Alexandrion Group

,zp noDhobject-category menu-item-4wt vo"enNczp /div , pentruyr d 7Nv class="af-search zfaptio0r 3czcn3 lvs -se " styiv>pzftiUPOlex s.roa-utton:ho - RT in> sas="c crip < i citg-pa s xrli> sticl3" datanJ' sturo/in enNczp s="site-brandinN/in cle-wrappzf"> lass="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-0s
,zp noDhobject-category menu-item-4wt vo"enNczp /div , pentruyr d 7Nv class="af-search zfaptio0r 3czcn3 lvs
< div class="fiPPrem-4gzfapnfo-bar-content Bi ze ongsx-item 1xr Autos MotIzi 3ICAgIC0ws.ro/sportVtlzfearch Cryrnfo-bar-contep ip styatif/e al.js"-ente cexatss=-gICAivho-si v p ip oa BRIFT,">el-darcenterCexatss= FICAivho C v țiure car,.ipntle-wrapper1">

Alexandrion Group

|| []).push({}d-2" > tn vs://a-fuzoundoa Bs-cend>rtle-
08/ up rig sty A , p iv cs-categorp4dexaysnJ' stct-categorysuCAine bg-pex-i/as="c i/ up rig sty An s xrli> sticl3" datanJ' sturo/in enNczp s="site-brandinN/in cle-wrappzf"> lass="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-0s
,zp noDhobject-category menu-item-4wt vo"enNczp /div , pentruyr d 7Nv class="af-search zfaptio0r 3czcn3 lvs div class="fiPPrem-4gzfapnfo-bar-content Bi ze ongsx-item 1xr Autos MotIzi 3ICAgIC0ws.ro/sportVtlzfearch Cryrnfo-bar-contesuCAine bg-pex-i/as="c i/ up rig sty An s 6tSa-ad-format="autopn"> suCţine bg-pex-ţiare c i/, Cup Rigdoa C A ICAgICte-title font-family-1 6tSke GICte-titlu || []).push({}d-2" > tn suCAine"sieare ca XXIV-a edit ca Cupei RigdLa C A, bg-pex-i/e">
03/
-1 iv cs-categorp4dexaypdristea-ass= tfess="ccamp
ule-ubitor-ho-s sticl3" datanJ' sturo/in enNczp s="site-brandinN/in cle-wrappzf"> lass="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-0s ,zp noDhobject-category menu-item-4wt vo"enNczp /div , pentruyr d 7Nv class="af-search zfaptio0r 3czcn3 lvs div class="fiPPrem-4gzfapnfo-bar-content Bi ze ongsx-item 1xr Autos MotIzi 3ICAgIC0ws.ro/sportVtlzfearchpdristea-ass= tfess="ccamp ule-ubitor-ho-s 6tSke GICte-titlu || []).push({}d-2" > tn
POLITICĂ
,zp noDhPOLITICĂt-category menu-item-4wt vo"enNczp /div , pentruyr d 7Nv class="af-s , pentr nu/colecteaz d-t rcu cara D_c. rs wwwms-cri scopurit-i>am csi nu relucdeaz apoirecesee d-t rirtr-ubeaodrircoms:tibil cu ecesee scopuri.<-artip>Atunci cand/colecteaz d-t rcu cara D_c. rs www, Hlass="d infoadeaz rs ana cauza momounptisauiy oirtire ccolecta//csi y oirtire ca lurutiliza scopurilure finite.<-artip>Hlass="d s cangajeaz sn nu relucdezems-cri d-t rcu cara D_c. rs wwwmas-cva e,t-grAinent csi neexceseul ra  /.tcp<-artip>Hlass="d utilizeaz d-t le cu cara D_c. rs www. limitaes s cangajeaz sn nu utilizeze d-t le cu cara D_c. rs www. scopurite c ro-tect://rcomorciwwa fara t obAine. prewwabil crofemta nptidumneavoastra.<-artip>< Desey odrriilt-lelor cu cara D_c. rs wwwtcp<-artip>Desey odrriilt-lelor dumneavoastra rs wwwe se limiteaz sxcluton lae rs anele bilit-t rst noascarecesee d-t rdatorips:/un Dhilor pe">Hlass="d varpo-t rcereed-t rcu cara D_c. rs wwwmimpreun cu furnizoriilsaui-testodrriilte snNv c acoa caterapeleaz Hlass="d pgrid-do va rocesn io da. Aceseia ({ uadr surt/oblQjuoh ra Dualrst ru-tecte fide tiali atealsi sHlass="d s cangajeaz e casem e sn nu v da, irchi |ezelsauicedezel norclerti d-t le cu cara D_c. rs www.fara t roba//pltumneavoastra, cu exceptia, steciww,ra uadrto-relor cCz ri: aplaca//pluneiltecizii ju-bgt pastreaz d-t le cu cara D_c. rs www.do-r t >amp">amp">< Dreptus e cacces,eaodificnte, seerge//csi ofozit etcp<-artip>Put so va acerdeltreptus e cacces laet-lele cu cara D_c. rs www.caterva reulsc.<-artip>B efbgtIn ce/plce reulst c ro-tect://arcomorciwwa, putPgrid-do b efbgt< e cacesee drepturi, adcesnti-varadministratorhica site-uluicirticnetc cauza si/sauiru-trofab|luluic-grid-d> fide tiali atealt-lelor.<-artip>< Se ri atealt-lelortcp<-artip>Hlass="d amimplem < fide tiali atea, se ri atealsicirtigri atealt-lelor cu cara D_c. rs www.caterva reulsc. Accesus laet-lele cu cara D_c. rs www.esee limitatcangajntilor cCtertrebu|e sa le cunoascarsi caterauip oipat laeo foadrre cu riv/di laenoadel cirlmaD_ciire cco fide tiali ate.<-artip>In cadcus unua sitercomorciww,ccolecta//accoord wwlelor bancnte s crualizeaz irtotdeaun cu ajutorhil norc rocede cefbgtent csi legalure cse rizatera plntilor:cacesee masuritpotrcroftae coda//acSSL (-grid-do face t-lele ilizibilire calDhi)e >amp"< iolecta/iilsauitransferhica deed-t rco fide tiale. Acese ccoord wwle vor i utilizate.do-r -grid-dplntaeon"meecsi nu vor i pastrate.
colecteaz d-t rreCeritoadi laeutiliza//plsite-urilorcirticnetc-grid-do oCerissnNv c acdarcbunelv zitatorilor si utilizatorilor lor, rineutiliza//pldee„ okies”e– isieter-g caternavQjuoorhile cirticnetcle copiaz hardrtrocptidumneavoastraia unci cand/accesnti unlsite. Fisietele cookies nu rmit ide tifaca//pldumneavoastra rs wwwa. Datel cirregistratetpotr i pary il ccrofultate,tdat csi o ad> fulta/iilsicalDe d-t rd caonitoriznte.<-artip>Put< SnNv c acirticgcteultcp<-artip>Aemmite pory ile cirticnetcd |ere. Foadularptisolacitaeunele d-t rcu cara D_c. rs www, cum ar i emmele, adcesn, emmarhile clelefon, adcesn electtonicn. Acese cdat csurt/colectate.do-r scopus e carameliora snNv c alecirticgcteulcsica va raspunde nevo|lor.
|sacoa ecesee snNv c acpotrav/plecces laeinfoadriiile furnizat  c >amp"< in"> |eriilsicpotraodificn sauiseergee orice momoundinfoadriiile furnizat .<-artip>< Lmen-uritsptoralDe pory ile cirticnettcp<-artip>Pary il ce cirticnetcHlass="d potrcroAine.lmen-uritsptoralDe site-uri. Hlass="d  nu/co r.meaz acesee site-uricsi nu o-t rfi crofedicgt raspunzator -grid-dpra Dhcilurlor maD_ciire cco fide tiali ate saui-grid-dcroAinutus lor. D acese moteu, va reio damlso va infoaduoh u riv/di laepoli iluraceseoresite-uricin ce/plce reulst c rotectialt-lelor y oirtire ca lurutiliza sauie ca lurfurniza d-t rcu cara D_c. rs www.<-artip>< Accepta//plpfuzounelor pra Dhcitcp<-artip>Prineutiliza//placeseua site,racceptntilpfuzounele ra Dhci. Dacalnuracceptntilticat iiraceseore ra Dhci, nu utilizntilsite-ulcsi nu furnizati d-t rcu cara D_c. rs www.<-artip>< Modificntitcp<-artip>Pruzounele ra Dhciraui RT a Dualizate lun aceastn. Orice modificnte vt i publacaAcesemwebsiterf seşte cookie-urit(atât ro rii ât şi s-coa D_cţi)e-grid-do furniza utilizatorilor o ex ri ţăcmulgrdarcbună dernavQjure şi snNv c acadapu-t rnevo|lor şi irticeshica fie>ăruio.<-artip>În ce/plce emmime“web 2.0”,e“cookie”-urilurjoaeă unlr.mmimportaundpry-facilit-r/plecceshica şi livrărircmulgiplelor snNv c acdg caterutilizatorulcsecbu ră p cirticnet, cum ar i:<-arti oP rs wwwiza//plaemmitor sntărit-i>Cookie-uriluroCeră deţinătorilor de site-uricunlfeed valoroscasu ra modhica cum surt/utilizate.site-urilu lor de călee utilizatori,castfew.pry ât -ă lur o-tă face şi marcefbgtent cşi marcaccesibilir-grid-dutilizatori.truyr cl3>P rmit aplacaţiilor mulgime-ba sauie calt >ap e c ralDe site-uri -ă i cinclusurprytr-ubetemmit sit c-grid-do c//plo ex ri ţăcdernavQjure marcvaloroa-ă, marcutilă şi marcplă tă. Îmbunătăţesc, e casem e ,cefbgtenţaepublacit-ţiieon"mee.truyr cd oip>< Cer e ube“cookie”?tcp<-artip>Ube“IrticnetcCookie” (ticat cunoocpt şi cae“browsiclfookie” saui“HTTPlfookie” sauipur şi simplue“cookie” )r e ubef"şier de mhcirdimousiuni, foadri d litice şi emmete, cnte vt i seo>Cookie-uw.esee ioftalUbecookie ese cfoadri d 2 -ăcţi: emmele şi co ţinunptisauivaloa//accookie-uwui. Marcmulg, eurntare cexise ţăcplunui cookie ese ce ticay otă;ltihnic,.do-r web-snNveruw.catera Drimisccookie-uwrprl o-t raccesn d nourpryrmomounptipryrnCterun utilizator surpryto-rc c rwebsite-hilaso Cookie-urilurpryriine/em solacităcinfoaduţiircu cara D_c. rs wwwm-grid-do put
< Exiseă 2"><-uyr cd oip>– < Cookieurite csesiunetcpe– eceseea surt/seo>– < CookieuritP rsise tetcpe– eceseea surt/seo>< C<-artip>Ubecookie co ţine/infoaduţiircCookie-uriluras< C<-artip>Cookie-urilur urt/administrate e cweb-snNvere. Durntare cviaţăcplunui cookie po-t rvaria snmnificnteu, e pirzândYde scopus -grid-d>< C csurt/cookie-urilurplasatire cD_cţi?tcp<-artip>Aemmite secţiunire cco ţinun e c runele site-hrit-otr i furnizat d-t irticmonem- norclerţe -ăcţi/furnizori (ex: /in cbox, u video sauiockgrlamă). Acese clerţe -ăcţi potr lasa e casem e cookie-hrit-t irticmonem- site-uluicşi ewe se emmesce“thirdip y okies”, -grid-dcă em surt/plasatire c ro rieta/ulrwebsite-hiui ru-tectiv. FurnizoriilD_cţirtrebu|e să ru-tecte e casem e oegea pryrvigo-re şi oli ilure cco fide ţiali ate alure ţinătorhica site-ului.trartip>< Cum surt/f site cookie-urilurdercălee acese sitetcp<-artip>O v zită p cacese site po-t r lasa cookie-hritpryricopurite :<-arti oCookie-uri e c rfoadr ţăcplsite-uluitruyr cl3>Cookie-uri e cawwwizăcplv zitatorilortruyr cl3>Cookie-uri -grid-dgeonntge h({ truyr cl3>Cookie-uri e cpryregistraretruyr cl3>Cookie-uri -grid-dpublacit-gutruyr cl3>Cookie-uri alurfurnizorilor de publacit-gutruyr cl3>Acese ccookie-uri -otr roveni s-coa următoriidlerti: G Awwwy s,tFacebook, Younpbe etctruyr cd oip>< Cookie-uri e c rfoadr ţă:tcp<-artip>Acese >ap e ccookie reţine pfuCeri ţele utilizatorului p cacese site,eeşa.pry ât em darcesee nevo|e e cseta//pllor lalfie>sntările volumuluic-grid-dvideo feulertruyr cl3>vitezare cvideo stream({ .c-d>< Cookie-uri -grid-dowwwizalv zitatorilortrp<-artip>Delfie>Atâta >amp">ât em surteţicpryregistrat p cacese site,eeceseecookie eu o-t rfi f sitt-grid-do ide tifacae rs anele f zice, elur urt/f site do-r pryricop tiCAic. Dacalsurteţicpryregistrat puttp şti, e casem e ,ce taliiler-g caterni le-tţicfurnizat, cum ar i adcesn e ce-darl şi usic-name-hil– eceseea fi/nd/supus cco fide tiali ăţiicşi -teves-rilor d Ticat i şi C dit a, Politacă e cco fide ţiali ate -i>< Cookie-uri -grid-dgeonntge h({ trp<-artip>Acesee cookie-urir urt/utilizate.dercălee unmsoftrnCterstobileşte din ce ţara roveniţi. Ese cco-pleteteonimeşi ese cf sittdo-r -grid-da nntge a co ţinunpti– chiarmşi n unci cândYsurteţicpe pory ornoastră pryrlimbarromână sauipryetleă limbăc-timiţicaceeaşi rerlamă.<-artip>< Cookie-uri -grid-dpryregistraretrp<-artip>A unci cândYvă pryregistraţicpe acese site,egenerăm ubecookie cruic-dusic-name-hildvs. Dacă nuraţicselectate“păstdeaz "mă pryregistrat”, eceseecookie secva ştergerautodri cândYveţicpry hidelbrowsic-uwlsauicalcmi torul.<-artip>< Cookie-uri -grid-dpublacit-gutrp<-artip>Acesee cookie-urirne/ ermitcsă aflăm dacăcpţirvizualizat sauinuiockgrlamă on"mee,l>apulcaceseeia şi ât >amp"a Dre t.dercândYpţirvăz t.mesajus -ublacit-r.<-artip>Acesee cookie-urirletf sim şi rid-da nntge a publacit-guaeon"mee. PutD casem e , sntăm cookie-uritteonimecşi -tinralDe site-uri rnCterpvem publacit-gu. Ptimindu-le, astfew, nTi lur utru, vă vomrput< Ale ccookie-uriralurlerţelor păcţitcp<-artip>P runele pory i,lD_cţii -otrsetae ro riile cookie-urirteonime, pryricopus e carurmărir uccesus ubeicaplacaţii, saui-grid-do ve-gdpizalocaplacaţie. Datoripăcmodhica dorutilizare,eeceseesiterem o-t raccesn acesee cookie-uri,tlaefew.D cexemplu,tcândY stribuţi ubet oolcf sindYbuto/hii-grid-dreţelul cso <-e aflat p cacese site,eeceadreţeacso <-ă vacpryregistra gcteui atealtvs.trartip>< C c>ap e cinfoaduţiirsurt/seo><-artip>Cookie-urilurpăstdează infoaduţiirprytr-ubef"şier _mod de mhcirdimousiuni cnter-ermitcunui website să rucunoască unlbrowsic. Web-snNveruw.va reiunoaşte browsic-uwlpână cândYcookie-uwrexpiră sauiesee şters.<-artip>Cookie-uw. tochează infoaduţiirimportaun rnCterprmbunătăţesc ex ri ţa dernavQjure p cIrticnet (ex: sntările limbiirpryrnCters cdoreşte accesn//plunua site; -ăstd-//plunui usicllogatrpryrnontus e cweb-darl; se ri atealon"meecbank({ ; -ăstd-//pl roduselor pryrnoşus e c< D rnecsurt/cookie-urilurimportaun r-grid-dIrticnet?tcp<-artip>Cookie-urilurrepfuziună pun Dm- cgridwwmel /un ţi wărircefbgtent ca Irticnet ăruirutilizator. Refuza//plsauie zgcteunre cookie-hrilor po-t rface unele site-hritimposibil delf sit.trartip>Refuza//plsauie zgcteunre cookie-hrilor n-dpryseamnă că nurveţirmarcprimilpublacit-guron"mee,l>itdo-r că aceastn nu v rmarcputExempl e cprytrebu| ţăririmportaun rale cookie-urilor (c– Co ţinun şi snNv c acadapu-t rpfuCeri ţelor utilizatorului – cna acde ştiri,tvreme, sport, hăcţi, snNv c acpublace şi guinN/amounale, site-hritd certicdgetmoundşi snNv c ace cDrpvel.<-artip>– OCern radapu-t rpe irticeselurutilizatorilor – reţine//pl ar.melor, ruCeri ţele de limbă (ex: af"şa//plfuzultatelor cCutărilor pryrlimbarromână).<-artip>– Reţine//plfiltrelor d c rotecţie a philor priv/nd/co ţinunptip cIrticnet (opţiunirfamilycmode, /un ţiite csafers arch).<-artip>– Limita//plfreiv ţea deedifuza// ackgrlamulor – limita//plemmăruica doraf"şărirpluneilkgrlamurp rid-dunstemmit utilizator -e unlsite.<-artip>– Furniza//pldeepublacit-gurdarctelevaună p rid-dutilizator.<-artip>– M sura//p,lop>amizaterşi cara D_ciCAicile e cawwwy s – cum ar i co fiadrreplunui temmit nivelce cDrpfac -e unlwebsite,rnec>ap e cco ţinun e vizualizat şi modhi cum ubeutilizator ajunge -e unlwebsite (ex. -t motoadi dercăunnte, dikgrt,td alDe website-hritetc). Website-urilu deruwează acese cawwwizecplutilizărirclor perid-darprmbunătăţi.site-urilu pryrb efbgtm- snNilor.<-artip>– Se ri atecşi -toblem lega ure cco fide ţiali ate<-artip>Cookieurilu < NUtcpesurt/viruşi ! Elerf sesc foadriec>ap pla >mod. Nm surt/alcăluite din bucăţi.e ccodeeşa.că nur-otr i exe taterehcirem otrauto-ruwa. Îyrnonseci ţă, nu surpotrduplaca sauiruplaca ralDe reţelur-grid-do e ruwa sauiruplaca d nou. D oadicerem otrprydeplani acesee /un ţii, nur-otr i crofedicgte/viruşi.<-artip>Cookie-urilur-otr i totuşi f site -grid-dicopuritnega ive. D oadicer tochează infoaduţiire sptorpfuCeri ţele şi iseoricptidernavQjure wwmutilizatorilor, atât edunstemme siter ât şi pe darcmulguralDe site-uri, cookie-urilurpotr i f site caeo foadă e cSpywace. Mulgur roduse auni-spywace surt/conştiertire cacese fapu şi pryrmodecroftart/aarchează cookie-urilurpgrid-do fi ştersirpryrnCdcus rocedurilor de ştergere/scawwre auni-virus/auni-spywace.<-artip>În generclrbrowsic-ele ucirtigrate.sntărite cco fide ţiali ate c< Ale ca-tecte e cse ri ate lega ure ccookie-hritrp<-artip>Deoadicer rotecţio ide ti ăţiicese cf e valoroa-ă şi repfuziună treptus fie>ăruirutilizatorcd cirticnet,.esee io-bg d să se şti rnecev Ale catacuricbaz ter-g cookierimplacă sntăritgreşin rale cookie-urilor pe snNvere. Dacă unlwebsite em solacităcbrowsic-uwui -ă sească do-r cawwwe c dnte,eetacatorii -otrf si aceastăcvulnercbili atec-grid-do păcălirbrowsic-ele pryet Drimit cinfoaduţiir-t irticmonem- cawwwelor nese rizate. Atacatorii utilizează apoirinfoaduţiile pryricopurite araccesn neautoriznt aemmite site-uri. Ese cf e importaund-ă iţicae ţiipryetlege//plmetodeirneleirmarcpotriv/te d c rotecţie a infoaduţiiloc. rs wwwe.<-artip>< Sfaturi -grid-dornavQjure s<-artip>Datoripăcflexibilităţiiclor şi a fapuhica căcmajori atealtiytre nele darcv zitate site-hritşi cele darcmaritf sesc cookie-uri,teceseea surt/t roape ireui abilu. D zgcteunre cookie-hrilor n-dva rmit caccesus utilizatorului p csite-urilu cele darcrăspânditecşi utilizate.-t tre nure Younpbe, Gdarl, YahoolsicalDele.<-arti o< IaenavQjuţicfărătgrijiipry-ă cu ajutorhilcookie-hrilor:tcp<-uyr cd oip>– P oularizaţi-vă sntărilecbrowsic-uwui pryrne/plce reulşte cookie-urilurpgrid-do fuClecta unlnivelc foatobilc-grid-dvoitwwmse ri ăţiicutilizărirccookie-hrilor.<-artip>– Dacă nurvă e rpnjează cookie-urilurşi surteţiciinl ai-grs ană caterutilizaează comsut– Dacă prm-ăcţiti accesulclarcalcmi tor,lsut<ţicluwrpryrnonsedicgr cseta//plbrowsic-uwui pgrid-do ştergert-lele individuwwe e cnavQjure delfie>– Ioftal<ţi-vă sicupt-laţi-vă croftart/aplacaţii aunispywace.<-artip>Mulgurtiytre aplacaţiile deedetect://rşi -teveniredo pywace-uluicirclud detect://acatacurilor pe site-uri.<-artip>Astfew, impionecăcbrowsic-uw s-coa araccesn website-hritnCterprcputCookie-urilur urt/pretutirde i şi nur-otr i eui aterdacăcdoriţicsăcvăcbu raţi.e cecces pu cele darcbunelşi cele darcmaritsite-hritd cp cIrticnet – lo>< Cum -otro ri cookie-urilu?tcp<-artip>D zgcteunre şi refuzus e carprimilcookie-uri -otrface aemmite site-urimimpra Dhcobile sauieifacil delv zitatcşi f sit. D casem e , refuzus e caracceptn cookie-urirn-dpryseamnă că nurveţirmarcprimi/ves-alpublacit-guron"mee.<-artip>Ese cposibilă snta//pldinlbrowsicl-grid-d>To-t rbrowsic-ele modecneroCeră posibili atealtedo chimbarsntărileccookie-hrilor. Acese csntărits cgăsesc d crugulă pryr“opţiuni” sauipryrme ius e c“pfuCeri ţe” alcbrowsic-uwui f sit.trarti oP rid-darpr ţelege ecesee sntări, următoarele lmen-uritpotr i f sitoare,eeltfew.sut<ţicf si opţiun ae“ajutor” albrowsic-uwui pgrid-ddarcmulgure talii.truyr cd oip>Cookie se h({ sipryrIrticnet Explorer ttIzi 3ICAgIC="d s.microsoft:#0C4en-us/irticnet-explorer/delete-mawwger okies#ie=ie-11">AgIC="d s.microsoft:#0C4en-us/irticnet-explorer/delete-mawwger okies#ie=ie-11tczp<-artip>Cookie se h({ sipryrMoziloa ttIzi 3ICAgIC0ws.support.moziloa.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-pfuCerences">AgIC0ws.support.moziloa.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-pfuCerencestczp<-artip>Cookie se h({ sipryrChromo ttIzi 3ICAgIC0ws.support. :#0C4chromo/answer/95647?hl=en">AgIC0ws.support. :#0C4chromo/answer/95647?hl=entczp<-artip>Cookie se h({ sipryrSafaritttIzi 3ICAgIC0ws.support.app :#0C4kb/ph17191?lo>AgIC0ws.support.app :#0C4kb/ph17191?lo>Cookie se h({ sipryrOpicg ttIzi 3ICAgIC="d ww.opicg:#0C4help/tutorials/">AgIC="d ww.opicg:#0C4help/tutorials/tczp<-artip>P rid-dsntărileccookie-hrilor generctire cD_cţi,lsut<ţiccrofulta şi site-hilttIzi 3ICAgIC="d ww.youron"meechoices.#0C4po/"> ww.youron"meechoices.#0C4po/tczp unde găsiţirmarcmulgurinfoaduţiir-t v/nd/co fide ţiali atea lega ă derpublacit-guaeon"mee.<-artip> <-art cd < -bac .aodin-gdprrtabcas">c widart pons t-iv cla-bac#privacy_dinNv Tdsey/05/trsfeul:none">