Vești bune pentru studenții Universității Hyperion. Vor avea șansa de a face practică în opt  întreprinderi virtuale înființate în cadrul Facultății de Științe Economice și în cea de Științe Exacte și Inginerești.

Prin proiectul „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” se dorește sincronizarea dintre cunoștințele teoretice acumulate de studenți în timpul anilor de studii și aspectele practice întâlnite în diferitele domenii în care pot activa, contribuind astfel la diminuarea cheltuielilor pe care mediul privat îl acordă formării profesionale și totodată recrutării de tineri absolvenți.

Această sincronizare nu poate fi realizată decât printr-o coordonare și o colaborare strânsă dintre mediul universitar și mediul privat de afaceri sau instituții publice acolo unde este cazul.

În cadrul proiectului european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” s-au semnat documentele pentru grupul țintă, care a fost completat și cu alți studenți. Totodată, s-au completat chestionare de consiliere în vederea selectării și repartizării acestora din urmă în cadrul celor 8 întreprinderi virtuale înființate.

S-au creat 4 întreprinderi virtuale la Facultatea de la Științe Economice (pentru studenții de la specializările contabilitate, consultanță și management) și 4 la Facultatea de Științe Exacte și Inginerești (specializările inginerie, producție software și web design, vânzare carduri, consultanță IT).

Experții din proiect și-au propus să înceapă practica cu studenții în aceste întreprinderi virtuale înființate în cadrul grantului.

Trebuie menționat și faptul că studenții continuă cursurile de consiliere și orientare în carieră, iar cei din primul grup țintă au fost deja recompensați pentru activitățile desfășurate cu burse de 875 de lei / student.

Nevoia identificată la nivelul tuturor universităților nu numai a aplicantului este aceea de a crea mediul adecvat pentru desfășurarea practicii de specialitate și de a facilita tuturor studenților accesul la practică, care să fie cât mai aproape de ceea ce înseamnă realitatea unui loc de muncă.

Un alt punct care se dorește a fi atins în cadrul proiectului este acela de a dezvolta studenților abilități de lucru în echipă, asigurând astfel pârghiile necesare pentru o mai bună integrare în viitoare medii de lucru în cadrul universității sau în sectoare ale economiei naționale.

„SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, este unul dintre cele 7 proiecte europene de care beneficiază Universitatea Hyperion timp de 18 luni.