Rihanna, Andra și Conchita Wurst cântă la “Te cunosc de undeva!”

L Us Te et'code-block cod/7LclientA ="menfQDxEyV "menucript>
der=er-crst- >SH/a> scroll-up"ass="masd-412d o e" class apr_coup"s="aut /masl
0ass="entry-content">
L Us Te et'code-block cod/7LclientA ="menfQDxEyV "menucript>
ass=.moove-gdpr-info-bar-containe="(m iv>
3.jpg#tmoove_gdpr_cookie_info_ba -widt="sisyndicapC 0on:fixed;y-c : -999999999999999999999px; sg-41ptprgdi r-con H/a> sg-41ptprrst tag-jean :32959 32959 sgpb-41ptprgdi r-con :32959 sgpb-41ptprgdi r-con :romotiop>V .s 'sg-fbrgdpr_c class="e sgpb-fbrjean : ' după:ategory menob-like dupăOpdiv clasOWBIZ dupăOpdiv clas id="p s dupăOpdiv clas
-con .facebookwnet/ro_RO/all.js#xfbml=1&ver"con=v2.11&an Id=540547196484707'; fjs.3" claNode.xnsertBefore(j fjs); }(docu <, 'menucr', 'facebook-jssdk')); }); las id d " iv> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWcache/y met-s="enup 8pxttps/ < -v2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c3p-cos' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWcache/y met-s="enup 8pxttps/ skipAndra-focus-fix-v1abc360630919c964c1d18d471fafe3795287573cos' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWtchems/ p asmets/slick 8pxslick.mincos? =5.4.1' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWtchems/ p asmets/boot> ap 8pxboot> ap.mincos? =5.4.1' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWtchems/ p asmets/sidr 8pxjquery.sidr.mincos? =5.4.1' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWtchems/ p asmets/ gnific-41ptpxjquery. gnific-41ptp.mincos? =5.4.1' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWtchems/ p asmets/sli rp 8pxjquery.sli Pro.mincos? =5.4.1' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWtchems/ p asmets/jquery-match-mbnailxjquery. tchHbnail.mincos? =5.4.1' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWcache/y met-s="enup 8pxttps/marquee-v050ef601e04fad47a2c88a261438856244bd6c7ccos' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWcache/y met-s="enup 8pxttps/n ecky-sidnt t-v24460155b464f29499a45691097213c997f1400bcos' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWtchems/ p asmets/s='texcos? =5.4.1' las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEWtchems/ p asmets/fixed s='texcos? =5.4.1' las id 5"> le_ad'clien type='tex'> /* */ las id 5"> wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="recentNEW lugins/-gdpr_cooki-cleImiypW:/ gt las is/ wle_ad'clien type='tex'div c'g" class="custom-logo" alt="rincludms/8px="rembed.mincos? =5.4.1' las id slass=V1 -widt="si s="site"> .moove-gdprr-modr-con l.mooves="enfix loeo-pC 0on-lef l.moove_gdprr-mod_tchem_v-300x666>SHOWBIZ<#enu-item-omoove-gdprr-modr-losepeclassnofollow -gdpr-c#mo.moov-gdprdrr l-losep> item class="site"> .moove-gdprr-modrlef r-con s="site"> .moove-gdpr_cScony-loeo->
NEWS "or/rea-Wurslass="..moove-gdpr_cScony-loeo-> ="(max-wid;ro .moove-gdprr s a i,#mo clas class=gtric -n ess o ookisenu-item-omoove-gdprtab < -gdpr-c#mo.moov-gdprgtric -n ess em m 1 -gdpr < tab Ccooki-ues)ehs4ric n es1rete ita i,#m l posts dv class=item- s="site"> .moove-gdprbranp="c-c dSHOWBIZ orgdpess.orgo lugins/-gdpr_cooki-cleImiypW:" tnggt/up_blankpeclassnoopenerenu-item'.moove-gdprbranp="c'>Powe://wby x 1GDPR Ccooki CceImiypW: item " lass="..moove-gdprbranp="c="(max-wiv>
ass="..moove-gdprr-modrlef r-con l-wid i="site"> .moove-gdprr-modrrnailr-con i="site"> .moove-gdprr-modr []).push( class=it .recer-modr-con div class="ri="site"> .moove-gdprtab -con s="si/a> privacy_ v enu-item-omoove-gdprtab .rec i"> ab PrBB , 1re generx); ra EWnfidenIF libă nte d i="site"> .moove-gdprtab .rec -con las xa Wnlp> . In cad ulnudu /site com reEwn, _cl a cl abude vizc men SPOsi utiliz men SPO SP, prineutiliz a te a paccept1 sau nu. D/rase ea,>ipteti metae < o uln-ii-gatah ez inslasernuisi potn.mdific1 sau slerge menW: om , t_infs i le furniz .xa WnlasICA-wursLdra-uesusp sau -ii-gatc:ptinutuln SP. D ap-cl motr",rww re Qm m marww _infs "u prive='m2ae-4119" s)ehap-clfT siteoues/in ce/d ce pritlt/maa>budup d/r < Qxmşins v ci1 adaCAgi nevoi SPmşini esap /fie1ăruia.xa WnlasÎn ce/d ce numrme“web 2.0w.r,e“_cookiw.r-ues)ehjoa1ă un -12Oimpoc a, t u/wfacilitgr/d p esap /şinlivr:desa>itltiIme SPOs v ci1 di cabucurtryVe/i net cum a fi: em- < >Personaliz Ccooki-ues)ehofdpup d/ţ dup men SPOde siteoues/un feeddiv>rww SPos asupr odul /cum sww.Cutiliz e siteouesen SPOde 1ătef ci /şinmaa>accesibil e-ii-gatutiliz mes.menu-item>Permr_d/r < Qxmmaa>ww SPoasAgICmaa>utilAg şinmaa>ilAgcuiup. Îmbudupiupţesc,n e ase ea,>ef ci ţae-ubovcitgţ neo .menu-ittem- lasICA-wursC/rîi umo“_cookiw.r?te Umo“I net Ccookiw.r (Axcmen a prgcut şincae“brows-c cookiw.r sau “HTTP cookiw.r sau puPmşinsimpluo“_cookiw.r )rîi umofişiePOde mI netul.xa WnlasCcooki-ul -clanipt l "w soovc d/r1ătI net Exp SPer Fe='fox, Chrom )mşin-cle _ceImeto“pasivw.r (nuCAgoţ deCprograme/softw1re,iviruşinsau spywa emşinnu p1gi ac es1O_infs ţ n eurtyp/rhard-dritlt,n ur1taertyexicle/ţă>d u ui _cookin-cle rttxcminaiup;CAxh ic, do Q web-s vePul ca_infs ţ n cu car =VersonalO-ii-gata>iptea fi utiliz e şi,9 u/wc l maa>itlt-eRazuri, nu ident fvctryVersonalOutiliz menipde i net.xa Wnlem- < >ICA-wursExicltry2 i1 maesurty_cooki-ues:te nu-ittem- las– ICA-wurs u/wmom , ul9log:desa/delog:desayp/runtc:pturtyweb-maal sau -i reţeene e coeEwniz - est bilittryVei-gatc:ooki). Ccooki-ues)ehpersicle/te l includ şinp/rcx e p2asa e e umoell website decât cx yp/rcautiliz meul9l mom , ul9r iv9– a prgcut /swb num l dlwmathird p coy ookisw.re(ccookiuesup2asa e e ţn) – a1ree4otnfi f site> u/wmodoenonrme-ii-gata>memor ni ese)ehu ui utiliz me, astfel u/cât sup fw livrgiup<-ubovcitgt-eRât maa>releva, tryVei-gatutiliz mes.me WnlasICA-wursC1re www.Cava, ajele _cookioueseor?te Umo_cookinAgoţ deC_infs ţ n c1re fac legă a u/tilAgcuiup d/r < Qxmşinsusţ d efortues)ehitltorrwebsite-uesu-ii-gatahofdpr s v ci1 EWnffst bil/rutiliz mesl SP:pex – prBfdpr/ţe e> u/wma i e e _cnfidenţ alibab> o , o ţ unn e privendClimbApsiteoului,wcoşur /de ump ră ş sau pubovcitgt-ereleva, tr.me WnlasICA-wursC1re -cle rur1taertyviaţă>d u ui _cooki?te Ccooki-ues)ehsww.Cadmin gtra eurtyweb-s vePe. Dur1taertyviaţă>d u ui _cooki 41gi vaesRts mnific1 r",r epi zândrde scopuln4ii-gat11re esttyp2asa . Unele _cookioueshsww.Cf site>uxclu-ade -ii-gatows dderă se"cune (se""con ookis)mşinnu maa>sww.Creţ du > od Ag ce utiliz meul9a p răsitrwebsite-ulnsi unele _cookioueshsww.Creţ du > şinref site>de fie11re d Wândrutiliz meul9rev deCpeewp-l website>(“_cooki-uesu-is n w.r). Cu t1gi wp-claa, ccooki-ues)ehpotnfi şters e e umoutiliz meu u/wmenW: om , t"w i mediul9se#:des SPObrows-c-ului.me WnlasICA-wursC /sww.CAgooki-ues)ehp2asa e e ţn?te Anumr_e secţ unne e _cnţ du urtyp/runele site-uesu-otnfi furniz t"w i mediul9 prrCAxcţe -ă ţn/furnizmen (ex:> box, u video sau o Us ă). Ap-cle Axcţe -ă ţnppotnp2asan e ase ean_cooki-uesu-w i mediul9siteoului şin-le we num scwmathird p coy ookisw.r -ii-gatcă nu sww.Cp2asa e e propriet aene eţ dup meap /siteoului.me WnlasICA-wursCum sww.Cf site>Agooki-ues)ehd/r1ătCcooki-uesurtyp/rnfs /ţă>d siteouluimenu-item>Ccooki-ues e analiză>d vizc men SPmenu-item>Ccooki-ues -ii-gatgeotnggt/moovmenu-item>Ccooki-ues e u/reg stCcooki-ues -ii-gatpubovcitgt-menu-item>Ccooki-ues a pfurnizmen SPOde pubovcitgt-menu-item>Ap-cle _cooki-ues -otnpDovenin e 2aeurmup menitAxc w: Gjrmae-Analy9" s Facebook, You ube etcmenu-ittem- lasICA-wursCcooki-uesurtyp/rnfs /ţă:te Ap-cl 0purty_cooki reţ de prBfdpr/ţe e>utiliz meuluiyVe/ap-cl site,ewşa u/cât nu maa>-cle n voie rtyse se#:des x lumului 4ii-gatvideo or iePmenu-item>vitezaertyvideo st D- fie11re d Wândrumoutiliz meuvizc ează>ap-cl site soft-uln e -jrmae-analy9" s furniz ninpoi ţtryV coe generează>umo_cookin e analiză>d utiliz meului. Ap-clo_cookin /spun acă>dţn maa>wizc /ap-cl site 4ân a um. Brows-c-uln /ww spun acă>dveţ /ap-cl _cooki, iaPOiacă nu, mwgenerx u ul. Ap-cla permr_ .mni menz1re nutiliz men SPOu icn c1re de vizc ează şincât de/deseo fac.xa WnlasAtâta 0mp ât nu sww.eţ / u/reg stdoap u/wscophs4atin ec. Daca sww.eţ / u/reg strttaliilee4i cad/r1cnfidenţ alibab> - um şin"wlwe en SPOleg sl ţ ei vigo Qxm"u prive='m2ae-roteja- imiţ /ap-eaşinre Us ă.xa WnlasICA-wursCcooki-ues -ii-gat u/reg stumo_cookinc1re de enu/ţă>dacă sww.eţ / u/reg stdveţ /permr"cuneayVei-gatun s v ciuOenum . D/rase ea,>deCpermr_ să tsoeEcatmenW: com , 1riuyp/rca acă>dţn vizualiz sau nu o Us ă o , 11re estty 0pul9ap-cleia şincât 0mp ae Decu d/r1ândrdţn văzu m sajuln4ubovcitgr. Ap-cle _cookioueshleuf sim şinp/i-gata tnggt/anpubovcitgt-aeo . Pptemuf si,n e ase ea,>_cooki-uesuaV cţ dândrumei Axcţe -ă ţn -ii-gato/maa>budup tnggt/a acă>utiliz meul9a wizc / umoecontol/pe siteertsp_infs ţ n rtspse#:dm _cooki-uesuenonrme şin"winral ansiteoues p/rcaul iSPOveţn vizwsahsite-ulnnos-ga,rwă mwiptea livrgnpubovcitgt-aebaz1 tryVe/ap-as ă>_infs ţ .xa WnlasICA-wursAlle _cookiouesha pAxcţe SPOaă ţnte P/runele argini,i ţns -otnmetaepropriile _cookioueshenonrmech u/wscopulninpwrurmupeshswccesulnumei apovc ţ n, sau -ii-gatahe iz o apovc ţ e. Da menă>iodul /d/rutiliz re,ewp-closite nu p1gi ac es1Oap-cle _cooki-ues 2aefel um Axcţe e -ă ţnpnu p1t ac es1OAgooki-ues)ehd/ţ du > de ap-cl site.me WnlasD/rexeeImu,u1ândr gtribuţnpumoecontol/f sindrbu onul -ii-gatreţeenle coeEwnebafl tyVe/ap-cl site,ewp-atreţea coeEwnă a/ u/reg sta tvs.me WnlasICA-wursC / 0purty_infs ţ n sww.Cclf e şinac es1t t"w i mediul9_cookioueseor?te Ccooki-ues)ehpă gează>_infs ţ n u/t<-umofişiePOclieOde msă r a prască un brows-c. Web-s vePul ww re praşte brows-c-ulipân Wândr_cooki-ul expir sau -cle şters.xa WnlasCcooki-ul stochează>_infs ţ n impoc a, /rcase#:des x limb n u/rcaa o /bankoov; -ă ggI netului,waju ândr2aegenerxde f sit.me WnlasRefuz iDfmi pubovcitgt-eo , 1iudo Q că>ap-astn nu v maa>iptea ţ de c:pturtyprBfdpr/ţe e>şini ese e tvs.chevidenţ at t"w _ceIoc am , ul9d/r < Qx.xa Wnlem- < >ExeeImt e u/trebui/ţărn impoc a, /rale _cookioueseor (c1re du n esnă> utent fvc şingu am , al site-uesud e ntaim , tşins v ci1 e rdvel. – Ofdp /radaCAgi peni ese)ehutiliz men SPO– reţ dedx limbă (ex:>afiş iode,nfun ţ surtysaf/rs arch). – Limwsareleva, tryVei-gatutiliz me. – M; sue ap-cle analize>d utiliz:desay SPOaei-gatar umbudupiupţi siteouesen u/wb ef ciul9 s n SP. – Securibab> şin"woble legaeh e _cnfidenţ alibab> Ccookiuesen ICA-wursNUte esww.Cviruşin! Ele f sescnnfs x/ 0pupla lie. Nu sww.Cal1ătuite din bucupţi e _cdewşa Wă nup-otnfi execu te n-ii-gatscopuesunegaive. D/o r-cerstochează>_infs ţ n rtspşiniclfTicul9d/r < Qx alOutiliz men SP, atât petun enume siteecât şinp maa>itlt-eal ansiteoues, ccooki-ues)ehpotnfi f site>Aaeo ffs ă>d/rSpywa e. Mtlt-eprodnt a, i-spywa emsww.CAgnştie e e ap-cl faCA şin u/wmodoc:pt l.archează>ccooki-ues)ehpii-gatahfi şters e u/rcad ulnaro eduen SPOde şterg/re/scanar a, i-virus/a, i-spywa e.xa WnlasÎn generx)ebrows-c-x pau i gr e s #:desud/r1cnfidenţ alibab> c1re furnizează>difdpr_ed/rvwnabilibab> şinşterg/rer uto ă>după>ce>utiliz meul9a wizc /umoenumr_ legaeh e _cooki-uesme> D-o r-cerprot ţ ahident bupţii -cle f coe ww SPoasAg şinreprBBi, tryrreptulnfie1ăruirutiliz mepde i net, -clanipk-1' >să se şti/rcx/evtagua e proble potncrean_cooki-ues -. Pii-gatcă "w i mediul9 SPOs namsmr_< u/wmodoc:pt l u/oemb-le wensues/innfs ţ n u/t_it v n e u/rpa-cursul e rdmsmr_e(ex:>otreţea WiFsunececurizat ). Alle atacues/baz1 ee4i ccookihimpl" ă>s #:desugr/şi /rale _cookioueseor pe s vePe. Dacă un website nu soovc ă>brows-c-ului supvulnerxbilibab> -ii-gata>iăcăliebrows-c-x p u/oee Dfmitty_infs ţ n "w i mediul9_anale SPOnececurizate. Atac mens utilizează>apoi _infs ţ n eu u/wscopuesurt a ac es1One utoenz1 ranumr_e siteoues. Ecle f coe impoc a, tsupiotriveteOdtyprot ţ era _infs ţ n o =Versonalx.xa WnlasICA-wursSfatues -ii-gator < Qx saderă şinrena:pt bi ă, baz1 tryVe/ ookis.Op> Da menă>flexibilitupţii SPOşina faCAul /că>iajoribab>a ti/twizc e site-uesuşinc l maa>iaesuf sescn_cooki-ues wp-claa sww.Cwproapeni evibabs -. Dez răspândib> şinutiliz e "w tICA-wursI Wâteww sfatues 11re vă p1t asaderat1ae < ţ /f răugriji u/sups #:desle>brows-c-ului u/wc /d ce prd/rdmjează>ccooki-ues)ehşinsuw.eţ /s ddera -irsoană caccScpteeulICcpteţ /seta Axcmen lunigsud expir'ree4ii-gatclf reaniclfTicul /d/r < Qxmşinx)e aAx SPOaersonale e apces. – Dacă  um-ă ţnti ac esul9l calcul meICcpteţ /luap u/wconsrd rtyse ccooki-ues şin e ahşterg/rmenW: _infs ţ ertyvizc si up claţ -vă>c:pt lapovc ţ n a, ispywa e.xa WnlasMtlt-eti/tbrows-c-uln e 2aea ac es1Owebsite-uesucaiptea supvulnerxbilibabsle>brows-c-ului sau sup d/scaQctysoftw1re=Vericulos. Asaderaţ -vă>că>dveţ /brows-cul m reu up clat. Mtlt-eti/tbrows-c-x SP.xa WnlasCcooki-ues)ehsww.Cpră ti deni şinnup-otnfi evibab> acă>dmenţ /să>vă>bucuraţi e p esmpn c l maa>bude şinc l maa>iaesusite-uesud Ve/I net – lf le9sau in naţ ona -. Catorr/ţe eg/rercleră odul / SPOde op rtyşina b ef cin SPOae/11re paducICcpteţ /luapm; suesle n es1ree e cecuribab> astel u/cât sup cpteţ / < ccooki-ues)e?te Dez de wizc /şinf sit. D/rase ea,>refuzulninpwraccept1 _cookioueshdat u/seamn Wă nupveţn maa>iDfmi/we a pubovcitgt-eo .xa WnlasEcle posibilă>s # fw accept1t> sau -oţ /seta brows-c-ulisă>apcepte _cookiouesh e 2aeun siteOenum . D <,ed/rexeeImu,uiacă nu eşt / u/reg stat f sindrccooki-ues)e, nupvea>iptea lăs1O Qm , 1ris. T1gi brows-c-x piode nehofdpup posibilibab>a tntahschnmbAps #:desle>_cooki-ues SP. Ap-cle s #:desustygăsescndtyr gulă  u/w“o ţ unnw.r sau u/wmeniulninp“prBfdpr/ţew.r al>brows-c-ului f sit.me Wnlem- < >Pei-gatar u/ţe eg/ywp-cle s #:des,eurmup maPele ldra-uesupotnfi f sito re,ewltfel cpteţ /f si o ţ un ae“aju o w.r a brows-c-ului pii-gatmaa>itlt-erttalii.menu-ittem- lasCcookins /moovs u/wI net Exp SPer dSHOWBIZ< AgICAs.microsoftws-wien-us/i net-exp SPer/delet -manageo ookis#ie=ki-11">/a>< AgICAs.microsoftws-wien-us/i net-exp SPer/delet -manageo ookis#ie=ki-11itemxa WnlasCcookins /moovs u/wMozil2aedSHOWBIZsuppoc .mozil2a.orgoen-US/kb/enable-and-disable-_cookisowebsite-prBfdpenp-c">/a>suppoc .mozil2a.orgoen-US/kb/enable-and-disable-_cookisowebsite-prBfdpenp-citemxa WnlasCcookins /moovs u/wChrom edSHOWBIZsuppoc .-jrmaews-wichrom /answer/95647?hl=en">/a>suppoc .-jrmaews-wichrom /answer/95647?hl=enitemxa WnlasCcookins /moovs u/wSafaesudSHOWBIZsuppoc .appaews-wikb/ph17191?lf le=en_US">/a>suppoc .appaews-wikb/ph17191?lf le=en_USitemxa WnlasCcookins /moovs u/wOp dSHOWBIZ< ww.op ws-wihelp/tutoenals/">/a>< ww.op ws-wihelp/tutoenals/itemxa WnlasPei-gats #:desle>_cooki-ues SP generxt e e ţnICcpteţ /c:ptult mşinsite-ulndSHOWBIZ< ww.youro choices.s-wiao/"> ww.youro choices.s-wiao/item undengăsiţn maa>itlt-e_infs ţ n "w vendCcgofidenţ alibab>a legaup d/rpubovcitgt-aeo .xa Wnlas xa Wn s=it ab Ccooki-ues)ehs4ric n es1rete d i="site"> .moove-gdprtab .rec -con i="site"> oSioSc s="si/a> tw-tnggt/ s="si/a> tw-tnggt/- lie -conainerenu-item tw-tn -conainer tw-nfl s="site"> oSioSc s="si/a> tw-tnggt/ s="si/a> tw-tnggt/- lie -conainerenu-item tw-tn -conainer tw-nfl s="site"> oSioSc s="si/a> tw-tnggt/ s="si/a> tw-tnggt/- lie -conainerenu-item tw-tn -conainer tw-nfl Ccooki-ul stric n es1r trebuie să fw ac _cooki-ues SP.ea-Wursla-Wursla-Wursla-Wursla-Wursla-Wursla-Wursla-Wursla-Wursass="ri="site"> .moove-gdprstatus-b1r ez <"> ccooki-sli >_cooki-round"o clas lie enable="Ac .moove-gdprstric -warn="c-mess ge tcly iaegec top: 10px;e> Da ă>d/z mwiptea salvd prBfdpr/țeen. Ap-astn u/seamn Wă d- fie11re d Wândrwizc ț /ap-cl site,rva trebuiisă>ap .moove-gdprr-modrfoo -con s="site"> .moove-gdprb i,#m-> .ga i,#mo.moove-gdprr-modrallowrall b i,#m-visib A .ga i,#mo.moove-gdprr-modrsaoves /moovs b i,#m-visib Salveazup
ass="..moove-gdprr-modrrnailr-con -widr s="site"> .mooves="enfixem m>