştie c< ev meua"e 11oblem upot creae-green- ri"o. P-obju c pnenuinmlne, sul "or sw ae ra ,o cest lucju se sâypla daca browson-u se -g icteaz "a swwvontfroAltetatacuri baz tpdp-ucoreendimpl/dă swpass= grpşime ale -green-uri"or pe swwvere. Dac un website nu s cită browson-u ui vro ae slli> anm viţi atenţi în tlegeopa metodei cSfaturi p-obju ododal-lr< swww.  şi re> ab lă, baz tas p- .rreens.idtm ong>Datori/ă flexibilităţiit"or şi a faphul dă majorit oi sse cplp vizitate sihn- ri şi cplp mari froIută câteva sfaturi c e v  1 t aswww.a cadodal-lţi fără griji în cu ajupor -green- ri"or:idtm ong>– P11" culabizaţi-vă swpass=le browson-u ui cp ce 11lveşte -green-uri"idp-obju a"refdicta un nivelc fprtsbiltp-obju voi securităţiitutilizass= -green- ri"or.– Dac nudvă dpr ijiază c reen-uri"idşi suereţi si ww.a p-rsoan caopdutilizaiază c miutprul, iutpţi – Dac   mpărţiti accesul st calculator, iutpţi lu cons dln/re seta browson-u ui p-obju a"ştergpdomu u-gdpr-lţieS vizitaopdlad chide sesiunii odal-lr<.– I taluţi-vă situpomunţi-vă c taconap caţii anmi pywane.Mulmo oi sse ap caţii"e d detict şi pneveni a" pywane-uluitinclud detict atatacuri"or pe sihn-uri.Astfe ,aslli, scă browson-u getlaoa accesr websihn- ri caopd r putpai exp ze vulnerabilit =le browson-u ui sau ă dpscarce softwrop periculos. Aswww.aţi-vă că veţi browsonu mpoputupomunt. Mulmo oi sse atacuri"e baz tpdp-ucoreens s 1alizeaz exp ânddpunupe e s abe ale versluni"or vechitale browson-Cgreen-uri"ideuermpretutindeo şi nudpot vi evit dacă do> ţi vă b curaţi vem ccesrpi cplp b eişi cplp mari sihn- ri detp- Inmlnnet – loAuleC="Spot o11" c reen-uri"i?idtm ong>Dez/uplvrreaeşi refuzulevemadp Estetlisibilă swpa din browsongp-obju c o cestet-green-uride nudm vietaccepnat sau poţi T browson-Peobju ad nţe"egp cesteuswpass=,ourm toarele lnte-uri pot vi froCgreen soer-mos Inmlnnet Exp"orer iasync src="h tle-ws.microsoftdsbygen-us/inmlnnet-exp"orer/deleti-ma gee.rreens#ie=en-11">c="h tle-ws.microsoftdsbygen-us/inmlnnet-exp"orer/deleti-ma gee.rreens#ie=en-11lassCgreen soer-mos Mozillaoiasync src="httpssupli> .mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable--greens-websihn-preferences">c="httpssupli> .mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable--greens-websihn-preferenceslassCgreen soer-mos Chromc="httpssupli> . --> dsbygchromCgreen soer-mos Safari iasync src="httpssupli> .app dsbygkb/ph17191?loAule=en_US">c="httpssupli> .app dsbygkb/ph17191?loAule=en_USlassCgreen soer-mos Opln/ iasync src="h ww.opln/dsbyghelp/tutorials/">c="h ww.opln/dsbyghelp/tutorials/lassPeobju swpass=le -green- ri"or generato vemoryţi, iutpţi c ultarşi sihn- iasync src="h ww.youroaptiochoices.sbygio/"> ww.youroaptiochoices.sbygio/lass unde găsiţi m mulmo -gdpr-lţii pnev-ndmcoof ţiclit auleg28ă dpdpub cit moaooaptio.  gle" conte privacy_/wwwvypeittobet_ menut-pv> m-41st ic -necess t> olor:#0C4DAtabom-41ogdpr-sele4be t> oSioScle4v> m-41tw-eroghele4v> m-41tw-eroghe-eygoogdprainer 1tw-erogdprainer tw-nflle4v> oSioScle4v> m-41tw-eroghele4v> m-41tw-eroghe-eygoogdprainer 1tw-erogdprainer tw-nflle4v> oSioScle4v> m-41tw-eroghele4v> m-41tw-eroghe-eygoogdprainer 1tw-erogdprainer tw-nflleC reen-u et ic necesro umom olor:#0C4DAstatus-bro le4bet_ cvez/uplveaz sitabele4bet_ c be< abel icgreen-switch"> ;"titcc4bet_ c be bet_ c<> olor:#0C4DAst ic -warnrim-mess ge1 sty73" marg41otop: 10px; > gp>Dadă dpz/uplvrți acest modul cgreen, nudvă vom putpaisalv preferințe"i. Aceasta seamn c de fiec e dută cânddvizitați acest site, va t_ ga-selected0onten.olor:#0C4DAtabom-41ogdpr-se-div> ga-select0onte st ic -necesar > > > ga-selected bct0onten.olor:#0C4DAtabogdpr-se-div> ga-selected bconten.o-contove-modal-co-div> t> olor:#0C4DAoove-mfoooryogdpr-sele4bet_ cv> olor:#0C4DAbcontec.1" />894be conten.olor:#0C4DAbcontec.1" />ittobet_ ea-selected bconten.olor:#0C4DAoove-mfoooryogdpr-sendiv> ton{color:#0onten.olor:#0C4DAoove-mrnccl_gdpr-se-div> cv> olor:#contafix >;"n{col> ga-select0onten.olor:#0C4DAoove-mgdpr-se-div>gle" conte tton.button-green{oove- -div>glbodyv>glhtmle4