Numărul victimelor decedate în incendiul din Club Colectiv a ajuns la 62

siv>wf="https://www.re-omg ces tag-dna tag-incendiu tag-isu tag-spitalul-de-arsi"> type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4120">ECONOMIE
8saer"> vyAgIc o8fsKclaalRVR Uhor-linksdGuXdy /> national0"https://www.recentnews.ro/wp-content/uploads/2015/11/foto-socante-club-colectiv.jpg" class="attachmen-inZ\/vEl> YDUZAp( poww.recentnews.ro/ecoi iz
' > t/uploa-v2b4e49bbe8aa8b18612beddd594030a1f9c0c300.js'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> skip ld-focus-fix-v1abc360630919c964c1d18d471fafe3795287573.js'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> ps="ac ets/slickCs8pslick.min.js?e">=5.4.1'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> ps="ac ets/bootorgapCs8pbootorgap.min.js?e">=5.4.1'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> ps="ac ets/sidrCs8pjquery.sidr.min.js?e">=5.4.1'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> ps="ac ets/Șgnificw puppjquery.Șgnificw pup.min.js?e">=5.4.1'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> ps="ac ets/sliinctps="s8pjquery.sliincPro.min.js?e">=5.4.1'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> ps="ac ets/jquery-match- pjquery.ȘtchH .min.js?e">=5.4.1'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> ps="ac ets/sink r.js?e">=5.4.1'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> ps="ac ets/fixed =5.4.1'Cs8phttpV Wews.ro/ep-con'ent/u/> /* , lugin_dir": \/\ps://www.recentnew\s.ro/sport/\/ lugins\/out aat-sta-d="pliance>, is_Cs8C": >, orgpc _init": a>, enabled_default":{"third_Csrty":0,"advanced":0},"geo_lo8d ": false>, force_rePORT": false>, is_siws.r": a>, 6nomy_user": 0>, PORT_lity":CAgICA, t-stanexpird ": 365"}; /* ]]> */ s8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> =4.1.9'Cs8phttpV Wews.ro/e op-con'ent/u/> =5.4.1'Cs8phttpV W " lul-de-aut02/Untitled-2-300nt-layout as://walefttent-.recentnews. titled-2-300nt-layout aatm-dey-lo o-ag-inc gIc ntem-typnt-layout asbjectntnews.ro t ip;" valunellip;" valprivacy_ge">vo/wpllip;" valseconted AgCiA vo/w miesonal plolgoe7av-.gpc i scoprei / 8ph miesonalep V furnZrg dardCAgIii tegvindIprodusecot s-s">vocewle Execu si urmari-r-dazss="i8d dumneavoaorga P ipal ayaIConte"eiVh ss="vealCt"unica si dezvoltaletlgIii omZrnialC uidumneavoaorga miesonal ploscopreiideVmroIConttps omZrniala faoi obtinn plopeeala AgICmtam gloddumneavoaorgate-cluuHg<-.gonggI"swinaodr-de-gIC8 / uincess=nc>miesonallul.gongg tcluuHgI"swinaodr-de-gIC8 / dumneavoaorga miesonal miesonaleimpeeun N ifurnZror-desauvpAgItaodr-de-e-s">vocew21 N gIuploscoprei nmmisiunii- miesonal faoi probgps: -umneavoaorga, uiex ptia,uplosConial,mahurmatombe8 / azuri:uploap #cgps: unede-ecizfi judoce xuth gICAgICte-cluuHg<-.gonggIurca drgpaorgaenlul.gongg tcluuHgH
miesonal domb aod< Gpdp d teon ce p miesonal miesonal miesonal te lgoe7atcprgajati8 / are-r-ebuit s 8d unoww.risih miesonal sa nu e ificcIl,mafontaledauvaccesi mp vocew2junsbune vizfod t/upoAul- eiVh set8d opiaza pi hardi cloddumneavoaorgavaounci ncndIac cti un ste. F sieenle-at-stas nu termit ideztif#cgps: dumneavoaorga miesonala. Date"eiVrictsrgaleipop fi pa8ini"e AgIultgIl,m aint s-o a xnIultgp-desial=e dgIC de niIorlzcente-cluuHgPut/ti nen/ > t/upoAul-aorfel pl dna v dardCAezeuplolegw.re N ipa4AZrgc-at-stasilei /,m ascndu-vamaorfel lib lIgICa -eaa nmacceptc sauvnu. DiVhseZICea,sput/ti nen/ > t/upoAul-p vocew2iVh ss="velul.gongg tcluuHgAnumit miesonal, cum a fi numnln, a AgIa, numahul- eIC8dfon, a AgIa econtgonica. A te aint vrgI" contale domb ploscopr damnliora s">vocewleiVh ss="vesia v rasprnde nevoil /tebrecenUtilZrgIorliginschtsw21 Nw teos">vocew2pop avs: w l aydardCAgIiile furnZrgIe ploGpdpst-inschttr-desipop ificc sauv-tergeyploor-ne omZrg dardCAgIiile furnZrgIete-cluuHg<-.gonggL ld-reiispriVal=e Cs8ini- eiVh setlul.gongg tcluuHgPa8ini"e eiVh setH
Cautctiva toryssteileitindces: ce pr"vesteVmrotontia -gIC8 / inaiVh m eaa nmutilZrgusauv eaa nmfurnZrg IC uincess=nc>miesonalte-cluuHg<-.gonggAcceptgps: pa4AZrgC8 / Crss="eclul.gongg tcluuHgPegnyutilZrgps: a tri" ste,macceptcti pa4AZrgC8tpprss="ec. Dacadnumacceptcti u lmeniiva toryprss="ec, nu utilZrcti steilod s-nu furnZrgI dgIC uincess=nc>miesonalte-cluuHg<-.gonggM ificceclul.gongg tcluuHgPe4AZrgC8tpprss="ecdau > t/ubelşi-s">vocew2adapodvocew2d h PiesonalZrgps: anumit / s"oCt-sta-reitivofeecWyd<ţincWIorl" / deossteileitun feed v " /oscpouprs o r ui"cum vrgIutilZrgIe steilei n " / deo ăt Permit ap #cgţii" / neltimedigusauv eal< GppideVmiVal=e steilei -a-a e inclundc2F&AgICempnumit sitep t/ubelmunsv " /oasfalbmunsutilfa şi-junsplfacuve/ unui brows lt(ex:eIVh set Exp" /e/,mFicofox, ChromZ)lşi- teat"pletm“pasiv” (nuI" ţineIprogradGt oftwcen, viruşi-sauv-pywa lşi-nu todve/ul ve/ului AgIContivte-cluuHgCt-sta-reitiv2F&#sineInu st #cităedardCAuţii uincess=nc>miesonalep m epiVdr"deydurca drgviaţăepAgIta it typ3 ve/ pnume (web ste-ul). Dacă un brows ltacceseaz yw lVweb-s">ve/ dplonou,yw ta podl" / oyexin-iizţăeplfacu t/ubelşi-susţin efortreitivneltorVweb ste-ueiip vocew2GxnfdCta ve/e. Durca drgviaţăe: unui at-sta podCautctiv eatnfidezţi lfogIC w nm eţincWIorloui" steilouit cluuHg<-.gonggCum vrgIfwidsitee" -sta-reitivdCt-sta-reiideVmirrdCAgzţăe: steilouiau Ct-sta-rei-diVhnalZrăe: vizfodCt-sta-rei-p A teat-sta-rei-pop tioveni- e ayurmcWIorli u lI : GCAgICAAnalyauts,mFacebook, Youglbe etc eovstez drgvideo srgeamine>cu unul. A ta termite niIorlzceng utilZrgIorl" / unici idad-aţi"furnZrgI, cum a fi a AgIa drge-s="l şi-us li> me-ul-– w tea fiindIsupuseatnfideztialfoa-ţiişi-ps%3eiVrl" / dploT lmenivşi-C-sditew, P">Cautăedmiesonalte-cluuHg<-.gonggCt-sta-rei-p ve/ele noaorge fwidsesc a teoat-sta-reiip voceu pnume. DiVhseZICea,sneIpermite să aooci or-ne comZrgceiuVmiV me-ul-dvs. Dacă numaţi"secontatm“păcWaeaz -mă 2F&rictsrgat”, w tmat-sta-sotv ştergve/ul v reGunowşte-?rows l-rlepânn-inânddat-sta-rlcexpirn-isauv teoşterste-cluuHgCt-sta-rl -tocheazăedardCAuţii impolIgrgiV t/ubelp3"IVh set (ex:e eops: unedeexin-iizţeyd t/ubelpegetenowseşi-adapod<: pa4feeizţe" / şi-iVh e" / e ăruiVutilZrgIor. Refurgps: auv ezss="vcrea at-sta-uei" / Cod t/ubete-cluu Exe"ple-diV2F&r-ebuizţări impolIgrgiVale-at-stailei / ( vocew2adapodvocew2pub #ceeşi-gue"> gmZrgaln, ste-ueiideeVh "lefmZrg şi-s">vocew2 e=r:vel. tcluuHg– OfeegiVadapodl" /. tcluuHg– SecurfogICşi-psobleZIolegw.iv eatnfidezţi lfogIC tcluuHgCt-stalei n <-.gonggNUlul.gonggy vrgIviruşi-! Ele fwidsesc rdCAgICtGppiplaploGnt/. Nu svrgIal ătuite-dindbuca-ţi eatdywşa nă numpop fi execu te n"ecdnu totiau o-/ula. Î&# onsecizţă, nu sivpop dup #cg sauvAgp #cg miVal=e reţe nmp t/ube aleutilZrgIorl" /, atât pe unipnum m?rows l-ead uiVh grgIe "ovon m2F&Vpa cursul2 e=r:asmitepst: -gIC8 /, dardCAuţii"eiatnţinugiv eat-stavpop fi dat">ceptcte. Dişi-fw ndegp,yw tmlucau se podv lfwidsinddo reţeanonttpVctăe(ex:eo reţeaWiFiine ecurfz tn-). tcluuHgAlteatacleitbaz onmp h t-stavimplutăe "ove/e. Dacă un website nu st #cităe?rows l-rlui -a-a widsewscă domb canal fogICp miesonalete-cluuHg<-.gonggSfatrei-p t/ube s ă şi-reICAgIgbilă, baz o typ3" w-stas.lul.gongg tcluuHgDatorltăeflexi ita-ţii" / şi-a fapor ui"căenajorfogICa -i&Age- nln s="evizfod<-.gonggI-in-inâtev sfatrei- t/uţi"fICrăigrijiv2F&-a-a iaju oAul-at-sta-uei" /:lul.gongg t t/ubelşi-> m gIC8 / Ceesonal t/ubeld" f e t/ubete-cluuHg– IgItal ţi-văe iupAgCiţi-văe AgItaiteap #cgţii grgi-pywa te-cluuHgMelte -i&Age-ap #cgţii"r"deydetonttps şi-ps%3entle a-spywa ilouiiVclud detonttpsaataclei / pe ssteileit tcluuHgAorfel, impiedicăe?rows l-rl- e ayaiac c web ste-ueii fogIilee?rows l-rlui sauv-a-yd t/ua i2F&creiVripe-iVh sette-cluuHg<-.gonggCum pop otegect-sta-reiti?lul.gongg tcluuHgDezss="vcrea şi-refuzr dpigoe at-sta-rei-pop face rnumitPi CAgICs.micro ofted="fen-us/iVh set-exp" /e//deleto-manage- w-stas#ie=ta-11"> iv> CAgICs.micro ofted="fen-us/iVh set-exp" /e//deleto-manage- w-stas#ie=ta-11aute-cluuHgCt-sta-soe="sksv2F&#Mozil ayo suppolI.mozil a.org en-US/kb/enable-and-disable-at-stasiweb ste-pa4feeen "> suppolI.mozil a.org en-US/kb/enable-and-disable-at-stasiweb ste-pa4feeen aute-cluuHgCt-sta-soe="sksv2F&#ChromZyo suppolI.3CAgICed="fchromZ/answe//95647?hl=en"> suppolI.3CAgICed="fchromZ/answe//95647?hl=enaute-cluuHgCt-sta-soe="sksv2F&#Safaeiio suppolI.appICed="fkb/ph17191?lo le=en_US"> suppolI.appICed="fkb/ph17191?lo le=en_USaute-cluuHgCt-sta-soe="sksv2F&#Op s o iv> ww.op sed="fhelp/tutorlals/"> iv> ww.op sed="fhelp/tutorlals/aute-cluuHgPi t m e=ncţllb-ut/ţi" AgIultglşi-site-ul-o iv> ww.yoursbygoochoices.d="fyo/"> ww.yoursbygoochoices.d="fyo/aut rnde gă iţl-junsnelte dardCAuţii pspvindIc fidezţi lfogICaolegw.a-ydvo/w>gIc t="r> title-typorgpc -n sry-- w-stas
ab ="aft-pCt-sta-reitiv-.gpc n cenlul-de-r953"eitled-2-300nt-layout atab nite ent-.recentn953"eitled-2-300oSioSccentitle-typtw-gcegcecentitle-typtw-gcegce-Gnt/ ent-ainer ptw-gc ent-ainer tw-nflcentitled-2-300oSioSccentitle-typtw-gcegcecentitle-typtw-gcegce-Gnt/ ent-ainer ptw-gc ent-ainer tw-nflcentitled-2-300oSioSccentitle-typtw-gcegcecentitle-typtw-gcegce-Gnt/ ent-ainer ptw-gc ent-ainer tw-nflceCt-sta-rl -tgpc n ce-r-ebuit să e ac="vcti2F&#or-ne omZrg, aorfel 2F&cât -a-atut/misalv: pa4feeizțe nmp t-sta-sliinceat-sta-rornd" AgCiAGnt/ enable="Ac="vct" AgCiAGnt/ disable caDezss="vct ă"l-de-ntnews.ros.di< a ilentnews.ros. uHgDatăed d-2-300ng> nt-layout as://waallowaall bie_mo-visi ft-pAs="vcre tod d-2-300ng> nt-layout as://wasalaysoe="sksvbie_mo-visi ft-pSalveaza-a "ogIc n NEWS.ro" sr