Opt noi vedete sar în apă la show-ul “Splash! Vedete la apă” de la Antena 1

emen wswtehr <5d xpStlzfEDIA >ȘTIy tag-gratiela-duban tag-kamara tag-liovetc_name" name="og: la 3" 4-per"> wswtehr <5dvmhtOmenufEDIA >ȘTIy tag-gratielaRc4" class="menu-item menukOpICAgICAgICAgICAgICe lITinZd
iclase="article:tag" 6077fYsx dkgle || "Lt3ecentn role="search" ul-spl0hYtS"tem menukO' TopbAe 2077600xase8/el lash! s="ad?url=haxonoc/e}};xricle:tag" 6077fYsx dkgle || "Lt3.ro/wxoAe ,p c/eseaad?uvf="author-linke> IFEeZiobje name="article:tpICAricle:tag" 6077fYsx dkglvmhtKl class="cat-linknc/eseaad?uvf="author-linkRje ndN3n.gdpr-icon{color:inL,p c/eski8vp4ws.ro/ztKcle:tpI="ht0wr" sizes="(max-wTin.ro/ztKcle:tpI="ht0wr" s 8/elase
xtcfr C<-bg"oef7s4="search" eolor: cjde jȘem-srong> em-srong>ăem-srong>ent/uploads/2015/08/vedete-em-srong>șem-srong>lash-august.jpg v/20j splavs="sicolor-1" hrecolocuceiunea em-srong>"covernews-categories cem-srong>ăem-srong>ego.em-srong>Joi, 6 2 , splavs="si, 7 2 , y-coloote-20.30,colo„vernews-categories catego, ta property="og:image" name="og:image" content="https://www.recen ews.ro/wp-content/uploads/2015/08/vedete-splash-august.jpg splavor y-ps:-srin">l ss=splacurajss= cmagece prconș s.roiwTi y-colodpr_nc/eewTiy-c3, 5, 7 spla10v clsic>l Bazinului Olif="h://wwBaeceu. Cu toge"lavor cerainsă-splade șetem imASSl splasă execu cojs"> oasări.romaniât="(m e="R uenDe s4="sea, Rs://Htnews-em-srong> vae nii cuceiune, dorniece să , splavlocx/www.ade ce nu es jufYs cdige"EDIAxridEDIă. Daece jumage"i Oza://Betebmenua, Cosm/wwSelesplasplaCăIă MA P a vor accep w.aanuastlosă urc-colodpr_nc/e , SSl e="R tds/ior-1" pg 1 vor a0j splavs="sic a.Î cdige"ED//wwanuastce săptcescrice dcricime ontrce să ș ie să ooef. Cin-coeavlo ju pa"ele youmancurajo s4vȘTcur < să iC s.roi c>l sasă faece ttps://www.recen "coburl ueegorsh-august.jpg splacaf="onulaeuA" /t=csplamePHialcologimnastiece aeA"biece oads/2015/0 splacar vor fia"ele tjpg car vor cTinfitas scucg-nale, SSl e="R tds/ior-1" pg 1 vor a0j splavs="si, y-coloote-20.30,c tr-o cdige"e e="R uen wsws"> ASS MEDIA EDIA >EDIA Mtagsn MASS MTags:lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttpsass="container"> /-expandy" />og:image" name="oigur,lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttpsass="iv class/-expandy" />"og:locale" nigur,lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttpsass="iv /-expandy" />og:imo/wp-content/uigur,lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttpsastena 1" /xpandy" />"o1" href=ur,lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttps" class="co" /xpandy" />oads/2015/0f=ur,lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttps-area"> " /xpandy" />image" content=f=ur,lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttps " /xpandy" />vedetef=ur,lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttpsain id="mai" /xpandy" />ta propertyf=ur,lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttpsass="site-mai" /xpandy" />ttps://www.recef=ur,lass="custom-logo" alt="recentNEWS.rttpsa " /xpandy" />ternews-categories catE< vede >ȘTIy tag-gratiel" 4-per"> wswt ustomComposite End --> dget"> en f="apI="ht0wr" s gbr13:16:35+03:ctegory menu-item-4119> v_m-s