Sezonul trei al serialului turcesc “Dragoste şi ură”, din 11 decembrie la Kanal D!

 r.ent= butt 02>H>
utilizeazd driele cuocars=" mostsonarCostlim> < oe ic i gescopuriaor "enco); aue_ăutcolecta . br şiDrept eic u,-H>
va/porie/ttinc> < drie/cuocars=" mostsonaryos3cumta: 0i i <=">Vge_urniz< "c,iuNICi rriv}ndrprodusele seasn"v=cb le id="menu>Executa seadel<" t nzs="mile dumneavoast id="menu>P ut tipa la1aipectees?iRTbCs="mve achangtr-uriaor id="menu>ndiuuic7 seadezvolt: proipectrct omsrcl-sa fa i geob Costpent buttD s 7tat>i aeeli a uocars=" mostsonarent= butt 02>D s 7tat>i aeeli adumneavoast ostsonar; setlim> eazd ixclu> la1pstsoa le tbilitrie/tge=unowwoi muluie drie/degof#mo4i>el_aye ); zs 2/cpa. 02>H>
va/porie/cbCe drie/cuocars=" mostsonaryimpi sau?orist7tat>i easn"v=cb goco); ap leazd H>
ps3cumta va-pro"> aa mme=". Auluiige="endel sagerobl0053"-contrs="ual/tgertipecte}ccofidentialitriea seas claanti aeeli aye ); zs pot rrimiang s7 nuoag/utilizezey-heICpostscopuriag/miseu='h ); zs-ge_ăut"ezriei3ca-a. 02>H>
t angajeazd as ed s7 nuovme=", inchir">ze sau?ced>ze unor eeri driele cuocars=" mostsonarCfa i gprob ixclu> cript as 02>ent buttDur7ta past 62H>
past eazd driele cuocars=" mostsonarCd176 atri otmp e neces76aos3cumt}ndepinnictiescopuriaor "enco); aue_ăutcolecta sau?atri otmp vasced>alr-eent buttDreptul ac"> , nudificare,a rgect seaoeozG3b2Put ttinc> < ostpt>ce moms3ct 1H> ta va-ac_coo reptul ac"> la1rceele cuocars=" mostsonarCco); va-prmvescs 02>B ef=cb ti as ed oo reptul nudificare sau?i rgect i muluior drie/seade reptul a va-opunn,-d"enmotf ipost iIn ceti ce-prmvest> proipectrcta omsrcl-sa,aput utiliz

Ps3cumta b ef=cb acluie drepturi,aadCes7ti-va/admini aa"orului setr-ului?iRTbCnet?"encouza si/sau?le:nzr"abilului?os3cumt cofidentialitriea aeeli s 02>ent buttSecuritriea aeeli H> ayimpd masuri d> protectieaos3cumta as claat cofidentialitriea,a ecuritriea si?iRTbgritriea aeeli cuocars=" mostsonarCco); va-prmvescs Ac sul la1rceele cuocars=" mostsonarCluie lim> In cadCul mnui setr omsrcl-s, olectacta oor onaeel Cbancare s rtalizeazd iRTotdeaunalcuoajutorulaunor pro">de f=cb n sealr-dag/js?iecurizo); a pl t : acluie masuri pot czr" < ostcodacta SSL (os3cumta face rceele ilizibilb al4i>) ostotmpdiv olectac>i sau?t nsferului de drie/coofidentiale. Aului oor onaee vore_> utiliz past . br şiH> vegheazd iR osebit 1rceele dumneavoast cuocars=" mostsonarCs7 nuo_> nudificain,-afecta sau?ac sibilb os3cumt>eri s 02>ent buttC-gdprsH> colecteazd drie/reftem-oa); la1utiliz el_adi utilizel_ael_,ae .n1utilizsie62/osnco); []0053orulajs?iRTbCnet?le copiazd ps hard/,#3cul umneavoast ?atunciocandrac"> a un ngtr. F>sie62le e-gdprs nuorermm-Aidentifncacti dumneavoast ostsonara. Datees?iRrr-ist pot _> paeieves?czr"ulti si al4e drie/d nunitorizPut teta1 []0053orulaastferCos ta va-"c,iuNezepostlr-da valcuopaszs3ca e-gdprs-uriaor,-lasandu-va/astferCliberiat a gele ac a sau?nu. D as ed,aput teta1 []0053orulaos3cumta jszs="mva e-gdprs-uria2s 02>ent buttSn"v=cb iRTbCs="mveAnumm-; ppeieiajs?iRTbCnet?d nuie/d  ?H> contostf#mo4i>?iRTbCs="mve (chat, fiuum, etc.). Put utiliz?e .n1 etacti unui fiuNulcl inscr">rr. FiuNulclul stinc> < u le drie/cuocars=" mostsonar,acum are_> numele,aadCes7, 7u clulajs?eelefon,aadCes7 elect buic7. Aului da sagercolecta Cd176 ostscopul a ameliora sn"v=cb le?iRTbCs="mve si a va-raspunde nevoili s br şiUtilizi inscr"s gomuluietsn"v=cb pot avti mu"> la1"c,iuNICi lee_urnizr>i si pot nudifica sau?i rge ostpt>ce moms3ct"c,iuNICi lee_urnizent buttLeta-uri spasval4e ppeieiajs?iRTbCnetPaeieves?js?iRTbCnet?H> pot czr Cleta-uri spasval4e ngtr-uri.aH>  nurco3cuoleazd muluietsgtr-uri seanuororie/f nsidbCst-raspunz"mciag/auluior sgtr-uri in ceti ce-prmvest> protectia aeeli "eaiRTb a ag/utilizP .n1utiliz prs="mci. Daci nu ac ati ie_-41ii/auluior prs="mci, nuoutilizati setr-ul seanuo_urnizAului websetr f seşon.e-gdpr-uri (atât prorrii cât ) os3cumta furniz< utilizel_ao exp enţă mult lt #mnd= d; []00562 În ceti ce-nummm “web 2.0”, “e-gdpr”-uriag/joa ă un uolyimporia3ctîc facilitrrti mu"> ului : 0i i <=">Pstsonarizun>el_aye3cumtdiverserproduse (mtssuri,aalt talii etc) îc coşul cumoărd=turi (un>) –ogenerându-t astferCflexibilitriea “e-şului de cumoărd=turi” (ac"> acti pas_temnţeel_avech>?e .n1ac"> acti butonului “"eaiRTb” Permm-Aapincaţ>>el_amultit-260ps uiti ali otp d> psval4e ngtr-uri id= _> incluse îccu-uo anumm-Asits?os3cumta c62a-o exp enţă d; []00562 mlt vael_oaid=, mlt utilă >1ops://. id="meli i 02>ent buttC; ist uo “e-gdpr”?Uo “IRTbCnet?C-gdpr” (ie_-41 cuno3cut ndgdpr-urCntochează "c,iuN5ţ>>/imporia3csvca); îm#mnd=id=ţesc exp enţa d; []00562 v IRTbCnet (ex: setăltle limb>>/îcvca); s dor;şon.ac"> acti mnui setr;aoăst 62a-unui use_ilogat îc contul webhltl;a ecuritriea ops:// bankb-m;aoăst 62a-produselpt îc coşul cumoărd=turi). i 02>ent buttDsvce sagercogdpr-uriag/imporia3csvos3cumtIRTbCnet?ndgdpr-uriag/repaszi3cd= v#mo4ul es3cuaryml f#moţ>onăltt f=cb n a IRTbCnetului, ajutând la1generecti un exp enţe d; []00562 vrietenowss? mlt primiapubincitrt ops://,- i d176 că aulast7 nuovm mlt put aeţ>neoczr d> pas_temnţeee a tvaost o oriams3cul d; []00562. 0i i <=">E eic >} îct ebuinţăr>/imporia3csvale e-gdpr-uriaor (c ); nu neces>eă autentifncacti unui utiliz,asn"v=cb pubince ams3cale,asetr-uri d RTbCookims3ct–oO_tecsvadaptrie/peaiRTbCeseag/utilizel_a–oreţ>ne62a-pauoleel_,ae s_temnţeee de limbă (ex: afi–oReţ>ne62a-filt62li ad> protecţ>e);}ccpi>el_ayriv}ndrco3ţ>nucul v IRTbCnet (opţ>un>/family mode, f#moţ>i d> saf; s arch). 02>–oLim> <62a-fre venţei de difuz <62a-numălului dsvafi/i un "S-typ v 3cumtun anumm-Autiliz–oFurniz–oMtssur oofiuNIrei unui anumm-Anivel "rifnc ve un website,vce otp d> e-oţ>nuc ist vizualiz–oSecuritrie?alitrie 02>ndgdpruriag ent buttNU executatr nmci nuorot/auto-}ura. Îc conseciuţă, nuosg/pot dupinca sau?lepinca psval4e reţeag/os3cumta se}}ura sau?lepinca ="ennou. D oa);ce nuorot/îcdepinnipacluie f#moţ>>, nu oot _> nsidbCstervirundgdpr-uriag/oot _> totu>/ spasvpas_temnţeee el_,aatât petun anum; setr cât f site ca1o fiuNă d; SpywaCe. Mult produse a3ci-ipywaCe sagerconşoieRTb aului fapt şonrsb îcvcadCul pro">dut>el_adetşonrg;re/scanare a3ci-virus/a3ci-ipywaCe. 02>În genere_/browse_- le tu?iRTbgralitrie c ); furnizează diftem-eAnivelb au act d e-gdpr-uriel_,apstioadă d; v abilitrie? ent buttAli aipecte} ecuritrietlr-dag/ ogdpr-uri it= butt 02>D oa);ce protecţ>a identitd=ţii?lui f art vael_oaid= >/îccun.browse_?>ee e-oţ>nucg/ ogdpr/pot _> "ctn" ate. D Ali atacuri baz 2/osncogdpr/impdmcă sntălt gr;şicsvale e-gdpr-uriaor pe or"it}e. Dacă un website nuostinc> ă browse_-urui id= _ sewscă d176 canar; cIs4"< e, taci}oot f si aulas ă vulnerebilitrie?os3cumtaapăcăli/browse_- le îc a1"rimit> "c,iuN5ţ>>/vaostiRTbCt-26ul eanar;el_anriecurizote. Ataci}utilizează apoi/"c,iuN5ţ>>ee îc scopuri d> a/ac"> aaneautoriz< );numm-; ngtr-uri.aEui f art imporia3ctid= _>ţ> a> mlt potriv}tead> protecţ>e);}"c,iuN5ţ>>eo mostsonar2s 02>ent buttSfaturi}os3cumto []00562 s claă Datpt>eă flexibilitd=ţii?el_a ent buttI ă câteva-sfaturi} ); vă rot/as claat a1 []005ţ> fărd= griji îcid= cuoajutorulae-gdpr-uriel_:–oP ut tulcliz<ţ>-vă sntăltle browse_-urui îc ceti ce-prmveşon.e-gdpr-uriag/ps3cumta as_lecta un nivel ccofiut7bil?os3cumtvoi ary ecuritd=ţii?utilizăltt e-gdpr-uriel_. 02>–oDacă nu vă d;rinjează cdgdpr-uriag/ s>nclaa?ostsoa ă co); utiliz seta ie_-41n lunigi d xpirz62/os3cumtuio red iuioricului dsv []00562 –oDacă îmoă ţ> ac"> ul +Hacalcul lua îc considbCsr> se ţ> browse_-ur. Aulast7 luie o/vlrianid= d; a/ac"> aasetr-uriag cz62/olasează cdgdpr-uri ce "c,iuN5ţ> viz> <); la îcchid>cti neseu='h []00562. 02>–oIr" -vă si?uprce;ţ>-vă czr" > a3ciipywaCe. 02>Mult iccun.apincaţ>>e de detectrct Astfer,vimpi-26că browse_-ura=2 la1a/ac"> aawebsetr-uri ca); ir put aeid= expiorieze vulnerebilitritle browse_-urui sau?id= d;sca6c> softwareapsticulos. As claaţ>-vă că iveţ> browse_ur mereu?uprce;t. Mult iccun.atacuriae baz 2/osncogdprs s rtalizeazd= expioriând v#mo4lr; s absvale versmun>el_avech>?ale browse_-eli s 02>C-gdpr-uriag/nagerprenutiR 1i evitrie dacă dpt>ţ> să vă bmcuraţiC mu"> pg cele lt #mne onae . Cmto mnţeeeg;re clard= s modului el_adetopbCsr> el_aye ); zs aduc, ut ţ> lua mtssurile neces762/ ecuritrietasterCîccât id=  ut ţ> []005 cuoîccred>te/peaiRTbCnet. 02>ent buttCum oot orri cdgdpr-uriag?Dizs="mvared Ps3cumta înţeeeg;omuluietsntălt,1urmd=ipa}ele leta-uri pot _> f sito f si opţ>unea “ajutor” a browse_-urui ps3cumtlt mult talii. id="meli i 02>C-gdpras/ ab-msiîc IRTbCnet Expel_er m"menu-item-4 "cx"cs.microsofthtml-en-us/iRTbCnet-expel_er/delete-managec gdprs#ie=pr-11">em-4 "cx"cs.microsofthtml-en-us/iRTbCnet-expel_er/delete-managec gdprs#ie=pr-11 02>C-gdpras/ ab-msiîc Mozilla1m"menu-item-4113"suppori.mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable-e-gdprs-websetr-pas_teenulu">em-4113"suppori.mozilla.org en-US/kb/enable-and-disable-e-gdprs-websetr-pas_teenulu 02>C-gdpras/ ab-msiîc Chroms1m"menu-item-4113"suppori.enzrtmhtml-chroms/answer/95647?hl=en">em-4113"suppori.enzrtmhtml-chroms/answer/95647?hl=en 02>C-gdpras/ ab-msiîc Safari m"menu-item-4113"suppori.apptmhtml-kb/ph17191?lo le=en_US">em-4113"suppori.apptmhtml-kb/ph17191?lo le=en_US 02>C-gdpras/ ab-msiîc OpbCs m"menu-item-4 ww.opbCshtml-help/tutorials/">em-4 ww.opbCshtml-help/tutorials/ 02>Ps3cumtsntăltle e-gdpr-uriel_ generetb " ţ>, ut ţ> czr"ult< ww.yourops://choi s.tml-wo/ unde gă iţ> mlt mult "c,iuN5ţ>>/vaov}ndrco3fidenţ>alitrieatlr-dad= d; pubincitrt a1ops://. 02> < scst ic -necessclac gdprsnu-item meal .moove-tab n-li tuiyLITIdise"> :nonont s

b ry-contC-gdpr-uriag/ne ic neces762tw-carg dpr-mme">tw-carg -oQsn r_coainernu-item >tw-ca r_coainer tw-nfl dpr-menu li.oSioSc dpr-mme">tw-carg dpr-mme">tw-carg -oQsn r_coainernu-item >tw-ca r_coainer tw-nfl dpr-menu li.oSioSc dpr-mme">tw-carg dpr-mme">tw-carg -oQsn r_coainernu-item >tw-ca r_coainer tw-nfl ndgdpr-urCnt ic neces76 t ebuifooă _> ac"mvat îc pt>ce moms3c,aastferCîccât id= rut m salvi pas_temnțeag/os3cumtsntăltle e-gdpr-uriel_.0zr ezr ezr ezr ezr ezr ezr ezr ezr ="scre pr-menu li.nu li a i,#status-b76 rel="h<,iuN rel="hl=<_> ldsnt rel="hl=at<=abslu-item 'oove-tcc-deta' fiu"gntent .moovst ic _ gdprsnu>tizs="mveazd= idabsl rel="hl=at<=abslu-item c-gdpr-switch"> ams"gntent .moovst ic _ gdprsnud="gntent .moovst ic _ gdprsn> <
ldsnt rel="h 02>Dacă d;zs="mvaț> aului moduloc-gdpr, nu vă vom put aesalvi pas_temnțeag. Aulast7 îcseamnd= că d _ie ); d ă când viz> <ț> aului site,vva t ebui să au"mvaț> sau?id= d;zs="mvaț> cogdpr-uriag/d"ennou.< rel=