Călătoria cu metroul în București se scumpește din 28 martie. O călătorie va costa mai mult cu 50 de bai, iar abonamentul lunar se majorează cu 10 lei.

Metrorex spune că a majorat rpețul călătoriilor: Pentru asigurarea serviciului public de transport călători cu metroul în contextul necesităţii menţinerii gradului de confort şi a siguranţei circulaţiei pentru pasagerii transportaţi, menţinerii sau reducerii intervalului de circulaţie a trenurilor de metrou la orele de vârf,  asigurării bunei funcţionari a dotărilor (lifturi, scări rulante etc.) pentru persoane cu mobilitate redusă și pentru  ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul a stat la baza construcţiei echilibrate a bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Metrorex S.A. pe anul 2015.

· la nivelul anului 2015 raportul dintre subvenţia necesară pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile din metrou şi la materialul rulant şi subvenţia alocată este de circa 112 % primele 2 luni şi de circa 114% în perioada martie -decembrie 2015,

· indicii de creştere ai preţurilor unor componente cu pondere semnificativă în cheltuielile de funcţionare ale societăţii în perioada analizată de la ultima ajustare a tarifelor la metrou, august 2012 şi până în noiembrie 2014, au fost:

– pentru combustibili 102,25 %

– pentru apă şi canal 121,69 %

– pentru energie termică 101,69 %

· creşterea preţului la energia electrică consumată pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a metroului este de peste 5 % în anul 2015 faţă de anul 2014, respectiv preţul actual unitar la energia electrică este de circa 307 lei / MWh faţă de 290 lei / MWh plătit de societate în anul 2014 (metroul fiind cel mai mare consumator industrial de energie electrică din Bucureşti),

În conformitate cu legislaţia în vigoare, S.C. Metrorex S.A. propune ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul, măsură promovată încă din anul 2013, după cum urmează:

· călătoria simplă prin utilizarea cartelei de 2 călătorii: de la 2,00 lei / călătorie la 2,50 lei / călătorie

· călătoria simplă prin utilizarea cartelei de 10 călătorii: de la 1,50 lei / călătorie la 2,00 lei / călătorie

· călătoria simplă prin utilizarea abonamentului săptămânal cu număr nelimitat de călătorii: de la 1,43 lei / călătorie la 1,79 lei / călătorie

· călătoria simplă prin utilizarea abonamentului lunar cu număr nelimitat de călătorii: de la 0,95 lei / călătorie la 1,35 lei / călătorie

· călătoria simplă prin utilizarea abonamentului de o zi: de la 1,50 lei / călătorie la 2,00 lei / călătorie

Abonamentul lunar cu 62 de călătorii se elimină că urmare a numeroaselor nemulţumiri exprimate de publicul călător.

Principalul titlu de călătorie cu metroul reprezentat de abonamentul lunar cu număr nelimitat de călătorii a crescut de la 60 de lei la 70 de lei ceea ce reprezintă un procentaj de circa 16,7 %.

Astfel, tarifele ce se vor aplică începând cu dată de 28 martie 2015 pentru achiziţionarea titlurilor de transport de la metrou, sunt următoarele:

Titluri de călătorie:

cartelă cu 2 călătorii ………………………………………………. 5 lei

cartelă cu 10 călătorii …………………………………………………..  20 lei

abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii …. 25 lei

abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii ………… 70 lei

abonament de o zi …………………………………………………….. 8 lei

Cartelele de călătorie cu metroul achiziţionate până la dată de 27 martie 2015, inclusiv, pot fi utilizate până la terminarea numărului de călătorii sau expirarea duratei de valabilitate înscrisă pe cartelă la dată achiziţiei.

Publicul călător se poate deplasa pe toată reţeaua metroului din Bucureşti, respectiv pe toate cele 4 linii magistrale de metrou, 51 de staţii şi 69,2 km cale dublă, prin achitarea o singură dată a taxei de călătorie, transferul de pe o linie pe altă, indiferent de titlul de călătorie utilizat, făcându-se fără taxe suplimentare şi fără limitare în timp a călătoriei.