Actul de deces se intocmeste la primaria localitatii in a carei raza teritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face in termen de 3 zile de la incetarea din viata a pesoanei, de catre membrii familiei decedatului, iar in lipsa acestora, de catre colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau un alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul.

In acest termen sunt cuprinse atat ziua decesului cat si ziua declararii acestuia. Dupa cele 3 zile, inregistrarea decesului necesita aprobarea Parchetului.

Pe langa declaratia de deces, se vor depune si urmatoarele acte:

– certificat medical constatator al decesului ce a fost intocmit si semnat de cadrul medical sanitar care a facut constatarea;
– act de identitate al persoanei decedate;
– certificat de nastere al persoanei decedate;
– in cazul decesului unui minor, se va prezenta actul de identitate al mamei;
– livret militar sau adeverinta de recrutare, pentru persoanele din serviciul militar;
– act de identitate al persoanei care declara decesul.

Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, accident sau altor cauze violente, declaratia trebuie facuta cu pana la 48 de ore socotite din momentul decesului. In situatii de acest gen inregistrarea se va face in baza certificatului medical constatator al decesului impreuna cu dovada eliberata de politie sau de parchet, din care sa reiese ca aceste autoritati au fost sesizate despre deces. Daca decesul nu a fost declarat si inregistrat conform legii, intocmirea actului de deces se face doar cu aprobarea parchetului. Intocmirea actului de deces pentru un cadavru gasit se face la primaria din raza localitatii unde a fost gasit, in baza documentelor mai sus mentionate si a procesului verbal intocmit, din care sa reiese varsta, sexul, locul in care s-a gasit cadavrul, data si cauza decesului.

Dupa intocmirea actelor de deces, ofiterul de stare civila elibereaza adeverinta de inhumare sau incinerare a cadavrului. (consulta lista servicii firme pompe funebre sector 2). Eliberarea certificatului de deces se face pe baza documentelor justificative si declaratiei pe proprie raspundere: rude pana la gradul IV, intretinatori, reprezentanti legali, mostenitori testamentari. Nedeclararea decesului in termenele prevazute de lege, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman al carui deces s-a produs in strainatate, se face in baza adeverintei eliberate de primaria teritoriala in raza carei urmeaza sa se faca inhumarea sau incinerarea. (consulta firme pompe funebre sector 4)

Daca decesul unui cetatean roman s-a produs in afara teritoriului Romaniei iar cadavrul este transportat in tara, eliberarea adeverintei de inhumare sau incinerare se face pe baza dovezii eliberate de autoritatile locale din strainatate. (solicita servicii funerare Bucuresti)

Cand nu a fost eliberat un certificat de deces sau decesul nu a fost inregistrat, adeverinta de inhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului.
Intocmirea actului de deces, in astfel de situatiise face din oficiu sau la cerere la administratia publica: la locul de nastere al persoanei declarate moarte; la domiciliul acestuia in cazul cand actul de nastere a fost intocmit la autoritatile locale din strainatate; la domiciliul persoanei solicitante a declasarii judecatoresti a mortii, daca locul nasterii si domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.