Codul vamal al Uniunii Europene, intrat azi în vigoare,  stabilește și definește legislația aplicabilă importurilor și exporturilor de mărfuri între Comunitate și țările terțe.

Obiectivul acestuia este de a facilita comerțul, garantând totodată un înalt nivel de siguranță la frontiere. Acesta integrează procedurile vamale comune statelor membre, consolidând totodată convergența între sistemele informatice ale celor 28 de administrații vamale.

Incepand cu 1 mai 2016, principalele formalitati  vamale vor fi simplificate in contextul intrarii in vigoare, incepand cu aceasta data, a următoarelor reglementări comunitare:

 1. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 privind stabilirea Codului vamal al Uniunii, publicat în J.O al Uniunii Europene seria L, nr.269 din 10.10.2013;
 2. Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului vizand normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în J.O. al Uniunii Europene seria L, nr.343/29.12.2015;
 3. Regulamentul de punere în aplicare (UE)nr. 2015/2447 al Comisiei Europene din 24 noiembrie 2015 privind stabilirea unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea Codului vamal al Uniunii, publicat în J.O al Uniunii Europene seria L, nr.343/29.12.2015;
 4. Regulamentul Delegat (UE) nr.2016/341 al Comisiei Europene din 17 decembrie 2015 privind completarea Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului vizand normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei, publicat în J.O al Uniunii Europene seria L, nr.69/15.03.2016.

Noile reglementari se referă  atat la simplificarea procedurilor vamale, cat si la facilitarea comerțului, avand ca obiectiv:

 • modernizarea legislaţiei şi procedurilor vamale europene;
 • oferirea unui cadru legal de un grad mai mare de certitudine şi uniformitate;
 • creşterea clarităţii pentru autorităţile vamale;
 • simplificarea regulilor şi procedurilor vamale şi facilitatea tranzacţiilor vamale în mediul electronic;
 • dezvoltarea unui mediu de lucru digitalizat;
 • acordarea de simplificări pentru agenţii economici si cresterea increderii in aplicarea prevederilor regulamentelor şi procedurilor in domeniul vamal.
 • raționalizarea actualelor regimuri vamale economice și/sau suspensive, care sunt reorganizate în regimuri speciale care permit tranzitul (extern sau intern), depozitarea (depozitare temporară, antrepozitare vamală, zonă liberă), destinația specială (admitere temporară sau destinație finală) sau perfecționarea (perfecționarea activă sau pasivă) mărfurilor, pentru a corespunde mai bine nevoilor economice ale operatorilor economici și a simplifica accesul la acestea.

Simplificarea procedurilor şi creşterea calităţii serviciilor reprezintă un important instrument prin care contribuabilii sunt încurajaţi să se conformeze noilor reguli adoptate la nivel european. De asemenea, simplificarea procedurilor poate atrage şi o diminuare a costurilor de funcţionare a administraţiei fiscale.

Pentru mediul de afaceri şi cetăţeni, Codul Vamal Unional înseamnă aplicarea de proceduri comune şi armonizate la nivelul Uniunii Europene. Indiferent de statul membru în care sunt declarate mărfurile, se aplică reguli similare şi, odată ce au fost îndeplinite formalităţile vamale, acestea pot circula liber sau pot fi comercializate pe întreg teritoriul UE.

Pe lângă faptul că noua legislaţie întăreşte controalele de securitate corespunzătoare, menite să asigure protecţia pieţei interne, aceasta permite o cooperare mai strânsă cu partenerii comerciali din lumea întreagă, pentru a securiza lanţurile internaţionale de aprovizionare.

Ca urmare a reglementarilor ce vor devein operationale de la 1 mai 2016, intitulate “un mediu simplu și informatizat pentru vamă și comerț”, utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor va deveni regulă.

Sistemele informatice comune permit schimbul de date între autoritățile vamale, respectând dispozițiile care reglementează protecția datelor. Aceste sisteme vizează în special:

 • formalitățile îndeplinite de operatorii economici ;
 • regimurile vamale (în special în cazul vămuirii centralizate) și înregistrarea/autorizarea operatorilor economici (identificarea și înregistrarea operatorilor economici; acordarea statutului de operator economic autorizat simplificări vamale sau/și securitate și siguranță: );
 • gestionarea riscurilor printr-un cadru comun Comisiei și statelor membre. Aceasta permite autorităților vamale să efectueze controale bazate pe analize naționale, comunitare și internaționale.