Arădenii se vor bucura să afle că în câțiva ani vor plăti mai puțin pentru energia termică: rețeaua de transport și distribuție a energiei termice va fi reabilitată cu ajutorul unei finanțări de peste 9 milioane de franci elveţieni, prin Programul de cooperare elvețiano-român, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pe 16 iulie 2015, Sirma Caraman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Attila Gyorgy – secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și viceprimarul municipiului Arad, Levente Bognar, au semnat documentele pentru finanţarea proiectului „Termoficare în Arad – reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou:

Felicit Primăria Arad pentru accesarea unor fonduri substanțiale pentru cele două proiecte din cadrul programului de cooperare elvețiano-român: primul semnat pe 28 mai 2015, pentru iluminat public ecologic, și cel de astăzi, pentru modernizarea sistemului de termoficare, care vor aduce reale beneficii pentru creșterea calității vieții arădenilor și protecția mediului”, a declarat Sirma Caraman.

Cel de-al doilea proiect care va fi realizat în Arad și pentru care semnăm astăzi documentele este finanțat tot prin Aria de Concentrare 4 a programului, “Îmbunătăţirea mediului înconjurător”, pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este Organism de Implementare.  Proiectul are un buget total de 9.326.553 de franci elvețieni (40.170.396,43 de lei), din care contribuţia elveţiană nerambursabilă este de 6.586.650 de franci elvețieni (28.369.360,22 lei), reprezentând 85% din costurile eligibile.

Lucrările de reabilitare trebuie finalizate în cel mult 42 de luni iar impactul pe care îl preconizăm va fi reducerea costurilor de termoficare pentru toți locuitorii Aradului, în urma reabilitării celor 8.702 metri de conducte din rețeaua de distribuție și cea de transport, și mai ales pentru cei 1.817 locuitori ai cartierului Aradul Nou (714 apartamente), care vor beneficia de o nouă centrală termică, pe gaz și biomasă. În acest fel va fi asigurată alimentarea continuă, în condiţii de fiabilitate şi siguranţă, a consumatorilor racordaţi, se vor reduce pierderile, consumul de energie și emisiile de CO2”, a adăugat secretarul de stat Caraman.

În prezent, în municipiul Arad, sistemul de termoficare este alcătuit din două CET-uri, una pe lignit (centrala de bază) şi alta pe hidrocarburi (centrala de vârf), împreună cu reţelele de transport a agentului termic (punctele şi modulele termice) și reţelele de distribuţie a agentului termic (reţelele termice secundare).

Investiţiile care vor fi finanțate prin proiect includ reabilitarea reţelei de transport și distribuţie a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou în centrală termică cu funcţionare pe gaz și biomasă.

Pe 7 decembrie 2009 Parlamentul elveţian a aprobat contribuţia financiară nerambursabilă pentru România, în valoare de 181 de milioane de franci elvețieni (aproximativ 800 de milioane de lei), pentru o perioadă de angajament de 5 ani (contractare 2009-2014) şi o perioadă de plată de până la 10 ani (plăți 2009-2019), începând cu data aprobării contribuţiei de către Parlamentul elveţian.

MDRAP are, în cadrul Programului, rolul de Organism Intermediar pentru Aria de Concentrare 4 “Îmbunătăţirea mediului înconjurător”. Bugetul alocat acestei arii este de aproximativ 50 de milioane de franci elvețieni. Unitatea Naţională de Coordonare a programului, care asigură, din partea României, managementul contribuţiei elveţiene, este Ministerul Finanţelor Publice.

În cadrul Ariei de Concentrare 4 a Programului, până în luna iulie 2015, partea elveţiană a aprobat finanţarea pentru:

  • 4 oraşe: Arad (2 proiecte: termoficare şi iluminat), Braşov (2 proiecte: termoficare şi reabilitare clădiri), Cluj-Napoca (3 proiecte: transport local – autobuze electrice, iluminat şi reabilitare clădiri) şi Suceava (2 proiecte: iluminat şi vehicule electrice pentru parcul auto al primăriei).
  • Societatea Metrorex S.A., pentru un proiect ce presupune elaborare de studii (prefezabilitate, fezabilitate, multimodal precum şi de securitate);
  • Proiectul „Instituţionalizarea Premiului European pentru Energie în România”;
  • Proiectul „Fondul destinat acţiunilor pentru energie sustenabilă”.

Până în prezent, au fost semnate acorduri de proiect şi de implementare pentru:

l „Studiu de pre-fezabilitate (SPF) şi studiu de fezabilitate (SF) pentru construcţia liniei 4 de metrou: Lac Străuleşti – Gara Progresul, tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul”, beneficiar S.C. Metrorex S.A. (septembrie 2013).

l  „Management modern şi eficient al iluminatului public din municipiul Suceava”, beneficiar Municipiul Suceava (aprilie 2015).

l „Instituționalizarea Premiului European pentru Energie în România” (aprilie 2015)- pentru care a fost lansat apelul de candidaturi.

l  „Iluminat public cu LED în Municipiul Arad”, beneficiar Municipiul Arad (mai 2015).

l „Termoficare în Arad – reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou”, beneficiar Municipiul Arad (iulie 2015).