Nu le-a ieşit pasenţa. Fraţii Micula nu au reuşit să ia banii companiei Romatsa în contul datoriei pe care o are statul român către cei doi afacerişti.

Ministerul Finanțelor Publice, ca reprezentant al statului român, a câștigat la Bruxelles, în fața Tribunalului Primei Instanțe, contestația împotriva măsurilor de executare silită instituită de Viorel Micula, prin executor judecătoresc, asupra sumelor datorate de Eurocontrol (Organizația Europeană pentru Siguranța Traficului Aerian) către Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa SA.

Instanța a constatat că ”nu se pune problema anulării sau revizuirii sentinței arbitrale, pentru că nu este de competența tribunalului. Nici nu afirmăm că nu poate fi executată din motive de incompatibilitate cu dreptul Uniunii și pentru că ar contraveni ordinii publice pentru că, având în vedere valoarea de lucru judecat, s-ar impune supoziția că a fost pronunțată cu încălcarea legii. Este clar că decizia Comisiei – atâta cât aceasta rămâne în vigoare – justifică însă neexecutarea sentinței arbitrale și a făcut ca aceasta să-și piardă caracterul actual și de titlu executoriu. Prin urmare, face executarea sa nelegală”.

Statul român a pus în executare întreaga sumă pentru care Comisia Europeană a dispus restituirea integrală, pe motiv că este ajutor de stat.

Pe 15 septembrie 2015, Ministerul Finanţelor Publice a fost informat  primirea unei adrese de către EUROCONTROL, de înfiinţare a popririi pe conturile Romatsa.

Totodată, Ministerul Finanţelor Publice a transmis către executorul judecătoresc din Regatul Belgiei şi către Curtea de Apel de la Bruxelles punctul de vedere al României prin care a precizat că a executat integral hotărârea arbitrală ICSID.

România a depus, în 24 septembrie 2015, contestaţia la executare împotriva actelor executorului judecătoresc din Regatul Belgiei.

Amintim faptul că statul român și-a executat integral obligațiile rezultate din sentința Tribunalului arbitral ICSID, din decembrie 2013. Pe de altă parte, la data de 30 martie 2015, Comisia Europeană, considerând această plată ca fiind ajutor de stat ilegal, a dispus restituirea acestor sume către statul român.

La termenele din data de 30 noiembrie 2015 şi 24 decembrie 2015, reprezentanții statului român au susținut faptul că actele executorului judecătoresc din Regatul Belgiei sunt nelegale și, în consecință, trebuie desființate. Astfel că, Tribunalul Primei Instanțe de la Bruxellles a admis contestația la executare, formulată de statul român, dispunând anularea actelor de executare și ridicarea popririi instituite asupra conturilor Romatsa. În conformitate cu decizia instanței, poprirea instituită asupra conturilor Romatsa trebuie să fie ridicată în termen de cinci zile de la data pronunțării deciziei.

De asemenea, Tribunalul de la Bruxelles a respins ca tardive cererile formulate de intervenienții Ioan Micula, SC EUROPEAN FOOD SA, SC STARMILL SRL și SC MULTIPACK SRL și l-a obligat pe Viorel Micula la plata unor daune morale de 5.000 de euro către statul român.