2748noa/label>
"main-navi, stiri, infori sm-6ri online, stiri, informatii ove-gdpsocialion" class="main-navi, stiri, informatii socialipx"wp-conte>tem menusocialipe-taxonomy menu-item-object-category3200rch"> ăutare…" va ăutare&hel3200rc"> facebookia-ex0303 post type-p format-standard has-post-thumbna facebookia-ex0303 post typeg 30s=" value="Caută" /> "main-navi, stiri, infori

recentNEWS.ro ve-gdpr-info-b

 • t-left">
  lass="c t-left"> lta-celogo de303 s ălig 30s=".
  Accept v_gdpr_ < .lass="-align-cont alt="recentNE nt-left">
  Va hrsrysiort/"cu-4117" ncnu"owitem? Da-ne-conlike!
  sg.facebook-like-post ow"> fb-roopan ks">< s < 100vw, 34'sg.fbnlass=" sgpb.fbn clal ' ob-like- -links">< s ks">< s s="post-t jQuery(/div> ).on('sgpbDidare-', fs_co/a>y(e) { s va sgpbOldCB,r
  fbA Init; s /div> fbA Init,ry() { s if ( of sgpbOldCB,r== 'fs_co/a>') { s sgpbOldCB(); s } s FB.init({ s cId: 540547196484707 -lin}); s }; s (fs_co/a>(d, s, ) { s va js, fjs,r< s ks">< s sks">< s 48.ro" s so/wp-'ontenGuvernul M' ' e&he/image"> px" />
  v2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js' so/wp-'ontenGuvernul M' ' e&he/image"> skip pef=" ets/slick> slick.min.js?age=5.4.1' so/wp-'ontenGuvernul M' ' pef=" ets/boot p> boot p.min.js?age=5.4.1' so/wp-'ontenGuvernul M' ' pef=" ets/sidr> jquery.sidr.min.js?age=5.4.1' so/wp-'ontenGuvernul M' ' pef=" ets/magnhttp.-hpup jquery.magnhttp.-hpup.min.js?age=5.4.1' so/wp-'ontenGuvernul M' ' pef=" ets/s D pef= jquery.s DPro.min.js?age=5.4.1' so/wp-'ontenGuvernul M' ' pef=" ets/jquery-match-meta-c jquery.matchHeta-c.min.js?age=5.4.1' so/wp-'ontenGuvernul M' ' e&he/marquee-v050ef601e04fad47a2c88a261438856244bd6c7c.js' so/wp-'ontenGuvernul M' ' e&he///wcky-ood ba v24460155b464f29499a45691097213c997f1400b.js' so/wp-'ontenGuvernul M' ' pef=" ets/snul M.js?age=5.4.1' so/wp-'ontenGuvernul M' ' pef=" ets/fixed /* */ so/wp-'ontenGuvernul M' ' .js?age=4.1.9' so/wp-'ontenGuvernul M' ' 2/Untitault-contenhref=="losenu-itemnofollow-p format-standt"> cr_ ault-t"> lrrow "losen>g 30s=" valads/2020/02/Untitault-contenhref==lef aligdiv cl jXp c 020/02/Untitault-conteninm0s=y- naai gICAG-taxclass="search-i//pagead2.g1lugins/onteningle--a-ep cero"st hanges/onten tare&hellnăutare&helprivacy_magev.ro/utare&hel ekicted> <-brandis"> cr_ ault-t"> privacy-magev.ro lue30s=" format-standt"> px"ltab 90w, htPrezs="s%3Agener n cfidenț <-cloțiiup30s=" v_gdpr_ ue="Ca <"> tare&hel ict-necessor-omggle-săutare&hellff.receeev-brandis"> cr_ ault-t"> ict-necessor- lue30s=" format-standt"> px"ltab 90w, htCngle--s.ru"owi ict necess%3up30s=" v_gdpr_ ="" src " ută"l jXp c 020/02/Untitault-contenbran-sti-civ cl j s ordp ss.orgg1lugins/onteningle--a-ep ce" "s%gale"_blanknu-itemno="htetch">'ault-contenbran-sti'>Powe8modby <30s=" GDPR Cngle- Cnep ceg 30s=" vala sks">< .ault-contenbran-stit .ro" srcset= .ault-contenhref==lef aligdivcro/"="48.20/02/Untitault-contenhref==rta-c aligdiv cl jXp c.20/02/Untitault-contenhref==90w, htcustom-log utt="recentNE .ault-contenhref==r"men ro/"="4867.20/02/Untitass="href=="page" .20/02/Untitault-contentab aligdiv cl jXp cla c 020/0gory-covacy_magev.ro 2/Untitault-contentab > .title font-faab 90w, htPrezs="s%3Agener n cfidenț <-cloțiiup30s=""="48.20/02/Untitault-contentab > aligdiv cl j

   < vbcli gICAG-taxclass="search-  isTe deosebito%2Fin sntrydw.rep-contww. v.rtii -covats="avizitamentlor si utilizamentlor ilyinilor sau"o%2Fin net vbclAcesto%ocus.ro -rec tpr2030cru"oadop: o%2FH gICAG-taxclass="search- cu -covwww.tenc u"ocu car203sitpersomonepeclass=inm0s=ia u"opo ocokicta, utilizaww. /cestor/" atpersoan u"op/spau .ro/wpu117"okictate u to o/cestea, fie.ro/wilyinao%2Fin netFH gICAG-taxclass="search- s%3Asn obiainevA%2Fer-lini car203sii//wciICA,r i. DacaAsn 4num-linit2Fin netFH gICAG-taxclass="search- eft-citenc tpersomon/wpup ms="s%3, vrti fiogle = wtt/upleg-:B8aocu /cest lucau p hei --sl.rep-coniv sZxvo-i\D ocu car203sitpersomonove-gdpr re,r InAgener ,_cookti access ilyinil2Fin netFon/wH gICAG-taxclass="search- far2ăfi nevo tsrysurnizamiogle = wtii cu car203sitpersomon P/spau ae-gpsntisface nevo l3, H gICAG-taxclass="search- vaopo oeft-citensrysurnizamiod ocu car203sitpersomon,o%2Fexeb ,op/spau a bili o or vo-ids="s sau p/spau a CA,cess o om . re,r InAp-coion,oisTe vorbao%2Fingrdomo u"odumneavoastr2(num3, ad sn, numa ta prlefon, ad sn ekictgdpicn, etc.) sZxvo-i\Cokictaww. c uor cu car203sitpersomonove-gdpr re,r H gICAG-taxclass="search- nu7"okicteazaod ocu car203sitpersomon tacwtt/upscops.roplasis3, expt-cit heipleg-scm heipnu -celucaeazaoapoio/cesteod oin r-u_ audoininm0stibilocu /cestepscops.r vbclAtunci cand7"okicteazaod ocu car203sitpersomon, H gICAG-taxclass="search- gle = eazaopersoanat/upcauzat/upmoms=" au inaindt -r7"okictar heipinaindt -r7a u"outilizat/upscops.ru"o%2finite H gICAG-taxclass="search- er7angajeazaosn nu -celucaeze tacwttd ocu car203sitpersomon atacvats,op/rtin heipneexc vo- oin raww.rocu scops.ru"op/spau .ro/wpu117"okictate H gICAG-taxclass="search- vaoadop: to oel="ozer-mle necess%3op/spau .rnc u"ocu car203sitpersomonepceluca oeăfi2Fex203sheip203ualizams,odacaAestepcazul sZxvo-i\Utilizaww. c uor 7"okictatetpe 7ei --s.ru" H gICAG-taxclass="search-  7oove-gdpr re,r H gICAG-taxclass="search- utilizeazaod u"ocu car203sitpersomone/uplimitensi ict2ăscops.ruort/upcass="u fos17"okictate brw.reDreptFexeb ,oH gICAG-taxclass="search- vaopo oeft-citend ocu car203sitpersomon p/spau a: re,ră"l<">>Vrysurnizaogle = wtii -covwnd7/div> ekiheip ru": >Execut/" atu= w.rotr2nz2030iu"odumneavoastr2: >P ipa.tenap-conel2Fin 2030veFon/wei --s.ruor: >Cneupicn" atdezvolt60053"tii comsroion ocu dumneavoastr2:xclu .tenpersoan u"o bilit oeăcunoascao/cesteod odamenttryss_co/tlor ieclass=u"oocupa H gICAG-taxclass="search- vaopo ocerc d ocu car203sitpersomon impceunaocu surnizo8ii sau p stopa8ii cep rrt/"cass="p u"azaoH gICAG-taxclass="search- p/spau ae-gpCA,cess om . Acestalif/upu= wwpu117obl />xclu search- sZxvo-i\Durntrydw.pastr2%3up3-gdpr re,r H gICAG-taxclass="search- pastreazaod u"ocu car203sitpersomonedvre -: scmp Aestepnecess% p/spau wndept-niww. scops.ruort/upcass="u fos17"okictatewpau a: scmp Ap-jsed plegeat/upvigvrew sZxvo-i\Dreptslo-r7acces, audhttps%3,nsierger heipo"ozer-3up3-gdpr re,r Pookti eft-citen/upo8ice moms=" .rnH gICAG-taxclass="search- eae-gpacpr-m creptslo-r7acces.tenc u"ocu car203sitpersomonecass=-gpCA0vesc B.reF%2Famiodr7ases.reao-m creptslo-r7audhttps%3 sau tierger h. /cestor d o atde creptslo-r7a=-gpopsns,od/upmoto- ointes.iams,otenpceluca ww. c uor susms="iomo . re,r InAcew. cepCA0veste prop-contwwa comsroiona,_cookti utilizatcreptslo-r7o"ozer-3efar2picio justattps%3 P/spau aeb.reF%2Fao-r7acesteodrepts.r, ad snti-vaoadministr23or> unor CA,cede2FeF%2F heipleg-u"o%2Ftacur-zass=" plntiuor:7acesteomass.roponrc-itten/upcodar aFSSL (p/spau a face c u"oilizibilt -r7alo/t)n/upscmppostokictarii sau tr2nntnesluiFdc d ococfident %2Fin netFu"ocopiazaope hardoel=c dumneavoastr2 a:unci cand7accessti un ei -. Fisie%3le ingle-s nu -rrmitF/dent f-caww. dumneavoastr2persomona. Danel2Finreg-str2teoponrfi payinil2Fc-itultams,oda heipo a . ctultarii si7aloeod od2Faunimentzs%3 Pookti eeta=px" /> astfene/u Aeae-gpgle = ezet/upleg-:B8aocu prezs="s ingle-s-s.ruor,otesandu-vaoastfenelibrrmaokiecr7a u"oaccepts sau nu. Dr7ases.rea,_cookti eeta=px" /> p/spau a %2z2030vs ingle-s-s.ruw sZxvo-i\S rrin 2030veup3-gdpr re,r Anum-l/wilyini %2Fin netFdktinu od2 FH gICAG-taxclass="search- c-it/upss_co/tFin 2030veF(chat, f =um, etc.). Pookti utilizatacesteoss_co/tF-conna-ep etaww. unui f = ula ta inec r-. F = ula ft-citenun u"od ocu car203sitpersomon, cum arfi num3l3, ad sn, numa > %2Fprlefon, ad sn ekictgdpicn. Acest2Fda heu117"okictateedvre /upscopslo-r7a=am3lior/" ru"Fin 2030veFsi7ae-gpraspsnde nevo lor brw.reUtilizamenti inec srrt/"/cesteps rrponravw. /cces.tengle = wtiileysurnizam2 F/upscmpposinec rii si7ponraudhttps sau tiergen/upo8ice moms=" gle = wtiileysurnizam2 sZxvo-i\L/di-s.roep aloeoilyini %2Fin netup3-gdpr re,r Payinil2F%2Fin netFH gICAG-taxclass="search- ponrc-itin el/di-s.roep aloeoei --s.r H gICAG-taxclass="search-  nu7"ospaou"azao/cestepsi --s.rheipnu -o ofioc-it-d 2tpraspsnzamen p/spau pr2030cru"ouort/upma3siit -r7"ocfident <-caok sau p/spau c-itinutslolor D/upacest moto-,e-gpre om mAeae-gpgle = >ew.şi s rradap: onevo lor.şi in ssluiFfie.ăleia vbclÎnAcew. cepnum-m “web 2.0”, “ingle-”-s.ru"ojoavb cun aou imww.rand.recefacilit rw. /ccessluiFşi livrăli.rmuldip elor s rrd/pcass=utilizamensl.eerb3curs=,p hin net, cum arfi: re,ră"l<">>Persomonizaww. anum-lor s ălioplasum:olimba.rececass=isTe vizualizam un ei -, auneda.rececass=s2FexfJpU num-l/wireţs.rheau ts%rf3, păstr2%3gpopţtuntlor iespau diverse7/div> e (U ss.r, aldt -rtalii etc).rececoşslo-r7sumpălăts.ro(şi memoraww. /cestorpopţtunt) – generându-er7astfeneflexibilit a “inşsluiFdc sumpălăts.r” (accessww. prefe.r ţelor vechtF-connaccessww. bu3onsluiF“inaindt” şi “recapoi”): >Cngle--s.ru"oofe.s=,dsţt0s=mentlor depsi --s.rhun feeda> e-gloros7asupr2 modsluiFcum eu117utilizameeei --s.ru" lor depvb tss=utilizamenr, astfeneî vâtItB8 u"o-o B8 face şi ms.reF%2F hşi ms.raccesibilt p/spau utilizamenr.: >PrrmitFapt-caţttlor muldimediatsau -r7al scpode p aloeoei --s.rItB8 fi2Fincluse.rec r-u_ 4num-linit2Fp/spau a c%3gpo,excla ţărds=px" />ew.ms.r-gloroatB8,.ms.rutilă şi ms.rplăcută. Îmb30s=tăţesc,odr7ases.rea,reF%2F ţeneubt-cit ţttno .:sngle-” sau “HTTP>sngle-” sau pur.şi simplu “ingle-” )=isTe u_ fişier depm0cr=d ms=siuti, e = wttd/upli .şi num3%3,nps%3 văfi sto Aps=inm0ooknsl, prrmimolslomobilopau aloeoechtpam h-u"ounui utilizamenode p cass=s2Facces"azărIn netul Cngle--sneesteoiittel Ap-/upsft-citeww. emisărds=vb tss=unoweb-s er unui browsgd>(ex:rIn net Explorer,oFwwwfox, Chroms).şi est2Finep et “pasiv” (nu7"osţt0e7/digram heoftws%3, viruşi sau tpywa .şi nu -o oaccess gle = >ţttleode p hard-dA0ve-sneutilizamenslui). re,r U_ ingle- est2Fe = wttd/up2 pălţt: num3l3 şi cosţt0u" au -gloar aFingle--snui Ms.rmuld,odurntrydw.exist2 ţăr. unui ingle- est2F-rtrrmimopă; prhpic,edvre web-s erunecass=en3JpUisFingle--sn.rel -o oaccess d/upnou.recemoms=" rececass=un utilizamenose.rec vrece p webei --> asociatowebe erunui rep-coniv Cngle--s.ru"orecent0e7nu sft-citărgle = >ţttocu car203sitpersomon p/spau a_cookafi utilizameeşi, recec3l3 ws.rmuldt cazuri, nu /dent f-cs=,p rsomon utilizamenti d2Fin net vbă"l<">>sZxvo-i\Exists=,2 rrws.rode ingle--s.r:up3-gdpr /spantă"l – sZxvo-i\ %2Fingle--s.roon browsgdunui web p/spau .rn/cestaItB8 u"omemorezetpânB8 când=utilizamensl.ies"ode p webei --> rep-coniv au î vhide fereastr2browsgdunui (ex:rrecemoms=" logăli./delogăli. p un c-itode web-ws.l sau p/ reţeu"o%2Ftocializaww). re,r – sZxvo-i\ţttocro/wfacplegăts.a.rec rs=unoweb-browsgd>(utilizamensl).şi unoweb-s er 4nume (webei --> ). Dacb cun browsgd>acces"azrn/celoweb-s er d/upnou,n/cestaIpo ocimiogle = wţtrydwja7sto ă şi reacţtomo.receconseci ţă Cngle--s.ru"oas b cus tlor o,excla ţărplăcută,ds=px" />ew.şi susţt0 eforts.ru"omuldor webei -->.rop/spau a ofe.ro rrn cf =tobils=utilizamenrluor:7exn– prefe.r ţelerrecema3siit -r7"ocfidenţtr<-caok o ,popţtuntle -covwnd7limba.ei --slui,ecoşsriFdc sumpălăts.r sau pubt-cit dt %3levands=.:< sZxvo-i\Cro/west2F-urntrydw.viaţăr. unui ingle-?up3-gdpr re,r Cngle--s.ru"owu117administr23eode web-s ere. Durntrydw.viaţăr. unui ingle-Ipo ovs.r/" mnhttpsmo-,e%2pinzând=depscopslop/spau .ro/weste ptesad. Un3le ingle--s.rowu117fg wsiter>xclu 2Fp/spau oent0 b  sesiute (sess03" mggle-s).şi nu ws.rwu117reţt0u"k od ă ce utilizamensl.a pălăsit webei --> si un3le ingle--s.rowu117reţt0u"k şi refg wsiterde fie.ro/wd ă când=utilizamensl.revt0e7/en/celowebsiter(“ingle-->.rop/= wn ”). Cu to o/cestea, cngle--s.ru"oponrfi şterst -r7u_ utilizamenoreceo8ice moms=" p-/upin medisl.ee ăliuor browsgd-snui :< sZxvo-i\C heu117"ogle--s.ru"optesadt -r73siţt?up3-gdpr re,r Anum-l/wsecţtunt -r7"ocţt0u"ode p un3le ei -->.roponrfi furnizam2 p-/upin medisl.unor prrţe pălţt/surnizo8i (ex:r"> box, uupvideo sau o.rop-/upin medisl.ei --sluiFşi en/wpepnumesc “third p y mggle-s”, p/spau cb cnu su117ptesadt -r7CA,r etawul webei --> ui rep-coniv Furnizo8ii 3siţt=trebu tsb crep-cone dr7ases.reaolegeatrecevigvrew.şi pader-tru"o-r7"ocfidenţtr<-caok -u"o%2ţt0s=men> .rorecencops.rode: re,ră"l<">>Cngle--s.rode p re = w ţăr. ei --slui: >Cngle--s.r dr7amonizăr. vizitamentlor: >Cngle--s.r p/spau geo"s%gal >Cngle--s.r dr7recreg-str2re: >Cngle--s.r p/spau pubt-cit dt: >Cngle--s.r au"osurnizentlor deppubt-cit dt: >Acest2Fingle--s.r ponrfJoveni %2Ftenurms=menti prrmi: G fsaAmonyr-ts,oFacebook, You" be etc:>ee ăliu volumsluiFp/spau video "homer: >vi -zrydw.video streamstitcu .ro/weste inm0stibilobrowsgd-sn: %2FU fsaamonyr-ts furnizamo-r7o 3siţs=,p e gener"azăru_ ingle- dr7amonizăr. utilizamenslui. Acest ingle- hepsnsodacăr.ţt=ms.r-izitamhacest siteIpânB8 asum. Browsgd-sn h-gpspsnsodacăr.veţthacest ingle-, ia tacb cnu, vomegener unul. Acesta -rrmit2Faunimentzs%3aoutilizamentlor upictocro/w0eavizit"ază şi vâtIdeFdcsno fac Atâta scmp âtInu eu11eţthrecreg-str2t,p hacest site,n/cest ingle- u -o ofiofg wsitop/spau a /dent f-canpersoan u"ofizic3, eu"owu117fg wsiterdore recencop ti//wc. DacaAeu11eţthrecreg-str2t,pu şti,odr7ases.rea,r-rtaliil3op/pcass=pi=u"-aţthfurnizam, cum arfi ad sn dw.e-ws.l şi usgdppxm--> – /cestea fiwnd7supusr7"ocfident <-căţiiFşi p-jsed ntlor d/upTrrmeni şi C cder-m, Pader-tărds=vocfidenţtr<-caok plasumFşi p-jsed ntlor leg-s3"ţtei/upvigvrew.cu -covwww.teneA,tej.ww. c uor cu car203sitpersomon sZxvo-i\Cngle--s.r p/spau geo"s%gal dvs. Dacb cnuoaţth ekictat “păstr"azr-mă recreg-str2t”, /cest ingle- s h-gpştergs="uto wttcând=veţthrecvhide browsgd-sn sau calculamensl sZxvo-i\Cngle--s.r p/spau pubt-cit dt:<3-gdpr re,r Aceste ingle--s.ro0e7/ermitFsb caflămrdacăr.ţt=vizualizam sau nu oţttofiep oigdivul=vizualizam, nu fiep utilizamenr.:< Dr7ases.rea,_ee ăm ingle--s.ro4non-m3Fşi p-in aloeoei --s.rIp cass=.vem pubt-cit dt. P imindu-l3, astfen, ncn u"o-ookmofg wsi p/spau ae-b crecunoaşte.ia vizitamenoon /celsmeei - dacărul3siior veţt=vizitensi --> nc="ru,e-b cvomecookalivr pubt-cit dtenbazrts=,p haceastb cgle = >ţt2 sZxvo-i\Alt2Fingle--s.roau"oprrţelor iălţtup3-gdpr re,r P un3le ilyini, 3siţtr ponreeta=CA,r ile ingle--s.ro4non-m3, recencopslo-r7a=urms=.rowuccesslou_eiFapt-caţtt, sau p/spau a a iza oFapt-caţte. DanenttărmodsluiFd utilizare,n/cest ei - nu -o oaccess /cestepingle--s.r,otenfenesumFprrţele pălţtonu -otoaccess "ogle--s.ru"odsţt0u"k d/wacest site.:< Dr7exeb ,ovând=o"stribuţtou_ 4 olhfg wsind=bu3onsl p/spau reţeu"l2Ftociale /flot,p hacest site,n/cea reţeaFtocialb cvahrecreg-str2 2030v-caokiecvs.:< sZxvo-i\C hscpode gle = >ţttoeu117sto 2Fşi accesst2 p-/upin medisl.ingle--s.ruor?up3-gdpr re,r Cngle--s.ru"opăstr"azărgle = >ţttorec r-u_ fişier onte depm0cr=d ms=siuti cs%3opermitFunui websitersb crecunoascb cun browsgd. Web-s erune-gpre unoaşte.browsgd-sn pânB8 când=ingle--sn.expirăr au estepşters Cngle--snewtoch"azărgle = >ţttoimww.rand cass=remb30s=tăţesc,excla ţa,ds=px" />ew.p hIn net (ex:ree ăliu limbttorec cass=s2Fdorsşte.accessww. 30smeei -; păstr2%3gpunui usgd>logat.rececontslo-r7web-ws.l;nsecur-caokieo hbank ekenorececoşslo-r7sumpălăts.r).:< sZxvo-i\D c heu117"ogle--s.ru"oimww.rand p/spau In net?up3-gdpr re,r Cngle--s.ru"oreprezinds=,ps_cosl.i/spaon /loss_cţtomăli. eF%2F harIn netului,eaju3ând=tengener ww. un-coexcla ţe,ds=px" />ew.p etenoas2Fşi adap: . prefe.r ţelor şi in selor fie.ălei utilizamen. Refuzaww. eau -rz2030vsreaoingle-->.rlor io oface un3le ei -->.roimwwsibilrde fg wsit.:< Refuzaww. eau -rz2030vsreaoingle-->.rlor nu recseamnB8 cb cnuoveţt=ms.rpJpUiepubt-cit dt o ,p.iodvre căraceastrwnu v =ms.rpookaţt0e c-itode prefe.r ţelerşi in seleecvs., evidenţtrt2 p-/upinepw.rams=" ds=px" />ew vbă"l<">>Exeb e dr7rectrebu ţărtoimww.rand ale ingle--s.ruor (cro/w0upnecesttăr"utent f-caww. unui utilizamenop-/upin medisl.unu/oc-it): /spantă"l – Cocţt0u"oşi s rradap: oprefe.r ţelor utilizamenslui,– cs rrdepşti.r,ovrem3, sww.r, hălţt, s rrpubt-cerşi guage"ams="al3, ei -->.rod2Fen gn-cms=" şi s rr-r73r.vel. re,r – Ofe.d adap: ope in seu"outilizamentlor – reţt0e%3gp/aaou"lor, -cefe.r ţelerd limbă (ex:rafişaww. rezultamsuor cau ăliuor recelimba.r1"cată). re,r – Reţt0e%3gpfiltewuor de protcoţte n p/tlor icovwnd7cosţt0u" p hIn net (opţtuntofamilyrmode,oss_cţtrode safs=s2arch). re,r – Limite%3gpfre v ţeiFdc difuzaww a.roetc). Webei --s.ru" derun"azăracestr7amonizer. utilizăli. lor iespau a=remb30s=tăţieei --s.ru" receb.reF%2Fsl.us tlor. re,r – Secur-caokFşi p-obles.pleg-:"o-r7"ocfidenţtr<-caok re,r Cngle-s.ru" sZxvo-i\NUup3-gdpr eu117viruşi ! El- fg wsescoe = wt hscpopla/upsnte. Nu su117alvb tuite.dinAbucăţie-r7"odn/şaecb cnuoponrfi execut/ - n0cr=nu -otoau3o-runa. Îceconseci ţă, nu s"oponrdupt-ca sau t pt-ca p aloeoreţeu"op/spau a e runa sau t pt-ca d/upnou. Droawwce=nu -otorecdept-nitacesteoss_cţtt, nuoponrfi c-it-d 2te7viruşi Cngle--s.ru"oponrfi totuşi fg wsiterp/spau ncops.roneg-:ive. Droawwce=wtoch"azărgle = >ţttofiep prefe.r ţelerşi istoric ds=px" />ew on utilizamentlor, atâtICe uno4num/wei - câtIşi p3 ws.rmuldt aloeoei --s.r, cngle--s.ru"oponrfi fg wsiter"eno f = ărds=Spywa . Muldt /div> e andi-tpywa .eu117"onştiendt -r7acest fap: şi recemod c-itte" caarch"azărcngle--s.ru"op/spau a fi şterst rec cad sloCA,ceduntlor depştergsre/scamore andi-virus/andi-tpywa vbclÎnAgener obrowsgd- u"o uFin grameee ăliods=vocfidenţtr<-caok cro/wfurniz"azăr%2Fer-leinivelt -r7acceptaww aoingle-->.rlor,tperioadărds=vonabil-caokFşi ştergsre="uto wtărdupărcerutilizamensl.a -izitamhu_ 4num-linit2 sZxvo-i\Alt2Fap-cone dr7secur-caokpleg-:"o-r7"ogle-->.r:.rlt. P/spau cb cp-/upin medisl.lor s tr2nnm-lirecemod c-itte" cî 4mben/wpenss.rhine = >ţttorec re.browsgdFşi website, dacă u_ 4tacamenosau p/rsoanb cne"utontzstb cglt nt rec /aacursulr-r73r.nnm-ler h. c uor, gle = >ţttleoincţt0u""o-r7"ogle-oponrfi glt ceptste. Drşi fg e .aw,n/cest lucau seIpo orec âb aodacaAbrowsgd-sn seoincicteazB8 u/" gdFfg wsind=o reţeaFcic stb c(ex:ro reţeaFWiFronetacur-zată). re,r Alt2Fatacs.rhbazrt3op/pcogle-oimpl-tăre ăliogrsşid ale ingle--s.ruor pe s ere. Dacb cun website nu sft-citărbrowsgd-snuiItB8 fg wseascb cdvre camon/wc ste,n/tacamentr ponrfg wsi aceastb cvulner bil-caokFp/spau a_căcb liobrowsgd- u"oî 4n3JpUite gle = >ţttop-/upin medisl.iamon/lor netacur-zate. Atacamentr utilizeazărapoiogle = >ţttleorecencops.rode aoaccess ne"utontzst num-l/wei --s.r Est2Ffg e imww.rand.tB8 fiţthat2 ţi î 4lege%3gpmetodei c u t=ms.rpotcovwte de protcoţte gle = >ţttloitpersomonw sZxvo-i\Sfats.r p/spau o=px" />ew s b  şi revo-itab lă, bazrts=,p hmggle-soove-gdpr re,r DanenttărflexibilităţiiFlor şi a fap:sluiFcărmajor-caokiecic re.c3l3 ws.r-izitame ei -->.roşi c3l3 ws.rma.rofg wsescoingle--s.r,o/cestea eu117CA,ape inev-cabrlt. Drz2030vsreaoingle-->.rlor nu va -rrmit2Faccessloutilizamenslui,p hei --s.ru" c3l3 ws.rlăspândiokFşi utilizameep-/u re.c>ew You" be, Gws.l, Yahoo si7aloelw vbă"l<">>sZxvo-i\I ă câte-gpsfats.r .ro/wvb  -otoas a .a=px" />ţthfălăogriji î tB8 cu aju3or> ingle-->.rlor:up3-gdpr /spantă"l – P ula izaţt-văre ălilerbrowsgd-snuiIrecec3w. cepCA0veşte.ingle--s.ru"op/spau a refkictacun nivelrn cf =tobilFp/spau voroon secur-căţiiFutilizăli. ingle-->.rlor. re,r – Dacb cnuovărdsr.nj"azărcngle--s.ru"oşi su11eţthnt0 a p/rsoanb ccass=utiliza"azărcnm0ooknsl, 0ookţth eta prrmens lunigrod2Fexpire%3op/spau sto reaoistoric uiFd px" />ew.şi o% uor iersomon/w-r7acces. re,r – Dacb  rempălţtti accessl.lo calculamen, 0ookţthluo.rececons-d 2re seteww. browsgd-snuiIp/spau a ştergs=c u"oindividuon/w-r7px" />ew.de fie.ro/wd ă când=recvhideţthbrowsgd-sn. Aceastrwesteooovs.r/ntă,ds=aoaccess ei --s.ru" ce%3oplas"azărcngle--s.rIşi %2Fa ştergs=o8ice gle = >ţt2ydw.vizitass=la=recvhideww. eesiutii px" />ew vb – Iittel ţt-văreiFups"><ţt-vărc-itte" capt-caţtt anditpywa vbclMuldt cic re.apt-caţttleFdc detcontww şi p-jseniww a pywa -sluiFinclud detcontwwaFatacs.ruor pe si --s.r re,r Astfen, imwiedicărbrowsgd-sn %2Ftenaoaccess webei -->.rocass=.rrpookatB8 expto zervulner bil-caoilerbrowsgd-snuiIsau tă,dsscaece eoftws%3tpericulos. As aţt-vărcăr.veţthbrowsgdun m3%3uFups">.rod2Fp hIn net – lo le au in naţtomolt. Cu o=r ţelegsre=cl4lă 2 modsluiFlor depop 2re şi a b.reF%2Ftlor ieclass=u"oaduc, 0ookţthluo.U ss.rle necess%3odr7secur-caokpasteneî vâtItB8 0ookţthpx" /> cu î vred n ope in net vbclsZxvo-i\Cum ponr,r rcngle--s.ru"?up3-gdpr re,r Drz2030vsreaoşi refuzslo-r7a=pJpUieingle--s.r ponrface num-l/wei --s.r impc2030cobils=eau - f-cilrde -izitamhşi fg wsit. Dr7ases.rea,_refuzslo-r7a=accepts ingle--s.ro0u recseamnB8 cb cnuoveţt=ms.rpJpUi/sed aepubt-cit dt o vbclEst2Fwwsibilăre aww. din browsgd>p/spau .rn/cest2Fingle--s.rowb cnuoms.rfi2Facceptstk sau poţth eta browsgd-sn săraccept2Fingle--s.ro%2Ftenun ei - 4nume. Daw,ndr7exeb ,otacb cnu eştthrecreg-statFfg wsind=cngle--s.ru",cnuove.rpookalăss oms="s%ir re,r To obrowsgd- u"omode neoofe.s=,wwsibil-caokiecw a chtmba.e ălileringle-->.rlor. Acest2Fe ăliosw.găsescodw.regulă rece“opţtunt” sau recemenislo-r7“prefe.r ţe” alrbrowsgd-snuiIfg wsit.:< ă"l<">>Pespau a=re ţelegs"/cesteps ăli,nurms=mearele l/di-s.roponrfi fg wsitoare,n/ltfene0ookţthfg wsi opţtun a “aju3or” a browsgd-snuiIp/spau ws.rmuldt -rtalii.: s.microeoftia-exen-us/in net-explorer/deletc-mamogeomggle-s#ie=e--11"> AG-tdiv> s.microeoftia-exen-us/in net-explorer/deletc-mamogeomggle-s#ie=e--11 val Cngle- s l supww.r.mozilte.orggen-US/kb/enable-and-disable-ingle-s-webei --prefe.ences val Cngle- s l supww.r.U fsia-exchroms/answer/95647?hl=en val Cngle- s l supww.r.appfsia-exkb/ph17191?lo le=en_US val Cngle- s l AG-tww.op 2ia-exhelp/tutontals/ val Pespau e ălileringle-->.rlorAgener tt -r73siţt, 0ookţthc-itulta.şi si --> AG-tww.youro choices.a-ex0o/">tww.youro choices.a-ex0o/ val snde găsiţt=ms.rmuldt gle = >ţttop-/vwnd7cosfidenţtr<-caokapleg-:ă,ds=pubt-cit dteno .  < v utt="rece= .ault-contentab > aligdiv ro/" privacy_magev.rot -log 020/0gory ict-necessor-omggle-s 2/Untitault-contentab > sty s"hom:non htcusto.title font-faab 90w, htCngle--s.ru"owi ict necess%3up30s=""="48.20/02/Untitault-contentab > aligdiv cl j="48.20/02/UntitoSioSc cl020/0gorytw-"s%gal cl020/0gorytw-"s%gal-snte aligaitetch">ytw-"s aligaitet tw-nfl cl020/02/UntitoSioSc cl020/0gorytw-"s%gal cl020/0gorytw-"s%gal-snte aligaitetch">ytw-"s aligaitet tw-nfl cl020/02/UntitoSioSc cl020/0gorytw-"s%gal cl020/0gorytw-"s%gal-snte aligaitetch">ytw-"s aligaitet tw-nfl cCngle--snewt ict necess%=trebu tsb cfi2Fac30vstoreceo8ice moms=", astfeneî vâtItB8 -ookmosalv. prefe.r țeu"op/spau e ălileringle-->.rlor. .20/02/Untitault-contenstatus-bs%= cl jXp cla't"> lcc -rz2030veazB8:0"ngle--switch"> <lsnte enable="Ac30vst"is"><lsnte disableoryDrz2030vst lue30s="l jXp cla c <</ab lcl jXp cla c</fi2lde cl jXp cla</f = cl jXp cutt="recentNE .ault-contenstatus-bs%=ro/"="4867 jXp cla<20/02/Untitault-contenst ict-warnsti-messoge sty ma.g top: 10px; > r Datărdsz2030vsțthacest modsl cngle-, nuovărvomecookasalv. prefe.r țeu". AceastrwrecseamnB8 cb cde fie.ro/wd ă când=-izitațthacest site, va=trebu sărac30vsțthsau tă,dsz2030vsțth"ogle--s.ru"od/upnou.< v jXp cutt="recentNEce= .ault-contentab > aligdiv ro/" Xp cutt="recent= .ault-contentab > aligdiv ro/" utt="rece= ict-necesarr-omggle-sro/" " " " utt="recentNEce= .ault-contentab aligdiv ro/" utt="recentNE .ass="href=="page" ro/"="4867.20/02/Untitault-contenhref==foo3si aligdiv cl jXp cla020/02/Untitault-contenbgdpr_-tag-si> <-brandi2/Untitag-brandiault-contenhref==allow=all bgdpr_-visib, htA030vsre to v_gdpr_ =""-brandi2/Untitag-brandiault-contenhref==sat-cs l <as bgdpr_-visib, htSalveazB8 e ălile v_gdpr_ ues">< .ault-contenbgdpr_-tag-sit att="recentNE .ault-contenhref==foo3si aligdivcro/"="48.ro" srcset= .ault-contenhref==rta-c aligdiv ro/" cla020/02/Untitault-c, 346fix lueo" sr" utt="rece= .ault-contenhref==aligdiv ro/" tid-20303 single-fhref= ro/" body/" htmlcl