RTP stabileşte două premiere în luna mai. Va organiza trei turnee dintre care unul în Craiova!

tur e-main"> x_ tnech- wp-c-co turoad < aypT>Skxs"post-2p-turnee.jpg"-;V> aMn l p-content .moove-AgICAgICAgICx" />wrap Vn >turoad 4o 6 twp-c x_ tnech- wp-c-co turoad < aypT>Skxs"post-2p-turnee.jpg"-;V> aMn l 20-content .moove-AgICAn l crip-bl.ro/ock code-blosep-jso n em dus centae un ale> . L o i ero/w >tur ece ent ,sse 3-b -bloSkxnw.rn fllialarga ece: H.re ATP. Sdx) i ece ent sut : Alexandroon Grup, Aqs uCarpanu-i Doe ui criSâmbass='co.moove-Ag-> < circuit .jpnat l ortp ocale" conâmp â .moove-Agli>
ECONOMIE inu e.reont
  • am lioraosrmvtciwle#r">e0ry mve sioa vm rasp nde nuvoil .mbrtentUtiltur i in-n lsw teste1srmvtciw potoavas tteslp-be_mo6.jpiple fur>tur p  p-1r-mp in-n l r i siopoto .dific saee.tergebp-1 ce noe un=e_mo6.jpiple fur>tur p.moove-Agls: ong>L-ca- i -629 alre wwwini p#r">e0netone: ong>moove-AgPawinilp# p#r">e0net H">RTP stabileşte două potolx)tinspl-ca- i -629 alre odtomf i. H">RTP stabileşte două  nu#co65360eaza ateste1sdtomf imod1nuT_o ifiblx) 1de0rt rasp nur Layer =p ry mcicrie op-1ma ie" cono-fidentinten saeeLayer =lx)tinut B l . Dp-1atest mot10, vm recomh-sum ra vm e_mo6.wid 4uT_ ivifolp-bm menu-icriatestorbsdtomf imin ceas ce _ mvest protuthiV c iinar">e" coagee>utilturtsaee coagee>fur>tur ie icseta ry gpersonal.moove-Agls: ong>Acceptrlas prezte c ow ry mcione: ong>moove-AgP inbutilturlas atest fmodto,>accept ti prezte c T_ ry mci. Daca nu>accept ti barmeniiiatestorb_ ry mci, nuTutiltu ti odtomfB od1nuTfur>tur i d icseta ry gpersonal.moove-Agls: ong>M.dific ione: ong>moove-AgP ezte c T_ ry mci>aeefos #ry ualtur g lntenateasta. O ce nodific va fi pubuncr r amci>od1vm e_t p-1vig.jpglp-bmubuncrlas ei. Dp-1atest mot10 vm rugum ra lx) ultr i periodicnateasta wwwina.moove-AgAtest webodtoTfnaiseşte r_cook- i (atâtT_ _ ii câtTşi p#p-b ţ )bLayer =a fur>tur utiltur l oo ex346300ţă multnt"> bfark d >insxtwpglşi srmvtciw adaptr nuvoil lşi r">e024 BMfmfie ăruia.moove-AgÎn ceas ce num mb“web 2.0”,b“r_cook”- icrijoa ă un 360 impor un= fac it ras ttes BMfmşi livrări> multiplel osrmvtciw da1ca >utiltur fB oe bfcur _mr">e0net, cum aa fi:moove-my "Personalturlas anum # osroări Lleum: limb ca > 3izualtur un odto, .ned ca >sp#ex arganum # wreţf imoaeet if , L:/str las otţiun l oweyer =diverse# dus ( ars i, alte> ptalti etc) coş B umptps:/ i (şi memorrlas testor otţiun )b–Tgenerâ-su-r, 1stfelpflexi it ab“r_ş BMfmdebumptps:/ i”b(actes las pref 0ţel ovech #_ inbactes las bu_on BMfm“inar">e” şi “ apoi”)y menu-it>C_cook- icriof rk d ţiark l ode1sdtomf imun feeddal. vml os 1su_ r nod BMfmcum out #utiltur epodtomf iee l ode1 ăt >utiltur i, astfelp câtT.argee>_o argface şi m"> eftcis="amşi m"> accesi e"Layer =utiltur i.y menu-it>Perm #>apuncrţi l omultimedirtsaee coals r-p p9 alre odtomf iT.argfip#inclur, > -u- anum #> tp#Layer =a clas o ex346300ţă d >insxtwpglm"> vml oas" />m"> util"  şi t"> pl" cu ar. Îmbfark arţesc, coasee uea, eftcis=ţ-bmubuncit ţi bo.png".y menu-omy "-Agls: ong>C > u- “r_cook”?one: ong>moove-AgU- “I">e0net C_cook” (barmenicsno8c tTşi cab“browsarto_cook” saee“HTTPto_cook” saeepu lşi simplu “r_cook” )> u- fişie ode1mmci>dimtsiuni, mo6.jptdp-1li>e02lşi num , c va fi stopos 6 r_mfuta fB/>barminal B mo bsaeealre ech pae une al unui utiltur p9 ca >sp#accesează I">e0netul.moove-AgC_cook- lpeste i) t-los 62p-1souncit-las emisă d > ăt >un web-srmve ounui browsart(ex: I">e0net Expl er 1Fifofox, Chroe )lşi estcono plet “pasiv” (nu#co6ţiae# gram_mooftw , viruşi saee.pywa02lşi nuT_o iactes oe_mo6.wţi le p9 hard-d mve- lputiltur fBui).moove-AgU- r_cook estcomo6.jptdp-12 L:/ ţ : num l Tşi co6ţiaun alsaeevml alaaonooook- lui. M"> mult, urVt( existc0ţă s unui r_cook estco ptarmina ar;>bahnic,pd.jp web-srmve ulpca >-b isonooook- l lT_o iactes odp-1nou moe un al ca >un utiltur r, >.jpc p9 webodto- B asoliat webormve ului 024puthiv.moove-AgC_cook- icri siae#nuTsouncită e_mo6.wţi icseta ry gpersonal Layer =a putaa fi utiltur epşi,l c l Tt"> multe>cazuri, nuTidentifnc _rsonal utiltur i dp#r">e0net.moove-my "ls: ong>Exist 2-post-thiw t" i r_cook- i:one: ong>momenu-omy "-Ag–Tls: ong>b–T testea out #stoposp#ocmporai dosa B p#r_cook- i al browsarului web Layer = b testaT.argee>memorezetpâ-iv>câ-s>utiltur fB iese p9 webodto- B 024puthivlsaee chide fereast browsarului (ex: moe un allogări>/delogări> p9 un=lx)t web-t">l saeeLa reţeee> p#solialturla).moove-Ag–Tls: ong>b–T testea out #stoposp#p9 hard-d mve- lpunui r_mfuta saeeech pae un (şi general> ppr" mdebdurVt( viaţă Le" cou- alt webodtoTdecâtTc c p9 ca > lTvizitează utiltur fB lfntoe un al024puthivl–Tcsno8c tamoub num l Tdeb“thirdep&hey bncooks”b(c_cook i _p-sh>e" co ţ )b–Tc >Lotofi fnaisite mod anon mbLayer =a memorr r">e024el unui utiltur , astfelp câtT.ar fip#livr argmubuncit te>câtTt"> lev un _yer =utiltur i.y ove-Agls: ong>C sut #av unaj le r_cookmf ieor?one: ong>moove-AgU- r_cook co6ţiae#e_mo6.wţi ic fac1leg:/ a > >un web-browsart(utiltur fB)lşi un web-srmve oanum (webodto- B). Dacă un browsartacceseaz b tel web-srmve odp-1nou,b testaTpo ici i e_mo6.jţi( ja#stopos"  şi reacţiona conseci0ţă.moove-AgC_cook- icriasmaină usrm l oo ex346300ţă pl" cu ar d >insxtwpglşi susţia efort icrimultor webodto- i Layer =a of srmvtciw ct-fo6ta >utiltur ilc : exb–Tpref 0ţele ma ie" cono-fidenţi(ten o.png", otţiun leT_ ivi-s#limb odtomfBui, coş rfmdebumptps:/ i saeepubuncit te> lev un .y ove-Agls: ong>C estco urVt( viaţă s unui r_cook?one: ong>moove-AgC_cook- icrisut #administ e web-srmve e. DurVt( viaţă s unui r_cookTpo iv" iaosrmnific 10, ppr"zâ-s>de1scop B Layer = est pp-sh>. Un le r_cookmf iisut #fnaisite xNEW8">p#Layer =o siaaină sesiune (sessmen bncooks)lşi nuTt"> sut #reţiaun odos"  ce utiltur fB a ptps:/sit webodto- B si un le r_cookmf iisut #reţiaun şi refnaisite de fie dadiv>câ-s>utiltur fB reviae# eb tel website (“r_cook- i La6.jns="a”). Cu o i testea, c_cook- icripotofi şterse" cou- utiltur ce noe un=62p-1r">e0medifB oeoăric obrowsar- lui.y ove-Agls: ong>Camout #cocook- icripp-sh>e" co ţ ?one: ong>moove-AgAnum # secţiun " cono-ţiaun p9 un le odto- i Lotofi fur>tur p=62p-1r">e0medifB unor>barţe L:/ ţ /fur>tu (ex: at-stbox, u-1video saeeo8/04/rtă). Atestcobarţe L:/ ţ /poto p-sh coasee uea r_cook- i L2p-1r">e0medifB odtomfBui#şi el se1num scb“thirdep&hey bncooks”, Layer =că nuTsut #pp-sh>e" co_ _ ietrlul webodto- Bui 024puthiv. Fur>tu i ţ "//bui să 024puthe coasee uea legert vig.jpglşi p menu-icri cono-fidenţi(ten ee> pţiark BMfmodtomfBui.y ove-Agls: ong>Cum out #fnaisite cocook- icrid > ăt >atest siteone: ong>moove-AgOTvizit _matest siteTpo i p-sh r_cook- i scop i :moove-my "C_cook- i p9rmo6.j0ţă s odtomfBuiy menu-it>C_cook- i coanaltuă s vizita l y menu-it>C_cook- i Layer =geoe g="kie_y menu-it>C_cook- i co regist rey menu-it>C_cook- i Layer =pubuncit tey menu-it>C_cook- i aee>fur>tu l ode1pubuncit tey menu-it>Atestconooook- i Loto oveni p#p-burmrk i=bar i: G Analynu-s 1Facebook, Youn be etcy menu-omy "-Agls: ong>C_cook- i p9rmo6.j0ţă:one: ong>moove-AgAtest r-p r_cookTreţiaeTpref 0ţele utiltur fBui _matest site,b şap câtTnuTt"> este1nuvoi set-las l ola fie vizita >-bodtomfBui. Exe_ t :moove-my "oeoăric 3mlumfBui#Layer =video /04/e y menu-it>vdtoz( video st eamontgc = est r_mf=ti bbrowsar- ly menu-omy "-Agls: ong>C_cook- i Layer =analtur vizita l y e: ong>moove-AgD fie dadiv>câ-s>u- utiltur vizitează atest siteTooft- B p# analynu-s fur>tur o ţ &he generează u- r_cook coanaltuă s utiltur fBui. Atest r_cook g"mop ng11acă sţ m"> vizita matest siteTpâ-iv>aum. Browsar- l g"mvm sp ng11acă sveţimatest r_cook, ia acă nu, 3mm genera unul. AtestaT_erm #p# .ni z r utiltur l ounic ic ae vizitează şi câtT mdesbo fac.moove-AgAtâta r-mp-pâtTnuTout eţim regist t _matest site,b test r_cook guT_o ifibfnaisit Layer =a identifncrbpersoan crifizic , ecrisut #fnaisite doai scop tietac. Daca out eţim regist t ua hrşti, coasee uea, ptaltil >La1ca >ii ro-aţimfur>tur , cum aa fi ad024V e-t">l şi usar-inmo- B –T testea fii-s#supuscono-fidentintenarţii#şi 6290ed l odp-1Tarmeni şi Cnuditiw, P menu-ă d > o-fidenţi(ten Lleum#şi 6290ed l olegisljţiei p-1vig.jpgl4uT_ ivifolp-bm tej(las c ocseta ry gpersonal.moove-Agls: ong>C_cook- i Layer =geoe g="kie_y e: ong>moove-AgAteste r_cookmf iisut #utiltur epd > ăt >un ooft ca >sta şte din ce ţa r oveniţi. Estcono plet anon mbşi estcofnaisit d.jp Layer =a e g="a co6ţiaun al–Tchia şi atu-cpTcâ-s>out eţimp wwwina>noast ă  limb româ-iv>saee altă limbă LC_cook- i Layer = regist rey e: ong>moove-AgAtu-cpTcâ-s>vă  regist ţimp atest site,bgenerăm u- r_cook c ae anu0ţă dacă out eţim regist t saeenu. Srmve ele noast oTfnaisesc ateste1r_cook- i Layer =a ae as:/ a co6n alc = out eţim regist t şi acă sveţim_erm siunea _yer =un srmvtciuoanum . D9 asee uea, ae# erm #p#să asoli hr ce comte iu p9 ca > lT ţimp odto- B noser lc =usar-inmo- B dvs. Dacă nu>aţimseluthat “p:/streaz -mă  regist t”, test r_cook s"mvm şterg >aeto.jptcâ-s>veţim chide browsar- l saeecalculr fB.moove-Agls: ong>C_cook- i Layer =pubuncit tey e: ong>moove-AgAteste r_cookmf iiae# erm ##să aflăm 1acă sţ 3izualtur saeenueo8/04/rtă o.png", est r-pfB atesteia şi câtTr-mp--b ecu_pd > â-s>sţ 3ăzu_pm saj B Lubuncit r.moove-AgAteste r_cookmf iile fnaisim şi p9yer =a e g="a pubuncit te-bo.png". Putam fnaisi, coasee uea, r_cook- i a &hţiaâ-s>u-eiobarţe L:/ ţ , Layer =ont"> bfark e g="a >a pubuncitarţii, Layer =a as:/ a dp#exe_ tn8/04/rte> p-629 vaca0ţe, 1acă utiltur fB a vizita mleşteou- ahellolmp odto> p-629 vaca0ţe. Atestconooookmf iisut #anon m , ecristochează e_mo6.wţi i p-629 i .mighul 3izualtur , nuT p-629 utiltur i.y ove-AgD9 asee uea, oeoăm r_cook- i anon m #şi 62in alre odtomf iTp9 ca >svem pubuncit te. P_utam fnaisi pWyer =a vă 02csnoaşte rr vizita al tel fmodtoT1acă ul i oveţ 3izit-bsdto- B noser , vă 3mm putaa livr pubuncit te-bbaz t _mateastă e_mo6.wţip.moove-Agls: ong>Altconooookmf iiaee>barţel ow:/ ţ one: ong>moove-AgP9 un le wwwini, ţ i Lotoret-b_ _ iile r_cookmf iianon m , scop B a>urmrk iisucces B u-eioapuncrţi , saeeLayer =a iecenttur ooapuncrţie. Dah ă mod BMfmd9 utilturre,b test odtoTnuT_o iactes oateste1r_cook- i 1p-bfelpum#barţele L:/ ţ /nuT_otiactes ococook- icrid ţiaun d atest site.y ove-AgD9 exe_ tn,a â-s>etstribuţ /u- ahellolmfnaisi-s>bu_on BeLayer =reţeeelp#soliale aflft _matest site,b tea=reţea#solială 3am regist ry mven V vs.y ove-Agls: ong>Camr-p e_mo6.wţi iout #stoposp#şi actes tp=62p-1r">e0medifB r_cookmf ieor?one: ong>moove-AgC_cook- icrip:/strează e_mo6.wţi i > -u- fişie o00" ode1mmci>dimtsiuniTc >Lerm ##unui website să 02csnoască un browsar. Web-srmve ulpvm recsnoaşte browsar- l pâ-iv>câ-s>nooook- l expiriv>saeeeste1şters.moove-AgC_cook- lpstochează e_mo6.wţi iimpor un9 ca > mbfark arţesc ex346300ţa d >insxtwpgl _mI">e0net (ex: oeoăric limbi i ca >sp#dor şte actes las fa fmodto; L:/str las unui usartlogat cont B web-t">l; securen V o.png"mbankie_; L:/str las dus l coş B umptps:/ i).y ove-Agls: ong>D9 c mout #cocook- icriimpor un9 Layer =I">e0net?one: ong>moove-AgC_cook- icrirepreziun "curfB rayeral l f"cuţionări> eftcis="ama I">e0netului, aju_â-s>p-bgeneralas unei ex346300ţe d >insxtwpgl ietenoasp#şi adaptr s pref 0ţel oşi r">e024el ofie ărui utiltur . Refuurlas oaee czry mv rea r_cook- il owo iface un le odto- i imposi de fnaisit.y ove-AgRefuurlas oaee czry mv rea r_cook- il on = seam-iv>că nu>veţ t"> p i pubuncit te>o.png", i d.jp că ateasta nuTvh t"> putaa ţiaeTlx)t pref 0ţele şi r">e024ele vs., evidenţi(tp=62p-1no por e un ald >insxtwpg.moove-my "Exe_ t co "//bui0ţăr iimpor un9 ale r_cookmf ieor (c au1nutes ă aetentifncrlas unui utiltur 62p-1r">e0medifB unud 4865):momenu-omy "-Ag–TCo-ţiaun şi srmvtciw adaptr pref 0ţel outiltur fBui –Tc st-thiw de1şti i 1vrem , spor , h:/ ţ , srmvtciw pubunce şi guorma e unal , odto- i dp#e">e0ooove un=şi srmvtciw co rsvel.moove-Ag–TOf n9 adaptr pe r">e024el utiltur l o–Treţiaelas a360el ,T_ ef 0ţele d limbă (ex: afişrlas rezultr gc ocauoăric o limb româ-iv).moove-Ag–TReţiaelas filtpgc od protutţiega ctps l ow ivi-s#co6ţiaun al _mI">e0net (otţiun ifamily mode, f"cuţii saf >sparch).moove-Ag–TLimit-las frecv00ţefmdebdifuurla a8/04/rtel o–Tlimit-las număruBMfmd9 afişăr is unei /04/rte> _yer =un anum #>utiltur 6e un odto.moove-Ag–TFur>turlas debpubuncit te>t"> lev un _yer =utiltur .moove-Ag–TMars rlas, otr-meza >şi ca ry ietacplk coanalynu-s –Tcsm aa fi o-fi6.jres unui anum #>nivel co rsfnc 6e un website, c mr-p r_-ţiaun 3izualtur şi tod BTcsm u- utiltur ajunge 6e un website (ex. 62p-1mo#.jpged > ăue , di/04t 11p-1alre webodto- i etc). Webodtomf iee de ulează atestcoanaltue s utiltuări> l oweyer =a> mbfark arţipodtomf iee b ueftcifB usrm l .moove-Ag–TSecuren #şi 62oblee 1leg ri cono-fidenţi(ten moove-AgC_cookf iee ls: ong>NUone: ong>bout #viruşi ! EloTfnaisesc mo6.jp mr-p plap-1r0" . NuTsut #al ătuite din bucarţip conodb şapcă nu>Lotofi execu_mtoTnmci>nuT_otiau_o- ula. Î conseci0ţă, nuTsripotodupuncr saee02puncr p9 alre reţeee>Layer =a e ula saee02puncr dp-1nou. D9.jpgce>nuT_oti sepunnitaceste f"cuţi , nu>Lotofi lx) 1de0rte#viruşi.moove-AgC_cook- icriLotofi totuşi fnaisite Layer =scop i neg ive. D9.jpgce>stochează e_mo6.wţi i p-629 pref 0ţele şi rstoric ald >insxtwpg al utiltur l ,TatâtT_e=un anum odto>câtTşi p Tt"> multe>alre odtomf i, c_cook- icripotofi fnaisite c-bo fo6.ă d >Spywa02. Multe> dus uni-.pywa02lout #conştie">e" coatest fapt şi mod lx) t-er, archează c_cook- icripayer =a fi şterse" cad0 B w tedu l ode1şterg re/scanar uni-virus/ uni-.pywa02.moove-AgÎn general>browsar- cri u#r">egrr eporoări d > o-fidenţi(ten c fur>tuează dif #e>nivele" coatceptrla a r_cook- il , perioadă d >vala en #şi şterg re>aeto.jpă după ce utiltur fB a vizita mu- anum #> tp.moove-Agls: ong>Altcoa4puthe cosecuren 1leg ri conocook- iy e: ong>moove-AgD .jpgce>protutţia identinarţii#estcofn&he vml oas"  şi repreziun rept B fie ărui utiltur dp#r">e0net,peste i)set=" să se1şti9 c meviv>ualeT_ oblee 1potolrea r_cook- ile. Payer =că 62p-1r">e0medifB l osret nsm #> mod lx) t-er, ambel sensf iminmo6.wţi i > e browsar#şi website, 1acă u- atacr raeeLarsoană neaeto z tă e_trmvtne" a3cursul co rsnsm #elams c ,oe_mo6.wţi le r_-ţiaunri conocookipotofi e_trmcept te. D9şi fn&he rl,b test lucr =seTpo i >â_ ta11aca browsar- l se r_-utheazargeaosrmvar#fnaisi-s>o=reţea#-utploa tă (ex: o=reţea#WiFi nesecurezativ).moove-AgAltcoatacf imbaz t >La1cocookiimplu-ă oroări gr şin9 ale r_cookmf ieor pe srmve e. Dacă un website nuTsouncită browsar- luiT.argfnaisească d.jp canal tploa te,b tacr i Lotofnaisi ateastă vulnera en #Layer =a păcăli>browsar- cri ab it e_mo6.wţi i62p-1r">e0medifB ranal l onesecurezate. Atacr i utiltuează apoiie_mo6.wţi le scop i aiactes oneaeto z tganum # odtomf i. Estcofn&he impor un=.argfiţimatc0ţie alegelas metodei c c t"> pot iviteod protutţiega e_mo6.wţi lo gpersonalg.moove-Agls: ong>Sfat i Layer =o>insxtwpg smaină şi re4px) rbilă, baz t _mbncooks.one: ong>moove-AgDah ă flexi itarţii#l oşi a fapt BMfmcă majoren V i > e c l Tt"> vizita e odto- i şi c l Tt"> ma i fnaisesc r_cook- i 1 testea out #a_ ape r"even bile. Dczry mv rea r_cook- il on =vaT_erm #p#acces B utiltur fBui _modtomf iee c l Tt"> s:/spâ-di #şi utiltur ep62p-> e cwpg Youn be, Gt">l, Yahoo sioalrelg.moove-my "ls: ong>Iadiv>câtevm sfat i vă _otiasmaina= -binsxtwţimftps:/ grijie .argcseaju_o0 B r_cook- il :one: ong>momenu-omy "-Ag–TP&hellula turţi-vă oroările browsar- luiT c as ce _ mveşte r_cook- icripayer =a reflutha un nivel ct-fo6ta #Layer =voi al securenarţii#utiltuări> r_cook- il .moove-Ag–TDacă nu>vă d rsnjează c_cook- icrişi sut eţimsiaainaeLarsoană ca >utilturează c_mfuta fB/>futaţimseta barmeng lntigi dp#expir= >Layer =stoporea rstoric aMfmd9 insxtwpglşi al> c owersonal coatces.moove-Ag–TDacă  mL:/ ţ ti actesfB lfncalculr />futaţimlua cons1de0rr set-las browsar- luiTpayer =a şterg > crii-dividual coinsxtwpgld fie dadiv>câ-s> chideţimbrowsar- l. Ateasta este oiv" ian ar d >aiactes oodtomf iee c= >Llasează c_cook- iTşi p#a şterg > ce e_mo6.wţip vizita >la> chidelas oesiunii insxtwpg.moove-Ag–TI) t-loţi-vă oi#ups="(ţi-vă lx) t-er,apuncrţi uni.pywa02.moove-AgMulte> i > e apuncrţi l mdebdetuthclaTşi 6290enipg=a pywa02mfBui#r"cludTdetuthclaaoatacf ieor pe sdtomf i.moove-AgAstfel, impiedică browsar- l p#p-baiactes owebodto- i ca >sr putaa .argexpuo ue vulnera en ile browsar- luiTsaee.ar d scapc ooftw periculos. Asmainaţi-vă lă sveţimbrowsarul m u#ups="(t. Multe> i > e atacf ieembaz t >La1cocooks s 02altueazargexpuo â-s> "curel sla 9 ale versmun l ovech #ale browsar- c .moove-AgC_cook- icrisut #pre tr" ni şi nu>Lotofi even T1acă d ţimsă vă bfcuraţip co tteslpe c l Tt"> bfae şi c l Tt"> ma i odto- i dp# _mI">e0net –Tlopolelsaeein>e0naţionale. C =o> 0ţeleg re>clas:/ r nod BMfml ode1ope0rr şi a b ueftci l owe ro/aduc/>futaţimlua ars ile nutes > cosecuren 1astelp câtT.ar futaţiminsxtwgcse cred pe r">e0net.moove-Agls: ong>Cum Loto _ i c_cook- icr?one: ong>moove-AgDczry mv rea şi refuz B a>p i nooook- i Lotoface anum # odtomf i imp ry mca >oaee ifnc de vizita mşi fnaisit. D9 asee uea, refuz B a>accept r_cookmf iia = seam-iv>că nu>veţ t"> p i/0ed a pubuncit te>o.png".moove-AgEstcoposi ă ororlas din browsartLayer = b testconooookmf iisă nu>t"> fip#accept t saeeLoţimseta browsar- l să atceptconooookmf ii p#p-bun odtooanum . Drl,bd9 exe_ tn,a acă nu eştim registat#fnaisi-s>c_cook- icr, nu>ve> putaa ăs ocomte ii.moove-AgTo ibrowsar- crimode0neiof rk posi en V g=a ch mb oroările r_cook- il . Atestcooroări s găsesc d 02gulă  “otţiun ” saee m ni B “pref 0ţe” al browsar- luiTfnaisit.y ove-my "Peyer =a> 0ţeleg teste1sroări,burmrk a ele l-ca- i potofi fnaisitorre,b ltfelpfutaţimfnaisi otţiun ab“aju_o0” a browsar- luiTpayer =t"> multe> ptalti.y menu-omy "-AgC_cook s""kie_se I">e0net Expl er d="menu-itemP st s.microooft en-us/r">e0net-expl er/deletu-managenbncooks#ie=ok-11">itemP st s.microooft en-us/r">e0net-expl er/deletu-managenbncooks#ie=ok-11-typmoove-AgC_cook s""kie_se Mozilp-b d="menu-item-411suppor .mozilp-.orgnen-US/kb/enable-and-disable-r_cooksmwebodto-pref entes">item-411suppor .mozilp-.orgnen-US/kb/enable-and-disable-r_cooksmwebodto-pref entes-typmoove-AgC_cook s""kie_se Chroe b d="menu-item-411suppor . chroe /answer/95647?hl=en">item-411suppor . chroe /answer/95647?hl=en-typmoove-AgC_cook s""kie_se Safa i d="menu-item-411suppor .app kb/ph17191?lopole=en_US">item-411suppor .app kb/ph17191?lopole=en_US-typmoove-AgC_cook s""kie_se Ope0r d="menu-itemP stww.ope0r help/teto als/">itemP stww.ope0r help/teto als/-typmoove-AgPeyer =oroările r_cook- il generate" co ţ />futaţimlx) ultrlşi sito- B d="menu-itemP stww.youro.png"choices. ao/">tww.youro.png"choices. ao/-typ nde găsiţ t"> multe>e_mo6.wţi i62pvi-s#co6fidenţi(ten a1leg ar d >pubuncit te-bo.png".moove-Ag Layer =oroările r_cook- il .= o o o o o o o o "searcdcookie_moda .moove-gdpstatus-b t="686" src,#moove_gdpst ic _bncooksnu> czry mveazary ma 9l="686" src s_cook-switch"> ,#moove_gdpst ic _bncooksnuo/">,#moove_gdpst ic _bncooksn> < data-ad>_cook-sli r_cook-ro nd"gs="(mr0" tenable="Ac mv t"gs="(mr0" tdisable/">Dczry mv tn moef="h"686" src s -AgDa-ă d zry mv țimatest tod BTc_cook, nu>vă 3mm putaa salvs pref 0țeee. Ateasta seam-iv>că d fie dadiv>câ-s>vizitațimatest site, va "//bui să at mv țimsaee.ar d zry mv țimcocook- icridp-1nou. oove-Cache by WP-Otr-meze (gzip) - item-411g="wpo. - Lasto .dified: Fri,b29 May 2020 04:47:42 GMT ://w