Vești foarte bune pentru șoferii români. De la 1 februarie vor scăpa de opt taxe. Nu vor mai plăti nici taxa pentru cazieru judiciar nici taxa pentru înmatriculare auto, și nici taxa de examinare pentru obținerea permisului auto.

22 de taxe pentru diverse servicii prestate de structurile Ministerului Afacerilor Interne vor fi eliminate de la 1 februarie, anunţă insituţia, printre acestea numărându-se şi taxa de 10 lei pentru cazierul judiciar.

Pentru şoferi, sunt eliminate 8 taxe care erau percepute la Direcţia Permise şi Înmatriculări:

– taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei.

– taxa de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb şi TV – 28 lei.

– taxa de examinare a persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei.

– taxa de înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv – 60 lei.

– taxa de înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei.

– taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei.

– taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei.

– înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei.

Alte trei taxe vor fi eliminate: pentru aplicarea, de către instituţiile prefectului, a apostilei pe actele oficiale administrative, la solicitarea persoanelor fizice (22 lei) sau juridice (44 lei), precum şi înregistrarea cererilor pentru aplicarea apostilei ( 3 lei).

Tot de la 1 februarie, costurile pentru eliberarea unui paşaport se vor reduce, fiind eliminate taxa pentru serviciul public prestat, de 22 lei, şi tariful suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, de 100 lei.

De asemenea, se elimină taxa de 22 lei pentru furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple si pentru eliberarea adeverinţelor referitoare la exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate, istoric de paşapoarte, perioada în care solicitantul a avut statutul de cetăţean roman cu domiciliul în străinătate.

Totodată, alte 6 taxe extrajudiciare de timbru şi 2 taxe consulare pentru servicii prestate în domeniul evidenţei persoanelor şi al stării civile vor fi eliminate începând cu data de 1 februarie, conform MAI.

– taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului; eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui; eliberarea şi preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români; înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei; eliberarea cărţii de identitate provizorii –  5 lei;

– taxa pentru schimbarea numelui  – 15 lei;

– taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului – 22 lei,

– taxa pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României – 35 lei.