Rafael Nadal, performanță unică la Roland Garros. A cucerit pentru a zecea oară turneul

ne="se">SHOWBIZ or-gdess.orgp lugins/e-gdpr_cook-ws-pliiri/" wlg/wp-_blankan clasnoopener="ite"> ' .moove-gdpb"twicon'>Powesrc=by < uGDPR C_cook C_-pliiri/ -ite" w class=. .moove-gdpb"twicone="(max-div>
lass=. .moove-gdppr-moalefear-co nss=" ds="site"> .moove-gdppr-moarbnaiar-co ds="site"> .moove-gdppr-moa | []).pushv class-i class. .moove-gdppr-moar ss=" ds="site"> >recpr-moar-conte
.moove-gdptab r-co ss="s
vacy_ v> ="ite"> .moove-gdptab ab Prez wlwmgener-4 , zoTonfidenon litățiiit " ds="site"> .moove-gdptab r-co

 <6/naden <  eUieadeosebe/kOentntesrseul tii iv>vatv a vizitatositor si utilizatositor marinitor satet entntesnet"06/nadenAceUivdocu cls cee iv citetadopt t enH < cu iv>var: 1lxm tetcu cav eperst'prudes/wlwmr_m iaetetpo tcol a, utiliza ceUiora si perstan tet_Entry-/wlwmsuid="ol ate"06/nadenCu to t>ceUiea, fie/wlwmmarinat entntesnetnH < wlwmun obi> v dif_gdprsi cav lat ci ivoiv>i. Dacaime" cumdprsitentntesnetnH < #moocitlxm eperst'prwmsuplim wlw, v ti fi e_in" al leg6" ss="m ceUivlucry-p buttecul bosp iv"06/nadenr"> D tcu cav eperst'pr="p-pmjp/nadal-30Inmgener-4,gput ti ac esw marinitentntesnetnprwmH < fav ureli n voie sa furnizati e_in" alii cu cav eperst'pr"06/nadenPEntry-cov satisface n voilw, H < vatpo t#moocitlxsa furnizati d tcu cav eperst'pr, claexe-pluvw, 1aypTar-m.reci < co

Col al" hrp tor cu cav eperst'pr="p-pmjp/nadal-30H < nu="ol eaza d tcu cav eperst'prmencal scop sis_ isw, expoocit but legli m but nu ivelucreaza apoit>ceUie d ttntr-u, .d="fdsm tirece"m ceUie scop si"06/nadenAtu cs://"ol eaza d tcu cav eperst'pr, H < e_in" eaza perstana cauza mom .recaulinatntet enr_l al"but inatntet enaetetutiliza scop sitet efinite"06/nadenH < ##mohgajeaza se nu ivelucrezemencal d tcu cav eperst'prmaencvatvvw, rtin but neexceUd.r rapord="m scop sitet_Entry-/wlwmsuid="ol ate" H < vatadopt to twcenoziti1le n eswlwt_Entry-/wxm tetcu cav eperst'prudvelucr t#aed_tiex but ualizatvvwdacaieUie caz ws-cate4r"> Utiliza Va furniza e_in" alii iv>va://ivodusel but s v>ci1le menu-ite>Execu si u" asist-rnz itetdumneavoast-r menu-ite>P "conipa 1lxasp etentntes venprwmuttecusitor menu-ite>C_-ujice si dezvolta i lalii com r ipr tcu dumneavoast-r menu-iitem denH < ##mohgajeaza se nu utilizeze d tetcu cav eperst'pru scop sisrefprosp < com r ipra fav ureobtin u dveprarece" Dus inpt v>ihrp tor cu cav eperst'pr="p-pmjp/nadal-30Dus inpt v>ihrp tor dumneavoast-r perst'prwmse limiteaza rxclua-a 1lxperstan tet.recit t#aecunoascat>ceUie d tdatosiul Dureul Drept Xsme ac es, .dificwlw, _sh=xml"ts-gonozitiwit -pmjp/nadal-30Put ti #moocitlx ov>cen om -/wxH < #cov acl-clhrrept Xsme ac es 1lxm tetcu cav eperst'prucalwmv iv vesc"06/nadenB ef>ciwti enase ea clhrrept Xsme .dificwlw saulish=xml"t/ >ceUiorxd tsi dehrrept Xsme amv op nvvwd motd.r te iatvvw1lxpvelucr l" hrp tor susm it'p .nadal-30Inmce" hce iv vestefprosp ciwsme aceUie drept si, adsrseti-vatadminpplia owwwuibutteculuintntesnetn cauza si/saul Securit e rp torit -pmjp/nadal-30H < amimdle imas sisrefprot ie , 1aypTaraseade--/onfident lit e, _ecurit e sintntegrit e rp tortcu cav eperst'prucalwmv iv vesc" Acces Xs1lxm tetcu cav eperst'prueUie limitltmohgajetitor carentrebuie sa tetcunoascatsi calwmau p "conipats1lxo fn" are cu iv>var: 1lxnn" etentnima let enr_nfident lit .nadal-30Inmcads Xsun ibutte com r ipr,nr_l al"anr_crdt'p tor bancwlw s: boalizeaza tntotdeauns="m aju os Xsunor mvo edetief>ci but leg6tet en_ecurizwlwmanpletitor: aceUie mas sispo " _l al>ihsault-rnsfewwwuibdexd tc_nfident le. AceUienr_crdt'p v fi utilizateudopi , 1aypTpletlxo but nu v fi past-rte"0brhor/H < vegheaza tndeosebe-/wxm tetdumneavoast-r cu cav eperst'pruse nu d_ti .dificwtvvwaf atemsaulaccesirecet, 1aypT r-ti"06/nadenr"> C_cooksit -pmjp/nadal-30H < "ol eaza d tref_gdpopie ="hmtiliza ci1fnd-gbune vizitatositor si utilizatositor tor, iv>nhmtiliza ihsinal e d tdti .nitosizwlw"06/nadenPut ti #etlx S v>ci1ftntes veit -pmjp/nadal-30Acumdpwmmarinis entntesnetnd tinu tdt nH < c"ko lun intntes ven(chat, fn"um, etc.). Put ti utiliza aceUie lun iniv>nhws-pleta ci1lentntes vensinaov rasp nde n voilor"0brhor/Utilizatosiiuins ces1f="h ceUie s v>ci1fpo avc es 1lxe_in" aliile furnizatt n i mps">ins ceer>ihsinpo .dificw saulish=xmx ov>cen om -e_in" aliile furnizatt"06/nadenr"> Lic- sisspre>al e marinis entntesnetit -pmjp/nadal-30Pariniten entntesnetnH < po "al e uttecusi" H <  nu="okol-1eaza aceUie sttecusibut nu io tfie"var: 1lxm-4119"itetaceUiorxsttecusibinmce" hce iv vestefprot ie rp tortinatntet enaetetutiliza saul enaetetfurniza tcu cav eperst'pr"06/nadenr"> Accepta nhmtiliza M.dificwliit -pmjp/nadal-30Pvez te iv cimau fosd= ualizatv luns=aceasta. Ov>cen odificwlw vreli pubooca ur cimut v e_t-r vigopie 1lxmubooca i cât şis en1lx ţi)x, 1aypTarfurniza utilizatositor o ex fa-ţăgmulitnd-gbună dwm ci1fadapt tn voilor şistntesrswwuibfie/ăruia"06/nadenÎnmce" hce cumdmx“web 2.0”,x“r_cook”- sitetjoa/ă un l-1mimdo-t --4 ,facecit rc eswwuibşislivrcllu-gmuliipletor s v>ci1fdE calwmutilizatosul uegbucur p btntesnet, cum a fi:nadal-tem < >Perst'priza ceUiorho ţiuni)x– generâ:/u-##mostferuflexirecit ax“r_ş Xuibdex umpără" si”x(ac esw nhac esw C_cook- sitetofe ă dwţinătositor de sttecusibun feed/divov torosmosuiv n od Xuibcum uuid=utilizateuuttecusite tor de /ătlwmutilizatosi, astferu-4 cât ishetetio sheface şismd-gef>ci bşismd-gaccesirecet, 1aypTutilizatosi. menu-ite>Permdprapoocaţiitor muliimedia saul enal i psrefpe>al e uttecusi ished_tiinclu##m-4 tr-u, cumdprsiten, 1aypTarcl" ho ex fa-ţăgdwm ci ţlxmuboocit ţiixo . menu-iitem denr"> CwmeUieau, “r_cook”?it -pmjp/nadal-30U, “IntesnetnC_cook” ( r-mentcunoec.t şiscax“browsr- _cook” saul“HTTP _cook” saulpur şissimdlu “r_cook” )meUieau, fişier de m cimdim siuji, in" al d litesr şiscumwlw, cwlw vreli Uio i=wmr_m ut sulV r-minal Xsmorecesaulal e echipl enprwmunui utilizatossrefpe>calwmstiacceseazăgIntesnet ws-cate4C_cook- rueUie iditll i=" smoocitl hard-dv ve- ruutilizatosului).nadal-30U, r_cookseUienin" al d 2 ,ă ţi: cumwlw şiscokţinu .recaulv toal"anr_cook- rui" Md-gmuli, ureulwebutte- Xsasociaivwebu verurui bosp iv"06/nadenC_cook- sitet-4 ,sine/cu smoocităge_in" iţiitcu cav eperst'prm, 1aypTagput a fi utilizateuşi,e-4 ,cwlw nd-gmuliv caz ri, nu ident foc p rst'prmutilizatosiiudentntesnet"06/nadtem < >r"> ExiUi 2 i1fndsisrefr_cook- si:it -pmjp/naenu-iitem den– r"> ceUiea uuid=Uio en0pmdo-adm-4 ,dosar Xs enr_cook- sisprmbrowsr-urui web _Entry-/wx>ceUia ishetetmemoreze pâ: />câ:/mutilizatosul iesesrefpe>webutte- Xsbosp ivecaul-4 chide fereast-r browsr-urui (ex:g-4 ,mom .relogcllu-/delogcllu-fpe>unT" ceUiea uuid=Uio enpe>hard-dv ve- ruunui r_m ut s saulechipl s(şis-4 ,gener-4t eptndebdexdureulc te i1lsstet enu, livwebutte decât c tfpe>calwm-4l viziteazăgutilizatosul lntnom .rebosp ive– cunoec.t buub cumwlw dex“third p "cy cooks”x(c_cook sisi1lsstet en ţi)x– cwlwt_o fi f siteg-4 ,mod condmx, 1aypTagmemorastntesrserwmunui utilizatos, astferu-4 cât ish d_tilivr shemuboocit iv cât nd-glwlev p 1aypTutilizatosi. m/nadenr"> Cwlwmsuid=av ajwlenr_cookcusitor?it -pmjp/nadal-30U, r_cooks"okţine/e_in" iţiitcwlwmfac legă" sam-4 trwmunvweb-browsr- (utilizatosul) şisunvweb-s ver cume (webutte- X). Dacă un browsr- acceseazwx>celvweb-s ver d nou,x>ceUia po tciti e_in" aţilwebutte- sis_Entry-crofe cos v>ci1fTonfn"m.recwmutilizatosiltor: exx– prefe c-ţeteg-4 ,ma let enr_nfidenţillit o ,ho ţiunite iv>va://limbs=uttecului,,coş ribdex umpără" si saulpuboocit iv lwlev . m/nadenr"> CwlwmeUiencureulwebutte- Xssi unwlenr_cookcusitsuid=reţinu şisref sitegde fie/wlwmdat />câ:/mutilizatosul revine/iex>celvwebsiteg(“r_cook- sis_E" an ”). Cu to t>ceUiea, c_cook- sitetpo fi şterset enu, utilizatoss-4 ,ov>cen om -=" tntesmediul ue,cllutor browsr-- rui" m/nadenr"> C buuid="ocook- sitetp1lsstet en ţi?it -pmjp/nadal-30Acumdpwmsecţiunit enr_nţinu srefpe>unwlenutte- sis_o fi furnizatt-=" tntesmediul unor r-ţe ,ă ţi/furnizov> (ex:g box, u video saulosplay: ă). AceUien r-ţe ,ă ţitpo =1lss enase ea r_cook- sis_" tntesmediul utteculuinşiserwmse cumescx“third p "cy cooks”, , 1aypTcă cu suid=p1lsstet enivoiv>eta ul>webutte- Xui bosp iv" Furnizov>ih ţintrebuie să bosp eo enase ea =egea -4 ,vigopie şisp-4119"itet enr_nfidenţillit 6tet eţinătoswwuibuttecului" m/nadenr"> Cum uuid=f siteg"ocook- sitetdwm/ătlwmaceUivsiteit -pmjp/nadal-30O vizit p baceUivsite po t=1lss r_cook- sis-4 ,scop sisre:nadal-tem < >C_cook- sisrefperin" a-ţăg/ uttecului menu-ite>C_cook- sio ena'prizăg/ vizitatositor menu-ite>C_cook- sio, 1aypTgeo wlg/w#moo menu-ite>C_cook- sio en-4 reglst-rre menu-ite>C_cook- sio, 1aypTpuboocit iv menu-ite>C_cook- sioatetfurnizositor de puboocit iv menu-ite>AceUienr_cook- sio,o ="ovenis en1lxurmătosiiT r-ti: Gyp 0d4A'pry19"svwFacebook, You .be etc menu-iitem denr"> C_cook- sisrefperin" a-ţă:it -pmjp/nadal-30AceUivi psrefr_cook reţine prefe c-ţetegutilizatosului p baceUivsite,x>şau-4 cât cu nd-geUie n voie refsetl ue,cllut vlumuluin_Entry-video nt er menu-ite>vttezl C_cook- sis_Entry-c'priza vizitatositor mp-pmjp/nadal-30Du fie/wlwmdat />câ:/mu, utilizatossviziteazăgaceUivsite uoft- Xs enayp 0d4a'pry19"s furnizatsme oh ţ p "cwmgenereazăgu, r_cooks ena'prizăg/ utilizatosului. AceUi r_cooks bup nvwdacăg/ţinmd-gvizitatbaceUivsite pâ: />a um. Browsr-- rs bv sp nvwdacăg/veţibaceUivr_cook, iarmeacă cu, vm,gener- unul. AceUia iermdpti .nitosizwlwa utilizatositor ujicitcwlwmne vizitează şiscât debdesxo fac"06/nadenAtâta i mp ât cu uuideţib-4 reglst-rt p baceUivsite,x>ceUi r_cooks u io tfief sits_Entry-crident focaxperstan tetfizicw, etetsuid=f sitegdoadm-4 ,scopr-m.tlat c. Dacaiuuideţib-4 reglst-rt put-caşti, enase ea,gcltaliilwt_E calwm imte-aţibfurnizat, cum a fi adsrse d: e-nd-l şisusr-c me- Xs– >ceUiea fia://supusenr_nfident litshţiinşis="wleresitor d Tr-meni şisCecditi1, P-4119"ăgdwm/_nfidenţillit _ umnşis="wleresitor leglslaţiei vigopie =u iv>var: 1lxmvotej l" hrp tor cu cav eperst'pr"06/nadenr"> C_cook- sio, 1aypTgeo wlg/w#moo m -pmjp/nadal-30AceUienr_cookcusitsuid=utilizateudwm/ătlwmunvuoft>calwmsm.recwştendinmce ţav u="oveniţi" EUienr_-plet condmxşiseUienf sitsdopi , 1aypTa wlg/wascokţinu .re– chiarmşisatu câ:/muuideţibpwmmarinatnoast-ă -4 ,limbs=româ: />caul-4 liă limbăg,rimiţibaceeaşisreay: ă"06/nadenr"> C_cook- sio, 1aypT-4 reglst-rre m -pmjp/nadal-30Atu câ:/mvă -4 reglst-rţibpwmaceUivsite,xgenerămgu, r_cookscwlwmne cu-ţăgdacă uuideţib-4 reglst-rt saulnu. S verele noast-e f sesc aceUie r_cook- sis_Entry-cmne ră"ascok .recy-/wlwmuuideţib-4 reglst-rt şis acăg/veţibiermdsiujea p 1aypTunos v>ciu cume. De>ase ea,gne/iermdptisă asoci-caov>cencom wliufpe>calwm-4l rţibpwmutte- Xsnoplicecy-usr-c me- Xsdvs. Dacă nutaţibsel at “păstreazw-mă -4 reglst-rt”, >ceUi r_cookss bv ştergwmauto al câ:/mveţib-4 chide browsr-- rhsaulcalculatosul"06/nadenr"> C_cook- sio, 1aypTpuboocit iv m -pmjp/nadal-30AceUienr_cookcusitne/iermdpisă aflămgdacăg/ţinvizualizat saulnulosplay: ă o ,h/wlwmestefi pul aceUieia şiscât i mp lx "ecu udwm/â:/m/ţinvăzu umesaj Xs_uboocit r.nadal-30AceUienr_cookcusitlesf sim şispe1aypTa wlg/waspuboocit ivlxo . Put msf si, enase ea,gr_cook- sispp "ţinâ:/mu,ein r-ţe ,ă ţi, , 1aypTotnd-gbună wlg/walwmanpuboocitshţii, , 1aypTar ră"asdlaexe-plusplay: v clspre>vaca-ţe,gdacăgutilizatosul a vizitatb nu, "conolbpwmutte clspre>vaca-ţe. AceUienr_cookcusitsuid= condmw, etetstocheazăge_in" iţiitclspre>c-co ulnvizualizat, nu clspre>utilizatosi. m/nadenDe>ase ea,gue,clm r_cook- sis condmwnşis="in>al e uttecusi pe>calwm/vemspuboocit iv. Primi:/u-lw, astfer, noietetiut msf si pEntry-covă bocunoaştenra vizitatossprm>cel ibutte dacăgul lor veţinvizitlxstte- Xsnoplic,ovă vm,put a livr spuboocit ivlxbazwt p baceastăge_in" iţit"06/nadenr"> Alienr_cookcusitatet r-ţetor mă ţiit -pmjp/nadal-30Pe>unwlenmarini,h ţiio,o #etlxivoiv>ilenr_cookcusit condmw, -4 ,scop Xsme amurmăsitsucces Xsu,einapoocaţii, saul, 1aypTarr iza onapoocaţie. Da osiuăgmod Xuibde>utilizare,x>ceUi utte cu io tac esw aceUie r_cook- sivw1lxferu umn r-ţete ,ă ţitcu iottac esw "ocook- sitetdwţinu dwmaceUivsite. m/nadenDe>exe-pluvw/â:/mapplribuţitu, "conolbf si:/mbu on Xl, 1aypTreţetelen_ociale aflnt p baceUivsite,x>ceaTreţean_ocială vab-4 reglst-r vit e rvs. m/nadenr"> C bi psrefe_in" iţiituuid=Uio enşisac eswtt-=" tntesmediul r_cookcusitor?it -pmjp/nadal-30C_cook- sitetpăstreazăge_in" iţiit-4 tr-u, fişier _cli de m cimdim siuji cwlwt_ermdpiunui websitegsă bocunoască un browsr-. Web-s veruruv recunoaştenbrowsr-- rhpâ: />câ:/mr_cook- rmexpir />cauleUie şters ws-cate4C_cook- rustocheazăge_in" iţiitimdo-t e>calwm-4mbună shţesc ex fa-ţa dwm calwmstidorwştenac esw De>c buuid="ocook- sitetimdo-t e>, 1aypTIntesnet?it -pmjp/nadal-30C_cook- sitetreprezi pun ul r 1ayprm>l lun ţit'cllu-fef>ci bagIntesnet ui,,aju â:/m1lxgener- etenoasenşisadapt / prefe c-ţetor şistntesrsetor fie/ărui>utilizatos. Refuza că nutveţinnd-gp"imi puboocit iv o ,h/isdopi căgaceastamnu v nnd-gput a ţine "Exe-pleo en-4 trebui-ţăritimdo-t e>alenr_cookcusitor (cwlwmnu n esiuăgautent foca ci1fadapt tprefe c-ţetor utilizatosului – cw i1fde ştisivwvremw, sdo-t, hă ţi, s v>ci1fpuboocegşisgu m alw, utte- sisdlaentesontam -şiss v>ci1f en r/vel.nadal-30– Ofe e>adapt tpestntesrserwmutilizatositor – reţinel" hial-1etor, ivefe c-ţetegd limbă (ex:gafişa va://cokţinu .rep bIntesnet (o ţiunitfamilygmode, lun ţiisrefsafwmstarch).nadal-30– Limitll" hfrecva-ţeibdexdifuza < asplay: vtor – limitll" hcumăruXuibde>afişărit/ uneihplay: v p 1aypTuno cumdprutilizatoss=e un utte.nadal-30– Furniza c bi psrefr_nţinu seUieavizualizat şisnod X cum u, utilizatossajunges=e un website (ex.s=" mopopie dwm/ău wlw, diplatvwd al e webutte- sisetc). Webuttecusite derureazăgaceUiena'prizeg/ utilizcllu-ftor me1aypTam-4mbună shţiuuttecusite -4 ,b ef>ciul us itor.nadal-30– Securit nşis="oble leg6"et enr_nfidenţillit nadal-30C_cookusite r"> NUit -pmjp/xuuid=viruşis! Ele f sesc in" al bi pspla icli. Nu suid=al/ătuitendinmbucshţiu enr_dx>şaucă nut_o fi execu te c cimcu iottau o-rura. Î ,conseci-ţă, nu setpo dupooca saul pooca pe>al e reţetet, 1aypTar-eorura saul pooca d nou. Deopiecemcu iott-4 /epooni aceUie lun ţii, nut_o fi "prefe c-ţetegşistUioric.redwm cads Xsmvo edusitor de ştergwre/sca'pre i-virus/ i-ipywasr"06/nadenÎnmgener-4tbrowsr-- tet.untntegrateuu ,cllusdwm/_nfidenţillit cwlwmfurnizeazăgdif_gdpernivelet enaccepta < a r_cook- sitor, perioadăgdwmvprarecit nşisştergwremauto alăgdupăgcegutilizatosul a vizitatbu, cumdprsite"06/nadenr"> Alienasp eo en_ecurit leg6"et enr_cook- si mp-pmjp/nadal-30Duopiecemprot ţicrident tshţiineUienf "cwmv toroasiv şisreprezi rrept Xsfie/ărui>utilizatosudentntesnet,ueUie idck-1'gsă se ştie>c b axotuate ivoble po "rea r_cook- sitv. P 1aypTcă =" tntesmediul tor s lt-rnsmdpr-4 ,mod "dacă u, tacatoss#aul, rstană neautosizwtăge_t v>net-4 >ialcursulf en r/nsmdpml"t/ rp tor, e_in" iţiitesr_nţinu et enr_cooktpo fi e_t ceptwte. Deşisf "cwmsa ,x>ceUi lucry-se po t-4 tâ-plawdacaibrowsr-- rhsesr_n eazsheta s vr-nf si:/moTreţeann centwtăg(ex:goTreţeanWiFisne_ecurizwt /).nadal-30Alienatacusibbazwtwt_E c_cooktimdl9"ăgu ,cllusgrwşi e>alenr_cookcusitor pe s vere. Dacă un website cu smoocităgbrowsr-- rui ished sească dopi ca'prwm centwte,x>tacatosiio,o f si aceastăgvulner-recit n, 1aypTagpăcălitbrowsr-- tet-4 x "imitefe_in" iţiit=" tntesmediul ra'prwtor ne_ecurizwte. Atacatosiioutilizeazăgapoite_in" iţiites-4 ,scop sisre atac esw neautosizwt zcumdpwmuttecusi" EUienf "cwmimdo-t -ished_ţibaie-ţil-4 legel" hmetodei>c teinnd-gpotv>vate defprot ţie zoe_in" iţiito eperst'pre"06/nadenr"> Sfat sio, 1aypTom r"> Iat />câtev sfat sio/wlwmvă iottaseade--/lx câ:/m-4 chideţibbrowsr-- r. AceastameUie otvdsian sh dwmatac esw uttecusite c1lwt_laseazăgc_cook- si şis enarştergwmov>cene_in" iţitalenvers unitor vechinalegbrowsr-- tor"06/nadenC_cook- sitetsuid=prVHwttndeni şisnut_o fi evit dacăgdov>ţibsăgvăgbucuraţiu en>c es pe cwlw nd-gbune şiscwlw nd-gmasisutte- sisdlap bIntesnet – lo leecaulintesnaţit'ptv. CpTomc-ţetegwremcl ră n od Xuibtor de opes refşisavb ef>ciitor mes/wlwmtetaducV ut ţiblup=m ,s sile n eswlwt en_ecurit asteru-4 cât ish  ut ţib Cum _o oiv>gc_cook- site?it -pmjp/nadal-30Dez vwrea şisrefuz Xsme amp"imi r_cook- sio,o face zcumdpwmuttecusimimdv c.recwmuaul focecgde vizitatbşisf sit. De>ase ea,grefuz Xsme amacceptw r_cookcusitnpT-4 seam: />că nutveţinnd-gp"imi/lerea puboocit iv o "06/nadenEUiendosirecăgu ,a ceUienr_cookcusitsă nutnd-gd_tiacceptwt saul,oţibseta browsr-- rhsăgacceptenr_cookcusit en1lxun utte cume. Da ,xde>exe-pluvweacă cu eştib-4 reglstatnf si:/mc_cook- site, nutve-gput a căsw com wlii"nadal-30To tbrowsr-- tetmodesnetofe ă dosirecit e reTar-chimbs=u ,cllulegr_cook- sitor. AceUienu ,clluss: găsesc d: bogulă -4 ,“o ţiuni” saul-4 ,meni Xsme “prefe c-ţe” algbrowsr-- rui f sit. m/nadtem < >Pe1aypTam-4-ţetegwh ceUie s ,cllu,xurmătoarele lic- sispo fi f sitoare,x>ltferu ut ţibf si o ţiun ax“aju os” a browsr-- rui p 1aypTnd-gmuliv cltalii. menu-iitem denC_cookss w#moosl-4 ,Intesnet Exptorer i>SHOWBIZ udwk0s.microuoftews-wen-us/tntesnet-exptorer/delet -ma'pgef cooks#ie=ok-11"> udwk0s.microuoftews-wen-us/tntesnet-exptorer/delet -ma'pgef cooks#ie=ok-11-ite06/nadenC_cookss w#moosl-4 ,Mozil1lxi>SHOWBIZSHOWBIZSHOWBIZSHOWBIZ ww.opes ews-whelp/tutosials/"> ww.opes ews-whelp/tutosials/-ite06/nadenPe1aypTu ,cllulegr_cook- sitormgener-tet en ţiV ut ţib"SHOWBIZ ww.youro choices.ws-weo/"> ww.youro choices.ws-weo/-ite nde găsiţinnd-gmuliv e_in" iţiit=" va://cokfidenţillit a leg6"sh dwmpuboocit ivlxo .06/naden <6/na ss-i .moove-gdptab <-Uiy ="snt :non | [])dw"> ab C_cook- sitets--ic n eswlwit " ds="site"> .moove-gdptab r-co ds="site"> oSioSc ss="s dtw- w r-coainer tw-nfl ss="site"> oSioSc ss="s dtw- w r-coainer tw-nfl ss="site"> oSioSc ss="s dtw- w r-coainer tw-nfl C_cook- rust-ic n eswlntrebuie să d_tiac vwts-4 ,ov>cen om , astferu-4 cât isheiut mssalv/ prefe c-țetet, 1aypTu ,cllulegr_cook- sitor.d06/nadc06/nadc06/nadc06/nadc06/nadc06/nadc06/nadc06/nadc06/nadlass="ds="site"> .moove-gdpstatus-bwln 'e-gdpoccunic' fn"/d,#moove_gdpst-ic _ cooks="> ez veazsh mearel < arel"ite"> "_cook-switch"> "_cook-sli gr_cook-ro nd"md9.jpicli enable="Ac vwt"md9.jpicli disableclass. .moove-gdpstatus-bwlnss=" .moove-gdpst-ic -warncon-mess ge<-Uiy masg top: 10px;=> -30Da"ăgdwz vwțibaceUivnod X c_cook, nutvăgvm,put a salv/ prefe c-țete. Aceastam-4 seam: />că du fie/wlwmdat />câ:/mvizitațibaceUivsite,>vantrebuihsăgac vwțibsaulish dwz vwțib"ocook- sitetd nou.<6/na -i cr lass=. .moove-gdptab r-co ss=" -i cr lass=. .moove-gdptab r-co ss=" -i class=. >recpr-moar-conte ss=" ds="site"> .moove-gdppr-moafoo r-co ss="site"> .moove-gdpbover,-"> < a i,#mite"> g a i,#m .moove-gdppr-moaallowaall bover,-visir A vwre to -ihover, lt= a i,#mite"> g a i,#m .moove-gdppr-moasaoovs w#mooslbover,-visir Salveazsheu ,cllule-ihover, m class=. .moove-gdpbover,-"> e="(max-wi)i class=. .moove-gdppr-moafoo r-co nss=" div>
lass=. .moove-gdppr-moarbnaiar-co ss="c ss="site"> .moovss="efix=em v>