Deputaţii PSD Aurelia Cristea, membru al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci şi Marian Neacşu, liderul de grup din Camera Deputaţilor au iniţiat şi au depus o iniţiativă legislativă privind dezvoltarea finanțărilor participative, cunoscute şi sub numele de crowdfunding.

Legea reglementează modalitatea de funcţionare a platformelor online de finanţare participativă, privind ofertele de titluri financiare de tip capital sau creanță şi a căror activitate se desfăşoară exclusiv prin intermediul unui site web. Platformele de finanţare participative sunt constituite ca societăţi comerciale care doresc să pună in legătură prin intermediul site-ului web investitorii cu dezvoltatorii de proiecte.

Inițiativa răspunde nevoilor micilor start-up-uri, care nu reuşesc să acceadă la finanţarea bancară, sau prin capital de risc, ori să ajungă în faza de exit prin ofertă publică iniţială. Această inițiativă legislativă va avea de asemenea un impact major în sprijinirea dezvoltării IMM-urilor și, implicit, în creșterea locurilor de muncă.

Finanţarea participativă creează oportunităţi de transformare a unor grupuri mai largi de persoane, care altfel nu ar fi avut acces la căile tradiţionale de finanţare, în mici antreprenori. Crowdfunding-ul stimulează spiritul antreprenorial şi introduce concurenţa cu alte surse de finanţare, întrucât este o metodă utilizată adesea de către proiectele inovatoare, artistice şi sociale, promovează inovarea, cultura şi antreprenoriatul social”, a declarat deputatul Aurelia Cristea, preşedintele PSD Cluj-Napoca.

Finanţarea participativă poate oferi numeroase avantaje unui palete largi de utilizatori, ceea ce se explică, în parte, prin flexibilitatea sa, prin angajarea comunităţilor şi prin varietatea formelor de finanţare pe care le poate oferi. Spre deosebire de alte modele, precum donaţiile, recompensele şi prevânzările, care nu antrenează beneficii financiare pentru susţinătorii financiari, modelele de multifinanţare cu participare la profit, prin creditare şi prin investiţii în titluri de valoare implică perspective de beneficii financiare. Prima categorie poate fi desemnată, în general, ca multisponsorizare, în timp ce a doua poate fi descrisă ca multicreditare sau multiinvestiţii (inclusiv participarea la profit).

Iniţiatorii unei campanii de strângere a fondurilor pot fi: IMM-uri, întreprinderi nou înfiinţate, mici întreprinzători, întreprinzători sociali, persoane care desfăşoară activităţi independente, sectoare culturale şi creative, autorităţi publice, proiecte inovatoare sau proiecte de mediu, organisme de interes public, cercetători, consumatori sau şomeri.

Legea Crowdfunding se înscrie în pachetul de măsuri guvernamentale pentru stimularea activităţii economice din România.