Legea Business Angel a fost aprobată miercuri, 29 aprilie 2015, la nivelul Camerei Deputaților, ca for decizional, cu 265 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri, creând astfel cadrul legislativ pentru sprijinul financiar acordat de către investitori start-up-urilor.

Vești bune pentru investitorii români. Parlamentul României a adoptat legea Buiness Angel adresată start-up-urilor și finanțării inițiativelor debutanților.

“Business Angel este cel mai modern instrument legislativ la nivel european pe care l-am creat și promovat în perioada de activitate guvernamentală. Se stabilesc astfel premisele pentru un cadru antreprenorial favorabil dezvoltării start-up-urilor și finanțării inițiativelor debutanților. Sunt foarte mândru că am contribuit astfel la ceea ce înseamnă viitorul ideilor inovatoare”, a declarat Florin Jianu, președinte PTIR.

Orice persoana fizică poate deveni investitor individual – business angel, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa;
  • investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 euro (suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România şi va fi înregistrată în contabilitatea societăţii);
  • nu poate deţine, ca urmare a investiţiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii în cauză;

Beneficiarii acestor investiții trebuie să fie societăţi cu răspundere limitată în condiţiile art. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990.

Facilitățile de care beneficiază un business angel vizează scutirile de la :

  • impozitul pe veniturile sub formă de dividende, pentru o perioadă de 3 ani, din momentul dobândirii părţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale dobândite;
  • impozitul pentru câştigul stabilit din transferul părţilor sociale dacă înstrăinarea are loc după cel puţin 3 ani de la dobândire.