Noul Președinte al Republicii Moldova va fi ales prin vot direct de cetățeni, după o pauză de 16 ani timp în care Parlamentul de la Chișinău a ales șeful statului.

Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală din Republica Moldova a decis, vineri, că pre­șe­din­tele țării va fi ales de către popor. Decizia este aplicabilă imediat și creează o mare problemă clasei politice din Republica Moldova întrucât mandatul actualului președinte, Nicolae Timofti, expiră pe 16 martie 2016.

Curtea Constituțională și-a motivat decizia inclusiv prin faptul că în anul 2000, atunci când Parlamentul a modificat Constituția, au fost operate modificări în textul inițial avizat de Curtea Constituțională. De asemenea, Curtea Constituțională constată că alegerea președintelui de către parlament a provocat crize politice în Republica Moldova.

Anunțul a fost făcut de președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, după ce judecătorii au examinat o sesizare depusă în luna noiembrie de un grup de deputați ai Partidului Liberal Democrat (PLDM), în care erau contestate modificările la Legea Supremă din 2000.

Decizia Curții Constituționale de la Chișinău intervine după ce la 12 noiem­brie, depu­ta­ții Par­ti­du­lui Libe­ral Demo­crat din Mol­dova au con­tes­tat la Cur­tea Con­sti­tu­țio­nală legea prin care au fost aduse modi­fi­cări Con­sti­tu­ției, astfel încât Moldova a trecut de la republică prezidențială la republică parlamentară. Amendarea Constituției în acest sens s-a făcut însă în anul…2000!

Decizia Curții Constituționale a dat naștere mai multor controverse și în privința vârstei minime pe care trebuie să o aibă un candidat.

În cazul în care s-ar fi revenit la vechile prevederi, cele de până la 2000, atunci pentru a putea să se înscrie în cursa pentru președinție, un candidat ar fi trebuit să aibă minimum 35 de ani.