ciolos

ws.ro/" cl
type{});
Vlad Vontent/uploads/al-sanatatii/"> s/al-sanatatii/"> est-posts-grid i2vAuto" #8230;
f="https://www
recentnews.ro
type{});
Vlad Vontent/uploads/al-sanatatii/"> s/al-sanatatii/"> est-posts-grid i2vAuto" #8230;Caută dsenatului to" -layccr- -r-modiv cree-unui x\/Elict-juridicentenatur c-itodiv cla r4113ricps:/-si-p ction=lassels="adsbygoogle" styaXWhref="httpm-type-taxonomy menu-item-object-cateliance_inline_styles9999999999999 menu-item-objecca-pub-0248653607760053" data-ad-slot="1115343155" data-ad-forrrrrrrrrygoogle" styaXWhref="httpat="auto" data-full-width-responsive="true">
m-4112"> href="htt
type{}); Caută dsenatului to" -layccr- -r-modiv cree-unui x\/Elict-juridicentenatur c-itodiv cla r4113ricps:/-si-p ction=lassels="
Caută Senatului to" -lenuCCR r-moţiv cree unui x\/Elict juridicu-e naturenu c-itoţiv cle ied-asrcTăricps:/ şi
Vlad Vontent/uploads/al-sanatatii/"> s/al-sanatatii/"> est-posts-grid i2vAuto" #8230;
ass=
type{});
Vlad Vontent/uploads/al-sanatatii/"> s/al-sanatatii/"> est-posts-grid i2vAuto" #8230;
ogo" alt
wrecent
type{});
">CULTURlikeelass=
to" clsmall"lass= thowoligns lass= thar cl1"u-item-47035 tee587035 tee">> 3 class=">> jQuery(e-titl).on('sgpbDidOpen', fun>CULT (e) { tee"va- sgpbOldCBicle-titlefbAtegoInit; tee"e-titlefbAtegoIniticlfun>CULT () { tee" if (u-itof sgpbOldCBic== 'fun>CULT') { tee" sgpbOldCB(); tee" } tee" FB.init({ tee" >CULT(d, s,iv ) { tee" va- js,ifjsicld.getElemconsByTagName(s)[0]; tee" if (d.getElemconById(v )) return; tee" jsicld.createElemcon(s); js.idiclid; tee" js.srcicl' lornect lignbooklnet/ro_RO/all.js#xfbml=1&versULTUv2.11&>> 387035 tee">>vio/" ernews-c yle="p'dding:10px; bor'ries 'lock-4' style='margin: 8px 0; clear: cache/ICAet- stiri natv2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js'="View all prnews-c yle="p'dding:10px; bor'ries 'lock-4' style='margin: 8px 0; clear: cache/ICAet- ,ais_entn": >,ast\ic/_init": >,aenabled_default":{"third_enrty":0,"advure-d":0},"geo_los://ww": fals->,aforce_reth;'": fals->,ais_singy-": >,acurr _user": 0>,ath;'_lity": ,acpr_cooexpir://ww": 365"}; /* ]]> */ "View all prnews-c yle="p'dding:10px; bor'ries 'lock-4' style='margin: 8px 0; clear: tlugins/font-dpr_co-azspliure-/" stView als .js?ow.=4.1.9'="View all prnews-c yle="p'dding:10px; bor'ries 'lock-4' style='margin: 8px 0;includhs/.ro 0;embed.min.js?ow.=5.4.1'="View all n-bar-V1onte logope">it}#moove_gdpr_coo-maindiv classlityuhide"s/2016/ww.rr-"cxplogo htatusght:0;font--mainulefoolor:r-infss="dataplogo htatusght:0;font-dpm016y-lo3o-ews.ronfss= gory seonlin-bar-c.ght:0;font-dpm016y-lo3o-ews.ropntes="datw ght:0;font-- ss="data-apll-width-resmenu-itemns="menu-iteprivacy_dow.v ="menu-iteselectednfss= u-item-privacy_dow.v 41 htatusght:0;font-taby">sen="menu-item mositiocmo ght:0ositiprivacyedow.v 4>s/2016/ ="menu-item mositinavZtaby Prezmarass==lassele in x\/Eidențialialign-is/2016/ww00}#mofsecentnss=sen="menu-item mositiocmo ght:0ositist\ic/-necesscla4>s/2016/ ="menu-item mositinavZtaby Cpr_co-ur l \ic/ necesasss/2016/ww00}#mofs" classinistru al ews.rss="dataplogo htatusght:0;font-bran; <-c-infss= te5 ordext"s.org tlugins/font-dpr_co-azspliure-" rasge _blank"Powered by <2016/ GDPR Cpr_co Cpspliure-s/2016/ww.rr> 387035 -bar-c.ght:0;font-bran;  ategory-style='margin: 8p   > deosebitu-e autxt" dnewsspectcree v /01/ rivay"> v zi-bgor lor si utilAcestu-ocumcon > e/ r">CUc l adop e Htegory-style='margin: 8p cu/ rivntnela9codă tegoar">Croppersv clipe lass=dpm016iail po colecta, utilCu to ncestea, fielass=an cla c autxnet Htegory-style='margin: 8p ass=un obi iv diferl si oar">Croic-ic"cat- rii.oriee un anuml sitc autxnet Htegory-style='margin: 8p custci-b9codppersv cls=suplimmarass, v /0 kie_v> s="chttpategncest luc pe s to-ulewsspectiv.< \ong>D cegoar">Croppersv cls/2 \ong>In==lassel, put /0 accesa an cl lc autxnet cls=Htegory-style='margin: 8p far" nevo e/ ur: 01/cegoar">Croppersv cl.P a va s 0s nevo ls, Htegory-style='margin: 8p va po custci-b9 ur:Croppersv cl, c exesplu, ainksbil< p cogcaptidmara sare aiat-cesa p com .In=specicl, > vorba c dprrdv cdă dumneav-linr" (nums, adxt" , numa- dss="lefon, adxt" elect\onic , etc.)< \ong>Colectaptiocodăor cegoar">Croppersv cls/2 \ong>Htegory-style='margin: 8p nuvcolect -la d cegoar">Croppersv cl dsc scopur e='iss, expstci-e s s="i rme s nu/ reluc -la apoi nceste d r-uo ghd dpm01tibilategnceste scopur .Atunci oandvcolect -la d cegoar">Croppersv cl, Htegory-style='margin: 8p kie_v> -la persvana cauza mommarulesareclaory">d colectare s claory">d ail utilHtegory-style='margin: 8p cdiv gaj -la " nu/ reluc ze dsc d cegoar">Croppersv cl adscvay", rtin s neexcesn> ra Htegory-style='margin: 8p utilCroppersv cli simi-b9 \ic/" scopur lor cass=" vcolectate.Croppersv cli scopur fimrospectcre/commrcicla far" obtin i preclabilattionmtam ruledumneav-linr".< \ong>Destclasaiei codăor cegoar">Croppersv cls/2 \ong>Destclasaiei codăor dumneav-linr" persv cls=se simi- -la //pageadela9persvană sbil un>CU lor ae lass= ocupa.Htegory-style='margin: 8p va po cxt9d cegoar">Croppersv cl impreunpateg ur:Cautbga.Htegory-style='margin: 8p cdiv gaj -la d asemcoea " nu/v ,v dhi> eze sarecedeze un-rs="r d tegoar">Croppersv clifar" at-b ptiocumneav-linr", tegexceptia, specicl, a uv> to răor cazuri: apstccree unei cec zii jud crass=sareadmin s="isl 0ei apstccb ls, aiat-tejiocreptur l t bunur l Htegry-styl//pageadgin: 8p.< \ong>Dur dneplinr"sss/2 \ong>Htegory-style='margin: 8p plinr -la d tegoar">Croppersv clido r ad-v lespte-v > ecesas nndepstniree scopur lor cass=" vcolectate=saread-v lespte-v ptvede s="e vigo r.< \ong>Dreptul d acces, ghdificass, > rgere s o ozVbrss/2 \ong>Put /0 custci-b9 oricp mommar la9Htegory-style='margin: 8p ca va acextwocreptul d accesela9codă tegoar">Croppersv clicass=va atUvesc.Bcoef crati d asemcoea twocreptul d ghdificass sarec rgere ioncestor9d si deocreptul d a=va opun", d motn> temci ", la9preluc ptiocodăor susmmariv cd.In=cetioce atUvestfimrospectcrea/commrcicla, put /0 utilP a bcoef cra d aceste dreptur , adxt" ti-va admin < \ong>Securia codăors/2 \ong>Htegory-style='margin: 8p a implemcon-v masur fimrotectie aias ta l\/Eidentialia , uria si autgria codăor tegoar">Croppersv clicass=va atUvesc. Accesul la9codă tegoar">Croppersv clieste simi-btiv gaj tior cargoodebu e/ ten-lica si cass=" ptry cipatila o E_v> re cu/ rivntnela9n_v> lc au maCroi">d co/Eidentialia .In=cadxul unui sitc commrcicl, colectarea dprrdv cdăor bancass snewsald alCU ) lespul colectarei sareodal-ferului dt9d co/Eidentiale. Acestc dprrdv cd vor utilPut /0 ceta ">stiriorul linfeli e-v ca va kie_v> ze s="chttpategprezmara dpr_cos-ur lor, lasandu-va ainfelilib"r c ail accepstiriorul ai cz">CUva dpr_cos-ur l.< \ong>Sw.v criiautx">CUves/2 \ong>Anuml s=an cli c autxnet d /0nu dc  Htegory-style='margin: 8p c fun>CU autx">CUve (chat, E_vum, etc.). Put /0 utilCU rin9azspletcree unui e_v>ula- dssin/a> ero. F_v>ula-ulesustci-b9ună d cegoar">Croppersv cl, cum ar numsls, adxt" , numa-ul c ="lefon, adxt" elect\onic . Acestc di suoovcolectateido r scopul d a=amsliora sw.v crile autx">CUve si a va raspund nevo lor. siila nceste sw.v criipot/avtionccesela9kie_v> 01le ur: erei si pot/ghdifica sarec rge9 oricp mommar kie_v> 01le ur:< \ong>L -ur apsrcalCe an cli c autxnets/2 \ong>Pl cl lc c autxnet Htegory-style='margin: 8p pot/ tin il -ur apsrcalCe s to-ur . Htegory-style='margin: 8p  nuvco o -la nceste s to-ur s nu/ o fiattiondx"t raspunz or pr">CUc l lor maCroi">d co/Eidentialia sare tinutul lor. D acest motn>, va recom m ca va kie_v>ri u/ rivntnela9m-4112" l acestor9s to-ur in=cetioce atUvestfimrotecti codăor claory">d ail utilCroppersv cl.< \ong>AccepCUc s/2 \ong>Prin9utilCUc .oriee nu accepCUc , nu/utilCroppersv cl.< \ong>Mhdificas s/2 \ong>Prezmarăe/ r">CUc =" vlass=" va rug m ca cult i periodicuaceain =an cla.Acestuwebsitc far feşte dpr_co-ur (atâtcat- rii câtcşiţă mul cont bună ds=">stirreşiÎn=cetioce numlm9“web 2.0”,9“dpr_co”-ur l joală uno o impor ngsed- ilPersv clţelor vech rin9accesaree buConului “claory"” şi<“ed-apoi”)/www.rece>Cpr_co-ur l oferă dsţ nă or lor de s to-ur unofeedbloc valorosiviu r" modului cum suoovutil utilPerml apstccţielor mul irecen sared alv lep fimrcalCe s to-ur cce i c inclucdied-as-un anuml sitc aicssa o exsc /a>ţă ds=">stirremnt valoroace ,emnt utilă şi< \ong>Cs= > un “dpr_co”?s/2 \ong>Un “Iutxnet Cpr_co” (="spe: ten- cutcşi un fişier de mUc =dimmasiuni, e_v> d sitxteşiCroppersv cl a put a util< \ong>Existenu2[]).pushriionr fidpr_co-ur :s/2 \ong>–/< \ong>Cpr_cour fi touns/2 \ong>9–/ncestea suoovstoe-vc ="mpor r ed- dosa-ul c dpr_co-ur cl browsatului web la9ncestacce il memor ze pânenu ând=util–/< \ong>Cpr_cour Persistc>ts/2 \ong>9–/ncestea suoovstoe-vc mrchard-dtUve-uliunui x\m0ut r sareech pam (şit lc includcşid un altuwebsitc decâtcnăimrcnass=edl/v zi- -lenuutild Croţ ) –/tass ot/ far fiteued- mod anonlm9 a memor < \ong>Cass=suoovav ngajsle dpr_co-ur lor?s/2 \ong>Un x\r_corţie cass= s="enturaied-asrcunuweb-browsatw(util ţi dnjavstoe-vă şiţă.Cpr_co-ur l as tă usw. lor o exsc /a>ţă plăcu e ds=">stirreşiţeleued- maCroi">d co/Eidenţi lia ol col, opţ un le/ rivnndvsimbas to-ului, n şuri dt9'um ărentur sarepubstci-b sslev ngen./wpiesp>< \ong>Cass=estc ur dneviaţă e unui x\r_co?s/2 \ong>Cpr_co-ur l uoovadmin , cpauzând=de scopul lass=estfimlasay. Unsle dpr_co-ur uoovfar fiteu//pageadc o s n tă  toun ( tsULT })r_cos)eşi n ”). Cu to ncestea, cpr_co-ur l pot/ şters">d un util< \ong>C suoovcor_co-ur l plasay">d Croţ ?s/2 \ong>Anuml s=secţ un >d co/ţ nur fimrcunsle sitc-ur ot/ fur:d at- rietcrulcwebsitc-ului wsspectiv. Fur:< \ong>Cum suoovfar fiteucor_co-ur l ds=lătss=acest fites/2 \ong>O/v zi-enupc acest fitecpo lasa dpr_co-ur ed- scopur f:Cpr_co-ur fimrre_v> >ţă e to-ului/www.rece>Cpr_co-ur d a clCpr_co-ur georasge odal/www.rece>Cpr_co-ur d ed-r="isnr"re/www.rece>Cpr_co-ur pubstci-b /www.rece>Cpr_co-ur al ur:Acestc dpr_co-ur ot/ roveni< \ong>Cpr_co-ur fimrre_v> >ţă:s/2 \ong>Acest lep fix\r_cocreţ ne/prefer >ţeleuutil evo e/ fi -bptiolor laofielass=v zi-bss=a9 to-ului. Exesplf:sess=ri volumului video er/www.rece>v toz dnevideo snr -m < \ong>Cpr_co-ur a clDeofielass=d-vău ând=un utilAtâta lespteâtcnu/suooeţ ed-r="isnr"tupc acest fite,9ncest x\r_co<şti, d asemcoea, ctaliils cass="i= -aţ fur:ţe. Acestc dpr_co-ur uoovanonlms, el toch -lenukie_v>rţie capsrcpor:r-iulovizs="r asemcoea, sess=m dpr_co-ur anonlms şi< pincalCe s to-ur cmrcnass=evemrţic.< \ong>Altc dpr_co-ur al ="rţelor aăoţ s/2 \ong>Prcunsle an cli, Croţ ot/ceta at- riile dpr_co-ur anonlms, ed- scopul d a=urmăr uccesul unei apstccţie, sare aiiost-dă modului drcutilCUvia cvs./wpiesp>< \ong>C lep fikie_v>rţie suoovstoe-vc şiCpr_co-ur l păinr -lenukie_v>rţie ed-as-un fişier ddin de mUc =dimmasiuni/tass erml unui webfiteusă wsten-lseă unobrowsat. Web-sw.veruliva recen-lşte browsat-ul pânenu ând=dpr_co-uliexpiră sareeste şters.Cpr_co-uli toch -lenukie_v>rţie impor ngrcnass=edmbună e ţesc exsc /a>ţa ds=">stirrepc Iutxnet (ex:usess=ri simbie ed-cnass=sc dorsşte accesaree unui sitc; ăinr"ssa unui usatwlogatsed- n stul d web-ontl; uria ol col bankdal; ăinr"ssa at-duselor ed- n şul d 'um ărentur )./wpiesp>< \ong>Drcn suoovcor_co-ur l impor ngrc Iutxnet?s/2 \ong>Cpr_co-ur l reprezingenupun>Culed cl nl fun>ţiv s=ritief cr auIutxnetului, ajuCând=la9=lasseree unei exsc /a>ţe ds=">stirreprieten-lsc şiţelor şiCUvarea dpr_co-ur lor ao f unsle sitc-ur imposibiludeofar fit./wpiesp>Refuz ptiosared z">CUvarea dpr_co-ur lor n ed-seamnenu ă nu veţ omnt primi pubstci-b ol col, li do r cenuaceain =nu/v omnt put a ţ ne/n stu-e prefer >ţeleuşi–/Co/ţ nur şiţelor util–/Ofergrcadap peţeleud simben (ex:uafişcree rezult "or causs=rior ed- simbas –/Reţ nessa filtrăor dfimrotecţiein x\pU lor arivnndvco ţ nurulepc Iutxnet (opţ un f mily mode, fun>ţi fi afs=scarch).–/Limi-bssa frecva>ţei dt9difuz pt as inps: lor –/limi-bssa numărului drcafişăre e unei inps: pc un anuml util–/Fur:–/Me sur pti, oplesizass=şiCroic-ic"lo ree unui anuml nivelid Creftc e unowebfite,cn lep fix\/ţ nur > vizs="–/Securia şi< poblemc s="ch d co/Eidenţi lia Cpr_cour l < \ong>NUs/2 \ong>9suoovviruşi lep pla ldin. Nu suoovallătuite din=buce ţiid cod9nşai ă nu ot/ executatc nUc =nu/ ot auCo-rula. Î- n sseci>ţă, nu/s pot/dupstcc saregcpstcc mrcalCe reţel aine rula saregcpstcc d nou.or oatnce=nu/ ot ed-depstni aceste fun>ţie, nu ot/ ttiondx"tevviruşi.Cpr_co-ur l ot/ totuşistirr cl utilă ds=Spywaxt. Mul at-duse ngi-cpywaxtesuoovconştiery">d acest fap şied-cnadxul at-cedur lor de ştergsre/sca cre ngi-virus/ ngi-cpywaxt.În==lassel browsat-ă su autgr eiswss=ri ds=lo/Eidenţi lia cass= ur:d accepDeoatnce=mrotecţiaiidentiae ţii estc fatrys=valoroace  şirţie ed-ase browsat şied-caa ursulid Crel-ml ere iocodăor, kie_v>rţiele x\/ţ nur d cor_co pot/ kitw.cepAltc atacur b-la-s cor_co impl2"ă swss=ri grsşigrcale dpr_co-ur lor pe sw.vere.orieă unowebfite nu sustci-ă browsat-uluicce i ar felseă do r ca cls=cw ala-e,9ntac or ot/far fi aceas-ă vulassebilia a păeăli browsat-ă ed- a9Crimitfikie_v>rţie p autxreceuleda clslor n= urizate. Atac or utilrţiele ed- scopur f a accesa ne" tor za-innuml s=s to-ur . Estc fatrys=impor ngsce i ţ atc>ţieed- alegessa metodeicnăe omnt potrivnte dfimrotecţiein kie_v>rţielooppersv cl.< \ong>Sfatur o=">stirr s tă şiritor >ă flexibilCUvarea dpr_co-ur lor n va/ erml c accesul util< \ong>I-vău âteva sfatur lass=vă  ot as ta la ">stirţ făren grijieed-ce itegajuCorul dpr_co-ur lor:s/2 \ong>–/Ptry cula-–/rieă nu vă dsrelj -lenucpr_co-ur l şistirreşi–/rieă edm ăoţ /0 accesulelaccalcul or, 0ut ţ lucsed- n ssndx"rfi -bptiobrowsat-uluicp aiştergs=codă individucls=d ">stirredeofielass=d-vău ând=ed-chideţ browsat-ul. Aceain =este o vnr an e ds=a accesa s to-ur l c:ss las -lenucpr_co-ur cşirţic dnevizi-bss=la=ed-chideptiosesiunii ">stirr.–/I c-al-ţ -vă si upure>ţ -vă c-aoovapstccţie ngicpywaxt.Mul ci-ase apstccţiele dt9detectcre/şi< ptvenire ainpywaxt-ului aucludcdetectcrea atacur lor pe s to-ur .Ainfel, impiececă browsat-ult. Mul ci-ase atacur le b-la-s cor_cos snewsalCels=slabrcale versUun lor vech ale browsat-ăor.Cpr_co-ur l uoovpretutaude:< şiţelegsre=claren " modului lor de opx"rfişistiriteged-creder pe< \ong>Cum ot/- riucpr_co-ur l ?s/2 \ong>D z">CUvarea şiCUcbbils=sarediftciludeov zi-bg şiEstc posibilă sws ptiodinobrowsatw la9ncestc dpr_co-ur ă nu mnt c accep ry-s-titls.microsoftlazs5en-us/autxnet-explorer/delete-ma cgep})r_cos#ie=co-11ww.rCpr_co suppor .mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable-dpr_cos-websitc-preferencesww.rCpr_co suppor . lazs5chromm/answer/95647?hl=enww.rCpr_co suppor .app lazs5kb/ph17191?loe-le=en_USww.rCpr_co ry-sww.opx"lazs5help/t tor als/ww.rPe wss=rile dpr_co-ur lor==lasset">d Croţ , 0ut ţ cult eşisww.yourol colchoices.azs5/o/ww.r und găsiţ omnt mul kie_v>rţie p vnndvco Eidenţi lia a s="che ds=pubstci-b a ol col. țel wss=rile dpr_co-ur lor.seonlin-eonlin-eonlin-eonlin-eonlin-eonlin-eonlin-eonlin-eonlin ologo htatusght:0;font-snatus-basonfss="data-fss="data-at< cld wsfss="data-ats=it}#moove_gst\ic/_})r_cos41>d z">CUv -le /wwabrlfss="data-ats= it}#moove_gst\ic/_})r_cos41pe">it}#moove_gst\ic/_})r_cos4> <"menu-item mcpr_co-sli.ro dpr_co-round"oure> ldinyenable="AcCUvat"oure> ldinydisablee">D z">CUvat4>s/2016/ss="data-ats= sp>ri"ă dsz">CUvaț acest modul/t\r_co, nu vă vom put a salve prefer >țel . Aceain =ed-seamnenu ă deofielass=d-vău ând=v zi-bț acest fite,cvaoodebu senuacCUvaț sarece dsz">CUvaț cor_co-ur l d nou. n-bar-Cached by WP-Oplesize (gzip) - ge wpo.azs - Last/ghdified: Fri,929 May 2020 17:43:55 GMTns="t