comitet executiv psd

'div>
'div>
'div>
'div>
,-glugin_dir":
,-://wcn_init": F>,-enabled_default":{"third_ rty":0,"advanced":0},"geo_loost"> ": ploads,"force_re" cl": ploads,"is_sineig": >,-currrap_user": 0>,-" cl_lity":oads/2,-cr-modaexpirst"> ": 365"}; /* ]]> */ sed-articled-doubl get-ar'a aft-sticky-si'umn">'div>
'div>
tag-< pliancend=steifiges/-item-tit EWS.ro deanu tamg-content/upitem t covermoove-.i.menu-itemprmotiye-titl/css">dageg-livi et covei.menu-itemtstom_ag-liviu-ce>
g-motiu SPORT .s= misie tă a om_fidențialitățiiwpmotiu solidta ag-<> g-motiu SPORTiEj ag-livicer:1px solidi.menu-itembran -cdal-ag- ew pliance" .sgeS.r_blanknt-faminoopisieinx soli'i.menu-itembran '>Powered by  oove-.i.menu-itemtton clefmd a sodaoclass="tur:1px solidi.menu-itemtton crlassd a sodal-ag-liviur:1px solidi.menu-itemtton ctps://wsthead-ban data-backgmoove.i.menu-itemtton crnnews-wuPORT .s= misie tă a om_fidențialitățiiwpmotiuss="tur:1px solidi.menu-itemtabpfilmp a sodal-ag-

 a href="https://www.recen  est"-geosebigrindită es.ta-gencont/CAiv> vxptii temvatg a vizitato/wlor si utilizato/wlor y"> wlor saleb>edită net.ACesgriocu\/q\ eanu-de teitemcwlebadopt 6ib>edH href="https://www.recen cu temv"> Hcl 6ilebcu caeite">dpersodatape w.s= prmotiia lebpo 6ibcol/CAa, utilizav> Cesgora si persoanilebpwww.u w.s= su_mocol/CAate.Cu to 6ib Cesgea, fiew.s= y"> b>edită netdH href="https://www.recen .s= un obi v dife/wt si caeite">i i teotemi. Daca un aonta tsuradită netdH href="https://www.recen sbygcitHcl 6idpersodat= suplima> .s=, vpti fi l-lend=" legatu/w cub Cesg luc.u ma3suretex cont/CAiv.D 6ibcu caeite">dpersodatwpmIn misie t, pti acCes. y"> wladită netdat= H href="https://www.recen faeivicti n/voul sa furnizati l-lend="ii cu caeite">dpersodat.Pwww.u a vt satisface n/voul=, H href="https://www.recen vabpo 6ibsbygcitHcsa furnizati d 6ibcu caeite">dpersodatr-genexe plu, pwww.u aem-obili n cocontenda> . salepwww.u aeteoCes. n comtem-.In nt/Cetar-est"-vorb b>edpr-rdoda6ilebdumneavoastpa (ont=, ad es.,pontao d= telefon, ad es. el/CA/onic.,petc.)Col/CAav> l 6ilor cu caeite">dpersodatwpmH href="https://www.recen nuocol/CAeaza d 6ibcu caeite">dpersodat d=c=" scopu/w ps:/is=, expygcita3su leg.moma3su nu teeluc.eaza apoib Cesge d 6ibitr-uponta-incrmottibil cub Cesge scopu/w.Atunci candocol/CAeaza d 6ibcu caeite">dpersodat, H href="https://www.recen l-lendeaza persoana cauza moma> ex sale ităb>edprl/CAav>3su ităb>eda lebutiliza scopu/wleb>efinite.H href="https://www.recen sedangajeaza s. nu teeluc.eze d=c=" d 6ibcu caeite">dpersodat ad=cvatg, pwrtinută3su neexCes/up rapormocu scopu/wlebpwww.u w.s= su_mocol/CAate. H href="https://www.recen vabadopt to 6ib> oziti-le n/Ces.s=bpwww.u w.cl 6ilebcu caeite">dpersodatapeeluc. 6ibsictienexite"3su iteualizatg, daca esge cazul.Utilizav> l 6ilor ocol/CAatedpe osurete/wle H href="https://www.recen  o.wpmH href="https://www.recen utilizeaza d 6ilebcu caeite">dpersodata limitHcsdpersodat pwww.u a: >Va furniza l-lend="ii temv"ndoteodusel/3su stovxci-leontent/up>Emenu-a si und=/w tpanzitemilebdumneavoastpaontent/up>P id="ipa Hcant/CAeladită itemvedat= surete/wlorontent/up>Cr unic. si dezvoltvenil="ii comarCetaibcu dumneavoastpaontent/ atp>H href="https://www.recen sedangajeaza s. nu utilizeze d 6ilebcu caeite">dpersodata scopu/w genpront/CAiv> comarCetaa faeivicobtinua peetaabil cent/mtamte ex dumneavoastpa.D/a>inct emi l 6ilor cu caeite">dpersodatwpmD/a>inct emi l 6ilor dumneavoastpa persodat= se limiteaza Hcpersoanilebobilit 6ibsiccunoascab Cesge d 6ibdato/w untemwlor ye w.s= lebocupa.H href="https://www.recen vabpo 6ibcf-sed 6ibcu caeite">dpersodat impeeunw cubfurnizoemi salep estct emi le stovxci-www cas=bapileaza H href="https://www.recen pwww.u a vt teoCes. comtem-. ACesgia und= su_moobltnews Nlicyiteualbsiccont/CAe om_fidentialit 6i. si saiwOant l 6ilor ye w.s= lebpo Ciimi si s. nu lebutilizeze d=c=" scopu/wleb unii w.s= le-ictor-pincreditct .H href="https://www.recen sedangajeaza >edase\/qea s. nu vtem-,pinchi-deze salecedeze unor n]kti d 6ilebcu caeite">dpersodatafaeiviteobav> lumneavoastpa,bcu exCeptia, st/Cetar-a und=toch"lor cazuri: apygcav> unei lecizii judcretre saleadmini taaemve, pwww.u aeme om_fend= leg.sl="iei apygcabul=, pwww.u aeteoteja-greptu/wlebs_ bunu/wlebH hrf="http w.recen.Dur.ta-genpastpas=wpmH href="https://www.recen pastpeaza d 6ilebcu caeite">dpersodatadoch ct 6 mompt 6 esge n/Ces.s pwww.u ontapygnih"a scopu/wlor cas=baletor-pcol/CAate saleat 6 mompt 6 psorid= legea vigoch".Dreptuc-genacCes,ontaific.s=, sgergev>3su o oziti=wpmP pti sbygcitHc oemcv foma> w.cH href="https://www.recen sa vt ac win-greptuc-genacCes Hcl 6ilebcu caeite">dpersodatacas=bvt temvesc.B/qeecretti >edase\/qea in-greptuc-genntaific.s= salefgergev>3 Cesgored 6ibsi de-greptuc-genabvt opung, d mot/up te\/iatg, Hcpeeluc. v> l 6ilor susma> ioda6i.In ce> ce temvestenpront/CAiv>a comarCetaa, pti utiliza greptuc-geno oziti=afaeivnicio jusgific.s=.Pwww.u a b/qeecret-genacesge dreptu/w, ad es.ti-vabadmini taaeorrch-3suretexuidită netd cauza si/salecontentabulexuidpwww.u wm_fidentialit 6i. l 6ilor.Senurit 6i. l 6ilorwpmH href="https://www.recen a imple\/q\ 6 masu/w genprot/CAie pwww.u aeasaiwOa wm_fidentialit 6i., senurit 6i. sidităgrit 6i. l 6ilorbcu caeite">dpersodatacas=bvt temvesc. Accesuc- Hcl 6ilebcu caeite">dpersodataesge limitHtdangaj.tilor carv trebuul sa lebcunoascabsi cas=balep id="ipat- Hco fend=re cu temv"> Hcnendeladit mae">ib>edpr_fidentialit 6i.In cad uc-unu-3sure comarCeta,dprl/CAav>adpr-rdoda6ilor banc.s= sencoalizeaza itotdeaunw cubajuto uc-unor yeoCedeeneecreută3su legaleb>edsenurizas=ba pl.tilor:nacesge masu/w po centtHc codav>adSSL (pwww.u aeface l 6ilebilizibilb>edalemw)c mompuldprl/CAavmi saletpansferrch-3dsed 6ibcr_fidentiale. ACesgedpr-rdoda6i vnd fi utilizateadoch pwww.u pl.tHconeri,3su nu vnd fi pastpate.dpersodatas. nu tienntaific.tg, af/CAate saleaccesibilbpwww.u n]kti.Cr-modswpmH href="https://www.recen col/CAeaza d 6ibrefe/wtoch"- Hcutilizav> surete/wlordită netdpwww.u aeofe/w stovxci-wet_ bune vizitato/wlor si utilizato/wlor lor, temncutilizav> dse„t_-mods”e– tisies=bpw cas=bcentnewo uc->edită netdlebcopiaza pe hardb> cex dumneavoastpaeatunci candoacCes.ti un sure. Fisies=lv pr-mods nu terta tidentifgcav> dumneavoastpa persodata. DaAeladitreg.stpate po fi pa> wladcentultatg, daă3su oOa wm_tultavmi sidalee d 6ibdenntnito/wz.s=.P pti setHccentnewo uc-astfeta 6 sa vt l-lendeze legatu/w cubpreza> . pr-modste/wlor, Hsandu-vabastfetalib]kt 6i. leda lebaccept. salenu. De ase\/qea, pti setHccentnewo uc-pwww.u ae>ezitemv. pr-modste/wl".Stovxci-wită itemvewpmAonta = y"> i->edită netddptinu6ibde dH href="https://www.recen clic untemwdită itemved(chat, fenum,petc.). P pti utiliza acesge untemwdtemnc-> pletav> unui fendulao d= innu-dere. Fendulaoex sbygcitHcuneleb> 6ibcu caeite">dpersodat, cum ad fi ont=l=, ad es.,pontaouc->edtelefon, ad es. el/CA/onic.. ACesgeddaă3su_mocol/CAateadoch scopuc-genabat=liora stovxci-ledită itemvedsida vt raspunde n/voulor. CCes Hcl-lend="iile furnizate d mompuldinnu-dermi sidpo ntaific. salefgergec oemcv foma> l-lend="iile furnizate.Love-u/w spre alee y"> i->edită netwpmPa> wlad>edită netdH href="https://www.recen po centinualove-u/w spre alee surete/w. H href="https://www.recen  nuocoicyc eaza aCesge surete/w3su nu to 6ibfi cent/d it raspunzato/ pwww.u peitemcwleblor mae">ib>edpr_fidentialit 6i salepwww.u centinutuc-lor. D aCesg mot/u, vt recomtem-m sa vt l-lendews Nu temv"> Hc b:rwlebaCesgoresurete/w3in ce> ce temvestenprot/CAi. l 6ilorb ităb>eda lebutiliza sale>eda lebfurniza > 6ibcu caeite">dpersodat.Acceptav> preza> ilor yeitemcwwpmPemncutilizav> aCesgu-3sure,baccept.ti preza> ile teitemcw. Daca nubaccept.ti n]kmeniibaCesgoreteitemcw, nu utiliz.ti suretex su nu furnizati d 6ibcu caeite">dpersodat.Mtaific.swwpmPeeza> ile teitemcwbaletor-piteualizatg lunw aCeasta. Oemcv foaific.s= victi pubygcanivimcwbsu vt l-tpa vigoch" Hc ubygcav> ei. D aCesg mot/u vt rug-m sa centultati perioaic aCeasta y"> .ACesgrwebsure f_teseştv pr-mod-u/w (atât teotemi cât şi->ed Hce">ţw)cpwww.u aefurniza utilizato/wlor o exdindatţă multget_ bună d=bcentneh" şi-stovxci-wadapt 6ibn/voulor şi-ită esrch-3fiewărui .În ce> ce ontame“web 2.0”,e“pr-mod”-u/wlebjoawă un yc impokt > r-pofacilit r> CCesrch-3şi-livrări_ multiplelor stovxci-wdw cas=butilizato/ex se bunură ma3ită net, cum ad fi: >Persodatizav> aonta or strări ps:/um: limbeor-pocas=best"-vizualizat un sure,ontnedeor-pocas=bsenexCiimă aonta = yreţe/w3salet.swf=, păst. v> opţiunwlor yeww.u diverseoteoduse (măsu/w, alt"-getaliipetc)or-pocoşuc-gen/umpărătu/w (şi-memorav> Cesgor opţiunw)e– misieându-sedastfetaflexibilit 6iae“prşuch-3dse/umpărătu/w”e(acCes.v> prefe/wtţelor vechwdtemncacCes.v> butonuch-3“ ită” şi-“r-papoi”)ontent/up>Cr-mod-u/wlebofe/ă d=ţinăto/wlor de surete/w3un feeda> vtlorosdasutei foauch-3cum su_moutilizateasurete/wle lor de wăts=butilizato/w, astfetar-pcât fă lebto 6ă face şi-mt_ eecreută3şi-mt_ accesibilbpwww.u utilizato/w.ontent/up>Perta tapygcaţiilor multimedia sale>edal6 mop genpe alee surete/w fă tieninclusedr-pr-upoaonta tsuradpwww.u aecv> o exdindatţă d=bcentneh" mt_ vtloroasă, mt_ utilă şi-et_ lăcu6ă. Îmbună6ăţesc, >edase\/qea, eecreutţHc ubygcit ţiiconeri,.ontent/ atp>C=best"-upo“pr-mod”?wpmUpo“Ită netdCr-mod” (n]kmenbcuno cet şi-cae“browst>s.r-mod” sale“HTTPs.r-mod” salepur şi-simpluo“pr-mod” )best"-upofişier de mmcwbdima> uni, lend=" d liă e şi-ont=s=, c.s= victi sgo 6 p= prmo p/ex, n]km luc-mobil salealee echwp<\/q\edat= unui utilizato/ genpe cas=bsenaccesează Ită netul.Cr-mod-utaesge inttHl 6 ps sbygcitHv> emisă d=bwăts=bunrweb-stover unui browst>s(ex: Ită net Explorer, F"> fox, Chroma) şi-esgedpr pleto“pasiv” (nuocoiţineoteograma3softw.s=, viruşi-salefpywa e şi-on to 6ibacCes. l-lendeţiile genpe hard-demve-utautilizato/exui).Upopr-mod-esgedlend=" d 2 pă>ţw: ont=l= şi-coiţinu ex salevtloav>adpr-mod-utui. Mt_ mult, >ur.ta-genexisgetţă unui pr-mod-esgedget]km 6ă; n]hnic,adoch web-stoverutacas=bHceiimisdpr-mod-utdr-l to 6ibacCes. d nouor-pomoma> ex r-pocas=bun utilizato/ sedr-pochcenpe websure-uc-asoretgrwebstoverutui cont/CAiv.Cr-mod-u/wlebr-posineoon sbygcită l-lendeţiibcu caeite">dpersodat pwww.u a pa fi utilizateaşi, r-poc=l= et_ mult"-cazuri, nu identifgcă marsodat utilizato/wi dedită net. >Exisgă 2t 6i10pi-wet/w genpr-mod-u/w:wpmCr-modu/w gense unewpme– Cesgea su_mosgo 6edtempokaoor-podosaouc->edpr-mod-u/w at browst>utui web pwww.u w.c Cesga fă lebmemoreze pâns= cândbutilizato/ex iese genpe websure-uc-cont/CAiv saler-pchide fereastpa browst>utui (ex: r-pomoma> ex logări_/delogări_npe un cent genweb-et_l salepw reţeleb>edsoretaizav>).Cr-modu/w Persisgettewpme– Cesgea su_mosgo 6edpe hard-demve-utaunui prmo p/ saleechwp<\/q\ (şi-r-pomisie tb>epitge3dsedur.ta-genviaţă p estcbilită maww.u ce-mod). Cr-mod-u/wlebpersisgette leninclud şi-pe cile t Hsaăb>edupoalgrwebsure decât cilnpe cas=br-l vizitează utilizato/ex l>geoma> ex cont/CAiv – cuno cet3sub ont=l= dse“thirdep idy t_-mods”e(cr-modu/w t Hsaăb>ede">ţw)c– c.s=bpo fi f_tesite r-pomodoaoonamepwww.u a memora-ită eset= unui utilizato/, astfetar-pcât fă tienlivr 6ă ubygcit t"-cât et_ s=lvv > ă maww.u utilizato/w.ondgetp>C.s= su_moav > aj=lv pr-modte/wlor?wpmUpopr-mod-coiţineol-lendeţiibc.s= fac legătu/adr-pr=bunrweb-browst>s(utilizato/ex) şi-unrweb-stover aonte (websure-uc). Dacă un browst>sacceseaz.c Celrweb-stover d nou,c Cesga po 6ibciti l-lend=ţia-gejaosgo 6ă şi-reacţiodaor-poconsecitţă.Cr-mod-u/wlebasaiwOă ustowlor o exdindatţă lăcu6ă d=bcentneh" şi-susţin efortu/wlebmultor websure-u/w pwww.u aeofe/w stovxci-wom_fentcbil=butilizato/wllor:nexc– prefe/wtţele r-pomae">ib>edpr_fidenţialit 6i oneri,, opţiunwle temv"ndolimbeosuretexui,ocoşur-3dse/umpărătu/w salepubygcit t"-s=lvv > ă.ondgetp>C.s= esgedgur.ta-genviaţă unui pr-mod?wpmCr-mod-u/wlebsu_moadmini taaee genweb-stovere. Dur.ta-genviaţă unui pr-mod po 6ibvt/wa stmnific.t/u, >epitzândbde scopuc-pwww.u w.s= estenp Hsa. Un=lv pr-modte/wbsu_mof_tesite adpwww.u oosiniwOă se une (se sm-4 t_-mods) şi-on et_ su_moreţinu i od 6ă ce utilizato/ex a părăsit websure-uc-si un=lv pr-modte/wbsu_moreţinu i şi-ref_tesite de fiew.s= dats= cândbutilizato/ex revineotec Celrwebsite (“pr-mod-u/w pwnd=nută”). Cu to 6ib Cesgea, cr-mod-u/wlebpo fi ştvrsb>edupoutilizato/ r-pooemcv foma> ps ită mediex serărilor browst>-utui.ondgetp>C3su_moco-mod-u/wlebp Hsaăb>ede">ţw?wpmAonta = secţiunwb>edpr_ţinu genpe un=lv sure-u/w po fi furnizate ps ită mediex unor n]kţe pă>ţw/furnizoem (ex: mdcfpbox, u video saleoside-coă). ACesgedn]kţe pă>ţwbpo C Hsa >edase\/qea pr-mod-u/w ps ită mediex suretexuidşi-et= se ontesce“thirdep idy t_-mods”, pwww.u că on su_mop Hsaăb>edteotemetavul websure-ucui cont/CAiv. Furnizoemi e">ţw trebuul să cont/CAe >edase\/qea legea r-povigoch" şi-p b:rwleb>edpr_fidenţialit 6i aleb>eţinăto/rch-3suretexui.ondgetp>Cum su_mof_tesite co-mod-u/wlebd=bwăts=baCesg sitewpmO vizită ma3aCesg site po 6ibC Hsa pr-mod-u/w r-poscopu/w ge: >Cr-mod-u/w genperlend=tţă suretexuiontent/up>Cr-mod-u/w >edadatiză vizitato/wlorontent/up>Cr-mod-u/w pwww.u geo .sgeS-modontent/up>Cr-mod-u/w >edr-preg.stpareontent/up>Cr-mod-u/w pwww.u pubygcit t"ontent/up>Cr-mod-u/w alebfurnizo/wlor de pubygcit t"ontent/up>ACesgedpr-mod-u/w po Cioveni->ed Hcurmăto/wi n]kti: Ghref="Adatyb:rs, Facebook, You ebepetcontent/ atp>Cr-mod-u/w genperlend=tţă:wpmACesg mop genpr-mod reţine prefe/wtţele utilizato/exui ma3aCesg site,c şaar-pcât on et_ esge n/voul gensetHv> lor la fiew.s= vizitas=bHcsuretexui. Exe ple: >serărili vnlumexuidpwww.u video erontent/up>vureza-genvideo stpeam dcu w.s= estencrmottibil browst>-utontent/ atp>Cr-mod-u/w pwww.u adatiza vizitato/wloronmD/ fiew.s= dats= cândbupoutilizato/ vizitează aCesg site soft-uc->ed href="adatyb:rs furnizat-geno e">ţă m id= misieează upopr-mod->edadatiză utilizato/exui. ACesgopr-mod-i,3spung dacă ţw mt_ vizitat3aCesg site pâns= a/um. Browst>-ut-i,3vt spung dacă veţi3aCesg pr-mod, iao dacă on, vnmomisie unul. ACesga terta enntnito/wz.s=a utilizato/wlor unicibc.s= ne vizitează şi-cât ge3dssco fac.Atâta mompt ât on su_meţi3r-preg.stpat ma3aCesg site,c Cesgopr-mod-iu to 6ibfi f_tesit pwww.u aeidentifgcacpersoanilebfizic=, elebsu_mof_tesite doaoor-poscopem-oti . Daca su_meţi3r-preg.stpat mu claşti, >edase\/qea, getaliil=bpw cas=bci le-iţi3furnizat, cum ad fi ad es. gene-et_l şi-ust> name-uc-– Cesgea fi"ndosupusedpr_fidentialităţiidşi-psorid=/wlor d T]kmeni şi-Cm_diti-, P b:ră d=bwr_fidenţialit 6i ps:/umdşi-psorid=/wlor leg.sl=ţiei vigoch" Nu temv"> Hc eotejav> l 6ilor cu caeite">dpersodat.Cr-mod-u/w pwww.u geo .sgeS-modonmACesgv pr-modte/wbsu_moutilizatead=bwăts=bunrsoft cas=bstcbil=ştv din ce ţaeivCioveniţi. Esgedpr pletoaoonameşi-esgedf_tesit doch pwww.u a .sgeSa-coiţinu ex – chiao şi-atunci cândbsu_meţi3p= y"> bnoastpă r-polimbeoromâns= saler-poalgă limbă p imiţi3aCeeaşi-ree-coă.Cr-mod-u/w pwww.u r-preg.stpareonmAtunci cândbvă r-preg.stpaţi3p= aCesg site,cmisieăm upopr-mod-c.s= ne aontţă dacă su_meţi3r-preg.stpat salenu. Stoverele noastpe f_tesesc aCesge pr-mod-u/w pwww.u a ne arăta-coi ex cu w.s= su_meţi3r-preg.stpat şi->acă veţi3terta unea maww.u un stovxciu aonte. De ase\/qea, neoterta ensă asoreclaoemcv coma> .siunpe cas=br-l grinaţi3p= sure-uc-no tag cu ust> name-uc-dvs. Dacă nubaţi3sel/CAato“păst.eaz.-mă r-preg.stpat”, Cesgopr-mod-s,3vt ştvrg=baltod=" cândbveţi3r-pchide browst>-ut salecalculato/ex.Cr-mod-u/w pwww.u pubygcit t"onmACesgv pr-modte/wbneoterta nsă aflăm dacă ţw vizualizat salenueoside-coă oneri,, w.s= estenmopex aCesgvia şi-cât momptHceienu-ad=bwândb ţw văzu-atesajuc-pubygcit r.ACesgv pr-modte/wble f_tesim şi-peww.u a .sgeSa-pubygcit t"Hconeri,. P pm f_tesi, >edase\/qea, pr-mod-u/w am iţinândbupeidn]kţe pă>ţw, pwww.u oget_ bună .sgeSas=ba pubygcităţii, pwww.u aearăta-denexe pluside-co"-gespre vacatţe, dacă utilizato/ex a vizitat3s://wwdupoaid="ol3p= sure-gespre vacatţe. ACesgedpr-modte/wbsu_moaoonam=, elebstochează l-lendeţiibgespre ca sodaul vizualizat, nu gespre utilizato/w.ondgetp>De ase\/qea, serăm pr-mod-u/w aoonam=dşi-psin alee surete/w pe cas=b vem-pubygcit t". P imindu-l=, astfet, noi lebt pm f_tesi pwww.u a vă cocunoaştv pa vizitato/ at Celu-3sure dacă ule">ior veţw vizitHcsure-uc-no tag, vă vnmo pa livr -pubygcit t"Hcbaz.tă ma3aCeastă l-lendeţie.Algedpr-modte/wbalebn]kţelor yă>ţwwpmPe un=lv y"> i, e">ţww po setHcteotemilv pr-modte/wbaoonam=, r-poscopuc-genaburmă/wbsuccesuc-upeidapygcaţii, salepwww.u aexicatiiza odapygcaţie. DaAo/w ă moauch-3de utilizare,c Cesgosure on to 6ibacCes. aCesge pr-mod-u/w, Hcfeta/umdn]kţele pă>ţwbon totbacCes. co-mod-u/wlebd=ţinu i d= aCesg site.ondgetp>De exe plu, wândbd=stribuţwbupoaid="ol3f_tesindbbutonucepwww.u reţeleledsoretae afl>t ma3aCesg site,c Cea reţeadsoretaă va3r-preg.stpa itemvit 6i. lvs.ondgetp>C3mop genl-lendeţiibsu_mosgo 6edşi-acCes.te ps ită mediex pr-modte/wlor?wpmCr-mod-u/wlebpăst.ează l-lendeţiibr-pr-upofişier a af de mmcwbdima> uni c.s=bperta nunui website să cocunoască un browst>. Web-stoverutavt recunoaştv browst>-ut pâns= cândbpr-mod-utdexpirs= saleesge ştvrs.Cr-mod-utastochează l-lendeţiibimpokt > e cas=br-mbună6ăţesc exdindatţa d=bcentneh" ma3Ită net (ex: serărili limbiibr-p cas=bsendor=ştv acCes.v> unu-3sure; păst. v> unui ust>slogator-pocontuc-genweb-et_l; senurit 6i. oneri,3bankmod; păst. v> teoduselo/ r-pocoşuc-gen/umpărătu/w).ondgetp>De ci3su_moco-mod-u/wlebimpokt > e pwww.u Ită net?wpmCr-mod-u/wlebreprezi> ă munteex pwww.at l untţiodări_neecreută3a Ită netului,oajutândb Hcmisie v> unei exdindatţe d=bcentneh" memetenoasedşi-adapt 6 prefe/wtţelor şi-ită eselor fiewărui utilizato/. Refuzav> sale>ezitemv.rea pr-mod-u/wlor yo 6ibface un=lv sure-u/w imposibil de f_tesit.ondgetp>Refuzav> sale>ezitemv.rea pr-mod-u/wlor nu r-pseamns= că nubveţw et_ iimi pubygcit t"-oneri,, wi doch că aCeasta nu vt et_ pa ţine cent genprefe/wtţele şi-ită esele lvs., evidenţiate ps pr pokt ma> ex d=bcentneh". >Exe ple >edr-ptrebuutţăribimpokt > e alv pr-modte/wlor (c.s= nu n/Cesw ă altentifgcav> unui utilizato/ ps ită mediex unus Nlic):– Cr_ţinu şi-stovxci-wadapt 6ibprefe/wtţelor utilizato/exui – c.6i10pi-wde şti/w, vrem=, spokt, hă>ţw, stovxci-wpubygce şi-guttom ma> al=, sure-u/w denetă ipanma> şi-stovxci-w>eder vel.– Ofe/ e adapt 6ibpe-ită eset= utilizato/wlor – reţinev> tayc elor, teefe/wtţele di limbă (ex: afişav> rezultatglor caurărilor r-polimbeoromâns=).– Reţinev> filth"lor denprot/Cţie a ompmwlor yemv"ndocoiţinu ex ma3Ită net (opţiunwbfamily moae, untţiw gensaf=bsearch).– LimitHv> frecvatţe-3dsedifuzav> aside-co"lor – limitHv> ontăruch-3de afişărib unei ide-co"-maww.u un aonta tutilizato/ pe un sure.– Furnizav> dsepubygcit t"-et_ s=lvv > ă maww.u utilizato/.– Măsu/av> , opmomizas=bşi-caeite">i ild->edadatyb:rs – cum ad fi wr_find=re unui aonta tnivelw>eder fgc pe un website, ci3mop genpr_ţinu est"-vizualizat şi-eoauc cum upoutilizato/ ajunge pe un website (ex. ps motoch"-d=bwău .s=, diidet, d alee websure-u/w etc). Websurete/wle derutează aCesgedadatize utilizări_nlor yeww.u abr-mbună6ăţiasurete/wle r-pob/qeecreex ustowlor.– Senurit 6idşi-psoble\/ legateb>edpr_fidenţialit 6iCr-mode/wle NUwpmesu_moviruşi-! Ele f_tesesc lend="i3mop pla m af. Nn su_moalwătuitv din bucăţia>edprdc şaacă nubpo fi emenu-are omcwbon totbauto-ruta. Îpoconsecitţă, nu sebpo dupygca salecopygca pe alee reţelebpwww.u aeme ruta salecopygca d nou. Deoch"cebon totbr-ptapygni acesge untţii, nubpo fi cent/d iteoviruşi.Cr-mod-u/wlebpo fi totuşi-f_tesite pwww.u scopu/w negative. Deoch"cebstochează l-lendeţiibgespre prefe/wtţele şi-isgoricex d=bcentneh" at utilizato/wlor, atât te un aont= sure-cât şi-p= et_ mult"-alee surete/w, cr-mod-u/wlebpo fi f_tesite cHco fendă d=bSpywa e. Mult"-teoduse > i-fpywa e su_moconştietăb>edaCesg fapt şi-r-pomodocenttH_moiarchează cr-mod-u/wlebpwww.u aefi ştvrsbr-p cad uc-yeoCedu/wlor de ştvrg=re/scadare > i-virus/ > i-fpywa e.În misie tbbrowst>-ileboudităgrateastrări d=bwr_fidenţialit 6i c.s= furnizează dife/wtetnivelb>edaCceptav> a pr-mod-u/wlor, perioadă d=bvtaabilit 6idşi-ştvrg=rebaltod="ă după ce utilizato/ex a vizitat3upoaonta tsura.Algedant/CAe >edsenurit 6i legateb>edpr-mod-u/wonmD/och"cebprot/Cţiaeidentităţiidesgedf_ id= vtloroasă şi-reprezi> ă greptuc-fiewărui utilizato/ dedită net,aesge in-post să se ştie ci3orintuale teoble\/ po crea pr-mod-u/wl". Pwww.u că ps ită mediex lor stetpansta tr-pomodocenttH_mor-poambet= sense/w3inlendeţiibr-prv browst>dşi-website, dacă upoatacato/ salepwrsoană nealto/wz.tă l-ttovxnbr-p taynursulw>eder nsta ev>3 l 6ilor, l-lendeţiile pr_ţinu eb>edpr-modbpo fi l-ttocept.te. Deşi-f_ id= /av,c Cesgoluc.u se po 6ibr-pâ pla daca browst>-ut se pr_/CAează la stovt>df_tesindbo reţead_/Carti.tă (ex: o reţeadWiFw nesenurizats=).Algedatace/w3baz.t=bpw cr-modbimpl:ră strări gr=şi e alv pr-modte/wlor pe stovere. Dacă un website on sbygcită browst>-utui fă t_tesească doch cadat= Carti.te,c tacato/ww po f_tesi aCeastă vulsie bilit 6idpwww.u a ăcălibbrowst>-ilebr-poaceiimitenl-lendeţiibps ită mediex padat=lor nesenurizate. Atacato/ww utilizează apoibl-lendeţiile r-poscopu/w ge abacCes. nealto/wz.t aonta = surete/w. Esgedf_ id= impokt > fă tiţi3agetţier-poalegev> metoaei cilew et_ otemv"te denprot/Cţie a l-lendeţiilo>dpersodat".Sfatu/w pwww.u obcentneh" saiwOă şi-rententabulă, baz.tă ma3t_-mods.wpmDaAo/w ă flexibilităţiidlor şi-a faptuch-3că majorit 6i. liprv c=l= et_ vizitatv sure-u/w şi-c=l= et_ ma/w f_tesesc pr-mod-u/w, Cesgea su_moiteoape-itevit bwl". Dezitemv.rea pr-mod-u/wlor nu va terta enaccesuc-utilizato/exui ma3surete/wle c=l= et_ răspândi6idşi-utilizateaps rv ceh" You ebe, Get_l, Yahoo sidaleel". >Iats= câtevt sfatu/w w.s= vă totbasaiwOa wHccentneţi3fără grijier-pfă cubajuto uc-pr-mod-u/wlor:wpm– P id="ulaoizaţi-vă strările browst>-utui r-poc=> ce temveştv pr-mod-u/wlebpwww.u aerefl/CAa un nivelwom_fentcbildpwww.u vow at senurităţiidutilizări_npr-mod-u/wlor.– Dacă nubvă d=r njează cr-mod-u/wlebşi-su_meţi3siniwOaepwrsoană cas=butilizaează crmo p/ex, o pţi3seta n]kmeng lunigw denexpirss=bpwww.u sgo rea isgoricexh-3de centneh" şi- tb> 6ilor yersodat= >edaCces.– Dacă r-mpă>ţwti acCesex l>gcalculato/, o pţi3luaor-pocons/d irensetHv> browst>-utui pwww.u aeştvrg=bl 6ilebindividuat= >edcentneh" d/ fiew.s= dats= cândbr-pchideţi3browst>-ut. ACeasta esge obvt/wan6ă d=babacCes. surete/wle css=bplasează cr-mod-u/w şi->edaeştvrg=boemcv l-lendeţie-genvizitas=blabr-pchidev> se unii centneh".– InttHl ţi-vă sidupecenţi-vă centtH_moapygcaţii > ifpywa e.Mult"-liprv apygcaţiile3dsedet/CAiv> şi-psorinih" aempywa etexuiditclud det/CAiv>adatace/wlor pe surete/w.Astfet, impiedică browst>-ut->ed HcabacCes. websure-u/w cas=b r pa fă expyo 6ize vulsie bilit 6ile browst>-utui salefă d=scahcensoftw.s= periculos. AsaiwOaţi-vă că veţi3browst>ut t=s=udupecent. Mult"-liprv atace/wle3baz.t=bpw cr-mods sencoalizează expyo 6ândbmunteet= saabe alv versmunwlor vechwdale browst>-ilor.Cr-mod-u/wlebsu_mopretutitgeni şi-nubpo fi evit 6i dacă doemţi3să vă bunuraţia>ed CCes pe c=l= et_ bune şi-c=l= et_ ma/w sure-u/w denma3Ită net – lo le sale ă naţiodal". Cu obwtţeleg=rebclară i foauch-3lor de op irenşi-a b/qeecrewlor ye w.s= lebaduc, o pţi3luaomăsu/wle n/Ces.s=b>edsenurit 6i astetar-pcât fă o pţi3centne cubr-pcrid=/ibpe-ită net.Cum po otem cr-mod-u/wle?wpmDezitemv.rea şi-refuzuc-genab iimi pr-mod-u/w po face aonta = surete/w impeitemccbil=bsale>ifgcil de vizitat3şi-f_tesit. De ase\/qea, refuzuc-genabaccept. pr-modte/wbnu r-pseamns= că nubveţw et_ iimi/rid=a pubygcit t"-oneri,.Esgedposibilă strav> din browst>spwww.u w.c Cesgedpr-modte/wbsă nubet_ tienaccept.ti salepoţi3seta browst>-ut să aCceptedpr-modte/wb>ed Hcun sure aonte. Dav,cde exe plu, dacă on eşti3r-preg.statdf_tesindbcr-mod-u/wle, nubve_ pa lăs. coma> .siw.To 6ibbrowst>-ilebmoae nebofe/ă posibilit 6i. l" aemchwmbeostrările pr-mod-u/wlor. ACesgedstrări sengăsesc dencogulă r-po“opţiunw” saler-pomeniuc-gen“prefe/wtţe” al browst>-utui f_tesit.ondget a<> >Peww.u abr-tţeleg= Cesge strări,curmătoarele love-u/w po fi f_tesitoare,c ltfetao pţi3f_tesi opţiuniae“ajuto ” a browst>-utui pwww.u et_ mult"-getalii.ontent/ atp>Cr-mod-s,S-modser-poItă net Explorer en-us/ită net-explorer/delet/-madage-t_-mods#ie=od-11"> en-us/ită net-explorer/delet/-madage-t_-mods#ie=od-11 Cr-mod-s,S-modser-poMozil Hc Cr-mod-s,S-modser-poChromac chroma/answer/95647?hl=en"> chroma/answer/95647?hl=en Cr-mod-s,S-modser-poSafa/w kb/ph17191?lo le=en_US"> kb/ph17191?lo le=en_US Cr-mod-s,S-modser-poOp i help/tlto/wals/"> help/tlto/wals/ Peww.u strările pr-mod-u/wlor misie tb>ede">ţw, o pţi3centulta şi-sire-uc- ho/">hww.youroneri,choices.-> ho/ unde găsiţw et_ mult"-l-lendeţiibps v"ndocoifidenţialit 6ia legată d=bpubygcit t"Hconeri,.  g-motiuag-liviu-vig-p a sodal-ag-liviu-er:1px solidi.menu-itembsolidl/css"> tag-dageg-livi data-backgmoove-.i.menu-itemtton cfooe">p a sodaoclass="tund=""> oove-.i.menu-itemtton crlassd a sodavclas viu-er:1px solidi.menus-cenfixi>g-d="">s data-b oove-.i.menu-itemtton c a sodavclast covermooveat .moove-gdpr-modatton vclast bodyast html> rmooveCached by WP-Opmomize (gzip) - - Las ntaified: Fri,c29 May 2020 09:04:28 GMTvclas