Centrul de Diagnostic și Tratament Provita

i-spital-675x4501" class="widget_text widget covernews-widget widget_custom_html">
ogICA-gJr="Seitem-4fs6ClcDMx.p m"Xtw\lrxpd="c D> C
Autodoc24.ro
t_c ""siszeleernews-widget widget_-item-Qt ire="display:block" F6000Qt et_-irxCPxSfcToeClcDMx.p ITeXclusiv
rippx)inu-iwidglpevernTippx)id-2" widglțiitps://www.recentnews.ro/wp-contom_html">
l-coc daCl-coc le font-family-1"> ar-box" st
*/ hover data- .js?rid=4.1.9'-hover data- ry-sanale fox" style="paddinntent #moovt #monlefienu l-moda-6 co tyle="paddinntent #moov-mmsany xt/csslg-6 reccle id="mga-tara-din--itemclass=" .moov.ntent #moov-mmsany xt/cssuten6 co v class=ntent #moovtverne-6 co tft-grid-doub" sizes="n00w" sizes=privacy_tridv 0w" sizes=selectedlg-6 ry-sana w.recentnews.electnavltabtu-item-Prezr afre generrl/wga widfidențialitățiitp-sanalecolor:g-ont-fa-6 ry-sana w.recentnews.electnavltabtu-item-Cmodal-urilm1sbsict necesfretp-sanalecolor:g-hKsinlo mily--6 co tyle="paddinntent #moovbran -cmoda-6 re "> ormooess.orgs-lugins/#moov-modal- Powered by <-sana GDPR Cmodal C miclass="mast .moo.ntent #moovt #monrfs6/1idget_custayle="paddinnom-ht #mon.gdpr-ilass="widgetayle="paddinntent #moovtabtnu l-moda-6 co tyle=nu-itemvacy_tridv "paddinntent #moovtabtw.recenwidgeta.recentnews.tabtu-item-Prezr afre generrl/wga widfidențialitățiitp-sanaet_cuayle="paddinntent #moovtabtw.retnu l-moda-6

 <18" cp> Aces 1"ocuble- ocool >Cenem-ocilm1adoppolit"e H Cu toolittces ea, fiecsni1lor-1"1"e iCesisze="i1suplimr afre, v ti fi contwww.yNnslegapan uttces lucrc Le 0/0l-ul -tarectiv.<18" cp>Dolitcutasnem-ssu"sisze="tp-bsong><18" cp>In generrl, put ti accesf lor-1ile iCsa furnizati contwww.iitcutasnem-ssu"sisze=".<18" cp>P="arc a va sw.isface nevo "pagH In areci=",1estc v rba1"e -mordonro dumneavoastne-(numpagadvesf, numa# "e o fonagadvesf electsonicf, etc.)<18" cp>Colectae-ti/ro or cutasnem-ssu"sisze="tp-bsong><18" cp>H Atunci asndccolectcaza dolitcutasnem-ssu"sisze="agH H Utilizae-ti/ro or ccolectateu"s c0/0l-urilm H <18" cp>H Va furniza contwww.iittemvandcteodusele 0/ssidv cevle//www.rec>Execub> si uwwwri tnenzem-oi dumneavoastne//www.rec>Phtemsipaulaeaarectele iCH Des -1" ategi/ro or cutasnem-ssu"sisze="tp-bsong><18" cp>Des -1" ategi/ro or dumneavoastne-esisze="i1seslimtycaza ({}); H H zeisau:ced>zeiunor o rti doli utasnem-ssu"sisze="dfsne-hteobae-ti/umneavoastne, utexceptia, tr areci=",1anuwwwtoor or cazuri: tr apdscae-tiu Durfta1"e pastneretp-bsong><18" cp>H /em-metNnsvigoor .<18" cp>Dreptuhive-acces, ntdificfre, s ergee- 0/so/ozlpeetp-bsong><18" cp>Put ti (adsctypeNnsotece moble- cseH i/reptuhive-accesulae/ro utasnem-ssu"sisze="dcare1va teovesc.<18" cp>Bleef isti "e asebleea t>i/reptuhive-ntdificfre sau:/ ergee- titces oredolitsi dei/reptuhive-a1va opunc, dNnsmotin-yNntebliatc, lae"eelucroe-ti/ro or susble-ionro .<18" cp>In cemetae teoveste-"roarectle-atcoblrci="a, put ti utilizay/reptuhive-o/ozlpeedfsne-nicio jus ificfre.<18" cp>P="arc a bleef isive-aces e drepturiagadvesfti-va1administne-oruluvl0/0l-ului iSecuritolif /ro ortp-bsong><18" cp>H In cadvuhiuluvl0/0ltcoblrci=", -mlectae-a -mordonro or bancfre se -talizcaza iCmodalstp-bsong><18" cp>H Put ti (etae Sidv cev i<18" cp>Anumiti1lor-1ii"e irl. Ftwwula#colsadsctypeul dolitcutasnem-ssu"sisze="agcum ar fi numplpagadvesf, numa#uli"e o fonagadvesf electsonicf. Aces e dadi 0u-iccolectateddoor Nnsscopuhive-a1ampliora sidv cevle iregisi pottntdificf sau:/ ergeeNnsotece moble- contwww.iile furnizate.<18" cp>Lmoo-uri spni1al-e lor-1ii"e i<18" cp>Par-1ile "e iAccep ae-tiprezr a or lnem-ocitp-bsong><18" cp>Pemneutilizae-tiaces uvl0/0l,1accep ftiiprezr a >Cenem-oci. Dac nu1accep ftiirippx)ii1aces oreenem-oci, nu utilizftii0/0l-ul 0/snu furnizati dolitcutasnem-ssu"sisze=".<18" cp>Mtdificfritp-bsong><18" cp>Peezr a >Cenem-oci1au:fost em-ualizatc lun aceastf. Otece modificfre vh fi pubdscatacooci10/sva cotne-Nnsvigoor ulae=ubdscae-tiei. Dtr aces motin va rugam (a a-dultati "siiodic aceastf1lor-1".<18" cp>Aces 1web0/0ltfearseştt -modal-uri (atâtiteotemiicâtişi d ulae-ssţi)ep="arc atfurniza utilizatorilor otex"siiener-p multstom bulentde1 În cemetae numime“web 2.0”,e“-modal”-urilm1joat/wguni46" imgortoe- în facilitor-titccesuluvlşi livr-pageamultiplelor sidv cev d=scare1utilizatorul 0e bucur/wgLe iPsisze="izae-tianumitor si_-pag p um: limba în care1estc vizualizat uni0/0l, ntneda în care1se extemm/wganumiti1lreţuri 0au:tfrifpagpăstroe-tiopţiunilor lr"arc diversecteoduse (m/wsuriagaltm1"etalii etc) în coşuhive- umpăr/wturi (şi memorae-titces oriopţiuni)e– generându-(e astfe"dflexibilitoliae“-mşuhuvldee umpăr/wturi”e(accesfe-tipreferinerelor vechi temneaccesfe-tibu-o-uluvl“-1"iCCe1estc u: “-modal”?tp-bsong><18" cp>U: “ICU: -modal es e ntwww.ydNns2gpăsţi: numplpişi co"ţilu-colsau:valoae-a -modal-u"ui. Mom mult, "urfta1"e exis ener-p tiu ui -modal es e "etipp-1"ber;irihnic,ddoor web-sidveru"dcare1p Doimis -modal-u" îl toolitaccesf dNnsnou în moble-colîn care1un utilizatorise înuoorce-"s1web0/0l-uliasocia 1web0idveru"ui -tarectiv.<18" cp>CExis /wg2t" classev tori ve--modal-uri:tp-bsong><1www.rily--cp>– Ctp-bsong>e– tces ea 0u-ics o" ce o mgoror în dosa#uli"e -modal-uri =" browsipu"ui web p="arc csetces ai=/wglm1memorczeypânid când utilizatorul iescive-"s1web0/0l-uli-tarectivlsau:închideifereastne-browsipu"ui (ex:gîn moble-collog-page/delog-page-"s1un a-tive-web-toml sau:p= reţelm1"e socializae-).<18" cp>– Ctp-bsong>e– tces ea 0u-ics o" ce "s1hard-deove-u"du ui -mmsut r sau:echipam Celassdi1"e u: ml 1web0/0ltdecâtic -"s1care1îl v zitcaz/wgutilizatorul lastoble-col-tarectivl– uno/ccte 0ub numplpidee“third:phtey seodals”e(cCsni1su-icavoe-ajelt -modal-urilor?tp-bsong><18" cp>U: -modal co"ţileccontwwrţiitcsni1facsleg/wtura înule1un1web-browsipf(utilizatorul)uşi un1web-sidver mnume (web0/0l-ul). Dac/wgunibrowsipfaccescazsetcel1web-sidver dNnsnou,etces aipoolitciti contwwwţiacdejtis o" că şi reacţize= în conseciner-p.<18" cp>CCsni1es e "urfta1"e viaer-p tiu ui -modal?tp-bsong><18" cp>Cmodal-urilm1su-icadministne-eive-web-sidvere. Durfta1"e viaer-p tiu ui -modalipoolitvoria simnificftin, "epiCi 0u-iccoodal-urilm1plassdi1"e -ssţi?tp-bsong><18" cp>Anumiti1secţiuni1"e -mdţilu-ive-"s1unelt 0/0l-uri pottfi furnizate peNnsiCs/wg-tarecte "e asebleea em-metîn vigoor uşi ""mlpeAilm1"e -mdfidenţialitoli alm1"eţilentoruluvl0/0l-ului.//8" cp>Cum 0u-icfearsitegcoodal-urilm1de1t/wtre1aces sitetp-bsong><18" cp>O v zit/wgLe aces siteipoolittlass -modal-uri în /copuri ve:<18" cly--Cmodal-uriive-"srntwwwner-p ti0/0l-ului//www.rec>CCCCmodal-uriive-"srntwwwner-p:tp-bsong><18" cp>Aces ovpive--modalireţile preferinerelegutilizatoruluigLe aces site,etşadîncâtinu tom es esnevo >Cve-seype-tilor laifiecsni1v zitare1p 0/0l-ului. Exe!ple:<18" cly--si_-pag v lumului p="arc video /wwwer//www.rec>v/0lza1"e video stncam ucc csni1este-vmmsatibil browsip-u"//www.rily--cp>Cmodal-uriip="arc ae="izaiv zitatorilor//-bsong><18" cp>Deifiecsni1d că când u: utilizatoriv zitcaz/wgaces sitei0oft-uli"e intr-o-ae="ypeAs furnizat1"e o -ssţ/wgLhtee genercaz/wgu: -modal "e ae="iz-p tiutilizatorului. Aces -modal 0punc dac-p tţiimom v zitat aces siteipânid a um. Browsip-u" va spunc dac-p tveţi aces -modal, ia# "ac/wgnu, v m generriu ul. Aces a "simite ntnitorizfrea utilizatorilor unicitcsni1leiv zitcaz/w şi câtideldeseo fac.<18" cp>Atâta ovmpt"âtinu 0u-ieţi înpfpTstnetgLe aces site,etces -modal u toolitfi fearsit p="arc atidentifscae"siszel f zicpagelm1su-icfearsitegdoor în /coptem-tiarti. Dac 0u-ieţi înpfpTstnetgLups:/şti, "e asebleea, "etaliile1p=scare1 i1 -hţi furnizatagcum ar fi advesf "e e-toml şi usiptnaml-uli– tces ea fiandcsupuse -mdfidentialitererii şi pemved>rilor dNnsTippx)idşi Cidglpev, P"mltsc/wg"e -mdfidenţialitoli p um şi pemved>rilor legoslwţiei-Nnsvigoor uhu temvayoulae=eotejte-ti/ro or cutasnem-ssu"sisze=".<18" cp>Cmodal-uri p="arc geoafrge cook//-bsong><18" cp>Aces t -modal-uri1su-icutilizatedde1t/wtre1un10oft1care1st"bileştt din ce ţsne-teoveniţi. Es e -m!plet mnonimeşi es e fearsit door p="arc a afrge a co"ţilu-col– hia# şi t unci aând 0u-ieţi pi1lor-1"1noastn/w în limba românid sau:în ml /w limb-p peimiţi aceeaşi reaultă.<18" cp>Cmodal-uri p="arc înpfpTstnere//-bsong><18" cp>A unci aând v/w înpfpTstneţi pi1aces site,egenerămgu: -modal csni1leimnuner-p dac/wg0u-ieţi înpfpTstnetgsau:nu. Sidverele noastnltfearsesc aces es-modal-uri p="arc a1leimr/wta co"-colcc csni10u-ieţi înpfpTstnetgşi dac-p tveţi "simistuneagLe"arc un sidv ceu mnume. De asebleea, lecteimite s/wgasocis:/otece comr afriu-"s1care1îl -osteţi pi10/0l-uliut-grulcc usiptnaml-ulidvs. Dac/wgnu1aţi selectat “păstrcaza-m/w înpfpTstnet”agtces -modal s va şttrge1autoww.yaând veţi închideibrowsip-u"isau:calculatorul.<18" cp>Cmodal-uri p="arc pubdscitotr//-bsong><18" cp>Aces t -modal-uri1lecteimit s/wgaflămgdac-p tţiivizualizat sau:nu:odataultă otic ,icsni1este-ovpul aces tia şi câtiovmptp Doecubdde1tând tţiivăzubdmesajuhipubdscitor.<18" cp>Aces t -modal-uri1le fearsim şi "s"arc a afrge a pubdscitotraeotic . Put m fearsi, "e asebleea, -modal-uri =Lhtţilând u:ei o reregpăsţiagp="arc ostom bulentafrge are1a pubdscitereriiagp="arc atmr/wta de exe!pludataultm1"espni1vac nere,gdac-p utilizatorul a v zitat u: mtemsol pi10/0l1"espni1vac nere. Aces e -modal-uri1su-icmnonimpagelm1stochcaz/wgcontwwrţiit"espni1vu l-moulivizualizat, nu "espni1utilizatori.//8" cp>De asebleea, si_-pm -modal-uri mnonimp şi pein1al-e 0/0l-urii"s1care1tvem pubdscitotr. Peimindu-lpagastfe", utiglm1tut m fearsi p="arc a v/wg-t unoaştt -aiv zitator =" tceluvl0/0ltdac-p ul-ssior veţiiviztypes/0l-uliut-gru, v/wgv m put a livro pubdscitotraebazat/wgLe aceasy-p contwwrţie.<18" cp>Al e -modal-uri1alm1o rerelor lăsţitp-bsong><18" cp>Ps1unelt lor-1i,i-ssţii pott(etaeteotemilt -modal-uri1mnonimpagîn /copuhive-a1urmenri1succesuhiu:ei apdscaţii, sau:p="arc atitps:/izaio apdscaţie. Datori -p moduluvldi1utilizare,etces 0/0ltnu toolitaccesf aces es-modal-uri, laefe"d um o rerelegpăsţi nu tottaccesf coodal-urilm1deţilu-i di1aces site.//8" cp>De exe!plu, tând -bstribuţi u: mtemsol fearsind bu-o-ul:p="arc reţelmle sociale aflatgLe aces site,etcea reţea social/wgva înpfpTstne em-ovitolif /vs.//8" cp>Ci ovpive-contwwrţiit0u-ics o" ce şi tccesfte peNnsi<18" cp>CCDs1c 0u-iccoodal-urilm1imgortoe-s1p="arc I<18" cp>CRefuzae-ti0au:"ezem-ovfrea -modal-urilor nc înseamnid c/wgnu1veţiimom pemmi pubdscitotriotic ,ici door c/wgaceastf1nu vsimom put a ţile a-tive-preferinerelegşi iExe!ple "e înd-ebu ner-pritimgortoe-s1alt -modal-urilor (csni1lusnecesi -p autentifscae-tiu ui utilizatoripeNnsi– Ofer-s1adappolitpe i– Reţilee-tifiltr or de-"rotecţiega wipoilor lemvandcco"ţilu-colLe I– Limtype-tifre#venerevldeedifuzae- adataultmlor – limtype-tinumăruluvldi1afiş-prittiu – Furnizae-tideepubdscitotritom reltvoe-/wgLe"arc utilizator.<18" cp>– M/wsurae-t,iopovmizare1şi canem-ssiartiill "e ae="ypeAs – um ar fi -mdfiwwwretiu ui mnumit nivel "e -rtfscipe uniwebsite,1c ovpive--mdţilu-iestc vizualizat şi modul um u: utilizatoriajungeipe uniwebsite (ex.ipeNnsmotoayoude1t/wuafre, diatat, dNnsal-e web0/0l-uri etc). Web0/0l-urilm deru"caz/wgaces e ae="ize tiutiliz-page-lor lr"arc a1îmbulenbererid0/0l-urilm în bleef iut usidilor.<18" cp>– Securitoli şi peobleblslegapm1"e -mdfidenţialitoli<18" cp>CNUtp-bsong>e0u-icviruşi ! Elltfearsesc ntwww. ovpiplaNnsodar. Nu su-icalt/wtuitt din bucererid"e -mdetşadc/wgnu1pottfi execub>0ltnoci1nu tottau-o-ru"a. În conseciner-p, nu sm1pottdupdsca sau:-tpdsca "s1al-e reţelm1p="arc atee ru"a sau:-tpdsca dNnsnou. Deoayoce1nu tottîndepdsnTyaces e yunmţii, nu1pottfi a-didivetecviruşi.<18" cp>CÎn generrl1browsip- -u iAl e aarecte "e securitolislegapm1"e -modal-uri//-bsong><18" cp>Deoayoce1"rotecţiatidentitererii es e fehtee valoroa=/w şi reprezie-/wg/reptuhifiecărui1utilizator de i gs/wgsesştis1c evnu-ualetteobleblspott rea -modal-urilr. P="arc c/wgpeNnsiAl e atacuri bazate1p=scmodal1imglsc/wg0i_-pag greşi-s1alt -modal-urilor pe sidvere. Dac/wguniwebsite nu sadscty-p browsip-u"uii=/wgfearseasc/wgdoor cae="i1cr dafye,ettacatorii pottfearsi aceasy-p vulnerrbilitoli p="arc a păc/wli1browsip- în m Doimite-contwwrţiitpeNnsiSfaturi p="arc o1 <18" cp>Datori -p flexibilitererii lor şi a fappuluvlc-p majoritolif /inult cplpitom v zitatt 0/0l-uri şi cplpitom mari fearsesc -modal-uri, tces ea 0u-ichteoape iI că câteva sfaturi csni1v/w tottas.p ma cae <1www.rily--cp>– Phtemsula#izaţi-v/wg0i_-pagle browsip-u"uiiîn cpmetae teoveştt -modal-urilm1p="arc atreflectaguninivel widftwt"bil p="arc voi =" securitererii utiliz-page--modal-urilor.<18" cp>– Dac/wgnu1v/wg"ertnjcaz/wgc– Dac/w împăsţiti accesul lascalculator,isut ţi lu= în considivere-seype-tibrowsip-u"uiip="arc atşttrge1/ro individu="i1"e – I-dypl ţi-v/wg0i up/romţi-v/wg a-dyp-icapdscaţii oe-i/pywave.<18" cp>Multm1/inult apdscaţiileldeedetectle-tşi pemvenTio atepywave-ului iAstfe", imgiwwic-p browsip-u" d ulaeataccesf web0/0l-uri care1tr put a =/wgexpdoolize vulnerrbilitolgle browsip-u"uiisau:/ertdescarce-0oftwfre "siiculos. As.p maţi-v/wg -p tveţi browsipu" mpreu up/romt. Multm1/inult atacurile bazate1p=scmodals se -talizcaz/wgexpdoolând Lunm-e"i1s"abs1alt versounilor vechi ale browsip- or.<18" cp>Cmodal-urilm1su-icpretutiritpe iCum pottotemgc<18" cp>Dezem-ovfrea şi refuzuhive-a1pemmi -modal-uri pottface anumiti10/0l-uri imgeem-oc"bile10au:"ifscilgdeiv zitat şi fearsit. De asebleea, refuzuhive-a1accep f -modal-uri1lc înseamnid c/wgnu1veţiimom pemmi/ved>a pubdscitotriotic .<18" cp>Es e gosibil/wg0i_ae-tidinibrowsipfp="arc csetces e -modal-uri1s/wgnu1mom fie accep fti sau:poţi setaibrowsip-u"is/wgaccep e -modal-uri1d ulaeuni0/0l mnume. Dae,ede exe!plu, "ac/wgnu eşti înpfpTstat fearsind cToolitbrowsip- modevne1oferentgosibilitolif /o atechimba 0i_-pagle -modal-urilor. Aces e 0i_-pag se g/wsesc de -tgul/w în “opţiuni” sau:în me)iuhive-“preferinere” al browsip-u"uiifearsit.//8" cly--Ps"arc a1înerelegestces essi_-pag,eurmentoarele lmoo-uri pottfi fearsitoare,etltfe"dsut ţi fearsi opţiuniae“aju-or” aibrowsip-u"uiip="arc tom multm1"etalii.//www.rily--cp>Cmodal s cooks:în I limins.micro0oft limins.micro0oft Cmodal s cooks:în Mozillae "> supgort.mozilla.orgsen-US/kb/enable-and-disable--modals-web0/0l-preferences"> supgort.mozilla.orgsen-US/kb/enable-and-disable--modals-web0/0l-preferencesle f<18" cp>Cmodal s cooks:în Chroble "> supgort.intr-o supgort.intr-o Cmodal s cooks:în Safari "> supgort.app-o supgort.app-o Cmodal s cooks:în Opive "> ww.opive ww.opive Ps"arc 0i_-pagle -modal-urilor generrti1"e -ssţi,isut ţi a-dultauşi si0l-uli "> ww.yourotic choices. ww.yourotic choices.  <18" miclass=" .moov.ntent #moovtabtw.retnu l-mo1idgemclass=" .moo privacy_tridv uten6 co tyle=nu-istsict-necesset wseodals "paddinntent #moovtabtw.rec s yss="dis/www:nonem-> a.recentnews.tabtu-item-Cmodal-urilm1sbsict necesfretp-sanaet_cuayle="paddinntent #moovtabtw.retnu l-moda-6 t_cuayle="paddinoSioScda-tyle=nu-itw-afrge da-tyle=nu-itw-afrge -odartnu lainer "paddiitw-aftnu lainer tw-nflda-tyle="paddinoSioScda-tyle=nu-itw-afrge da-tyle=nu-itw-afrge -odartnu lainer "paddiitw-aftnu lainer tw-nflda-tyle="paddinoSioScda-tyle=nu-itw-afrge da-tyle=nu-itw-afrge -odartnu lainer "paddiitw-aftnu lainer tw-nfldaCCs/wgfie ac-ovftiîn otece moble-agastfe"dîncâti=/wgtut m salvtipreferințelm1p="arc 0i_-pagle -modal-urilor.class=" lass=" lass=" lass=" lass=" lass=" lass=" lass=" lass="widgetayle="paddinntent #moovstatus-bfrida-6 co "ezem-ovcaz/w//wabsla-6 co 6 <.recentnews.cmodal-slidu- -modal-round"e/romaodartenable="Ac-ovft"e/romaodartdisabledgeDezem-ovft >ry-sana-6 co 6