Serena Williams a învins-o pe Sharapova în finala Australian Open 2015

? ">
< /02/Untitled-2.pnry menu-item-4111"> t
? "> < /02/Untitled-2.pnry menu-item-4111"> t (-a-iover iv class="setagsp"> Tags:
me="-color:#0C4DA2}#moove_grea">pr-m>#0C4DA2}#moove_gdpr_-hea,
me="
pr-m>ve-gdpr-modal-f-hea,
me="fieon-holrh" 3-e_grea">pr-m>ackground-color-hea,
me="fieon-holrh" 3-er-details-wrapper"> pr-m>ackground-color:#fff;color:#0C4DA2}#moove_gdpr_-hea,
me="ss="ee_grea">pr-m>ss="e earch lrh" 3-/wTi6swz=4"ilocRj:00""width
cart-search">&helliart-search"> e R="c46px"

on" />e R="c46p <248653607760053", enable_page_level_ads: true, tag_partner: "site_kit" }); _grea"> li iv class="sech- cart-search">P ious earch com/pagead/js/adsbygoogle.js">

yvernews-wil om_html; (adtă" /AgI i r"> m role="sha el"mttings-lass="m>actăXi-search.n"> <6swz=4loads/.21" class="scriptunoa-w rh" 3-/wTi6s 21" class="lass="- < mg 21" class="widgt_tealloweall">Accept class="sear<6swz=4loads/.lass="-xt widgetrh" 3-/wTi>
loads21" class="widget_text ws-o lrh oads21" class="widget_text widgetrh" rh
Vrei sa fiiu-a-cuer clas noieas-a-c? Da-ne un like!n"> menu-itemsgofacebook-likeh-submmenu-itemfb-roo-typ-obje mi < 'sgofb"lass=">
 • -icon"> ob-likeh y-hdCAgI i Node.insertBefore(jcat"jsiCdi }(="meg="g, ' t ubmit-obje mip-obje mi -obje mi rh iv> e-gdpr'modal-left-cont'/div>'
 • cache/> et- nuponte /egory-col[art-search-v2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js'>r">
  '
  cache/> et- nuponte /egory-col[skipp"> -f"mes-fix-v1abc360630919c964c1d18d471fafe3795287573.js'>r">
  '
  t_htms/egory-col[p t ets/slickonteslick.min.js?ory=5.4.2'>r">
  '
  t_htms/egory-col[p t ets/bootgoogpontebootgoogp.min.js?ory=5.4.2'>r">
  '
  t_htms/egory-col[p t ets/sidrontejquery.sidr.min.js?ory=5.4.2'>r">
  '
  t_htms/egory-col[p t ets/magnifico pupejquery.magnifico pup.min.js?ory=5.4.2'>r">
  '
  t_htms/egory-col[p t ets/sli ep ntejquery.sli Pro.min.js?ory=5.4.2'>r">
  '
  t_htms/egory-col[p t ets/jquery-match- ejquery.matchH .min.js?ory=5.4.2'>r">
  '
  cache/> et- nuponte /marquee-v050ef601e04fad47a2c88a261438856244bd6c7c.js'>r">
  '
  cache/> et- nuponte /taicky-sidlbas-v24460155b464f29499a45691097213c997f1400b.js'>r">
  '
  t_htms/egory-col[p t ets/s-cont.js?ory=5.4.2'>r">
  '
  t_htms/egory-col[p t ets/fixed s-cont.js?ory=5.4.2'>r">
  /* d); \/ lugins\/ass="scriptuOLIple |ceg, is_ id=":pg, gooic _init":p1g, enabled_default":{"third_ irty":0,"adv |ced":0},"geo_lo> ":pfalseg, force_re ":pfalseg, is_si ":p1g, cueer">_user":p0g, _lity":vX expir ":p365"}Cd/* ]]> */ r">
  '
  lugins/ass="scriptuOLIple |ce st"> s/AgIC.js?ory=4.2.3'>r">
  ' r"> < 4loadsV1 rolesh({}); m role="lityghide">&hellidialoteg 21" class=" ext ws-o 21" cl fix loto-pmenu on-lefo 21" c); n lugins/ass="scriptuOLIple |ce st" s/ass="loto.pngmnks">< pNEWSeco m role=" <<<<<<<<<<<"ntent6swz=4loads/.21" class="scmarcy-loto- rh" 3-/wTi>t-248 p21" class=" ublise-sharapo > p"> nwrap"> privacy_goryvi clrap"> "> cted < AgI i privacy_goryvi ct-categoeyvernews-witab[arth-tă" /> gooic -necessle"m riptswrap"> ffd="cooo< AgI i gooic -necessle"m riptst-categoeyvernews-witab[arth-tă" /> noripte/t-catego'21" class="bm Uri '>Powe by  pdttleco   s g deosebitpersi esetpdow.<<<< ctiICA vi tii private < vizitds: t dsi utilizds: t d idini dsaeadesi net.n"> pdttleco cu priv> ?oogl; tle cu car r d idinaadesi netsHu pdttleco r dun obimenuv dif0vw, pdttleco e"> citogl; t i rso rssu lem (-e-r, v tit"s pdttleco far u fi nevo e sa furnizdss citogsa furnizdss d; tacu car ct ice, etc.)n"> pdttleco nulao cteaza d; tacu car -catscoputaxi ise, exp> citw.entlegnu mw.entnu arelucaeaza ="hiDkceste d; taii -u 21daiiscmartibi -cuakcestetscoputa.n"> pdttleco pdttleco ersangajeaza satnu arelucaeze de> -d; tacu car vate, pdttleco ampadop); to; ta rolozi"mile necese-rai (-au=cegl; tle cu car pdttleco  l."tog n"> pdttleco utilizeaza d; tle cu car pdttleco amppo; tae"> citogd; tacu car >Va furnizd Ur_produ"> .entsryvicmilentry-conf>Executa-si urve-g oognz Ptemu ice-si dezvoltap lgI i pdttleco ersangajeaza satnu utilizeze d; tle cu car pdttleco amppo; taceregd; tacu car pdttleco p (-au=" va antA l; tl d e=ce-rsle pot -catscoputaeamis-ue_i=ce-rsle- fteniiis i a);.n"> pdttleco ersangajeaza ow.as cdICA unei lecizii judicme-rssau="lminisEXainve, cxclurneli>
 • pdttleco pagooeaza d; tle cu car Urep> niICA scoputa did=ce-rsau fteniao ctatessau="); u=impic; u eow.aeged-catvigo;rt n"> citogcatorice mom (-=cegHu pdttleco e" va pdttleco a imp
  pdttleco ao cteaza d; taref0vw,oa ?oogutilizdICA enutuutaorsi netsi (-au="hofetaxsryvicmiu" cxbune vizitds: t dsi utilizds: t d , pringutilizdICA deg„ ripts”g– fisie-rai =ce-rsart-seaorul desi netsle copiaza i harda rocT3 dumneavoagoog=")usci c Ur_accesetitun enut. Fisie-rlg scripts nu aermw, pdttleco c citoguntle d; tacu car ct ice. Acestw.da .eu clao ctatendo;r catscopul ow.asameliora-sryvicmilesi -utaxsp uUalde idini desi nettseg n"> pdttleco pot -utaxsp uUalde enutuuta.yHu pdttleco  nulao ?oog incile acestorgenutuuta.inscee e cd u ncisentva< cdICA ei Duesacest mot<< va ăXTia.n"> >P rso izdICA anumw, dsrtăXixi um: limbai id=ce-rs s g vizualizdstun enut, 21nedai id=ce-rssesexir"m (m suta, rlteD3et; Permw, cdţii dmultimedid-sau:ow.al u=ipx eDpuUalde enutuuta rufiesincluersrip -u numw, citoICA emis rudrsc rt-rsunpweb-sryve dunui brows_gh(ex:uI net Exp er, fox, Chrom )?şiUestw.egIplet “pasiv” (nulao<ţine_programw.eoftwe-r, viruşiUsau: pywa e?şiUnu ao; taaccesed cit ru > miu" tax eDscriptuuta:tseg n"ry-coref=e (webenut-ul). Dac ruun brows_gh"cceseazegkcelpweb-sryve d ii nou,gkcesta po; taciss ruusryt doiex.re /0ţ ruplăcu ridrsart-sert?şiUsusţin efortutaeamultorUwebenut-utaxi (-au="hofetaxsryvicmiu fiC abilrsutilizds: al :.exg– prefeta0ţe eu id=maieri dow.eg fidenţipl t; t onomy , o=ţiunt eUr_limbaienutuului,=coşuri.deg umiăr tuta sau:pub> cit;teD-rlgv;(- .nt> r ses-uee (sessnpu ripts)?şiUnu " cxsu clreţinu-t od; ă ce utilizds: ul.a iăr sitUwebenut-ul si unrlg scriptuutaasu clreţinu-t şiUtef siteu eDfse> r dd; ău âUrsutilizds: ul.revine_pegkcelpwebsiteu(“script-utaxi rpt e ”). tu to; takcesteaatceriptuutaeapot scg“third p >Ccriptuutax eDpurdiCAg0ţ ruA enutuuluintry-conf>teriptuutayow.a iz ruA vizitds: t ntry-conf>teriptuutayi (-au=geo-e-g tingntry-conf>teriptuutayow. idregnsoogrentry-conf>teriptuutayi (-au=pub> cit;tentry-conf>teriptuutayaeafurniz: t dde pub> cit;tentry-conf>Acestw.egoiptuutayiot r dvizitd-rsogenutuului Exemple:n"> >eetăXilt volumuluisi (-au=video le="e ntry-conf>vnutzpdow.video sooeami rcu=ce-rsesteDscmartibi -brows_guu ntry-coref=e r dd; ău âUrsu utilizds: xviziteaz ruacest site eoft-ul desle="sxla yincs furnizds ow.o ierţ p Ur_supusw.eg fidential t rţiisşiU eow t ddcatT_g 0aşiUC di"mi, P inc rudrscg fidenţipl t; t i umsşiU eow t dlegnslgţiei catvigo;rt? u priv> ?oog rotejAICA l; tl dcu car ctat “păs=aeaze-m r  idregnsoogt”tykcest scriptUs .va<ştergrsautoAgI-câUrsveţi. idchi eDbrows_guu sau:calculds: ul n"> cit;tenteg n"> sajul iub> cit;r.n"> cit;teogonomy . Put mxf si, ow.as cit rţiityi (-au="h r taUdesexemplu
  cit;te. PrimiUru-le, rgofe , noiueaaut mxf si p (-au=" v ru< cit;teogbazet pw.aceast ru cdţii, sau:i (-au="h HOWBIizd o.ap> cdţie. Dat: tt rumodului.duUutilizdre,gkcest enut : x id=coşul ow. umiăr tuta).nt> ăXTiUutilizds: . RefuzdICA eau:owz cit;teDonomy , cixdo;r c ruaceagoednu v sm cxput a ţine c< >Exempleyow. idooebu 0ţ rriaimpors;(-uUalg scriptuutaor (ce-rsnu necestt ruautentif cdICA unui utilizds: x cati mediul.unuru miude ştita, ceuşiUguory-;m (-ale, enut-utaxdese widgm (-=şiUsryvicmiuow.irAvel.n"> Ur_co<ţinu-ul.pw.I net (o=ţiuntafamilyumode, "heaţiax eDsafrssearch).n"> cit;teD" cx-rlgv;(- pw(-au=utilizds: .n"> cd sau:<

  cd puUalde reţeeai (-au="hsey u a sau:<

  cd ii nou. Dwoa ceUnu aota idrep> ni-aceste "heaţii, nuaiot ;(-i- pywa e?eu claonştie dow.acest fap) şiU id=mod c<< ăXTiUutilizds: "desi net,neste i us ruse ştiuUct.evassua e cit rubrows_guu ui ruf se sc rudo;r ca rsc ete,gktacds: tayiotteddeDprot cţie r şiUte<<<< > r dv r aotaasiv> a=cogart-seţi.făr xgriji:rip rucuaajuiorul script-uta :tseg n"ry-coref=e a:i rsoan ruce-rsutilizdeaz rucemaut ul, aut ţi.">ta e_g e lunigaxdesexpir -rai (-au=stoc;rea istoricului.duUart-sert?şiU ad; tl d erso rsow.acces.n"> cdţii ;(-i pywa e.n"> cdţii e.degdet ctiIC<şiU eniIC="hspywa euuluisi clud det ctiICa.atacutaor pe snutuuta.n"> o; tzeuvulner bi t; ileubrows_guu ui sau: ridrscarceDeoftwe-r i riculos. Asiv> aţi-v ruc ruAveţi.brows_gu me-rusupAgI t. MulteDlip e atacutae.bazetrai =cgripts sw.<o; âUrspheade rssmabuUalg versnunt dvechtsaleubrows_gutl n"> cit;teDonomy .n"> ta brows_guu s ruacceptw.egoiptuutaa t?oogun enutd num>. DdI,gdw.exemplu,<3ac runu eşti. idregnsoatsf siUrsceriptuutae,unuavecxput a rsedaom (-e-ia.n"> "sxles.microeoftPOLITen-us/i net-exp er/delet -ma gem ripts#ie=pt-11">an cpan>"sxles.microeoftPOLITen-us/i net-exp er/delet -ma gem ripts#ie=pt-11 n"> an classsuppors.moziloo.orgnen-US/kb/enable-and-disable-scriptsuwebenut-prefetences n"> an classsuppors.le="sxPOLITchrom /answer/95647?hl=en n"> an classsuppors.appsxPOLITkb/ph17191?loc;le=en_US n"> ww.operaPOLIThelp/tuto tals/">an cpan>ww.operaPOLIThelp/tuto tals/ n"> ww.youronomy choices.OLITIo/">>ww.youronomy choices.OLITIo/ unde g rsiţtsm cxmulteDUr_co cit;teogonomy .n"> Uthr ' fiClesh({}); owz abul-catego ccript-switch">

  loads.21" class="soatus-be-s lrh"i-sharapo< 21" class="sooic -warni -messlge-=styellimatgcl[top: 10px;t> r dd; ău âUrsvizitdți.acest site,Uvasooebu s ruacinveți.sau: ridrz -sharahr
 • loads/.2 cla ext ws-o lrh"i 21" class=" efooier[xt ws-o-pe-sharapo 21" class="bass="- < mg 21" class=" ealloweall bass="-visib Ar
  loads/.21" class=" efooier[xt ws-o lrh oads/.21" class=" er ext ws-o nrapo 21" cl fixt hr t6body t6htmlpe