România are munți de gunoaie! – Se închid cele 68 gropi de gunoi ilegale?

Comisia Europeană a dat în judecată România pentru 68 gropi de gunoi ilegale. Încă din anul 2017 România a fost trimisă în fața Curții de Justiție din UE pentru nerespectarea legislației UE. Țara noastră avea 68 gropi de gunoi ilegale pe care nu le-a închis și care reprezintă un risc pentru sănătatea mediului și a populației.

Dintre acestea fac parte 40 depozite cu deșeuri periculoase. Potrivit celor relatate de ministrul mediului „au mai rămas de închis 54 gropi de gunoi din cele 68, din care 15 sunt municipale”.

Pentru a reduce acest risc, statele din Uniunea Europeană au datoria de a elimina deșeurile astfel încât să nu afecteze negativ mediul și sănătatea oamenilor. Comisia Europeană a interzis abandonarea, descărcarea deșeurilor și evacuarea necontrolată. Toate gropile de deșeuri industriale și municipale care nu corespund standardelor trebuiau închise încă de anul trecut. România însă nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la cele 68 depozite de gunoi (care nu au avut autorizație să funcționeze în continuare).

În data de 23 mai 2017, România a fost dată în judecată de Comisia Europeană pentru acest lucru și în plus trebuie obligatoriu să plătească și cheltuielile de judecată. România trebuie să închidă cele 68 gropi de gunoi și să convingă Bruxelles-ul că a respectat ce spune legea pentru a scăpa de plata sancțiunilor financiare.

Dintre cele 68 gropi de gunoi, 40 conțin deșeuri periculoase. În prezent s-au mai închis 14 și urmează să se mai închidă 12 depozite municipale. Pentru acestea, care se află pe lista celor ce urmează să fie închise, se vor plăti 22 milioane lei din bugetul AFM (Administrația Fondului pentru Mediu).

Aceasta este a doua hotărâre prin care se demonstrează că România a încălcat legislația Europeană cu privire la protecția mediului. În luna iulie 2016, România a fost găsită vinovată în cazul Moldomin, tot pentru încălcarea legislației privind protecția mediului și a oamenilor. Această companie din Moldova Nouă realiza exploatări miniere de cupru și zinc care au dus la poluarea iazului Boșneag. Compania Moldomin nu a luat măsuri de ecologizare a iazului și astfel acesta a devenit o sursă foarte mare de poluare, ce răspândește pulberi toxice care sunt un risc pentru mediu și sănătatea umană. Și în acest caz România a încercat să se apere spunând că Moldomin este o companie în lichidare și nu mai este sub controlul statului. Astfel a scăpat de sancțiunile financiare.

În România toate firmele au obligația de a gestiona deșeurile provenite din activitățile lor și în acest sens pot apela la serviciile unor firme care se ocupă de managementul deșeurilor. Aceste firme au echipe de specialiști care se ocupă cu identificarea tipurilor de deșeuri generate de diferite activități economice, transportul și eliminarea lor. Se ocupă și cu prevenirea apariției deșeurilor, protejând mediul și sănătatea oamenilor. Atât persoanele juridice cât și persoanele fizice trebuie să respecte prevederile legale cu privire la gestionarea deșeurilor fără a afecta negativ mediul și sănătatea umană. Conform Legii 211/2011 firmele care nu respectă legislația privind gestionarea deșeurilor pot fi amendate cu sume de până la 40 000 Lei sau chiar pot fie condamnate la închisoare în cazul când infracțiunea este mai gravă.

Gunoi groapa deseuri

Deșeurile din gropile de gunoi sunt foarte periculoase pentru sănătatea oamenilor. Gropile de gunoi ocupă terenuri și produc poluarea aerului, a solului și a apei. Dacă sunt incinerate generează emisii de poluanți ai aerului.

Un exemplu este groapa de gunoi de la Pata Rat care în anul 2016 a ars timp de o săptămână. Fumul cancerigen a afectat locuitorii din acea zonă, din Someșeni și Apahida. Acestia au suferit de intoxicații pentru că fumul rezultat în urma arderii deșeurilor era foarte înecăcios și conținea gaze cancerigene. Fumul a afectat sănătatea oamenilor, producându-le un disconfort olfactiv și a îngreunat activitatea Aeroportului Internațional Avram Iancu din Cluj din cauza reducerii vizibilității.

România este un stat membru al UE și are anumite obligații privind protecția mediului și a populației. Politicile UE cu privire la gestionarea deșeurilor au ca scop reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sănătății oamenilor. Până în anul 2020, România trebuie să îndeplinească anumite obligații, altfel riscă amenzi foarte mari. Printre acestea sunt:

 • Reciclarea unui procent minim de 50% din masa totală a deșeurilor – metal, hârtie, sticlă, plastic
 • Minim 70% nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și operațiuni de valorificare materială de minim 70% din masa cantității de deșeuri nepericuloase ce provin din activități de construcții și demolări
 • 60% valorificare a deșeurilor de ambalaje
 • Colectarea separată a bio-deșeurilor în scopul compostării și fermentării lor
 • Colectarea anuală a 4 kg deșeuri electronice/locuitor.

În România există legi pentru abandonarea deșeurilor. Dacă acestea ar fi aplicate nu ar mai fi atâtea gunoaie pe stradă. Primăria încasează taxa specială de salubrizare de la persoanele fizice și juridice. Taxa se plătește pentru executarea lucrărilor de ridicarea și transportul deșeurilor abandonate pe domeniul public. De ce să plătească utilizatorul de bună credință bani pentru colectarea deșeurilor abandonate pe domeniul public, dacă el duce deșeurile la punctele de colectare comune?

Vrei sa fii la curent cu noile stiri? Da-ne un like!


This will close in 30 seconds

b-024865button bues f="/romaniat class="v=r ays_fpl_tgine s>imer_1">This will closuomania-a"Anulid" cl" id=ț/p>
de c="b ia--slo dash'sv ce' === ="Tfindt-objetdp t_1aplacee-gdpr="Tfindt-objet…lt penaybeRi Onlyc="tad-sloere pay',Cs="uden="sainer-width= ) { cte="httl{ssage ss="fi="ltipt> de c="b data-ta });-rdespre ploacons dash v o' === ="Ts="cov o=den="ncplacee-gdpr="Ts="cov o…l"uploa clasay',Class 'audio1 === ="Ts="coaudio=den="ncplacee-gdpr="Ts="coaudio…l"uploa clasay',C-hidden="nc="false"> ="Ts="colass==den="ncplacee-gdpr="Ts="colass=…l"uploa clas#>t penaybeRi Onlyc="tad-sloere t= p#n class="screen-reader-text">Închide dialogul Des://i dialog" lot

Salvat.gunoaie-se-inchid-celmedia-frame"> diale_inass="upload-me-se-inchid-cele-68-gropi-de-gunoi-ilegale/?mode=liiere pay',Class 'sv ce' === "> diale_inass="upload-meClass }}"> imes message h

age }}

den="nc load-e- data-smare pentru înmeClass }}"> pntg="teIv ceURL message pntg="teIv ceNs:usass="upload-eIv classpntg="teă:load-e-ze"> can.s message )ătsnass="upload-a-categorisocument).find -e"> puload-uload-a-

ns<# } aybeRi Onlyclass="mcan.s ||ass="mdpr-lLuotepe0usdal-umentni only

tlt ) { cte="httl{ssage tlts="ltuttonde c="b Menitlt ) {tde c="upype penaybeRi Onlyc="tad-slogunoaie-se-ipauthor"> " c="upype eaderlt ) {tde c="upype ii
 • turestd te="httl{ssage turest ||ass="m .turest ||a-um="ltad-slcreens.ro/grt

  tlbumd te="httl{ssage tlbum ||ass="m .tlbum ||a-um="ltad-sld eens.ro/grteCass="upt

  aceader will lo dc penaybeRi Onlyc=" lledber- s=" ) {s >ad-slcreens.ro/coross=" > u }); data-ta });-rde c="upype shics_fb_language will lo " c="upype lass="sortantDe c="e#> aceader will lo de c="upype penaybeRi Onlyc=" lledber-de c="upypes=" ) {s >ad-slcreens.ro/coross=" > u }); data-ta });-rurldashics_fb_language will lo opypt ty lass="sortantCopid" cllegătulo opypt ty te="httl{ssage url s:/"ni onlytad-slclass="vu id="ype} gunoaie-se-ins dashsage ramegex_sass="upload iv>

 • ocument).find > ts-aeadesv ceframe-t- Thisudioat"> > > > > > > > "uploafind= -source-elass="sortantURL -source-eni onlytdata-ta });-rcrcrete="httl{ssage ulmps: ="ltad-sl-ci"iv>
  rowserdp ewa"imes fa182/ -

  a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • /* */ a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • /* */ a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • /* acmul{edfi\u0219/e#>.",tradi_exceeds_ ăt_limit":"%s lep\u0103\u0219e\u0219{edlimita maxim\u0103 teg\u00eenc\u0103rca#> p #> dacest sit.",tzero_byte_radi":"Acest fi\u0219/e# dro gol. Te rog \u00eencearc\u0103 -coul.<,"invclad_radioore":"Regre , acest tip tegfi\u0219/e# nu dro permis lin motive dal" curumate.<,"not_an_iv cet:"Acest fi\u0219/e# nu dro o iv clas. Te rog \u00eencearc\u0103 -coul.<,"iv ce_memory_exceeded":"Memorie lep\u0103\u0219it\u0103. Te rog \u00eencearc\u0103 unptltsfi\u0219/e# mai mic.<,"iv ce_dan> dec\u00e2t dan> lag\u00eenc\u0103rca#>. Te rog re\u00eencearc\u0103 mai t\u00e2rziu.<,"miss});_updial_url":"A fan o eroa#> dtoconfigura#>. Te rog ent).cuid"\u0103 -dmini tr=griull" rve#ului.<,"updial_limit_exceeded":"Po\u021big\u00eenc\u0103rcagn"mai unps});ursfi\u0219/e#.<,"i> <_error/:"R\u0103spu s tta\u0219{epmat dtolal" rve#. Probabilsfi\u0219/e#ulla fan \u00eenc\u0103rcatclulsucces. Ve# fic\u0103 \u00eeneBibliotecagMcelel"aulre\u00eencarc\u0103 p claa.<,"i> <_error_iv cet:"Process >acul{erioa#\u0103 --iv cla/i --e\u0219ua , probabilsp #> dc\u0103 " rve#ul dro ocupstl"aulnu a#> sufici).filresurse. Te poate ajutag\u00eenc\u0103rca#>acunei-iv cla/ mai mici. Dan>.<,"updial_faadid":"\u00cenc\u0103rca#> e\u0219ua \u0103.<,"bi;_updial_faadid":"Te rog \u00eencearc\u0103 \u00eenc\u0103rca#>acacestuisfi\u0219/e# lul%1$s\u00eenc\u0103rca#>acnavig=griului%2$s.<,"bi;_updial_queued":"%s lep\u0103\u0219e\u0219{eddan> p #> d\u00eenc\u0103rca#>acmai mul{orsfi\u0219/e#e c\u00e2nd dro folosit \u00eenenavig=griul \u0103u.<,"io_error/:"Eroa#> IO.<,"" curumy_error/:"Eroa#> dal" curumate.<,"radi_canceldid":"Fi\u0219/e# anulat.<,"updial_stoppid":"\u00cenc\u0103rca#> opri \u0103.<,"dismiss":"Resp});e<,"crunch});t:"Prelucrez .<,"error_updial});t:"\u201e%s\u201d --e\u0219ua lag\u00eenc\u0103rca#>."}; <# }_wpPlupdialS }); s= {"default /:{"radi_ */ a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • <# }mejsL10ns= {"langu cet:"ro<,""tr}); /:{"mejs.downdial-radi":"De carc\u0103 fi\u0219/e#ul<,"mejs.install-flash":"Folose\u0219{i unpnavig=gri ca#> nu a#> stl"aulinstalstlFlash Playe#. Te rog pcrne\u0219{e-\u021big ulullFlash Playe#l"aulde carc\u0103 c>acmai rec).f\u0103 ve#/buttodtolali> dae\u00eenait). o " cund\u0103, s\u0103geat\u0103 sus\/jos p #> dae\u00eenait). zece " cunde.<,"mejs.live-"roadcan n:"Trp smisieg\u00eenddarec <,"mejs.v t<0 -help-t daem\u0103ril"aul ic\u0219ora v t<0ul.<,"mejs.unmutto:"Porne\u0219{e sun <,"mejs.mutto:"Opre\u0219{e sono#ul<,"mejs.v t<0 -slader/:"V t<0 carusel<,"mejs.v oaplaye#o:"Playe#lv ot,"mejs.eudioaplaye#o:"Playe#leudiot,"mejs. s-subtitles":"T) {edt-objet \/subtitr\u0103rit,"mejs. s-ch er /:"Capitolet,"mejs. :"Nesp if a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • /* */ a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • /* */ a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • ( 'fetch'lin window ) ||asocund .write( 'l c="uplps://i>
 • a hre' + 'f="h' i;(asocund .ent).ins ) ||asocund .write( 'l c="uplps://i>
 • a hre' + 'f="h' i;(awindowiDOMRd="c) ||asocund .write( 'l c="uplps://i>
 • a hre' + 'f="h' i;(awindowiURL && windowiURL.proto && windowiURLSearchParam c) ||asocund .write( 'l c="uplps://i>
 • a hre' + 'f="h' i;(awindowiFormDa/a && windowiFormDa/a.proto .key c) ||asocund .write( 'l c="uplps://i>
 • a hre' + 'f="h' i;(aEyend .proto .ms/ches && Eyend .proto .closes"c) ||asocund .write( 'l c="uplps://i>
 • a hre' + 'f="h' i; a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • /* daereordonasfi\u0219/e#ele -cele.<,"updialFilesTss="d:"\u00cencarc\u0103 fi\u0219/e#e<,"updialIv cesTss="d:"\u00cencarc\u0103 iv cla/<,"meeleLibraryTss="d:"Bibliotec\u0103 Meele<,"insertMeeleTss="d:"Adaug\u0103 fi\u0219/e# Meele<,"createNewGaller_<:"C"mid"\u0103 o galerie nou\u0103<,"createNewPlaylist<:"C"mid"\u0103 o List\u0103 dedred <,"updialedToThisPan n:"\u00cenc\u0103rcat \u00eeneacest articol<,"warnDelete/:"E\u0219{i p/ cale s\u0103 \u0219{ergi itiveacest ayend lin situl \u0103u.\nAceast\u0103 ac\u021biuttonu poate fi anulat\u0103.\n \u201eAnulid"\u0103\u201d p #> daeopri, \u201eOK\u201d p #> dae\u0219{erge.<,"warnBulkDelete/:"E\u0219{i p/ cale s\u0103 \u0219{ergi itiveaceste ayend e lin situl \u0103u.\nAceast\u0103 ac\u021biuttonu poate fi anulat\u0103.\n \u201eAnulid"\u0103\u201d p #> daeopri, \u201eOK\u201d p #> dae\u0219{erge.<,"warnBulkTrash":"E\u0219{i p/ cale s\u0103 aruncieaceste ayend e lalguno>.\n 'Anulid"\u0103' p #> daereveni, 'OK' p #> dae\u0219{erge.<,"bulkS id="":"S id=" <,"restoreS id="ed":"Restaurid"\u0103 de lalguno><,"deletePermam #>lyt:"\u0218{erge itiv<,"applyt:"Apl \u0103<,"filterByDsce":"Filtrid"\u0103 dup\u0103 dat\u0103<,"filterByTore":"Filtra#> dup\u0103 tip<,"searchLe"> :"Caut\u0103<," archMeeleLe"> :"Caut\u0103 Meele<,"searchMeelePlacee-gdprt:"Caut\u0103 ayend e -cele...<,"meeleFound":"Num\u0103rul de ayend e -cele g\u0103site: %l.<,"meeleFoundHasMoreResult /:"Num\u0103rul de ayend e -cele afi\u0219sce: %l. De#ulid"\u0103 p claa p #> dmai mul{edrezul{ate.<,"noMeele<:"Niciunpayend -cele g\u0103sit.<,"noMeeleTryNewSearch/:"Niciunpayend -cele g\u0103sit. \u00cencearc\u0103 o -co\u0103 c\u0103uta#>.",tnt).find D"> <:"De/altieata\u0219and <,"insertFromUrlTss="d:"Inserid"\u0103 lin URL<,"setFeaturilIv ceTss="d:"Iv classreprezd ativ\u0103<," tFeaturilIv ce":"Stabile\u0219{e iv clasa reprezd ativ\u0103<,"createGaller_Tss="d:"C"mid"\u0103 Galerie<,"rameGaller_Tss="d:"pe0uid"\u0103 galeria<,"cancelGaller_Tss="d:"\u2190 Anulid"\u0103 galerie<,"insertGaller_<:"Inserid"\u0103 galerie<,"up Tss="d:"De/altieiv clas","iv ceReplaceTss="d:"\u00cenlocuie\u0219{e iv clasa","iv ceD"> Cancel<:"Anulid"\u0103pocumarsa","ocumIv ce":"pe0uid"\u0103 iv clasa","chooseIv ce":"A ege o iv clas<," id="AndCrop":"S id=" .<,"cropError/:"Agap\u0103rut o eroa#> lagdtcups Tss="d:"De/altieeudiot,"eudioReplaceTss="d:"\u00cenlocuie\u0219{e eudiot,"eudioAddSourceTss="d:"Adaug\u0103 surs\u0103 audiot,"eudioD"> Cancel<:"Anulid"\u0103pocumarsa","v oD"> Tss="d:"De/altiev ot,"v oReplaceTss="d:"\u00cenlocuie\u0219{e v ot,"v oAddSourceTss="d:"Adaug\u0103 surs\u0103 v ot,"v oD"> Cancel<:"Anulid"\u0103pocumarsa","v oS id="Pan erIv ceTss="d:"S id="id"\u0103giv clas pan err,"v oAddTrackTss="d:"Adaug\u0103 subtitr\u0103rit,"playlistDmagInfon:"Trpgeg\u0219/ plasid"\u0103 p #> daereordonasl

  daereordonasv ourile.<,"createV oPlaylistTss="d:"C"mid"\u0103 List\u0103 dedred adshee ,appl < \/vnd.ms-excel,appl < \/vnd.op #xmlngums/s-officedocund .sp >adshee ml.shee ,appl < \/vnd.ms-excel.shee .macroEngex_d.12,appl < \/vnd.ms-excel.shee .blaary.macroEngex_d.12":"Foi dtocalcul<,"appl < \/x-gzip,appl < \/rar,appl < \/x-tar,appl < \/zip,appl < \/x-7z-lompressed":"Arh "},"ca s":mgbu,"nonced:{"" ndToEame-t":"8d1ffcb3a6"},"pan n:{"id":0},"defaultProps":{"t ty":"radi","aligm/:"<," ăt":""},"at).find Count /:{"audiot:1,"v ot:1},"oEmb ProxyUrl":"i> Wmes ":640,rm hs":[{ryeat":"2020",rm h":"4r,rt */ a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'> ( funer-ins domain,saransl< s > -s<# }localeDa/a =saransl< s.locale_ 0 && n%100 < 20)ia? 1 : 2);r,rla);t:"ro"},"%s iteT id="ed":["%s ayend s id="sc","%s ayend e s id="sce","%s de ayend e s id="sce"]}},"c mnd <:{"reference":"wp}include \/j \/-cele- ews.js"}} i; a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>

 • a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • /* */ a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • a href="htl c="uploore<'h2 mejava c="up'eps:/'i>
 • lityn cletenowidtelelo;t> }moove-c fix}logo-pani -lef>}moove_gdpr_modal_thend_v1t> ss

  /plugins/gdpr}c okie-lompltomcs/dist/sv ces gdpr}logo.p); -contrec).fNEWS.ro"e-inchidamg-resp s "te_odal-ico