România a devenit membru al Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB), în urma deciziei luate la 13 mai 2017 de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură.

Hotărârea conducerii AIIB reprezintă o recunoaștere a capacității României de a participa la promovarea obiectivelor instituției financiare vizând susținerea proiectelor de infrastructură și de dezvoltare economică. În același timp, evidențiază relevanța României în contextul eforturilor actuale ale statelor din Europa și Asia de întărire a conectivității dintre cele două continente, cărora AIIB le acordă o importanță specială.

Ministerul Afacerilor Externe salută decizia de aderare la AIIB, componentă aparte a demersurilor României de promovare a relațiilor cu țările din Asia, care constituie un obiectiv al Programului de guvernare. MAE consideră că această decizie va oferi țării și companiilor românești posibilitatea de a accesa mecanismele financiare ale Băncii pentru diversificarea cooperării cu partenerii asiatici în domenii precum energia, dezvoltarea urbană, transporturile, tehnologia informației și agricultura.

Odată cu admiterea României, prin decizia AIIB au mai primit statutul de membru al Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură Bahrain, Bolivia, Chile, Cipru, Grecia și Samoa.

AIIB este o instituție bancară multilaterală de dezvoltare cu sediul la Beijing, înființată în anul 2016, ce urmărește cu prioritate susținerea dezvoltării economice și sociale în principal în Asia prin finanțarea de proiecte de infrastructură. Potrivit documentelor sale constitutive, instituția poate furniza finanțare oricărui membru sau entităților de pe teritoriul membrilor săi. Printre țările europene membre ale AIIB se numără Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Polonia.