La iniţiativa Germaniei, România va exercita și în 2016 Președinția Comitetului de Securitate al Organizației pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

România va continua să exercite Președinția Comitetului de Securitate al OSCE, în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, la invitaţia Germaniei, actuala Preşedinţie în Exerciţiu a Organizației pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE).

Funcţia va fi îndeplinită de către Reprezentantul Permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, ambasadorul Cristian Istrate, asistat de o echipă alcătuită din diplomați ai Misiunii Permanente a României la Viena, cu sprijinul instituţiilor românești cu atribuții în aria tematică a Comitetului de Securitate al OSCE.

În exercitarea mandatului, România va continua să urmărească promovarea unor abordări pragmatice, integrate, multidimensionale ale OSCE în combaterea amenințărilor transnaționale. Pe acest fond, România va sprijini, în mod deosebit, implementarea şi aprofundarea angajamentelor OSCE în domeniul combaterii ameninţărilor transnaţionale, cu accent pe combaterea terorismului şi extremismului violent, consolidarea securității cibernetice, combaterea criminalității transnaționale organizate şi gestionarea provocărilor de securitate asociate fenomenului migrației ilegale.

De asemenea, va încuraja creşterea interacțiunii OSCE cu alte organizaţii regionale şi internaționale relevante, precum şi cu Partenerii de Cooperare mediteraneeni şi asiatici ai organizaţiei, pe palierul combaterii ameninţărilor transnaţionale, evidențiind relevanța OSCE pentru securitatea europeană şi a regiunilor adiacente.

Prin exercitarea Preşedinţiei Comitetului de Securitate pentru al doilea an consecutiv, România continuă să își asume un rol activ în cadrul OSCE, cu obiectivul de a contribui la asigurarea păcii, securității şi cooperării în Europa.

Consiliul Ministerial al OSCE din anul 2006 de la Bruxelles a decis înființarea a trei structuri informale de lucru subordonate Consiliului Permanent al OSCE, care să reflecte şi să structureze activitatea OSCE pe cele trei dimensiuni asociate conceptului său cuprinzător de abordare a securității: Comitetul de Securitate (dimensiunea de securitate), Comitetul Economic şi de Mediu (dimensiunea economică şi de mediu), Comitetul Dimensiunea Umană (dimensiunea umană). În calitate de structuri informale de lucru subsidiare, cele trei comitete au autoritatea de a pregăti spre adoptare decizii sau documente cu valoare politică pentru toate Statele Participante OSCE.

Atribuţiile Comitetului de Securitate includ discutarea aspectelor non-militare şi politice de securitate, inclusiv implementarea angajamentelor în materie asumate de către Statele Participante OSCE; abordarea unor teme multisectoriale, care au legătură cu aspectele non-militare de securitate; susţinerea pregătirilor pentru organizarea Conferinței Anuale de Evaluare a Problematicii de Securitate a OSCE (“Annual Security Review Conference” – ASRC); discutarea unor recomandări adresate Consiliului Permanent al OSCE, inclusiv a acţiunilor de punere în practică şi urmărire a recomandărilor formulate cu prilejul unor reuniuni relevante etc.

Conform regulilor de procedură ale OSCE, Președinția în Exerciţiu a organizaţiei delegă unui Stat Participant exercitarea Preşedinţiei Comitetului de Securitate al OSCE. La solicitarea actualei Preşedinţii în Exerciţiu a OSCE – Germania, România va continua să exercite Preşedinţia Comitetului de Securitate al OSCE pe durata mandatului acesteia.

România a exercitat Preşedinţia Comitetului de Securitate al OSCE şi în anul 2015, pe durata precedentei Preşedinţii în Exerciţiu a OSCE – Serbia. În această calitate, a facilitat negocierile care au condus la adoptarea cu prilejul Consiliului Ministerial al OSCE de la Belgrad (3-4 decembrie 2015) a unor noi documente ministeriale OSCE privind combaterea extremismului violent şi a radicalizării care conduce la terorism, consolidarea rolului OSCE în combaterea terorismului şi, respectiv, rolul OSCE în combaterea problemei drogurilor la nivel global. De asemenea, România a inițiat la nivelul Comitetului de Securitate un exercițiu de raportări voluntare pe tema implementării angajamentelor OSCE în domeniul combaterii terorismului, cu obiectivul identificării de oportunități privind consolidarea capacității OSCE de luptă împotriva terorismului. Preşedinţia română a promovat inițiativa organizării, pentru prima dată în cadrul OSCE, a unor reuniuni comune ale celor trei comitete de lucru ale OSCE, având ca obiectiv identificarea unor răspunsuri cuprinzătoare ale organizaţiei în abordarea provocărilor asociate fenomenului terorist sau migrației ilegale.