charlie hebdo

ȘTIRI elebra publicaţie CharliZrsi 5ass="s5Y="homNation">dye Non> NiCAgICAgICAgICdye jp-din-paris/"> ;

i4doara-Pogjrsi/ul> Mder= code-blocklasY 8divr-Osarticle: 8px 0; clear: both;'>5orita-eup-batjsv i/fock" ICAAgICA ; Mder= coiZrwitpx 0; clear: nr0eIon1gr5 margYNv r"gle-title:/sw5/t itle4eI 3Z/www.rec="primar e.js"> dattI-411/kr 4ilinks">3Zrsgrz0n8hal-con11/kr fpdi5Ni 14/06/2018
<5/or<5j-turc5j-tona-i uli> .moove-gdpr-"primary" class="content-area"> -/gif-1"-cmoov4d acuti-itografs.rou-or<5j- inistriiE s mav>whis-ucilay:enteSHOWBIZ
 • >SHOWBIZ p prin intermediu .moove-gdpr-script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> ull-width-ss="meta-category"> bygoo .moove-gdpr-
 • ta-full-width"primary" class="content-area"> -/gif-1"-cmoov4d acuti-itografs.rou-or<5j- inistriiE s mav>whis-ucilay:ente ta-full-widtht="auto" data-full-width-ris tag-atacuri ta-full-widthag-atentat tag-atentat-paris tag-atentate tag-chhhhhhhhhhhhharlie-hebdo tag-ciprian-calciu tag-eagles-of-death-metal tag-familie-de-romani-ucisa-la-paris tag-francois-hollande tag-franta tag-impuscaturi tag-lacramioara-pop tag-le-3 <5/v> ta-full-width-ag-paris tag-romani-ucisi-la-paris tag-rouge-alpha tag-terorism tala-paris tag-rss="meta-category"> la-paris tag-rss="meta-category-rss="meta-category"> info-bar-contaism-15r-1" href="https:/tă de o ce-1" href="https:/tscheme .moove-gdpr-info-bar-co .moove-gdpr- 14/06/2018
  <5/alcoscop-ruoov clx450l-item-discription"> .moove-gdpr-"primary" class="content-area"> alcoscopte

  vars\/fvina Halep prin intermediu .moove-gdpr-ws.ro/showbiz/">SHOWBIZ

 • >SHOWBIZ p prin intermediu .moove-gdpr-script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> ull-width-ss="meta-category"> bygoo .moove-gdpr-
 • -"primary" class="content-area"> alcoscopte

  vars\/fvina pub-0248653607760053" data-aHlcoscopte ruoo-> p u lunai iunie. Mihai Vlcopchievici isuce v i i < ta-full-width-ag-paris tag-romani-ucisi-la-paris tag-rouge-alpha tag-terorism tala-paris tag-rss="meta-category"> la-paris tag-rss="meta-category-rss="meta-category"> info-bar-contaism-15r-1" href="https:/tă de o ce-1" href="https:/tscheme .moove-gdpr-info-bar-co .moove-gdpr- 14/06/2018 <5/serena-williamsv clx450l-item-discription"> .moove-gdpr-"primary" class="content-area"> a-ramas-soc dupcatov4dvazutio-dezbrac psv crena-williamsna Halep prin intermediu .moove-gdpr-ws.ro/showbiz/">SHOWBIZ

 • >SHOWBIZ p prin intermediu .moove-gdpr-script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> bygoo .moove-gdpr- -"primary" class="content-area"> a-ramas-soc dupcatov4dvazutio-dezbrac psv crena-williamsna A sed-ase coc A ta-full-width-ag-paris tag-romani-ucisi-la-paris tag-rouge-alpha tag-terorism tala-paris tag-rss="meta-category"> la-paris tag-rss="meta-category-rss="meta-category"> info-bar-contaism-15r-1" href="https:/tă de o ce-1" href="https:/tscheme .moove-gdpr-info-bar-co .moove-gdpr- 14/06/2018 <2/Risu-Palanin i1l-item-discription"> .moove-gdpr-"primary" class="content-area"> risu-palanin iooglstonant .mcursteSHOWBIZ
 • >SHOWBIZ p prin intermediu .moove-gdpr-script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> bygoo .moove-gdpr- -"primary" class="content-area"> risu-palanin iooglstonant .mcurste Risu PalaniţA ta-full-width-ag-paris tag-romani-ucisi-la-paris tag-rouge-alpha tag-terorism tala-paris tag-rss="meta-category"> la-paris tag-rss="meta-category-rss="meta-category"> info-bar-contaism-15r-1" href="https:/tă de o ce-1" href="https:/tscheme .moove-gdpr-info-bar-co .moove-gdpr- 14/06/2018 7/Mihai-Vlcopchievici .moove-gdpr-"primary" class="content-area"> numer-->gte< ihai-vlcopchievicigdezi> SHOWBIZ
 • >SHOWBIZ p prin intermediu .moove-gdpr-script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pageaddiu .moove-gdpr-js"> ull-width-ss="metae">ull-width- bygoo .moove-gdpr- -"primary" class="content-area"> numer-->gte< ihai-vlcopchievicigdezi> gte Mihai Vlcopchievici deziă ta-full-width-ag-paris tag-romani-ucisi-la-paris tag-rouge-alpha tag-terorism tala-paris tag-rss="meta-category"> la-paris tag-rss="meta-category-rss="meta-category"> ite-branding"> paris/"kpdi5Ni< absoldiv> te: absolcois-hollanmeta-category-info-bar-co rimar : absolcois-hollanve-gdpr-modal-left-content #moove-gdpr-menu li button i,#moove_gdpr_cookie_modal .moove-gd info-bar-contaism-6 ;
 • >SHOWBIZ si3bpitlu-item-4112" clanww.rup"ag-lac-t="aer">
  YpKnn oove-gdpr-modal-left-conteitled-2.pnr-icon{color:inherihidden nr-icon{coldal-lef3> nr-icon{col nu li.mdpr-mor:iher_s taww._egotpssi3bpitle4ei/gisi-inu-item-selected button span.ro/wp-conle4ei/gisi-inu-item-selected button -leftis-hollanmle4ei/gisi-inu-item-selodal-l-noiv>ncois-

  F-->sim odal-l-f="hp u a- ofe="hceacati bună ex ro/țAsim saut-Asnass=s-hollanmle4ei/gisi-inu-item-seloove-g-xonomycois-Accep} ontentois-<"g4120ontent.oove-g-ton span.gss=s-holl

  siaww.:fixed;egotps: -999999999999999999999px;uplooinomytton -lefsd/jssgcle>uplm-type-tte"> e32959tă de d/js32959tă de evpe- [{"param":" uplooinomytton -lee32959 sgpbcle>uplooinomytton -leen: 8px p>Vrei sa fii l.hChroovecuan ilhe"disp? Da-ne un like!ticle ntatele-tes> cebook-like efliZZrsi 's> bloove-gi{color:# sgpbc blte"> en SPORT"'https:/info-bar-co b-like facebook">ttps:in-paris/"shar"te1"14"> efldiv> efliZZ ZZ jQuery( class).on('sgpbDidOpen', fun-obje (e) { efliva# sgpbOldCBdiv class=fbA Init; efli class=fbA Initdivfun-obje () { efli if (go" of sgpbOldCBdi== 'fun-obje') { efli sgpbOldCB(); efli } efli FB.init({ efli "> Id: 540547196484707tps:in-p}); efli}; efli(fun-obje(d, s,le-) { efli va# js,lfjsdivd.getElempe- ByTagName(s)[0]; efli if (d.getElempe-ById(e-)) return; efli jsdivd.createElempe-(s); js.iddivid; efli js.srcdiv' tonnect facebook"net/ro_RO/all.js#xfbml=1&versbjecv2.11&"> Id=540547196484707'; efli fjs.parews-ode.insertBefore(js,lfjs); efli}(documpe-, ' ', ' cebook-jssdk')); efl}); efs/2015/11/"> efdiv> efliZZ iv> efliZZulite-br" fock" ' I' ' cache/ar-et--bg-nupro/wentn/ipt> s e odal-l-f="h(atât o ex ro/ţA v"cii adap nevo"l> claitemsesului fieuărui.În ceuntce num"mn“web 2.0”,n“odal-l”-f="lhejoauă unt o- i < s> v"cii d lumn"nutiliz\/fvflese bucurAP rso> iz\suntanum"t> s>tărihp p u diversel vechieCdal-l-f="lheofe=ă d"ţină/fvi-> dels tl-f=" untfeed vallcoseasu cla ti accesibilmep u utiliz\/fv".tle font->Perm"t ap/dc\ţii-> mul iav iddsautn ealtss=phde < caloe s tl-f="e-Aţan ub/dcit ţiino both.tle fon <"drong>C"nel heut “odal-l”?e-odrong>Ut “ItemsneteCdal-l” (ems-cnhcunoscut cla an“browsoldidal-l” saut“HTTPdidal-l” sautpu clasimplu “odal-l” )nel heut fi cle delmici dims-siuni, -c-terdd-clliemse clanumere, core va fi stotatsp" odmuut vfl,tems- ltl mobilh-autaloe echipam3> rlheunui utiliz\/fvhde < cumn"ns eaccestazACdal-l-f este i talatsps-cls unui browsold(ex:/Itemsnet Expllcer,hF"> fox, Chroms) claest eod/plet “pasiv” (nulco ţinelUt odal-laest e-c-terdd-cl2 pă ţi: numelee cla ţinupflesautvallasuaeodal-l-f ui. Mti mul , nurota u umn"nanorimiseodal-l-f earl u ui ectiv.Cdal-l-f="lheclasyinelnu s p u a put a fi utiliz\/e cl,eard ueleeati mul hecazuri, nu identifdcA utiliz\/fvii>d eitemsnet.<"drong>ExistA– <"drong>Cdal-lt="hde sesiunee-odrong>n– -cestea spublstotat e t < < r ard dosa#ulln eodal-l-f="h browsolu ui web p u umn-cestae-A– <"drong>Cdal-lt="hP rsist ntee-odrong>n– -cestea spublstotat e< chard-drbve-f unui odmuut v sautechipam3> h( claard generalen pitne dendurota <"drong>Cmn" -publ vi ajele odal-l-f="lor?e-odrong>Ut odal-laco ţinelft-c-t.ţii cmn" cllegA -nume (webs tl-ul). Dacă untbrowsoldaccestazmn-cel webv cr> d-clnou,n-cestaepo ci/i ft-c-teţia dard uonsecinţA<.Cdal-l-f="lheas byă u cri-> o ex ro/ţA :eexn– prefe="/ţe-e/ard maoe cmen eodnfidenţialit o both, opţiuni-e Cmn" est enurota Cdal-l-f="lhe"publ dministraoehde webv cr> e. Durota site/ ep u osyin byă sesiune (sessbje -al-ls) clanu ati "publreţinup odată ce utiliz\/fvflea părAsite/detfieumn" datăatândnutiliz\/fvflerevinel browsol-f ui.tlcle-p><"drong>C spublcoal-l-f="lheplasaemen eoe ţi?e-odrong>Anum"t" secţiunien eodnţinuphde < cunele s tl-u="hpot fi furniz\/ ps-clitemsav ifleunorhumbţe pă ţi/furnizori (ex:/site/coal-l-f="lhed"nuătn"nacest sitee-odrong>O vizitACdal-l-f="hde < r-c-tenţACdal-l-f="sn ea> izA tle font->Cdal-l-f="sp u geoporgeldal tle font->Cdal-l-f="sn eclaregiste"retle font->Cdal-l-f="sp u pub/dcit htle font->Cdal-l-f="salhefurnizfvi-> delpub/dcit htle font->Acest eodal-l-f="spot yobcs,hF cebook, Youpfbe etctle fon <"drong>Cdal-l-f="hde < r-c-tenţA<:e-odrong>Acest s=phde odal-lereţine prefe="/ţe-e/utiliz\/fvflui/ acest site,n-şa ard"âtenu ati este nevo"e de setasunt-> -atfieumn" vizit\n"nans tl-flui. Exe/ple:setări-tevolumfluiep u video ef="e tle font->v tlza <"drong>Cdal-l-f="hp u a> iz\svizit\/fvi-> tlodrong>D tfieumn" datăatândnut utiliz\/fvhvizittazA yobcs furniz\/ n eoloe ţA izA unici cmn" ne vizittazA<  cla"âtene desno fac.Atâtass="catâtenu spubeţi claregiste"t/ acest site,n-cest odal-latu sithp u a"identifdc\np rsoant-thfizice,eelhe"publf-->site/do r ard ycop" altcoric. Daca spubeţi claregiste"t/ uass= i, n easempeea, n taliileep lumn"nli -t-aţi furniz\/, cum ar fi adseso d-clTms-cni claC ditii, P obcA legisleţiei -clvigo rt Cu lan rotejnsuntrist-> cu carm-oe p rso> .<"drong>Cdal-l-f="sp u geoporgeldal tlodrong>Aceste odal-l-f="e"publutiliz\/e d"nuătn"nun softcumn"nst bil" e din ce ţticlsithdo r p u a porgelaa ţinupfle– chia# claatunci cândnspubeţi p" enoasteA< ard limbadrsh foA<"drong>Cdal-l-f="sp u claregiste"retlodrong>Atunci cândnvA< ardregiste"ţi p" acest site,ngenerăm/ut odal-lacmn" ne -nu/ţA ele noastel f-->s sc -cestelodal-l-f="hp u a ne -rA v"ciu -nume. D easempeea, nel<"drong>Cdal-l-f="sp u pub/dcit htlodrong>Aceste odal-l-f="enelAceste odal-l-f="elehf-->sim cla< u a porgelaapub/dcit hano both. Put mhf-->si, n easempeea, odal-l-f="h /dţinândnuteieumbţe pă ţi, p u ocati bună porgelan"ns pub/dcităţii, p u a"-rAol p" s tlen n cvaca/ţe. Acest eodal-l-f="e"publ-non"me,eelhe"tochtazAD easempeea, setăm odal-l-f="h-non"mee clapsincaloe s tl-f="e< cumn"njvemapub/dcit h. Psimindu le,eastfe ,an i/lhesi p u a vă cunoa e o\svizit\/fvh -celfi s tl dacA veţinvizitans tl-ulln taru, vă vom put a livr apub/dcit hanbazmtA<"drong>Alt eodal-l-f="ealheumbţe-> pă ţie-odrong>P cunele i,loe ţi"spot etanD eexe/plu,huândne-stribuţihut -div>ol f-->sindnbuoo ultp u reţelhl esociale sed-t/ acest site,n-cea reţeaesocială va claregiste" m-obvit o rvs.tlcle-p><"drong>C s=phde ft-c-t.ţii spublstotat e claaccesot ps-clitemsav ifleodal-l-f="lor?e-odrong>Cdal-l-f="lhepăstetazA u va reeunoa e browsol-f lpân/latândnodal-l-f eexpirACdal-l-f "tochtazAD cut spublcoal-l-f="lhei < Cdal-l-f="lhereprezi Aării ef"ci3> a/Itemsnetului, ajuoândnlangenerasuntuneilex ro/ţe d"nled-2.rt rietenoas e claadap ntprefe="/ţe-> claitemsese-> fieuăruicutiliz\/fv. Refuz\suntsautn zm-obvorea odal-l-u="-> po f ce unele s tl-u="hi < sibil/detf-->sit.tlcle-p>Refuz\suntsautn zm-obvorea odal-l-u="-> nu claseamn/lată nueveţin ti primi pub/dcit heo both, uihdo r cAExe/plesn eclateebu"/ţA– Cdnţinuph clas> v"cii adap prefe="/ţe-> utiliz\/fvflui/– coa finii del i=",hvreme,es< v"cii pub/dce/ clagut> – Ofe= cadap peaitemseselheutiliz\/fvi-> – reţinerea , cautări-> ard limbadrsh foA<).– Reţinerea filtrt-> de riv"ndl ţinupfle Itemsnet (opţiuni f mily/mode, iun-ţi"hde saf"ns arch).– Limitarea freevo/ţei dendifuz\su aian-adeh-> – limitarea numărului d cafi cA– Furniz\suntdenpub/dcit heati relevi A– MA yobcs – cum ar fi udnfi-terentunui -num"t nivel n eorjfdchpe untwebsite,cut s=phde odnţinuphel hevizualiz\/ cla odul cum ut utiliz\/fvhajungehpe untwebsite (ex.hps-clmotoa> d"nuăupore, dian-t,hd-claloe webs tl-u="hetc). Webs tl-f="lh d u tazA ize/jsutilizării -> p u anarmbunătăţi s tl-f="lh ard bpeef"cifleu cri-> .– Securit e clapsoblempllegrehen eodnfidenţialit Cdal-lf="lh <"drong>NUe-odrong>nspublviru cla! Ell f-->s sc -c-tert s=phpla-cls . Nu spublaluătui e din bucăţi n eoddn-şa tă nuepot fi executatl nici nu ce nu Cdal-l-f="lhepot fi totu claf-->site/p u ycopt="hnegreive. D oa> ce "tochtazA , atât site/cano fc-tA del erg"re/sca> re i i-virus/i i--pywase.În generalebrowsol-t-thlueitemgr\/e s>tărihd"nudnfidenţialit cmn" urniztazA<"drong>Alt ea ectesn esecurit llegrehen eodal-l-u="tlodrong>D oa> ce d eitemsnet, este i s://w/să sel i cut evpe-ua-e , ft-c-t.ţii-ehodnţinuphen eodal-lepot fi ftt> cep}ote. D claf-/die =\s,n-cest luc u seepo ardeâ/plahdaca browsol-f lsehodnecteazA volef-->sindno reţeaenec15/1otAAlt eatacf=" bazmteep ludal-leimplbcAtărihgr" i cale odal-l-f="lor pe cr> e. Dacă untwebsite nu ss ască do r ca> " c15/1ote,n-tac\/fvi"spot f-->si aceastA "-> nesecurizmte. Atac\/fvi"sutilizeazA t.<"drong>Sfatf="sp u onled-2.rt s byă  clare \b"lA<, bazmtADatfvi claa fap ului cAs sc odal-l-f=",h-cestea spublaIatăatâteva sfatf="sumn" vă  erso> " n eacces.– Dacă armpă ţiti accesfled-ccalcul\/fv,tuut ţi lu dard uonsiomyare setasuntbrowsol-f uiep u a" erg"nrist-thindividu " n eled-2.rt d tfieumn" datăatândncla"hideţi browsol-f . Aceasto este o vt="antă d"na acceso s tl-f="lh /reeplastazA– I talaţi-vAMul heridere ap/dc\ţii-e dendetect-su clapsevenisu a" pywase-fluieitcludedetect-suaeatacf="lor pe tl-f=".Astfe ,ai vechieale/browsol-t-> .Cdal-l-f="lhe"publpretutitneni clanuepot fi evit dacA -h. Cu on"/ţe-eg"rencl-rA< m modului -> delopmyare claa bpeef"cii-> elumn" -thaduc,tuut ţi lu dmA<"drong>Cum pot osit. D easempeea, refuztl n eanaccep}o odal-l-f="enu claseamn/lată nueveţin ti primi/vedea pub/dcit heo both.Est e< sibilAt\suntdintbrowsoldp u umn-cest eodal-l-f="e"ă nue ti fi eaccep}ot sautpoţi setatbrowsol-f lsATo browsol-t-thmodesneeofe=ă < sibilit o ru a" chimbads>tările/odal-l-u="-> . Acest es>tărihshegAtări,nurmă/fa ele l ta-t="hpot fi f-->sito\re,n-ltfe uut ţi f-->si opţiun an“ajuoor” atbrowsol-f uiep u ati mul hen talii.tle fon Cdal-lashldal stard Itemsnet Expllcer d/span> ata classs.microsoft"> ge: -al-ls#ie=-l-11"> ata classs.microsoft"> ge: -al-ls#ie=-l-11 Cdal-lashldal stard Mozilland/span> sup< sup< Cdal-lashldal stard Chromsnd/span> sup< sup< Cdal-lashldal stard Safa="hd/span> sup< sup< Cdal-lashldal stard Opmya d/span> ata ww.opmya"> ata ww.opmya">P u s>tările/odal-l-u="-> generatmen eoe ţi,tuut ţi s lt\ clasitl-ulld/span> ata ww.youro bothchoices.> ww.youro bothchoices.>  v" gss=s-holl s-cle4ei stric--necess : -al-lsem/gisi-inu-item-seltab n f stys="mdisef=":non-it irecentnews.rtab menu-itCdal-l-f="lhe"dric- necesoree-ouge-"-fulie4ei/gisi-inu-item-seltab n ton -leftis--fulie4ei/gisi-ioSioScftile4ei tw-porgelftile4ei tw-porgel-s ton ainerem/gisi- tw-po ton ainer tw-nflftile4ei/gisi-ioSioScftile4ei tw-porgelftile4ei tw-porgel-s ton ainerem/gisi- tw-po ton ainer tw-nflftile4ei/gisi-ioSioScftile4ei tw-porgelftile4ei tw-porgel-s ton ainerem/gisi- tw-po ton ainer tw-nflftCdal-l-f "tric- necesornteebu"e să fi eacobvothard orice moms-p,eastfe ard"âte-Atările/odal-l-u="-> .-"g4120o"g4120o"g4120o"g4120o"g4120o"g4120o"g4120o"g4120o"g4120//www.ie4ei/gisi-inu-item-selstatus-bornftis-hollan<-c-ttis-hollanllttis-hollanlls-n zm-obveazA -rouge-is-hollanlls-ttis-hollantările ontentoi v> ontent.nu-item-selbntent-xonomygss=s-holl
  -re-bra"